Mat szachowy zadany przez Skarb Państwa dla rządu polskiego wyrokiem w SO Toruń

Starachowice 30.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Zakaz finansowania Polski z carskich depozytów wyrokiem SO Toruń IIK 164/11
Oszukanie prastarego rodu Arabii Saudyjskiej przez polski rząd.

TU ING Nationale Nederlande POLSKA SA z premedytacją zrobiło błąd wpisując  Lipie Henryk Szyb 1, 27-230 Lipie Henryk Szyb zamiast gmina Brody Iłżeckie co jest ukryciem moich danych an Bożena Piórecka przez oddział 630/16261 oraz powielone na 630/16261/17203 w sprawie polisy numer 00662673. Zamieniono obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego Dariusza Pióreckiego i podstawiono jego polisę numer 00663694 i wykorzystano do podmiany rachunek w banku ING Bank Śląski numer 2234168959.  Doszło do próby oszukania starodawnego rodu przez Żydów, którzy wydali Arabom moją wnuczkę z kradzieży, aby doszło do powtórzenia sytuacji tym razem nielegalnie, gdy siostra cara wyszła za syna cesarza Turcji. Tym razem zamierzano ukryć, że jest to moja wnuczka, która będzie miała moje DNA prastarego rodu Rurykowiczów z rodu Dawida. Zamierzano znieważyć oba rody podmieniając genealogię przez oszustwo. Celem było oszukanie Króla Arabii Saudyjskiej wpisując Maksalon na ulicę Nad Kamienna 25 w Starachowicach, którzy dokonali oszustwa w demokracji łamiąc zasady demokracji i stosując faszyzm i komunizm w celu uzyskania zysku na ropie naftowej z ARAMCO wykorzystując moje dzieci i wnuki do czego nie mają prawa dążąc do zniszczenia Islamu w celu wprowadzenia jednej religii. Zamierzano dać córkę królewska jako nałożnice, aby znieważyć dwa rody królewskie przez rząd polski i Jarosława Kaczyńskiego, który kieruje jego postępowaniem. Celem było znieważenie rodziny cesarskiej Turcji, aby przez podstawienie mojej wnuczki jako nałożnica doprowadzić do wykazania rodziny cesarskiej Turcji jako dzieci z nieprawego łoża z nierządu. Ksiądz Hieronim wskazał w jaki sposób idą od tyłu, aby wejść przez drzwi pokazując kopce kreta wskazując, że kopią. Dlatego na nieruchomości podsypano ziemię w kilu miejscach, aby pozorować kopce kretów w tym przy oknie, aby wykazać FACRO , którymi handlował Marek Król i zamieniono na Jezierski podstawiając inne osoby.

Doszło do niegodziwości i zawłaszczenia sprawy SO Kielce IC 2627/10 przez masonerię Wielkiego Dzwonu na Wawelu, gdyż pan Antoni Ciszewski wiedział kim jestem, pisał pisma które sam wykorzystał. Sprawę przeniesiono z Kielc do agentów UB państwa Maksalon w Starachowicach i prowadzono skrycie w Katowicach. Dlatego w jednym e-mail, pan Antoni Ciszewski współpracował w związku zapewnieniem zapłaty przez pana Marian Budkę na jego rzecz, do którego pan Kazimierz Bania przesłał dokumenty. E-mail ten jest całkowicie sprzeczny, z późniejszym, który przesłałam do SO Toruń IIK 164/11, gdzie wówczas nazwał mnie konkurentką dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co udowadnia powstanie drugiej tożsamości, gdy mnie jako księżną okradziono.

