WIARA jest SKARBEM

Starachowice 20.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Wiara jest skarbem

Zawłaszczono spawy spadkowe po rodzicach tajnie dorabiając akta psychiatryczne Filomenie Jadwidze Bochyńskiej INs 426/10 oraz po tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim jako INs 67/08 SR Starachowice, ale sprawy zniesienia współwłasność jednej z nieruchomości po mojej babci, Anieli Reginie Mazurek , która miała prawa nabyte, a co połączono z działem spadku rodziny UB ze Starachowic pana Waldemara Maksalon i dwunastu członków jego rodziny na mieniu mojej babci Anieli Reginy Mazurek czyi z domu prawdziwej księżej Glińskiej, przechodząc na Katowice, aby ukryć wielkość kradzieży na całej Polsce i Ukrainie.

Babcia miała 1/3 a 2/5 były wpisane martwe dusze pod które wpisał się w latach pięćdziesiątych Urząd Bezpieczeństwa , wstawiając rodzinę Waldemara Maksalon i brata jego ojca czyli Feliksa Maksalon i Władysława Maksalon, podstawionych pod martwe dusze o tych samych nazwiskach, co spowodowało zamianę zasiedzenie UB na nasze mienie nabyte z mocy prawa na którym zaczęto robić spadkowe postępowania aby dokonywać kradzieży naszej godności oraz dorabiania opinii psychiatrycznych przez urząd Miasta Starachowice który dopisał nam innych małżonków i tak samo Sąd w Starachowicach, który wysłał w tym celu jeden list pod dwie zwrotki na różne nazwiska do podpisu wspólnie, czego pojedynczo odnowiła mi wydania Poczta Polska SA, gdyż nie list był błędnie nadany przez Sąd Rejonowy w Starachowicach. Spowodowało to wysłanie listu do Sądu odwołującego się od tego oszustwa, i wysłano mi list bez obowiązujących oznaczeń, ale polecony, co oznacza, że wyłudzono mój podpis pod aresztowanie mojego męża na fałszywe dane osobowe, próbując ukryć przez pozorowanie wysłania do mecenasa Uzasadnienia do Wyroku do czego mężowi przysługuje Kasacja, a co oznacza, że jest zdrowy psychicznie a dokumenty są próba oszustwa, aby wpisać męża siostrę za opiekunkę, która podobnie jak rząd udaje spadkobierców. Takie awizo na podwójne nazwisko stosuje się z zakładach zamkniętych i przy jednakowych danych osobowych oznacza, że drugie awizo próbowano wykorzystać przez fałszywych dorobionych do kradzieży opiekunów i małżonków. Dlatego nie obowiązuje już żadne prawo i stosowana jest kabała.

W 2003 roku nieruchomość odziedziczyła moja mama Filomena Bochyńska jedynaczka i stała się właścicielem 1/3 i samoistnym posiadaczem na 2/3. Spowodowało to, że pan Waldemar Maksalon wniósł sprawę o dział spadku i zniesienie współwłasności mimo że za życia babci sam ustalał spadkobierców nie mając praw majątkowych do nieruchomości. W 2005 roku zrobił zasiedzenie swoich nieżyjących rodziców i rodziców brata co podmieniono w Urzędzie Skarbowym podmieniając dokumenty własności mojej babci Anieli Reginy Mazurek na zasiedzenie Waldemara Maksalon pozorując zasiedzenie mojej babci zamieniając moją babcię na dziadka czyli jej męża i podmieniono nieruchomości robiąc dział spadku INs 956/09 po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku co doprowadziło do śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i podmiany dokumentów przez Urząd Miasta Starachowice INs 426/10 na PS 426/10 podstawiając Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk jako Martę Bocheńska pozorując moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek na Bocheńska z domu . Spowodowało to najście na moje mieszkanie Policji na Bohaterów Westerplatte 1/1 i kilkukrotne aresztowanie mnie w tym ukrywając paragraf jako włamanie do cudzego domu , molestowanie mężczyzn oraz nadużywanie alkoholu podczas, gdy byłam w swoim domu z własnym mężem i nie używaliśmy alkoholu ani innych używek. Wprowadzono komornika, aby podmienił moje dane na Bożena Kaźmierczyk-Bochyńska nachodząc mnie w domu po mojej babci Nad Kamienną 25 pozorując inną rodzinę, aby wprowadzić Martę Kaczyńską za Martę Cybulską i Martę Bochyńską moją córkę pannę, która nazywała się wcześniej Piórecka, której nazwisko użyto do banku przez państwa Kaczyńskich podstawiając osoby Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak podstawione pod nazwisko Piórecki co doprowadziło do skazania mojego męża w Toruniu na fikcyjne dane.

Prokurator Grudniewski sam określił, że wszystkie te sprawy jedynie można rozwikłać przywracając sprawę po mojej babci, której jest spadkobierca moja mama czyli prawdziwa hrabina Tarnowska ukryta jako Filomena Jadwiga Bochyńska z domu Mazurek żona Józefa Bochyńskiego syna księżnej Marii Lubomirskiej i carewicza Aleksego Romanow ukrytego jako Brunon Bochyński w wojsku jako Roman Bocheński oraz w Kościele jako Marian Bochyński.

