Próba wrowadzenia jednej religii w Polsce jako dyktatury wojskowej

Starachowice 29.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zjazd NATO jako próba wprowadzenia jednej religii przez wojsko

Wykorzystano artystów pod podstawienia pod carska rodzinę i banki wyprowadzały pieniądze. W Lublinie podstawiono fałszywych spadkobierców carskiej rodziny podstawiając pod Pietrasa świadka na chrzcie w Szczekarkowie braci Bochyńskich. Pieniądze wyprowadzano przez sprawy rozwodowe szeregu osób w tym Niemcy wprowadzili rozwód Ingard Weissmann i Roberta Weissmann szefa Gestapo w latach pięćdziesiątych w Szwajcarii, który wymordował w Starachowicach większość arystokracji co ukryto w Zakopanym w Willi Palace i wydano książkę Palace Zakopane katownia Podhala. W Polsce w PRL dokonano reaktywacji carskiego mienia jedynej w PRL w Rudzie Malenieckiej i ukryto wyprowadzanie pieniędzy w Katowicach. Działania takie doprowadziły do Brexitu i kradzieży 2 bilionów dolarów i franków przez Bohdan Żakiewicz do Anglii, który współpracował z wojewodą lubelskim. Pani Beata Kozidrak została podstawiona pod Beatę Idziak i Beatę Szydło , a jej córki podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk i Agatę Duda. Kradzież pieniędzy w USA jest dokonywana przez tantiemy i gaże aktorskie w Hollywood w USA, gdzie podstawiano dane pod księcia Wacława Bocheńskiego w USA nazywanego księciem z Lublina, który zarządzał majątkiem mojego dziadka wpisanego jako jego brat w Szczekarkowie Brunon Bochyński czyli Aleksy Romanow ukryty jako rektor Uniwersytetu we Fryburgu ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński. W SO Toruń sędzia Pruss aby wytworzyć roszczenie wykorzystała nawet studentkę Edytę Zyśk podstawiona p[od drugiego świadka przy urodzeniu Zysk, aby podmienić dane osobowe. Do uwiarygodnienia Bohdana Żakiewicz, który do Anglii wyprowadził kradzione pieniądze posłużono się medialną postacią księdza Tadeusza Rydzyk, który uwiarygadniał geotermię przez Radio Maryja. Posłużono się również Jolantą Kwaśniewską podstawiona pod Jolantę Kręcką szefa NFZ w Łodzi, który przez windykacje SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk przez PFRON Warszawa sponsorowała elektrowstrząsy w zakładach psychiatrycznych i połączono z Marią Stolzman honorowym obywatelem Starachowic i kościelną fundacją zaopatrzenia wsi w wodę zamieniając firmę SOF-ART Sp. z o.o. na gabinet medyczny na ulicy Grzybowej 1 w celu sponsorowania zakładów psychiatrycznych w tym w Lublinie , Warszawie i Łodzi. Windykacje na wodę na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 połączono z awarią czyli celowym uszkodzeniem w 2016 roku instalacji na Nad Kamienną 25 w 2016 roku zamienionym przez wodociągi a 2014 rok. Działanie takie połączono z zawieszeniem w stanie kapłańskim biskupa Janusza Kaleta przez papieża Franciszka w 2016 roku łączono z adwokatem Kaleta w sprawie SO Kilce IXKa280/12, gdzie ujawniłam carski majątek co połączono z wnioskiem biskupa Janusza Kalety w 2014 roku. Działania powyższe połączono z podpisaniem ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2016 roku z 2014 roku o przyznaniu podwyższenia opieki na dzieci niepełnosprawne i ich opiekunom z 2014 roku., gdyż naszą carska rodzinę uznano za chorych i dopisano opiekunów, aby kraść carskie depozyty.

Celem powrotu do 2014 roku było odwrócenie zapisu biblii o 7 latach, gdzie antychryst dochodził do władzy w filmie „Pozostawieni” jako okres od sprawy SO Kielce IIIK207/07 do sprawy w SO Toruń IIK 164/11, gdzie bezprawnie powielono tożsamość męża Jerzego Kaźmierczyk skazując dwa razy w tej samej sprawie na wniosek Skarbu Państwa wykorzystując oskarżenie Bohdan Żakiewicz, którego podstawiono pod Bohdana Bochyńskiego z Szczekarkowa, aby wyprowadzić dwa biliony dolarów i franków do Anglii i ukraść przez Brexit.