Przejściem między jedną wytworzona postacią a drugą jest sprawa SO Kielce IIIK 202/07, którą połączono ze Starachowicami poprzez bezprawne przesłanie sprawy SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej do Starachowic sygnatura INs 716/10 i podmieniono moje dane osobowe przez błąd „ż” podstawiając komornika Zygfryda Nowak pozorując moją mamę Filomenę Bochyńską za żonę komornika i podmieniając ją na jej chrzestną Filomenę Nowak. Doszło do wykorzystania fałszywych danych przez pana Antoniego Ciszewskiego i Czesława Daleszak, który zaskarżył w pierwszej sprawie SO Kielce IIIK 207/07 męża. Na skutek czego w rozmowie z moim ojcem został poinformowany, że jest złoto w USA zabezpieczone przez Wacława Bocheńskiego, gdyż pan Czesław Daleszak z panem Arkadiuszem Durlej zaczęli mi grozić pytając „czy ją też zamykamy”. Dowodzi to, że nie ma prawa, ale jest prawo służb wojskowych. Dlatego moja działka na ulicy Nowowiejskiej po sprzedaży dla żony Czesława Daleszak pani Lidii Daleszak znika i pojawia się w Kielcach i Katowicach co daje jasny obraz, że Jerzy i Barbara Bochyńscy zrobili reaktywacje carskiego mienia i wykorzystali moje dane na nazwisko Bożena Piórecka zamieniając mnie na Mazurek. Dlatego Sąd w Starachowicach nie uznał sprzedaży, a Urząd Skarbowy naliczył podatek za sprzedaż obecnie na Starachowice i Katowice co jest dowodem przestępstwa. Wcześniej było na Starachowice i Kielce. Wpisanie 1/12 części na działce co jest dowodem wpisania 12 Maksalonów, to jest przestępstwem i oznacza, że nie ma prawa. Doszło do podstawienia fałszywych hrabiów Tarnowskich na działce ulica Nowowiejska przez podstawienie ich pod udziały spółki SOF-ART Sp. z o.o. należącej do męża Jerzego Kaźmierczyk, którą wcześniej sprzedałam dla Jerzego Kaźmierczyk , który po 5 latach stał się moim mężem za zgoda moich rodziców. Jerzy Kaźmierczyk otrzymał od mojego ojca tytuły książęce przed ślubem, aby nasz ślub był zawarty zgodnie z prawem kanonicznym Kościoła prawosławnego, gdyż mój tata jest synem carewicza Aleksego Romanowa. Znika moja wygrana sprawa w SO Kielce IXKa 280/12 co oznacza kradzież spółki Jerzego Kaźmierczyk przez fałszywych hrabiów Tarnowskich z Kanady, aby podstawić pod nią sprawę tworzoną przez Czesława Daleszak do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie zamieniono mnie kobietę Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na mężczyznę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i odwrotnie, gdzie Czesław Daleszak znieważył moją rodzinę. Wykorzystano sygnaturę mojego męża SO Kielce IIIK207/07 jako numer 207 do podstawienia Czesława Daleszak za mojego męża , gdyż był świadkiem rozmowy z moim tartą o zdeponowanym złocie w Banku Rezerw Federalnych w USA . Dlatego wykorzystano wynajęcie przez mnie mieszkania na ulicy Majówka 25 od pania Szary wprowadzając dane Tarnowskich na Kanadę i podstawiając Marka Katzer pod dawne 20% udziałów moich Bożeny Pióreckiej wykorzystując Marka Król w Kanadzie i jego poręczenie za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do SO Kiece 207/07 do sądu, gdyż Marek Król znał moich rodziców i wiedział kim jestem, gdyż w przeszłości wynajmował mi mieszkanie na ulicy Leśnej w Starachowicach należącą do niego i jego żony czyli Marka i Urszuli Król.

