Windykacja niematerialnego potwierdzenia tytułów książęcych przez Rząd Polski

Starachowice 22.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Windykacje rządu polskiego w sprawie niematerialnego potwierdzenia przez sąd tytułów carskich dla Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk ukryte przez podstawienie służb wojskowych o nazwisku Tarnowski, którzy zamienili sprawę na materialną z powodu wcześniej reaktywacji Rudy Malenieckiej w 1986 roku jedynej w PRL.

Doszło do wykorzystania mojego teścia Jana Kaźmierczyk dorabiając potajemnie opinie psychiatryczną w celu zamiany tożsamości na mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, który występował również jako Jana Mazur i podmieniony został na Jan Bocheński herbu Ślepowron podstawiając córkę teścia Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk jako opiekunkę nad swoim ojcem Janem Kaźmierczyk i podstawiono mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego jako Jan Piórecki, aby dorobić mu opinie psychiatryczna i opiekę Marty Cybulskiej. Wykorzystano do tego oszustwa sprawę SO Toruń IIK 164/10 i IIK 197/10 w jednej podstawiono mojego teścia Jan Kaźmierczyk i próbowano go aresztować po czym teść się odwołał , gdyż był to błąd i pomówienie. Nadano sprawie sygnaturę Ds 462/12 z dnia 19.04.2012 rok odnoszący się do pisma teścia nazwanego jako podejrzenie popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy policji w Paradyżu czyn 231&1KK co zamierzano podmienić do dorobionej w tym komisariacie niezaistniałej sprawy pozorując, że wniosłam przeciwko osobie najbliższej i podstawiając mi dokumenty o uszkodzenia ciała , które to rubryki były puste w celu zamiany sprawę przeciwko Bohdanowi Żakiewicz, który twierdził, że współpracuje z policją w Kielcach. Zamierzano upozorować mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego za teścia Jana Kaźmierczyk pozorując, że mnie pobił aby umieścić mnie w zakładzie psychiatrycznym do podmiany danych osobowych po czym aresztowano by teścia i sprawa by nie została ujawniona. W Opocznie zamierzaliśmy z mężem kupić mieszkanie od policjanta co połączono z fabryką tekstylną i nowym komisariatem obok i podstawiono za mojego syna Jakuba Pióreckiego pana Jarosława Kaczyńskiego podstawionego przez Kubę Kołodziejczyk pozorując, że jest synem matki Waldemara Maksalon czyli Genowefy Kołodziejczyk. W tym celu wykorzystano Annę Drozdowską do podstawienia jako Anna Piórecka. W upozorowania podmiany dokonano przelotu śmigłowcem policyjnym do Krakowa, aby upozorować Jarosława Kaczyńskiego na policjanta, który pobił żonę, aby podstawić pod dom policjanta w Opocznie który chciałam zakupić i podpisałam umowę z agencją nieruchomości, która nie była wiążąca w przypadku braku transakcji. Na dom policjanta w Opocznie podstawiono Jakuba Pióreckiego, aby dorobić genealogię dla Jarosława Kaczyńskiego, który miał wykorzystać Jakuba Pióreckiego, aby wykazać carską rodzinę na Wawelu i Pałacu Prezydenckim, gdzie zamierzał postawić pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich, aby oszukać Polaków w celu zawłaszczenia carskich depozytów przez Brexit pozorując rodzinę carską. Dowodem na to jest odwoływanie sędziego W. Pruss do nazwiska Kaźmierczuk komendanta policji w Paradyżu. Jakuba Pióreckiego podstawiono pod Balcerzak Judasz pracownika MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. aby przejść na Judasza, który zdradził Jezusa Chrystusa.

Powodem jest zapis w biblii o mężczyźnie w prześcieradle, który uciekł po pojmaniu Jezusa Chrystusa i zrzucił prześcieradle i uciekł nago. Powodem było już wówczas pozorowanie, aby zamienić Jezusa Chrystusa na chorego psychicznie, a zamierzano tego dokonać przez nasze dzieci, którym dopisano również choroby psychiczne bez ich wiedzy. Zapis Pisma Świętego wyraźnie wskazuje , że kto powie bratu swemu głupi winien jest ognia piekielnego co miało doprowadzić do potępienia wszystkich osób, które przypisały opinie psychiatryczne dla swoich rodzin, którym inni przez to dopisali opinie psychiatryczne.

Ewangelia Św. Marka 14,51

„A pewien młodzieniec szedł za Nim odziany w prześcieradle na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich”

Nagość oznacza odtajnienie zamiarów.

