Kabała 1812 roku wykonana przez Francję w 2016 roku

Starachowice 28.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Próba oszukania krajów członkowskich Unii Europejskiej

Premier Francji słowami „przeciąć wrzód” nawiązał do wypowiedzianych już słów przez innych, które spowodowały działania przeciwko mnie i mężowi w Polsce, miały oznaczać wydanie polecenia dla rządu polski zamordowania carskiej rodziny w Polsce , gdzie przygotowano akta mordu komunistycznego w Gibach do podmiany przez IPN Kraków, aby usunąć naszą carską rodzinę w Polsce z istnienia podstawiając dokumenty Bogusławy Bochyńskiej pracownika Poczty Polskiej córki Bohdana Bochyńskiego przez podstawienie za niego Bohdana Żakiewicz

Urząd Skarbowy w Starachowicach nie wysłał dokumentu dla spółki wcześniej Zakładu Pracy Chronionej „SOF-ART” Sp. z o.o. NIP 664-00-11-441, adres do korespondencje obecnie ul. Nad Kamienną 25, w dokumentach pozostał adres Lipie Henryk Szyb 1 , a przysłał podwójnie z dwóch lat jako brakujące dokumenty z 2014 i 2015 roku mimo zawieszenia spółek na dwa lata, na spółkę „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. na ul. Nad Kamienną 25, która posiadała wcześniejszy adres w dokumentach na Specjalnej Strefie Ekonomicznej ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, co oznacza podstawienie jej pod drugą spółkę SOF-ART SP z o.o. Lipie Henryk Szyb na terenie Gminy Brody. Jak widać Rząd Polski ukradł NIP męża spółki, którą sprzedałam jeszcze jako obcej osobowe, a były mąż Dariusz Piórecki, który po rozwodzie zmienił nazwisko na Kornaszewski został zwolniony przeze mnie ze spółki SOF-ART Sp. z o.o.. w Lipie Henryk Szyb, gdyż przejęłam 100% udziałów spółki. Mimo to zostały wprowadzone nieprawdziwe dane przez Biuro Pracy w Starachowicach pozorując, że on mnie zatrudniał ostatnio mimo, ze właścicielem po sprzedaży spółki był Jerzy Kaźmierczyk, który mnie zatrudniał przez pewien czas, a później w 2008 roku stał się moim mężem. Urząd Pracy Starachowice wpisał nas jako osoby występujące razem jako inne rodziny i tajnie dopisano opinie psychiatryczne pozorując, że jesteśmy chorzy psychicznie i dopisano nam opiekunów do pobierania pieniędzy przez oszustów jako opieka nad chorymi w tym dziećmi, czyli obecnie już nad naszymi zdrowymi dziećmi, które są zagranicą oraz nad naszymi wnukami, co zaplanował rząd polski.

Polska pracuje nad tym w jaki sposób z robić z Polaków osoby chore psychicznie oraz w jaki sposób pobierać i wydawać pieniądze na takie schorzenia i opiekę, zamiast dać pieniądze na profilaktykę i godną pracę, aby Polacy mogli godnie żyć. Pomoc dla obywateli jest tak dobrana, aby ci których się okrada nie mogli mieć dostępu do własnego mienia. Przerobiono i wykorzystano w systemie moje dane w Urzędzie Pracy, aby pozorować, że jestem chora psychicznie po uszkodzeniu ciała, którego nie było, ale zamierzano tego dokonać, aby wypłacać środki dla oszustów pobierających na takie fałszerstwa pieniądze. Dlatego odmówiono mi wydania wydruku z Urzędu Pracy, że nie widnieję w rejestrze, ale jedynie ręczni wpisano zapis, gdyż bezprawnie mnie wpisano przez oszustów, aby ukryć że moje dane bezprawnie wpisano jako poszukującą pracy, mimo, że tak nie jest. Przerobiono mojej dane i podstawiono służby, które kradną na nasze dane pieniądze, bawiąc się życiem i godnością innych jak piłką w grze. W Starachowicach dorobiono również opinię psychiatryczną dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, mimo że on jest na stałe zameldowany w Miedznej Drewnianej a nie w Starachowicach i nie podlega pod ten urząd. Przerobiono go za Bochyńskiego i wpisano dane Jerzego Bochyńskiego z Katowic dopisując mi chorobę psychiczną na Starachowice wykorzystując jego prawdziwe dane jako Jerzy Kaźmierczak i dlatego takie dane bezprawnie wpisano do Ksiąg Wieczystych w Sądzie w Starachowicach na moje mieszkanie po rodzicach, przez obcą osobę posługująca się moimi danymi i wpisując PS mojej zmarłej mamie, co jest przestępstwem Urzędników Państwowych, pozorując, że jest moim ojcem. To dlatego dorobiono opinie chorych psychicznie by ukryć skalę oszustw i kradzieży przez Urząd Skarbowy w Starachowicach, który nie wysłał z tego powodu listu na SOF-ART Sp. z o.o. , gdyż prowadzone są nielegalne transakcje i Urząd Skarbowy znakomicie o tym wie, a dowodem jest wyrok w Toruniu dla mojego męża, że jest niebezpieczny dla ekonomii kraju i wydano zakaz 5 lat prowadzenia działalności przy zerowym obrocie pozbawiając jego danych w ZUS, aby nie mógł pracować i zarabiać. Kasy fiskalne przy fałszach danych osobowych połączone z kartami bankomatowymi to początek prześladowań chrześcijan, którym podmieniono dane osobowe.