Wykorzystano jego dane osobowe do podmiany przez Czerwony Krzyż wykorzystując ulice Czerwonego Krzyża oraz Miedzianą Górę , gdzie mieszkają ich rodzice , aby podmienić ich rodzinę na służby wojskowe i wykorzystać jego firmę w Polsce , która robiła opłatki dla Kościoła katolickiego do podstawienia fałszywych hrabiów Tarnowskich blisko papieża jako Zakon Maltański. Urszulę Król podstawiono pod Urszulę Idziak, następnie pod Urszulę Ochyńską z Urzędu Skarbowego w Starachowicach i Urszulą Mikro-Dziura w banku PEKAO SA w Kielcach. Natomiast Marka Król podstawiono za Marka Ignaczewskiego w SOF-ART Sp. z o.o. czyli firmie, która znika z systemu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pod Marka Katzer, gdyż komornik wykorzystał dokument, który nie został wdrożony, gdyż bezpodstawny nie mający umocowań prawnych o przekazaniu 20% SOF-ART Sp. z o.o. dla Marka Katzer, gdy nie wprowadził pieniędzy do firmy i dokument był nieważny, ale podstawiono stary akt notarialny o przejęciu przeze mnie jeszcze pod nazwiskiem Bożena Piórecka 20% udziałów SOF-ART Sp. z o.o. i upozorowano, że jest to druga spółka zamieniając na działalność gospodarczą dlatego Urszula Ochyńska w Urzędzie Skarbowym zapytała czy się rozliczyłam z ostatniej działalności co było nonsensem, gdyż spółkę sprzedałam dla Jerzego Kaźmierczyk w 2003 roku, a jedyną prowadzoną działalnością gospodarczą jaką prowadziłam wcześniej była firma AKMA po czym zamknęłam firmę po roku i przyjęłam się do pracy w firmie SOF-ART Sp. z o.o. jako pracownik. Wówczas Dariusz Piórecki miał 100% udziałów. Spowodowało to stworzenie obecnie trzeciej firmy pozorując, że jestem pracownikiem i podstawiono takie dane do Urzędu Pracy, gdzie moje dane użyto jako poszukująca pracy co jest przestępstwem i określono, że nie jest możliwe, aby wydrukować dokument, że nie widnienie w rejestrze. Kierowniki podpisał się osobiście z podpisem , że nie widnieje , gdyż powielono moją tożsamość wstawiając państwa Tarnowskich z Kanady pod dane Dariusz Piórecki na MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. , gdzie mąż Jerzy Kaźmierczyk na 100% udziałów co ukryto przez podstawienie danych Waldemara Maksalon. Zostaliśmy koncertowo okradzeni przez sąd i rząd polski, który wykorzystał pierwszy zakupiony program Symfonia na SOF-ART Sp. z o.o i celowo podstawił Krzysztofa Banasiewicz, głównego księgowego, który dostał wyrok w zawieszeniu jako inwalida i pracował nadal w Radomiu mimo zakazu prowadzenia działalności, który zamieniono na zakaz prowadzenia działalności przez męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11, aby ukryć podstawienie Krzysztofa Cybulskiego syna Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk pod pana Banasiewicz, który ukradł dokumenty firmy SOF-ART Sp. z o.o do ZUS , które pisała moja mama Filomena Bochyńska i podmienił na swoją żonę, pozorując, że jest właścicielem SOF-ART Sp. z o.o pozorując właściciela co spowodowało dalsze podstawienie Krzysztofa Chaja jako spadkobiercy w SOF-ART Sp. z o.o.

Urząd Skarbowy w Starachowicach kryje miliardowe obroty na pod-spółki SOF-ART Sp. z o.o prowadzone nielegalnie przez Skarb Państwa. Ponieważ mąż Jerzy Kaźmierczyk do Księgarni Diecezjalnej sprzedał dwie książki „Zakazana Prawda” w Toruniu. Pan Jarosław Kaczyński promuje książkę „Recydywa” podstawioną pod rząd Jana Olszewskiego zamienionego na Józefa Olszewskiego podstawionego pod męża Bożeny Olszewskiej, aby przejść na moją twórczość Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk , którą zgłosiłam na dwa adresy na Bohaterów Westerplatte 1, oraz Nad Kamienną 25 co połączono z SOF-Art Sp. z o.o., co oznacza, że pod dane Dariusz Piórecki podstawiono również Jarosława Kaczyńskiego, który wykorzystał dane mojego syna do kradzieży moich wnuków do biznesu paliwowego i energetycznego oraz lotnictwa co zamierzano ukryć przez podstawienie Zygmunta Solorz-Żak pod zakup ENEI podstawionej pod linię energetyczną do MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o pod adres Nad Kamienna 25, gdzie wykorzystano Oświadczenie mojej mamy dla męża Jerzego Kaźmierczyk o użyczeniu nieruchomości Nad Kamienna 25, aby przez windykacje MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o zakupić koncern energetyczny co połączono przez linie energetyczne w Łodzi z Białymstokiem stosując kabałę, aby podstawić Bożenę Romaniuk z domu Piórecka do ukrycia kradzieży.

