Wprowadzenie spadkobierców po żyjacym mężu Jerzym Kaźmierczyk

Starachowice 24.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zamiana Ewy Kornaszewskiej na Ewę Kaźmierczyk do banku UBS AG w Zurychu

Uzupełnienie do pisma Prawda jest wolnością Polski

Dodatkowo wyjaśniam, że doszło do klejonego przestępstwa w Starachowicach i podmieniono nazwisko mojego męża w ksero odpisu z Aktu Małżeństwa 22/2008 z 28.06.2008 roku, podrzuconym do domu, jako KAZMIERCZYK pozorując, że takie dane mąż Jerzy Kaźmierczyk, miał nosić po zawarciu związku małżeńskiego ze mną, co jest sprzeczne z prawem Polskim, ale takie dane są używane w Szwajcarii ponieważ nie ma polskich znaków. Z tego powodu, już wydano taki dokument przez Gminę Brody dla osoby która się za nas podała w Szwajcarii przez oszustwo, aby pasowało do Banku w Szwajcarii wpisując Jerzy Kazmierczyk co jest dowodem fabrykacji dokumentów przez Gminę Brody koło Starachowic, na Lipie Henryk Szyb 1 , wpisując fałszywe dane jako Bożena Piórecka z domu Mazurek nieistniejąca , i powielając dane oraz podmieniając mnie na moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek wpisując fałszywe dane, że mama jest Bocheńską z domu , przez sieci telekomunikacje i umowy. Dlatego nie wydano dla mnie umowy głównej w PLAY, na komórkę 539309135, gdyż wpisano bezprawnie na Lipie Henryk Szyb 1, i pozorując mojego syna Jakuba Pióreckiego na Bocheńskiego podmienionego na syna mojej mamy, która miała jedynie dwie córki, pod które podstawiono Wiolettę Wiatrowską z domu Kaźmierczyk i Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk podmieniając ich na z domu Bocheńska, a mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk z pierwszego małżeństwa Piórecka powielając na kilka tożsamości w tym na Kaźmierczyk oraz na Mazurek wpisując fałszywe dane na Lipie Henryk Szyb 1, kryjąc za pomyłkami w aktach Notarialnych jako Lipie Henryk Szyn w Kancelarii Notariusza Stanisława Zalewskiego ze Starachowic wpisując błędnie rok bez jednej cyfry, oraz Lipie Henryk Szyp fałszywe dane do Australii przez biuro emigracyjne, które sporządziło dokumenty do emigracji na SOF-ART Sp. z o.o. jako warunek, co nie doszło do skutku , oraz inne jako Lipie Henryk i samo Lipie tworząc powielenie firmy jako inne podmioty gospodarcze podmieniając również firmę SOF-ART Sp z o.o. na SOFT-ART Sp z o.o. przez Komornika, który wpisał błędne dane moje później do sprawy spadkowej jako Kaźmierczyk-Bochyńska, aby pozorować, że ja sprzedała mienie moich teściów i mnie za to oskarżyć, a ukrywając to przez jej córkę Martę Cybulska z domu Kaźmierczyk pozorując ją na Bocheńska i Bochyńską oraz na Kaźmierczyk z domu Cybulską , a jej męża Artura Cybulskiego pozorując w Niemczech na Bocheńskiego, a jego matkę Danutę Cybulską za Danutę Surma, która miała pozorować opiekę na moją matką Filomeną Bochyńską z domu Mazurek po jej śmierci podstawiając moje dane i upozorowano moją mamą na psychicznie chorą, przez oszustwo Urzędu Miasta w Starachowicach, gdzie pracuje Marta Cybulska z domu Kaźmierczyk i dlatego pozorowano przez Sąd w Starachowicach nadzór nade mną na sprawie o przyłącze wodne Heleny Surma obcej osoby, gdzie mnie proszono, abym wyraziła zgodę na przejście przez moje mieszkanie instalacji co było wcześniej odmówione przez wodociągi jako niemożliwe za życia moich rodziców. Dodatkowo określono konieczność bezpodstawnie przejścia przyłącza wpisując przesył jak w energetyce jako przejście przez moją działkę i przez moje mieszkanie na co nie wyraziłam zgodny i Sąd zabrał część mojej własności w miejscu wejścia z drzwiami wejściowymi, czyli mojej własności zakupionej przez moją mamę i tatę jako współwłasność od Urzędu Miasta Starachowice. Stanowi to dowód, że po ich śmierci zrobiono działy spadku po mojej mamie i osobno po tacie, przez obce osoby czyli Helenę Surma i sąsiadów w innych pozorowanych sprawach do kradzieży mienia moich rodziców przez służby wojskowe. Sprawa o wodę Heleny Surma była cynicznienie wytworzona na sali sądowej jako oddanie listu mojej siostry Beaty Idziak na ręce Heleny Surma w obecności mojego męża i upozorowano, że moja siostra jest jedyną córką naszego ojca, aby tatę usuwając z istnienia, aby wpisać Józefa Bochyńskiego fałszywego Chełma z Vogel dla kont lewicy w Szwajcarii. Dlatego oddanie przez moją siostrę Beatę Idziak dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk mienia po naszych rodzicach sąd upozował, że oddaje dla opiekunki po planowanym pobiciu mnie przez policję dla Heleny Surma udającej siostrę mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, aby oddać dla Niemiec nasze ziemie i nieruchomości, a mnie aresztować w własnym domu za włamanie się do cudzego domu wpisując przez Komornika Nowaka pana Główkę Piotra na moje mieszkanie na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 jako do SOF-ART Sp z o.o. co jest przekroczeniem prawa i obowiązków. Wpisano dlatego Marty Cybulskiej męża Artura Cybulskiego za Bocheńskiego na Niemcy, a jego matkę pozorując moją opiekunka jako Danutę Gibalską jako opiekunkę swojej wnuczki jej córki oraz Danielę Słodkiewicz jako Danuta Surma córkę Heleny Surma , pozorując różne związki. Podmieniono sąsiadów za rodzinę mojego ojca zamienionego na moją mamę i wpisano Jerzego Bochyńskiego męża Barbary za spadkobierców po moich rodzicach co jest oszustwem, a podstawionych na Gdańsk i Toruń. Dlatego ukryto to tak daleko i podmieniono mojej dane moje miejsce zameldowania w domu po rodzicach w Starachowicach z Bochyńskiej z domu na Kaźmierczyk i podmieniając dale na Kaźmierczak, aby podstawić nasze carskie mienie dla Niemiec, co jest dowodem oszustwa Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz komornika Gotfryda Nowak ze Starachowic, do wyprowadzenia mienia z Liski Stare Jucha , które Rząd oddał Marii Gudewicz, a co oznacza, że jest podłożone do reaktywacji Rudy Malenieckiej, którą określono, że była jedyna reaktywizacją w PRL. Dlatego podstawiono jej dzieci z Białegostoku czyli rodzeństwo Elżbietę , Ewę, oraz Dariusza Gudewicz wnuczków Bohdana Bochyńskiego i Marii Bochyńskiej czeskiej śpiewaczki, rodziców Marii Gudewicz, do wyeliminowania linii mojego dziadka Brunona Bochyńskiego zamieniając go na Franciszka Bocheńskiego podstawiając Papieża Franciszka pod nasze mienie i Tarnowskich pod moją siostrę Beatę Idziak pozorowaną, że była jedyną córką naszego ojca i uśmiercając ją i mnie w systemie bankowym oraz byłego męża i obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk oraz nasze nasze rodziny, aby doprowadzić do kradzieży naszego mienia przez zawłaszczenie moich wnuków i prawnuków do kradzieży mienia jako dzieci korporacyjne do oszustw, aby ich skazywać do kradzieży. Już zaplanowano ich zdemoralizować, aby mieć powód do użycia już stworzonych akt kryminalnych i innych pozbawiając nas dostępu do naszych dzieci i wnuków, aby kształtować ich osobowość przez podmienione rodziny w tym rodziny powstałe z gwałtu moich dwojga dzieci i wnuków w celu wykorzystania carskiego DNA.

