Ewa w systemie

Starachowice 21.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów
V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Ewa w Systemie

Polska miała stać się otwarciem bramy do piekła sprzedając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską dla Smoka czyli Chin przez Bohdana Żakiewicz który przypisał sobie herb Trach.

Powodem jest wykorzystanie do finansowania działań B. Żakiewicz drugiego małżeństwa byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski oraz z drugą żoną Ewą Kornaszewską podał się za ojca jego wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej przerabiając jego żonę byłą sekretarkę US Starachowice na księżniczkę a moje dzieci za jej dzieci. Zamierzano oszukać Boga pozorując sprawiedliwość , której nie ma żaden człowiek. Celem było wprowadzenie systemu satanistycznego, który opiera się na odwróceniu porządku Bożego jakim rządzi się cywilizowany świat, aby wprowadzić anarchię rękami chrześcijan wykorzystując nasze dzieci, które nie mają wiedzy. Do tego celu pozorowane są szczytne cele. Pismo Święte mówi, że wszystkie wasze dobre uczynki są jak zakrwawiona szmata. Programy są oparte na karierze, a człowiek jest jedynie narzędziem do osiągnięcia celu przez jednostki fałszywych elit. Jeżeli ktoś jest kierowany dobrem wszystkie sprawy są kierowane na dobro. A jeśli ktoś jest kierowany chęcią zysku uczestniczy w programach bankowych dążąc jedynie do sukcesu i wszystko podporządkowuje karierze kosztem życia innych. System 666 to system www, którym posługują się ludzie na całym świecie w tym również globalne organizacje, aby osiągnąć sukces przez wprowadzenie błędnych danych osobowych co jest wprowadzane przez grę. Z tego powodu wprowadza się giełdy i maklerów oraz trejderów w celu powiększenia zysku czego przykładem jest FOREX. W grze tej uczestniczył syn Stanisława i Janiny Pikul pana Paweł Pikul , który w USA wygrał pierwszą nagrodę, a miał być podmieniony do realnego świata giełdy przez podmianę na prawdziwą rodzinę carską za syna siostry czyli Pawła Idziak. Z tego powodu sprawa 22.06.2016 roku w SR Tarnów V GC 57/16 miała podmienić grę na rzeczywisty świat przez wprowadzenie Chin przez Warszawę i Częstochowę, aby przejść na Starachowice jako kasyno, aby przejść na ziemie i upozorować przegraną. Celem gry FOREX był obrót wirtualnymi pieniędzmi co miało zostać odwrócone, aby wyprać pieniądze skradzione nam i zamienić dane osobowe na graczy do kradzieży naszych depozytów rodowych w tym carskich i książęcych. Celem jest opanowanie świata i zamieszanie przez manipulację i opłacanie z naszych depozytów działań przeciwko nam i chrześcijaństwu, które według systemu jest niedoskonałe, gdyż kieruje się miłością i przebaczeniem. Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i jest bramą przez prawdę w miłości, która skupia wszystkie 10 przykazań. Będziesz miłował Boga i będziesz miłował bliźniego, gdyż wówczas wszystkie działania kierowane są na dobro. Zamierzano zamienić realne życie w grę na fałszywe dane osobowe kreowane przez pomyłki pisarskie. Manipulacje dokonuje się na giełdzie wprowadzając grę w tym gry losowe i gry w TVP. Dokonano przejścia na kasyna, aby wprowadzić Ryszarda Sorge, który doprowadził do wydania mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow ukrytego jako Brunona Bochyński. Celem było wyprowadzenia carskiego mienia przez kasyna wykorzystując historię dla ochrony rodziny, że babcia przegrała ziemie w karty w sytuacji, gdy wystawiła pułk wojska i dlatego podstawiono wojsko, które ma w rękach moją wnuczkę Wiktorię zamieniona na moją córkę łącząc mnie jako jedno z Ewą Kornaszewską podstawiając Ewe Podolską z domu Mieszała, którzy ją adoptowali co wykorzystano dla wnuczki sprzedając ją obecnie do Chin przez podstawione osoby jak Bohdan Żakiewicz.