Przejścia dokonano przez sprawę karną SO Kielce 207/07, do której mąż Jerzy Kaźmierczyk złożył prośbę o wznowienie co spowodowało powielenie jego na sygnaturę SO Kiece IIIK173/016 i SO Kiece IIIK173/016ŁK oraz dopisanie nazwiska Kaźmierczak tak jak w SO Toruń IIK 164/11. Powodem jest wykorzystanie mojego pisma do sądu, o wcześniejsze zwolnienie męża Jerzego Kaźmierczyk jeszcze przed naszym ślubem, gdzie wykorzystałam moje orzeczenie o niepełnosprawności jako umiarkowana grupa na stałe na nazwisko Bożena Piórecka co uprawnia mnie do pobierania zasiłku stałego wypłacanego przez MOPS 153,- PLN. Jednym z warunków przedterminowego zwolnienia jest gwarancja zatrudnienia takiej osoby o co zwróciłam się do Marka Król z Kanady, aby mąż mógł pracować na jego rzecz w Polsce. Taki dokument został przesłany wraz numerem telefonu do sądu w Kielcach po czym podstawiono za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk inną osobę pozorując, że wyszedł z więzienia, a faktycznie męża aresztowano z nakazu DOMSTAL SP. z o.o z Warszawy w wykonaniu prawnika z Katowic i podstępu prokuratury Kielce, gdyż podstawiono Marka Król pod Marka Katzer, którego podstawiono pod moje 20% udziałów na Bożena Piórecka na SOF-ART Sp. z o.o po czym przejęłam 100% udziałów i podstawiono Marka Kowalskiego syna Józefa Kowalskiego podstawionego pod mojego ojca Józefa Bochyńskiego. Wykorzystano również dane Marek Ignaczewski, którego na ulicy Łopuszańskiej 38 w Warszawie podstawiono pod Marka Król w Kanadzie i znika moja firma SOF-ART Sp. z o.o., którą sprzedałam w 2003 roku 97% akcji dla Jerzego Kaźmierczyk i 3% akcji dla Wiolety Wiatrowskiej jego siostry. Spowodowało to zakup Huty Ostrowiec SA przez windykacje SOF-ART Sp. z o.o. i podstawienie Józefa Kowalskiego jako osoby zarządzającej. Jednocześnie żonę chrzestnego podstawiono za żonę mojego syna Adam Kornaszewski w Irlandii wstawionego pod Adama Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski jako spadkobiercy po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk. Na Hucie Ostrowiec jednym z dyrektorów był Czesław Daleszak, którego żonę Lidię Daleszak podstawiono pod Lidię Maksalon pozorując, że jej pierwszy mąż Waldemar Maksalon jest spadkobiercą na mieniu moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich i dziadków Franciszka i Anieli Mazurek co jest przestępstwem, gdyż podstawiono Waldemara Maksalon który pobrał kredyty na spółkach męża Jerzym Kaźmierczyk podając się za opiekuna jego spadkobiercy za którego podstawił Zuzannę Maksalon wychowywaną przez jego córkę Edytę Maksalon wychowującą córkę Anny Pióreckiej.

Celem była podmiana mojego teścia Jana Kaźmierczyk za Jana Olszewskiego podmieniając na Józefa Olszewskiego zamienionego na mojego ojca Józefa Bochyńskiego. Dlatego tytuł książki „Recydywa” miał nawiązać do zamiany rodzin szlachetnych na recydywę podstawiając Waltera Kaczorowskiego i inny współpracowników PiS , którzy tworzą działy spadku na Wiktorii Kornaszewskiej do transakcji paliwowo-energetycznych podstawiając Josefa Tarnowskiego na Brazylię. Dlatego przyjechał z Radomia osobiście pan Bałażak na ulicę Nad Kamienną 25, z LPR, gdyż został podstawiony pod Żak, którego zamordowano przez powieszenie w 1924 roku zamachu na mojego dziadka.

