Zawłaszczemie Pruss i Pomorza przez fałszywych arystoktaów w Polsce

Starachowice 03.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Kradzież cesarskiego mienia w Polsce naszej rodziny Hohenzollern czyli Pruss i Pomorza dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku przez SR Starachowice i SO Toruń

Doszło do kradzieży naszego mienia i fabrykowania dokumentów, aby uniemożliwić nam korzystanie z naszego mienia w celu pozbawienia obrony nasze dzieci i rodziny. Stało się to powodem pisania pism, które do dnia dzisiejszego nie zostały w żadem sposób rozpatrzone. Dalszym skutkiem restrykcji było skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk za działania rządu polskiego dla którego pracuje komornik Zygfryd Nowak, który podmienia kolejność nazwiska do wyprowadzenia mienia moich rodziców na moich teściów. Oddane klucze Nad Kamienna 25 i mienie przez sędziego Artura Kaczor spowodowały, ze Waldemar Maksalon posługiwał się kluczami i pieczątkami, aby wytworzyć roszczenia na fałszywych pod-spółkach. Notorycznie podmieniane są dane osobowe co spowodowało oddanie wejścia do mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 dla Heleny Surma oraz jej dzieci syna i córki, która podała się za siostrę mojego ojca Józefa Bochyńskiego właśnie w tym korytarzu, gdy wchodził pan Zbigniew Sieradzki z Włoch oznajmiając przez panią Danielę Słodkiewicz, że mój tata nie żyje co było silnym wstrząsem dla tego już staruszka, który wybitnie szanował moich rodziców. Wówczas żyjąca moja mama Filomena Bochyńska bardzo przeżyła tak wielki nietakt obcej osoby jak pani Daniela Słodkiewicz i zdziwiła się, że mówi takie bzdury, że jest siostrą męża mojej mamy. To była ostatnia wizyta pana Zbigniewa Sieradzkiego, który cieszył się dobrym zdrowiem mimo, że umówił się ze mną, że jeszcze wróci i zabierze mnie do Sandomierza skąd pochodził, gdzie ukrywał się mój dziadek. Książka pana Zbigniewa Sieradzkiego jest bardzo wymowna z Maryją ma bardzo znaczącą okładkę, która wykazuje ochronę Matki Najświętszej dla żołnierzy. Miało to być podmienione i zwulgaryzowane, aby ręce według kabały zamienić na nogi jako ród Maryi i dokonać nierządu na mojej rodzinie, aby zniszczyć jej godność. Dlatego następuje podmiana znaczeń drzwi na okna czego przykładem są drzwi Olga, aby przejść na Olgę Romanow i wejść drzwiami od tyłu do przodu na około pozorując prawdę, ale dokonując nierządu. Dlatego wojsko miało zgwałcić moją wnuczkę sakralnie, gdyż zamierzano odwrócić znaczenie okładki książki Zbigniewa Sieradzkiego i podstawić Zbigniewa Brzezińskiego w USA. Oznacza to, że moja pięcioletnia wnuczka miała być zgwałcona oraz wnuki z Anny Marii Pióreckiej. Następuje podmiana pokolenia, aby wytworzyć inne linie genealogiczne. W tym celu przesunięto mnie na moją mamę , aby wykazać moje DNA jako mamy co w rezultacie wykaże również DNA mojego ojca czyli cesarskiej rodziny trzech narodów. Dlatego zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Bochyńskiego, a mnie upozorowano na Kaźmierczyk z domu, aby pozorować, że moja mama była ostatnią z rodu Bochyńskich, mimo że była córką hrabiego Tarnowskiego i księżnej Reginy Glińskiej. Dziadek nosił nazwisko Franciszek Jana Mazurek co spowodowało podstawienie Waldemara Maksalon, który zrobił sprawę IN s956/09 doprowadzając do śmierci mojej matki, aby przejąć mienie Tarnowskich podstawiając majątek carski Romanow i księżnej Lubomirskiej co spowodowało eksmisję w INs 819/09, INs 820/14, i INs 178/15 , gdzie Waldemar Maksalon zawłaszczył moje rzeczy i otrzymał klucze od sędziego Artura Kaczor po czym robił dalej działy spadku, gdyż komornik podmienił moje dane na Bożena Kaźmierczyk -Bochyńska trzymając kurczowo dokument, abym nie zauważyła i poprawił jedynie błędy literowe „zi” na „ź” co spowodowało dalsze oszustwa w Sądzie w Kielcach wpisując mnie jako Bożena Kaźmierczyk-Bocheńska i Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk na co nie zezwalam, aby ktokolwiek wykorzystywał moje dane osobowe do manipulacji, a rząd polski milczy, gdyż podstawił agentów pod moje linie genealogiczne, a moje dzieci i wnuki miały być zlikwidowane, gdyż już wpisano , że nie ma żadnej rodziny w Sądzie Okręgowym w Toruniu sprawa IIK 164/11i skazano męża Jerzego Kaźmierczyk, którego okradziono przez świadków co jest oszustwem, gdyż jestem ja i siostra i nasze dzieci i żyjemy.

