Sprawa IC 178/15 w SR Starachowice jako utrata niepodległości Polski

Starachowice 1.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Kłamstwa powtarzane przez żołnierzy od 2000 lat

Rząd polski naraził życie naszej rodziny i znakomicie wiedział kim był mój dziadek Brunon Bochyński, gdyż tajne akta Zakładów Starachowickich, znalazł się tajnej kancelarii prezydenta . W zakładach zbrojeniowych było wielu szpiegów, a dzisiejsze działanie rządu świadomie i celowo prowadzą do wprowadzenia naszej rodziny w miejsce szpiegów, a naszą tożsamość zamierzano zawłaszczyć dla polityków z rządu.

Doszło do przejęcia kontroli nad spółką SOF-ART Sp. z o.o. przez wojsko polskie, które wstawiło spadkobierców po nas żyjących i powielono spółkę na wiele adresów, aby ukryć wyprowadzenie na Australię mienia carskiego i połączenie go z WKS Huta Ostrowiec S.A. Zostało to ukryte przez wydanie regonu do firmy IMPERATOR ROMANOW- Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, który jest zbieżny z numerem Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Australii. Z tego powodu moja firma IMPERATOR ROMANOW została zamieniona na spółkę i nadano jej samoistnie regon, który odpowiada Australii.

Powodem jest wykorzystanie moich danych w Australii przez Renatę i Piotra Pedryc do ARAMCO w celu uzyskania dostępu do puli królewskiej ropy naftowej, aby pozorować ,że są spadkobiercami podstawiając Marka Król z Kanady, który miał nasze pełnomocnictwo do rozmów, a miał również firmę w USA.

Upozorowano siostry Beaty Idziak córkę Alicję Idziak na Mazurek z domu i podstawiono Alicję Maksalon z domu Kowalską pracownika PEKAO S.A. i podstawiono jako rodzinę Mirosławy Kowalskiej pracownika banku PKO BP, aby połączyć dwa banki. Wykorzystano dane osobowe pracownika sadu Alicji Niziołek i jej siostry do podstawienia pod nazwisko Mazurek i wykorzystano fakt, że ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w przeszłości pod nazwiskiem Bożena Piórecka byłam jej sąsiadką, gdyż wynajmowałam nieodpłatnie mieszkanie od Marka i Urszuli Król, których dane wykorzystano, gdyż obecnie mieszkają w Kanadzie. Podstawiono ich dane pod komputerową tomografie głowy, gdy pod nazwiskiem Bożena Piórecka była w Australii gościem Renaty i Jacka Aksan , gdzie uderzyłam się w głowę. Spowodowało to wykorzystanie akt medycznych z Australii dla moje mamy Filomeny Bochyńskiej w Polsce, gdy podczas pobytu na oddziale szpitala w Końskich na oddziale diabetologii uderzyła się w głowę co spowodowało upozorowanie choroby mamy na cukrzycę w celu podstawienia moje siostry Beaty Idziak, która miała cukrzyce po urodzeniu dziecka, którą upozorowano na córkę Jerzego i Barbary Bochyńskich i podstawiono na Australię jako Bożena i Filomena tworząc zapis Lipie Henryk Szyb 1 , jako błąd Lipie Henryk Szyp 1 i powielając na Lipie Henryk Szyn oraz tworząc kolejne kombinacje.

Celem tych działań było podstawienie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod śmierć Jerzego Idziak w Katowicach, który pobierał emeryturę w Anglii w celu podstawienia działu spadku w Szwajcarii w 2005 roku na spółce APE-CH GmbH należącej do męża Jerzego Kaźmierczyk w celu podstawienia fałszywych spadkobierców w Anglii.

Ewę Wielochowską podstawiono pod Ewę Kornaszewską podstawioną pod Ewe Idziak podstawioną pod Ewę Falkiewicz żonę prokuratora podstawiono pod Ewę Eugster podstawioną pod Ewę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim co ukryto przez podstawienie Ewy Cichockiej na ulicy Nad kamienną 25 w Starachowicach i zamieniono na jej męża Piotra Cichockiego podstawionego pod Piotra Idziak na Katowice Kamasznicę oraz Anglię, gdzie za niego podstawiono Czesława Daleszak udającego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wpisując błędy w nazwisku przez „zi”, „żi”, „ż” do działów spadku do Traga Bank w Anglii, gdzie przesłano pieniądze przez dział spadku na APE-CH GmbH w Szwajcarii w 2005 roku. Została zakupiona fabryka Oranżady HELENA, która zakupiła WKS Huta Ostrowiec S.A., gdzie wcześniej pracował mąż Jerzy Kaźmierczyk i przejęła leasing Herbat w Rumunii za 120.000.000,-EUR od banku ING Bank Ślaski likwidując stratę banku. Podstawiono w Rumunii brata Stanisława Pikul z Tarnowa pozorując na Szwajcarię Stanisława Stępnia, aby podstawić moje dane na Bożena Piórecka ze Szwajcarii na Tarnów. Doszło do wypłaty odszkodowania z TU Warta , która wypłaciła dla mnie pieniądze za badania w Australii dopiero w Polsce, gdyż w Australii musiałam pokryć z własnych pieniędzy, o których zwrot musiałam wnieść w Polsce. Spowodowało to powielenie moje osoby, aby podstawić pod jedną z nich Ewę Tylman i jej wypadek na moście, aby pozorować mojego syna na znajomego Ewy Tylman, które to oszustwo wykreowano w Polsce. Celem było wykorzystanie rozliczenia w TU Warta, aby zamienić na zdarzenie uderzenia statku w budowany most na Krymie, aby podmienić dane osobowe na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na kapitana statku tureckiego czyli podmieniając go na Tytusowicza Romanow. Dlatego SR Starachowice w sprawie IC 178/15 wpisuje w pouczeniu o eksmisję Nad Kamienną 25, do sprawy INs 716/10 , która był kontynuacją INs 956/09, gdzie doszło do przestępstwa co doprowadziło do śmierci mojej matki, aby UB zrobił dział spadku na moim dziadku i rodzicach. Dlatego podmieniono dane osobowe wpisując w pouczeniu sprawy IC 178/15 o eksmisję z ulicy Nad Kamienną 25, że sprawa dotyczy Marynarki Wojennej i wojska, aby podstawić kolegę Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego, który był marynarzem. Z tą osobą zapoznał Ewę Machowska z domu Niewczas obecną Ewę Kornaszewską jego żonę Dariusz Piórecki przed naszym rozwodem, aby podstawić pod Ewę Tylman.