Mąż mgr inż. Jerzy Kaźmierczyk został skazany w Toruniu IIK 164/11 , aby wytworzyć roszczenie do kradzieży carskiego mienia na skutek działania papieża Franciszka, którego podstawiono po Hamana, który miał zginąć. W tym celu Kościół katolicki otrzymała Judaszowe pieniądze z kradzieży czego przykładem jest sprzedaż Pałacu w Niezdowie przez siostry służki z Sandomierza należący do mojej książęcej rodziny babci Marii Lubomirskiej.

Zamierzano odwrócić biblijny okres 7 lat , kiedy UE i USA i Polska przy pomocy pełnomocnictwa naszego dla Bohdana Żakiewicz, któremu dopisano herb Trach czyli Smok dokonywała obrotu depozytami carskimi pozorując naszą śmierć w systemie bankowym pozbawiając nas środków do życia przez wpisanie spadkobierców po nas żyjących na nasze mienie i zawłaszczając nieruchomości po rodzicach i dorabiając dla nas opinie psychiatryczne w celu uniemożliwienia obrony. Za dokonane kradzieże wytworzono wyrok skazujący w SO Toruń IIK 164/11dla męża Jerzego Kaźmierczyk wymieniając obroty zagrażające bezpieczeństwu kraju w sytuacji , gdy ich wartość rzeczywista wynosiła ZERO, gdyż nie mamy dostępu do pieniędzy w banku, ale Urząd Skarbowy robił obroty dla rządu polskiego na spółach męże Jerzego Kaźmierczyk bilansując na ZERO. Zamierzano zabić męża Jerzego Kaźmierczyk o czym świadczy dorobienie fałszywej opinii psychiatrycznej o próbie samobójczej czego nie było. Celem było zaskarżenie papieża Franciszka i Jarosława Kaczyńskiego , którego podstawiono pod nas herb Rawicz do kradzieży carskiego mienia dla PiS, który miał zostać zdmuchnięty przez Lidera Światowego, który miał z ręki W. Putin otrzymać władzę aby nawiązać do Pisma Świętego o Jezusie Chrystusie, którego przyjście ma usunąc Antychrysta , który zasiadł w Świątyni Pańskiej. Z tego powodu wykorzystano naszego drugiego pełnomocnika Kazimierz Bania ulica Ikara 7 w Warszawie. W tym celu zamieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z domu Bochyńską na Bożenę Romaniuk z domu Piórecka, aby upozorować mnie na córkę Kazimierza Bani podstawionego pod księdza Kazimierza Romaniuk, który wydał słowo wstępne do drugiego i trzeciego wydania Pisma Świętego odnosząc się do mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który ukrył się jako ojciec Józef Innocenty Maria Bochyński rektor Uniwersytetu we Fryburgu, a był mężem księżnej Marii Lubomirskiej. Z tego powodu zamieniono moją mamę Filomenę Jadwigę Mazurek na tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego i podstawiono pod moje dane osobowe córki, aby podstawić Ludwik Marię Mycielskiego , aby połączyć z Karolem Meissner czyli osoby tworzące skład biblii z panem Meissner jako osoba w Fundacji hr. Jakuba Potockiego w Warszawie, aby przejść na windykacje precjozów carskich podstawiając prezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach pana Kubickiego pod nazwisko ksiądz Czesława Jakubiec zamieniając na Czesława Daleszak, którego podstawiono w Anglii, aby pozorował ojca Jakuba Hitler i Pauliny Hitler. Na Pałac w Białaczowie podstawiono księdza Konrada Gąsiorowskiego co połączono z ART-B w Izraelu, a mojego teścia Jana Kaźmierczyk podstawiono pod księdza Jana Stępień, aby ukryć pobierane banku przez Stanisława Stępień z USA depozyty carskie przez wiceprezesa APE-CH GmbH co ukryto przez podmianę właściciela zakupionych przedsiębiorstw Jerzy Kaźmierczyk przez błąd „zi” jako Jerzy Kazimierczyk co połączono z fundacją APEX-STAR w Katowicach w sądzie na ulicy Francuskiej i podstawiono Jerzego Bochyńskiego, którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak co połączono z błedem przez „a” jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak wpisaną do Ksiąg Wieczystych w Starachowicach wstawiając za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk moją ciocie Prezesa Sądu w Katowicach Barbarę Bochyńską jako rodzinę Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Z tego powodu prezes Sądu w Starachowicach chodziła z moimi dokumentami z sądu cywilnego do sądu karnego pozorując dla cioci Barbary Bochyńskiej w Katowicach.