Rząd prawicowy PiS dokonał przestępstwa razem z PO zawłaszczając nasze mienie i męża skazując w SO Toruń IIK 164/11 to znaczy, że rząd polski zamierzał wymordować moją arystokratyczna rodzinę i zniszczyć godność moich dziadków i rodziców. Wykorzystał w tym celu instrumenty rządowe do manipulowania rzeczywistością przez pomyłki pisarskie, które jedynie powielają sprawy z 2010 roku na 2016 rok czego dowodem jest przysłanie kosztów spisu z inwentarza zamieniając sygnaturę sprawy spadkowej. Wykorzystano naszą sprawę INs 395/10 nadaną jako spis z inwentarza , którą komornik wpisał obecnie w 2016 roku wpisując mnie jako spadkobiercę do sygnatury, która przypisano jako spis z inwentarza do sprawy spadkowej INs 426/10 i podmieniono na IIKp 425/09 w Opocznie , gdzie ukryto kradzież obrazów o wartości 50.000.000,- EUR. Komornik wpisał sprawę spisu z inwentarza do zamiany Filomeny Bochyńskiej na Jadwigę Bochyńską w celu podstawienia Jadwigi Kaczyńskiej i zamiany mojej siostry Beaty Marii Idziak na Marię Tarnowską. Pod dane mojej siostry Beata Maria Idziak wstawiono premier Beatę Szydło pozorując spadek po Bocheńskich i tak wykreował dane Sąd w Starachowicach w Kw. Dz. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11. W tym celu podstawiono Beatę Szydło pod moją teściową Łucję Kaźmierczyk natomiast Jarosława Kaczyńskiego podstawiono pod teścia Jana Kaźmierczyk nad którym wytworzono potajemnie opiekę Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk za która podstawiono moją córkę Martę Bochyńską zamienioną na Martę Kaczyńską podstawioną pod dane Marta Piórecka wcześniejsze nazwisko mojej córki, która jest panną. Za Martę Bochyńską wpisał Urząd Miasta Starachowice przez Pocztę Polska SA jako Marię Bochyńską podstawiając Marię Tarnowską zamieniając adres Bohaterów Westerplatte 1/1 na 11, aby wstawić Jadwigę Bochyńską jako Jadwigę Kaczyńską pozorując związek z Józefem Wróblewskim jako Vogel. Mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk przerobiono za fikcyjna córkę sekretarki jako Bożenę ze Skarżyska-Kamiennej i upozorowano, że Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jest jej córką i podstawiono Elżbietę Włodarczyk zamienioną na Elżbietę Doda z domu Gudewicz, aby zamienić linię genealogiczna Brunona Bochyńskiego an linię genealogiczną Bohdana Bochyńskiego podstawiając Bohdana Żakiewicz, który miał nasze pełnomocnictwo, które wykorzystał przeciwko mojemu mężowi i mnie przez podmianę danych osobowych. Dlatego po udanej kradzieży carskich depozytów przy pomocy Brexitu miała zginąć moja córka Marta Bochyńska oraz siostra męża Marta Cybulska i Marta Kaczyńska , aby podstawić Jarosława Kaczyńskiego w miejsce mojej rodziny jako opiekuna małoletniego dziecka Martyny Kaczyńskiej , którą podstawiono pod Martynę Wojciechowską podstawioną pod Annę Wojciechowska pracownika sądu , którą podstawiono pod Annę Marię Piórecką moja skradzioną córkę, której dziecko Zuzanna z gwałtu pana W. Putin jest w rękach Edyty Maksalon córki Waldemara Maksalon z Lidią Maksalon byłą policjantką podstawiając Lidie Daleszak, która zakupiła działkę na ulicy Nowowiejskiej i upozorowała się za spadkobiercę wykorzystując Kościół zielonoświątkowy, aby się ukryć i wykorzystać wizerunek Lidii Karel żony pastora Ferdynanda Karel z Katowic. Po tej sytuacji Jarosław Kaczyński miał zginąć, aby Niemcy przejęły władzę pozorując zabranie dziecka jako opiekę Angeli Merkel jako Kaźmierczak , która miała decydować o środkach finansowych dla Polski po likwidacji UE. Dlatego wytworzono nowe sygnatury , aby ukryć nielegalne prowadzenie sprawy przez Waldemara Maksalon , gdyż po latach nikt by nie miał świadomości, że sprawa SR Starachowice IC 178/15 o eksmisję z moje własności Nad Kamienna 25, działka 29 przez osoby, które miały zasiedzenie na części są tą samą sprawą co INs 956/09 i INs 716/10 oraz to,że połączono z sprawą z mojego i męża powództwa SO Kiece IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej.