Służby zajęły nasze mienie nawet to po rodzicach trzy nieruchomości niewielkie. Do tego potrzebny był dług, aby zamienić struktury właścicielskie na fałszywe linie genealogiczne podmieniając mnie na córkę teściów i zamieniając przez komornika na Bożena Kaźmierczyk-Bochyńska aby dorobić mojej matce i teściowej choroby psychiczne oraz nam pozorując innych małżonków. Wprowadzono grę i fikcyjne dane do realnego życia przez systemy informatyczne dostosowane do sądów jako pomyłka pisarska, która po naprawie błędów jedynie powiela dane osobowe. Faktycznym celem tego działania globalnego była zamiana Maryi matki Jezusa Chrystusa z rodu Dawida danej nam ludziom wierzącym za matkę na Ewę zwaną w terminologio biblijnej jako matka wszystkich żyjących, co miało spowodować zawrócenie do pierwszych ludzi Adam i Ewy, aby wprowadzić cywilizacje grzechu. Dlatego następuje pozbawienie czci Maryi matki Jezusa Chrystusa jako chrześcijańskiej. W tym, celu dorobiono mojej matce opinie psychiatryczne , gdyż jej życie było czyste podobnie jak Maryi. Celem jest zastąpienie Maryi przez Ewę jako matkę żyjących w celu wprowadzenia grzechu, chaosu i zamieszania co miało doprowadzić do zagłady ludzkości, którą wykupił Jezus Chrystus. Z tego powodu wykorzystano Kancelarię Raipert, aby symbolizować pierwotny Rai i podstawić miejscowość Pert w Australii, gdzie miałam emigrować do czego nie doszło , ale wytworzono takie tożsamości i podstawiono Piotra Pedryc i Renatę Aksan natomiast w Szwajcarii podstawiono Piotra Eugster i Ewę Eugster , a jej brat Adam miał symbolizować Piotra Rzymianina oraz Adama i Ewę w Raju podstawiając jej córkę do banku jak Rai finansowy. Pierwsi ludzie byli wygnani z raju co miało oznaczać wyrzucenie wszystkich chrześcijan z możliwość zarobkowania jako wielki ucisk po podmianie danych osobowych. Przez wieki ludzie oczekiwali przyjścia Mesjasza, który uwolni lud Boży co się stało, ale czego Żydzie nie uznali, którzy teraz mają się nawrócić i będą płakać nad Tym, którego przebodli. Obecny stan w banku wykorzystuje naszą linię genealogiczną doprowadzając do prawdy historycznej, aby podstawić moje wnuki co miało spowodować wymordowanie tysięcy istnień ludzkich, aby przed Bogiem pozorować prawdę. Pozostałyby przy życiu tylko jednostki w celu zawłaszczenia ziemi i całego mienia w tym depozytów. W tym celu zawłaszczono moje wnuki z carskim DNA z którymi zamierzano mieć dzieci do nowego systemu politycznego w którym lud Boży miał być prześladowany. W tym celu pogańskie ludy w systemie satanistycznym używają bezprawnie naszych depozytów rodowych nam przekazanych przez mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego i potwierdzone przez mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską. Wprowadzono zadłużenia, aby zmienić system wartości przez komorników za zgodą sądów i prokuratorów do tworzenia długu pozbawiając możliwości zarobkowania oraz korzystania w jakikolwiek sposób z naszego mienia na faktyczne dane osobowe. Jest to system zakazany w Piśmie Świętym, aby człowiek nie był nic dłużny prócz wzajemnej miłości, gdzie kto miał za dużo nie miał za dużo, a kto miał za mało nie miał za mało. Brama do Polski dla Chin miała zostać zamieniona na wejście Smoka, wykorzystując Bohdana Żakiewicz , który wykorzystuje dane mojej wnuczki . Elementem łączącym miało być dorobienie opieki na wnuki, które są w rękach służb wojskowych podstawionych pod religię żołnierzy rzymskich czczących byki co połączono z moim wnukiem Noe, który miał być początkiem nowej cywilizacji śmierci. Ludzie zamierzali oszukać Boga. Ewa w tym, przypadku jest w systemie jako zamiana cywilizacji. W miejsce biblijnych siedmiu kobiet i Judejczyka miało być wpisane siedem kobiet o imieniu Ewa oraz ich rozwody. Dlatego wpisano w systemie wszystkie Ewy jako jedną osobę pod które wpisano moją wnuczkę, aby dokonać zamiany na Nowy Ład Światowy wykorzystując SR Starachowice i podmianę akt sądowych, aby wykreować zamianę płci co jest oszustwem sygnatura akt Ko336/13 Prokuratury Starachowice jako IIKo 336/13. Celem jest podstawienie Ewy Podolskiej jako Bożeny łącząc w jedno jako mnie i podstawiając ją za żonę mojego taty Józefa Bochyńskiego co jest oszustwem , ale podstawiono sekretarkę Ewę Kornaszewską, aby pozorować wszystkie wymienione osoby jako matkę Wiktorii Kornaszewskiej czyli podstawić mojego tatę jako ojca mojej wnuczki i podstawiając Jose Tarnowskiego z Brazylii, aby przejąć przez Tarnowskich na wspólnotę zakupową i podstawić centrum Chińskie w miejscu Awans. Podstawiono Dariusza Kornaszewskiego wcześniej Piórecki w miejsce mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , aby przejść na jego firmy i podstawić Wiktorię Kornaszewską łącząc mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i Józefa Bochyńskiego jako jedno , aby w systemie bankowym pobrać pieniądze.

