Sposoby podmiany dokumentów w bankach do pobrania carskich depozytów

Starachowice 21.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Wyjawienie sposobu finansowania wojny

Uzupełnienie informacji do SR Tarnów V GC 57/16 do sprawy SO Kielce IICz 422/16 do sprawy SR Starachowice IC 178/15 w sprawie SR Starachowice INs 716/10, która była kontynuacją sprawy SR Starachowice INs 956/10 do której wniosłam wznowienie sprawy z powodu oszustwa.

Powoduje to konieczność uzupełnienia o materiał dowodowy, który jest następstwem kolejnego przestępstwa i prowadzenia sprawy spadkowej po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich przez Waldemara Maksalon. Spowodowało to błędne przesłanie sprawy SO Kilce IC 2627/10 z mojego i męża powództwa o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon w SR Starachowice INs 716/10 , gdzie bezprawnie znalazło się Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z dnia 28.06.2006 roku dla mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk , które przedłożyłam w sprawie spadkowej po moi ojcu SR Starachowice INs 67/08, którą podmieniono na sprawę Invest Banku pana Zygmunta Solorz-Żak, który wniósł sprawę po moi ojcu Józefie Bochyńskim pozorując spis z inwentarza SR Starachowice INs 501/07 wykorzystując zaistnienie dwóch aktów notarialnych po śmierci taty przejęcia spadku jeden sporządzony przez mamę Filomenę Bochyńską , gdzie mama wpisała mnie i siostrę oraz drugi akt notarialny sporządzony przeze mnie i siostrę wykazujący mamę , którą to sprawę zarejestrowano w sądzie jako INs 501/07 i upozorowano, że ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i siostra Beata Maria Idziak jesteśmy po innym ojcu wpisując przez błąd pana Waldemara Maksalon i jego rodzinę za spadkobierców na naszym mieniu i podstawiając pod państwa Mazurków co spowodowało znikanie nieruchomości na ulicy Nowowiejskiej. Sprawa SR Starachowice INs 716/10 była określona jako tożsama z SR Starachowice INs 956/09 co spowodowało użycie Upoważnienia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w sprawie INs 956/09 oraz Oświadczenia Woli dla mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie SR Starachowice INs 716/10 co połączono z przejęciem naszego carskiego mienia dla państwa Maksalon, którzy nie mieli praw nabytych, ale jedynie zasiedzenie w 2005 roku. Dlatego podmieniono sprawę spadkową po mojej babci z 2003 roku na 2005 rok przez Urząd Skarbowy w Starachowicach, który przerobił sekretarkę Urzędu Skarbowego na księżniczkę, która wyszła za mąż za byłego męże Dariusz Pióreckiego, który zawierał drugi związek po zmianie nazwiska na Kornaszewski, a USC Białystok podmienił dokumentny przy moim drugim ślubie po zmianie nazwiska na Bożena Bochyńska w Brodach Iłżeckich 28.06.2008 roku z Jerzym Kaźmierczyk, pozorując, że nazywałam się Kornaszewska co nigdy nie miało miejsca, ale potrzebne było do podstawienia mojej wnuczki jako mojej córki zamienionej na córkę Ewy Kornaszewskiej co spowodowało podmianę osób z rodziny mojego dziadka Brunona Bochyńskiego zamienionego początkowo na Ernesta Bochyńskiego później Wacława Bochyńskiego, a na koniec Bohdana Bochyńskiego co spowodowało zamianę Elżbiety Włodarczyk córki Cecylii z domu Bochyńskiej na Elżbietę Dodę z pierwszego męża Pękalska z domu Gudewicz córkę Marii Gudewicz z domu Bochyńskiej podstawionej pod Marina Bochyńskiego, który był kawalerem zmarłym w 1978 roku, który był podstawiony pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który ukrywał się z Seminarium w Sandomierzu jako Marian Bochyński po czym wyszedł z Seminarium i posługiwał się danymi Brunon Bochyński i po II wojnie światowej ukrył się jako zakonnik o. Józef Innocenty Maria Bochyński , gdzie był rektorem we Fryburgu.