W tym celu podmieniono moje dane w systemie do sprawy INs 956/09 i wpisano jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i taki sam błąd wpisano w liście z Rodziny Świętokrzyskiej wpisując moją twórczość pod takim nazwiskiem zmieniając moje uczestnictwo w reportażu „Zapomniana deklaracja Jarońskiego”, który był rachmistrzem Kielc i podstawiono rachmistrza Koraszewskiego z Warszawy jako ojca Dariusza Pióreckiego , co było powodem zmiany nazwiska. Taki sam błąd przez podmianę litery „y” na „a” w moim nazwisku wpisało biuro poselskie w Warszawie pana Artura Górskiego, który nie żyje i podstawiono Artura Cybulskiego jako Artura Kaźmierczak. Dalej mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk wpisano w miejsce mojego ojca Józefa Bochyńskiego zamienionego na Bożennę Peryt i wstawiono różne osoby o imieniu Bożenna pozorując rożne związki w tym lesbijskie i podstawiono sąsiadkę moje siostry Beaty Idziak, gdy mieszkała w Katowicach na ulicy Batorego 8/18, aby pozorować jej sąsiadkę Bożennę na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk co połączono z moją mamą Filomeną Bochyńską, aby podstawić pod IPN jako Bożena żona dyrektora PKS i połączyć z Oświadczeniem Woli z dnia 28.06.2006 roku mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego jakie mi przekazał , aby Bożennę podstawić pod Bożenę Piórecką do podstawienia pod testament szczególny jak określono Oświadczenie Woli od taty Józefa Bochyńskiego dla mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk. Z tego powodu dorabiane są opinie psychiatryczne, aby ukryć podmianę i podstawić kancelarię adwokacką Raipert&Lesiak wykorzystując fałszywe opinie psychiatryczne do podstawienia dla wiernych kościoła katolickiego , zielonoświątkowego i innych co miało być powodem, do zamachu na papieża Franciszka, który miał być zastrzelony przez podmianę sytuacji z Władysława Tarnowskiego na Jana Tarnowskiego czyli mieli podstawić akta Jakuba Pióreckiego zamienionego na Jana Pióreckiego, aby wykorzystać jego dane do podstawienia Lidera Światowego na Wawel. Opinie psychiatryczne eliminują z dziedziczenia toteż osoby pozorujące nie mają żadnych praw. Po tym fakcie rodzina miała zostać wymordowana. Załączam skan dokumentu INs 395/10 z błędem pisarskim Jadwiga poprawionym przez Sąd ale powielonym jako dwie sprawy oraz zarządzenie do sprawy INs 67/08, gdzie wpisano Bożenna Peryt poprawiona , ale zastosowano z błędem przez Waldemara Maksalon, który skupia wszystkie pomyłki pisarskie do podmiany akt sadowych.

Planowano morderstwo twierdząc, że różnice nie ujrzą światła dziennego to znaczy pomyłki pisarskie niewidoczne dla ludzi co jest podmianą mojej rodziny opisana wyżej. Wstawiono panią Beatę Szydło oraz Angelę Merkel za moją babcie Anielę Mazurek. Matrę Kaczyńską za Marię Bochyńską jamko Marię Tarnowską, która w celu przejęcia władzy miała doprowadzić do wymordowania mojej rodziny za co zamierzano oskarżyć Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk po przejęciu władzy przez Kaczyńskiego na chwilę, aby zginał i oddał władzę dla Lidera Światowego.

Drugi list do Tesaloniczan 2,7-12

„Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten co teraz powstrzymuje ustąpi miejsca, wówczas ukaże się niegodziwiec, którego pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci(samym objawieniem swego przyjścia). Pojawienie się jego towarzyszyć będzie działanie szatana , z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, (działanie) ze wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych , którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa , tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość”

Z tego powodu podstawiono Jarosława Kaczyńskiego, który miał pozorować antychrysta, który miał zasiąść na tronie na Wawelu i Pałacu Prezydenckim, którego następnie miał zdmuchnąć Lider Światowy, którego działanie miało pozorować przyjście Jezusa Chrystusa jako Mesjasza dla Żydów. Z tego powodu podmieniono strukturę właścicielską Pałacu Prezydenckiego w Warszawie jako Pałacu Namiestnikowskiego Romanowów na Radziwiłł, aby dopasować do DNA córki męża Jerzego Kaźmierczyk z pierwszego małżeństwa w Ostrowcu Świętokrzyskim Ewy Kaźmierczyk prawnuczki księcia Krzysztofa Radziwiłł, której paszport z wycieczki do Czech użyto w Banku UBS AG w Zurychu pozorując śmierć męża Jerzego Kaźmierczyk w systemie bankowym w 2004 roku wstawiając pod pracownika SOF-ART Sp. z o.o. Piotra Główkę pana Piotra Eugster a jego żonę Ewę Eugster podstawiono pod paszport Ewy Kaźmierczyk co spowodowało podstawienie w SO Toruń IIK 164/11 Izabeli Müller jako spadkobiercy po Jerzym Kaźmierczyk i wytworzenie spółki Metron Müller. Upozorowano, ze Ewa Eugster jest siostrą Elżbiety Włodarczyk zamienionej na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk wstawiając moje dane na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 pozorując opiekę nade mną. Oddano METRON SA jako reaktywacja carskiego mienia i podstawiono Ewę Eugster w moje miejsce Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk zamienionej na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk w sprawie w Kielcach IIIK 131/11 i IXK131/11 podstawiono ją jako spadkobiercę wykorzystując dane córki męża Ewy Kaźmierczyk i córki siostry Ewy Idziak. Ewa Eugster została podstawiona również w miejsce Ewy Podolskiej i Ewy Konaszewskiej na Lipie Henryk Szyb 1, którą podstawiono pod moje dane osobowe przez wpisanie błędnych danych przez USC Białystok, za trwania pierwszego małżeństwa wpisując , że nazywałam się Kornaszewska co oznacza, że Ewa Eugster ma w rękach moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską i nasze mienie podstawiając swoją córkę Izabele Müller jako córkę Ewy Kaźmierczyk córki Jerzego Kaźmierczyk z pierwszego małżeństwa z Katarzyną Kaźmierczyk wnuczki księcia Krzysztofa Radziwiłł.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nie widziała powodu, aby uczcić bohaterów Monte Cassino, którym nie pozwoliła władza ludowa wrócić do domu – Polski i umarli w poniewierce na obczyźnie. Pomniki nie stawia się w miejscu pracy, a Pałac Namiestnikowski dawna rezydencja cara mojego pradziadka, jest obecnie siedzibą Prezydenta czyli miejscem pracy, co podmieniono na Radziwiłłów, a co oznacza celowość takiego działania. Stał się on żerem do podstawienia fałszywego kręgu spadkobierców przez kabałę żydowską, do jego kradzieży, wykorzystując moją wnuczkę dla rządu aby wykazać DNA carskiej rodziny i Radziwiłł, i podmienić carską rodzinę na Radziwiłł. Pałac historycznie jest własnością mojej rodziny tak jak Wawel, gdzie nie powinni się znaleźć Prezydent Kaczyński z żoną, gdyż Wawel jest siedzibą królów a nie rządu polskiego. Historycznie pochowanie pary prezydenckiej państwa Kaczyńskich miało być pozorowane na królewską parę, oszukując naród w przyszłości, przez podłożenie części ciał moich rodziców Filomeny Bochyńskiej bądź mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk lub siostry Beaty Marii Idziak w celu dopisania się do kont bankowych. Z tego powodu nie wyrażamy zgody na takie działania i dowartościowywanie się przez polityków kosztem mojej rodziny. Przez takie działania wykończono już moich rodziców i jak do tej pory nikt nie uhonorował ich, gdyż ich wielkość onieśmielała i skromność, co dawało blask ich życiu. Pismo Święte pisze, że fałszywy język nienawidzi tego kogo zmiażdżył.

