Prawda jest wolnością Polski

Starachowice 24.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Prawda jest wolnością Polski

Doszło do wyjaśnienia podmiany carskiej rodziny w Starachowicach na rodziny dzieci z domu dziecka dopisanych do mojego dziadka. Zamierzano to ukryć przez dorobienie opinii psychiatrycznych dla moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, aby podstawić w ich miejsce Jerzego i Barbarę Bochyńskich z Katowic, którzy posłużyli się dokumentami mojego taty Księgami Rachunkowymi Fabryki Wód Gazowych w Starachowicach ,mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, które mój tata Józef Bochyński przekazał dla Jerzego Bochyńskiego w celu odzyskania mienia zawłaszczonego przez PRL do Gniezna. Dokumenty posłużyły do reaktywacji carskiego mienia jako Centralnego Okręgu Przemysłowego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach sędzinę Barbarę Bochyńską.

Aby to ukryć podstawiono ich córkę sędzinę Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńską zwaną Katarzyną pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską i podstawiono dzieci Magdaleny Jarczyk pod paszporty dzieci Katarzyny Kaźmierczyk do banku UBS AG w 2004 roku, aby upozorować dział spadku po Jerzym Kaźmierczyk w 2004 roku aby ukryć pobrane obrazy z depozytów o wartości 50.000.000,- EUR jako zabezpieczenie linii kredytowych dla SOF-ART Sp. z o.o. realizowane przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Działania takie ukryto w sprawie SR Opoczno IIKp 425/09 przez sędziego jako spadkobiercy po Józefie Bochyńskim, którego faktycznie podstawiono pod mojego żyjącego męża Jerzego Kaźmierczyk, twierdząc, że obrazy mają swojego spadkobiercę.

Sprawę wyjaśniła się w czasie obecnym , że dokonano podmiany Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic faktyczne nazwisko Jerzy Kaźmierczak pod dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zawłaszczając spółki męża w Polsce i Szwajcarii wprowadzając fałszywy krąg spadkobierców czyli służby wojskowe. Jednocześnie moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk posłużyły do podstawienia sędziny Barbary Bochyńskiej z Katowic. Celem tego działania było ukrycie jedynej wczasach PRL reaktywacji carskiego mienia jako Reaktywacja Rudy Malenieckiej przez Radę Narodową w 1986 roku, gdzie wstawiano służby woskowe reprezentujące prawicę i lewicę oraz Kościoły do wstawiania spadkobierców w celu kredytowania wszystkich instytucji a jako kapitał dłużny przez windykację komorniczą jako windykacja lustra. Działania takie doprowadziły do prześladowania naszej carskiej i książęcej rodziny przez wszystkie opcje polityczne i kościoły, które pobierały pieniądze przez wytwarzanie fikcyjnych długów naszej rodziny co obecnie ukryto na windykacjach spółek męża Jerzego Kaźmierczyk na całym świecie wprowadzając fałszywych spadkobierców na udziały w tych spółkach co ukryto przez skazanie męża w SO Toruń IIK 164/11 w Toruniu na zlecenie papieża Franciszka, którego podstawiono pod mojego dziadka Bochyńskiego Brunona Mariana Franciszka podstawionego pod Bochyńskiego Brunona Jerzego wstawionego pod Jerzego Kaźmierczyk czyli mojego męża co wykazuje , kto w Szwajcarii zarządza APE UMWELTTECHNIK AG firmą męża do której z tego powodu nie mamy dostępu jak i depozytów mojego dziadka w banku UBS AG w Zurychu.

Aby ukryć fałszerstwa Urzędu Miasta Starachowice i Starostwa Powiatowego, które to instytucje posługują się fałszywymi opiniami psychiatrycznymi w celu ukrycia kradzionych pieniędzy przez wymienione wyżej instytucje zamierzano przez prezes Sądu w Starachowicach i podwójną korespondencję stosowaną w zakładach zamkniętych doprowadzić przez MOPS do podstępnego aresztowania wykorzystując podmianę akt medycznych w tym przez wykorzystanie fabrykowanej sprawy Prokuratury Tomaszów Mazowiecki IIKp117/14, gdzie sfabrykowano, że mąż ma skierować żonę na leczenie psychiatryczne kierując dokumenty na Miedzną Drewnianą 244, podstawiając akta medyczne pani Ziernik z reportażu w TVP w Kielcach. Takie działanie powiązano z zamknięciem Ryszarda Kalisty przez jego żonę przed rozwodem w Zakładzie Psychiatrycznym w Morawicy po udarze co zamierzano podstawić dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, któremu podstawiono tajnie opiekę siostry Marty Cybulskiej pracownika Urzędu Miasta Starachowice w celu ukrycia matactwa i finansowania SSE Starachowice z windykacji spółek męża Jerzego Kaźmierczyk.