Spowodowało to usuwanie linii genealogicznej Brunona Bochyńskiego czyli jego syna Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego taty, który był jedynym synem carewicza Romanow i miał pięcioro rodzeństwa z domu dziecka w tym Marian syn Wacława Bocheńskiego podstawiony pod Wacława Mieszałę i Wacława Podolskiego co spowodowało podmianę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek na Bożenę Podolską i przejście na USA z tego powodu pan Bohdan Żakiewicz podał się Bohdana Bochyńskiego i zaskarżył mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu w IIK 164/11 w Sądzie Okręgowym jako Okresowym, aby go zlikwidować, gdyż Bohdan Żakiewicz wykorzystał moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską za swoją wnuczkę podmieniając linię genealogiczną Elżbiety Włodarczyk i jej brata Antoniego Włodarczyk na Elżbietę Doda wcześniej Pękalska i jej siostrę Ewę Bukrym z pierwszego męża z domu Gudewicz oraz jej drugie małżeństwo podstawione pod córkę Bohdana Żakiewicz pozorując za matkę mojej wnuczki. Brata Ewy i Elżbiety pana Dariusza Gudewicz podstawiono pod byłego męża Dariusza Pióreckiego i podstawiono pod Jerzego Kaźmierczyk mojego obecnego męża, którego w Toruniu znieważono i dorobiono inną żonę przez błąd pisarski Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk czyli drugie moje imię i wykazano zamieszkanie w Toruniu co oznacza podstawienie pod żonę Dariusza Gudewicz panią Lenę z Torunia, której oddano nasze tereny koło Torunia pozorując , że były jej rodziny, która pochodzi z zagranicy uzależniając tym samym Radio Maryja poprzez geotermię połączono z Bohdanem Żakiewicz stosując patenty z Radio Maryja i podstawiono chińskich Romanow, którzy są fikcją, ale zaplanowano już gwałt na mojej wnuczce , którą zamierzano sprzedać do Chin i wykorzystać do tego Kościół katolicki, aby go oskarżyć i wywołać Trzecią Wojnę Światową. W związku z powyższym wnoszę dokument ze sprawy SO Kielce IC 2627/10, który bezprawnie skierowano do sprawy SR Starachowice INs 716/10 , której dotyczy eksmisja SR Starachowice IC 178/15 od której wnoszę opłatę zgodnie z postanowienie SR Starachowice w kwocie 100,- PLN oraz odwołuje się od błędów, które opisałam w złożonym wniosku do Sądu Apelacyjnego wnosząc jednocześnie o sprostowanie błędów w nazwisku wpisanej przez sędziego Mertę w sprawie sygnatura SO Kielce IC 2627/10 bezprawnie skierowanej do SR Starachowice INs 716/10 wpisując mnie jako Bożena Bochyńska-Każmierczyk przez zamianę litery „ź” na „ż” i takie błędy pojawiły się w Urzędzie Skarbowym w Opocznie i ZUS w Opocznie w dokumentach męża Jerzego Kaźmierczyk co oznacza, że pan Waldemar Maksalon wprowadził fałszywe dane do systemu informatycznego , aby przejąć nasz majątek i dorabiał opinie psychiatryczne dla mojej rodziny bezprawnie prowadził sprawy spadkowe po moim ojcu i matce aby dopisać PS i podstawić się jako spadkobierca po moich rodzicach i dziadkach usuwając całą prawdziwą rodzinę. Z tego powodu wniosłam do Sądu Apelacyjnego wniosek o wznowienie sprawy SR Starachowice INs 956/09, która była z powództwa Waldemara Maksalon, w której dokonano przestępstwo robiąc dział spadku po moim dziadku po śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek. Aby powielić sprawy po moich rodzicach wykorzystano dwa akty notarialne z kancelarii pani Grażyny Magdziarz jeden sporządziła mama Filomena Bochyńska w 2007 roku oraz drugi który sporządziłam ja ja i siostra, gdy dojechała w 2007 roku i zgłosiliśmy przyjęcie spadku. Spowodowało to podstawienie aktów pod dwie sygnatury dwie sygnatura INs 67/08 i INs 501/07 obie te sprawy dotyczą jednej rodziny a moja mama nie miała dzieci z nieprawego łożą, ani tata. Wykorzystano dlatego autorytet pani Notariusz Grażyny Magdziarz przez podstawienie jako Grażyna Krupa pierwsza żona sędziego, którą podstawiono jako żona dla Dariusza Pióreckiego co spowodowało upozorowanie, że jest żoną prezydenta Katowic pana Krupy, aby ukraść nasze mienie i zniszczyć kancelarię pani Grażyny Magdziarz, której syna zamordowano i do dziś nie odnaleziono co miało spowodować zamordowanie mojego syna Adama Kornaszewskiego, który wcześniej nazywał się Piórecki, którego córka jest w rekach Bohdan Żakiewicz, który przypisał sobie herb Trach(Smok), aby podstawić moją wnuczkę dla Chin. Dlatego służby aresztowały mnie pod zarzutem podarcia wydruku co jak się okazało dotyczyło próby zawłaszczenia mojego podpisu przez prokuratora z Torunia i poinformowano mnie na obserwacji sądowo-psychiatrycznej, przez członka Stowarzyszeni „Źródło” , które sponsorowało zakłady psychiatryczne wykorzystując dane osobowe męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie członek Stowarzyszenia poinformował mnie, że zdawało mi się , że miałam syna w Irlandii.

