Próba zniszczenia Szwajcarii

Starachowice 23.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Szanowni Państwo,

Doszło do oczywistego przestępstwa, gdyż doszło do przesłania naszej sprawy SR Starachowice powielonej na dwie sygnatury jako INs 390/10 i IC 245/10 do Kielc i tam wstawiono już nową sygnaturę SO Kielce I C 2627/10 zamieniając potwierdzenie w Sądzie już Notarialnego potwierdzonego Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego jako dodatkowo przez Sąd o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej. Sprawa nie dotyczyła sprawy majątkowej, ale dotyczyła niematerialnego Oświadczenia Woli. Skoro Sąd Okręgowy w Kielcach przesłał sprawę do Starachowic ponownie po dwóch latach do sprawy nie mającej związku z naszą czyli INs 716/10, w dodatku na nieruchomości mojej mamy po jej rodzicach, gdzie tata nie występował, a prowadzonej przez Waldemara Maksalon z służb UB, czyli ludzi obcych, w dodatku wpisano prze SO Kielce moje dane osobowe błędnie zamieniając literę „ź” na „ż” w moim nazwisku i przesyłając do sprawy SR Starachowice INs 716/10 z powództwa Waldemara Maksalon. Powoduje to jasno, że dokonano przestępstwa i posłużono się bezprawnie przez nich Oświadczeniem Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, a co oznacza, że zrobiono sprawę spadkową po moim tacie i mamie w sprawie INs 716/10 skąd próbowano mnie eksmitować, a co jest hańba dla Polski i dowodem przestępstwa. Ponadto przesłano z naszej sprawy dokumenty ze świadectwem mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i innymi dokumentami z Kielc w części, przesłanymi do Starachowic do sprawy Waldemara Maksalon, czyli osób nie mających nic wspólnego z moim tatą inż. Józefem Ludwikiem Bochyńskim, a którego zamieniono Mazurek aby przejść na Radziwiłł zamieniając strony carskiej rodziny mojego taty na mamy i podstawiając służby. Mój tata dał dla mnie i dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów, w formie Oświadczenia Woli, które już zostało zgłoszone do Urzędu Skarbowego w Starachowicach od przyjęcia obrazu jako Kosz ze Śliwkami. Starachowice adres właściwy jako mojego stałego miejsca zameldowania a Opocznie jako miejsca zameldowania stałego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej 244, czyli adresu zgłoszonego do meldunku w Szwajcarii, gdzie mamy prawo do stałego pobytu, a mnie wpisano przy moim mężu Jerzym Kaźmierczyk. Jak widać działanie sądu posłużyło do ukrytej kradzieży carskiego mienia poza nasza kontrolą wymuszając i narzucając nam wielokrotnie doprecyzowanie sformułowań przez Sąd Okręgowy w Kiecach , aby dopasować do już wydanego mienia dla fałszywego kręgu spadkobierców na reaktywowanych przedwojennych spółach mojego dziadka i majątkach ziemskich podstawionych jako PGR. Doprecyzowania i koszty wpłacone 1000,- PLN nie udostępniły nam własności, a jedynie naliczono nam kolejne koszty sto tysięcy złotych do podstawienia do sprawy mojej spółki SOF-ART Sp. z o.o., gdzie wykazałam tą kwotę do pobrania z mienia bezpodstawnie wypłacanego dla fałszywych hrabiów Tarnowskim z mienia mojego dziadka. Sprawa SO Kielce IX Ka 280/12, która znikła do wytworzenia roszczenia do niemajątkowej sprawy przez odpowiednie doprecyzowywania. W celu przejścia na carskie i książęce mienie na całym świecie podmieniając genealogię mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek czyli hrabiny Tarnowskiej na limie genealogiczną taty Bocheńskich a co dało podstawy do wyłudzenie bezpodstawnie naszych danych do wyłudzenie dla fałszywego kręgu spadkobierców pieniędzy ze Szwajcarii, która z tego powodu była zagrożona, gdyż jest to ogromny majątek, który należny do nas a zamierzano doprowadzić do fałszywych zadłużeń, aby wyprowadzić mienie ze Szwajcarii i do tego miał służyć BREXIT, w celu wyłudzenia pieniędzy carskich w Szwajcarii dla Anglii i innych państw, gdzie wpisano oszustów pod nasze mienie nie patrząc na Naród i bezpieczeństwo państwa. Skradzione mienie miało służyć do finansowania wojny, która sponsoruje niepozorna wspólnota zakupowa pod inne promocyjne prezentacje i dlatego zamierzano wykorzystać zdrowy styl życia pod sprzedaż broni podmieniając moją pracę i sprzedaż naczyń kuchennych na sprzedaż sprzętów i robotów kosmicznych do wojny, co zamierzano podmienić przez podmianę tożsamości i wykorzystując zapisy głosowe na umowy śmieciowe, jako ECO BON TON, ECO VITAL , przechodząc potajemnie na sprzedaż broni i niszcząc godność mojej rodziny. Dlatego Szwajcaria miała być od Brexitu celem zniszczenie przez Anglię, która miała ukryć wyprowadzone pieniądze z banków Szwajcarii pod pretekstem długów , gdyż jest to jedyny sposób na kradzież naszego mienia. Szwajcaria w ten sposób stałaby się w jednej chwili bankrutem, na podstawie fałszywych tożsamości do kradzieży wytworzonych przez polskie sądu i rząd polski, który zaplanował katastrofę smoleńską czego konsekwencją była sprawa SO Toruń IIK 164/11 i SR Tarnów V GC 57/16. My nie otrzymaliśmy pieniędzy z depozytów nic nie korzystaliśmy, a naszą sprawę Sądową w Kielcach, która służyła jedynie potwierdzeniu sądowego Oświadczenia Woli, sam sąd wymusił zmianę zapisu i żądanie wpłaty pieniędzy co również służyło do wyprowadzeni mienia ze Szwajcarii. Podmieniono właściciela carskiego mienia przez polskie sądy dla gminy żydowskiej z Nowego Jorku, która zamierzała wyprowadzić pieniądze naszej carskiej i książęcej rodziny, które są w Szwajcarii do Anglii podstawiając Bohdana Żakiewicz i Seven Rock Mining w Belgii i Anglii , aby ukryć kradzież przez rząd polski.