Celem było powiązanie mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk z Ewą Podolską z domu dziecka, która była wychowana przez państwa Mieszała, którzy są rodziną Stanisławy Kalista matki Ryszarda Kalisty w celu podstawienia Ukazu Carskiego państwa Mieszała czyli służb wojskowych wokół cara na działkę 27 zamienioną na adres Konstytucji 3-Maja 27 jako II Wydziału Sądu Karnego w Starachowicach co łączy z II Wydziałem Karnym w Toruniu i podmieniono sprawę SR Starachowice IC 178/15 na SR Toruń IIK467/15 powielając dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako żona z Torunia mojego męża, aby ukryć zawłaszczenie w Toruniu mienia carskiego przez fałszywe windykacje i pobranie w Banku Rezerw Federalnych w USA bezprawnie pieniędzy. Doszło do podmiany spraw sądu cywilnego na karny w sprawie IC 178/15, gdzie wstawiono fałszywe opinie psychiatryczne dla męża Jerzego Kaźmierczyk, którymi posłużył się sędzia Wojciech Kucharski, których nie ujawnił, a Waldemar Maksalon złożył fałszywe zeznania przed sądem, stwierdzając, że jego rodzice budowali dom Nad Kamienną 25. Spowodowane to było podstawianiem Wacława Podolskiego z Krakowa pod księcia Wacława Bocheńskiego z USA do ukrycia pobranych pieniędzy w Banku Rezerw Federalnych w USA podstawiając pod dane Ryszarda Kalisty reżysera Romana Polańskiego podstawionego pod dane dyrektora FSC STAR SA Romana Musiał i premiera Roman Jagielińskiego w celu połączenia z działem spadku na Hucie Ostrowiec SA, gdzie dyrektorem był Czesław Daleszak co spowodowało podstawienie jego żony Lidii Daleszak pod Lidię Maksalon i wstawienie jako spadkobierce po Józefie i Filomenie Bochyńskich wykorzystując matactwa Sądu w Starachowicach Dz.Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11 w celu ukrycia działu spadku realizowanego przez premiera Romana Jagielińskiego w 2001 roku co wiąże się z aktywności Waldemara Maksalon, gdyż prezes Huty Ostrowiec pan Krekora został prezesem SSE Starachowice. Przekazanie sprawy przez Prezesa Sadu Okręgowego sędziego Merta z naszego powództwa Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon INs 956/09 i kontynuacji INs 716/10 co spowodowało zrobienie działu spadku przez obcą osobę Waldemara Maksalon na mieniu moich rodziców na Bohaterów Westerplatte 1/1 co próbowano ukryć eksmisja IC 178/15 z nieruchomości Nad Kamienną 25 na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie zamierzano nas wywieźć do zakładów psychiatrycznych, gdyż również podstawiono za spadkobiercę Waldemara Maksalon i sąsiadów wykorzystując matactwo w sądzie służb wojskowych. NA wniosek starosty byłam aresztowana we własnym domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 , z artykułów za włamanie się do cudzego domu, molestowanie mężczyzn, gdy byłam w obecności męża i nadużywanie alkoholu, którego w domu nie było. Starosta Starachowicki skierował w 2016 roku pismo w sprawie windykacji spółki SOF-ART Sp. z o.o. do męża Jerzego Kaźmierczyk czyli prezesa spółki nadając sygnaturę PS i takie pismo zostało skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego i obecnie do PFRON Warszawa co oznacza, że podmieniono akta psychiatryczne pracowników Zakładu Pracy Chronionej SOF-ART Sp. z o.o. dla męża Jerzego Kaźmierczyk czyli prezesa firmy w celu ukrycia wielokrotnych windykacji PFRON Warszawa na fałszywe dane osobowe zamieniając Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kazimierczyk depozytów carskich wykorzystując weksle podpisane przez Dariusza Pióreckiego co ukryto przez Urząd Pracy w Starachowicach i prowadzenie działalności na spółkach męża przez Urząd Miasta Starachowice co było ukrywane bilansowaniem obrotu na ZERO przez wytwarzane fałszywe windykacje dla fałszywego kręgu spadkobierców. SO Okręgowy w Toruniu wydal dla męża zakaz prowadzenia działalności na pięć lat, aby pozbawić go możliwości uporządkowania spraw i zapewnić możliwość kradzieży pieniędzy dla Skarbu Państwa, który zamierzał wymordować naszą rodzinę do 2017 roku starając się powtórzyć działania w Kielcach, gdzie do pani Ziernik z reportażu TVP wdarł się psychiatra do mieszkania w bloku i do mieszkania pana Ryszarda Kalisty wdarła się Policja wezwana, przez jego byłą żonę.

Upozowano dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk innych współmałżonków, którzy mieli nas zamknąć w zakładach psychiatrycznych, aby kryć działanie sędziny Barbary Bochyńskiej z Katowic i Jerzego Bochyńskiego oraz ich znajomego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który wysłał list z Kancelarii Prezydenckiej do MOPS w Starachowicach na nazwisko Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako matki samotnie wychowującej dziecko podstawiając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską czyli 5-letnie dziecko dla którego dorobiono akta kryminale jako nieletniej przez aspiranta Łukasza Radziejewskiego i połączono ze sprawę IC 178/15, aby wykazać DNA carskiej rodziny wykorzystując moją wnuczkę dla prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, aby ukryć zawłaszczone mienie przez reaktywację w Rudzie Malenieckiej, którą ukryto przez podstawienie moich danych z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka przez błąd na Bożena Piórkowska. Ponieważ to była jedyna reaktywacja w PRL to nie jest możliwa ucieczka od wykazanych oszustw przez rzad polski dlatego zamierzano nas podstępnie wywieźć do zakładu psychiatrycznego wykorzystując prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach , która dorobiła korespondencję do sprzeciwu do kosztów spisu z inwentarza INs 395/10 w 2016 roku zamienionego na sprawę spadkową INs 426/10, którą zamieniono na akta psychiatryczne PS 426/10 przez dorobienie korespondencji świadczącej o umieszczeniu nas w zakładach zamkniętych, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców zamieniając, naszą rodzinę na chorych psychicznie co jest znieważeniem naszej carskiej rodziny przez rząd polski.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

754565

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s