Współczesny Haman

swiadectwo-ii

Starachowice 27.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Próba powtórzenia historii Hamana przez papieża Franciszka

Cofnięto w systemie czas i zamierzano zastosować podstęp pozorując mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Bochyńską , która była jedynaczką. Natomiast moją siostrę Beatę Marię Idziak na babcię Anielę Reginę Mazurek. Służby wojskowe, które mają moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką, miały podstawić swoich ludzi na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując, że jestem wdową co oznacza, że zabito by mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który według systemu w Kościoła katolickiego pozorowany jest na konkubenta, gdyż w Kościele nie ma rozwodów, ale Żydzi zastosowali podstęp i podstawiono pod byłego męża Dariusza Pióreckiego obcą osobę , były mąż zmienił nazwisko na Kornaszewski i kolejny podstęp zastosował USC Białystok, gdzie zastosowano wpis, że nazywałam się Kornaszewska za czasu trwania związku z Dariuszem Pióreckim, co oznacza podstawienie Ewy Kornaszewskiej drugiej żony byłego męża w moje miejsce usuwając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z istnienia.

Odwrotne użycie berła przez papieża Franciszka miało odwrócić sytuacje według kabały i podstawić w moje miejsce Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk moją siostrę Beatę Idziak zastępując ją służbami czyli premier Beatą Szydło, a moją siostrę Beatę Idziak zamierzano zamordować, gdyż jej dane osobowe w Polsce używa rząd polski. Nastąpiło powielenie spółek męża na dwie firmy przez Urząd Skarbowy pod dwa małżeństwa wytworzone z jednego, aby upozorować podstawienie siostry Beaty Marii Idziak i zastąpić ją przez premier Polski panią Beatą Szydło. Wytworzono wiele tożsamości i Prezes Sądu w Starachowicach nie zamierzał wydać dokumentu odwołania się od decyzji komornika, który naliczył koszty na 2016 rok i podmienił moje dane z Bochyńskiej z domu na Kaźmierczyk z domu do kradzieży przez rząd polski jako windykacja kosztów sądowych na carskim mieniu. Za działanie fałszywych spółek w Katowicach już skazano mojego męża w Toruniu IIK 164/11 a SO Kielce podmienił jego dane przy wniosku o wznowienie spawy IIIK 207/07 pozorując, że mąż się odwołał od spawy IIIKo173/16ŁD powielając na drugą sygnaturę IIIKo173/16 i wskazując na Kraków co wytwarza już trzecią sygnaturę, powielając nazwisko w Kielcach na Jerzy Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczak, czyli tak jak w SO Toruń IIK 164/11 co oznacza, że polskie sądy tworzą fałszywe dane dla UE do pobierania carskich depozytów. Oznacz to, że kanclerz Niemiec wykorzystała nasze dane osobowe podmieniając mojego męża i wpisując się do Ksiąg Wieczystych w Starachowicach jako spadkobierca po moich rodzicach przez opłacanie polityków w Polsce i Sędziów, jako piątą kolumnę przeciwko Polsce. Wiernych traktuje się jako towar sprzedawany przez kupców, którzy skazują owieczki na rzeź. Oznacza to wejście do Kościoła kupców jako bazar i Galeria Handlowa podstawiając w miejsce Cerkwi galerię. Zamieniono hrabinę Tarnowską na Zofię z Targowiska , aby podstawić handel końmi jako ludźmi. Dlatego nasza rodzina, która jest za granicą miała mieć zakaz przyjazdu do kraju, gdyż ich dane zostały zawłaszczone i dorobiono im akta kryminalne i psychiatryczne. To oznacza, że polski sąd zdradził naród i kościół z papieżem Franciszkiem, który miał wprowadzić jedna religię, jako drogę krzyżowa dla Narodu Polskiego – „Zielona Mila” jako droga przez mękę na Koloseum, gdzie przed wiekami ginęli chrześcijanie a dziś zamierzano to powtórzyć przez kabałę zmieniając scenerię, i kradną drogę krzyżową z Rudy Malenieckiej dla satanistów jako działa spadku. Zaplanowano Jedną Religię, gdyż moje dzieci i wnuki są w różnych kościołach do czego doprowadził Kościół katolicki, który oszukał obywateli UE , dążąc do zniszczenia Rosji w celu udziału w zyskach przy kradzieży carskich depozytów w USA. Papież Franciszek zachował się jak Haman, który przygotował dla naszej rodziny szubienicę. Jest zmowa polityków stosujących kabałę od 100 lat czyli grupy odpowiedzialnej za wywołanie rewolucji, która pochłonęła 60,- milinów ofiar, co zamieniono na dobrze wydane 60,- milionów złotych na bibliotekę przy ulicy Koszykowej, co ma odbicie w ośrodku medycznym przy ulicy Koszykowej w Warszawie, gdzie miałam badania, a co połączono z kliniką na ulicy Spartańskiej i Spartą w Grecji jako królem południa. Jezus Chrystus mnie uleczył co stało się niewygodne dla sądu w Toruniu. Czyli w mieście, gdzie znajduje się Radio Maryja oraz wybudowana jest świątynia Maryi Gwiazdy Ewangelii. Jest to połączenie słowa STAR jako Gwiazda z Zakładami Górniczymi FSC STAR SA jako biznes, oraz Esterą jako Gwiazdą, co zamierzano połączyć z Esterą z Izraela podstawioną pod Esterę Kowalską ze Starachowic. Papież na koniec zamierzał nas kolejny raz oszukać przez stosowanie kabały co wyjawiło, że Kościół katolicki popierał Adolfa Hitlera, który rękami Niemiec zamierzał pokonać Rosję i cerkiew prawosławną dla synagogi szatana. Spowodowało to , że w 1939 roku brak było pomocy dla Polski, co zamierzano powtórzyć obecnie. Anglia wyszła z UE, aby nie być partnerem i umyć ręce od utraty suwerenności przez Polskę. Niemcy, aby walczyć z Rosją muszą posiadać potencjał całej Europy. Celem działania papieża Franciszka było oskarżenie Polski o wywołanie II Wojny Światowej wykazując depozyty mojego dziadka jako źródło finansowania wojny, przy pomocy kabały w sytuacji, gdy dziadek nie zezwolił na finansowanie II Wojny Światowej. Papież Franciszek uczestnicząc w kabale realizuje program Żydów z synagogi szatana, co wykazało prawdziwe intencje Watykanu, który planował zniszczyć moją rodzinę.

Księga Izajasza 59,15-16

„Prawda się zapodziała, a ten który unika złego bywa plądrowany; Widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. Widział też, że nie ma nikogo, i zdumiał się, że nikt nie występuje; a wtedy dopomogło mu jego ramię i wsparła go jego sprawiedliwość.”

Księga Izajasza 61,8

„ Bo Ja Pan, który miłuje prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze”

Rozdział 7 strona 156 „Zakazana prawda” autorstwa Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk „ Każdy ma prawo znać historie swojej rodziny i każdy ma prawo dożycia w godności”

Załączamy

  • koperty świadczące o manipulacji przez sąd danymi osobowymi do kradzieży carskiego mienia do sponsorowania wojny na nasze dane osobowe.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s