Doszło do pozorowania przez rzad polski spadkobiercy po naszej żyjącej rodzinie, który naśladował działania prezydenta Rosji W. Putin., który udaje cara, gdyż ma moją wnuczkę. W Polsce podstawiono Kaczyńskich, ale również w systemie bankowym podstawiono fałszywych hrabiów Tarnowskich jako jego rodzinę.

Obrączka, która zaginęła mojemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk miała zostać podrzucona do szybu górniczego , gdzie zamierzano mnie z rodziną zamordować i wrzucić. Obrączka miała na celu oskarżenie mojego męża za to co zamierzał zrobić rząd polski. Odniesieniem do całości spraw miała być Wieliczka czyli kopalnia królewska, gdzie według legendy zgubiła obrączkę Św. Kinga. Oznacza to, że córka prezydenta Polski Andrzeja Dudy jest podstawiona pod mojego męża, że miała być przy tej kopalni. Zakon Cystersów miał dokumenty królewskiej mojej rodziny dla której pracował, gdyż posiadał wiedzę tworząc kopalnię w Wieliczce i innych miejscach jak Zakopane. Spowodowało to, że SO Toruń IIK 164/11 nazwał mojego męża złodziejaszkiem, aby mieć pretekst do ukrycia Zakonu oraz fakt, że wykorzystano dokumenty zakonu dla fałszywego kręgu spadkobierców. Należy wspomnieć, że ojcowie Cystersi zostali nazwani złodziejaszkami w książce „Tatry Podtatrze” Zb. Korosadowicz A. Biedrzycki z 1972 roku, gdzie zakonnicy są określani, że prowadzili sprawy sądowe o przejęcie części mienia królewskiego, ale mieli sfałszowane dokumenty co powtórzono obecnie, aby wykorzystać moje dokumenty prawdziwej królewskiej rodziny i podstawić agentów Maksalon na Wąchock i Jasną Górę oraz Zakopane.

Król pełnił role sędziego. Toteż określenie prowadzeni spraw z królem jest wymysłem żydowskim. W Gdańsku po zakończeniu sprawy, gdy zapytałam sędziego Jacka Pietrzak dlaczego sprawa jest prowadzona drugi raz w tej samej sprawie chciał nasłać na mnie policję, co zrobił by król w tamtych czasach, gdy nie posługiwał się oszustwem.

Oszustwa dokonano przez podstawienie na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. i na moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, pana Piotra Główki przez komornika Gotfryda Nowak, który nie był w dawnym zarządzie spółki i nie miał prawa widnieć pod moim adresem, ale podstawiono go pod Piotra Komorowskiego, który przez pewien czas jak opisano zawładnął komitatem Orawskim czyli na Węgrzech następnie podstawiono dzierżawcę Nowotorski czyli Mikołaja Komorowskiego w XVII wieku i podstawiono mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanow, który występował również jako Mikołaj Potocki co dało przejście na Jakuba Potockiego co miało spowodować likwidacje mojego syna Jakuba Pióreckiego. Podstawiono również Leopolda I Habsburga pod Leopolda Tarnowskiego w Szwajcarii. Spowodowało to podstawienie pod mojego dziadka linię genealogiczną Austrii i podmianę mojego nazwiska Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak , aby przejść na Niemcy. W publikacji jest wyraźnie napisane, że tereny Zakopanego i okolice były królewszczyznami, które po 1918 roku zostały podstawiony dla likwidatora co oznacza, że już wówczas zaplanowano podstawienie na pod-spółki, które już zaplanowano, aby podzielić majątek królewski, którym był zakaz sprzedaży cudzoziemcom a szczególnie Żydom. Dlatego Żydzi przerabiają się na Polaków, gdyż nie mają prawa do polskiej ziemi i muszą zwrócić. Należy zaznaczyć, ze Spisz należał do Polski za Piastów, gdzie pojawili się Cystersi z Polski następnie Templariusze czyli Bożogrobowcy z Miechowa. Osadzono tam przez Węgrów Flamandczyków później Niemców z Saksonii. Znak Templariuszy jest również na Zakonie w Wąchocku czyli znak mojego dziadka, który został znieważony jak moi rodzice i nie było nikogo , kto by się za nimi ujął.