Urząd Skarbowy próbuje oczekiwać odpowiedzi od męża, który otrzymał zakaz prowadzenia działalności przez pięć lat, i dlatego nie będzie się ustosunkowywał do tych pism, gdyż już mu grożono , a on nie jest zarejestrowany w ZUS, i nie ma obowiązku obecnie przy tym wyroku nic prowadzić. ZUS w Opocznie podmieni jego dane Kaźmierczyk na „Każmierczyk” i tak samo jak wpisano przy naszej sprawie o przewrócenie posiadania rodziny carskiej Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt IC 2627/10 przesłanej bezprawnie po dwóch latach po śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej do państwa Maksalon w Starachowicach, aby kraść przez Specjalną Strefę Ekonomiczną pieniądze na pod-spółki tworząc kapitał dłużny. Dlatego skazano mojego męża , co jest dowodem oszustwa rządu polskiego, pracującego dla gminy żydowskiej, która przerabia Polaków na Żydów pozbawiając nas naszej tożsamości przez milczącą zgodę Polaków czyli ich przyzwolenie. Dlatego na moje żądanie o wydanie pisma, że nie widnieje w rejestrze Urzędu Pracy w Starachowicach jedynie odręcznie dopisano , że mnie tam nie ma, gdyż bezprawnie moje dane umieszczono, że jestem jako poszukująca pracy i bezprawnie posłużono się moimi danymi osobowymi i dziś już widać, że nawet mojej mamy, która nigdy nie korzystała z ich pomocy i nie była bezrobotna. Powielono mamy dane i dlatego komornik nie wykazał konta mojej mamy w Banku Śląskim, wpisując że rodzice nie mieli kont co jest oszustwem a moje dane i podstawiono oszustów pozorując, że jestem chora psychicznie. Męża również znieważono. NIP byłej mojej spółki 664-00-11-441 jest obecnie w rękach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, ale NIP znika z Ministerstwa Sprawiedliwości , aby ukryć prowadzenie przez rząd nielegalnych operacji i dlatego mojego męża skazano, gdyż skradzione jego akredytywy i weksle, aby z kradzionych pieniędzy opłacać Polaków, aby doprowadzić do nikczemności tego Narodu. Pismo Święte wymienia modlitwę wierzących, gdzie wyraźne są zasady które zostały przekroczone, aby otrzymać pieniędzy na tyle aby ludzie z nędzy nie zaczęli kraść i znieważyli imienia Boga. Do tego zamierzano doprowadzić aby ludzie z głodu zaczęli kraść, bądź zgodzili się przyjmować kradzione pieniądze z rządu jako zapłata Judaszowi za wydanie chrześcijan na śmierć, nędze i poniewierkę.