W tym celu zamierzano zamienić Ministerstwo Skarbu na Ministerstwo Rozwoju, aby ukryć wstawienie Kanclerz Niemiec Angeli Merkel na nasze cesarskie i carskie mienie podstawiając moją wnuczę jako dziecko korporacyjne. Należy zaznaczyć, że moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podsiwiono pod Zuzannę Maksalon ukrywając obecnie przez podstawienie Andrzeja Pachowskiego i Anny z domu Pióreckiej po czym zamierzano zlikwidować Annę Wojciechowską kasjera z sądu rodzinę Czesławy Wojciechowskiej zamieniając na Czesława Daleszak. Z tego powodu znika z systemu Księga Wieczysta na ulicy Nowowiejskiej.

Moją siostrę Beatę Marię Idziak , która jest w Irlandii oraz jej rodzinę upozorowano, że mieszka w Anglii. Określenie medialne, że Polacy mogą pozostać po Brexicie miało na celu kradzież mienia carskiego i likwidację mojej siostry Beaty Idziak z rodziną oraz moich dzieci i wnuków za granicą na zlecenie rządu jako osoby zbędne. Zamierzano podstawić pod ich dane osobowe ofiary z Syrii dlatego Polska wysyła wojsko do Iraku na wojnę co miało doprowadzić do wprowadzenia terrorystów rękami Polaków opłacanych z naszych depozytów przez rząd do wymordowania rodziny i Polaków po zamachu na papieża Franciszka. Dlatego pierwszą żonę mojego męża panią Katarzynę Kaźmierczyk zamierzano zastąpić Katarzyną Domagała podstawioną pod sędzinę Ewę Domagała IIIK 131/11, gdzie była niezgodność PESEL. Sędzina sądu rejonowego Ewa Domagała zaczęła prowadzić postępowanie Sądu Okręgowego SO Kielce IXKa 3280/12 do czego nie miała uprawnień co zostało wyjaśnione przez moje odwołanie, które sędzia SSO Kiece pan Tomasz Nowak określił, że on prowadzi sprawę , gdyż sędzina Ewa Domagała nie ma do tego uprawnień po czym wygrałam sprawę, niemniej jednak podmieniono akta cofając wygraną sprawę do SR Kielce do IIIK131/11 i zamieniając na SR Kielce IXK 131/11 pozorując spadkobierców rodziny carskiej , gdyż dałam wniosek o sprawdzenie mojego DNA carskiej rodziny i świadków Kazimierza Banię i Mariana Budka, którzy mieli nasze pełnomocnictwo do uruchomienia pieniędzy, które zostały uruchomione i skradzione. Doszło do podstawienia sędziny Ewy Domagała i pani Ewy Eugster ze Szwajcarii pod paszport Ewy Kaźmierczyk córki z pierwszego małżeństwa Jerzego Kaźmierczyk co pozwoliło na wykazanie DNA rodziny książęcej Radziwiłł w Banku UBS AG w Szwajcarii przez wykorzystanie DNA Ewy Kaźmierczyk już w 2004 roku kiedy skradziono 50.000.000,- EUR do zakupu Huty Ostrowiec SA przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, który zarządzał l Hutą po ucieczce zarządu STAL-EXPORT z Katowic co połączono z Jerzym i Barbarą Bochyńskich, których córkę sędzinę Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńska zwaną Katarzyna podstawiona pod Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim podstawiając Sonię Jarczyk pod Ewę Kaźmierczyk i Filipa Jarczyk pod Pawła Kaźmierczyk. Z tego powodu dorobiono sprawę z mojego powództwa jako 1Ds 1001/14 pozorując, że jest to sprawa o uszkodzenie ciała aby podstawić Ewe Eugster jako Ewę Jakóbczyk z domu Eugster, aby mnie zaskarżyć w Toruniu pozorując, że mam uszkodzone ciało i mam opiekę poprzez działania Antoniego Ciszewskiego i Waltera Kaczorowskiego, który zakupili w Szwajcarii samochód na moje dane, który służył do pozorowania wypadku samochodowego w celu pobrania odszkodowania w Towarzystwie Ubezpieczeniowym wstawiając spadkobierców na dorobiony mandat w Nowej Wsi gmina Nowe Ostrowy Cukrownia, aby podstawić Martę Cybulska pod Martę Bochyńską moją córkę pozorując na spadkobiercę w celu podstawienia Marty Kaczyńskiej co zamieniono na Łuków i Mordy, gdzie jest herb Rawicz mojej rodziny.

