Trzy klucze

swiadectwo-ii

Starachowice 23.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Komornicy sposobem zniszczenia Kościoła katolickiego

Szanowni Państwo,

System komorniczy został stworzony do wytworzenia innych tożsamości wykorzystując drugie i trzecie imiona do windykacji. Z powodu , że pochodzę z carskiej rodziny, a majątek jest na całym świecie wokół nas były służby wojskowe. System komorniczy prowadził do zniszczenia naszej rodziny przez długi, dlatego mój tata przejął moją pożyczkę w Skok, aby mnie ratować , którą policzono razem z karnymi procentami czyli powiększono po czym tata Józef Ludwik Bochyński zmarł w 2007 roku co spowodowało, że w 2014 roku komornik miał czelność wpisać mnie i siostrę jako dłużniczki po naszym ojcu ., ale protokół sporządził jedynie dla moje siostry Beaty Idziak, którą przerobił na jedyną córkę naszego ojca. Jest to system rządowy wykorzystujący imiona obywateli do manipulacji. Jeśli jest rzad uczciwy, kraj się rozwija a obywatele mają możliwość godnego życia. Obecny system zrównał Polaków z imigrantami jako cudzoziemcy i uchodźcy z tym ,że migranci mają wyższe pieniądze, gdyż podmieniono dane Polaków na migrantów, a Polacy mieli być zlikwidowani. Dlatego określono mnie, że jestem poszukiwana przez MSW, które chciało zawłaszczyć moje dane i podstawić pana Jakuba Dziedzic już w miejsce mojego syna Jakuba Pióreckiego. Wykorzystano zaskarżenie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez Bohdana Żakiewicz, który doprowadził, do badania psychiatrycznego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i znieważył mojego ojca Józefa Bochyńskiego. Służby podały się za moją rodzinę , aby wyprowadzić mienie carskie, gdyż pana Bohdan Żakiewicz i jego żona widzieli świadectwo mojego dziadka z carską rodziną. Z tego powodu przerobiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk za moją matkę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek i podmieniono na Bocheńską.

Świadectwo z carską rodziną mojego dziadka wykazywało pełne dane jako Brunon Marian Franciszek Bochyński, gdyż był to carewicz Aleksy Romanow. Oznacza to, że Polska w Archiwum w Lublinie umieściła mojego dziadka pod numerem 105 jako Marian Bochyński czyli usunęła Brunon Bochyński, które przekazał mi ksiądz w Wikowie co oznacza , że mojego dziadka potraktowano jako księdza , który miał nieślubne dzieci, aby windykować Kościół katolicki przez komornika na alimenty. W tym celu podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na mojego ojca Józefa Bochyńskiego i zamieniono sprawę po moim ojcu INs 67/08 na nieistniejącą Bożennę Peryt i zamienioną na moją mamę Filomenę Bochyńską przez wpisanie imienia na Bożenę wykorzystując moje zeznanie nie wymieniając mojej matki Filomeny Bochyńskiej w protokole., który był dostosowany do wprowadzenia służb PRL co widniało w aktach IPN w Kielcach, gdzie upozorowano, że moja mama była Bożeną jako żoną dyrektora zakładów i podstawiono Elżbietę Włodarczyk jako córkę podmieniając ją na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co jest oszustwem. Następnie komornik zaczął zajmować na wytworzone długi przez Urząd Bezpieczeństwa nasze mienie na całym świecie i ostatnim elementem miało być wykorzystanie ostatniego imienia mojego dziadka Franciszek i podstawienie wszystkich długów przez wytworzone alimenty na wszystkie dzieci do Kościoła katolickiego jako mojego dziadka w tym dzieci z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby wykazać DNA przez linie genealogiczną książąt Radziwiłł. Aby dostać się do carskich pieniędzy zamierzano zniszczyć Kościół katolicki i Kościół prawosławny i wprowadzono papieża Franciszka w miejsce ostatniego imienia mojego dziadka. Dlatego papież Franciszek miał być ostatnim papieżem, gdyż wytworzono dług i aby pobrać pieniądze zamierzano zlikwidować papieża Franciszka, aby zamienić na rodzinę Waldemara Maksalon, który podał się za krąg spadkobierców po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku pozorując go na Franciszka Bocheńskiego zamieniając na Jana Bocheńskiego zamieniono na Jana Kaźmierczyk zamienionego na Jerzego Kaźmierczyk, aby przejść na terem pałacu w Białaczowie i podmienić na Jerzego Bochyńskiego, który naprawdę nazywa się Jerzy Kaźmierczak. Analityczne myślenie można przyrównać do cechy Orła, który widzi daleko, a herb nasz Orzeł z Maryją na piersi jest obroną dla Narodu.