Premier Anglii pan Cameron chce uciec z pieniędzmi skradzionymi przez wykorzystanie naszych dzieci pozorując, że są w Anglii, co jest oszustem systemu bankowego a pieniądze idą dalej przez Anglię skąd Jerzy Idziak brał emeryturę czyli teść mojej siostry Beaty Idziak, który nie żyje, a pod którego podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując że obecnie nie żyje i wpisano fałszywy krąg spadkobierców pozorując Katarzynę Kędziorę z domu Krzemińską z matki Konstancji z domu Bochyńskiej za inną osobę Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska z Ostrowca Świętokrzyskiego, czyli pierwszą żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, i podstawiono pod jego dzieci moje dzieci i mojej siostry dzieci robiąc działy spadku na dzieciach i dorabiając dla dzieci opinie psychiatryczne, aby pobierać pieniądze przez oszustów pozorując ich na opiekunów chorych dzieci w systemie bankowym, przez Urząd Pracy, Urząd Miasta i Urząd Skarbowy w Starachowicach, który kryje miliardowe obroty na Lipie Henryk Szyb 1 kolo Starachowic co zamierzano ukryć przez wykazanie dochodów z nielegalnej utylizacji niebezpiecznych odpadów nielegalnie wprowadzanych do szybów górniczych, aby nas oskarżyć za ich działanie, i ukryć rzeczywiste pieniądze kradzione z depozytów. Dlatego nie wydał Urząd Skarbowy dokumentów mężowi na SOF-ART Sp. z o.o. pozorując, że jest inną osobą, gdyż podstawiono służby wojskowe do kradzieży naszego mienie przez błędy w kartach bankomatowych i umowach bankowych. Zamieniono kartę PostFinanse Jerzy Kazmierczyk ze Szwajcarii która zatrzymał bankomat i nie oddano pozorując, że o inną kartę chodzi i posłużono się oszustwem przez prokuratora. Lakonicznie nie odniesiono się do prawdziwej przyczyny i wydano męża kartę bankomatową z Szwajcarii dla oszusta, co wynikało oz odpowiedzi do odwołania męża zamieniając szwajcarską kartę na dawną moją kartę z PEKAO SA na Bożena Piórecka i obecnie są przesyłane wykazy z konta obcej osobie na mój dawny adres sprzedanego mieszkania. Celem było wykorzystanie karty bankomatowych w ANGLII do uwiarygodnienia fałszywej rodziny przy wykorzystaniu danych osobowych naszych dzieci, które miały połączyć depozyty w Szwajcarii z bankiem PEKAO SA , którego właścicielem jest bank włoski UniCredito. Z tego powodu zrozumiałym jest przeproszenie Papieża Franciszka gejów, gdyż podmieniono nam tożsamość i płeć w systemie bankowym oraz w Sądach.