Podstawiono pod paszport Ewy Kaźmierczyk panią Ewę Eugster jako żonę Czesława Daleszak, którzy udają w systemie bankowym, że są rodzicami mieszkającymi w Anglii mojego Jakuba Pióreckiego i Pauliny Machowskiej pozorując ich na Bocheńskich. W rezultacie czego doszło do wyjawienia oszustwa, przez podstawienie Ewa Kaźmierczyk córki Jerzego Kaźmierczyk, że jest matką Jakuba Pióreckiego mojego syna i Pauliny Machowskiej co jest rezultatem działania służb co w dłuższym czasie nie byłoby widoczne.

Do przestępstwa doszło po śmierci ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, gdy notariusz Stanisław Zalewski w pełnomocnictwie wpisał moją siostrę Beatę Idziak jako córkę naszego ojca bez wyjaśnienia, ze jest naszym wspólnym ojcem, aby podstawić Józefa i Filomenę Mazurek pozorując mnie dzieckiem z nieprawego łoża . Z tego powodu wykazanie przez notariusza, że siostra ma spadek 1/3 części spowodowało podstawienie trzech sąsiadów w tym Heleny Surma , której Beata Idziak oddala mienie po ojcu usuwając tym samy naszego ojca z istnienia i podstawiono naszego ojca z istnienia i dlatego wpisano Bohaterów Westerplatte 1, gdyż nieruchomość po rodzicach bezprawnie została zawłaszczona przez matactwo sędziego Huberta Wicik, który to zrobił dla Heleny Surma upozorowanej na opiekunkę dla mnie w obecności męża co narusza godność naszej rodziny przez Żydów, którzy zasadzili się na carskie mienie.

Żydzi jedno zapomnieli, że sprawa IC 245/10, która zastała określona jako ustalenie praw niemajątkowych i przesłana do Kielc po czym Kielce uzupełniły o sprawy majątkowe na bazie Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego , które były tematem postanowienia IC 245/10 , który to dokument wyraźnie wykazał, że tylko ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i mąż Jerzy Kaźmierczyk mamy prawo do dziedzictwa rodowego co nie ma umocowania w nieruchomościach co oznacza, ze nie ma tu spadkobierców co próbowano zamienić na IC 178/15, aby przejść przez teren do podszycia się Waldemara Maksalon i jego rodziny na cudzej własności. Można to odnieść do filmu Sami Swoi, gdzie przesiedlano ludzi ze Wschodu na Zachód osiedlając się na cudzej własności i dlatego podstawiono Pawlaków

Powielono na sprawę INs 390/10 w Starachowicach na sprawę IC 245/10 i przesłano do Kiec do SO Kielce IC 2627/1- co przesłano do Krakowa jak IACz 782/11 z 20 czerwca 2011 roku oraz IACz 207/12 i ACz243/12 z dnia 21 luty 2012 roku.

Komornik wpisał nieprawdę w INs 395/10 w piśmie w 2016 , że koszty pogrzebu mamy pokryła w całości moja siostra , gdyż pieniądze pobrałam w ubezpieczenia a siostra jedynie dołożyła 2.000,- PLN. Za który spłaciłam mamy dług dla pana Stępnia 2.000,- PLN. Doszło do manipulacji Towarzystwie Ubezpieczenia w postawienia pomnika rodzicom w celu ziszczenia i wypłaty odszkodowań po jego zniszczeniu, aby wprowadzić fałszywe linie genealogiczne.

Podstawiono sprawę spadkowa po moim dziadku z 1999 roku zamieniając w 2010 roku na sprawę Maksalonów INs 956/09 jako zniesienie współwłasności zamieniając na przedmiot nabycia spadku po moi dziadku, gdzie wykazano ½ części mojej mamy z babcią po dziadku i takie dane podstawiono na Bohaterów Westerplatte 1 pozorując pół domu mojej mamy. Nienastanie tworząc po mojej babci sprawę spadkową przez obcych co się stało powodem podziału nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1 na trzy części wykazując, że moja mama była jedynaczka i wpisując po niej sąsiadów i usuwając z istnienia mojego tatę i dopisując mamie opinie psychiatryczne podstawiając moje dane osobowe. Nieruchomość Bohaterów Westerplatte 1, była zakupiona przez cztery rodziny obce w 2004 roku na 95 % zniżki od Urzędu Miasta Starachowice co jest dowodem przestępstwa i podstawienia mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka za Franciszka Bocheńskiego oraz za Brunona Maria Franciszka Bochyńskiego wstawiając Brono Mazurkiewicz czyli osobę która posługuje się nazwiskiem Tarnowski.