Wykorzystano skradzione z Warszawy dokumenty przez służby wojskowe z ulicy Księżycowej 9 w Józefowie koło Piaseczna i podstawiono na MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. moje dawne dane osobowe Bożena Piórecka pod kreatywna księgowość tworzona przez grupę Janusza Pawłowskiego , którego córka jest w Anglii, który współpracował z COFACE, który pobrał 25.000, PLN z których się nie rozliczył co zamieniono na zabezpieczenie kredytu, które pobrały służby i zakupiono POLBANK co połączono Raiffeisen Bank, gdzie podmieniono moje dane osobowe na mojej mamy Filomeny Bochyńskiej zamienionej na Bożenę Piórecką z domu Mazurek windykując tak precjoza carskie przez PEKAO SA w Łodzi. Wytworzył Janusz Pawłowski kreatywną księgowość i bilans przyszłych zysków dla MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o do Ubezpieczalni . Podstawił mężowi Jerzemu Kaźmierczyk dokumenty do podpisania, które miały służyć do ubezpieczalni, po czym poprosił męża, aby złożył je w sądzie. Jest rzeczą oczywistą, że maż nie złożył w sadzie , gdyż znaczyłoby to wykazanie nieprawdziwych zysków, które było jedynie symulacją. Ale zamieniono ubezpieczenie na roszczenie i windykacje COFACE z tytułu ubezpieczenia prowadzonego dla innej firmy czyli Skarbu Państwa na Łopuszańską 38 w Warszawie przetrzymując męża Jerzego Kaźmierczyk w więzieniu na wniosek DOMSTAL Sp. z o.o. który podstawił za męża inna osobę pozorując, że wyszedł z więzienia co obecnie zamierzano ukryć przez Przemysława Król z ENEKO SYSTEM oraz Natalie Ziobro upozorowana na żonę Adama Pióreckiego podstawionego pod Adama Kaźmierczyk kryjąc kradzież Rynku w Rzeszowie, który rząd oddał dla Kościoła katolickiego, aby ukryć swoje działanie. Za stworzenie symulacji, która została użyta przez służby zamierzano oskarżyć siostrę męża Martę Cybulską podstawioną pod moją córkę Martę Bochyńską, aby skazać ich ukrywając kradzież przez Skarb Państwa i podstawiając pana Banasiewicz pracującego dla Zygmunta Solorz-Żak, który zamierzał pobrać pieniądze w Anglii przez podstawienie Pauliny Pawłowskiej za Paulinę Machowską podstawiona pod Paulinę Hitler usuwając Czesława Daleszak , Paulinę Machowska i mojego syna Jakuba Pióreckiego, których dane osobowe wykorzystano wcześniej. Podstawiono Elżbieta Jaworską pod dane osobowe Bożena Piórecka.

Dorobiono opiekę nad bazie zwrócenia się do sądu o zwolnienie męża Jerzego Kaźmierczyk, aby mógł mi pomóc i upozorowano, że jesteśmy w konkubinacie , gdyż w przerwie obywania kary pobraliśmy się, a dokument wpłynął przed ślubem i takie dane powielono w Toruniu.

Podstawiono pod każdą z powielonych postaci opiekę i podstawiono inne osoby za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jak Marka Kowalskiego, pod którego podstawiono za mnie pozorując opiekę jego ojca nade mną Józefa Kowalskiego, a jego dane podstawiono pod mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego i zastosowano podmianę odwrotnie i dorobiono opiekę Józefa Kowalskiego nad jego synem zamieniając na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając fałszywe dane przez Urząd Miasta Starachowice na Bohaterów Westerplatte 1/1. W Miedznej Drewnianej podstawiono siostrę męża Martę Cybulską za jego opiekunkę pracownika UM Starachowice. Całość ukryto przez podstawienie akt z Krakowa Ewy Podolskiej zamienionej na mężczyznę jako sygnatura w Starachowicach Ko 336/13.

Dlatego moją córkę Martę Bochyńską podstawiono za córkę Bożeny Olszewskiej pozorując , że moją córkę Marta Bochyńska, że jest w Armii Zbawienia i podstawiono Annę Piórecką.

Połączono teren osiedla Brazylia w Starachowicach z państwem Brazylia w Ameryce Południowej.

Podstawiono Bożenę Olszewską za siostrę Doroty Dobrowolskiej stomatologa podstawiając Dorotę lekarkę znajoma Bożeny Olszewskiej pozorując ją na siostrę zamieniając mnie w Kanadzie na dwie siostry Dąbrowskie w tym Dorotę dla przemysłu muzycznego. Dlatego pani Helena Surma podała fałszywe dane fikcyjnej osoby do sądu wpisując Dorotę Idziak, która nie istnieje. Pod nia podstawiono Dorotę Tarnawa z domu Maksalon zamieniając na Dorotę Maksalon z domu Tarnawa, aby podstawić pod fałszywych hrabiów Tarnowskich na Kanadę jako Dorota Dąbrowska oraz inne postacie, aby ukryć kradzież 10.000.000,- PLN w Końskich, aby przez podmianę komorniczą przejść na drugie imiona podstawiając Dorotea Merkel, zamieniając mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę Bochyńska-Kaźmierczyk przez Kielce co zamieniono na Elżbietę Rafalską jako ulubienice Jarosława Kaczyńskiego podstawioną pod pana Rafała jako obserwatora z ramienia mec. Ewy Piróg- Wolskiej na sali sądowej w SO Toruń IIK 164/11.

