Prowadzenie willi rozkoszy na Lipie Henryk Szyb miejscu pogromu Żydów

Bild271

Starachowice 03.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Prowadzenie Willi Rosochacz i programu pornograficznego HORSE przez służby wojskowe na miejscu wymordowania Żydów pracowników fabryk dziadka Brunona Bochyńskiego przez windykacje SOF-ART Sp. z o.o. w celu wypłaty odszkodowań za pogrom kielecki przez wpisanie fałszywych spadkobierców po moim żyjącym mężu przez rząd polski jest znieważeniem pamięci osób pomordowanych. Dlatego znika NIP 664-00-11-441 spółki SOF-ART Sp. z o.o., Lipie Henryk Szyb 1 , gmina Brody Iłżeckie, gdyż podmieniani są byli pracownicy tej spółki na wymordowanych pracowników Zakładów Górniczych mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, wymordowanych w 1924roku i podstawiono pod tereny moich dziadków, nazwiska fałszywego kręgu spadkobierców, aby przypasować do kradzieży, w tym podstawiono pracownika Krzysztofa Cybuch pracownika spółki pozorując ich za rodzinę hrabiny Jadwigi Moniuszko pozorując ją na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, której podmieniono imię Filomenę przez pomyłkę pisarską na Jadwiga, czyli jej drugie imię i podstawiono na Pałac w Bałtowie. Następnie wykorzystano nazwisko CEDRO, aby dopasować na Podhale i likwidowane są sukcesywnie osoby do kolejnych działów spadku. Uśmiercono w systemie bankowym w tym celu w Szwajcarii mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na dwie tożsamości i podstawiono pod śmierć psa Jerrego w Starachowicach w 2005 roku na Bohaterów Westerplatte 1/1 , oraz w tym samym roku teścia mojej siostry , Jerzego Idziak, robiąc działy spadku na teranie SOF-ART Sp. z o.o. czyli na terenie na którym dokonano przed laty morderstw i dziś ponownie jest kontynuowany program likwidacji ludzi. Połączono słownie pogrom kielecki z pogromem muzułmanek, aby wytworzyć roszczenie dla Żydów i Muzułmanów co połączono z przeprosinami prezydenta Turcji Erdogana dla Prezydenta Rosji W. Putin co spowodowało określenie roszczenia, że przeprosiny nie wystarczą co miało być połączone z wypłatą odszkodowania przez Turcję dla Rosji z naszych depozytów podstawiając już zaplanowane śmierci żyjących dzieci, których upozorowano na islam jako spadkobierców na Lipie Henryk Szyb 1 na SOF-ART Sp. z o.o. na spółce męża Jerzego Kaźmierczyk co zamieniono na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, za których Żydzie mieli wziąć odszkodowanie, a W. Putin pobrać odszkodowanie za zamordowanie cara Mikołaja II Romanowa do czego nie ma prawa, gdyż jest to mój pradziadek i nie ma prawa windykować mojego męża przez SO Toruń IIK 164/11 i inne Sądy Polskie, które tworzą sami prześladowanie naszej rodziny. Moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewska podstawiono pod Zuzannę Maksalon i podstawiono pod Islam co oznacza plan wymordowania rodziny do pobrania odszkodowań. Rząd Polski musi zwrócić teren spółki SOF-ART Sp. z o.o. oraz się rozliczyć z nami z pieniędzy, które poprzednie rządy y i obecny ukradły przez wykorzystanie spraw SO Kilce IIIK 207/07 i SO Toruń IIK 164/11 i SR Tarnów V GC 57/16. Dokonano wycięcia kartek i podmiany kartek w zeszytach, aby usunąć nazwisko Cedro, gdyż sądy posłużyły się sfabrykowanymi dokumentami dokonując kradzieże na zlecenie Skarbu Państwa przez inscenizację pogromu w Kielcach windykowane na SOF-ART Sp. z o.o. okradając męża Jerzego Kaźmierczyk przez sędziów, którzy mają świadomość kradzieży.