Moje spostrzeżenia są skierowane na Zakon Cystersów, który ma dokumenty mojej carskiej i królewskiej rodziny, a nawet gdy Niemcy zabrali dokumenty to mają wiedzę, która pozwala uzupełnić luki w dokumentach i potwierdzić godność moich rodziców i dziadków. Najważniejszą sprawą jest życie w godności, którą zaplanowano odebrać mojej rodzinie. Dlatego moje dzieci miały być sprzedane przez polską armie do nierządu, aby zamienić ochronę Maryi na nierząd przez żołnierzy na nieletnich. Dlatego oddano Kościoły w ręce fałszywego kręgu spadkobierców, aby stworzyć jedną religię przez polską armie w Polsce , a prawdziwa rola Kościoła miała być usunięta ograniczając się do wydawania wiernych dla kupców na śmierć. Podstawiono w Kielcach panią Elżbietę Szczurowicz pod księdza Szczurkowskiego, który został określony, że oszukał Górali, gdyż otrzymał pieniądze na wykup pastwisk i lasów, a pozostał na tym obszarze czując się właścicielem, gdyż wiedział, że było to carskie i książęce mienie mojej rodziny.

Sędzia Wojciech Pruss w Toruniu IIK 164/11 doprowadzając do sprawy IIK 164/11 skazując męża Jerzego Kaźmierczyk podstawił fabrykowane akta Cystersów, którzy fikcyjnie sądzili się z królem aby podstawić spór z królem Pruss Hohenzollern, aby zawłaszczyć ziemie cesarskie na północy w Prusach i Pomorzu oraz na zachodzie polski zawłaszczyć mienie cesarskie dla fałszywego kręgu spadkobierców z USA jako Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, którzy kupców z Manor House zamienili w arystokratów kradnąc zamek Czocha.

Cytuję „Działalność osadnicza zakonu Cystersów, którzy po krótkim pobycie w XIII wieku w Ludźmierzu mieli przenieść się do Szczyżyca, nie wydaje się całkiem pewna historycznie, mimo, że Cystersi wyprocesowali od Władysława Jagiełły trzy wsie na Podtatrzu, jako swoje uprzednie dobra- w sporze oparli się jednak na sfałszowanych dokumentach”. Wolnomularze działają wolno co jest widoczne obecnie w Toruniu, gdzie wykorzystano moje dokumenty królewskiej rodziny przeciwko właścicielowi czyli nam i ukryto obroty w bankach w tym ING Bank Ślaski podstawiając byłego dyrektora banku Waksmundzkiego pod miejscowość Waksmund koło Zakopanego następnie przyjęto do Zakonu Columba mieszczącego się w Zakonie Cystersów w Wąchocku, który prowadzi firmę Ubezpieczeniową co pozwala na wyprowadzanie pieniędzy przez ubezpieczenia połączone z Bankiem Pocztowym S.A w Bydgoszczy, ,aby mieć wejście na Podtatrze przez Cystersów wykorzystujących moje i rodziców konta bankowe wówczas dług jako kapitał pobierając pieniądze z naszych carskich depozytów. Podobnie ma się z miejscowością Habdank, zamieniony na herb i podstawiono spadkobierców tworząc inne nazwy wsi. Podstawiono pod własność Kościół jako Krauszów, Ludźmierz i Rogoźnik , królewskie wsie pod które podstawiono Cystersów oraz Pawła Krzymowskiego, który podał się za herb mojej rodziny Ślepowron i wykazał fundację współpracującą z Nowym Jorkiem, zażądał milion nawiązki podmieniając moje dane osobowe na Elżbietę Bochyńska-Kaźmierczyk do kradzieży przez Żydów w Toruniu tak jak w Kielcach. Należy wspomnieć moją pra-pra-babcię księżną Marię Teresę Lubomirską, która stworzyła kordon sanitarny na Podtatrzu.