Spowodowało to, że próbowano ukryć sprawy spadkowe po moich rodzicach i zamienić sprawami Maksalon, którzy bezprawnie prowadzili sprawy wprowadzając fikcyjne dane osobowe zamieniając sprawę INs 956/09 na dział spadku po Franciszku Janie Mazurku zabijając w naturalny sposób moją mamę Filomenę Bochyńską, aby zrobić po niej dział spadku i moje dane podmieniono na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak podstawiając pod takie dane Beatę Marię Idziak moją siostrę na działce Nowowiejska pozorując, że jest jedyną córką naszego ojca i pozorując dla mamy dzieci z nieprawego łoża.

Urząd Skarbowy wykazał podwójne sprawy, gdyż dorobiono mnie i mężowi innych małżonków do kradzieży mienia pozorując opiekunów do pobierania pieniędzy z carskich depozytów, które były uruchomione przez nas, a przejęte przez Waldemara Maksalon do sprawy INs 956/09 prowadzonej po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej jako INs 716/10. Urząd Skarbowy wykazał, brak sprawy INs 956/09 oraz prowadzenie spraw w Katowicach i Kielcach wykazując w oby przypadkach moją siostrę Beatę Marię Idziak z domu Bochyńska, a Izba Skarbowa w Kiecach wykazała moje dokumenty czyli Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska. Spowodowało to dalsze przestępstwa przy sprzedaży działki za którą zapłaty do dziś nie uzyskałam przez ludzi obcych, którzy upozorowali się na spadkobierców robiąc sprawy spadkowe po moich rodzicach w Kielcach i Krakowie, dlatego znika w Księgach Wieczystych działka Nowowiejska, gdyż podstawił Sąd w Starachowicach powielone dane osobowe na dwa wpisując również nasze dane odmawiając wpisu do Ksiąg Wieczystych unieważniając tym samym sprzedaż Dz.Kw. 4005/11 Dz.Kw. 4006/11. Mimo tego postanowienia Urząd Skarbowy naliczył około 8. 000,- PLN podatku za sprzedaż nieruchomości i powielił na Katowice mimo, że siostra już mieszka w Irlandii i tak prowadzano była wszelka korespondencja z Sądu. Powodem jest wykorzystanie mojego nazwiska z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka i podstawiono służby, które prowadziły sprawy sądowe wykorzystując moje zaufanie, gdy pozostawiłam pełnomocnictwo mojej siostry i oryginały dokumentów dla Czesława Daleszak, którego żonie sprzedałam działkę sprawdzoną przez notariusza jako czystą. Wyjechałam do córki, która była po wypadku co spowodowało uprawomocnienie się postanowienia Sądu w Starachowicach z powództwa Waldemara Maksalon od czego po powrocie wniosłam prośbę o przywrócenie terminu co mi odmówiono i poprowadzono sprawę powielając tożsamości i wprowadzono fałszywe dane. W kontekście ostatniego odwołania w innej sprawie zauważyłam, że mimo odrzucenia sprzeciwu wyższa instancja odniosła się do mojego sprzeciwu co spowodowało pozostawienie nas w domu i bak eksmisji jako bezzasadnej. Odwołam się w zakresie błędów pisarskich, gdzie podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Bożenę Kaźmierczyk-Bocheńską i powielono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk. Jest to SO Kielce IICz 422/16 w związku ze sprawą SR Starachowice IC 178/15 od czego odwołałam się do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Sprawa o którą wnoszę to INs 956/09, gdzie występowałam jako upoważniona przez moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, która podpisała Upoważnienie do występowania w sprawie, a które zawierało rozszerzoną treść niedotyczącą tej sprawy, ale użyte zostało przez moją siostrę Beatę Marię Idziak , którą upozorowano jako jedyną córkę naszego ojca i podstawiono opinie psychiatryczne dla mojego nieżyjącego taty Józefa Bochyńskiego co jest naruszeniem Konstytucji i znieważeniem co spowodowało aresztowanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego dane wykorzystano do podstawienia Jerzego Bochyńskiego u którego moja siostra Beata Maria Idziak mieszkała, a który z Barbarą Bochyńska z domu Małachowską zrobił reaktywację Rudy Malenieckiej jedynej w PRL pozbawiając mienia moich prawdziwych rodziców i pozorując, że moja siostra jest ich jedyną córką podmieniając jej dane na moje Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pod które podstawiono ich jedyną córkę Magdalenę Jarczyk. Jerzy Bochyński w rzeczywistości był z domu dziecka i nazywał się Jerzy Kaźmierczak a jego żona Barbara Bochyńska z domu Małachowska w rzeczywistości była córką Vogla , który naprawdę nazywał się Weissmann co spowodowało przejście na Niemcy na sprawy rozwodowe faszystów w Szwajcarii, którzy robili podział majątku na naszym carskim i książęcym mieniu pozorując, że wygrali wojnę. Doprowadziło to do kradzieży dwojga moich dzieci po urodzeniu z carskim DNA, aby dorobić linie genealogiczne dla faszystów i Kościoła katolickiego w celu wmieszania Kościoła w Programy Bankowe, które są w rękach satanistów. Doszło do naruszenia prawa i oddania kluczy dla Waldemara Maksalon do mojego domu gdzie mieszkam, który wykorzystał pieczątki firm mojego męża Jerzego Kaźmierczyk robiąc niebezpieczne obroty zagrażające bezpieczeństwu państwa ukryte na powielonej spółce co spowodowało ponowne skazanie mojego męża , któremu dopisano ich działania pozorując, że chodzi o jedną fakturę na 300.000,- PLN, która była przedmiotem wcześniejszej sprawy SO Kielce IIIK 207/07, którą mąż odbył w całości i zapłacił grzywnę niepotrzebnie przyznając się do winy na skutek nacisków politycznych, gdy byliśmy przed ślubem , ale mąż miał prawo do dysponowania majątkiem rodowym od mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego przed ślubem. Ponowny wyrok w zakresie opiewającym wcześniejszy SO Kielce IIIK207/07 jako wyrok SO Toruń IIK 164/11 i IIK 197/10 jako Apelacja Gdańsk IIAKa3/16 do której adwokat obecnie będzie wnosił kasację w związku z czym mąż odwołał się do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o wznowienie sprawy SO Kielce IIIK207/07 co gwarantują mu przepisy prawa. W związku z szeroką skalą prowadzonych spraw przez Waldemara Maksalon, sprawy prowadzone bezprawnie na carskim mieniu udowodnił kim byli moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy, których z tego powodu znieważono i podmieniono fałszywe opinie psychiatryczne wytworzone w Katowicach na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, któremu dopisano potajemnie przez UM Starachowice i przez jego siostrę Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pozorując na Bocheńską z domu a mnie na Kaźmierczyk z domu do podmiany rodzin. Nastąpiła próba zniszczenia naszego małżeństwa i podstawienia nam innym małżonków przez błędy pisarskie podstawiając Dariusza Dąbrowskiego jako Bocheńskiego pozorując za męża i podstawiając pod dane byłego męża Dariusz Piórecki pozorując podział majątku na Lipie Henryk Szyb 1 na firmie obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, który zakupił ode mnie jeszcze jako obca osoba w 2003 roku. Zaczęły znikać dokumenty sprzedaży, gdyż podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego Dariusza Pióreckiego co wynikało z rozmowy z pracownikiem Urzędu Skarbowego oraz dokumentów wystawionych przez Urząd Pracy w Starachowicach wykazując oszustwo. Skala oszustw jest tak wielka, że prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia. Powodem jest zamieszanie w całość prezesa Sądu w Starachowicach, który pracowała dla mojej siostry Beaty Marii Idziak i siostry męża Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk za którą podstawiono Martę Kaczyńską. Według informacji medialnych można zauważyć wykazanie wizerunku Jarosława Kaczyńskiego z jego siostrzenicą w podwójny sposób na co wskazuje ubranie w jednym z nich można można się dopatrzeć pozorowania opieki na psychicznie chorym Jarosławem Kaczyńskim, co oznacza, że Marta Cybulska ukrywa matactwa PiS, który z jednej strony podstawił Martę jako opiekunkę pozorując opiekę nad moim ojcem Józefem Bochyńskim zamieniając go na Jana Kaźmierczyk z drugiej strony pozorując małżeństwo z Beatą Szydło jako Beatą Marią Idziak pozorowaną za jedyną córkę naszego ojca któremu dorobiła w Katowicach opinie psychiatryczne zamierzając to ukryć przez fałszywą opinie psychiatryczną dla mojego męża o próbie samobójczej której nie miał. W drugim przypadku wykazując żonę Elżbietę z Torunia co jest naruszeniem Konstytucji RP i ochrony prawnej naszego małżeństwa. Celem jest kradzież mienia przez podstawionych małżonków powielonych na cztery miasta Starachowice, Kielce , Katowice i Toruń łącząc wszystko w Krakowie. Z tego powodu określenie prokuratora o wznowienie sprawy po mojej babci jest zasadne w zakresie już nabytego majątku przez moją mamę Filomenę Bochyńską zawłaszczonego przez zniesienie współwłasności, które zostało zamienione na dział spadku przez UB w sprawie INs 956/09, którą to sprawę wykorzystano do Katowic w celu zaszczeniania miecza paradnego na Wawelu pozorując służby na spadkobierców po moim dziadku.