Spowodowało to połączenie Elżbiety i Rafała czyli podstawienie pod Rafała Popławskiego syna Marioli z domu Piórecka prawdziwe nazwisko Kornaszewska siostra Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i połączono Mariolę Popławską i drugiego jej męża z Mariolą Idziak z domu Kędroń żona mojego chrześnika Wojciecha Idziak , który połączono z Wojciechem Krzemińskim i jego siostrą Katarzyną Kędziora z domu Krzemińska. Dane osobowe Katarzyny Kędziora z domu Krzemińska podstawione pod dane osobowe Katarzyny Kaźmierczyk przechodząc na majątek Bogusława Kędziory po cioci w Anglii podstawianej pod majątek Bogusława Krasuskiego do pobrania pieniędzy rodziny książąt Radziwiłł. Z tego powodu Katarzyna Kędziora z domu Krzemińska mówiła do mnie , że rodzice Bogusława Kędziora śpią na złocie.

Wykorzystano firmę Marka Król, która robiła opłatki do Kościoła, i była zlikwidowana w Polsce do podstawienia fałszywych Tarnowskich przy papieżu Franciszku, a jego firmę Skywin, która oferowała zatrudnienie dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w przypadku zwolnienia z więzienia podstawiono pod lotniska i zakup samolotu przez Sławomira Tatarka i Anne Karcz pozorując, że są rodziną mojej matki Filomeny Bochyńskiej przez parafię Św. Trójcy w Starachowicach zamieniając moją mamę na z domu Bocheńską i podstawiono Annę Karcz na Ostrowiec Świętokrzyski i Nową Słupię w celu połączenia z USA, gdzie pracuje Anna Karcz. Dlatego spalono budynek państwa Karcz, aby podstawić Kubę Karcz pod Kubę Kołodziejczyk pozorując za mojego syna Jakuba Pióreckiego przez nagrodę Madonny Polskie w Pałacyku organizowanym przez Ognisko Plastyczne wówczas w Pałacyku na ulicy Konstytucji 3-Maja 15 pozorując, że miasto oddało pałacyk dla Kołodziejczyków udających rodzinę przez podstawienie matki Waldemara Maksalon Genowefy Maksalon z domu Kołodziejczyk. Pan Andrzej Kołodziejczyk zajmuje się psychologią i ma zajęcia z młodzieżą. Wykorzystano imię Andrzej do podstawienia Andrzeja Dudy pod pałacyk w którym nieszakali minister Kwiatkowski oraz Klarner jako zarządca. Celem wszystkich działań była kradzież naszego mienia przez podstawienie innej osoby za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego aresztowano wstawiając za niego służby wojskowe w 2008 roku co oznacza, że METRON SA został reaktywowany na nasze dane osobowe co świadomie ukrył sędzia Wojciech Pruss w SO TORUŃ IIK 164/11 odczytując moje akta ze sprawy SOF-ART Sp. z o.o w sprawie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co jest dowodem podstawienia byłego męża Dariusza Pióreckiego za mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk oraz Oświadczenia Marka Król, do zatrudnia co zostało wykorzystane do przejęcia 20% akcji SOF-ART Sp. z o.o. oraz kradzieży 80% akcji przez fałszywych Tarnowskich oraz Jarosława Kaczyńskiego i Skarb Państwa.

W tym celu dokonano podstawienia Tarnowskich i Dąbrowskich, a 80% akcji przejęli politycy pozorujać Majówka 25 na majątek majówka co jest oszustwem Starachowic.

