Armia Polska i księga Daniela 5.25

10576997_820054258026662_7025630782236164482_n

Starachowice 26.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Akcja wojska judasz zaplanowana na 27.06.2016 roku wprowadzenia nowego ładu.
Złamanie przymierza.

Mój pradziadek car Mikołaj II Romanow ukrywał się również jako Mikołaj Potocki dlatego Żydzi zapłacili duże pieniądze za przybranie tego nazwiska po czym powrócili z powrotem do nazwisk żydowskich płacąc kolejny raz. Stało się to powodem anegdot, które wykazują, że w podobny sposób postąpili inni Żydzi. W anegdocie, Żyd zwraca się do urzędnika prosząc o zmianę nazwiska Potocki na żydowskie na co urzędnik odpowiedział, że nie rozumie dlaczego skoro tak duże pieniądze zapłacił za nazwisko Potocki. Na to Żyd odpowiedział, że jest to z powodu, aby gdy ktoś go zapyta, jakie było poprzednie nazwisko odpowie Potocki.

Obraz jest jasny, że Żydzi postanowili stanąć na miejscu mojej carskiej rodziny mając pieniądze z kradzieży carskiego mienia. Dlatego dorabiali opinie psychiatryczne dla chrześcijan w drugich związkach małżeńskich, aby przejąć moje mienie i tożsamość. Spowodowało to wykorzystanie moich danych oraz byłego męża , który zmienił swoje nazwisko Dariusz Piórecki na Kornaszewski, a które zostało użyte przez Żydów. Z tego powodu rząd polski nie chce nam zwrócić mienia, gdyż naliczył koszty sądowe do carskiego mienia na całym świecie i zwrócił w formie długu wypłacanego do kasy Skarbu Państwa, który pobiera z naszych depozytów pozorując, że jest ich właścicielem w sytuacji, gdy pobiera pieniądze przez podmianę danych osobowych naszej rodziny przez podstawienie nam innych małżonków. Przez to są powielane przesyłki pocztowe, aby wytworzyć dla mnie innego męża a dla mojego męża inną żonę, którym rząd polski wypłaca za fałszerstwa gażę, gdyż podmieniono nasze dane osobowe, aby wytworzyć fikcję, że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia. Z tego powodu prezes Sądu pani sędzina do sprawy odwoławczej jako zaskarżenie komornika, który naliczył koszty po sześciu latach po śmierci mojej matki Filomeny Bochyńskiej w celu powielenia mojej mamy i zamiany na Kaźmierczyk z domu powieliła potwierdzenie odebrania listu na dwie osoby jak w zakładach zamkniętych co doprowadzić miało do wypłaty na rzecz Skarbu Państwa pieniędzy dla przefarbowanych komunistów, którzy udają wierzących i handlują moimi wnukami posługują się nazwiskami arystokratycznymi mojej rodziny. Są to Żydzi nazywani przez Pismo Święte jako synagoga szatana, którzy czczą Lucyfera, a którzy nie mają prawa do naszego dziedzictwa. Stworzono system do kradzieży, który morduje Polaków i chrześcijan na których się robi działy spadku.