Beata Maria Idziak z Jerzym i Barbarą Bochyńskich potajemnie dorobili opinie psychiatryczne w Katowicach dla moich rodziców w celu podmiany tożsamości mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na Jose Tarnowskiego w celu wykorzystania dokumentów pozostawionych w Brazylii, który był żonaty z Józefą Wandeńską i nie miał dzieci. Działania te ukryto przez Urząd Miasta Starachowice , który podmienił dane moich rodziców na Józef i Filomena Mazurek podmieniając również dane dla mnie na Bożena Piórecka z domu Mazurek co wykorzystano w bankach i podstawiono mienie carskie pod Radziwiłł czyli pod matę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli Katarzynę Krakowiak czyli Radziwiłł i podstawiono Franciszka Jana Marka pod drugiego dziadka Franciszka Bocheńskiego i zamieniono carskie mienie na Radziwiłł przez SS na Firleju wpisując Urzędów zamiast Urządków co spowodowało podstawienie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego pod księcia Krzysztofa Radziwiłł, który był dziadkiem Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuska pierwszej żony mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dla jej ojca Bogusława Krasuskiego powiedziano nieprawdę, ze jest dzieckiem z nieparowego łoża Truchanowski, gdyż jest synem księcia Radziwiłł. Celem było pozbawienia całej rodziny praw do dziedziczenia i dopisania opinii psychiatrycznych, aby nikt nie mógł się obronić.