Prezes sądu która otrzymała wyrom o ukrawaniu dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej zamierzano podstawić pod moje dane , gdyż wspólnota mieszkaniową wykorzystano do fabrykowania danych mojej rodziny, i dlatego, dlatego byłam aresztowana z paragrafu i powielone zostały moje dane na Opoczno podmieniając dane mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskie ze Starachowic, na Opoczno przez prokuratora podającego się , że jest z Torunia, odnowił podania w dokumencie swoich dlatego i nie zwrócono mi pieniędzy za dojazd ze Starachowic 50,-zł proponując zwrot za odległość drogi do teściów 4,- złote, co było absurdem. Celem było dorobienie potajemnie w Katowicach i Starachowicach Opinii Psychiatrycznych dla moich rodziców co zamierzano ukryć dorabiając nam Opinie Psychiatryczne i podstawiając pod dane moich rodziców aby pozbawić mnie i męża godności i możliwości ochrony naszych rodzin. W tym celu Prezes Sądu w Starachowicach posługiwała się moimi danymi i dokumentami ukrawając faktyczne przestępstwa dokonane na mojej rodzinie i posługując się danymi mojej zmarłej mamy się przez Prezesa Sądu moimi danymi osobowymi do Urzędu Miasta, aby podmienić podarty moje dopowiedzenie do mojego Wniosku do Torunia, pozorując go na urzędowy dokument bez podpisu prokuratora ani urzędników , który odmówił podania swoich danych osobowych i osobno przesłuchiwał mnie i męża aby pozorować dwie różne rodziny na dwie różne rodziny, co dziś jest widoczne wszędzie. Podmienione zostały w sądach akta Prezesa Sądu do podmiany mojej rodziny. Zatrzymanie numer art 276 kk. gdzie dokonano podmiany mnie na Opoczno pozorując mnie Bożena Bochyńską-Kaźmierczyk z domu Bochyńską na Kaźmierczyk z domu, co miało być ukryte przez córkę teściów Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk zamieniając przez UM Starachowice ją jako Bocheńska z domu i podstawiono ją w miejsce mojej córki Marty Bochyńskie panny nazwisko przy urodzniu Piórecka, i podstawiono wypadek mojej córki pozorując, że ja zginęłam w wypadku i wpisując fałszywe dane osobowe. Dlatego aresztowano mnie pod pozorem podarcia wydruku z mojego własnego doniesienie przez odmowę wykazania danych prokuratora w rzeczywistości dla podmiany danych osobowych i dlatego nie udostępniono mi akt z jakiego powodu gdyż celem, była podmiana danych osobowych do kradzieży mienia, pozując, że ja nie żyje i podstawiając fałszywy krąg spadkobierców, jak córka teściów Marta Cybulska z domu Kaźmierczyk jako opiekunka mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu zawłaszczeni mienie dla urzędu Miasta i rządu Polskiego, który za te pieniądze prowadzi wojnę. Zamieniono mnie dlatego na Elżbietę z Torunia i takie dokumenty kreuje również Sad w Kielcach na fikcyjne dane przez pomyłki pisarskie gdyż powielono nam małżeństwo na dwa rożne, co jest przestępstwem. Dokument był w komputerze i prosiłam o ponowny wydruk z danym prokuratora , na co mi odmówiono a co oznacza, że mój podpis był przedmiotem kradzieży prokuratora w Opocznie w celu ukrycia kradzieży na spółach mojego męża przez sądu i prokuraturę.

Screenshot from 2016-06-20 18:37:20

Art. 276. Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 dlatego upozowani, że jestem w więzieniu podstawić planowano akta prezes Sadu, która dorobiła dwie zwrotki do jednego listu co oznacza zakład zamknięty ale daw różne nazwiska mnie i męża co jest niedopuszczalne i chciała nas rozwieść potajemnie, dorabiając innych małżonków i ukrywając to przez zatrzymanie moich dokumentów dla siebie i dorobiono dlatego dla nas akta kryminale pod powielane sprawy przez oszustwa sądów . Oznacza to ze Prezes Sądu chciała wywołać wojnę wraz z prokuratorem w Toruniu w Opocznie a podmienić akta Prezes Sądu dla mnie a nas pod zmienionymi danymi zamierzano wywieźć do Zakładów psychiatrycznych nawet podmieniając płeć , czyli jest to terror i wprowadzono dla tego Chińczyków, których kultura oparta jest na sadyzmie i zamierzano dokonać morderstwa na mojej wnuczce oddanej do Chin przez Bohdana Żakiewicz, który podała się za moja rodzone i zaskarżył mojego męża w Toruniu udając, że nie był w Szwajcarii aby wykorzystać nasze dokumenty dla SS i Innych służb wywiadu. Ponadto zastosowani inny paragraf co przekracza prawo . § 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

Zamierzano nas obrabować jako konfiskatę mienia co zamierzał wprowadzić Zbigniewa Ziobro. Oznacza to oddanie Polski jako lenn państwo.

Art. 244. Zatrzymanie przez Policję

Dz.U.1997.89.555 – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

OSZUSTWA SĄDU W STARACHOWICACH I POLICJI ORAZ PROKURATURY

Art. 247.  § 1. Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie stawi się ona na wezwanie w celu przeprowadzenia czynności procesowej albo jeżeli zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego. W tym celu wolno zarządzić przeszukanie. Przepisy art. 220-222 i 224 stosuje się odpowiednio.