Kolejna przesyłka dwie koperty z Urzędu Skarbowego w Starachowicach odebrane w jednym czasie przez męża Jerzego Kaźmierczyk do spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. , gdzie żąda Urząd Skarbowy formularz CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok jednakowo w dwóch kopertach na dwa dorobione małżeństwa z jednego co połączono z kopertą komornika z podmianą sprawy spadkowej INs 426/10 na spis z inwentarza INs 395/10 na 2016 rok, który przez odwrotność zapisu podmienia mnie na Kaźmierczyk z domu , a koszty przesyła do zmarłej matki w 2010 roku i wszystkich spraw zakończonych, aby przerobić sprawę spadkową INs 426 po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej na PS czyli opinie psychiatryczne przez Urząd Miasta Starachowice oraz INs 395/10 pozorowaną na spis z inwentarza do której odmówiono mi Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk uzasadnienia , ale przesłano takie uzasadnienie dla siostry Beaty Idziak do Irlandii. Obecnie Urząd Skarbowy w sprawie sprzedaży mojej działki na ulicy Nowowiejskiej początkowo określił, że sprawa siostry Beaty Idziak jest w Kielcach jako z zagranicy, gdzie było moje odwołanie, a siostry dane powielono. Obecnie w pokoju pani Zyśk w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach określono, że sprawa siostry jest w Katowicach i tak się rozlicza co jest w sprzeczności z informacją od pana Rutkowskiego z tego samego urzędu. Koszty są potrzebne do pobierania pieniędzy wykorzystując wyrok skazujący co połączono z SO Toruń IIK 164/11, gdzie naliczono koszty eksperckie i skazano męża Jerzego Kaźmierczyk przez Skarb Państwa, który go obrabował przez Sąd w Toruniu wykorzystując wojsko polskie. Dlatego moja sprawa, którą wygrałam w SO Kielce IXKa 280/12 znika z sądu, akta są podstawione do sądu niższej instancji podstawiając agentów pod nasze dane osobowe i ukrywając przez niezgodność PESEL w SR Kilce IIIK 131/11 i IIIKIXK131/11 co jest niezgodne z prawem i dorobiono mi dokumenty o uszkodzeniu ciała którego nie ma , gdyż wszystkie opinie psychiatryczne mam, ze jestem zdrowa co powoduje brak możliwości pobierania pieniędzy przez oszustów i Skarb Państwa ora Prezydenta Polski jako wojsko Polskie, którzy dorobili Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk w Kielcach IICz 422/16, gdzie wpisano moje drugie imię jako pierwsze pod Elżbietę Romanow z Potockich Radziwiłł, aby moje ciało posłużyło dla tego oszustwa zrobionego przez Żydów co wynikało z rozmowy z Januszem Śledzik, który już nie żyje. W SO Toruń IIK 164/11 dokonano oszustwa i kradzieży mojego Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk Oświadczenia o przekazaniu nieruchomości po rodzicach dla siostry Beaty Idziak i na bazie jej pełnomocnictw dla Skarbu Państw za zwolnienie z zaskarżenia Jerzego Kaźmierczyk w sprawie w celu rozliczenia finansowego czego sąd nie dokonał kradną Oświadczenie. Działanie sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu w sprawie IIK 164/11 udowodniło, że kradzież Skarbu Państwa jest tak duże, że nie może się rozliczyć doprowadzając do oszustwa w sądzie przy pomocy agentów podstawionych jako oskarżeni, adwokaci i sędziowie tworząc z sądu teatr. Celem tego było wykorzystanie świadków na tym Oświadczeniu czyli mojego syna Jakuba Pióreckiego i Karoliny Katarzyny Ocetek, którą bezprawnie podstawiono za żonę syna i podstawiono pod dane Katarzyny Kaźmierczyk żony z pierwszego małżeństwa mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , aby podstawić Jakuba Pióreckiego i Karolinę Ocetek za rodziców Ewy Kaźmierczyk, pod której paszport podstawiono do UBS AG i podstawiono Ewę Kornaszewską i Dariusza Kornaszewskiego jako małżeństwo zamienionych na świadków podpisanych przy skradzionym w sądzie w Toruniu Oświadczeniu do sprawy IIK 164/11 w celu zawłaszczenia nieruchomości po rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich przez Skarb Państwa , który podstawił w tym celu Waldemara Maksalon i Helenę Surma swoich agentów z UB jako spadkobierców ę w celu ukrycia zdrady narodu polskiego przez Sąd Okręgowy w Toruniu co ukryto w Sądzie Apelacyjnym w Gdański IIAKa3/16 podtrzymując fabrykowany przez wojsko polskie wyrok dla Prezydenta Polski, aby kryć zdradę i wydania polaków dla rządu światowego w celu wprowadzania jednej religii za skradzione nam pieniądze przez wojsko polskie , które stałoby się odpowiedzialne za zamordowanie papieża Franciszka w celu wprowadzenia Lidera Światowego promulgowanego przez Rzad Światowy, który rozwiązałby armię polską. Zrobiono z naszych dzieci i naszych rodzin uchodźców, gdyż ich dane osobowe już ukradł rząd polski, który w przypadku przyjazdu ich do Polski przygotował już akta kryminalne podmieniając akta kryminalistów. Jest to jasnym określeniem stanowiska przez rząd polski, który wyparł się rodziny carkiej i królewskiej Polski i nie ma prawa korzystać z pieniędzy naszej carskiej rodziny jak również Kościół katolicki, który doprowadził do dorobienia opinie psychiatrycznych dla moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskiej, aby kryć swoje matactwa i udział w kabale od 100 lat prowadzonej, która morduje członków carskiej rodziny do działów spadku przy udziale papiestwa, które oszukała społeczeństwo całej Unii Europejskiej przy współpracy z Anglią i USA w celu ukrycia kradzieży carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych w USA co prowadziło do wciągnięcia społeczeństwa Europy w III wojnę światową w dodatku religijną czyli najgorszą przez podmianę trzech dni papieża Franciszka podczas wizyty w Armenii 24-25-26 czerwca 2016 roku w celu odniesienia się do Góry Ararat oraz mojego wnuka Noe jako nowego początku co połączono z trzema dniami zjazdu członków NATO w Warszawie jako 7-8-9 lipca w celu połączenia z wizytą papieża Franciszka na Światowe Dni Młodzieży w celu wprowadzenia jednej religii przez opłacany rząd polski z carskich depozytów przez instytucje kontrolowane przez rząd światowy w celu wprowadzenia Lidera Światowego na koniec lipca jako zakończenia trwającej blisko 100 lat kabały w celu wymordowania carskiej rodziny, aby przejąć władzę nad światem wprowadzając jedną religię przez wojsko pozorowaną na chrześcijaństwo, ale oparte na okultyźmie w celu wytworzenia sytuacji, aby ten kto powstrzymuje odszedł czyli Duch Święty. Papież miał być zastrzelony, aby upozorować, że ma Ducha Świętego i papiestwo powstrzymuje wejście antychrysta, który miał upozorować swoje wejście przez zdmuchnięci Jarosława Kaczyńskiego w celu zasiedzenia tronu na Wawelu , gdzie podstawiono dyrektora Petrus jako Piotra Rzymianina, którego miejsce miał zająć Lider Światowy po zamordowaniu papieża Franciszka, który miał być na Wawelu.

