Przymierze Dawida

Starachowice 05.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Kupno liderów świata przez dział spadku na SOF-ART Sp. z o.o. przez Lidera Światowego.

Przy sprzedaży działki Nowowiejska nie było komornika toteż późniejszy wpis na kolejne działki jest dowodem powielenia tożsamości i podstawienia sąsiadów. Dodatkowym faktem jest próba sprzedaży garażu, gdzie byłam u notariusz, która wydrukowała mi wypis z Księgi Wieczystej, gdzie na nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1/1 nie było komornika 2011 roku, ale znaleźli się na działce i na garażu sąsiedzi w tym pani Helena Surma, którą komornik wpisał wraz ze mną i siostrą jako dłużniczki w 2014 roku co oznacza powielenie mojego taty i podstawienie Heleny Surma za spadkobiercę zamieniając sprawy o przyłącze wodne INs 56/10 na sprawę spadkową i zamieniając mojego tatę na mamę powielając nazwisko mojej mamy Filomena Bochyńska na Filomena Bocheńska. Umieszczono nasze dane w różnych miejscach w Polsce pozorując inne osoby, jako niezgodność PESEL, gdyż służby wojskowe nie wiedziały jakiego agenta wpisać pod nasze dane do systemu bankowego, który miał okraść nas zostawiając długi, które już dawno były spłacone i sprawy zamknięte pozorujać opłaty za martwe konta co jest oszustwem , gdyż wówczas określono,że konta już nie ma, a dług jest sprzedany. Dług został umorzony, gdyż już przekroczył termin 10 lat. Centralny rejestr spadkobierców miał na celu wypłacić pieniądze na fałszywe sprawy prowadzone w całej Polsce, aby uciec z kradzionymi pieniędzmi pozorując Polaków za bardzo bogatych. Urząd Skarbowy kryje te oszustwa, gdyż każda osoba, która kupuje mieszkanie jest skrupulatnie sprawdzana skąd ma pieniądze co powoduje, że urzędnicy skarbowi , aby ukryć wielkość wyprowadzanych pieniędzy podali się za spadkobierców pozorując spadek na martwych kontach. Z tego powodu konta były w bankach zmieniane, aby powielić je do wypłaty pieniędzy. Nie mogłam sprzedać garażu na który pobrałam zaliczkę, gdyż wstawiono tam sąsiadów i nie było komornika. Pojawienie się komornika jest dowodem pobierania pieniędzy przez dług z banków szwajcarskich przez sąsiadów, którzy pracując dla oszustw rządu. Dlatego wszyscy są pewni, że dorobione akta psychiatryczne o uszkodzeniu ciała podstawią przez MOPS , który ma prawdziwe moje dane z powodu pobierania zasiłku pielęgnacyjnego 153,- złote co nie zalicza się jako pomoc. Zablokowano mi sprzedaż garażu, aby wstawić pana Zbigniewa Marniak jako pracownika SOF-ART Sp. z o.o. w celu upozorowania go na spadkobiercę i podstawienia jego rodziców pana Kazimierza i Lucynę Marniak pod Kazimierza Banie i Lucynę konkubinę Antoniego Włodarczyk pozorowanego na Bochyńskiego i podstawiono Łucję Kaźmierczyk z Miedznej Drewnianej zamienioną na Starachowice , a moją mamę Filomenę Bochyńską zamieniono na Miedzną Drewnianą 244. Wykorzystano urodzenie pana Marniak w Maziarze Lipsko i podstawiono na Lipsko matkę Aleksandra Kwaśniewskiego, którego upozorowano za brata Elżbiety Bochyńskiej siostry Aleksandra Bochyńskiego czyli dzieci Ernesta Bochyńskiego i zamieniono mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk przez oszustwa Sądu w Toruniu, Starachowicach i Kielcach. Celem było stworzenie ze mnie osoby bezdomnej , która jest na łasce MOPS, aby zmusić do zaakceptowania oszustwa w przeciwnym razie wywieźć do zakładu psychiatrycznego , aby dokonać podmiany tożsamości przez elektrowstrząsy, które sponsoruje Jolanta Kwaśniewska. Każda próba działania w celu zarobkowym powoduje blokadę działania i roszczenie, aby uniemożliwić funkcjonowanie powielając dług wielokrotnie. Pod Lucynę konkubinę Antoniego Włodarczyka z Morawicy podstawiono Łucje Kaźmierczyk, a jej mamę Helenę Podpłońską podstawiono pod adres Heleny Surma pozorując wielokrotne związki. Aby to ukryć wykorzystano samochód zakupiony na teścia Jana Kaźmierczyk od Leokadii Kowalczyk pozorując wypadek Jana Śledzik, który nie żyje czyli planowano zamordować teścia przez pozorowany wypadek. Z tego powodu dorabiane są akta do wypłaty pieniędzy przez system stworzony do wypłaty spadkobiercom na podstawie postanowień spadkowych. Dlatego Sąd w Starachowicach , gdy wniosłam o wydanie postanowienia sądu w sprawie INs 716/10 zapytał mnie z którego dnia postanowienie, gdyż stworzono wiele postanowień do kradzieży pieniędzy carskich, gdyż przesłano sprawę SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania carskiej rodziny bezprawnie do tej sprawy w której pan Maksalon zrobił się spadkobiercom i windykatorem i wypłaca oszustom, kradzione pieniądze dorabiając moje matce dzieci z nieprawego łoża i choroby psychiczne. Z tego powodu jest próba mojej eksmisji, gdyż sędzia miał czelność powiedzieć, że ja jestem Bożena Kaźmierczyk-Bocheńska jako ta sama osoba co oznacza, że na taką osobą sąd wykreował spadek do którego nie miałabym dostępu, gdyż moje dane są inne. Sąd jest oszustem i prowadzi ludzi na śmierć bezdomność i nędze podstawiając pod arystokratów Żydów, którzy pracują w bankach. Bank Śląski określił, że nie mam konta więc nie można naliczyć kosztów o których mówili, że nie ma. Podobna sytuacja jest w Raiffeisen Bank i PEKAO S.A., który stwierdził, że nie ma konta ale jest windykacja do której nie miałam dostępu jednoocznie otrzymuje wyciągi kart, które są na plusie a konto jest przedpłatowe o czym mi powiedzieli pracownicy banku oraz to, że nie mam żadnego długu, Powodem jest wstawienie precjozów carskich do windykacji w PEKAO SA i wpłata do PKO BP kwoty 100.000.000,- EUR. W banku pojawiła się suma na plusie 10.000,- PLN do windykacji komorniczej do której nie miałam dostępu i podstawiono konta charytatywne do wyprowadzenia środków na wodę do Afryki jako pomoc humanitarna mordując ludzi co jest określane jako terroryzm i wojna. W banku PKO BP pojawiła się windykacja na 80.000,- PLN wpisując nie moje konto i określając spłatę na rzecz kosztów prowadzenia rachunku bankowego po czym roszczenie znikło wraz z kontem. Pracownicy banku określili, że czegoś podobnego jeszcze nie widzieli. Powielono długi i pobrano wielokrotnie pieniądze na fałszywe dane osobowe jako spadek co spowodowało, że główny dług został pielęgnowany, aby wykazać po latach , gdy sprawy są przedawnione pozorując , że cały czas istniał na koncie. Banki pozmieniały nazwy z powodu przejęcia przez wykorzystanie naszych pieniędzy, które skradziono i ukryto przez zakupy banków za te pieniądze na nasze dane osobowe wstawiając spadkobierców.