Zastosowane przepis miały na celu wywiezienie mnie do Zakładu Psychiatrycznego do podmiany rodziny i dlatego byłam na miesiąc w zakładzie psychiatrycznym co wykazuje w świadome i celowe przekroczenie uprawnień i prawa, co jest dowodem motywu do kradzieży mojej wnuczki dla wprowadzenie przez Chiny nowego ładu jako sceniczne wejście smoka za nasze pieniądze kradzione prze rząd i polskich sędziów.

Prokuratura w Tomaszowie Mazowieckim zamknęła moja sprawę Ko194/13 do IIDs 207/13 okręcając, że sprawy nie ma, a próbowano mnie obecnie wywieźć ze Starachowic przez prezes Sądu Starachowice , która zamierzała podmienić akta sądowe i wytworzono w tym celu list z dwoma potwierdzeniami rożnie zaadresowanymi na mnie i męża, pozorując , ze jesteśmy w zakałach zamkniętych w celu ukrycia finansowania wojny z kradzionych carskich depozytów przez UM Starachowice i rząd polski, na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk, co zamierzał ukryć Sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11 na zlecenie wojska polskiego. Sędziowie prowadzą wojnę wykorzystując moje nieświadome dzieci i wnuki do prowadzenia z naszych pieniędzy wojny przez kradzież Skarbu Państwa prowadzącego z nami wojnę mając w ręku swoich urzędników i Sędziów i Prokuratorów , którzy zasadzili się na nasze mnie okradając nas ze wszystkiego aby ukryć przestępstwo i podmianę danych osobowych.

Wiktoria Kornaszewska jest córką Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak i Adama Kornaszewskiego mojego syna z pierwszego maleństwa, który urodził się pod nazwiskiem Adam Piórecki i podstawiono Ewę Kornaszewską drugą żonę byłego męża, aby pozorować , że jest matką mojej wnuczki i podstawiono Jakuba Pióreckiego jako Bocheński przez media.

Zawłaszczono cale mienie mojej rodziny przez oszustwo i podstawiono Ewę jako matkę żyjących wpisując do systemy bankowego w celu zamiany rodziny chrześcijańskiej Maryi z którego rodu jestem na Ewę do wprowadzenia Nowego Ładu i jednej religii przez Polsce jako Brama dla Chin. Wszystkie sprawy sądowe są podmieniane do wprowadzenia Ewy jako program informatyczny zwanej w programie Eva, aby wytworzyć , ze cała ziemia jest Evy. Moje wnuczki są w rękach polityków, którzy manipulują światem wykorzystując moje wnuki jako przedmiot transakcji handlowych. Podstawiono do sprawy którą wygrałam SO Kielce IXKa 280/12 inne osoby wykazując mnie jako Domagalską, aby pozorować , ze się domagam swojego mienia co w kontekście sprawy jest absurdem , gdyż chciałam spłacić roszczenia wobec wcześniej mojej firmy SOF-ART Sp. z o.o.. Pismo Święte mówi, żeby uiścić się ze wszystkich długów przed końcem życia co było motorem mojego działania co się stało powodem kradzieży mojego mienia nawet mojego męża, dzieci i wnuków, którzy nie są ich własnością i nigdy nie będą. Dziedzictwo rodowe zostało przekazane mnie i mężowi na mocy błogosławieństwa moich dwojga rodziców i Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Próbowano to zastąpić fikcyjną linią genealogiczną opartą na małżeństwie sekretarki Ewy Machowskiej z domu Niewczas z Dariuszem Kornaszewskim wcześniej Pióreckim. Ewa Kornaszewska to Ewa Machowska z domu Niewczas pod którą podstawiono jako Ewę Machowską-Żakiewicz aby podstawić moja wnuczkę za wnuczkę Bohdana Żakiewicza herbu Smok aby przejść na Chiny.

Miała nastąpić zamiana wartości chrześcijańskich na satanistyczne i zniszczenie Kościół katolickich zamieniając ich na centra handlowe oraz galerie i restauracje. Kościół miała zastąpić wspólnota zakupowa, która ma w rękach moje wnuki i manipule dziećmi. Dlatego dorobiono opinie psychiatryczne , aby ukryć wprowadzenie podmiany Bożena Piórecka z domu Bochyńska na Bożena Piórecka z domu Mazurek. Z tego powodu ostatnim elementem była podmian przez MOPS Starachowice , gdzie pobierał zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153, złote na grupę niepełnosprawności wydawaną do pracy, która nie uprawnia do renty i nie daje żadnych ulg. Nie otrzymuję żadnych świadczeń z MOPS z tego powodu nie ma przejścia , ale dokonano podmiany danych osobowych na Mazurek z domu . Podmieniono dane, gdy za życia mamy starałam się o pomoc finansową 500,- złotych, co wyliczono, że otrzymałam 50,- złotych. Odebrałam dokument i nie zauważyłam ,że wpisano w dokumencie , że jestem na skraju ubóstwa i jako samotna osoba, a byłam mężatką. Dokument wykazuje , że osoby w ubóstwie mogą liczyć na 50 złotych co porównano wykorzystać do podmiany fałszywych akt psychiatrycznych z Katowic i Kielc w celu ukrycia jedynej w Polsce reaktywacji Rudy Malenieckiej aby ukryć kradzież centralnego Okręgu przesyłowego przez rząd i Specjalna Strefę Ekonomiczna w Starachowicach.