Metrykę naszego ślubu 22/2008 z gminy Brody Iłżeckie podmieniono przez nałożenie czcionki do podstawienia Ewy Kornaszewskiej za matkę moich dzieci i podstawienia pod paszport Ewy Kaźmierczyk do banku UBS AG w to miejsce. Dlatego USC Białystok wydal dokument wpisując w miejsce rozwodu, z byłym mężem Dariuszem Pióreckim, że nosiłam nazwisko podczas pierwszego małżeństwa Kornaszewska , aby podmienić takie dane do wprowadzenia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Jerzy Kazmierczyk na Szwajcarię. Podstawiono rozwiązanie umowy na dostawę wody z 8.04.1994 rok przy ulicy Leśnej , gdzie mieściła się część budynków SOF-ART Sp. z o.o. jeszcze gdy siedziba była na ulicy Grzybowej 1. Wykorzystano taki dokument do upozorowania śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, aby wytworzyć spadek na tym terenie podstawiając Prokuraturę , pana Wojtas , który szył garnitury i został podstawiony na Pałac w Chlewiska oraz ZCHIK do pobrania pieniędzy używając pieczątki firmy i nazwiska Piórecka , co daje możliwość manipulacji do wstawienia Elżbiety aby podstawić Elżbietę Włodarczyk pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk do Torunia, gdzie pod te dane podstawiono Elżbietę Dodę z domu Gudewicz, aby ukryć bezprawnie pobrane pieniądze w Banku Rezerw Federalnych w USA.

Na Lipie Henryk Szyb 1 wpisano Ewę Kornaszewską, Ewe Eugster i Ewę Żakiewicz jako dzieci jako jedną osobę pozorując różne związki Ewy Kaźmierczyk wstawiając za jej córkę moja wnuczkę Wiktorię Kornaszewską bądź już Janiszewska dopisując opiekunów prawnych dla pięcioletniej mojej wnuczki w celu ukrycia kradzieży pieniędzy na Lipie Henryk Szyb 1.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s