Z tego powodu wykorzystano moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską jako spadkobiercę i podstawiono ją za spadkobiercę wrzucając alimenty mojego syna na mnie co jest prawnie niemożliwe, ale wytworzono że jetem bardzo bogata i pobierane są pieniądze przez windykacje męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując go na Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i upozorowano, ze się rozwiódł z Ewą Kornaszewską, aby upozorować w Urzędzie Skarbowym , że Ewa Machowska z domu Niewczas zmieniła nazwisko na Kornaszewska, aby zrobić z niej spadkobiercę w Urzędzie Skarbowym, za mnie podstawiono Urszulę Ochyńską podstawioną pod Urszulę Idziak w Anglii co oznacza, że Urszula Idziak ma w ręku moją firmę IMPERATOR ROMANOW co ukryto w Anglii, gdzie ona mieszkała i podstawiono Agnieszkę Świerkodzką pozorując, że jest matką mojej wnuczki. Urząd Skarbowy dokonał przestępstwa tworząc moje dane na Bożena Piórecka na windykacje na 2005 rok na SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając Ewę Machowską pozorując ją na Bożenę Piórecką i kryjąc podmianę przez podstawienie Ewy Podolskiej w Krakowie. W Kielcach doszło do przestępstwa w sprawie SO Kielce IXKa 280/12 , gdzie mnie uniewinniono kradnąc sprawę, gdyż podstawiono świadka mec. Ewę Tkaczyk pozorując na jedno z Ewą Machowską, którą upozorowano za żonę Dariusza Dąbrowskiego zamieniając na Bochyński. Z tego powodu wykorzystano dane pani mecenas urodzonej w Wąchocku czyli tam , gdzie był mój pradziadek Franciszek Bocheński , występował jako Nauczyciel i podstawiono pod rodziców pani mecenas Czesława i Barbarę pana Czesława Daleszak i Barbarę Bochyńską z Katowic, dlatego podstawiono państwo Tkaczyk za Bochyńskich.