Z powodu, że stosowana jest biblia satanistyczna padło sześc koni jako zatrutych celem było zastosowanie pisma, że trochę kwasu, a całe ciasto się zepsuje. Kwasem w tym wypadku dla satanistów było wydziedziczenie moich dzieci, których używali do pobierania pieniędzy z carskich depozytów, a liczba sześć oznacza zastosowanie kabały i podstawienie sześcioro dzieci siostry Beaty Idziak za moje dalej, gdyż dopisano mi wnuczkę Wiktorie Kornaszewską jako córkę. Sześć koni oznacza również sześć członków założycieli UE , która miała paść ofiarą wojny religijnej zaplanowanej w USA i Anglii, aby ukryć kradzież depozytów carskich. Oznacza to, że zamierzano wymordować wszystkie moje dzieci i moje siostry, które były potrzebne jedynie do przejęcia władzy do wprowadzenia jednej religii pozorując konie na program pornograficzny Horst na Lipie Henryk Szyb 1 na spółce SOF-ART Sp. z o.o, gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców przez rzad polski i prezydenta Polski jako dowódcy armii.

Urząd Skarbowy wpisuje również odwrotnie moje dane, aby w systemie żydowskim wynikało naprawdę to co sfabrykowały polskie sądy, które wytworzyły Elżbietę z Torunia wpisując Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena Elżbieta natomiast Sąd wpisuje Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk czyli jako osobę, która nie ma już długu, gdyż rzad żydowski ograbił mnie ze wszystkiego co posiadałam z mężem i chciał mnie wywieźć do zakładu psychiatrycznego udając farbowanych arystokratów i farbowanych patriotów. Z tego powodu przysyłane są pisma, które pokrętnie są tłumaczone. Sprawa Izby Skarbowej w Kielcach z której wynika , że to Kielce są stroną a Starachowice określają, że maja przesłać pisma do którego się ustosunkują Kielce czyli odwrotnie.