To król nadawał ziemię Cystersom, a nie Cystersi sądowali się z królem. Jest to obraz żydowskich kupców, którzy wykorzystują sprawy sporne do kradzieży. Wykorzystano córkę króla Węgier, Beli IV , która był wdową po księciu sandomierskim i krakowskim Bolesławie Wstydliwym występująca jako ksieni Klarysek Starosądeckich Kinga( Kunegunda) , gdzie na zamku podstawiono fałszywych spadkobierców. W Kopalni Wieliczka jest popiersie króla Polski, którego jestem pra-pra-wnuczką i zamierzano za mnie podstawić Kingę Duda córkę prezydenta Polski Andrzeja Duda, których podstawiono pod historię Św. Kingi co oznacza, że po ślubie zamierzano ją owdowieć. Podstawiono obrączkę męża Jerzego Kaźmierczyk, która zaginęła na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach i pozbawiono naszą rodzinę dostępu do carskiego i królewskiego mienia przez wykorzystanie DNA moich wnucząt przez plan ich gwałtu przez żołnierzy, których dowódcą jest Prezydent Polski Andrzej Duda. Dlatego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk planowano zabić, aby pasowało do legendy, a jego obrączkę zamierzano umieść w Kopalni Wieliczka, którą miały znaleźć wytypowane osoby.

Jeśli Polska nienawidzi swojej historii to odcina się od swoich korzenie bez których nie istnieje państwo. Takie działania rządu polskiego były potrzebne do wprowadzenia jednej religii i fałszywych arystokratów na Wawel w celu ukrycia kradzieży carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych w USA co jest rzeczywistym celem działania.

Zło rodzi zło a odstępstwo odstępstwo im dalej w las tym więcej drzew, toteż Polska zabłądziła i finanse państwa opierają na kradzieży i rozboju przez sądy, które wykorzystują armię zamienioną na zbójników oraz więźniów, którymi się manipuluje, aby ukraść carskie i cesarskie mienie oraz królewskie w Polsce do finansowania działania rządu polskiego, który zawłaszczył SOF-ART Sp. z o.o. podmieniając zarząd spółki na firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamkniętą, ale prowadzoną przez Urząd Skarbowy , który ja windykuje dla Skarbu Państwa pobierając carskie depozyty, kradnąc kolejne firmy aby uniemożliwić zarobkowanie.

Państwa Brzezińskich w USA podstawiono pod ród Berzevicsych i podstawiono hrabiego Berezeckiego zarządcę u mojego dziadka, którego dokumenty są w Kielcach pod spiski zamek podstawiając fałszywy krąg spadkobierców w celu kradzieży cesarskiego mienia mojej rodziny.

Podstawiono produkcje wod gazowych mojego dziadka , której woda słynęła z wybitnych walorów pod inne osoby wód gazowych w Ciche dawniej Rogoźnik i połączono tradycje pasterskie ze Szwajcarią, aby wytworzyć udziały w spółkach na sery jako spółki pasterskie co połączono z Mieczysławem Podczaskim, którego nazwano Mientus, aby odnieść się do nazwiska sołtysa z Cichego. Podstawiono Marka Katzer pod Marka z Cichego zwanego zbójnikiem w celu kacerowania czyli zbójowania żołnierzy w celu pobrania żołdu i podstawiono pod kołodziejstwo państwa Kołodziejczyk pod kowalstwo państwa Kowalskich zarumieniając na moją rodzinę co połączono z wyrobami ze skóry podstawiając handel zwłokami jako handel do podmiany rodzin w celu wykazania DNA carskiej rodziny przez podmianę części ciał w grobach.

Pod zakon Cystersów w Ludźmierzu podstawiono Mikołaja Komorowskiego jako spór z chłopami w 19631 roku co połączono z herbem Gryf w Zakonie Cystersów w Wąchocku jako wojewody krakowskiego, którzy mieli akcje osadnicza na Podtatrzu i połączono z Jędrzejowem jako Brzeźnicy podstawiając Brzezińskich na Skarżysko-Kamienna oraz Leśniaków na Jędrzejów.