Moja sprawa SO Kielce IXKa 280/12 ginie, gdyż męża pani mecenas Cezarego Tkaczyk podstawiono pod Cezarego Wiatrowskiego zamieniając na Konrada Szmytka i przechodząc na Białoruś, gdzie podstawiono fałszywych Radziwiłł. Moja wnuczka 5-letnia jest w rękach oszustów, którzy wykorzystują jej dane osobowe bez jej wyboru i zgody podstawiając pod dane dyrektora Centrowani Ożarów pana Waldemara Masak jako Janiszewskiego i podstawiono Waldemara Maksalon.

Moje dane zamieniono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawiono panią Elżbietę Salomon pozorując jej ojca Jana, za Jana Kaźmierczyk , a matkę Leokadię, na Leokadię Kowalczyk, dlatego dorabiany jest wypadek samochodowy Leokadii Kowalczyk samochodem, sprzedanym dla Jana Kaźmierczyk, aby dorobić spadkobierców i podstawić Martę Cybulską pozorując ją na Romanow pozorując ja za córkę mojego taty zamienionego na moją mamę przerobiona za siostrę Ireny Śledzik udającej Romanow, czyli mojego taty ojca Carewicza Aleksego Romanow zamieniając na Aleksandra Bochyńskiego syna Ernesta pozorując jego za Romanow i jego siostrę Elżbietę Barbarę z domu Bochyńska, naprawdę dzieci Ernesta Radomskiego podstawionego pod Ernesta Hessen. Połączono dwa nazwiska Maksalon jako Salomon, aby ukryć przestępstwa i podstawić za komornika Nowak pana Misztal, który pierwotnie licytował SOF-ART Sp. z o.o. dla PFRON jak również dla Cegielni STARK dla Peter von Schilhorn i podstawiono Piotra Główkę na moje mieszkanie, co jest przestępstwem do podmiany rodziny. Pani Irena Śledzik osobiście do mnie powiedziała, że jest z odciestwa Romanow w czasie gdy myślałam, że jest dzieckiem z nieprawego łoża, co jest nieprawdą a stworzone to zostało do podstawienia pani Ireny Śledzik pod carski majątek pozorując , że jest siostrą Jadwigi Kaczyńskiej pozorując na Jadwigę Bochyńską , aby udawać, że jest siostrą mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, którą Sąd powielił przez błąd na Jadwiga Bochyńską i podstawiono Jadwigę Kaczyńską. W tym sfabrykowano podpis pod umową zakupu przez Józefa Ludwika Bochyńskiego laptop ACER jako Jadwiga Bochyńska. Mama nie podpisywała dokumentu, ale stworzono do roszczenia Invest Bank przez Zygmunta Solorz-Żak i podłożonego jako wniosku tego Banku do sprawy spadkowej po moim tacie i postawiono sfabrykowany dokument na Jadwigę, aby podstawić panią Jadwigę Kaczyńską podstawiając jako siostrę Irenę Śledzik i pozorujać obie na Bochyńskie i tak geodeta fabrykuje dokumenty wpisując zapis Bochyńskie, aby ukryć imiona fałszywych spadkobierców, a Jana Śledzik upozorowano za Jana Bocheńskiego podstawiając również mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego i mojego teścia Jana Kaźmierczyk zamieniając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego przez Prokuraturę Kielce na Irenę Kaźmierczyk dorobioną osobę, aby podstawić Irenę Lewy pod Irenę Śledzik podstawioną pod carską rodzinę Romanow jako znak chrześcijański ryby podstawiając księdza Rybak z Rudy Malenieckiej oraz Irenę Śledzik. Do podmiany zastosowano podstawiony dług na kwotę 7.000,- PLN za zakupiony samochód, za który nie mogłam zapłacić pieniędzy, gdyż zostałam przez państwo polskie okradziona uniemożliwiając mi zapłatę i egzystencję. Sfabrykowano wypadek na samochód teścia, który był Leokadii Kowalczyk, aby podstawić moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podstawiając pod Agnieszkę Kowalczyk na Łódź córkę Mirosława Lewy, który miał żonę Irenę, którą połączono z Ireną Śledzik podstawioną jako Irena Romanow za jego żonę i połączono z Ireną Hohenzollern jako siostra Zofii Hohenzollern. Pan Mirosław miał zeszyty szkolne mojej carskiej rodziny, gdy był ma Krymie w zamku. Określił, że zdawało mi się, że mam syna Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i przebywa w Irlandii, którego zamierzano zamordować na Łotwie i podstawić Jakuba Pióreckiego drugiego mojego syna, aby odwrócić sytuację Egiptu, gdzie zginęły dzieci pierworodne w celu podstawienia Jakuba Pióreckiego, drugiego syna za ojca dzieci pierwszego syna podstawiając pod nazwisko Janiszewski w celu wykazania DNA carskiej rodziny. Podstawiono córkę Ireny i Jana Śledzik panią Leokadię Kowalczyk za córkę Jana Kaźmierczyk zamieniając na Jana Bocheńskiego łącząc z jej ojcem Janem Śledzik, który nie żyje. Oznacza to, że mój teść miał być zlikwidowany. Upozorowano, że pani Irena była żoną wielu osób choć miała jednego męża. Zamieniono przez Prokuraturę Kielce mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie zgłoszonej kradzieży obrazów w 2004 roku w Szwajcarii o wartości 50.000.000,- EUR ( pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) jako sygnatura akt Prokuratury Kielce Ko 58/09 podmieniając mojego męża w systemie na Irenę Kaźmierczyk i przerobiono na żonę Jana Śledzik, co w rezultacie byłoby małżeństwem homoseksualnym pozorując zmianę płci. Dorobiono wypadki na samochód w różnych miastach i wsiach jak Nowa Wieś gmina Nowe Ostrowy -Cukrownia, Łódź, Łęczyca, Łuków, Kilce , Starachowice, Opoczno, aby pobrać pieniądze dla fałszywego kręgu spadkobierców jako ubezpieczenie wykorzystując moją stłuczkę w Kielcach, gdy jechałam z teściową. Podmieniono osoby, aby pobrać odszkodowanie jako działy spadku na konta fałszywego kręgu spadkobierców, zamierzając to ukryć przez centralny rejestr spadkobierców w bankach, wykazując sygnatury spadkowe wykreowane na bazie oszustw, jak sprawa o przyłącze wodne sąsiadki sygnatura akt INs 56/10, na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1a, gdzie wodociągi umieściły błędnie dane mojej mamy i taty do powielenia ich i podmiany do fałszywych windykacji na fabrykowane rachunki na wodę. Następnie podmieniono sprawę o przesunięcie granic, kolejna o przesunięcie bramy, zniesienie współwłasności itp.