Pismo z dnia 8.06.2016 roku znak sprawy:2601-PDM.7002.18.2016 poniżej kodu kreskowe znajduje się UNP:2601-16-021693 podpisała Urszula Wrona czyli została podstawiona pod Bożenę Wronę na Katowice na sprawę jej wody podstawiając jej córkę Patrycję za fikcyjną żonę mojego syna i podstawiono ministra pana Zbigniewa Ziobro i Patrycję Kotecką. Z tego powodu Prezes Sądu Starachowice przysłał mi list w sprawie odwołania się od decyzji komornika jako fabrykowany dokument jako list z podwójnymi zwrotkami tak jak stosuje się w zakładach zamkniętych z tym , że na każdej ze zwrotek było inne nazwisko mnie i męża, gdyż mężowi dorobiono również opinię psychiatryczną i opiekę siostry Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk podobnie jak zrobiono nadzór nad Jarosławem Kaczyńskim jego siostrzenicy Marty Kaczyńskiej pozorując , że jest herbu Rawicz co jest oszustwem. W liście od pani prezes Sądu Starachowice nie przesłano odpowiedzi na moje odwołanie od decyzji komornika, gdyż jest potrzebna windykacja kosztów na rzecz Skarbu Państwa. W liście była odpowiedź, że prezes Sądu nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej co jest w sprzeczności z odpowiedzią z Poczty Polskiej do której się odwołałam w terminowym czasie do odbioru przesyłek sądowych. Wynika z tego, że wyłudzono ode mnie podpis, aby skazać mojego męża pozorując, że to ja zrobiłam dlatego męża skazano w Toruniu w sprawie IIK 164/11, a sąd chciał usunąć moje zeznania, gdyż dopisano mi innych mężów czyli wojskowych w celu pobierania pieniędzy przez pozorowane związki przez rząd polski i powielanie tożsamości. Męża skazano w sprawie SO Toruń IIK 164/11 co ma odniesieniu do sprawy IIK 197/10 oraz w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku IIAKa3/16 , gdzie podtrzymano wyrok od czego czekamy na uzasadnienie do kasacji. Oznacza to, że usunięto fałszywe opinie, a męża skazano do wytworzonego długu do windykacji naszych depozytów przez rząd polski wykorzystując fałszywych małżonków i opiekunów prawnych wytworzonych przez sąd do kradzieży pieniędzy wykorzystując sprawę SO Kielce IC 2627/10 z naszego powództwa w Starachowicach przesłanej ze Starachowic jako INs 390/10 do Kielc, gdzie przybrała taką sygnaturę SO Kielce IC 2627/10. Po dwóch latach sprawa została przesłana z powrotem do Starachowic jako pomyłkowo przesłana co jest w sprzeczności dwóch sądów i stanowi powielenie spraw przy pomocy adwokatów z urzędu, których w sprawie nie było a prokurator określił, że był. Powodem jest przesyłanie do fałszywych osób pozorujących rodzinę czyli byłych struktur UB, którzy pracują dla rządu. Dlatego przesłano do sprawy INs 716/10, gdzie wytworzono kolejne koszty mimo że nie była z mojego powództwa, ale Waldemara Maksalon, który drugi raz robił dział spadku mimo zakończonej sprawy co oznacza, że robił dział spadku na mojej mamie pozorując, że nie ma najbliższej rodziny a jest tylko krąg spadkobierców pozorując, że mama miała dzieci z nieprawego łoża, co jest naruszeniem godności mamy przez Sąd w Starachowicach. Wytworzenie sprawy IC178/15 o eksmisję jest dowodem przestępstwa i dorobieniem opinii psychiatrycznych dla mnie i męża pozorując, że mamy innych małżonków, aby ukryć obecnie wpisując jako małżonkowie dopisani przez MOPS Starachowice przez fałszywe opinie psychiatryczne. MOPS nie ma prawa do mojego męża, gdyż nie ma stałego miejsca zameldowania w Starachowicach co jest obłożone przepisami. Działanie MOPS wynika z oszustwa przez powieleniem mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na dwie osoby i dwa województwa, aby pozorować , że jest Jerzym Bochyńskim z Katowic, którego upozorowano na Starachowice za mojego ojca Józefa Bochyńskiego za którego podstawiono Józefa Wróblewskiego na ulicy Kościelna 11 przypisując numer jego bloku przez Pocztę Polską dla mnie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 zamieniony na 11, aby upozorować, że jest po Józef Bochyński z matki Vogel do Chełma, aby podstawić Beatę Szydło , której nazwisko miało symbolicznie oznaczać pozszywanie ciała Jezusa Chrystusa , którym jest Kościół katolicki, aby przez Brazylię pozorować na PiS przez Peas burmistrza Rio de Janejro. Z tego powodu potrzebne były nazwiska , którego drugi człon wymieniany był jako szewski. Dlatego Dariusz Piórecki zmienił nazwisko na Kornaszewski. Resztę zależności wyjaśniłam we wcześniejszych pismach. Wynika z tego , że sądy fałszują świadomie dokumenty stosując zasadę Kwatery Głównej robiąc dla Niemiec wykorzystując zasady NKWD, gdzie prawo dla Polaków nie istnieje. Rząd Polski sprzedał Polaków i Polskę podmieniając Żydów na polskie nazwiska licząc na wprowadzenie po szczycie NATO stanu wojennego aby ukryć zdradę narodu i wymordować carską rodzinę, gdyż PiS zdobył władzę przy pomocy kradzionych pieniędzy podstawiając agentów pod nazwiska arystokratyczne członków naszej rodziny. Z tego powodu farbowani arystokraci z PiS zamierzali nas zamordować. Żydzi w rządzie polskim zrobili manewr wykorzystując adres teściów jako mój, aby ukryć moje pochodzenie z domu Bochyńska i podstawić nazwisko Bocheńska przez sędziego Wojciecha Kucharskiego tak jak wykazałam rodowe w liście do pana Z. Ziobro, aby wykazałam, że jest to ta sama rodzina. Aby to ukryć dokonano podmiany moje matki Filomeny Bochyńskiej ze Starachowic na teściową Łucję Kaźmierczyk z Miedzna Drewniana 244 w województwie łódzkim. Wykorzystano pismo z kancelarii notarialnej Marii Arczyńskiej i Grzegorza Arczyńskiego na ulicy Sienkiewicza 11 czyli następuje podmiana numeru 11 dopisanego przez Pocztę Polska w Starachowicach na Kielce oraz na ulicę Sienkiewicza na Katowice, gdzie podmieniono moje dane osobowe i dopisano opinie psychiatryczne podmieniając Jerzego Idziak teścia siostry na Jerzego Bochyńskiego podstawieniowego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Jerzy Bochyński naprawdę nazywa się Jerzy Kaźmierczak, który doprowadził do oddania moich nieruchomości dla Kanclerz Niemiec, gdyż był podstawiony jako brat mojego ojca Józefa Bochyńskiego. Doszło do kradzieży dokumentów przez Jerzego Bochyńskiego, który ukradł dokumenty mojego ojca robiąc reaktywacje własności mojego taty jako jedyną w PRL reaktywację Rudy Malenieckiej, którą ukradziono na rzecz fałszywego kręgu spadkobierców carskiej rodziny w PRL