Pan Premier Beato pani nie zna historii!!! Niech propaganda nie stanie się faszyzmem. Niech Pani wie, że na drodze Lipie koło Starachowic pomordowano Żydów pracowników zakładu mojego dziadka, po czym pan Kaczyński wpisał się za herb Rawicz mojego dziadka a mojego pradziadka zamordowano okultystycznie, Franciszka Bochyńskiego / Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanow. Pani promuje oszustwa Żydów, którzy tworzą antysemityzm w kraju, który poświęcił wiele istnień ludzkich za ratunek Żydom. Całe wioski były palone a Pani utwierdza kłamstwa, aby pobrać niegodziwe zyski na krwi w dodatku wykreowane przez wykorzystanie dzieci do tej niegodziwości. Uczcić pomordowanych tak ale nie tworzyć fałszywej historii dla pobierania pieniędzy przez kabałę, aby odnieść się do drogi na Lipie koło Starachowic i podstawić pod windykację dla fałszywego kręgu spadkobierców podstawionych pod moją rodzinę na nasze sprawy sądowe jako Sąd Okręgowy w Kielcach IC 2627/10, a bezprawnie przysłany do Starachowic do UB do pana Maksalon, który dokonał oszustwa na skalę 2000 lecia czyli chciał podmienić linie genealogiczną w linii Dawida z której pochodzi Maryja matka Jezusa Chrystusa. Wykorzystano męża Jerzego Kaźmierczyk sprawę w której został skazany sygnatura akt SO Kielce III K 207/07, która obecnie powielono sprawę i ponownie skazano męża w TORUNIU Sądzie Okręgowym II K 164/11 gdzie wyrok obejmował zakres wcześniejszego skazania, do którego przyznał się z powodu politycznego nacisku gdyż w kradzieży naszego mienia występowali prezydenci Polski, a obecnie po raz drugi i utrzymano wyrok w Gdańsku do kradzieży naszego mienia i ukrycia , tego, że nas ograbiono i podmieniono nasze dane osobowe niszcząc godność budowaną przez moich przodków przez pokolenia. Pani premier oczywiście zdaje sobie sprawę, że pani dane są podstawione pod moją siostrę Beatę Marię Idziak, która miała być również zamordowana. To nie przystoi tak poważnej osobie a określenie rasizmu odnosi się do Afryki i USA, gdzie znajdują się nasze depozyty okradane przez wojsko i jak widać nadal ukrywane jest to, aby uzyskać odszkodowania dla ofiar rasizmu podstawiając Gminę Żydowską z Nowego Jorku, dla której pracuje rząd polski, który wcześniej wprowadził państwa Wrońskich na dom mojego dziadka, aby podstawić wywiad o tym samym nazwisku czyli pułkownik Wroński, na nasze ziemie po moim dziadku i do dziś kontynuuje te same działania , stosując środki jak na zachodzie według artykułu, pomału eliminującego ludzi niewygodnych, w Polsce prawowitych właścicieli dóbr, które okradła Polska podając, że moja rodzina nie żyje a rząd jest właścicielami naszego mienia przez sędziego Pruss w Toruniu.

Postawiono pomnik w Kielcach i okradziono firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk a jego aresztując. Cyklicznie powtarzane są sytuacje, aby kraść ponownie pod programy, co promuje Kościół Zielonoświątkowy, który nie zna historii bo nie jest historycznym kościołem.

Pogrom Kielecki jako określenie miało spowodować wypłatę dla Żydów czyli obecnie zapłatę, aby nas zlikwidowali za nasze pieniądze. Dlatego odniesiono się do rasizmu i pogromu, aby wywołać stan wojenny i wypłacić służbom innych krajów za nasze morderstwo i naszych rodzin co miało być połączone z określeniem pogromu dla Muzułmanek w Polsce, co miało być powtórzeniem sytuacji z 1924 roku wymordowania pracowników fabryk mojego dziadka w tym w Starachowicach, gdzie dokonano okultystycznego morderstwa w stylu żydowskim jako rytualnym nazywając Polaków zwierzętami, aby krew była żywcem wysączona na pentagram, do czego już uzyskano zgodę naszego prawa w Polsce, a ludzi traktuje się jako gojów do selekcjonowania jako bydło. Polacy już widzą co Żydzi zrobili z Polski, do czego prowadzi obecny rząd nadal kontynuujący politykę SB , SS i NKWD w sposób bardziej wyrafinowany, gdyż naturalnie niszczy się ofiarę wykazując , że umarła z przyczyn naturalnych czy z wycieczenia, czyli taktyka obecnych służb wywiadu.

Tytusowicz Romanow przeszedł na Islam, czyli bar cara, występując jako Tytus Bei Bocheński, co spowodowało chęć mordowania do pobierania pieniędzy z odszkodowań jako rasizm, którego w Polsce nie było i nie ma , ale jedynie są Żydzi, którzy sami napędzają machinę oszczerstw.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://wiadomosci.onet.pl/kielce/beata-szydlo-w-kielcach-nie-ma-w-polsce-miejsca-na-rasizm/bk0ej7

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s