Doszło do wytworzenie szeregu kart bankomatowych na błędne dane osobowe wielokrotnie powielane, które wydano służbom wojskowym. Połączenie elektroniczne paragonów w kasach fiskalnych z systemem kart bankomatowych powoduje powielenie jednej osoby na kilka tożsamości i podstawienie za nią innych osób. Mechanizm ten zastosowano do kradzieży carskich depozytów przez Urząd Skarbowy w Starachowicach na Lipie Henryk Szyb 1, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców podmieniając dane osobowe przy pomocy kart bankomatowych, co miało służyć kradzieży pieniędzy przez premiera Wielkiej Brytanii pana Camerona, który wykorzystał dane osobowe mojego syna Jakuba Pióreckiego, oraz obecnie dla mnie obcej osoby Pauliny Machowskiej córki drugiej żony byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił po rozwodzie nazwisko na Kornaszewski. Umieszczono dane osobowe moich dzieci w Anglii i podstawiony został za ich ojca Czesław Daleszak, jako mąż Angielki, co jest fikcją ale w systemie bankowym służyło do wykazania spadkobierców rodziny carskiej w Anglii, która przy wyjściu z Unii Europejskiej dokonywała podziału mienia przy pomocy Urzędu Skarbowego stosując artykuł 50 uniemożliwiając osobie oskarżonej jako osobie okradanej zaskarżenie z artykułu 50 kk. Aby ukryć matactwo doszło do wykorzystania recept na lekarstwa do połączenia kilku osób w jednej miejscowości w jedną osobę. Zamieniono dane mojej teściowej Łucji Kaźmierczyk z Miedznej Drewnianej 244 na moją mamę Filomenę Bochyńską w Starachowicach, którą zamieniono na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , które to dane zamieniono na moje dane z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka z domu Bochyńska, aby zamienić dane na Bożena Piórecka z domu Mazurek co spowodowało wstawienie mojej mamy Filomeny Bochyńskiej za żonę pierwszego zięcia Dariusza Pióreckiego, którego dzieci podstawiono za spadkobierców drugiego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na SOF-ART Sp. z o.o. wyprowadzając pieniądze dla Urzędu Miasta Starachowice na dane Dariusz Piórecki windykując Jerzego Kaźmierczyk czyli przestępstwo doskonałe przy wykorzystaniu windykacji Urzędu Skarbowego okradającego na miliardy depozyty carskie zamieniając produkcję mebli na SOF-ART Sp. z o.o na MEBLE FORTE jako strefa mebli na obszarze SSE Starachowice co spowodowało finansowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych i Banków takich jak Raiffeisen używających danych Bożena Piórecka z domu Mazurek, co ukryto w Rudzie Malenieckiej przez błąd jako Bożena Piórkowska , gdyż była to jedyna reaktywacji w PRL i nie ma ucieczki od oszustw. Należy się uczciwie rozliczyć i wypłacić podatki dla Polski w tym krajów, gdzie znajduje się majątek naszej carskiej rodziny i książęcej w wysokości 7% od zwracanego mienia. Doszło do matactwa w Toruniu i skazania męża Jerzego Kaźmierczyk przez SO Toruń IIK 164/11 przez Skarb Państwa i Bohdan Żakiewicz, które uwiarygodniła rozgłośnia Radio Maryja i ksiądz Tadeusz Rydzyk realizujący geotermie uwiarygadnia człowieka, który dokonał zawłaszczenia carskich depozytów do Anglii bilionowej wartości wytwarzając roszczenie w Toruniu na kwotę 300.000,- złotych co jest zbieżne 300.000.000,- dywidendy KGHM . Należy zaznaczyć, że papież Franciszek przeprosił gejów i lesbijki, gdyż rząd polski w systemie bankowym podmienił nasze dane osobowe na gejów i lesbijki, aby wytworzyć fałszywe małżeństwa do pobierania carskich depozytów uczestnicząc w kabale trwającej 100 lat realizowaną przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku , która finansowała rewolucję w Rosji w 1917 roku. Oznacza to, że przeprosiny papieża Franciszka obligują do zwrotu zawłaszczonego przez Kościół katolicki mienia naszej rodziny i uwolnienia porwanych w przeszłości dzieci, których DNA służyło do ukrycia reaktywacji carskiego mienia w Rudzie Malenieckiej w 1986 roku.

Premier Francji określił sytuację pozorując złamanie prawa, aby przeciąć wrzód do którego przez lata politycy sami doprowadzili nie mówiąc prawdy o naszej rodzinie i robiąc w Paryżu spadek na carskiej rodzinie w 1923 roku na nazwisku Mikołaj Potocki. Określono w wywiadzie premiera Francji słowa „przeciąć wrzód” podobnie jak określił mój chrzestny Józef Kowalski. Od tego czasu wyszło 2,5 tony zatrutych ryb w Brodach, które są na skutek utylizacji na Kopalni Henryk co miło ukryć nielegalne wyprowadzenie pieniędzy z depozytów, za które zamierzano nas oskarżyć jako właściciela co jest widoczne w SO Toruń IIK 164/11, gdzie doszło do oszustwa i skazania męża Jerzego Kaźmierczyk, który ze mną Bożeną Bochyńską-Kaźmierczyk jest faktycznym właścicielem carskich depozytów i z tego powodu potrzebny był wyrok skazujący do wytworzenia roszczenia i ukrycia wyprowadzanego mienia w Starachowicach przez Lipie Henryk Szyb 1. Określenie podobne „przeciąć wrzód” w rozmowie ujawnił pan Czesław Daleszak, którego żona zakupiła ode mnie działkę i podała się za spadkobiercę po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich. Spreparowane dokumenty w Kielcach poszły na Katowice, gdzie już wyjawiono fałszywe spółki za co mój mąż został oskarżony i skazany w Toruniu , który nie mieszka w Katowicach, ale mieliśmy tam założoną fundację APEX-STAR, której dokumenty znalazły się na ulicy Francuskiej w Katowicach w Sądzie.

Działania pana premiera Francji jest skierowane przeciwko społeczeństwu Francji i oznaczały nawoływanie do zamordowania carskiej rodziny w Polsce przez rzad polski, do której przygotowano akta przez IPN w Krakowie.