Brak mojego odwołania spowodował, że zrobiono dział spadku na całym mieniu carskim, książęcym przez zamianę mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego na Władysława Tarnowskiego zastrzelonego przez księdza w sadzie pod którego podstawiono służby wojskowe wykorzystując moje skradzione dzieci i wnuki , które znalazły się w rękach służb w tym Waldemara Maksalon. Doprowadzono do podmiany mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z domu Mazurek dla fałszywych hrabiów Tarnowskich podstawiając Barbarę Bochyńską z domu Małachowską jako Barbarę Bocheńską i podmieniono dane mojej mamy z domu Mazurek na z domu Bocheńska i podstawiono Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pozorowaną na Bocheńską. Aby to ukryć dorobiono akta przez Urząd Miasta Starachowice po śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, aby pozorować chorobę psychiczną dla mojej matki i podobnie zrobiono dla ojca Józefa Bochyńskiego podmieniając na jego oficjalnego oficjalnego brata Jerzego Bochyńskiego zamieniając go na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Wpisano oszustwo do Urzędu Miasta Starachowice jako PS 426/10 zamiast INs 426/10 ponadto wykazując nieprawdę, że ja wprowadziłam takie dane podczas, gdy ja otrzymałam karę 500,- złotych za odmowę wpisania się po sąsiadach do Ksiąg Wieczystych.

Powodem było , że po śmierci taty Józefa Bochyńskiego sąsiedzi zaczęli robić zniesienie współwłasności na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, który to adres wskazał pan Waldemar Maksalon do sądu , który podmienił mnie na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i upozorował, że moi rodzice nie mieli żadnych dzieci czyli uśmiercił w systemie mnie i siostrę.

Aby dokonać podmiany wykorzystano wszystkie błędy pisarskie oraz sformułowania takie jak krąg spadkobierców w pełnomocnictwie od siostry Beaty Marii Idziak pomijając fakt, że jestem jej jedyną siostrą i nie ma innej rodziny.

Wprowadzono bezprawnie sąsiadów na kolejną nieruchomość na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 powielając ponownie dane osobowe siostry Beaty Marii Idziak. Powodem tego było prowadzenie nielegalne spraw Służb Bezpieczeństwa z PRL przez Waldemara Maksalon, który doprowadził do podmiany spraw moich dziadków i rodziców udając krąg spadkobierców i zawłaszczył Oświadczenie Woli mojego ojca Józefa Bochyńskiego z błędnym wpisem sądu po Bożennie Peryt oraz zawłaszczono Upoważnienie mamy Filomeny Bochyńskiej do Katowic jako darowiznę ukrywając jako dział spadku na carski mieniu. Dokonano podmiany darowizny mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka dla mamy Filomeny Bochyńskiej na Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego dla mnie Bożeny Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego zamieniono na mojego tatę Józefa Bochyńskiego , a za mnie pod nazwisko przed zmianą na panieńskie Bochyńska występujące w dokumencie Bożena Piórecka, wstawiono służby wykorzystujące osoby:

  • Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk obecna żona mojego męża

  • Katarzyna Kaźmierczyk z domu Krasuska była żona

  • Beata Maria Idziak z domu Bochyńska moja siostra

  • Magda Jarczyk z domu Bochyńska córka Jerzego Bochyńskiego

  • Katarzyna Kędziora z domu Krzemińska córka Konstancji z domu Bochyńskiej

  • Elżbieta Włodarczyk córka Cecylii z domu Bochyńskiej

  • Grażyna Szmytka córka Teresy z domu Bochyńskiej.

W związku z wykorzystaniem sprawy INs 956/09, gdzie miałam Upoważnienie od mojej mamy Filomeny w sprawie jej reprezentowania w sprawie nieruchomości Nad Kamienną 25 po jej mamie Anieli Reginie Mazurek z domu Maksalonów w rzeczywistości księżnej Reginy Anny Glińskiej z Huty. Sprawa po śmierci mamy została zawieszona. Po pewnym czasie otrzymałam postanowienie jako zakończenie sprawy INs 956/09 w zakresie działu spadku po moim dziadku Franciszka Janie Mazurku czyli sprawy zakończonej 10 lat wcześniej jako INs 196/00 zamienionej na INs 169/00. Celem podmiany jest powielenie spraw co wynika z dokumentów komornika na cztery osoby jako dział spadku na nieruchomościach zamieniony na dział spadku na udziałach spółek mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Polsce i Szwajcarii pod które podstawiono reaktywację Rudy Malenieckiej w 1986 roku jako jedynej w Polsce w okresie PRL. Sprawy spadkowe zostały wytworzone dla służb przez zamianę zniesienia współwłasności na ulicy Nad Kamiennej 25 z uczestnictwem mamy Filomeny Bochyńskiej jedynej córki mojej babci Anieli Reginy Mazurek pod którą podstawiono pana Glińskiego z rządu oraz PiS.

Wykorzystano oszustwo, gdyż nie odwołałam się w czasie, gdyż nie zwróciłam uwagi na wydany dokument po śmierci mamy, który zawierał fałszywy wpis jako dział spadku po moim dziadku. Spowodowało to brak zapłaty za 1/3 nieruchomości i próbę eksmisji przez SR Starachowice sygnatura IC 178/15 wcześniej już zrobionej jako INs 819/14 i INs 820/14 próbując obecnie sprawę zamienić na rozwód co jest załamaniem Konstytucji RP i ochrony prawnej małżeństwa pozostawiając nasze rzeczy i dorabiając sprawę IC 1009/14, gdzie pana Waldemar Maksalon pozorował zagubienie dokumentu w celu wytworzenia fałszywej windykacji, abym zapłaciła za swój dom i jeszcze go opuściła. Spowodowane jest to oszustwem Waldemara Maksalon, który dokonał podmiany sprawy spadkowej po mojej babci dla moje mamy w 2003 roku przez podmianę dokumentów na 2005 rok w którym zrobił zasiedzenie po swoich nieżyjących rodzicach.