Pięćdziesiąt złotych przyznano dla mnie w czasie, gdy mąż odbywał kare pozbawienia wolności, co obecnie próbowano powtórzyć po 7 latach przez MOPS pozorując, dobijając się do drzwi. Wykorzystując korespondencje Prezesa Sądu z podwojonym awizo. Sytuację próbowano obecnie próbowano powtórzyć na fałszywe dane osobowe do zamiany rodzin i historii , przez Sąd w Starachowicach i Toruniu oraz dokończyć planowano przez Tarnów. Przez Toruń zamierzał Sąd wprowadzić jedną religie. Z tego powodu zamierzano urealnić przepowiednie,że wojna się zacznie od żółtego ludu, Chińczyków, który jest bardzo okrutnym narodem, aby wymordować Polaków. Upozorowano nadzór MOPS pozorując, że jestem samotną matką i podobnie dla męża pozorując opiekę siostry Marty Cybulskiej pracownika UM Starachowice.

Ponieważ pobieram pieniądze 153,- na prawdziwe dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska zamierzano zastosować wypłatę pieniędzy 21.06.2016 aby połączyć przez liczbę 21 aby odnieść się do 21.04.2017 roku, kiedy umarł mój tata a 22.06.2016 roku w Tarnowie w wypadkach losowych zamordować mojego męża tworząc grę z życia, jako punkty za zabicie zombi czyli ludzi, których banki pozbawiły tożsamości i według ich systemu wartości można ich zabijać co zamierzał wprowadzić Prezydent Duda zamieniając bramę jaką jest Jezus Chrystus na bramę w Polsce do wpuszczenia pogaństwa do Europy. MOPS był potrzebny aby pozorować przybycie pracowników wysłanych przez prezydenta Komorowskiego, który zamiast osobiście odpisać jeśli miał taki zamiar przesłał MOPS na fałszywe dane dorobione dla mnie .

Prezydent Bronisław Komorowski upozorował, że jestem matką samotnie wychowującą dziecko jako Elżbietę Bochyńska-Kaźmierczyk i powielono sprawę na druga przez nowego prezydenta i podstawiono obecnie Elżbietę za żonę mojego męża na Toruń i Kielce zamierzając podstawić akta psychiatryczne pani Ziernik z Kielc za moje Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk przez TVP Kielce , który zapoznał mnie z tą osobą. Wykorzystano pierwszą grupę inwalidzką mojego taty inż. Józefa Bochyńskiego nieżyjącego od 2007roku, który miał trzy zawały i podstawiono dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując, że w Toruniu miał zawał, aby dorobić akta medyczne , do zawału z 2006 roku w Szwajcarii, gdzie nie zasięgnęliśmy pomocy medycznej. Mojego męża siostrę Martę Cybulską podstawiono pod Aleksandra Kwaśniewskiego jako spadkobiercę zamieniając na Małgorzatę i podstawiając pielęgniarkę Małgorzatę Kowalską jej mamę podstawiono pod Barbarę Bochyńską, i podstawiono akta Małgorzaty Łapickiej która nie żyj. Moją drugą grupę niepełnosprawności na chorobę z dzieciństwa zamierzano zamienić na uszkodzenie ciała, gdyż podstawiono wypadek mojej córki i zamierzano ukryć zeznania, że Jezus Chrystus mnie uleczył. Wykorzystano okres , gdy zwróciłam się o wcześniejsze zwolnienie męża powołując się na drugą grupę niepełnosprawności, gdzie wpisano, zapis, pomocy częściowej drugiej osoby. Co jest zrozumiale w sytuacji w jakiej mnie pozostawiono. Okradziono nas przez fałszywe dane uniemożliwiając dostęp do własnych kont z których korzysta Urząd Miasta i Rząd Polski. Zeznałam w Toruniu, na pytanie o mojej chorobie, że Jezus Chrystus mnie uleczył, po czym sędziwe Wojciech Pruss chciał, usunąć moje zeznania.