Po wizycie papieża Franciszka miały nastąpić aresztowania co określiła pani Hanna Gronkiewicz Walz znajoma mojej nauczycielki ze Starachowic. Medialne pokazanie w tle mostu świętokrzyskiego można odnieść do zdarzeń na moście w Poznaniu i Krymie, aby podstawić TU Warta do wypłaty odszkodowań łącząc z zestrzeleniem samolotu przez Turcję, aby upozorować mojego syna na pilota samolotu co połączono z jego pradziadkiem jako komputerem sterującym walką w USA. Zamierzano oskarżyć mojego syna Adama, którego podstawiono pod syna Renaty Aksan pana Adriana, którego zamieniono na biskupa, aby wykorzystać dorobione akta przez Polskę dla Ewy Tylman do eliminacji kilku osób i wprowadzenia Renaty Aksan pod moje dane Bożena Piórecka w Szwajcarii do działu spadku na APE-CH GmbH co wykazuje przestępstwo prokuratora Janusza Bieleckiego z Kielc , który przetrzymywał męża w areszcie w celu jego kradzieży w sprawie SO Kielce IIIK 207/07.

W Szwajcarii podstawiono za spadkobierce Stanisława Stępień pozorujać ojca Agnieszki Stępień pielęgniarki podstawionej pod Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej. Stanisław Stępień w Szwajcarii był poproszony przesłanie pieniędzy Jerzego Kaźmierczyk dla mojego syna Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Zmiana nazwiska spowodowała powielenie danych syna i podstawienie pod Adama Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego jako spadkobiercy do zakupu WKS Huta Ostrowiec S.A. i podstawiono mój regon wykreowany samoistnie do IMPERATOR ROMANOW do Australii jako Wytwórnia Konstrukcji Stalowych co łączy z Ewą Wielochowską i Herbatami w Rumunii oraz Fabryką Oranżady Helena podstawioną pod Fabrykę Wod Gazowych w Starachowicach mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, gdyż był udziałowcem COP w skład którego wchodziła Huta Ostrowiec SA. Dlatego wpisano przez oszustwa Waldemara Maksalon za spadkobiercę po moich dziadkach i rodzicach co spowodowało sprawę IC 178/15 , która doprowadziła do błędu i wpisania mnie na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk na Kielce powielając przez drugi błąd wpisany przez Kielce jako Bożena Kaźmierczyk-Bocheńska co miało spowodować wyrzucenie mnie z domu i aresztowanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez podstawione osoby na tak wykreowane dane osobowe przez SO Kielce IICz 422/16 kreując takie dane dla Barbary i Jerzego Bochyńskich z Katowic, którego córkę Magdalenę Jarczyk podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk do Ostrowca Świętokrzyskiego.