Waldemar Maksalon nie miał żadnych umocowań prawnych do prowadzenia spraw po moich dziadkach i rodzicach. Wykorzystano nasz adres meldunku w Szwajcarii i zgodę na pobyt stały Mutschellenstrasse 85 Pensjonat Promos i zamieniono na Kraków.

Z powodu dzikiego przejęcia nieruchomości przez fałszywych spadkobierców robiących dział spadku na męża firmach i dysponując nimi na dziko doszło do zatrucia wody w zalewie w Brodach, gdzie wyłowiono 2,5 tony śniętych ryb co jest skutkiem nielegalnych utylizacji w szybach kopalnianych, gdzie jest adres spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie , którą sprzedałam dla Jerzego Kaźmierczyk w 2003 roku, który później stał się moim mężem. Można zaobserwować, gdzie były lokowane pieniądze przez fałszywych spadkobierców czyli w Moskwie, gdzie spaliła się Fabryka Mebli 2.500,- m2 podstawiając dział spadku po panu Adamczyk byłemu pracownikowi SOF-ART Sp. z o.o., który wykradł adresy i zrobił firmę meblową na ulicy Bławatkowej w Starachowicach po czym w budynkach zakupionych od Wiesława Maksalon następnie zrobiono stadnie koni, aby podstawić Horst Kaźmierczak i znieważyć Kanclerz Niemiec, której rodzina była służącymi w Pałacu mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku.

Wprowadzono program pornograficzny Horst aby znieważyć rodzinę Kanclerz Niemiec odwołując się przez nazwę do imienia dziadka Angeli Merkel.

Dwa łączące elementy to wykazanie klęski ekologicznej oraz spalenie Fabryki Mebli w Moskwie w celu wypłaty odszkodowania przez podstawienie spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Szwajcarię, gdzie ma kontra, które wykorzystano do stworzenia filii przez wytworzonych spadkobierców podobnie jak wykorzystano firmę w Szwajcarii APE UMWELTTECHNIK AG dla mojego męża na dokumentach PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , jeszcze przed zawarciem naszego małżeństwa, którą po śmierci mecenasa Zarzyckiego na dziko przejęto uniemożliwiając dostęp mężowi do firmy podobnie jak do uruchomionych środków przez pełnomocników, którzy przerobili się za spadkobierców, przez podmianę nazwiska jako pomyłki pisarskie takie jak „zi” „ż” „źi” „żi” „a” itd., tak jak to robią sąsiedzi wpisując moje podmienione dane i powielone na cały dom do KW Sądu Rejonowego w Starachowicach podmieniając moich rodziców przez wodociągi jako spółki Urzędu Miasta. Wodociągi wykorzystały, moje podanie zamiast do zamknięcie wody, to do podstawienia obcych ludzi na moje mieszkanie i połączono z udziałami specjalnej strefy ekonomicznej pozorując, że moim rodzice coś otrzymali, podczas , gdy nic nie otrzymali. Doszło do katastrofy ekologicznej, aby ukryć sprawców wpisując nasze dane, aby nas oskarżyć za ich działania. Dlatego podstawiono pana Piotra Główkę przez komornika Sądu w Starachowicach, na moje mieszkanie, aby dokończyć oszustwa i podmienić zarząd i wpisać nowy zarząd pozorując działanie nie działającej spółki i podmieniając dawny zarząd za mojego czasu na zarząd wpisany przez mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk, czyli mojego obecnego męża od 2008 roku, który w 2003 roku zakupił tą spółkę jako obca wówczas osoba , ode mnie i stał właścicielem w 97% a Wioletta Wiatrowska w 3% jego siostra i siostra Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk, która udaje Bocheńską. Jerzy Kaźmierczyk stał się w 2008 roku moim mężem, co spowodowało do podstawienie byłego męża Dariusza Pióreckiego w miejsce obecnego Jerzego Kaźmierczyk przez wykorzystanie podmiany drugich imion. Podstawienie Piotra Główki przez komornika spowodowało podmianę mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Ewę Podolską naprawdę Bożena z domu dziecka, mieszkającą w Krakowie i dokonano podmiany mojej mamy Filomeny Bochyńskiej widoczne w aktach IPN bezpieki prześladującej moją rodzinę podmieniając moją mamę na Bożenę, aby podstawić Piotra Główkę pod Piotra Eugster na Szwajcarię oraz jego żonę Ewy Eugster za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk wstawiając danej za mnie Ewę Podolską, aby przez dane Wacław Podolski przejść na USA i podstawić na Szwajcarię inne osoby jak Małgorzatę Kwaśniewską do banku i przejść na małoletnie dzieci wpisując fałszywy spadek do korzystania przez pełnomocników podstawionych przez nasze dokumenty udających regentów. Ewa Eugster kilka lat wcześniej już brała próbkę zatrutej wody do laboratorium w Szwajcarii. Podmiana naszych danych spowodowała dalsze oszustwa i podmieniono moich danych Bochyńska z domu na dane wykreowane przez oszustwa komornika, wpisując Kaźmierczyk z domu, aby wprowadzić na mój dom przez oszustwa dokonane przez pana Waldemara Maksalon, obcych ludzi kreując ich jako spadkobierców. Podstawiono również siostrę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, panią Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk, a podstawioną pod moją córkę Martę Bochyńską pierwotnie Piórecka, która jest jeszcze panną bez dzieci. Zamierzano ją zlikwidować i już doprowadzając do wypadku w 2011 roku w Irlandii, gdyż w Polsce podmieniono ją na siostrę męża pozorującą opiekę nad bratem w celu pobierania pieniędzy przez Urząd Miasta Starachowice i podstawiając mój mandat pozorując na mandat dla mojej córki Marty Bochyńskiej, która nie ma prawa jazdy na Polskę i nie prowadziła samochodu. Mandat na córkę wykazał Urząd Skarbowy, co oznacza, że podmieniono ją na siostrę męża wykorzystując samochód zakupiony na teścia.