Sąd dorobił akta ,że jesteśmy w zakładach karnych co jest oszustwem prezesa sądu w Starachowicach i przysłano podwójną zwrotkę do jednego listu taką jak stosuje się zakładach zamkniętych z tym, że wpisano inne dane do jednego listu co oznacza, że miała nastąpić podmiana i upozorowano, że zamyka mnie MOPS w zakładzie psychiatrycznym łamiąc Konstytucję RP i ochronę małżeństwa pozorując mnie na osobę samotną co jest umożliwiane przez przepisy, które wykazują ,że osoba samotna , która pobiera pomoc MOPS może być skierowana przez tą instytucję na badania psychiatryczne o czym powiedziała mi osoba , której mój telefon bez mojej zgody dał pan Dominik Rakoczy, gdy tworzył reportaż. Celem była podmiana moich danych na Bożena Piórecka z domu Mazurek i podmiana w Kielcach na tak wykreowaną osobę pani Ziernik. Powodem było ukrycie dopisania przez Urząd Miasta Starachowice dla moje mamy PS czyli Filomeny Bochyńskiej wpisując moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co oznacza, że prezes sądu Starachowice posłużyła się moimi danymi co próbowano ukryć przez MOPS, który zamierzał pozorować dla mnie pomoc, aby mnie wywieźć i ukryć, że jest sponsorowany z naszych pieniędzy przez rzad polski, który podał się za spadkobierce i zaskarżył mojego męża.

Prezes Sądu posłużył się moimi dokumentami i uniemożliwił mi odebranie odwołania od komornika przesyłając dwie zwrotki do sprawy kosztów ze spisu z inwentarza po śmierci mojej mamy w 2016 roku do sprawy z 2010 toku INs 395/10, gdzie wpisano fałszywe udziały co spowodowało wpisanie Heleny Surmy na moje mieszkanie na ulica Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując sprawę o wodę. Powodem jest podstawienie prezesa sądu Janusza Kibickiego pod Apolonie Kuźbik przez podstawienie A.Kubiak Opozda z MOPS pozorując rodzinę przez powielenie Apolonii Kubik na Bolę podmieniając ją na Bolesławę Bochyńską moją babcię , która znika podmieniając dane jej matki przez Urząd Miasta Starachowice. Siostra Apolonii Kuźbik czyli Czesława Wojciechowska została podstawiona pod Czesława Maksalon, a jej rodzina Anna Wojciechowska jest kasjerem w Sądzie , którą przerobiono za rodzinę Radziwiłł czyli matkę mojego dziadka , który był ukryty w rodzinie Mazurek . Obie siostry miały tak na imię z domu. Ich brat Stefan Mazurek nie żyje, a został podstawiony pod nieżyjącego Stefana Serwickiego. Anne Wojciechowską podstawiono pod moją skradziona córkę Anne Piórecką , a były mąż Dariusz Piórecki zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski co powoduje podstawienie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej pod pracownika sądu Annę Wojciechowską, a prezesa Sądu podstawiono jako spadkobiercę po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej pozorując, że moja mama była z Bocheńskich czyli linie taty dopisując Mazurków jako Bocheńskich co podmieniono przez Prezesa Sądu w Kielcach na trzy linie genealogiczne Kubik, Kużbik i Kużbik powielając na różne błędy. Sąd w Starachowicach w przeszłości wprowadził fałszywych spadkobierców na SOF-ART Sp. z o,.o. dokonując kradzieży przez upozorowanie windykacji na Lipie Henryk Szyb 1, podstawiając sekretarkę Urzędu Skarbowego, właściciela Jerzego Kaźmierczyk przetrzymując mojego obecnego męża w więzieniu w sprawie SO Kielce IIK 207/07 dokonując również wprowadzenia fałszywych spadkobierców na APE UMWELTTECHNIK AG w Zug w Szwajcarii. MOPS przesłał żądanie kontaktu o który nie prosiłam i nie zgłaszałam tym bardziej, że mąż na stałe zameldowany jest gdzie indziej tu znajduje się adres firmy MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o., którą nielegalnie prowadził Urząd Miasta doprowadzając do ukrycia skażonych ryb w Brodach wyniku nielegalnych utylizacji na SOF-ART Sp. z o.o. co wskazuje na osoby odpowiedzialne za kradzież 50.000.000,- EUR z 2004 roku ze spółek PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i części mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując sprawę o wodę co połączono z bankructwem firmy Awans, którą przejęło Centrum Chińskie koło starego cmentarza obok rynku w Wierzbniku.

W zakładach psychiatrycznych następuje podmiana danych osobowych po czym wymordowano by lekarzy pozorując bunt chorych, aby nikt nie został przy życiu z ludzi , którzy mają świadomość kradzieży, gdzie i fabrykowane są dokumenty na zlecenie sądu. Dlatego prezes Sądu wysłał MOPS, aby zamienić moją rodzinę na służby w celu zawłaszczenia naszego mienia przez wykorzystanie mojej wnuczki Wiktorii Koraszewskiej i podstawienie jej dla Smoka wykorzystując Ewę Kornaszewską z domu Niewczas pozorując pierwszy związek na Machowska z domu, aby przejść jako sekretarka Urzędu Skarbowego, aby robić obroty na spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez jej męża Dariusza Kornaszewskiego podstawionego pod PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Podmieniono również Fabrykę Mebli SOF-ART Sp. z o.o. na Strefę Mebli FORTE na SSE Starachowice , aby ukryć zamianę na windykację PFRON wpisując dla męża Jerzego Kaźmierczyk PS przez Starostę Starachowickiego jako windykacja SOF-ART Sp. z o.o. w 2016 roku co połączono z produkcją lekarstw przez słowo FORTE i wstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego za spadkobierce na SOF-ART Sp. z o.o. Z tego powodu zostały ukryte pieniądze na zakup Huty Ostrowiec SA jako dział spadku na udziałach spółki SOF-ART Sp. z o.o. windykując PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w SO Kielce IIIK207/07.