Orlęta żywią się krwią toteż zamierzano doprowadzić do takiego stanu rodzinę, aby nasze wnuki mordowały innych, gdyż miały być wychowane w pogaństwie. Ostatnim elementem w Księdze Hioba było określenie krokodyla jako króla wszystkich zwierząt co miało być początkiem nowego ładu oddając parze książęcej krokodyla George i podstawiając pasa Jerry w Starachowicach. Odniesienie jest do trzech córek Hioba Gołębica, Kasja i Róg Antymonu. Można zauważyć, że medialnie urwano głowę gołębicy, następnie Jerzy Bochyński nazywał swoją córkę Kasjopea, gdyż nazywał ją Katarzyną w sytuacji, gdy jej imię to Magdalena w celu połączenia z galaktyką, aby połączyć z programem Gerlux. Należy zaznaczyć, że Hiob miał siedmiu synów. Dlatego upozorowano trzy siostry za córki Hioba i podstawiono trzy zakonnice oraz siedmiu synów podstawiając pod nieruchomość służby pozorowane na braci mojego dziadka czyli: Juliusza Bochyńskiego, Ernesta Bochyńskiego, Tadeusza Bocheńskiego, Wacława Bocheńskiego, oraz mojego dziadka powielonego jako Brunon Bochyński, Marina Bochyński i Roman Bocheński a ostanie imię Franciszek zamienione jest na Franciszka Bocheńskiego jako cara Mikołaja II Romanowa. Hiob jednako potraktował swoich synów jak i córki, którym dał dział dziedziczny.

Komornik miał być zniszczeniem Kościoła katolickiego i wejściem również na Zakon Maltański w celu ograbienia i stworzenia wspólnoty zakupowej na długu tworząc galerie handlowe jako symbol galerii w Cerkwiach prawosławnych i podstawieniem windykacji komornika na Ławrę Poczajowską podstawiając Podczaskich jako Podczarskich na Kruszynę, gdzie spalono moją babcię księżna Marię Lubomirską. Z tego powodu kluczowym imieniem jest Franciszek a wytworzone długi przez służby wojskowe dla papieża Franciszka miały zniszczyć Kościół katolicki, gdyż papież Franciszek miał być zastrzelony do działu spadku po nim.

Papież Franciszek powiedział, że Kościół ma pozostawić tylko rzeczy niezbędne do sprawowania liturgii co oznacza, że ma pełną świadomość zaplanowanej grabieży Kościoła katolickiego w celu zmiany wiary katolickiej na pogaństwo.