Wykorzystano list z kancelarii notarialnej Mari Arczyńskiej i Grzegorza Arczyńskiego spółka cywilna liczba dziennika L.Dz.24/12 pisane ręcznie, gdzie notariusz Arczyński odmówił anulowania sprzedaży twierdząc, że do stwierdzenie nieważności aktu notarialnego jest Sąd Powszechny. Wykazując,że jeśli było przestępstwo prosi o zgłoszenie do prokuratury. Dane notariusz podstawiono po moją firmę , IMPERATOR ROMANOW – Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, którą zamieniono na spółkę cywilna IMPERATOR ROMANOW do Włocławka .

Spowodowało to, że kupujący nieruchomość na ulicy Nowowiejskiej podała się za spadkobiercę za mnie w sprawie aktu notarialnego Rep. A10205/2011 z dnia 11.10.2011 oraz Rep. A 10593/2011 z dnia 4.11.2011 ROKU. Odpowiedź na moje pismo z dnia 20.09.2012 co spowodowało anulowanie sprzedaży i podanie się przez państwo Daleszak za spadkobierców po mnie na Katowice. Pani Lidia Daleszak została podstawiona pod Lidie Maksalon co oznacza, że jej pierwszy mąż Waldemar Maksalon udawał właściciela firm mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i miał czelność zrobić sprawę IC 178/15 o eksmisję podmieniając moje dane osobowe w Kielcach na Elżbietę na własności nabytej przez moją babcię Anielę Reginę Mazurek, która zmarła w 2003 roku i robiąc drugi raz sprawę po moim dziadku wpisując krąg spadkobierców na mieniu już mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, aby wykorzystać darowiznę dziadka na rzecz mojej mamy co doprowadziło do jej śmierci, aby Maksalon Waldemar i jego 12 członków jego rodziny czyli osób obcych zrobiło dział spadku na mojej mamie Filomenie Bochyńskiej wpisując, że są spadkobiercami hrabiów Tarnowskich.

Pan Waldemar Maksalon i Czesław Maksalon przez matactwa Sądu w Starachowicach otrzymali w 2005 roku dokument zasiedzenia ich rodzin po zmarłych ich rodzicach na własności mojej babci Anieli Reginy Mazurek która zmarła w 2003 teren już był w posiadaniu mojej mamy Filomeny Bochyńskiej. Dlatego podmieniono sprawę spadkową mojej babci sygnatura z 2003 roku na 2005 rok przez służby wojskowe. Moja mama nabył po swojej matce 1/3 nieruchomości, na 2/3 była samoistnym posiadaczem co głosiła do Urzędu Miasta, gdyż jej matka była z Huty a nie ze Starachowic i nie było możliwe zasiedzenie rodziny Waldemara Maksalon na nieruchomości mojej babci. Aby Waldemar Maksalon z UB zrobił dział spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku zabił moją mamę Filomenę Bochyńską, która otrzymała mienie swojego ojca Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego i dokonał podmiany mojego dziadka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego na Franciszka Bochyńskiego i Franciszka Bocheńskiego.

Mienie ulica Nad Kamienną 25 było własnością mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, a mama mieszkała na Bohaterów Westerplatte 1/1 co było niewygodne dla Urzędu Skarbowego, który nie odniósł się do tego adresu a powinien , gdyż podmieniono moją mamę na Kaźmierczyk po czym na Kaźmierczak na Niemcy przez SO Toruń IIK 164/11. Upozorowano, że mama jest panną Bochyńską oraz Bocheńską i podstawiono na własność nabytą mojej mamy obcych ludzi państwo Maksalon udający Bocheńskich wykorzystując zakupioną nieruchomość na Bohaterów w Westerplatte 1/1 , gdzie nie mogę mieszkać, a jestem zameldowana co wykorzystywano do podstawienia fałszywego kręgu spadkobierców.