Pan Dominik Rakoczy był wykorzystany do podstawienia pod Dominikę Kulczyk i Dominikę Maślisz co spowodowało przy braku posłuszeństwa podmianę jego płci na kobietę. Pan Dominik Rakoczy zapoznał mnie z panią Ziernik występującą również w reportażu, która została połączono z moją sprawą, gdyż była na widowni , gdzie podała nieprawdziwe dane do sądu. Jej dane są podmienione dla mnie i połączono z Akademią Wilamowskich jako program muzyczny, gdzie obecnie pracuje pan Dominik Rakoczy co jest połączone z panem Rakoczym w budynku szkoły policyjnej w Szwajcarii . Miała nastąpić podmiana akt psychiatrycznych z Kiec pani Ziernik w bloku w którym mieszka jako samotna osoba i niezamożna wykorzystać dla niej opiekę zamieniając Kiece na Starachowice. Akta mojej wygranej sprawy w Kiecach są ukrywane przez Sąd jako SO Kielce IXKa 280/12. Sąd wycofał się z badań psychiatrycznych z powodu wycofania prokuratora , gdy okazałam opinię psychiatryczną potwierdzoną jako zdrowa, przez Sąd Apelacyjny czyli wyższej instancji, którą Sąd nie włączył do sprawy, co podważa autorytet Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Dziś już jest wiadome z jakiego z powodu dokonano podmiany akt psychiatrycznych pani Ziernik , która podała inne nazwisko w sądzie, gdyż pozorowała opiekę dla mnie. Pan Bronisław Komorowski przysłał do mnie MOPS do podmiany rodziny jako matkę samotnie wychowującą dziecko a obecnie jako osobę samotną wymyślona jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z Torunia i żądając abym wystąpiła w Sądzie pod takimi danymi również i wpisano takie dane w Kielcach.

Prestiz

Na zdjęciu przedstawiam, tą osobę z czasopismem PRESTIŻ, które to czasopismo otrzymałam od pana Antoniego Ciszewskiego, wydawanego przez organizację Wawelski Dzwon na Wawelu, w którym widniał wywiad prezydenta Komorowskiego , gdzie określono ,że jego wnuczką jest Matyldę Komorowska w Belgii co nie jest prawdą, ale podstawiono tych ludzi pod moja rodzinę.

Celem było wykorzystanie moich wnuków jako więźniów na którymi jest nadzór Sędziów, Protraktorów. Powodem jest podmiana rodziny, gdyż dziadek Franciszek Jana Mazurek był, kuratorem sadowym nad nieletnimi i jest zemsta ludzi nad którymi dziadek miał nadzór.

Wykorzystano Ewe Kornaszewską sekretarkę Urzędu Skarbowego , aby pozorowała matkę mojej wnuczki udającą mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk do rozpoczęcia III wojny światowej a nasza rodzina i chrześcijanie mieli pójść do niewoli, być wymordowani czego przykładem jest skażenie ryb 2,5 tony co miało być początkiem planu wymordowania chrześcijan przez smoka czyli Bohdana Żakiewicz, który podał się za dziadka mojej wnuczki w systemach bankowych i chciał wprowadzić Chiny do Polski.