Z tego powodu Bohdan Żakiewicz zaskarżył mojego męża w Toruniu, aby wytworzyć roszczenia na METRON SA na fałszywe dane osobowe przez Wojsko Polskie prowadząc sprawy przy pomocy swoich agentów jako sędziów. Dochodzi do śmiesznych sytuacji, aby pozorować prawdę i wpisać do systemu bankowego, że nieruchomość dziedziczy rząd polski po wojsku opłacając staruszki, które sadzą powój według zapisu, aby było ,że jest to nieruchomość po woju czyli wojsku, które w przeszłości zdradziło carską rodzinę doprowadzając do rewolucji, a obecnie handluje dziećmi z carskim DNA zamierzając zająć majątek rodziny carskiej na wojnę. Wszystko ma początek i koniec. Bankierzy Szwajcarii swoim działaniem zniszczyliby własny kraj , gdyż byliśmy w banku i powiedzieli, że to wielki teatr uniemożliwiając nam dostęp do naszych depozytów akceptując służby wojskowe, którym wydawano nasze mienie, gdyż w Polsce w 1986 roku dokonano reaktywacji Rudy Malenieckiej jedynej w PRL co powoduje, że rząd polski dokonał oszustwa, sądy polskie i prokuratury zamieniają nasza rodzinę wymordować i powtórzyć działania z 1924 roku zamordowania cara Mikołaja II Romanowa w Polsce zamierzając powtórzyć morderstwo na jego prawnukach ukrywając działania w Katowicach powielając nasze tożsamości.

Uruchomienie naszych carskich depozytów nielegalnie przez rząd Polski ujawniło na świecie ich istnienie i sposób obrotu jakim jest fałszowanie danych osobowych i tworzenie fałszywych windykacji co powoduje konieczność prania pieniędzy i jest przyczyną kryzysu na świecie.

Księga Joela 4,19

„Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zmieni się w straszną pustynie z powodu nieprawości uczynionych względem synów judzkich, gdyż krew niewinna przelewali w ich ziemi. Lecz {ziemia} Judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia w pokolenie. Pomszczę ich krew, nie pozostawię bez kary. A Pan zamieszka na Syjonie”

Księga Daniela 14, 25-27

„Daniel odpowiedział: „Panu mojemu Bogu, będę oddawał pokłon, bo On jest Bogiem żywym. Ty zaś królu, daj mi upoważnienie, a zabije węża bez pomocy miecza i pałki”. I powiedział król: daję ci je. Wziął sobie Daniel smołę łój i włosie i ugniótł z nich placki , wrzucając do paszczy węża. Po zjedzeniu ich wąż pękł, on zaś rzekł: „ zobaczcie co czciliście”.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s