Dlatego Invest Bank wniósł sprawę po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim, aby przejść przez sprawę spadkową INs 67/08 na banki i podstawić pod skradzione obrazy w 2004 roku w Szwajcarii z APE UMWELTTECHNIK AG co ukryto w Sądzie Rejonowym w Opocznie IIKp425/09 (sprawa z Prokuratury Kielce Ko 58/09) podstawiając Jadwigę Kaczyńską zamieniając sprawę mojej mamy w Starachowicach INs 426/10 jako przyjęcie spadku, potajemnie zamieniając na PS przez Urząd Miasta Starachowice i przez oszustwo Sądu, gdyż wpisano sąsiadów i kazano mi się po nich wpisać się do Ksiąg Wieczystych, na co się nie zgodziłam i ukarano mnie grzywną 500złotych, wpisując do urzędu moje dane na cały dom podmieniając przez błędy pisarskie moje nazwisko dla służb wywiadu i oszukując, że ja dostarczyłam dokument na PS, co jest oszustwem, w celu podstawienia fabrykowanych dokumentów osób jako chorych psychicznie i podstawiono moją mamę jako siostrę Ireny Śledzik, podmieniając sprawę INs 395/10 spisu z inwentarza zamienioną na sprawę spadkową jako dwie po moich rodzicach i siostry rodzicach, aby wstawić Jadwigę Kaczyńską jako siostrę Ireny Śledzik podmieniając sprawę spadkową INs 426/10 zamienioną na PS 426/10 przez Urząd Miasta Starachowice w celu podstawienia fałszywych opinii psychiatrycznych. Natomiast sprawę o spis z inwentarza INs 395/10 zamieniono na sprawę spadkową wstawiając Jadwigę Kaczyńską i Irenę Śledzik jako siostry. Podstawiono Mariusza Słodkiewicza jako Mariusz Klusek pracownik SOF-ART Sp. z o.o. pozorując go na brata Adama Klusek podstawionego pod mojego syna Adam Pióreckiego co spowodowało upozorowanie, że Adam Klusek jest synem mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego podmienionego na Jana Klusek ojca Mariusza Klusek. Z tego powodu zamieniono moje dane z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka z domu Bochyńska na Bożena Piórecka z domu Mazurek, gdyż dziadek nosił nazwisko Franciszek Jan Mazurek.