Sprawę SO Kielce IXKa 280/12 i SR Kielce IIIK 131/11 podstawiono dla państwa Tarnowskich, którzy zawłaszczyli miecz paradny z Wawelu i dzieła sztuki oraz 10.000.000,- PLN w Końskich oraz 100.000,- PLN pobierając co miesiąc co połączono z żądaniem zapłaty 100.000,- PLN do sprawy IC 2627/10 z dnia 4.12.2012 roku SO Kielce, który przesłał sprawę do Waldemara Maksalon do SR Starachowice INs 716/10 i podstawił sprawę SR Kielce IXK 131/11 co miało być ukryte przez zamianę. Zaplata w Sądzie Rejonowy IC 178/15 kwoty 100,- PLN w dniu 21.06.2016 roku do sprzeciwu miała podmienić moje dane na dwie, gdyż wydrukowano potwierdzenie bez PESEL po czym na moja prośbę uzupełniono PESEL wpisując jedno imię Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do sprawy, gdzie wpisano dwa moje imiona jednocześnie Sąd Okręgowy w Kielcach do sprawy odwołania IICz 422/16 zastosował drugie imię Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, gdzie nie pozwolono się odwołać w przeciwieństwie do Starachowic, gdzie pozwolono mi się odwołać. Wykreowanie dwóch dokumentów nawet przy anulowaniu jest rzeczą oczywistą, gdyż wykorzystywane są pomyłki pisarskie w sądzie. Dlatego papież Franciszek miał zostać zastrzelony rękami Polaków, którzy mieli opłacić terrorystów z naszych pieniędzy i być sami oskarżenia przez Niemcy w celu zamiany rządu Polski na rząd Niemiec i wprowadzenie Ministerstwa Rozwoju za Ministerstwo Skarbu do ukrycia kradzionych pieniędzy co nie miało ujrzeć światła dziennego zastępując Angelę Merkel i W. Putina przez Lidera Światowego wykorzystując Zuzannę Maksalon. Dlatego Niemcy mieli się oczyścić z zarzutów wywołania II wojny światowej, aby oskarżyć Polskę i Polaków za wywołanie III wojny światowej jako zamiana ról i wykazanie , że w Polsce zginął car Mikołaj II Romanow, ale podmieniając kolejny raz rodzinę i ponownie mordując naszą rodzinę carską, aby wprowadzić wnuki , które miały zaprzeć się Boga , którym przydzielono opiekunów. Jest to plan realizowany od 2000 lat, gdy opłacono wojsko aby kłamali, że Jezus Chrystus został wykradziony przez uczniów w celu ukrycia zmartwychwstania. Sprawa SO Kielce IXK 280/12 została ukryta, gdyż ją wygrałam i nie ma roszczeń dlatego przesłano do niższej instancji SR Kielce IX K131/11 w celu stworzenia windykacji przez fałszywych spadkobierców i podstawienia mnie na Kielce podstawiając Beatę Idziak zastąpioną przez Beatę Kempa i podstawiono obecnie Beatę Szydło. Podstawiono moją mamę Filomenę Bochyńską pod ulice Toporowskiego 85 pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, gdy wynajmowałam mieszkanie i podstawiono Bożena i Józefa Kubiec w Kielcach pod Kuźbik w Starachowicach i podstawiono mojego ojca zameldowanie , gdy pracował w Kielcach na ulicy Toporowskiego co przez liczbę 85 zamieniono na Mutschellenstrasse 85 w Szwajcarii przez nazwę Pensjonat PROMOS zamieniono na Skarżysko-Kamienna jako Hotel Promień i Kraków jako firmę PROMOS Sp. z o.o. Podstawiono dalej firmę tekstylną w Opocznie pod akredytywy w Belgii na dostawy towarów obiciowych do SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, gdzie sąd wpisał moje dane jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiając obecnie na Lipie Henryk Szyb 1, i Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując inną osobę niż na ulicy Nad kamienną 25, którą to nieruchomość Waldemar Maksalon z sądem przejął bezprawnie co nie ma żadnych uzasadnień prawnych w sprawie INs 956/09 zamieniając zniesienie współwłasności na dział spadku po moim dziadku i robiąc dział spadku po moich rodzicach zamieniając ich na inne rodziny i usuwając z istnienia.

Wykorzystano fabrykowane sprawy przez Waldemara Maksalon co jest jednoznaczne z usunięciem prawdziwych danych osobowych mojej rodziny i próbowano zamienić na dawny faktyczny stan przez wykorzystanie wnuków mordując naszą rodzinę potem chrześcijan jako niepotrzebnych, gdyż moja rodzina jest ostoją chrześcijaństwa.