Przyczyna takiego działania tkwi w zmowie polityków Unii Europejskiej, która nie ma prawa do podatku 7% od przywracanego dla nas mienia sprawą SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej pod która podstawiono Urząd Bezpieczeństwa i agentów Maksalon. Celem takiego działania było zawłaszczenie podatku 7% do Anglii , która w tym celu podjęła decyzje o wyjściu z Unii Europejskiej, aby oszukać wszystkie kraje członkowskie, na których terenie znajdują się carskie i książęce majątki w tym cesarskiej rodziny Niemiec. Mamy do czynienia ze zmową czołowych polityków Unii Europejskiej, którzy działali na szkodę własnych państw, którzy ukrywają rzeczywistą przyczynę jaką jest próba prywatnego przejęcia 7% podatku od cesarskiego mienia w Niemczech i carskiego mienia oraz królewskiego Polski, aby oskarżyć Gminę Żydowską w Nowym Jorku za kradzież co miało spowodować prześladowanie chrześcijan jako narodu Judy i Żydów obciążonych za kradzież wprowadzając dyktaturę wojskową i jedną religię, aby ukryć rzeczywistą przyczynę jaką jest zdrada interesów narodowych na rzecz Unii Europejskiej, aby wyprowadzić pieniądze na prywatne konta jednostek czyli wysokich polityków UE co zamierzano ukryć przez wywołanie konfliktu zbrojnego wykorzystując dane osobowe naszych dzieci w Anglii i przyjazd papieża Franciszka do Polski, gdyż dla Kościoła wypłacono skradzione pieniądze wprowadzając kabałę, aby zamordować carska rodzinę czyli nas i oskarżyć Kościół katolicki, aby nawiązać do Nerona.

Rodzina carska została od 1918 roku uznana została za zmarłą, ale przeżyła co spowodowało przy ujawnieniu, że żyjemy próbę naszego morderstwa i kradzieży pieniędzy przez fałszywych arystokratów wytworzonych przez Gminę Żydowską w Nowym Jorku dla której pracuje Bohdan Żakiewicz, który zaskarżył męża Jerzego Kaźmierczyk i powielono sprawę na Warszawę.

Gmina Żydowska w Nowym Jorku widząc pienidze, którymi obiecano się podzielić nie zauważyła, że miała zostać oskarżona i zamknięta w obozach, aby nawiązać do polityki Adolfa Hitlera, gdyż za Paulinę Machowską podstawiono Paulinę Hitler za której opiekuna podstawiono Czesława Daleszak pod dane Dariusza Pióreckiego i publicznie poinformowano, że Angela Merkel może być córką Adolfa Hitlera.

Oszustwo polegało na oszukaniu krajów członkowskich Unii Europejskiej do których powinien wpłynąć podatek 7% od zwracanego mienia, który jest należny w danym kraju w którym zwracany jest carski majątek. Oznacza to próbę oszukania krajów członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii z której pieniądze zamierzano wyprowadzić do Anglii przez fałszywy krąg spadkobierców w sytuacji, gdy podatek powinien być wypłacony w Szwajcarii za mienie w Szwajcarii mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli rektora Uniwersytetu we Fryburgu ojca Józefa Innocentego Marii Bochyńskiego czyli carewicza Aleksego Romanow znanego w Kościele w Polsce jako Marian Bochyński oraz w wojsku polskim jako Roman Bocheński.

Działanie premiera Francji przypomina plany rewolucji Francuskiej, która w 1812 roku doprowadziła do ataku na Moskwę. Wezwanie, aby „przecięć wrzód” polega na wezwaniu rządu polskiego do zamordowania nas czyli carskiej rodziny w Polsce w celu obciążenie Narodu Polskiego i Żydów w Nowym Jorku, za działania masonerii we Francji.

Wykorzystano nazwisko starosty starachowickiego Dariusz Dąbrowski podstawiony pod Dariusz Piórecki przez co nawiązano do generała Dąbrowskiego i hymnu jako mazurek zamieniony na nazwisko Franciszek Jan Mazurek czyli hrabia Jan Tarnowski za którego wstawiono fałszywych spadkobierców wykorzystując DNA naszych dzieci do działów spadku licząc na to, że Polacy rozpoczną wojnę z Rosją. Nakręcono film „Ostatni Mazur Tarnowski” i upozorowano hymn Mazurek Dąbrowskiego na małżeństwo w kabale.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s