Usunięto mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego z istnienia, gdyż był synem Aleksego Romanow i zamieniono linię genealogiczną taty na linie genealogiczną mamy dla rządu polskiego do kradzieży co miało spowodować wywiezienie nas do zakładów psychiatrycznych pod zmienioną tożsamością. Oznacza to, że Skarb Państwa wydal decyzje o zamordowaniu moich rodziców, aby podstawić w miejsce mojej rodziny agentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowych ukrywając przez sądy jako windykacja kosztów Skarbu Państwa na naszych nieruchomościach przechodząc na całe mienie carskiej i książęcej. Dlatego komornik nie przysłał kosztów spisu z inwentarza do sprawy INs 426/10 mimo że Sąd miał obowiązek wpisać jako jedną sygnaturę spisu z inwentarza do jednej sprawy, ale powielono sprawę na INs 395/10 tworząc drugą sprawę spadkową. Pobieranie kosztów przez Skarb Państwa ukryte jest jako obroty niebezpieczne dla ekonomii kraju określony przez Sąd Okręgowy w Toruniu na zawłaszczonych spółkach PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez Skarb Państwa przez windykacje kosztów co wpływa na wyrok sądu w Toruniu, który jest konieczny do kradzieży mienia przez rząd polski. Urząd Skarbowy próbował namówić, aby spółka złożyła sprawozdanie razem z zerowym obrotem w jednym piśmie za 2014 w drugim za 2015 jako dwie różne spółki co oznacza powielenie spółki i ukrycie spółki SOF-ART Sp. z o.o. pozorując przejęcie przez MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o.

Spółki w tym czasie były zawieszone. Obecnie mąż Jerzy Kaźmierczyk ma wyrok, który nie pozwala na prowadzenie spółek, a złożenie sprawozdania spowodowałoby jego aresztowanie. Spółki nie prowadzą obrotów od 12 lat co powoduje bezpodstawność wyroku , który został powielony , użycie słowa niebezpieczny dla ekonomii kraju świadczy o używaniu firm PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez Skarb Państwa do pobierania depozytów co miało być ukryte w Watykanie i Unii Europejskiej, gdyż Brexit był zaplanowany i nie powoduje zdenerwowania, gdyż politycy społeczeństwa w celu wyprowadzenia pieniędzy jako koszty w celu wprowadzenia Lidera Światowego co symbolizuje zatrucie sześciu koni jako krajów, które tworzyły UE i spotkały się w Berlinie, gdyż zamierzano rozpocząć od Polski prowadzenie nowego ładu i jednej religii, a wojna w Europie miała tylko wyprać skradzione pieniądze w USA, które pozostawały bez wojny jako zakończenie kabały trwającej blisko 100 lat w której sukcesywnie mordowana jest carska rodzina.

Armia Polska jest sponsorowana z kładzionych pieniędzy przez windykacje kosztów sądowych na firmach PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk czyli przez pieniądze pobierane z prywatnej firmy. Skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk dowodzi morderstwa moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku dla Rządu Światowego w celu wprowadzenia po szczycie NATO o w Polsce jednej religii i nowego łady ekonomicznego, w celu ukrycia skradzionych pieniędzy w USA w Banku Rezerw Federalnych przez podstawienie Żydów pod nazwiska arystokratyczne mojej rodziny, którzy obecnie przy pomocy opłacanego polskiego wojska i służb wojskowych zamierzali nas pozbawić domu ulica Nad Kamienną 25 działka 29 połączonego z Bohaterów Westerplatte 1/1 i Nowowiejska jako jeden właściciel.

Wydziedziczyłam dzieci i wnuki w celu ochrony naszego życia, po czym okazało się, że w ręku moją prawnuczkę ma chińczyk co również zgłaszam, że taka osoba jest wydziedziczona.

Rząd Polski nie ma prawa korzystać z carskich pieniędzy windykując fałszywe koszty tworzone przez sędziów celowo na zlecenie polityczne prześladując własny naród, którego wydano na zniszczenie dla rządu światowego.

Po medialnych określeniach, że Polacy w Anglii są robakami poszłam, na górę gdzie był pokój dzieci, które są dorosłe i przebywają za granicą. Dzień wcześniej położyłam, białe prześcieradło na łóżku syna. Okazało się, że podrzucony został martwy robak, co jest wymowne i świadczy o stosunku do mojej rodziny rządu polskiego pracującego na zlecenie Anglii, która kazała wracać do Polski, gdzie zamierzają ich wymordować, ale nie tylko, gdyż również dotyczy to USA oraz jest to oszukanie obywateli UE przez Wielką Brytanie i USA, które rozegrały tą grę, aby ukryć kradzież depozytów carskich w Banku Rezerw Federalnych w USA opłacając rząd polski i partie PiS, aby wprowadzić stan wojenny i doprowadzić do zamachu na papieża Franciszka w celu wprowadzenia jednej religii oraz Lidera Światowego czego konsekwencją jest kolejna wojna Niemiec z Rosją sterowana przez USA, gdyż jej celem jest pranie kradzionych pieniędzy w USA w Banku Rezerw Federalnych, gdyż USA nie są wstanie prowadzić wojny z Chinami, którzy mają w ręku moją prawnuczkę.