Pod dane Mikołaja Komorowskiego podstawiono dane cara Mikołaja II Romanowa co ukrywa klasztor Cystersów w Wąchocku, który budował Kopalnię Wieliczka. Podstawiono pod miejscowość Wit pana Andrzeja Pachowskiego przez pana Wit i Bartoszewskiego, którzy otrzymali od Jerzego Kaźmierczyk dokumenty poręczenia Anny Pachowskiej nieruchomością w Kazimierowie pod Warszawą, która poręczyła PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co podstawiono pod miejscowość Wit, aby przejść na Podtatrze i podstawić pod nią moją skradzioną córkę Annę Piórecką matkę Zuzanny wychowywanej przez Edytę Maksalon.

Pod Waksmund podstawiono Józefa Kuraś z filmu „Polskie Drogi” na faktach, który adoptował żydowską dziewczynkę o imieniu Bożena podstawioną pod Ewę Podolską, którą zamieniono na mnie Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk. Moja sprawa w SO Kielce IXKa280/12 gdzie wyjaśniłam majątek mojego dziadka w Końskich ginie, którą wygrałam, gdyż podstawiono adwokata z urzędu co spowodowało kradzież w Końskich 10.000.000,- PLN, przez adwokata, którego dał mi samoistnie sąd mimo zgody przez Sąd Apelacyjny jego wycofania w celu podstawienia mecenasa Kalety pod sołtysów szafrańskich o nazwisku Kaleta, których wpisano, że byli użytkownikami polany Kalatówki w Tatrach.

Zamieniono stanowisko sołtysa na nazwisko Szafrański i podstawiono po Szaflary i Bańską Niżną, gdzie stworzono hotel i kąpielisko wód geotermalnych co łączy z Toruniem i Radio Maryja oraz Bohdanem Żakiewicz, który podał się za spadkobiercę. Podstawiono nazwisko Szafrański na królewskie mienie we Włoszczowej, gdzie Lidia Maksalon była komendantem MO i połączono z majątkiem kasaty klasztoru w Pińczowie na Mirowie co połączono z kasatą w Kielcach na mieniu carskim i podstawiono Ewę Cichocką z domu Mirowską oraz Jerzego Myszkowskiego z biurem prawnym ORSA z Warszawy pracującym dla Mieczysława Pawlak, którego podstawiono pod Mieczysława Kowalskiego pod sołtysów Pawlikowskich.

Dlatego miałam być eksmitowana z mojej własności ulica Nad Kamienną 25 działka 29 przez UB w sprawie IC 178/15 przy pomocy sądu, aby nie wyszło, ze adwokat z urzędu Kaleta zrobił się spadkobiercą po mojej rodzinie.

Podstawiono grupę gestapo ZOFIA pod przywilej Zofii Pieniążek na mieniu Nowatorskim i podstawiono barona Borowskiego za którego wstawiono lekarza Borowskiego. Dlatego tajnie podstawiono do sprawy IC 26272/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej adwokata z urzędu co wykryła prokuratura i po dwóch latach sprawa znalazła się w SR Starachowice w sprawie INs 716/10 z powództwa Waldemara Maksalon, aby połączyć z panem mecenasem Kaleta i zdymisjonowanym biskupem Januszem Kaleta, aby przejść na Kościół, któremu rząd polski oddał skradzione mienie naszej rodziny. Z tego powodu Zakopane znalazło się w rękach Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku podającej się za spadkobierców Hohenzollernów. Połączono sprawy z Ukrainą przez przełęcz Sieniawską przechodząc na cerkiew, gdzie zniszczono grobowce naszej rodziny Sieniawskich, których sprofanowano podstawiając fałszywy krąg spadkobierców i zanieczyszczając teren wokół cerkwi. Nam dorobiono opinie psychiatryczne, aby nas wywieźć pod zmienionymi nazwiskami w sprawie o eksmisję z Nad kamiennej 25 sygnatura IC 178/15 co zamierzano ukryć przez podstawienie biura prawnego Lorenz w Zurychu pod Pieniny Spiskie jako lorenzowe skałki.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s