Zakłady psychiatryczne miały podmienić dane Polaków co miało być poprzedzone akcją socjalną dla Polaków , która przy podmienionych danych osobowych Polaków dawała uprawnienie dla MOPS do skierowania ludzi na badania psychiatryczne, gdzie podmieniane są dane osobowe co zrobili psychiatrzy w Toruniu pozorując, że mój maż ma żonę z Torunia o imieniu Elżbieta.

Sprawa w Toruniu była prowadzona jako kontynuacja sprawy z Kielce IIIK 207/07 już zakończonej prawomocnym wyrokiem do czego maż wniósł wznowienie.

Powodem jest połączenie sprawy spadkowej po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim prowadzonej przez SR Starachowice INs 67/08 z powództwa Invest Bank i przez błąd pisarski wpisanej jako SR Starachowice INs 67/06 podmieniając moje dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak tak jak Waldemar Maksalon podmienił dane w sprawie SR Starachowice INs 956/09 i jak Sąd w Toruniu skazał męża Jerzego Kaxmierczyk na fałszywe dane Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak czyli podwójnie, aby podstawić sprawy rozwodowe innych osób jako podział majątku co połączono przez rozliczenia eksperckie, aby pobrać pieniądze z depozytów dla METRON SA wykorzystując fakt, że prezesem firmy został były dyrektor Invest Banku, który obecnie został zlikwidowany i zamieniony przez PLUS Bank, który zakończonych sprawach spadkowych po rodzicach i niepodjęciu windykacji po śmierci mojej mamy ponownie znalazł się na nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1windykująć laptop Acer w celu kradzieży mienia rodowego pozorując spadkobiercę Zygmunta Solorz-Żak przechodząc na sprawę SR Starachowice INs 716/10 , gdzie przesłano nasze dokumenty i podstawiono drugie imię oficjalnej babci Bolesławy Stanisławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej czyli Stanisława, które usuwa Urząd Skarbowy i Urząd Miasta, aby przypisać Stanisławę Kalista, która ma w rodzinie pana Żak co ma połączenie z gminą Białaczów, gdzie wywieziono obrazy z Pałacu w Starachowicach do Pałacu w Białaczowie mojego dziadka. Podmianę dokumentów i osób zamierzano ukryć w Katowicach oraz Kiecach próbując wyprowadzić mienie w kawałkach co oznacza, że banki działają przeciwko naszej rodzinie i Polakom, którym zamierzano dopisać PS, aby wykorzystać ich dane osobowe do ukrycia kradzionych pieniędzy. Celem było ukrycie komunistycznej reaktywacji w Rudzie Malenieckiej, która była jedyna w PRL, w której zamieniono moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich podstawiając Jerzego i Barbarę Bochyńską z Katowicach, którzy użyli moich danych osobowych jeszcze z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka co podmieniono na Bożena Piórkowska przez USC Białystok do sprawy rozwodowej z pierwszym mężem Dariuszem Pióreckim w 2004 roku i podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak pozorując, że byłam jedyną córką naszego ojca co wykazano przez Sąd Rejonowy Starachowice Dz. Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11 dla dla obcych osób, którym sprzedałam działkę, której sprzedaż Sąd unieważnił, a Urząd Skarbowy naliczył podatki i powielił na Katowice co jest w sprzeczności. W sprzeczności są również udziały wykazane przez Urząd Skarbowy i komornika, które służą do zamiany na udziały spółek męża Jerzego Kaxmierczyk do wyprowadzenia mienia. Aby to ukryć podstawiono kupujących działkę za spadkobierców na spółkach męża Jerzego Kaxmierczyk, gdyż podstawiono ich pod sprawę Waldemara Maksalon SR Starachowice INs 716/10 , która była kontynuacją sprawy SR Starachowice INs 956/09 , gdzie doszło do przestępstwa robiąc dział spadku na moim dziadku Franciszku Janie Mazurku przez Waldemara Maksalon z UB i dlatego wpisano na ulicę Nowowiejską udział 1/12, a obecnie 4/12 i podobnie w drodze 1/24 i 4/24 pierwotnie było to na drodze ¼ na działce 1/1 bo mama była jedynaczką co dowodzi, że wpisanie mojego taty na tą działkę jest dowodem użycia Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego próbując nas eksmitować, aby to ukryć, gdyż zrobiono zniesienie współwłasności, aby zrobić wycenę nieruchomości do kredytu bankowego na spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk przez obce osoby co jest złamaniem prawa i dowodem, że Waldemar Maksalon nie miał pieniędzy na zapłatę , ale zadłużał nieruchomości, aby pobierać pieniądze z naszych depozytów pozorując, że jest spadkobiercą jako krąg i opiekunem prawnym mojej wnuczki, gdyż w jego ręku jest druga moja wnuczka z gwałtu mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej, którą upozorowano, że nie żyje podobnie jak Michał Piórecki, których dzieci wstawiono za spadkobierców po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk co ukryto wykorzystując dane osobowe pozostałej trójki moich dzieci z jednego ojca. Stalo się to powodem podmiany danych Dariusz Piórecki na Jerzy Kaźmierczyk i podmiany mojego syna Adama Kornaszewskiego na Adama Kaźmierczyk w celu wprowadzenia spadkobierców na spółki meża w Szwajcarii. Należy zaznaczyć, że działanie takie są konsekwencją podmiany mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli carewicza Aleksego Romanow na księcia Krzysztofa Radziwiłł w czasie II wojny światowej co spowodowało podmianę na księcia Krzysztofa Radziwiłł dziadka Katarzyny Kaźmierczyk pierwszej żony mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Należy zaznaczyć, że matka mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka to księżna Katarzyna Radziwiłł, której działka była na ulicy Nowowiejskiej wpisanej jako Katarzyna Krakowiak co spowodowało podstawienie pana Waldemara Maksalon i jego sprawy SR Starachowice INs 716/10 pod majątek książąt Radziwiłł i carską rodzinę oraz podstawienie nazwiska Krakowiak za spadkobierców w sytuacji, gdy były to służby wojskowe. Podstawiono protokolantkę w prokuraturze w Opocznie panią Krakowiak z Opoczna do naszej sprawy przesłanej z Torunia do Starachowic i do Opoczna jako Ko 883/12 podmieniając nasze dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i Jerzy Kaźmierczak co zawarłam w książce „Zakazana Prawda” mojego autorstwa co zamierzano ukryć przez podmianę nazwiska i podstawienie fałszywego kręgu spadkobierców pod prawa autorskie w Opocznie nadając sygnaturę Ko 211/12 i nie zwracając za podróż ze Starachowic co spowodowało podmianę rodziny.