Nie wydano dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk głównej umowy sieci Play do numeru 636309135 na Lipie Henryk Szyb 1 , gdyż zamieniono mnie na mężczyznę czyli na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Lipie Henryk Szyb 1, aby odnieść się , że maż i żona to jedno i podstawiono szereg obcych osób na numer 536309135 podtapiając na terenie spółki SOF-ART Sp. z oo. Służby wojskowe. Dlatego miała zapłacić za telefon co mi umożliwiono , ale co miało doprowadzić do upozorowania opieki fałszywych mężów , którzy mieli zamknąć minie w zakładzie psychiatrycznym w celu podmiany moich danych osobowych, gdyż w systemie bankowym już dawno nie istnieję. Z tego powodu prezes SR Starachowice wysłała list z podwójną zwrotką jak w zakładach zamkniętych z tym, że wpisano na jednej zwrotce moje dane a na drugiej męża. Poczta określiła w piśmie reklamacyjnym, że jest to wina sądu rejonowego w Starachowicach, a sąd określił, że jest to wina poczty wyłudzającej pod takim pismem podpis , aby zamknąć mojego męża przez fałszywą żonę podstawioną pod moje dane osobowe przez Kościół katolicki. Dlatego sąd nie stosuje się do przepisów i kazał mi przyjść po odbiór mojego odwołania od komornika osobiście z sądu łamiąc prawo w celu przejścia komornika na Cerkiew prawosławną przez dług do zniszczeniem Kościoła prawosławnego. Z tego powodu wytworzono w MOPS fałszywe dokumenty na powielone osoby. Z jednej strony dorobione przez Waldemara Maksalon pozorując mnie na Mazurek z domu i podstawiając Józefa Mazurek jako Jose Tarnowski z państwa Jezuickiego z Bazylii , którego dokumenty przedstawiłam na internecie, a dokumenty którego posiada Zakon Jezuitów, z drugiej strony na moje dawne dane Bożena Piórecka oraz obecne Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Spowodowało to, że gdy odbierałam zasiłek pielęgnacyjny w dniu 21.06.2010 roku nikt nie poinformował mnie o wezwaniu do MOPS, z którego nie korzystam, Jednocześnie nadal jesteśmy nachodzeni przez MOPS na ulicy Nad Kamienna 25 co udowadnia ,że powielono ,moją osobę w MOPS i dorobiono papiery uchodźców dla MSW w celu finansowania wojska z prywatnej firmy przez jej windykacje. Z tego powodu następuje próba wejścia do domu aby upozować , że jestem inną osobą niż ta która pobiera zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153,- PLN jako zasiłek stały co powoduje , że wszystkim jest wiadomo, że jestem tą samą osobą od lat.

Dokument z kancelarii prezydenta do MOPS z fałszywymi danymi został złożony do sądu tak, że MOPS zamierzał fabrykować dokumenty do ukrycia matactw prezesa sądu w Starachowicach, którego działania miały doprowadzić do naszego aresztowania przez wadliwą korespondencję prezesa Sądu Rejonowego Starachowice w sprawie zażalenia na działania komornika w sprawie kosztów w 2016 roku do sprawy kosztów spisu z inwentarza z 2010 roku INs 395/10 INs do sprawy spadkowej INs 426/10 zamienionej na fałszywe akta psychiatryczne PS 426/10 co doprowadziłoby do zamachu na papieża Franciszka i likwidacją Kościoła katolickiego oraz rozpoczęciem Trzeciej Wojny Światowej przez Helenę Surma jako Helenę Trojańską na ulicy Bohaterów Westerplatte 1.

Według kabały żydowskiej wystarczy uzgodnić, aby upozorować inne zdarzenie np. wypłaty zasiłku na wypłatę pomocy po śmierci osoby zamieniając śmierć mamy z 2010 roku na 2016 rok co oznaczałoby , że doszłoby do zamordowania mojej teściowej , którą podstawiono pod moją mamę przez Sąd w Starachowicach. Zamieniono moja mamę na mojego tatę zmarłego w 2007 roku co spowodowałoby śmierć mojego męża i teścia. Według uzgodnień doszłoby do zamiany 21.06.2016 roku na 23.06.2016 roku aby upozorować, że pobranie zasiłku 153,- PLN to pobranie powiększonej kwoty jako pomoc po śmierci rodziców, i przerobiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Martę Cybulską robiąc spis z inwentarza na Pałacu w Białaczowie. MOPS miał dać pomoc jako oskarżenie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w SR Tarnów V GC 57/16 w celu ukrycia fałszywego długi 5.100,- PLN z Warszawy jako pomoc po dorobionej śmierci i powielonej taty z 21.04.2007 roku w urodziny 23 jako wyplata po rzekomej śmierci rodziców w 2016 roku. Zamierzano podstawić pod nasze dzieci opiekunów jakimi mieli być Stanisława i Janina Pikul podstawieni pod Stanisława Zalewskiego i Janinę Kiesz. Fikcyjne dane miały przejść na Warszawę, aby pozorować , że ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk jestem spadkobiercą na Pałacu Paderewskiego w Warszawie, gdzie mieszka Bohdan Żakiewicz i jest przedstawicielstwo Kongo i zamieniając mnie Bożenę na Ewę jako córkę Żakiewicza pozorując, że moja wnuczka Wiktoria Kornaszewska jest wnuczką Bohdana Żakiewicz w celu wykazania DNA wnuczki w USA w Banku Rezerw Federalnych w celu połączenia z Wacławem Bocheńskim w USA ze Szczekarkowa, którego podstawiono na Kraków pozorując, że był mężem mojej chrzestnej jako Wacław Podolski. Należy wspomnieć, że książę Wacław Bocheński przysyłał paczki z USA do Pałacyku Zarządcy w Starachowicach i występował oficjalnie jako brat mojego dziadka w Szczekarkowie, gdzie się urodził w 1988 roku.