Podmieniono matkę Mariusza Klusek panią Gustawę Klusek na mężczyznę Gustawa Schmidt naszego pełnomocnika w Szwajcarii co oznacza podmianę kobiety na mężczyznę pozorując, że Gustaw Schmidt był w związku z hrabią Tarnowskim ukrytym jako Franciszek Jan Mazurek za którego podstawiono Brunona Mariana Franciszka Bochyńskiego czyli pod mojego dziadka ukrytego jako ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński, którego zamieniono na komputer ROBOKSICZ przez eksperymenty medyczne i podstawiono papieża Franciszka jako spadkobiercę po śmierci hrabiego Władysława Tarnowskiego pod którego podstawiono śmierć sąsiada Władysława Janikowskiego podstawionego pod pracownika na spółce SOF-ART Sp. z o.o., aby przez windykację męża Jerzego Kaźmierczyk pobrać carskie depozyty.

Następnym podstawieniem jest wykorzystanie akt Arkadiusza Durlej, który zaskarżył w 2004 roku z Czesławem Daleszak mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie SO Kielce IIIK 207/07
i zostali przerobieni z moją siostrą Beatą Idziak na spadkobierców w 2006 roku po żyjącym moim ojcu, który rok później umarł pozorujać, ze siostra była jedyną córką naszego ojca, co było widoczne w dokumencie obcej osoby Lidii Daleszak, którą Księgi Wieczyste Sądu w Starachowicach wpisały do sprawy jej wniosku o wpis mnie i moją siostrę DZ KW 4005/11 i Dz KW 4006/11 Sądu Rejonowego w Starachowicach na Katowice i Kiece razem z kupująca anulując sprzedaż dla niej naliczając podatek przez Urząd Skarbowy co stoi w sprzeczności, ale podstawiono Lidię Daleszak za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniając na córkę Anieli Reginy Mazurek czyli na moją mamę Filomenę Bochyńską pozując moją babcię Anielę Mazurek na pannę. Pan Arkadiusz Durlej był pracownikiem Fortis Bank i miał przygotować dokumenty kredytowe dla spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, gm. Brody Iłżeckie, który miał zapewnienie Rady Gminy na poręczenie spółki. Doszło do przestępstwa i pobrania kredytu na fałszywy krąg spadkobierców podstawiając Ewę Machowską z domu Niewczas pod moje dane z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka, a pod byłego męża Dariusza Pióreckiego podstawiono Dariusza Dąbrowskiego i fikcyjnego Dariusza Bochyńskiego przez Sąd w Starachowicach. Podstawiono pod Arkadiusza Durlej z Kielc pana Arkadiusza Słodkiewicz brata Mariusza Słodkiewicz, który zamordował psa Jerrego pod którego podstawiono dział spadku na moim mężu Jerzym Kaźmierczyk pozorując go na policjanta w 2005 roku.

Arkadiusz Słodkiewicz i Mariusz Słodkiewicz są dziećmi Danuty Słodkiewicz zwanej Danutą, gdyż podstawiono ją pod Danutę Gibalską do pozorowania działu spadku na naszej rodzinie. Dlatego zamieniono Arkadiusza Słodkiewicz na pracownika SOF-ART Sp. z o.o., i podstawiono Arkadiusza Kasprzyk, który był kierowcą. Wykorzystano jego rodziców Jana i Leokadię Kasprzyk, aby podstawić pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego , który nosił dane Franciszek Jan Mazurek i podstawiono Jana Śledzik pozorując na Jana Tarnowskiego i Jana Bocheńskiego i połączono z moim teściem Janem Kaźmierczyk zamienionym na Jana Bocheńskiego. Ukryto te działania przez Jana Kulczyk podstawionego pod Jana Lubomirskiego i Jerzego Lubomirskiego w Szwajcarii wykorzystujc dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Następną zamianą jest podstawienie Jana Kasprzyk z Kielc pod ojca Arkadiusza Kasprzyk i poprzez niewypłacone rachunki wytworzono windykacje do pobierania depozytów carskich. W tym celu powielono adres na Kielce i Łebieniec, co oznacza próbę uśmiercenia Jana Kasprzyk, aby podstawić jego żonę , która ma rodzinny dom dziecka, podstawiając jej dane pod Hannę Kasprzyk zmarłą na raka ze Starachowic, która nie żyje co oznacza również próbę likwidacji. Upozorowano młodzieńca Piotra Cichockiego w Łebieńcu na Piotra Cichockiego w Starachowicach męża Ewy Cichockiej z domu Mirowskiej podstawiając jej matkę Jadwigę Limanówka z domu Maksalon ze Starachowic z pierwszego męża Mirowska na Jadwigę Bochyńską dorobioną przez błąd pisarski w sprawie INs 395/10 i podstawiono Jadwigę Kaczyńską pod Romanow w taki sposób kreując moją mamę Filomenę Bochyńska , gdyż ma DNA księżnej Reginy Glińskiej( w przeszłości księżna Glińska była żoną cara i DNA również wykaże rodzinę carską) i dlatego upozorowano Irenę Śledzik za siostrę mojej mamy jako Romanow i podstawiono sprawę Waldemara Maksalon INs 956/09, jako zniesienie współwłasności nieruchomości po mojej babci już z moją mamą czyli z babci córką jedynaczką, którą to sprawę przerobiono po śmierci mojej mamy na sprawą spadkową po moim dziadku, czyli mamy ojcu 10 lat po jego śmierci, zakończonej prawomocnym Postanowieniem prawomocnego Sądu, a podmienionym po śmierci mamy na fałszywy krąg spadkobierców poszukiwanych do kradzieży pieniędzy przez Prokuraturę, oszukując nas gdyż, za życia mojej mamy nie doszłoby do ujawnienia takiego oszustwa.