W Starachowicach osiedle nazwane Brazylią zostało podstawione jako państwo Brazylia w celu wykazania w Brazylii fałszywych książąt przez służby wojskowe , które są podstawione pod APE-CH GmbH do kontaktów pana Siamak w USA w celu obniżenia ceny z puli królewskiej 7% dyskont co połączono jako 700 kas fiskalnych co miało nastąpić po zamordowaniu kolejnej Wiktorii do działu spadku na mojej wnuczce , którą w wieku 15-17 lat zamierzano oskarżyć o morderstwo do czego już przygotowano akta co wskazuje na rzeczywistą pracę policji, prokuratury i sądu podlegających ministrowi Z. Ziobro. Celem było zniszczenie moich wnuków i dzieci, które wykorzystywane są do kontraktów na ropę naftową podstawionych za spadkobierców APE-CH GmbH w Szwajcarii. O paliwa pisałam do pana Piotra Najmskiego, gdzie była pomyłka w nazwisku jako Imski po czym pismo zostało skierowane do Rafinerii Płock, gdzie prezesi byli nieobecni, a brat Ewy Eugster Adam Jakubczyk znalazł się w szpitalu, gdyż wówczas był ich pracownikiem a podstawiono go pod mojego syna Adama Pióreckiego i podstawiono pod syna Marka Król na Kanadę co ma przejście na Starachowice. Z tego powodu podstawiono syna Jana i Hanny Kasprzyk pana Marka Kasprzyk na 20% udziału w SOF-ART Sp. z o.o podstawiając na Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice pod Marka Kowalskiego pozorując opiekę na wybrzeżu nad moim synem. Z tego powodu dorabiane są opinie psychiatryczne dla syna męża Adama Kaźmierczyk, aby ukryć podmianę i zakupu Huty Ostrowiec SA, gdyż dopisano już moją wnuczkę za jego córkę do windykacji w Warszawie przez Janusza Krześniak komornika, aby przejść na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim zamieniane na UBS AG w Zurychu, gdzie podstawiono paszporty dzieci wstawiając służby wojskowe.

Działanie Sądu w Kielcach spowodowało podmianę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do wprowadzenia fałszywych Tarnowskich, którym wypłacono pieniądze pozorując za rodzinę i podstawiono Marię Szary jako Marię Tarnowska na Kanadę przez Czerwony Krzyż, gdzie dokonuje się podmiana danych w celu wprowadzenia fałszywych hrabiów Zamoyskich przez Gdańsk do podstawienia pod mienie Lubomirskich w Zamościu. Dokonano ukrycia faktu, że Czerwony Krzyż jest sponsorowany przez moją rodzinę, a obecnie z naszych pieniędzy w Kanadzie, które zawłaszczyły służby wojskowe. Działanie Sądu Okręgowe w Kielcach i Sądu Okręgowego w Toruniu doprowadziło do zniewolenia naszych dzieci, których DNA jest wykorzystywane do pobierania ropy naftowej z puli królewskiej ARAMCO co wskazuje na podstawienie Zygmunta Solorz-Żak na sprawę spadkową po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim za laptop Acer, aby pozorować za spadkobiercę do ukrycia kradzionych pieniędzy przy udziale sądu, prokuratury i świadomego działania ministra Zbigniewa Ziobro, który używa mojej wnuczki do krycia prywatnych niejasnych interesów rządu. Skradziono dwoje dzieci do ARAMCO co jest próbą oszukaniem Króla Arabii Saudyjskiej do którego dostępu blokują służby w ambasadzie w Polsce, aby ukryć handel dziećmi naszej rodziny w celu wydobycia dużego dyskontu w celu wykazania podstawionych osób za rodzinę królewską wykorzystując autorytet Tytusowicza Romanowa brata cara, które siostra wyszła za syna cesarza Turcji.

Rząd Polski w tym minister sprawiedliwości Z. Ziobro i pan Jarosław Kaczyński ma obowiązek zwrócić moje dzieci, wnuki i prawnuki.

Przepisy , które stworzył rząd polski nie mają nic wspólnego z Żydami, ale z synagogą szatana, która podmienia Polaków na Żydów. Dowodem na to jest Pismo Święte, które wyklucza stosowanie lichwy oraz stosuje umarzanie długu nakazane przez Boga. Żaden szanujący się Żyd nie miały czelności podnieść rękę na Judę. Stworzenie luki, aby windykować jest sprzeczne z Pismem Świętym, a brak umorzenia długu jest dowodem wtórnego pogaństwa.