Jerzemu Bochyńskiemu obcięto nogę wpisując cukrzycę , aby podstawić pod Feliksa Maksalon odlewnika , który stracił nogę na odlewni, gdzie pracował i był ojcem Waldemara Maksalon. Upozorowano, że Feliks Maksalon odlewnik był sędzią w Katowicach i tak podmieniono i fabrykowano w Archiwum w Radomiu akta. Z tego powodu pan Waldemar Maksalon złożył fałszywe zeznania w SR Starachowice IC 178/15 co oznacza, ze sprawa nie dotyczyła eksmisji, ale wprowadzała kolejne fałszywe dane osobowe, aby pozorować, ze rodzice pana Waldemara Maksalon budowali dom mojej babci Anieli Reginy Mazurek, która był księżną Reginą Glińską ukryta w domu Maksalonów w Hucie. Powodem oszustwa jest podstawienie córki Waldemara Maksalon za matkę Zuzanny Maksalon , która faktycznie jest córką Anny Marii Pióreckiej mojej córki skradzionej po urodzeniu z którą ma dziecko Władimir Putin, która jest w rękach Waldemara Maksalon. Dlatego dorobiono akta marynarza pod Marynarkę Wojenną co połączono z Turcją pozorując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na marynarza odpowiedzialnego za uszkodzenie mostu na Krym łącząc z Adamem Kaźmierczyk podstawionym pod Adama Pióreckiego czyli Adamem Karaszewskim, za których podstawiono spadkobiercę Zuzannę Maksalon na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wizualnie podstawiając Wiktorie Kornaszewską pozorując różne małżeństwa z dzieckiem mającym 5 lat dopisując jej akta kryminalne na przyszłość do zabójstwa Agaty. Z tego powodu SO Kielce podstawił Waldemara Maksalon na firmę mojego męża MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o., która została zadłużona przez Waldemara Maksalon pod kredyty wypłacone z 100.000.000,- EUR z banku UBS AG w Szwajcarii do banku PKO BP w Polsce przez pełnomocnika Kazimierza Banię, który po tym fakcie upozorował na mnie dział spadku czyli Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk powielonej na Bożena Piórecka, jako windykacja PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez SO Toruń IIK 164/11. Sąd Okręgowy z Kielcach z naszego powództwa do Starachowic wykreował moje dane jako „Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o.” co jest podstawieniem pod osobę fizyczną, aby podstawić dane Bożena Piórecka w Australii i podstawić pod moje konto w Raiffeisen Bank w Kielcach Bożena Piórecka z domu Bochyńska jako Bożena Piórecka z domu Mazurek czyli fałszywe dane osobowe do podstawienia pod MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. wstawiając fałszywy krąg spadkobierców po mnie i podstawiając Annę Pachowską domu Piórecka pod moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką czyli matkę Zuzanny Maksalon córki W. Putin. Anna Pachowska to żona Andrzeja Pachowskiego za którego wstawiono Andrzeja Dudę w celu podstawienia W. Putin jako spadkobiercy na MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o na garażu, gdzie podstawiono podział majątku W, Putin z Ludmiłą Putin podstawiając Ludmiłę Mazurkiewicz Harcmistrz Polski Ludowej podstawionej po mojego dziadka Brunona Bochyńskiego podstawionego pod księcia Krzysztofa Radziwiłł dziadka Katarzyny Kaźmierczyk pierwszej żony mojego męża pod której rozwód podstawiono takie dane. Dlatego skazano męża w SO Toruń IIK 164/11 , gdzie pana Paweł Krzymowski określił, że pan Bohdan Żakiewicz miał w 2005 roku pieniądze z Donau-Dnepr co jest fizycznie niemożliwe, gdyż w 2004 roku firma Donau-Dnepr zastała zamknie w Luksemburgu, gdzie podstawiono Jana Kulczyk . Prezes Donau-Dnepr Stanisław Stępień został zatrudniony jako wiceprezes APE-CH GmbH , gdzie pod nazwisko Bożena Piórecka zostało wpisane na miejsce Stanisława Stępień, który został wykreślony. Dlatego męża Jerzego Kaźmierczyk skazano obecnie drugi raz w Toruniu w zamkniętej firmie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk mimo jej zamknięta w 2007 roku, w przerwie odbywania wyroku i upozorowano, że mąż został zwolniony przedterminowo co niesie za sobą nałożone restrykcje, a co się nie stało i mąż odbył całkowicie karę, a podstawiono za niego służby pozorując, że jest inną osobą niż ta która odbyła całkowitą karę i powielono na trzecią obecnie na Toruń podmieniając kolejny raz dane jak również i mnie jego żonę podmieniono na służby, aby podstawić pod pozorowane zwolnienie męża dorobioną osobę na Starachowice i Kielce przez błąd przez „zi” i taką osobę podstawiono pod firmę inną PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk jako inną osobę do APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii, która powstała na bazie dokumentów APE-Jerzy Kaźmierczyk. Moje dane umieszczono w MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. samoistnie do zarządu, gdzie nie figurowałam, a zostałam wpisana. Jest to dowodem, że upozorowano mnie na spadkobiercę męża w Szwajcarii do wytworzonej tam firmy MARMOROC i MARMOROCK, aby podstawić takie dane do Cementowni Ożarów w Polsce , gdzie udziałowcem są Irlandczycy, gdzie podstawiono narzeczonego mojej córki Marty Bochyńskiej która nosiła wcześniej nazwisko Piórecka jak wcześniej jej ojciec, i podstawiono Luka pracownika cementowi w Irlandii podstawionego już pod dane Bochyński pozorując już małżeństwo z moja córkę zaplanowane na Styczeń 2017 r. i podmieniając go na USA wpisując homoseksualistów i transwestytów i umieszczano takie dane jako osóby do wojska USA, jako mogące służyć w wojsku, aby podstawić na wyspę Governers Island w Nowym Jorku należącą do mojego dziadka, o którą wystąpiliśmy kilkukrotnie do Ambasady USA a co jest uznawane jako aklamacja. Podmieniono moje dane sprzed naszego ślubu z Jerzym Kaźmierczyk podstawiając jego pierwszą żonę Katarzynę Kaźmierczyk na Sandomierz, aby wykorzystać jego dane na Jerzy Kaźmierczyk, gdzie miał zgodę ministrów na zastawienie terenem portowym pod akredytywę, po czyli przez oszustwo urzędników został aresztowany, a ministra Wąsacza zdymisjonowano, gdy był w samolocie nad USA, aby upozować, że umarł i aby podstawić akta tureckiego zestrzelenia samolotu, obecnie do podmiany przez ubezpieczenia na katastrofę lotniczą i zestrzelenie, w celu wytworzenie roszczenia do pobrania pieniędzy depozytów carskich podstawiając pod Krym, gdzie są zeszyty mojej carskiej rodziny, aby połączyć wytworzone w systemie osoby do zniszczenia mostu przez statek morski turecki łącząc żeglugę morską obecnie z powietrzną. Minister Wąsacz został połączony z dyrektorem Wąsaczem w FSC w Starachowicach oraz z osobą występującą na dokumentach mojego dziadka, Brunona Bochyńskiego. Celem było podstawienie danych różnych osób obcych jako osoby do banków i połączyć ich jako fałszywy krąg spadkobierców po mojej rodzinie tworzony przez oszustwa Waldemara Maksalon, Czesława Maksalon i Wiesława Maksalon z ich rodzinami. Podstawiono Marynarkę Wojenną, aby przejść na wojsko i sąd wojskowy pod oszustwa Sądu w Toruniu i Starachowicach pozorując Sądy Okresowe. Połączono dlatego różne osoby w jedną, aby podstawić różne zdarzenie do ubezpieczalni do wypłaty odszkodowania dla różnych osób podstawionych pod inne zdarzenia, aby pozorować różne osoby wytworzone z nas i z naszych rodzin. Dlatego pan Minister Wąsacz, który przelatywał wówczas nad USA nad wyspą mojego dziadka na tereny portowe był potrzebny, aby podstawić inne osoby pod akredytywy mojego obecnego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając go na byłego męża Dariusza Pióreckiego i podmieniono mnie na byłą żonę mojego męża na Ostrowiec Świętokrzyski pod Radziwiłłów czyli pod matkę mojego dziadka i dziadka byłej żony mojego męża. Dlatego znika moja działka na ul. Nowowiejskiej w Starachowicach, i kupujący nie wywiązał się z umowy a podał się za właściciela i podmieniając moją rodzinę a jednocześnie Sąd w Starachowicach unieważnił sprzedaż, a Urząd Skarbowy naliczył podatek, gdy podmieniono moją carską linię po mieczu po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim, na Radziwiłł i dlatego powielono nasze dane w dodatku na Kielce, Starachowice i Katowice, co już jest wytworzeniem trzech osób z jednej. Dlatego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk ponownie skazano w PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, czyli zamkniętej od 2007 roku firmie w przerwie odbywania wyroku czyli dotyczącej również tej firmy, aby podmienić akta do Szwajcarii i wykreować roszczenie na alimenty na wszystkie dorobione na jego dane dzieci w tym z in vitro z carskim moim DNA. Wpisano dwa razy po 11 osób z dwóch rodzin pod jednych moich rodziców. Czyli połączono moje dzieci z mojej siostry dziećmi i rodzinę męża w jedną całość, aby wytworzyć dwie grupy, które miały się wzajemnie wyeliminować jak w grze czyli 22 osoby bez nas czyli plus 2. Mojej siostry badania na mózgach dzieci w czasie snu dziennego i nocnego miały służyć jej podmiany na dr Ryniową, aby podstawić po Ryniec na Nowe Ostrawy Cukrownia pod fałszywy wypadek w celu podłożenia fałszywych akt ze Starachowic z Sądu Rejonowego na Łuków. Podstawiono moją siostrę pod komputer mojego dziadka wstawiając jej syna mgr inż. Pawła Idziak informatyka, robiącego doktorat w Irlandii i połączono z Paweł Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim wstawiając za Katarzynę Kaźmierczyk moją siostrę Beatę Idziak ukrywając przez Magdalenę Jarczyk i podstawiając króla Filipa Jarczyk jako odniesienie do Flipa Pięknego z Francji za którego podstawiono rodzinę królewską w Anglii, która miała pokonać Templariuszy, aby ich ograbić do czego zmuszono papieża Klemensa V, którego działanie miał powtórzyć papież Franciszek. Zmierzano okraść nasza rodzinę z jej pracy intelektualnej, aby podstawić służby wojskowe wykorzystując Dariusza Kot, aby odnieść grabienia narodu jako kacerowania czyli pobierania żołdu przez kradzież na Lipie Henryk Szyb 1, łącząc wszystko przez 700 producentów kas fiskalnych w Polsce jako 700 lat od zamordowania Wielkiego Misiarza Zakonu Templariuszy Jakuba Moley za którego wstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego, którego zamierzano zamordować podstawiając Lidera Światowego jako zięcia W. Putin podstawionego pod majątek męża Jerzego Kaźmierczyk. Z tego powodu Edytę Maksalon upozorowano za żonę księcia Franciszka Glińskiego co uwiarygodniono przez podłożenie jej zrzeczenia się terenu pod szpital należącego do mojej rodziny podstawiając Jolantę Krycką na SOF-ART Sp. z o.o. pod którą podstawiono Jolantę Kwaśniewską, którą podstawioną pod Marie Sztolzman na Fundację Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę i doprowadzono wodę w Białaczowie.