Dowodzi to, że podobnie zrobiono sprawę po moim tacie podmieniając o jeden rok do fabrykacji akt sprawy na 2006 i wpisując takie dane do Szwajcarii , dla której pracują nasi sąsiedzi podstawienie na Lublin, i dlatego prowadzili sprawę o zniesie współwłasności w Sądzie Rejonowym w Starachowicach w której odniesiono się do sprawy spadkowej po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim wpisując w tekście sygnaturę akt INs 67/08 do zniesienie współwłasności nieruchomości na ul. Bohaterów Westerplatte 1 pozorując o rok wcześniej sprawę, aby wpisać państwo Wojciecha i Izabelę Pokora za spadkobierców po moim tacie.

Po śmierci mamy prowadzono przez nich sprawy już jako oszustwo po moich rodzicach i dziadkach dla rządu. Dlatego podstawiono matkę Arkadiusza Kasprzyk panią Leokadię za Leokadię Kowalczyk pozorując tą samą osobę, która jest córką Jana i Ireny Śledzik i fabrykując dokumenty , aby zamienić rodziny pozorując ją za córkę siostry mojej mamy , która była jedynaczką i podstawiono Irenę Śledzik jako Irenę Lewy na Łódź, która nie żyje, a pod którą podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniając na kobietę.

Podstawiono moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę Agnieszki z domu Krześniak oraz Adama Kornaszewskiego mojego syna i podstawiono Zuzannę Maksalon, której dane wykorzystano do pozorowania Zuzanny Kisiel matki pana Wiesława Kisiel pozorując go na Wiesława Maksalon oraz Wiesława Janikowskiego , aby pozorować, że Zuzanna jest spadkobiercą po Władysławie. W taki sposób dochodzi do podstawienia Wiesława Maksalon na Wiesława Kisiel pracownika SOF-ART Sp. z o.o., aby jego niewypłacone pieniądze za pracę, przeszły na fałszywy krąg spadkobierców i podmieniono dzieci na rodziców, aby pozorować, że pieniądze zostały wypłacone z spółki SOF-ART Sp. z o.o. Z tego powodu pana Wiesława Kisiel ojca Władysława Kisiel podstawiono za Władysław Maksalon, którego upozorowano, że wyrzuca mnie z domu w sprawie INs 820/14 i INs 819/14 do sprawy INs 956/09 prowadzonej po śmierci mamy jako INs 716/10 i wyrzuca spółkę MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. i SOF-ART Sp. z o.o z moim mężem , który otrzymał prawo do dysponowania mojej mamy nabyte własności z której mnie sąd wyrzuca przez ludzi którzy otrzymali 2/3 części przez zasiedzenie na własności mojej mamy, co jest przekroczeniem prawa. Zawłaszczono dokumenty moje i spółek mojego męża, aby zrobić na nich działy spadku i oddać je dla W. Putin przez sędziego Artura Kaczor, który podstawił państwa Kaczyńskich. Doszło do podstawienia kolejnej sygnatury INs IC 178/12 na dorobione tożsamości co jest oszustwem do sprawy INs 7167/10 , gdzie podstawiono Zuzannę Maksalon jako córkę W. Putin, która miała doprowadzić do kradzieży naszego mienia oraz sprzedania narodu polskiego.