Nawoływanie pana Prezydenta Andrzeja Dudy, że Polska jest drzwiami dla Chin ma odniesienie do wykorzystania przez rzad polski mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej, której matką jest Agnieszka Kornaszewską z domu Krześniak, której rodzicom Januszowi i Marioli Krześniak mój syn Adam Kornaszewski (Piórecki) kupił drzwi co można potraktować jako upozorowanie wymiany wejścia komornika w asyście policji na Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach, wówczas drzwiami , ale po przyjeździe klamka została podmieniona i było widać ślady włamania po czym sąd zabrał wejście dla sąsiadki Heny Surma pozorując spadkobierce po moim ojcu Józefie Bochyńskim w celu upozorowania, że wejście jest w Warszawie przez drzwi komornika Janusza Krześniak dla Chin wykorzystując moją wnuczkę do windykacji Polski i firm męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i SOF-ART Sp. z o.o. MARMOROC-POLSKA SP. z o.o , APE -CH GmbH i APE UMWELTTECHNIK AG dopisując moją wnuczkę za córkę co ukryto na windykacjach Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy, czyli kradzież w DOMSTAL Sp. z o.o. na ulicy Łopuszańskiej 38 w Warszawie przetrzymując męża w areszcie przez SO Kielce IIIK 207/07.

Wodociągi miejskie w Starachowicach uszkodziły licznik, który przez sabotaż doznał awarii i został podmieniony na wadliwy, aby wykazywał większe zużycie wody w celu ukrycia fałszywych windykacji na wodę na Lipie Henryk Szyb 1 podstawianych na ulicę Bohaterów Westerplatte 1, gdzie brak jest licznika co podmieniono na ulicę Nad Kamienną 25. Celem dalszych działań jest niszczenie ogrodzenia przez sąsiadów, aby upozorować wejście na nieruchomość Bohdan Żakiewicz pozorując wejście na opuszczoną nieruchomość, który jest znajomym ministra Antoniego Macierewicz w celu zawłaszczania kradzionych pieniędzy przy pomocy armii polskiej, którą zamieniono w okupanta na terenie Lipia Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie czyli firmy SOF-ART Sp. z o.o., którą zamierzał konfiskować minister Z. Ziobro wykazując tym samym stan wojny z carską rodziną Romanow, czyli rewolucję komunistyczną co jest zakazane z Konstytucji RP jako działania faszystowskie i komunistyczne. Działanie takie obliguje do zablokowania funduszy dla Polski zgodnie z wyrokiem SO Toruń IIK 164/11 na zlecenie Skarbu Państwa, gdyż się uprawomocnił co jest obowiązujące i powoduje konieczność zablokowania kredytowania przez Bank Światowy z carskich depozytów i wszelkich innych, gdzie są wykorzystywane środki naszej carskiej i książęcej rodziny oraz zwolnienie wszystkich pracowników pod-spółek prowadzonych nielegalnie przez Skarb Państwa. Wyrywane są sztachety ogrodzenia i odwracane są górą do dołu i tył na przód co jest dowodem kabały co dyskwalifikacje armie polską.

Najwyższy stopień masonerii 33 miał wykazać, że chrześcijanie za nieposłuszeństwo Bogu zostali wprowadzeni w nagrodę do pseudoelit, które pozbawiają ich imienia w celu zawłaszczenia zbawienia. Bez wiary Bogu podobać się nie można, a wiara bez uczynków jest martwa. Co przy pozorowaniu powoduje blokadę dobrych uczynków oraz logicznego myślenia. Dla zwycięstwa zła potrzebne jest tylko tyle, aby dobrzy ludzie nic nie robili.

Geodeci mierzą od narożnika aby fałszować linie i kusić ludzi żądzą pieniądza co połączono z Cmentarzem w Tarnowie, gdzie zaczęto mierzyć od narożnika grobowca księżnej Lubomirskiej przesuniętego podstawiając na Kościół jako symbol tronu szatana. Dokonano kradzieży w Tarnowie Góry Marcina. Następnie na szczycie góry stanął co miało być oddaniem czci dla bogactw świata, aby zniweczyć plan Boży, który mówi o zasadzeniu na górze odrośli Dawida wziętego z samego czubka. Zamierzano zamienić Boga na kult pieniądza.

Ewangelia Mateusza 4, 8

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „ Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „ Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu”

Załącznik

  • e-mail od pana Antoniego Ciszewskiego

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. Jerzy Kaźmierczyk

OB1

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s