Oznacza to, że likwidacja Kościoła katolickiego miała się rozpocząć z winy Sądu Starachowice i Urzędu Miasta Starachowice przez dorabianie Polakom papierów psychiatrycznych przez MOPS opłacany z naszych kradzionych pieniędzy przez windykacje spółek męża Jerzego Kaźmierczyk przez rząd polski i Kościół katolicki. MOPS nie może wysłać korespondencji na fałszywe tożsamości toteż dobija się do domu Nad Kamienną 25, aby uwiarygodnić fałszerstwa prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego , który na fałszywe dane osobowe Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako samotnie wychowująca dziecko przysłał MOPS, aby ukryć oszustwo w Toruniu pozorując, obecnie, że jestem samotną osobą bez rodziny, gdyż Kościół katolicki przy pomocy wiernych pozorował oszustwo podstawiając Ewę Eugster pod paszport córki męża Jerzego Kaźmierczyk z pierwszego małżeństwa czyli Ewy Kaźmierczyk z wycieczki do Czech, który został użyty w UBS AG w celu podstawienia Ewy Żakiewicz, aby upozorować , że Wiktoria Kornaszewska jest wnuczką Bohdana Żakiewicz w Banku Rezerw Federalnych w USA w celu ukrycia już dokonanych kradzieży.

Początek likwidacji Kościoła katolickiego i Kościoła Prawosławnego rozpoczął się od SR Starachowice w sprawach spadkowych po moich dziadkach od 1999 roku śmierci dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, Następnym etapem był 2003 rok śmierci babci Anieli Reginy Mazurek rodziców matki mojej mamy Filomeny Bochyńskiej. Określono rok 1999 jako kluczowy co oznacza, że zaplanowano śmierć mojej rodziny.

Doszło do tego, że w sprawie INs 67/08 po śmierci taty Józefa Ludwika Bochyńskiego wstawiono fałszywe dane przez Sąd Rejonowy Starachowice i wpisano błąd, że sprawa spadkowa po Józefie Ludwiku Bochyńskim wystąpiło Oświadczenie Woli po Bożennie Peryt co spowodowało zamianę mężczyzny na kobietę i taki dokument użył Waldemar Maksalon w sprawie INs 716/10 oraz Prokuratura Starachowice poszukując fałszywych spadkobierców carskiego majątku.

Działania Sędziego Merty w SO Kielce w sprawie IC 2627/10 przekazania sprawy do Starachowic do INs 716/10 spowodowało podstawienie fałszywych spadkobierców po Bożennie Peryt na przywrócenie stanu posiadania carskiego mienia podstawiając papieża Franciszka przez powielenie spraw po moich rodzicach.