Oznacz to, że na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Lipie Henryk Szyb 1, dokonywano nielegalnych utylizacji odpadów niebezpiecznych z Niemiec i takie plotki rozpowszechniano, że mam ogromne pieniądze, aby ukryć kradzież mojego mienia i zamierzano mnie skazać, gdyż już doszło do skażenia w Brodach Iłżeckich. Piotr Eugster został podstawiony jako mąż sędziny Ewy Domagała w sprawie SR Kielce IIIK 131/11 w SO Kicle IIK 280/12 podmienionej na SR Kielce IXK 131/11 i podstawiony jako Piotr Główka na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 i Wille Rosochacz na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie i podstawiono w Szwajcarii Willę Aleksandra Kwaśniewskiego pod Małgorzatę Kwaśniewską podstawiając Małgorzatę Idziak siostrę Piotra Idziak, którego miał zastąpić Piotr Eugster. Mąż Beaty Idziak czyli Piotr Idziak miał być aresztowany przez amerykanów co ukryto przez niezgodność PESEL w SR Kilce IXK131/11, która to sprawa była kontynuowana w Krakowie jako windykacja. Pod dane Elżbieta Włodarczyk podstawiono dane osobowe królowej Elżbiety II Windsor czyli Coburg podstawione jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk do Torunia zamieniona na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczak do wykorzystania Brexitu do kradzieży pieniędzy. Sprawa dzisiejsza 22.06..2016 SR Tarnów V GC57/16, gdzie mąż nie musiał się stawić miała być podmianą Jerzego Kaźmierczyk na Jana Kaźmierczyk w celu zamiany na Jakuba Pióreckiego, aby podstawić opiekę Stanisława i Janiny Pikul oraz Marty Kaczyńskiej na moim synem mgr inż. arch. Jakub Piórecki w celu znieważenia naszej rodziny i podmiany w Towarzystwie Ubezpieczeniowym danych osobowych Jakuba Pióreckiego w celu postawienia innej osoby czyli Jarosława Kaczyńskiego do pobrania pieniędzy pozorując opiekę Marty Kaczyńskiej.