Nastąpiłokatastrofa ekologiczna, gdyż są wyprowadzane nielegalnie pieniądze na męża spółki i nasze dane osobowe, co wykazują działanie na nich przez ludzi obcych, którzy doprowadzili do skazania mojego męża za ich działanie i pozorując nasze siostry za spadkobierców i usuwając nasze dane z istnienia, aby ukryć wyprowadzane nielegalnie mienie w połączeniu z dotacjami unijnymi, które są wypacane również z naszego książeckiego rodu Hessen-Darmstadt zawłaszczonego przez służby. Zbieżne są wartości numeryczne ilości ryb 2.5 tony i powierzchni fabryki mebli 2,5 tysiąca metrów kwadratowych w Moskwie, do wykazania wartości do wypłatyubezpieczenia co łatwo połączyć z osobą przez pobranie próbek wody do badania przez Ewę Eugster, która była świadkiem na naszym ślubie po czym zmieniła nazwisko na panieńskie Ewa Jakubczyk co ułatwia podmianę przez wykorzystanie błędów pisarskich na kolejne osoby i pozorowanie wielokrotnych związków małżeńskich podstawiając pod Ewę Podolską na Kraków i podmienioną na moją mamę przezprześladowców wykazanych w IPN Kielce. Według informacji pełnomocnika z Tarnowa można połączyćsymbol ryby z zamiarem wymordowania 2, 5 tysiąca chrześcijan, aby podmienić Piastów na Aryjczyków i odnieś się do książki propagowanej przez Stowarzyszenie Pełnej Ewangelii, w celu przejęcie kontroli na moją twórczością przez służby. Dlatego zajęto przez komornika konto Stowarzyszenia, gdzie miały wpływać nasze składki określając, że nie wolno nam ich spłacać, aby pozorować dług do windykacji pozując, że nie żyjemy. Można to w takim kontekście połączyćwartości z ilością planowanego morderstwa 2,5 tysiąca ludzi, aby powtórzyć mord w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Chlewiskach, Kluczkowicach, Kruszynie, Krakowie na mojej rodzinie w tym na Ukrainie. Martwe ryby w kontekście symboliki biblijnej mają kluczowe znaczenie, gdyż wykazują skale ludzi uśpionych w kościołach czyli chrześcijan w Starachowicach, niewidzących zamiarów co do ich losu , gdyż zamierzano dokonać mordu na nich po podmianie mojej rodziny.

Wykorzystano fałszywe tajne i nielegalne opinie psychiatryczne dorobionych w Katowicach dla Józefa i Filomeny Bochyńskich w celu ich podmiany na Józefa i Filomenę Mazurek w celu podstawienia Jose i Józefę Tarnowskich w Posados czyli państwie Jezuickim w Brazylii z powodu podstawienia fałszywych hrabiów Tarnowskich pod moje i męża dane osobowe jako Jerzy Kaźmierczyk i Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniając mnie na Kaźmierczyk z domu w celu podstawienia dorabianych opinii psychiatryczne na adres ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 przez fałszywych opiekunów oszustów, oraz tajnie włączając za zgodą wcześniejszego prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, co było widoczne w działaniach jego do sprawy IC 178/15 następnie do sprawy SO Kielce IICz422/15 od której się odwołaliśmy do Sądu Apelacyjnego w Krakowie z powodu wzajemnego absurdu i podmiany danych osobowych na dwie rodziny z jednej czyli , dla dorobiono do kradzieży naszego mienie fałszywych współmałżonków dla mnie i dla mojego męża , w celu podstawienia akt księdza zamachowca na hrabiego Władysława Tarnowskiego i próby powielenia historii powielając sytuację na czas planowany na wizytę papieża Franciszka , którego wykorzystano, aby podstawić teren mojego dziadka, który oddano dla kościoła i zamierzano podstawić mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka w miejsce drugiego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli carewicza Romanowa syna Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanowa, aby przez zamach na papieża upozorować spadek na moim dziadku podstawiając papieża i wstawiając za niego po zamachu fałszywych spadkobierców już wykreowanych w Polsce i na świecie na naszych trzech nieruchomościach w Starachowicach zawłaszczanych przez Waldemara Maksalon i inne osoby jak Lidia Daleszak kupująca, którą przerobiono na spadkobiercę, kryjąc oszustwo czyli bezprawne wprowadzenie 12 osób z Maksalonów, na mienie mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, którzy zrobili dział spadku na mojej mamy działce po ojcu i przechodząc na mienie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na Wawel przez fałszywą sprawę I Ns 956/09, która wnoszę o wznowienie do usunięcie fałszywych spadkobierców na naszym mieniu. Zamierzano zlikwidować Papieża Franciszka i wprowadzić Nowy Ład światowy pod pozorem nowoczesności, a naprawdę na zasadach satanistycznych, aby przejąć nasze mienie do jego finansowania, łącząc dwóch moich dziadków w jednego czyli Franciszka Jana Mazurka i Brunona Bochyńskiego, aby podstawić już wykreowaną na Tarnowskich rodzinę Bruno Mazurkiewicza. Zamierzano zamienić papieża Franciszka łącząc dwóch dziadków w jednego pod adres ul. Nad Kamienna 25 i ul. Nowowiejska połączony z Wawelem zastrzeleniem hrabiego Władysława Tarnowskiego przez księdza w sadzie w Krakowie. Ponadto pobrano ciało mojego dziadka w Szwajcarii na eksperymenty i głowę umieszczono pod komputerem utrzymując przy życiu, co jest powodem kradzieży męża firmy , która utrzymuje go przy życia, a co powoduje, że Waldemar Maksalon przez podmianę babci na dziadka podał się dalej za mamy rodzinę i podał się za właściciela firm męża Jerzego Kaźmierczyk. W w tym celu na fałszywe dane zaskarżono mojego męża w SO Toruń IIK 164/11 i podstawiono nasze nieruchomości pozorując, że Skarb Państwa je przejął za dożywotnią opiekę na fałszywe dane osobowe i dlatego zamierzano nas wywieźć przez fałszywych dorobionych małżonków do ukrycia kradzieży naszych depozytów i pozorując opiekę zawłaszczając wszystko przez tajnie użyte opinie psychiatryczne wytworzonych w Katowicach dla moich rodziców zamienionych na nas przez Sąd Rejonowy w Starachowicach.