Połączono 700 producentów kas fiskalnych w Polsce z 700 studentami szkół wojskowych, których odwiedził Putin jako połączenia w Polsce systemu paragon internetowego z system kart bankomatowych, który pozwala powielać tożsamości do zamiany ludzi przez agentów do windykacji carskich depozytów jako modernizacji armii rosyjskiej przez wykorzystanie kabały, gdyż córkę W. Putin i skradzionej Anny Pióreckiej podstawiono jako spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk podstawionym pod śmierć Jerzego Idziak w Katowicach na ulicy Sienkiewicza w 2005 roku, który pobierał emeryturę z Anglii.

Stworzono kłamstwo, aby pozorować , ze nie jesteśmy małżeństwem, aby usprawiedliwić swoją kradzież, która nie może być usprawiedliwiona jeśli nie ma chęci naprawienia szkody.

Przypowieści Salomona 6,30-31

„ Czy nie pogardza się złodziejem za to, że kradnie, nawet aby zaspokoić głód? A gdy go złapią, musi oddać siedmiokrotnie musi oddać całe mienie swojego domu. Lecz kto cudzołoży z zamężną, jest pozbawiony rozumu, a kto chce samego siebie zgubić, niech tak robi”

Dlatego dorobiono opinie psychiatryczne pozorując, że jesteśmy w innych związkach. Nasze obecne małżeństwo pobłogosławili moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy i otrzymaliśmy prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów.

Przypowieści Salomona 6,20

„Zachowuj synu mój przykazanie swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki! Utrwal je na zawsze w swoim sercu, i owiń nim swoją szyję. Gdy pójdziesz będzie ci towarzyszyć, strzec cie będzie w czasie twojego snu, a gdy się obudzisz odezwie się do ciebie, gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem; drogą życia są zaś napomnienia do karności”

Dokonano zamiany, to nam ukradziono mienie i mojej rodzinie jako reaktywacja jedyna w PRL w Rudzie Malenieckiej i reaktywacja obecnie Centralnego Okręgu Przemysłowego bez właściciela którego skazano. aby ukraść mienie. Obecnie dokonano przywrócenia stanu posiadania carskiej i książęcej rodziny na fałszywą arystokrację wytworzona przez służby woskowe w sądach polskich.

Oznacza to, że USA , UE, Polska i Anglia musi siedmiokrotnie oddać co oznacza całe ich mienie. Jest napisane,że grabieżcy będą sami ograbieni.

Beatę Kozidrak podstawiono jako draka na kozim biznesie pozorując ją za żonę prezydenta Andrzeja Dudy, który został zaplanowany aby ukryć kradzieże dokonane przez 7 lat przez synagogę szatana w USA, która wykorzystała sekretarkę Urzędu Skarbowego w Starachowicach zamieniona na księżniczkę. Zamierzano dokończyć kabałę domu Ipatiewa z 1918 roku, gdzie uratowano rodzinę carską przez kolejarzy i zamierzano obecnie zmusić rząd Polski do zamordowania naszej rodziny , aby obciążyć Polaków i ich prześladować co jest widoczne w Anglii.

Polska ma legalną możliwość przywrócenia nam godności, aby korzystać uczciwie z programów bankowych uruchomionych na nas z warunkiem, że musi to być uczciwe i musi być zniesiony wyrok sądowy w SO Toruń IIK 164/11 oraz wszelkie opinie psychiatryczne, które godzą w dobre imię naszej rodziny. Sam Sąd Okręgowy w Toruniu zabronił inwestować w Polskę z carskich pieniędzy wydając zakaz prowadzenia działalności na pięć lat i skazując męża Jerzego Kaźmierczyk za kradzieże Skarbu Państwa i Kościoła katolickiego przez 7 lat w celu wytworzenia roszczenia do dalszych kradzieży, aby finansować wprowadzenie jednej religii.