Rząd PiS pełni role kapo w Gettcie Warszawskim i Rady Żydowskiej, która wydawała swoich ziomków dla SS na śmierć za lepsze utrzymanie tak jak na Firleju mordowano Polaków. Jak widać obecnie ich potomkowie wydają Polaków i Żydów na śmierć, za prestiż na dział spadku na mojej carskiej i książęcej rodzinie, a władze stosują prawo dla własnych celów nie dla dobra narodowego. Powoduje to , że rząd PiS jest niewolnikiem w rękach światowej finansjery, która fałszuje dane osobowe dla Rządu Światowego, który bezprawnie korzysta z naszych depozytów i mienia. Rząd polski uniemożliwia nam korzystanie z carskich pieniędzy przelanych do Polski prowadząc bezprawnie pod-spółki na bazie kapitału dłużnego z udziałem Skarbu Państwa jako pod-spółki mojego męża Jerzego Kaźmierczyk uniemożliwiając nam dostęp do pieniędzy. Wytworzenie wyroku o zakazie prowadzenia spółek mojego męża na pięć lat jest już naruszone przez Skarb Państwa, który przez cały czas robi obroty na nich do windykacji kosztów naliczanych przez Polski Sąd do kradzieży carskiego mienia i oddania Polski dla synagogi szatana traktując wiernych chrześcijańskich jako niewolników systemu i nas pozbawiając wszystkiego, aby wytwarzać dług windykowany przez Urzędy Skarbowe jako zaliczka na podatek dochodowy przy obrocie ZERO. Aby to ukryć przez ZUS podmieniono nasze dane osobowe i wielokrotnie windykowano carskie mienie nie odpisując długu.