Rozpoczęto działania wojenne przez Polskę przez ministra Antoniego Macierewicz przez podpis prezydenta Andrzeja Dudy do wojny na Bliskim Wschodzie co po podmianie danych osobowych zamienione zostanie na Polskę. Pieniądze na te działania miały być wyprowadzone przez moją twórczość podstawiając błędne dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczak co połączono ze zmataczoną przez SR Starachowice sprawą INs 956/09 co połączono z Bohdanem Żakiewicz co połączono z wekslem PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk na 50.000.000,- EUR dla Banku Technologii z Kielc zamienionego na Korpus Kadetów, gdzie reaktywowano szkolnictwo, aby windykować carskie depozyty z Centrum Chińskim na bazie Awans państwa Tarnowskich, którzy zbankrutowali i oddali pawilon w Starachowicach, który windykuje SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, dorabiając właścicielowi spółki akta psychiatryczne przez UM Starachowice i SR Starachowice wytworzone w Katowicach, aby ukryć jedyną w PRL reaktywację w Rudzie Malenieckiej carskiego majtku wykorzystując MOPS w Starachowicach do ukrycia miliardów skradzionych przy udziale Bohdana Żakiewicz, który kontroluje programy bankowe i posiada świetne kontakty z rządem chińskim co połączono z ulicą Nad Kamienną 25 transferując carskie pieniądze ze Szwajcarii do Chin, aby z Polski zrobić rynek zbytu co nie jest sukcesem a oddaniem Polski bez walki dla wspólnoty zakupowej. Zamierzano ukryć rozpoczęcie finansowania III Wojny Światowej przez Sąd Rejonowy Toruń V GC 57/16 w dniu 22.06.2016 roku. Wszystkie instytucje miasta Starachowice w sprawie z powództwa Waldemara Maksalon na podstawie zmataczonej sprawy INs 956/09 a kontynuowanej jako IC 178/15 o eksmisję z Nad Kamienna 25 wystąpiły przeciwko nam właścicielom carskich depozytów , co spowoduje wstrzymanie finansowania miasta i województwa, gdyż miasto się nie przyznało do carskiej rodziny starając się wykorzystać MOPS do umieszczenia nas w zakładach psychiatrycznych co jest wyrokiem na miasto jako Brama dla Chin czyli brama do piekła.

Wykorzystano następujących osób o imieniu Ewa:

  • Ewa Kornaszewska z domu Niewczas z pierwszego męża Machowska, drugi związek z Dariuszem Kornaszewskim, który wcześniej w czasie trwania nazywał się Piórecki co podmienił USС Białystok, aby pozorować ,że nazywałam się Kornaszewska przy zawarciu związku małżeńskiego z Jerzym Kaźmierczyk, który dokument sprostował USC Białystok. Oznacza to próbę zamiany mnie Bożeny Bochyńska-Kaźmierczyk na Ewę Kornaszewską w celu podstawienia Ewy Podolskiej. Ewa symbol matki żyjących natomiast imię Bożena oznacza Boży dar, gdyż jestem z rodu Dawida.

  • Ewa Podolska czyli Bożena adoptowana z Wacława i Aniele Mieszała. Zamieniono Wacława Mieszała na Wacława Podolskiego podstawiając Wacława Bocheńskiego w USA, oraz Anielę Mieszała zamieniono na Aniela Mazurek z domu Maksalonów prawdziwe babci nazwisko to księżna Regina Glińska żona Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego podmienionego na zastrzelonego przez księdza hrabiego Władysława Tarnowskiego w Krakowie.

  • Ewa Falkiewicz żona prokuratora, dyrektor TU Polonia obecnie TU UNIQA prowadziła ubezpieczenie dla SOF-ART Sp. z o.o.
  • Ewa Cichocka z domu Mirowska z pierwszego związku Materzok, z drugiego Dunia córka Jadwigi z domu Maksalon zamieniona na moją matkę Filomenę Bochyńską przez błąd pisarski na Jadwigę Bochyńską.

  • Ewa Eugster z domu Jakubczyk, której córka pracuje w banku w Szwajcarii czyli Izabela Miller
  • Ewa Idziak córka moje siostry Beaty Idziak
  • Ewa Kaźmierczyk córka z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Zamierzano wszystkie Ewy podmienić pod Ewe Machowską-Żakiewicz, aby pozorować ją na matkę moje wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej natomiast jej brat z innej matki Noe Kornaszewski miał być początkiem Nowego Ładu do zamiany cywilizacji na cywilizację śmierci. Cała Ziemia

ma być pełna poznania Pana co zamierzano zamienić cywilizacją śmierci. Wielokrotne związki małżeńskie podstawiane są pod fałszywe linie genealogiczne , które podstawiają fikcyjne nazwiska.

Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał zgodę na rozpoczęcie działań wojennych co jest rozpoczęciem wojny przeciw Polsce od Starachowic, które podmieniły carską rodzinę na ulicy Nad Kamiennej 25 co zamierzano ukryć przez fałszywe opinie psychiatryczne wytworzone w przeszyci w Katowicach przez służby woskowe dla moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich co próbowano podstawić przez MOPS Starachowice dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdyż nas zamierzano obciążyć za decyzję wywołania wojny przez PiS oraz przez prezydenta Andrzeja Dudę odwołując się do uzasadnienia wyroku Sądu Okresowego w SO Toruń IIK 164/11 o obrotach zagrażających ekonomii kraju.

Zamierzano z naszej rodziny zrobić rodzinę patologiczna podmieniając na dane moje mamy Filomeny Bochyńskiej moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując, że mama była panną z dzieckiem, aby podstawić inne osoby jako rozwódki w celu podstawienia podziału majątku przy rozwodzie podstawiając rozwody gestapowców w Szwajcarii na carskim mieniu do ukrycia finansowania wojny przez Starachowice. Atak medialny na chrześcijaństwo ma na celu rozpoczęcie działań zamierzających do zakazu chrześcijaństwa. Określono przy tym nieprawdę o braku tolerancji , gdyż chrześcijaństwo opiera się na tolerancji.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s