Zajęci i zorganizowani

 

Starachowice 22.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Zajęci i zorganizowani ludzie

Doszło do sytuacji, gdy sędzia Wojciech Pruss w Toruniu w spawie IIK 164/11 określił, że Skarb Państwa jest spadkobiercą carskiego mienia i windykuje prywatną firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk pobierając depozyty carskie z UBS AG i Banku Rezerw Federalnych w USA co powoduje finansowanie działań wojska przez resort pana Ministra Ziobro, który jest za ten stan odpowiedzialny z racji zajmowanego stanowiska. Powoduje to konieczność rozliczenia się finansowego za samolot, który był przejawem samowoli Lecha Kaczyńskiego, który zaprosił na lot osoby w celu uzyskania wpływów politycznych do zdobycia władzy i zgromadził w jednym samolocie całą polska elitę co jest niedozwolone. Działania Antoniego Macierewicz wyraźnie wskazują, że działania wokół katastrofy smoleńskiej służą powieleniu danych osobowych w celu wyprowadzenia carskich depozytów wstawiając fikcyjnych spadkobierców na udziały spółek PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Polsce i Szwajcarii wstawiając prokuratorów i sędziów prowadzących postępowanie przez podmianę akt i taśm jako afery taśmowej przez kabałę stosowaną w PiS. Doszło do sytuacji, gdy wojsko polskie zaczęło działać na zlecanie potomków dawnych żołnierzy przy grobie Jezusa Chrystusa, którym zapłacono, aby skłamali, że ciało Chrystusa wykradziono z grobu. Zaczęli oni prowadzić działania pozorowania fałszu do dziś trwające 2000 lat zamierzając oszukać Boga przez porwanie moich dwojga dzieci i wychowanie moich wnuków , którzy mieli się zaprzeć Boga, wychowani w pogańskiej religii. Wykorzystano do tego zbór zielonoświątkowy w Katowicach, zamierzając odwrócić historię Jakuba , który wykradł błogosławieństwo podstawiając obecnie starszą siostrę Beatę, która posłużyła się danymi osobowymi młodszej siostry Bożeny mającej Błogosławieństwo o które sama wystąpiła i otrzymała. Starsza siostra posłużyła się oszustwem do zawłaszczenia mienia zamierzając obecnie przez dwa obozy ukryć skradzione mienie w celu oszukania Boga i ludzi, aby upozorować, że Jezus Chrystus miał żonę Magdalenę przez film i podstawiono Magdalenę Bochyńską z Katowic. Z tego powodu podstawiono na Pałac w Bałtowie byli z Belgi, które miały symbolizować religię żołnierzy rzymskich, którzy przez 2000 lat prowadzili działania w celu odwrócenie religii co miało się zakończyć zamianą religii chrześcijańskiej na jedną religię pozorowaną na chrześcijańską zawłaszczając chrześcijańskie dzieci. W tym celu zamierzano wprowadzić za papieża Franciszka osobę Lidera Światowego podczas wizyty w Polsce na ŚDM. Działania sędziów podległych dla ministra Ziobro prowadzą obecnie do windykacji prywatnych spółek męża Jerzego Kaźmierczyk przez Skarb Państwa w SO Toruń IIK 164/11 w celu opłacania szeregu osób do pozorowania niezaistniałych faktów na zaistniałe, aby podmienić historię Jezusa Chrystusa cofając w tym celu czas, aby podstawić kreowane osoby pod linie Dawida. W tym celu sąd zakazał mężowi prowadzenia działalności na 5 lat, aby pozbawić kontroli nad spółkami jednocześnie uzasadniając obrotami zagrażającymi ekonomii kraju co oznacza przy obrotach ZERO przez 12 lat, co jest chęcią zrzucenia odpowiedzialności za działania sędziów i samego ministra Z. Ziobro finansujących wojsko i osoby pozorujące na zlecenie potomków żołnierzy rzymskich zamierzając obciążyć za wywołanie III wojny chrześcijan oraz męża i mnie.