Uzgodniono podstawienie Premier Beaty Szydło pod Beatę Marię Idziak moją siostrę obecnie w Irlandii do sprawy INs 395/10 jako spis z inwentarza po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej przerobiony na sprawę spadkową w Starachowicach przez wprowadzenie fałszywego zapisu przez Sąd w 2010 roku i Komornika w 2016 roku po śmierci mamy w 2010 roku. Celem było robienie spadku mieniu taty przez podstawienie mojej mamy na carskie mienie rodziny mojego taty inż. Józefa Ludwika Bochyńskiego podmieniając moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńska z domu Mazurek zamieniając na Bocheńska z domu i pozorując dzieci z nieprawego łoża których mama nie miała ani tata ani dziadkowie. Podstawiono fikcyjną Jadwigę Bochyńską aby podstawić Jadwigę Kaczyńską i dlatego planowano usunąć sprawę SR Starachowice po mojej mamie INs 426/10 czyli właściwą spadkową i zmienić na Opinie Psychiatryczne już przerobione tak przez Urząd Miasta Starachowice pozorując, że to ja zrobiłam, a zrobił to Sąd w Starachowicach bez mojej zgody. Urząd Miasta Starachowice przerabiając moją mamę na chorą psychicznie po jej śmierci do podmiany danych osobowych przez akta medyczne i podstawiono moje dane pozorując, że takie dane podstawiłam pod moją szlachetna matkę, ukrywając to w Katowicach podstawiając spadkobierce po mnie pod nazwiskiem z pierwszego małżeństwa Piórecka, aby rząd polski zawłaszczył Oświadczenie Woli po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim w Starachowicach podstawiając na Końskie, gdzie zmarł w szpitalu i został podmieniony na Josefa Tarnowskiego z Posados w Jezuickim miasteczku na granicy Brazylii i Argentyny, którego zmieniono na Bochyńskiego i podstawiając Tarnowskich fałszywych , którzy mieli zastrzelić w systemie bankowych papieża Franciszka rozpoczynając wojnę terrorystyczną sponsorowaną z naszych depozytów w rękach Niemiec oskarżając Polskę, na zlecenie Niemiec przerobionych za spadkobierców. Ja miałam być wywieziona do zakładu psychiatrycznego i zamieniona na mężczyznę do systemów bankowych, gdyż już takie brednie wytworzono w sprawie prokuratury Ko 336/13 do SR Starachowice i Torunia, aby nigdy nie wyjawiono dlaczego wymordowano setki istnień ludzkich za nasze depozyty bezprawnie przejęcie przez Niemcy jako pomyłki pisarskie przez partię PiS na Kaźmierczak z Kancelarii posła Górskiego w Warszawie, do nas kierowane. Poseł Górski już nie żyje. Brexit miał ukryć skale kradzionych pieniędzy po czym terroryści opłacani z naszych depozytów mieli wymordować nasza rodzinę i dzieci oraz chrześcijan i oskarżyć za to moje wnuki. Szkielet dziecka miał symbolizować Beatę Idziak , wnuczka syna jej córki Alicji Idziak , czyli Jakuba Idziak pod którego podstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego, podstawionego w Katowicach dla Kanclerz Niemiec i rządu polskiego, który miał wymordować rękami Anglików na wyspach moją rodzinę. Aby przejąć mienie zamierzano zlikwidować Jarosława Kaczyńskiego i Martę Kaczyńska i wszystkie osoby pod nich czyli moja córkę i siostrę męża Martę, aby zrobić regencję przez Państwo Polskie nad Martyną Kaczyńską postawioną pod Martynę Wojciechowska podstawiona pod Annę Wojciechowska w Starachowicach pozorując, że jest matką mojej wnuczki i podstawiając dziecko z gwałtu mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej , w rękach Maksalonów, Zuzannę z W. Putin w rękach Edyty Maksalon ze Starachowic, aby wprowadzić błędne dane dla mojej rodziny dla rządu który ma w reku nasze mienie i nie chce oddać co doprowadziło by oskarżenie Polski o finansowanie terroryzmu przez Niemcy w celu odwrócenia ról wykorzystując błąd pisarki w sprawie I Ns 956/09, gdzie pisano mnie jako Bochyńska-Kaźmierczak i przerobiono sprawę o zniesieni współwłasności na nieruchomości mojej babci ul. Nad Kamienna 25 w Starachowicach już w rękach mojej mamy jedynaczki Filomeny Jadwigi Bochyńskiej podstawiając rodzinę z UB państwa Maksalon , która zrobiła spadek po moim dziadku po śmierci mojej mamy co jest herezją. Państwo Maksalon dalej prowadzą bezprawnie sprawy po mojej mamie podstawiając Kaczyńskich, a sprawa znika w urzędach, aby podstawić na Katowice podstawiając dawnych sąsiadów siostry Beaty Idziak z ulicy Batorego 8/….. w Katowicach podstawiając imię Bożenna…. . podstawiając fikcyjne różne osoby o tym imieniu i inne nazwiska pozorując wielokrotne związki jako matkę fikcyjnej Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk czyli wykreowanej na moich danych osobowych jako ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wykorzystując moje drugie imię Elżbieta. Podstawiono dlatego tak wykreowana osobę jako córkę Bożenny Peryt dla służb i podstawiono sędzinę Ewę Domagała która prowadziła moją sprał w SR Kielce i próbowała prowadzić w SO Kielce do czego mnie miała uprawnień, co określił Sędzia Tomasz Nowak prowadzący jako główny w SO Kielce postępowanie, które wygrałam w SO Kielce XI Ka 280/12 a pod którą podstawiono dla fałszywych Tarnowskich, których zamierzano wykorzystać do oskarżenia za zamach na papieża Franciszka i oskarżyć moje wnuki po latach. Zamierzano zlikwidować całą rodzinę, aby nikt nie dowiedział się o zlecaniu Kanclerz Niemiec z domu Kaźmierczak podstawionej jako babcia Zuzanny Maksalon i pozorując ją z W Putin za matkę do Bankowych systemów , którzy są podstawieni pod nasze mienie nasze i dane mojej rodziny co miało spowodować oskarżenie Polski o finansowanie terroryzmu, gdyż Brexit miał służyć do ukrycia ulokowania w Niemczech czyli kradzionych naszych depozytów eliminując nas i Polaków przez opłacenie z tych pieniędzy terrorystów do eliminacji mojej rodziny w tym w Irlandii zamieniając w systemie na Anglię i zachęcając, że mogą pozostać, gdyż planowano upozorować, że nie wrócili, gdyż zamierzano ich zlikwidować i podmienić na służby jak również i nas. Beata Szydło została podstawiona do sprawy mojej rodziny I Ns 395/10, gdzie podstawiono również Kaczyńskich przez Starachowice na Katowice i Kielce zamieniając zlikwidować Jarosława Kaczyńskiego z bratanicą, aby przejąc regencję przez Niemcy pod Polską przez córkę Marty Kaczyńskiej podstawionej w systemie bankowym pod Wojciechowskich i Pióreckich czyli moje nazwisko z pierwszego małżeństwa, aby przejść na mojego taty Oświadczenie Woli pod tym nazwiskiem, ale już po rozwodzie, co upozorowano, że byłam w związku małżeńskim, aby podstawić nazwisko Piórecki i inne rodziny. Dlatego podstawiono inna osobę pod zapis w Oświadczeniu Woli o zgodzie na moje małżeństwo z Jerzym Kaźmierczyk i dlatego dochodzi do podmiany Jerzego Kaźmierczyk na dane byłego męża Dariusz Piórecki podstawiając Dariusz Dąbrowski co ukryto przez podstawienie windykacji zakończonej, ale ponownie następuje próba jej uruchomienia na SOF-ART Sp. z o.o., aby podstawić pod weksle mojego obecnego męża na pięćdziesiąt milionów Euro, które skradziono dla rządu i nie oddano uruchomiając na jego dane osobowe, co zamierzano ukryć przez PFRON, a które miały służyć do finansowania terroryzmu przez obce wywiady, które uniemożliwiły nam dostęp do naszych pieniędzy, aby nasze dane wykorzystać i nas oskarżyć. Przejęcie naszego mienia miła ukryć licytacja nieruchomości, aby po nas zatrzeć ślad pozorując, że wszystko jest w porządku „bo tramwaje jeżdżą”.

Załączniki

  • Sprostowanie błędu w sprawie spisu z inwentarza INs 395/10 do właściwej sprawy spadkowej INs 426/10 po Filomenie Jadwidze Bochyńskiej.

  • Postanowienie o sprostowaniu pomyłek INs 67/08 co oznacza, ze postanowienie nie było wprowadzone w dokument, który został użyty y przez Waldemara Maksalon bezprawnie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Sąd- Postanowienie-1

us-army-3

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s