Przypowieść Salomona 9,1-9

„Mądrość zbudował swój dom, postawił siedem swoich słupów, zabija swoje bydło, zamieszała wino, zastawiła swój stół, wysłała swoje służebnice, zaprasza ze wzgórz miasta:

Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie! Do nierozumnego mówi: chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie i pijcie wino, które zamieszałam! Porzućcie głupotę, abyście żyli, i chodźcie drogą roztropności! Kto karci szyderce ten ściąga na się hańbę; a kto gani bezbożnika, ten się plami. Nie karć szydercy, aby cie nie znienawidził; karć mądrego, a będzie cię miłował”

Pismo Święte mówi , że Jezus Chrystus wstąpił do piekieł, aby głosić ewangelie umarłym bez Chrystusa co oznacza, że każdy człowiek, który jest kierowany dobrym duchem będzie wyrwany ze śmierci do życia przez Jezusa Chrystusa, którym jest przebaczenie. Bóg doświadczył wszystkich aby oczyścić z nienawiści i zła. Jest napisane czego się boi bezbożnik to na niego przyjdzie. Stalo się to powodem zaistniałych sytuacji, gdyż upozorowano, ze były mąż Dariusz Piórecki nadal jest moim mężem mimo zerwania ślubu, gdy odszedł od Boga i kierował się nienawiścią do ciemnoskórych dlatego przerobiono moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską jako ciemnoskórą Wiktorię Hall-Kornaszewską pozorując za córkę. Nienawidził homoseksualistów przez to w systemie bankowym przerobiono związki na homoseksualne zamieniając kobietę na mężczyznę czego dowodem jest sprawa w SR Starachowice Ko 336/13, gdzie podmieniono dokumenty Ewy Podolskiej z Krakowa pozorując ją na mężczyznę.

Dlatego również upozorowano starostę starachowickiego na homoseksualistę i podstawiono pod handlarza narkotyków dla zysku, aby wszystko poddać grzechowi, aby Jezus Chrystus zmiłował się nad wszystkimi, którzy są prawego serca. Poznanie daje zrozumienie spraw, które się toczą pod słońcem, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zniweczyć dzieła diabelskie, aby zbawić ludzi , a nie potępić co próbowano zniweczyć przez wprowadzeni jednej religii, która miała zniszczyć łaskę Jezusa Chrystusa. Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę co oznacza, że każdy kto pragnie sprawiedliwości będzie miał zrozumienie. Działania obecnego rządu nie odwołują się do chrześcijaństwa, gdyż opierają się na kabale bez przebaczenia i miłości. Dlatego na lotnisku jest symbol pochowanej krakowianki obok ciemnoskórej murzynki jako symbol rozpoczęcia nowego ładu. Pisze kto nienawidzi ten zabił co jest wykorzystywane w kabale do oskarżenia ludzi. Dokonano podmiany danych osobowych mojego drugiego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusz Piórecki przez opinie psychiatryczne w celu ukrycia skradzionych dzieci; w 1985 czyli Anny Pióreckiej oraz w 1986 roku Michała Pióreckiego w celu dopisania skradzionych dzieci dla Jerzego Kaźmierczyk w celu wypłaty alimentów z carskich depozytów dla dzieci, gdyż DNA dzieci w linii książąt Radziwiłł Katarzyny Kaźmierczyk, moich Bożeny Bochyńska-Kaźmierczyk z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka i siostry Beaty Idziak, będzie zgodne co wykorzystano do ukrycia skradzionych moich dzieci w Kościele katolickim i zamiany rodziny carskiej na książąt Radziwiłł. Z tego powodu podstawiono córkę Ewy Bukrym urodzoną w USA pod mojego syna Adama Pióreckiego podmieniając go na dziewczynę, aby wykorzystać dane medyczne u ginekologa w Białystoku w celu podstawienia w USA w Banku Rezerw Federalnych DNA skradzionej Anny Pióreckiej do pobrania carskich depozytów

Aby to ukryć podstawiono w USA Ewę Bukrym pod paszport Ewy Kaźmierczyk córki męża Jerzego Kaźmierczyk z pierwszego małżeństwa wykazując zgodność w linij książąt Radziwiłł Anny Pióreckiej i Ewy Kaźmierczyk podstawiając Ewę Żakiewicz i pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicz co ukryto w Katowicach podstawiając Ewę Idziak córkę Beaty Idziak jako spadkobiercę po Jerzyk Idziak biorącym emeryturę w Anglii, którego podstawiono pod mojego żyjącego męża Jerzego Kaźmierczyk dopisując nam wnuczkę Wiktorię Kornaszewską za córkę, którą posłużył się Bohdan Żakiewicz do wykazania DNA carskiej rodziny w Banku Rezerw Federalnych pozorując dziadka.

Z poważania
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://www.pomponik.pl/plotki/news-beata-kozidrak-pozbywa-sie-dawnego-zycia,nId,2227023,nPack,2

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s