Wykorzystano miejscowość urodzenia pana Wiesława Kisiel , czyli Wodąca gmina Sienna do podstawiania symbolicznie sprawy sąsiadów o przyłącze wodne na ul. Bohaterów Westerplatte1/1a podstawiając moich rodziców na kreowane sprawy o rozdział opomiarowania od 2001 roku czyli zakupu mieszkania i pozostawiono panią Helene Surma wykazując jedyną możliwą formę jako zrobienie osobnego przyłącza wodnego co wówczas nie uczyniła, gdyż przerobiła się za spadkobiercę po śmierci moich rodziców, co jest zbieżne z działem spadku na Hucie Ostrowiec SA tworzonym przez premiera Romana Jagielińskiego przerobionego na mojego dziadka jako Roman Bocheński dla którego pracował Czesław Daleszak, który przerobił się na spadkobiercę na mojej działce w Starachowicach.

Wnuk pani Heleny Surma , pan Mariusz Słodkiewicz nie żyjący został podstawiony pod Mariusza Klusek pracownika SOF-ART Sp. z o.o. pozorując na brata Adama Klusek, który miał zastąpić mojego syna Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Adam Kornaszewski.

Celowo doprowadzono do niezapłacenia pracownikom, gdyż ukradziono spółkę prowadząc ją dla fałszywych spadkobierców po żyjącym moim mężu Jerzym Kaźmierczyk, który zakupił ode mnie przed , ślubem w 2003 roku spółkę, a upozorowano w 2005 roku windykacje na moje dawne dane Bożena Piórecka windykacje podstawiając Ewę Machowską z domu Niewczas pod moje dane pozorując sekretarkę Urzędu Skarbowego na księżniczkę, która stała się drugą żonę byłego męża pozorowanego na Bochyńskiego przez Sąd Starachowice. Dlatego bezprawnie pobrano kredyty na mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk i upozorowano moje dzieci na spadkobierców na Lipie Henryk Szyb tworząc dom publiczny i podstawiono państwa Przygoda w celu ukrycia pieniędzy skradzionych od Jerzego Kaźmierczyk. Wezwano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do sprawy SOF-ART Sp. z o.o. z powództwa Elżbiety Salamon niedopuszczając do złożenia dokumentu opłaty Swift do opłaconej akredytywy na SOF-ART Sp. z o.o. , która wynosiła 5.000.000,- EUR powodem było podstawienie Elżbiety Salamon pod posiadłość w Zakopanym na przełomie Morskiego Oka i Zamku Nidzica podstawiając spory i Salamonów. Podstawiono moje dane pod Elżbieta Salamon zamienianą na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk do sprawy IC 178/15 i SR Toruń IIK 164/11 pozorując, że skarżę męża Jerzego Kaźmierczyk w celu ukrycia pobranych pieniędzy z akredytyw uruchomionych przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 10.000.000,- EUR.

Co miało doprowadzić do likwacji mojej córki Marty Bochyńskiej zamienionej na Martę Przygoda. Do podmiany wykorzystano wcześniejsze dane mojej córki Marta Piórecka, która zmieniła nazwisko na moje panieńskie Bochyńska.