Wykorzystano piłkarza w Brazylii senatora Romario, który zamierzał startować w wyborach na burmistrza Rio de Janeiro, aby powiązać z Jose Tarnowskim i podstawić pod piłkarza Karola Jacka, który zakładał zbór zielonoświątkowy w Starachowicach i przed śmiercią przyjechał w odwiedziny na ulicę Nad Kamienna 25 w celu podstawienia Karola Wojtyły jako papieża Jana Pawła II i powiązania stanu wojennego w Polsce w 1981 roku oraz zamachu w Rzymie na papieża z ogłoszeniem przez gubernatora stanu pogotowia w finansach do przygotowania igrzysk olimpijskich z możliwością zamiany na stan wyjątkowy w celu pozyskania brakujących środków finansowych, aby odnieść się do książki „Boże Igrzysko” autora Normana Davies w Polsce.

Powyższe działania połączono ze śniętymi rybami w Brodach, które były konsekwencją ukrytej utylizacji w szybach kopalni do której próbki wody pobrała do Szwajcarii Ewa Eugster w 2009 roku, gdyż informowaliśmy o tych działaniach prokuraturę. Kopalnia Henryk znajduje się na terenie SOF-ART Sp. z o.o., gdzie SR Starachowice wprowadził fałszywych spadkobierców i połączono z GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. oraz DOMSTAL Sp. z o.o. w Warszawie i DOMSTAL w Kijowie, gdzie również wprowadzono fałszywych spadkobierców. Spowodowało to połączenie katastrofy ekologicznej w Brodach kolo Starachowic z ogłoszonym Stanem Nadzwyczajnym w Izmail koło Odessy, aby upozorować w Polsce stan nadzwyczajny podczas wizyty papieża Franciszka co powiązano z papieżem Janem Pawłem II na ulicy Nad Kamienna 25 i dawną twierdzą Turecką na Ukrainie w mieście Izmail. Połączone to zostało z strzelaniem Turków do uchodźców, gdzie 8 osób zabito. Nastąpiło powiązanie spółki SOF-ART Sp. z o.o. przez działania komornika z adresem Bohaterów Westerplatte 1, co połączono z artykułem artykułem w Tygodniku Starachowickim o zamkniętej wodzie na Bohaterów Westerplatte 1, prowadząc wywiad z Robertem Pastuszko zamienionym na Roberta Pióreckiego za którego wstawiono podział majątku na sprawie rozwodowej Roberta Weissmann w Szwajcarii szefa gestapo w Place Zakopane.

W artykule wpisano, że cały dom jest na mnie Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk co obecnie wykonano wprowadzając po mnie spadkobierców. Artykuł Urszuli Ołowiak „Odcięte od wody”

Podmieniono dane mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej pozorując ją na Jadwigę Mirowską i Filomenę Bochyńska z Bocheńskich nieistniejącą, i podstawiono jako Bożena pod moje dane osobowe Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk co jest widoczne aktach IPN co oznacza, że podstawiono za mnie Ewę Podolską prawdziwe imię Bożena, która była żoną Wacława Podolskiego z Krakowa , którego podstawiono pod Wacława Mieszałę w Starachowicach pozując jedną osobę za męża mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalonów z Huty. Spowodowało to podstawienie Anieli Mieszała za moją babcię Aniele Reginę Mazurek zamieniając ją przez błąd Prokuratury na Anielę Maksalon i kryjąc przez Ubezpieczalnię. Dlatego idąc dalej dopisano siostrę Aleksandra Kwaśniewskiego, panią Małgorzatę Kwaśniewską bankiera w Szwajcarii i podstawiono jako Małgorzatę Podolską, którą podstawiono za córkę Bożeny Podolskiej z domu Mieszałów z domu dziecka. Podmieniono włączone rodziny z domu dziecka i ich dzieci, aby podstawić pod nich inne rodziny. Łukasza Krzemińskiego syna Witolda Krzemińskiego z matki Konstancji z domu Bochyńskiej z domu dziecka, podstawiono pod Łukasza Podolskiego sportowca i narażono naszego adwokata pana Łukasza z Kielc.