Po uratowaniu cara Mikołaja II Romanow i jego rodziny dziadek występował pod innymi tożsamościami co spowodowało stworzenie przez Żydów Polskich filmowego Hollywood , aby traktować rodzinę carską jak aktorów, którym się płaci gażę oraz śpiewaków, którym wypłaca się tantiemy jako wynagrodzenie. Dalszą konsekwencją jest tworzenie programów łączonych jako hol na dworcu do wyprowadzenia imienia przez partie polityczne co spowodowało podstawienie Wiktorii Hall- Kornaszewskiej obecnie, a wcześniej państwa Halików czyli siostrę Jerzego Idziak ojca Piotra Idziak męża Beaty Idziak, której syna Sławomir Idziak pracuje w Hollywood natomiast druga część słowa czyli Wood jest podstawiona pod Woodstok jako akcja charytatywna dla niepełnosprawnych oraz jako windykacja na wodę na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, aby mieć pretekst do wyprowadzanie pieniędzy z carskich depozytów. Spowodowało to zamianę mojej rodziny na aktorów pozorując scenariusz łączenia dwóch osób jedna grającą w filmie moją siostrę Beatę Idziak i druga mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, która nie wie, że gra w filmie po czym obie mieliśmy być zlikwidowane, aby podstawić nasze wnuki przez podstawienie Arnolda Szwarceneger, który bezprawnie ma nasz sygnet, który był policjantem , aktorem i gubernatorem i podstawiono Martę Cybulską -pracownika dawnego Policji z domu Kaźmierczyk obecnie jako aktora udającego Bocheńską, którą zamierzano zamienić na Martę Kaczyńską jako prezydent Polski. Powoduje to, że Skarb Państwa podał się za spadkobiercę rodziny carskiej na naszym mieniu usuwając nasze dane z systemu bankowego zastępując nas aktorami, a moje wnuki i prawnuki były jedynie sposobem do wytworzenia DNA do fałszywych linii genealogicznych do nowego ładu światowego bez Ducha Świętego , gdyż upozorowano , że rodzina carska nie żyje według kabały co miało nastąpić 30.06.2016 roku , aby odnieść się do podmiany śmierci mojego ojca z 21.04.2007 roku na 21.04.2006 jako ostatniego w linii męskiej carewicza Romanow i odnieść się do roku 1918 zastępując, gdzie nie zlikwidowano rodziny carskiej zastępując 8 jako służby, które pozorowały zlikwidowanie carskiej rodziny i podstawiono Bohaterów Westerplatte 8/2 jako zameldowanie Waldemara Maksalon, a cyfra dwa jako dwie osoby w jednym. Po wprowadzeniu jednej religii kościoły według kabały miały być zastąpione teatrem, natomiast wierni jako aktorzy w terapii zajęciowej jako leczenie psychiatryczne w tym Kościoła prawosławnego. Powodem tego jest ukrycie rodziny carski w Polsce po wymordowani jej części w Polsce co stało się powodem wprowadzenia kabały nazywając rodzinę carską aktorami tak moją mamę Filomene Bochyńską i mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk jak i mnie. Spowodowało to podstawienie pana Zbigniew Brzezińskiego w USA upozorowanego za ojca Elżbiety Włodarczyk na Skarżysko-Kamienna i USA podstawiając teatr Brzezińskiego w Warszawie, gdzie primabaleriną była Niusia Rychter zamieniona na Marię Gudewicz z domu Bochyńską, która miała ciężki wypadek a jej ciało było wystawione dla studentów jako eksponat po czym została uratowana, ale zamierzano według kabały zrobić to mojej córce , która również miała wypadek w Irlandii co spowodowało jej podmianę na Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk, która również miała ulec wypadkowi w celu podstawienia Marty Kaczyńskiej. Dlatego doprowadzono do podstawienia za moją książkę „Zakazana prawda” inną książkę o drugiej wojnie światowej napisaną przez Adama Brzezińskiego , którego upozorowano na mojego syna Adama Kornaszewskiego co zamierzano połączyć z Towarzystwem Przyjaciół Starachowic, gdzie mój tata Józef Ludwik Bochyński był w komitecie założycielskim, aby pozorować Adam Brzezińskiego za wnuczka Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Z tego powodu usunięto nasze dane i MOPS we współpracy z gminą Brody, która podmienił dane mojej rodziny z Białymstokiem wpisując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk bezprawnie do MOPS w Starachowicach pozorując go na Jerzy Kazmierczyk tak jak podrzucono spreparowany dokument aktu ślub 22/2008 z Gminy Brody Iłżeckie, aby przejść na bank UBS AG w Zurychu w Szwajcarii, gdzie upozorowano, że mąż jest chory psychicznie i ma opiekę jego siostry Marty Cybulskiej, a moje dane osobowe z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka z domu Bochyńska są podmienione na Bożena Piórecka z domu Mazurek, aby podmienić mnie na moją mamę Filomenę Bochyńską, którą znieważono i dopisano jej opinie psychiatryczne na zlecenie rządu światowego , który nie ma nic do mojej rodziny , która żyła skromnie i uczciwie i przekazała nam prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów, które to złożyłam do Urzędu Skarbowego w Starachowicach jako początek obejmowania dziedzictwa rodowego od obrazu „Kosz ze Śliwkami” , który przy wycenie określono, że nie ma wartości materialnej, ale historyczną, gdyż jest bardzo zniszczony określając, aby go nie odrestaurowywać co jest dziś zrozumiałe , gdyż wykorzystani są artyści plastycy do podmiany dzieł sztuki. MOPS wpisał moje dane prawidłowo co oznacza., że upozorował dwie rodziny pozorując konkubinat co jest złamanie Konstytucji RP przez urzędników działających na zlecenie prezydenta Polski i rządu polskiego, którzy nie zamierzali oddać mienie zawłaszczonego przez skierowanie sprawy SO Kielce IC 2627/10 do sprawy SR Starachowice INs 716/10 , które ukryto jako program 500+ czyli Fiat 500 skradzione akcje Fiata w 1978 roku w Starachowicach po zamordowaniu księcia Wacława Bocheńskiego w USA i Mariana Bochyńskiego w Starachowicach, gdyż Skarb Państwa nie wykazał zwiększonych dochodów, i zamierzano zwrot carskiego mienia zamienić na pomoc psychiatryczną dla naszej carskiej rodziny przez MOPS, aby dorobić dla Polaków pomoc socjalną w celu dorobienia opinii psychiatrycznych do podmiany danych osobowych stawiając warunek, albo wyjedziecie z kraju, albo zamkniemy was w zakładach psychiatrycznych. Kraj, który nie ma prawdziwej historii ginie. Z tego powodu Niemcy wyrazili zgodę, aby Polacy służyli w niemieckiej Armii w celu podmiany historii, aby pozorować, że Polska była germańska.

Księga Daniela 5,24-28

„Dlatego przez niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis.

A oto napis, który został wypisany mene, mene, tekel, uparsin. Ataki jest wykład tego słowa: mene: Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel- jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres-twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom.”

Księga Zachariasza 10,6

„I wzmocnie dom Judy, i wybawię dom Józefa. Sprowadzę ich z powrotem, gdyż lituje się nad nimi . I będą takimi, jak gdybym ich nie odrzucił, Ponieważ Ja jestem Panem, ich Bogiem, i wysłucham ich.”

List Św. Pawła do Rzymian 11,19

„Powiesz tedy: odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; zbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i dobroć Bożą -surowość dla tych którzy upadli a dobrotliwość Bożą względem ciebie o ile wytrwasz w dobroci bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeśli ty , odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą.”

Pochodzę z prastarego szlachetnego rodu i wierzę w Boże słowo i błogosławieństwo moich rodziców, oraz to, że Bóg może wszystko, a krew Chrystusa obmywa nas ze wszystkich grzechów, jego zmartwychwstanie zburzyło warownie diabelskie. Dom Józefa to dom z którego pochodzi moja rodzina po mieczu.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s