W związku z powyższym zapis, że nie jestem właścicielem nieruchomości, której miała prawa nabyte moja babcia przy braku zapłaty przez kupującego nakazanego przez sąd w sprawie INs 716/0, który nie miał pieniędzy jest bezzasadne, gdyż doszło do przestępstwa i zlikwidowano moją mamę Filomenę Bochyńską, aby pan Waldemar Maksalon przerobił się za spadkobierce w celu zastawienia naszej nieruchomości która zasiedział w 2005 roku przez jego nieżyjących rodziców na mojej babci własności która tu mieszkała i była zameldowana do końca swojego życia 2003r. Z tego powodu wnoszę o usunięcie błędów również jeśli zachodzi taka konieczność zniesienie wyroku z powodu powielenia się sprawy mojego taty ze sprawą wniesioną przez służby UB czyli Waldemara Maksalon i jego rodziny pozorujących spadkobierców po moich rodzicach i dziadkach a nawet po nas podstawiając pomyłki pisarskie, aby system przyjął oszustwa ponieważ jest tutaj adres spółek męża Jerzego Kaźmierczyk, które nie są prowadzone ale windykowane na fałszywe długi czego dowodem są śnięte 2,5 tony ryb w Brodach będących konsekwencją nielegalnej utylizacji w kopalni Henryk na terenie SOF-ART Sp. z o.o. przejętych przez fałszywych spadkobierców w tej sprawie, aby wydobyć pieniądze na program EKO.

Doszło do szeregu podmian z powodu iż faktyczne dane moich rodziców to Aniela Mazurek z domu Maksalon to księżna Glińska, Natomiast Franciszek Mazurek ro hrabia Jan Tarnowski, a ich jedyna córka to moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska z domu Mazurek przy bierzmowaniu Mazur przy urodzeniu Tarnowska urodzona 13 września 1937 roku co ukryto przez podmianę daty urodzenia na 13 październik 1937 rok.

Mój ojciec Józef Ludwik Bochyński to syn carewicza Aleksego Romanow i księżnej Marii Lubomirskiej.

Powoduje to wykorzystani danych rodzin w których zostali ukryci oraz trzech tożsamości mojego dziadka Brunon, Marian i Roman do podstawienia służb wojskowych , które wykorzystały moje wnuki i dorobiono przez PFRON akta psychiatryczne przy udziale UM Starachowice, aby nikt nie mógł się obronić. Wykorzystano te same imiona by podstawić inne związki małżeńskie, dlatego pod Romana Bocheńskiego podstawiono Romana Sroczyńskiego z PFRON podstawiając dalej Romana Polańskiego i inne dane co już opisałam. Następuje przesuniecie pokoleń pozorując małżeństwa ojca z dzieckiem co było widoczne w aktach IPN z tym, że w miejsce dziecka wpisane są inne osoby. Józef maż Filomeny zamieniony na Józef mąż Bożeny co powoduje podmianę Franciszka Mazurka za męża swoje córki Filomeny, aby podstawić Maksalon za braci mojej matki Filomeny Bochyńskiej co jest oszustwem. Kolejnym oszustwem jest fabrykowanie dokumentów przez Urząd Miasta Starachowice, który wydał fałszywy dokument do IPN dlatego zgłosiłam przestępstwo. Wpisano Bolesławę Bochyńską córkę Marianny jako córkę Marcjanny co spowodowało, że imię Marianna Podczaska z domu Dybalska została podstawiona jako Marianna Maksalon z domu Nowak czyli matka drugiej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalon czyli księżnej Reginy Glińskiej, aby zamienić Bolesławę Bochyńską, która była w rzeczywistości siostrą mojego dziadka czyli Marią Romanow co spowodowało zamianę linii Romanow na Glińskich. Następnie Marię Romanow podstawiono jako Marię Maksalon podmieniając Mariannę podstawiając jako Marię Lubomirską prawdziwą żonę mojego dziadka Brunona Bochyńskiego , który wziął ślub pod nazwiskiem Roman Bocheński na Jasnej Górze co spowodowało znikanie mojej sprawy w Kielcach w SO Kielce IXKa 280/12 w sprawie SOF-ART Sp. z o.o., którą wygrałam , gdyż wykazałam mienie mojego dziadka w celu zabezpieczenia roszczeń co spowodowało dopisanie roszczeń fałszywego kręgu spadkobierców i próbę eksmisji przez SR Starachowice IC 178/15, aby pozbawić mnie własności.