Moją babcię Anielę Mazurek zamieniono na moją mamę Filomenę Bochyńską i dalej drugie jej imię wykorzystano do podstawienia dla Jadwigi Mirowskiej z domu Maksalon, a jej córkę Ewę Cichocką z domu Mirowska podstawiono dla Ewy Eugster z domu Jakubczyk. Jadwiga Mirowska z domu Maksalon z drugiego męża Limanówka po śmierci Mieszałów bezprawnie spała w domu Mieszałów o czym pisała Barbara Krakowiak z Warszawy z ul. Bagno 7/.. , którą podstawiono pod Barbarę Bochyńską z Katowic podstawioną na Radziwiłł. Zamieniono bankiera Małgorzatę Kwaśniewską na Małgorzatę Podolską, aby podstawić Łukasza Podolskiego, w celu połączenia z Niemcami dla Lidera Światowego, który pochodzi z Niemiec.

Sprawy są jak widać powiązane i powodując reakcje łańcuchową. Jestem z prawdziwej rodziny carskiej Romanow, co próbowano podmienić na Romską czyli cyganów, aby przejść na ROMA czyli Rzym traktując Watykan jako siedzibę cyganów, gdzie rezyduje papież Franciszek i wprowadzono fałszywych Tarnowskich oraz inne linie, które wypisałam, dlatego jestem zmuszona wyjaśnić sprawy i obronić godność moich dziadków i rodziców, których znieważono i obecnie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, któremu mój tata oraz mnie przekazał prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów co jest faktem, jest niepodzielne i nie może być przedmiotem spadku, gdyż jest przekazane za życia mojego taty jako Oświadczenie Woli a podmieniono dokument na Upoważnienie mojej mamy Filomeny Bochyńskiej właśnie do tej sprawy o którą wnoszę o wznowie I Ns 956/09 i podstawiono inną osobę za mnie w Katowicach do kradzieży mienia na spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez wstawienie fałszywych spadkobierców na nieruchomościach po dziadkach i rodzicach na udziały na spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk.

Książka Najszczęśliwsi na świecie miała być finansowana z tego samego źródła co „Mein Kampf” doprowadzając do zawłaszczenia naszych depozytów, aby finansować tym razem rzeź chrześcijan , którą opisano w książce „Najszczęśliwsi na świecie”, której tytuł ma nawiązywać do artykułu prasowego „Wiara światłem życia” , jestem najszczęśliwszą matką i żoną co spowodowało opłacenie przeciwko nam kościoła satanistycznego. Książka zawiera opis, że najbogatsi ludzie na świecie popełnili samobójstwo i dorobiono dla mojego męża próbę samobójczą , a prezesa Stowarzyszenia byłego pełnomocnika zamieniono na spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk, W książce wpisano, że dziecko miało objawienie i zostawiono list, który po 50-latach miał być otworzony prosząc o emigrację ludzi, gdyż będzie rzeź. Pan Stanisław Pikul przysłał do mnie list na adres teściów, który zawierał pustą kartkę po odebraniu którego zaczęłam kasłać i dlatego spaliłam ten list, być może był pisany atramentem sympatycznym. Fakt jest niezbity , że obecnie dochodzi do skażenia wody na Ukrainie i Starachowicach co wskazuje, że są to zaplanowane celowe działania służb wojskowych tym bardziej, że księżna Radziwiłł została zagłodzona na śmierć przez Niemców w czasie II wojny światowej, a nie przez Turków mordujących Ormian. Dokonano manipulacji historią przy udziale sądu co spowodowało wezwanie męża na 22.06.2016 roku do SR Tarnów V GC 57/16 do fabrykowanej sprawy i fałszywego długu łącząc prezesa Stowarzyszenia Biznesmenów Pełnej Ewangelia pana Stanisława Pikul zamienionego na prezesa MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. wpisując Beatę Szydło i Jarosława Kaczyńskiego jako prezesa PiS. Z tego powodu SR Starachowice doprowadził męża Jerzego Kaźmierczyk jako pełnomocnika do własnej spółki w celu ujawnienia majątku mimo braku obrotów od 12 lat i braku pracowników. Podstawiono do systemu bankowego Jarosława Kaczyńskiego i Beatę Szydło pozorujących rodziców mojej córki Marty Bochyńskiej zamienionej na Martę Cybulską jako spadkobierce i opiekuna mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za którą finalnie wstawiono trzecią Martę Kaczyńską. W ten sposób bilansowane są obroty na ZERO przez Skarb Państwa i PiS następnie pobierane są pieniądze na podwójną firmę przez osoby , które zamieniono na spadkobierców na ulicy Nad Kamiennej 25 wykorzystując umowę energetyczną pierwszą podpisaną za zgodą mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej jako użyczenie nieruchomości dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdyż mama Filomena Bochyńska miała prawa nabyte, a nie zasiedzenie jak Maksalon, który doprowadził do kradzieży miliardów euro za co oskarżono męża w Toruniu jako niebezpieczny dla ekonomi kraju. W apelacji utrzymano wyrok kryjąc matactwo i podstawienie fałszywych spadkobierców bezustannie kreowanych nie uwzględniając faktów. Nawet przyjęto fałszywe zeznania Waldemara Maksalon, który miał czelność powiedzieć, że dom budowany za pieniądze mojego dziadka był budowany przez jego ojca co jest dowodem bezprawia w Sądzie w Starachowicach. Trzy Marty miały zostać ukryte przez trzy Mariole jako Mariola Idziak z domu Kędroń , Mariola Popławska z domu Piórecka prawdziwe nazwisko Konaszewska i Mariola Krześniak matka Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak, których miała zastąpić zakonnica Mariola jako siostra Liliana w zakonie zamkniętym.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s