W Szwajcarii pod moje dane Bożena Piórecka jako spadkobierca w APE-CH GmbH wstawiono firmę MARMOROC handlującą cementem stomatologicznym podstawionym pod cement portlandzki w Cementowni Ożarów S.A. kupionej przez Irlandczyków z carskich depozytów jako inwestor zastępczy. Z tego powodu podstawiono akta Ewy Podolskiej i jej zamiany na mężczyznę jako sprawy z Karkowa Ko 336/13 i cofany jest czas w systemie na 2013+1 rok, aby odnieść się do podziału majątku Zakonu Templariuszy jako 700 lat podstawiając pod dane Bożena Piórecka, Adam Koraszewski i Jakub Piórecki oraz innych osób z rodziny. W Szwajcarii połączono spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. z SOF-ART Sp. z o.o. dlatego znika NIP firmy w Polsce 664-00-11-441, firmy która istnieje w Polsce od 1994 roku, której właścicielem jest mój mąż Jerzy Kaźmierczyk, a którą wykorzystano w Australii i podmieniono dane mojego syna Adam Pióreckiego obecnie Kornaszewski, który tam nie był na Adama Kaźmierczyk , który był w Czechach podmieniając paszporty i podstawiając Jacka Aksan z Australii, który ożenił się drugi raz z Czeszką pod którą podstawiono mojego syna Adama Kornaszewskiego i jego córkę Wiktorię Kornaszewską. Upozorowano, ze mieszkam w Australii i fikcyjnie odebrano mi dzieci pozorujać, że miałam dwoje dzieci podstawiając za opiekunkę Renatę Aksan i Piotra Pedryc drugie jej małżeństwo . Upozorowano ich za spadkobierców po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk podstawiając go pod wypadek Jacka Aksan w Australii i podstawiono Piotra Pedryc jako Piotr Eugster na Szwajcarię oraz do ARAMCO w celu pobierania ropy naftowej z puli królewskiej przez windykację mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod którego podstawiono za córkę moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską .

Dlatego mój syn Adam Konaszewski miał być aresztowany czyli ojciec Wiktorii Kornaszewskiej z Agnieszka z domu Krześniak, gdyż jest on podstawiony pod Adama Kaźmierczyk syna z Ostrowca Świętokrzyskiego z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża, gdyż sprawa została ujawniona, a moja wnuczka jest dzieckiem korporacyjnym dla rządu polskiego. Aby usunąć z istnienia dane mojego syna Adama Kornaszewskiego przy urodzeniu Piórecki zamierzano podmieniając go na Sergiejew, a jego żonę Lajlę powielono na Lajlę Sergiejewa-Kornaszewska zamieniając na Lajle Kornaszewska- Siegiejewa, aby pozorować za córkę Ewy Kornaszewskiej podstawionej pod moje dane osobowe Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk podmieniając mnie na Ewę Podolską i zamieniając na mężczyznę. Celem było upozorowanie Lajli za moją córkę do uruchomionych akredytyw na firmie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 10.000.000,- EUR dlatego męża zamieniają na Dariusza Kaźmierczak przez SO Toruń IIK 164/11, aby podstawić pod Dariusz Piórecki w celu upozowania, że Jerzy Kaźmierczyk jest ojcem Laili robiąc z niej spadkobiercę na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co oznacza, że mnie podstawiono pod sędzinę Sergiejew. Dlatego syn miał być aresztowany na Łotwie bądź na granicy, aby usunąć dwóch moich synów, gdyż są razem i zabrać mojego wnuczka Noe Kornaszewski, którzy mieszkają w Irlandii, aby zamienić ich na służby wojskowe. Po przyjeździe do Polski matka Laili Kornaszewskiej miała być zamordowana, gdyż została podstawiona pod moją nie żyjąca matkę, a mój syn miał być zamordowany, gdyż jest podstawiony pod jej nie żyjącego męża. Dlatego lotnisko miało być miejscem podmiany , aby usunąć rodzinę Laili Kornaszewskiej, której matką jest sędziną na Łotwie,a która miała przyjechać na wakacje do Polski co miało spowodować podmianę mojej rodziny, aby podstawić za mnie inną osobę na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Skutkiem czego miało być podstawienie moich dwóch synów jako pracowników Jarosława Kaczyńskiego, który podał się za herb mojego taty Józefa Bochyńskiego Rawicz. Martę Kaczyńską podstawiono pod moją córkę Martę Bochyńską. Z tego powodu Sąd w Polsce utrzymuje fikcje istnienia firmy Donau-Dnepr z Luksemburga podstawiając jako spływ Dunajcem i kajakowy do ukrycia akt, które podałam do prokuratury, aby zamienić wszystkie sprawy na windykacje firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podstawiając spływ łącząc ze Słowacją jako eliminacja dzieci, pod która podstawiono SOF-ART Sp. z o.o. zamienioną na działalność gospodarczą i podstawiono fałszywy krąg spadkobierców okupujących Lipie Henryk Szyb 1. gdzie widnieje jedynie adres, gdzie spółka nie ma obrotów , ale są pobieranie pienidze przez windykacje tworzone przez rzad polski. Wytworzono dwie tożsamości jedną jako Adam Piórecki idrugą Adam Kornaszewski, jako dwie osoby, aby podstawić Stanisława Stępień na USA pod Stanisława Pikul na Tarnów, który był w USA pozorujać go na spadkobierce w USA na wyspie Governors Island, gdzie wpisano Dariusza Gudewicz do Banku Rezerw Federalnych pozorując go na Dariusza Piórecki w celu podmiany rodziny.