Wykorzystano drugie imię Bolesławy Stanisławy Bochyńskiej czyli Stanisława, aby podstawić Stanisławę Kalista , która mieszka na byłych terenach mojej prababci księżnej Katarzyny Radziwiłł pozorując, że babcia przegrała w karty podstawiając długi Bohdana Żakiewicz z Częstochowy przechodząc na gry hazardowe i pułk wojska wystawiony przez moją prababcię do walki o niepodległość Polski.

Aby ukryć skradzione mienie wpisano mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk jako spadkobiercę do sprawy spisu z inwentarza INs 395/10 do sprawy INs 426/10. Aby ukryć oszustwo wyprowadzono mienia na siostrę Beatę Idziak, która pracowała w Sądzie w Katowicach i poinformowała mnie, że jest to błąd , gdyż spis z inwentarza jest zawsze prowadzony pod tą samą sygnaturą. Sąd odmówił mi uzasadnienia w tej sprawie a przesłał do siostry i wpisał drugą sygnaturę jako sprawę spadkową zamieniając właściwą SR Starachowice INs 426/10 na opinie psychiatryczne jako PS 426/10. Jest to wytworzenie dwóch spraw po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej, które były prowadzone w Katowicach i dopisano moim rodzicom fałszywe opinie psychiatryczne, aby ich znieważyć co zamierzano oskarżyć mnie, gdyż wpisano moje nazwisko przy PS 426/10 w Urzędzie Miasta co znaczy że zamierzano mnie oskarżyć za działania służb wojskowych.

Doszło do przejścia z Romanow na Radziwiłł poprzez umowę zakupu nieruchomości od Żaka, który podał się za właściciela na nieruchomości mojej babci księżnej Radziwiłł po czym pradziadek odkupił jako Franciszek Bocheński od Żaka i podstawiono umowę Franciszka Guzik o budkę z mięsem. Po tym fakcie był zamach na pradziadka Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanowa i zabito również pana Żak. Z tego powodu ukryto to jako carski Ukaz dla Mieszałów, nazwisko funkcyjne od miejscowości Mieszała , gdzie wstawiono akt urodzenia Ryszarda Nowak podstawiając obecnie Ryszarda Kalista syna Stanisławy Kalista zamienionej na Bolesławę Bochyńską jako Stanisława występująca w legitymacji osób represjonowanych politycznie. Następną postacią funkcyjną jest Tuz, gdyż wstawiono ich na mieniu Radziwiłł i podstawiono moją babcię Annę Glińską jako spadkobierce Tuzów czyli Radziwiłłów przechodząc na Katarzynę Krakowiak zamieniając w 1999 roku na Katarzynę Kaźmierczyk po śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, którego zamieniono na zastrzelonego przez księdza w sadzie Władysława Tarnowskiego, aby pozorować, że przeżył i zamierzano odwrócić sytuację i zastrzelić papieża Franciszka przez państwo Tarnowskich. Dlatego decyzja o podpisaniu udziału Polski w wojnie w Iraku jest tożsama ze zgodą uczestnictwa Polski w wojnie terrorystycznej, aby wprowadzić stan wojenny w Polsce po zamachu na papieża Franciszka.

Aby to ukryć podstawiono alimenty na wszystkie dzieci z carskim DNA dla Jerzego Kaźmierczyk mojego męża, którego zamieniono na Jerzego Kaźmierczak tak jak Kanclerz Niemiec, a sprawy rozwodowe miały służyć do podziału majątku również w Niemczech naszej rodziny podstawiając pierwszy rozwód Kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Zamieniono mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego na Józefa Bocheńskiego z Vogel i podstawiono Józefa Wróblewskiego znajomego rodziców zamieniając ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 przez pocztę jako ulice Koscielną 11 czyli blok Józefa Wróblewskiego natomiast na Pałac w Szczekarkowie podstawiono Martę Cybulską siostrę mojego męża , która nie ma do tego prawa, jest ona pracownikiem Urzędu Miasta i wykonuje polecenia.

Załącznik

  • Pismo z SO Kielce IC 2627/10 skierowane do Starachowice INs 716/10.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Merta

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s