Wykorzystano pastora Ferdynanda Karela ze zboru Betania w Katowicach i podstawiono do Ustronia pod Karola Jacka , który był w Starachowicach jako pierwszy pastor i piłkarz co połączono z Donaldem Tusk oraz z Ferdynandem Kiepskim jako byczek Fernando na arenie , aby ośmieszyć chrześcijan i mędrców, następnie podstawiono tą osobę na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, gdzie podstawiono windykacje na fałszywe długi Plus Banku przez Zygmunta Solorz-Żak producenta programu Kiepscy, którego podstawiono za spadkobierce na carski mieniu. Mojemu ojcu Józefowi Ludwikowi Bochyńskiemu dorobiono po śmierci opinie psychiatryczne co połączono z pastorem Karel pozorując na samotną osobę, taką jak mnie , a jego nieżyjącą żonę Lidie podstawiono pod Lidie Maksalon policjantkę oraz Lidię Daleszak, której sprzedałam działkę , której mąż znał biznesmena , który robił kopuły dla Kościoła Betania. Wykorzystano fakt, że zamierzałam dofinansować Kościół i skradziono pieniądze przez rząd polski podstawiając moją siostrę Beatę Idziak na dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i powielając na kilka miast. Wszytko ukryto przez SOF-ART Sp. z o.o. wstawiając fałszywych spadkobierców przez zamianę danych osobowych pracowników na spadkobierców i zamieniono Lidie Maksalon na Ligię Katzer i jej męża Artura Katzer, aby przejść na Ligię z Quo Vadis oraz Artura Cybulskiego męża Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk wstawionej pod Zbigniewa Cybulskiego aktora zamieniając na Zbigniewa Włodarczyk ojca Elżbiety Włodarczyk podstawionej pod Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk. Celem wszystkiego jest ośmieszenie chrześcijaństwa, które uwikłano w system niszczący rodzinę i wszystkie zasady chrześcijańskie, aby zamienić Boga na pieniądz a miłość wzajemną na dług czego dowodem jest Willa Rosochacz.

Podstawiono pracowników SOF-ART Sp. z o.o. jako spadkobierców i dlatego wpisano na moje mieszkanie Piotra Główkę i dokonano i przejścia przez akta medyczne na Joannę Główkę , Iwonę Główkę oraz wstawiono pod Krakowiak i przeszli na protokolanta w Opocznie o tym, nazwisku. Wykorzystano lekarza Jolantę Kręcką zatrudnioną w SOF-ART Sp. z o.o i podstawiono jako Jolanta Musiał, aby przejść na Roman Musiał, który był dyrektorem, FSC STAR SA, którego podstawiono pod mojego dziadka Romano Bocheńskiego za którego również podstawiono premiera Romana Jagielińskiego, natomiast w PFRON pana Romana Sroczyńskiego co ukryto przez podstawienie reżysera Romana Polańskiego, aby przejść na USA i dorobić dla mojego dziadka Brunona Bochyńskiego akta psychiatryczne.

Oznacza to, że w USA mogło dojść do umieszczenia szeregu osób w zakładach psychiatrycznych na wyspie, aby zawłaszczyć ich dane osobowe przez wojsko po czym zamordować. Następnie wprowadzono system militarny Eva jako program , który łączy wspólnotę zakupową z działaniami wojennymi co oznacza wykorzystanie danych osobowych pracujących osób do uwikłania ich co oznacza podmianę tożsamości w celu ukrycia istnienia eliminowanych rodzin, którym zawłaszczane są pieniądze i mienie przez wprowadzenie Kościołów jako biznes w celu podstawienia Armii Zbawienia na którą przepisywano majątki. Militarny system Eva w USA miał zastąpić biblijny zapis o siedmiu kobietach. W ten sposób miała nastąpić podmiana rodzin i wartości rodzinnych zastępując Team.

Nasuwa się refleksja, gdyż był to czas ostatnich wspólnych świąt z moimi rodzicami oraz moją siostrą w Katowicach. Poprosiłam rodziców, aby poszli z nami do Kościoła zielonoświątkowego, aby zobaczyli jak odbywają się nabożeństwa świąteczne. Siostra zachęciła mnie do wzięcia gitary. Jednak określono, że nie ma czasu na dodatkowe sprawy. Pastor Karel zapoznał naszych rodziców i zwrócił się do mnie słowami co nie wpuścili cię i pokiwał głową bardzo wymownie. Nie było innego czasu, były to ostanie święta mojego taty w 2007 roku, po czym w 2010 roku zmarła moja mama. Na tym samym, nabożeństwie głoszone było słowo, że wszyscy są tak zajęci i zantagonizowani, że gdyby przyszedł Jezus to nie zostałby wpuszczony. Odpowiedź nasuwa się sama. Pozorowanie jest to nic innego jak zniewolenie przez złego ducha, który zmusza ludzi do pełnienia jego woli co jest zawarte w Drugim Liście do Tymoteusza. Ludzie obdarzeni Duchem Świętym są wolni , gdyż Duch Święty wprowadza ich wszelką prawdę i daje mądrość. Można zauważyć, że w internecie przy wpisaniu hasła danych pastora wykazane są rodziny królewskie natomiast przy moim ojcu internet wykazuje homoseksualistów celowo kreowanych. Jest to jasny obraz do czego prowadzi rząd polski. Jest to czas ośmieszenia wszystkich kościołów w celu wprowadzenia nowego ładu rękami chrześcijan, aby ich oskarżyć jak Neron w starożytnym Rzymie.

Pierwszy List do Koryntian 1,22-29

„ Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak pośród Żydów jak, i spośród Greków, Chrystusem mocą Boża i mądrością Boża. To bowiem co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga , przewyższa mocą ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co nie mocne, aby możnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to , co nie jest , wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga”

System komputerowy prowadzi do podmiany danych osobowych co miało unicestwić Kościoły chrześcijańskie, gdyż zapis biblijny jest sprzeczny z programami finansowymi.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s