Kolejną podmianą jest podmiana na Katarzynę Kaźmierczyk, gdzie zamieniono rodzinę podstawiając córkę Barbary Bochyńskiej z Katowic za którą wstawiono Barbarę Kowalską ze Starachowic podmienioną na mamę Lajli Kornaszewskiej na Łotwę kryjąc podmianę przez wykorzystanie danych córek Barbary i Mieczysława Kowalskich podstawiając Małgorzatę z domu Kowalską za żonę jej ojca podstawionego jako Mieczysław Pawlak również zmarłego jako ojciec Małgorzaty. Wykorzystano jej dane osobowe dla siostry Aleksandra Kwaśniewskiego czyli Małgorzaty z domu Kwaśniewskiej bankiera w Szwajcarii podstawionej jako Małgorzata Idziak siostra Piotra Idziak z Katowic, który mieszka w Irlandii i połączono ze Szwajcarią z Piotrem Eugster oraz z Australią z Piotra Pedryc, aby podstawić pod SOF-ART Sp. z o.o. na Australię podstawiając przez komornika Piotra Główkę na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 i powielając na ulicę Bohaterów, przez koleiny błąd pisarski Sądu w Starachowicach, do wzniesionej przeze mnie sprawy którą nie podjęłam i podstawiono kolejny adres. Celem jest podstawienie mojej wnuczki do ARAMCO do obrotu ropą naftową. Wykorzystano moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską pozorując za córkę generała rosyjskiego. Następnie podstawiono siostrę Małgorzaty z domu Kowalskiej czyli Annę Kowalską pod Anne Piórecką moja córkę i powielono na Hannę do podstawienia pod Hannę Kasprzyk z domu Nowak na Kielce i wybrzeże pozorujać ją za żonę komornika Gotfryda Nowak, a moją wnuczkę za jego córkę, gdyż upozorowano żonę komornika za córkę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej upozorowanej na Filomenę Nowak chrzestną mojej mamy. Następnie Hannę Kasprzyk po łączono jako Hanna Kaćmierczuk i podstawiono Hannę Kowalską pod Hannę Gronkiewicz-Walz na Warszawę pozorując na spadkobiercę do ukrycia dorobionej tożsamości, gdzie połączono Annę Siewierską z domu Kowalska jako Anna Gromek obecnie Quest z Anną Sznajder na byłe moje mieszkanie. Hannę Gronkiewicz-Walz podstawiono za spadkobiercę na Tarnów, gdzie wezwano mojego męża za dług z Warszawy, którego nie miał i podstawiono dane na jego ojca Jana Kaźmierczyk, aby wykorzystać dane teścia pod Jana Kasprzyk i Jana Śledzik oraz Jana Kulczyk. Połączono w ten sposób Jana Kasprzyk męża Hanny Kasprzyk pozorując jedne i te same osoby podstawiając Hannę Siewierską z domu Kowalska i mojego teścia Jana Kaźmierczyk na Szwajcarię, aby pozorować opiekę nad małoletnimi dziećmi i nadzór wytworzony wcześniej w Australii wytwarzając fałszywe alimenty na wszystkie dorobione dzieci, przez oszustwa w celu wykorzystania moich dzieci do kradzieży naszego mienia i mojego męża. Jarosław Kaczyński wykorzystał nasze dzieci do kradzieży majątku ich matki i ojczyma do czego nie wnosimy zaskarżenia. Dzieci otrzymały przysłowiowe 50,- USD, a rząd kradł miliardy.

Dlatego sąd w Toruniu upozorował rozmowę z moim synem czy prokurator ma pytania do mojego syna , który był na widowni.

Podmieniono Lajlę Segiejewa-Kornaszewska na dwie osoby druga jako Lajlę Kornaszewska-Sergiejewa pozorujać żonę jej ojca, pod którego podstawiono mojego syna Adama Kornaszewskiego, aby przypisać ich dziecko Noe Kornaszewski za dziecko jej ojca co oznacza, ze Adam Kornaszewski miał być zamordowany, gdyż jej ojciec nie żyje, a był oficerem rosyjskim co łączy z TU Warta , która wypłaciła odszkodowanie dla mnie i podstawiono pod rzekę Wartę jako odszkodowanie za uszkodzony most na Krymie, aby połączyć , że jest to jedna i ta sama osoba w celu dorobienia akt kryminalnych w Polsce pod Ewę Tylman, która została zamordowana, przez osobę pod którą zamierzano podstawić syna Adama Kornaszewskiego, aby oskarżyć o morderstwo Ewy Tylman i podstawić wszystkie wymienione Ewy w tym Kornaszewską byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego w Starachowicach jako usługa podatkowa wówczas Ewa Machowska z domu Niewczas pozorując, że zmieniła nazwisko co powoduje usunięcie Dariusza Pióreckiego z istnienia, i oskarżenia Adama o planowaną śmierć Ewy do czego nie doszło, ale takie akta wytworzono. Miało to się posunąć dalej do zamordowania Ewy Eugster z domu Jakubczyk obecnie Ewy Eugster Jakubczyk, która była świadkiem na moim Bożeny Bochyńskiej ślubie z Jerzym Kaźmierczyk w gminie Brody Iłżeckie w Polsce. Zamierzano podmienić męża Ewy Eugster czyli Piotra Eugster na Piotra Główkę podstawionego na firmę SOF-ART Sp. z o.o. przez komornika na moje mieszkanie, na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach wstawiać Piotra Idziak za spadkobiercę po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk.

Przez podmianę danych osobowych na USA podstawiono pod pilota mojego syna, Adama Koraszewskiego jako Adam Piórecki, podstawiając pod akta Tytusowicza Romanow brata cara znanego jako Tytus Bocheński i podmieniono dane wykorzystując akta pilota tureckiego , który zestrzelił rosyjski samolot pod akta mojego syna Adam Kornaszewskiego łącząc system walki powierzanej sterowany komputerem USA jako pomoc dziadka dla wnuczka co połączono z żeglugą morską, wyplatając odszkodowania za starty spowodowane przez statek morski i statek powietrzny czyli myśliwiec oraz wypadek Ewy Tylman łączyć z mostem na Krymie i system komputerowym sterowany przez dziadka ojca Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego na wyspie Governor`s Island.

Dlatego wytworzono hasło zdrowy styl życia i połączono z hasłem do sprzedaży naczyń ze stali kosmicznej co połączono z kucharzem ojcem W. Putin na carskim dworze oraz kuchnią państwa Pikul w Tarnowie, która z ciemnej zrobiła się jasna co połączono z sędzią Wojciechem Kucharskim w sprawie IC 178/15, gdzie podłożono fałszywe akta psychiatryczne Marka Kowalskiego, aby sędzia Wojciech Kucharski mógł oddać niepodległość Polski dla W. Putin oddając kontrolę nad majątkiem męża Jerzego Kaźmierczyk czyli carskim przez eksmisję z działki 29 jako Centralnego Okręgu Przemysłowego na ulicy Nad Kamienną 25.