Działanie takie ukryto w Katowicach, gdzie zrobiono dział spadku wykorzystując Upoważnienie mamy Filomeny Bochyńskiej dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w sprawie INs 956/09 , której kontynuacją była sprawa INs 716/10 , podstawiając pod dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk moją siostrę Beatę Marię Idziak co było oszustwem. Ewa Eugster miała świadomość , że dokument świadectwa mojego dziadka z carską rodziną mnie uwiarygadnia w banku w Szwajcarii w UBS AG, który nie udostępnił nam kont mojego dziadka, gdyż podstawiono papieża Franciszka i dlatego nas pozbawiono wszelkiego mienia, aby zrobić z nas uchodźców i bezdomnych w celu wiecznej windykacji dla Lidera Światowego, który miał zabić papieża Franciszka przejmując pieniądze dla nowej jednej religii usuwając Jarosława Kaczyńskiego i pokazując publicznie co robił Kościół dla pieniędzy mordując carską rodzinę obarczając papieża Franciszka jako odpowiedzialnego. Prezes firmy odpowiada za firmę , a za stado przywódca. Sędzia Wojciech Pruss skazując męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 udowodnił uczestnictwo papieża Franciszka w tym procederze, gdyż podważono pochodzenie mojego ojca Józefa Bochyńskiego, który pochodził z prastarego rodu Rurykowiczów rodu Dawida znieważony przez służby wojskowe opłacające nawet staruszki, aby siały na naszej nieruchomości rożne rośliny odpowiadające programom bankowym, aby pozorować prawdę przed Bogiem w tym powój, który miał symbolizować spadek po wojsku, które było wokół cara.

Upozorowano również moją siostrę Beatę Marię Idziak na biblijną Maryję , którą przyjął do siebie Jan apostoł po śmierci Jezusa Chrystusa. Dlatego Kościół katolicki zamierzał mnie usunąć i podmienić dane podstawiając w moje miejsce Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk moją siostrę Beatę Marię Idziak pozorując, że jest żona mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Jana Kaźmierczyk do Szwajcarii w Zug podstawiając Jana Lubomirskiego i Jerzego Lubomirskiego na Miski we Fryburgu. Z tego powodu moja siostrę Beatę Marię Idziak upozorowano na opiekunkę moich dzieci i podstawiono Beatę Szydło i Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pod która podstawiono Elżbietę Bochyńska z Poznania i prezesa Sądu w Katowicach jako Barbarę Bochyńską.

Doszło do zamiany siedmiu synów Hioba na siedem córek opisanych w biblii, które uchwyciły się jednego Judejczyka co zostało wykorzystane w sądzie do podmiany akt sądowych kobiet na mężczyzn, aby dopasować do przerabianych zapisów Pisma Świętego. Miały pozostać tylko trzy córki Hioba wytworzone w systemie bankowym jako Beata, Marta i Wioletta jako trzy siostry, które tej najmłodszej zazdrościły jako bajka z „Tysiąca i jednej nocy” połączona przez sygnaturę prokuratorską 1Ds 1001/14, gdzie sfabrykowano uszkodzenie ciała w celu podmiany tożsamości na Toruń co połączono z Krzysztofem Radziwiłł, który tłumaczył bajki, aby zamienić Fatimę Objawienie, gdzie miał zginąć papież Franciszek na imię Fatima zwana straszydło w bajkach od której uciekł mąż. Dlatego podstawiono rozwody i sprawy o podział majątku Katarzyny Kaźmierczyk z Jerzym Kaźmierczyk z 1999 roku podstawiając inne sprawy rozwodowe w SO Kielce, aby kraść carskie mienie jako podział majątku przy rozwodzie.

Celem było oszustwo i upozorowanie, że Magdalena Jarczyk jest z rodziny Jezusa Chrystusa, aby pozorować, że Jezus Chrystus miał żonę Magdalenę przez Katowice.

Pismo Święte mówi dziś kładę przed tobą śmierć i życie, wybierz życie aby się ci dobrze działo i długo trały dni twoje na ziemi. Oznacza to, że złą drogą jest droga śmierci, gdyż życie jest darem od Pana, który dał za nas swojego syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, który w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Każde kolano klęknie i każdy język wyzna , że jest Jezus Chrystus jest Panem.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s