Na ulicy Leonarda w Kielcach pracowałam jako telemarketer w firmie ECO VITAL , która podpisała umowę jako ECO BON TON z Poznania co połączono z Niemcami, aby podmienić mnie na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do Niemiec. Firma miała powiązanie z różnymi podmiotami w których imieniu zapraszaliśmy na pokazy w tym przez osoby prywatne z Hiszpanii, Włoch, Meksyku, którzy byli anonsowani jako prezenterzy ich lokalnej kuchni, którzy promowali zdrowy styl życia zapraszając na pokaz kulinarny jako prezentacja naczyń technologii kosmicznej co połączone z Rosją. Na jednym z umawianych spotkań wymieniane były prezenty, gdzie opisywano jeden jako robot kuchenny, który szatkuje , kroi i miesza jako funkcje robota. Jedno z takich spotkań na które już były wysyłane zaproszenia kulinarne miało się odbyć w Iłży w restauracji Rycerska. Okazało się, że właściciel restauracji Ewa Cichocka nie wiedziała o tym zdarzeniu , a jedynie o planach prezentacji pościeli. Oznacza to podstawienie zakupu pościeli przez moją mamę do której nie przysłano rachunku z firmy sprzedającej na raty ECO VITAL, która nie wydała dokumentów na spłatę ratalną po czym mama zmarła, a na reklamacje nie zareagowano i podmieniono moją mamę na Jadwigę Bochyńska podstawiając matkę Ewy Cichockiej Jadwigę Limanówkę z domu Maksalon z pierwszego męża Mirowska czyli matka Ewy Cichockiej z domu Mirowskiej. Oznacza to, ze pokaz kulinarny miał być podmieniony jako wymordowanie ludzi zwabionych podstępem na pokaz. Dlatego komornik wpisał koszty spisu z inwentarza z 2010 roku na rok 2016, aby powielać sprawy spadkowe na dwie i upozorować, że mama miała nieślubne ślubne dzieci co jest oszczerstwem. Oznacza to, że firma ECO BON TON sp z o.o. spółka jawna, zamierzała podmienić nagrania głosowe jako praca dla służb wojskowych, aby pozorować, że byłam agentem służb wywiadu. Dlatego firma została zamknięta, a pojawiła się w internecie, że był w Niemczech. Celem było podstawienie pracy telemarketera jako rozmów nagranych dla wojska, które miało eliminować ludzi, za co zamierzano obciążyć mojego dziadka księcia Brunona Bochyńskiego czyli już jako ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński jako komputer ROBOKSICZ, który miał eliminować ludzi jako wojsko. Oznacza to,że Ewa Cichocka miała być zamordowana tak jak Ewa Kornaszewska , Ewa Eugster, a oskarżonym miał być Adam Kornaszewski w każdym przypadku i podstawiony pod ojca Laili na Łotwę i Rosję pod przygotowane akta w Polsce pani Ewy Tylman i jej kolegi Adama , którego aresztowano. Oznacza, to że rzad polski świadomie i z premedytacją morduje ludzi, aby dorobić akta kryminalistów dla moje rodziny w tym 5-letniej Wiktorii planując ją oskarżyć w wieku 15-17 lat pod przygotowane morderstwo Agaty na wybrzeżu, którą podstawiono pod Agatę Bocian upozorowaną na żonę syna Jakuba Pióreckiego podstawionego na Bory przez błąd w aktach medycznych wpisanych przez Warszawę, gdzie wpisano podejrzenie ciąży co spowodowało podstawienie pod książąt Radziwiłł. Podmieniono również ojca Dariusza Pióreckiego na Roberta Pióreckiego przez gminę Brody Iłżeckie, aby podstawić pod rozwód Roberta Weissmann i Ingard Weissmann w Szwajcarii dla którego wykreowano fałszywą rodzinę, na bazie mojej prawdziwej książęcej rodziny.

Wywiad polski czyli armia polska prowadzi wojnę przeciwko własnemu narodowi, która okupuje Lipie Henryk Szyb 1 i spółkę SOF-ART Sp. z o.o. kradnąc nasze pieniądze i wypłacając jako kontrybucja. Wojsko polskie realizuje plan wprowadzenia jednej religii co powoduje prześladowanie chrześcijan w celu ich ograbienia i zdobycia panowania nad światem odwołując się do żołnierzy przy grobie Chrystusa, którzy otrzymali łapówkę za kłamstwo. Rząd polski i armia polska zamierzali oskarżyć nasze rodziny za działania rządu, ich morderstwa i kradzieże, gdyż wykorzystano dane osobowe naszych dzieci a nawet wnuków i prawnuków. Zamierzano skłamać naród , aby to naród oskarżył naszą rodzinę tak jak to zrobił Piłat i upozorowano, że wolą narodu rosyjskiego było zamordowanie cara podstawiając polskich prokuratorów, sędziów i polityków nazywając ich rosyjskim narodem, który za pieniądze i chęć bycia arystokratami na Wawelu, mieli zamordować carską rodzinę w celu dokończenia rewolucji, aby wykazać chrześcijaństwo jako przestępczą religię i wskazać konieczność jej likwidacji. Mój tata określił za jego życia, że Polska nie nawiedzi carów, co wynikało z rozmowy, że chciał mnie ostrzec, a czego ja nie rozumiałam, gdyż jestem wychowana w miłości i szacunku do ludzi i nie potrafiłam mierzyć człowieka takim kryteriami. Moi rodzice i dziadkowie odznaczali się wybitną kulturą której nie ma żadem polityk, ani nawet żaden duchowny. Spowodowało to wykorzystanie mojej naiwności i próbę zniszczenia mojej rodziny i godności moich dziadków i rodziców wykorzystując moje dzieci i nasze rodziny, aby manipulować ich zachowaniami, aby wykorzystać ich dane dla służb. Jak widać to już się ukorzeniło, a co oznacza nienawiść do Boga a dalej dowodzi, że prowadzi to do morderstwa bo nienawiść jest zrównana z morderstwem, gdyż jest napisane w Piśmie Świętym, że nienawiść jest takim samym grzechem jako morderstwo.

Nagrodą za takie działanie PiS miało być zamkniecie narodu polskiego w zakładach psychiatrycznych, gdyż udawali kogoś kim nie są. Rząd polski myślał tak jak przed laty, że zdradzi Polskę i wyda Polaków, aby służyć nowym panom tak w jak na Firleju, gdzie mordowano Polaków.

Zamierzano powielić sytuacje z przypowieści aby zamordować nas.

Ewangelia Św. Łukasza 20,13-16

Wówczas rzekł Pan winnicy: „Co mam począć? Pośle mojego syna ukochanego, chyba go uszanują”. Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą, mówiąc: „To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze”. I wyrzucili go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnice da innym”. Gdy to usłyszeli zawołali: „ Nie nigdy !” On zaś spojrzał na nich i rzekł „ Cóż więc znaczy to słowo Pisma: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą węgła? Każdy kto upadnie na ten kamień rozbije się, a na kogo on spadnie zmiażdży go”.

Z tego powodu uczeni w Piśmie zamierzali zabili moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich. Teraz zamierzali zabić mnie i męża, aby ukraść winnicę nie bacząc za zapis Pisma, że zginą podstawiając sędziego Wojciecha Kucharskiego w sprawie o eksmisję
IC 178/15, który miał doprowadzić do podmiany Jerzego Kaźmierczyk przez podstawienie pod firmy męża Jerzego Kaźmierczyk pana W. Putin, który swoją córkę Zuzannę Maksalon zamierzał wydać za Lidera Światowego posadzonego na tronie w Krakowie co miało być likwidacją Kościoła katolickiego. Dzieci i wnuki zostały wydziedziczone co zapewnia bezpieczeństwo Kościoła. Podstawienie do sprawy IC 178/15 fałszywych akt psychiatrycznych Marka Kowalskiego dla męża Jerzego Kaźmierczyk oraz akta męża Małgorzaty Idziak , kuzynki Piotra Idziak , której mąż po użycia noża przeciwko Małgorzacie wypadł z okna z drugiego piętra na Placu Kościuszki w Katowicach zostały podstawione dla siostry Piotra Idziak pani Małgorzaty Idziak panny podstawionej pod Małgorzatę z domu Kwaśniewską. Użycie tych akt w Starachowicach jest dowodem zdrady Polski przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, który podmienił opinie psychiatryczne dla męża i dla mnie i dorobiono akta o uszkodzenie ciała IDs 1001/14 , aby wykazać, że W. Putin mnie pobił z czego wynika, że pobito moją córkę Annę Marię Piórecką przy gwałcie, co oznacz, że zaplanowano pobić również córkę Martę Bochyńską. Określenie sędziego Wojciecha Kucharskiego w stosunku do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk „idź się pan leczyć:” oznacza pogardę dla moich rodziców, którzy nam dali prawo do dziedzictwa rodowego, które miało być skradzione przez sprawę INs 956/09 kontynuacją czego była sprawa INs 716/10 a eksmisje wytworzono na sygnaturę akt INs 820/14 i INs 819/14, powielona na sprawę o zagubienie dokumentu, jako oszustwo do podmiany IC 1009/13 a obecnie jako eksmisja po dokonanych przestępstwach i wielokrotnych oszustwach dokonanych przez Sąd, obecnie jako sprawa sygnatura akt IC 178/15, aby oddać niepodległość Polski dla W. Putin, który miał wprowadzić Lidera Światowego a nam dorobić opinie psychiatryczne, aby znieważyć moich dziadków i rodziców oraz wszystkich Polaków. Z tego powodu SO Kielce w sprawie IICz 422/15 podmienił mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, gdzie nie występowałam bo była to sprawa odwołania męża Jerzego Kaźmierczyk co podmieniono na moje dane osobowe, a sędzia Wojciech Kucharski nakazał wpłacić 100,- złotych, aby usunąć eksmisję co przy zapadłym wyroku, że mogę pozostać jest celowym działaniem do umożliwienia eksmisji na prawdziwe dane i podstawienia służb pod błędy pisarskie co miało spowodować likwidację męża i moje pobicie, aby dopasować akta do akt medycznych pani Małgorzaty Idziak z Katowic.

Zachowanie Sądu w Starachowicach, Kiecach i Toruniu wykazuje zdradę narodu i pracę dla Rosji co wykazuje, że powinni podać się do dymisji. W reportażu „Zapomniana deklaracja Jarońskiego” została odczytana odezwa pradziadka cara Mikołaja II Romanowa, aby Polska była wolna w swoim języku i prawie pod mocnym berłem cara co zamierzano zniweczyć i oddać dla W. Putin, którego żona określiła, że już nie żyje a cerkiew dała rozwód dla Ludmiły Putin, którą podstawiono pod garaż na ul. Bohaterów Westerplatte 1.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s