Wstawiono również Agnieszkę Przygoda, której sprzedałam Seicento i upozorowano ją na matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej obecnie matka wyszła ponownie za mąż za Janiszewskiego i moja wnuczka może się nazywać Janiszewska, aby ukryć istnienie mojego syna Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, którego upozorowano na jego zmarłego teścia wojskowego Sergiejew. Upozorowano, ze Jakub Piórecki się ożenił, aby podstawić go za spadkobiercę po śmierci sąsiada pozorujać go na brata. Komornik wstawił obcą osobę na moje mieszkanie wpisując Piotra Główkę na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. pod którego podstawiono szereg osób w tym nazwisko Petrus oraz imiona Piotr jak Piotr Idziak, Piotr Eugster, Piotr Kotwica pracownik SOF-ART Sp. z o.o podstawiony pod mec,. Kotwica . Piotr Kotwica był synem Henryka i Danuty Kotwica i podstawiono Danielę Słodkiewicz jako Danutę i Danutę Gibalską oraz Danutę Cybulską, a na Białystok Danutę Grabowską , która była żoną Henryka Grabowskiego, który po rozwodzie wyjechał do USA i upozowano na ojca Piotra Kotwicy. Ponadto podstawiono na Lipie Henryk Szyb, fikcyjną osobę Henryk Szyb i podstawiono jako Henryka Kuterę od którego z UNISTARU Sp. z o.o. zakupił SOF-ART Sp. z o.o. teren pozorując zakup nieruchomości przez spadkobierców, i podstawiając Ewę Machowską z domu Niewczas sekretarkę Urzędu Skarbowego drugą żonę byłego męża. Wprowadzano również Henryka Nowka męża Barbary Nowek z domu Borkowska prawdziwe Burek, upozorowanej na Bocheńska i podstawiono mec. Kotwica , której kancelaria prowadziła sprawę rozwodową Dariusza Dąbrowskiego z Nelą Dąbrowską, która wyjechała do Francji i podstawiono ja pod pasa Nela, na który wpisano spadek, Pani mec Kotwica prowadzi sprawę Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas dla jej córki z pierwszego małżeństwa Pauliny Machowskiej o wydanie depozytu, aby podstawić Paulinę Machowską pod dane jako córki Bożeny Pióreckiej na Urząd Skarbowy w Starachowicach podstawiając również mojego syna Jakuba Pióreckiego, których wpisano na Anglię podstawiając za dzieci Urszuli Idziak córki Beaty Idzika pozorując żonę Czesława Daleszak za którą w Starachowicach podstawiono Urszulę Ochyńską pracownika Urzędu Skarbowego do kradzieży majątku spółek męża Jerzego Kaźmierczyk. Przybrana rodzina Mazurków doprowadziła do oszustwa i zniesławienia mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek, gdyż przysłano list od fałszywego hrabiego Władysława Tarnowskiego jako Władysława Mazurek w którym znieważono mojego dziadka pozorując, że nie pomógł siostrom pomijając fakt, że nie byli rodziną, a dziadek sprzedał maszyny stolarskie swojego ojca, aby wyprawić im wesele i babcia pożyczyła pieniądze w złocie, których nie oddali, ale w papierku co nie miało wartości. Celem było wydziedziczenie mojego dziadka przez osoby nie majce praw i zamierzano podstawić ten dokument dla mojego syna, którego dane osobowe wykorzystał rząd polski. Sąsiad , który nie żyje pan Władysław Janikowski był świadkiem wywożenia dużej ilości rzeczy i dokumentów z mojego domu do którego klucze wydal sędzia Artur Kaczor dla Waldemara Maksalon i podały się obce osoby za moje dzieci co doprowadziło do wstawienia Adama Klusek za wnuka mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego co jest oszustwem.

Cofnięto czas przesuwając dzieci na ich rodziców, aby pozorować, że moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy dostali pieniądze z reaktywacji Rudy Malenieckiej czyli Centralnego Okręgu Przemysłowego i zamieniono moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek na Jadwigę Romanow, gdyż jej matka to księżna Regina Glińska występująca jako Aniela Regina Mazurek z domu Maksalonów urodzona w Hucie. Upozorowano moją mamę Filomenę Mazurek z dzieckiem z nieprawego łoża podstawiając Jadwigę Kaczyńską zamienioną na moją mamę zamienioną na Bocheńską z domu i wypłacono pieniądze za Rudę Maleniecką pozorujać , że są spadkobiercami po carskiej rodzinie Romanow podstawiając pod Jana Śledzik zwanego Januszem pana Janusza Smyczyńskiego w Witten w Niemczech, który prowadzi firmę w Anglii Consortium Island, która współpracuje z ING Bank Śląski i Bohdanem Żakiewicz, którzy robią działy spadku na pracownikach SOF-ART Sp. z o.o. i sąsiadach, zamierzając wykorzystać córkę sąsiadów Zuzannę , aby powielić dział spadku na Władysławie Janiszewskim , aby W. Putin przejął kontrolę finansową nad Polską i Niemcami tworząc w Polsce 700 producentów kas pod siedemset żon Salomona i 300 nałożnic pod 300.000,- PLN roszenia Skarbu Państwa wobec PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w sprawie SO Toruń IIK 164/11 skazując męża Jerzego Kaźmierczyk na 2 lata i sześć miesięcy i pięć lat pozbawienia możliwości prowadzenia działalności w zamkniętej od 2007 roku firmie w sytuacji, gdy Skarb Państwa jest naszym dłużnikiem.

Należy zaznaczyć, że ja pochodzę z jednego plemienia, które pozostawił Bóg przez wzgląd na Jeruzalem i na sługę Dawida co jest opisane w Pierwsza Księga Królewska 11,29 co połączone jest z działką 29 jako dział Boga i przymierze zawarte z Dawidem, które oddano przez oszustwa sądu dla innych, aby oszukać Boga i zabrać obiecane jedno plemię na rzecz Lidera Światowego jako budowa Świątyni Salomona z danych osobowych planując posadzić na tronie Lidera Światowego.

Z tego powodu Mariannę Maksalon matkę babci Anieli Reginy Mazurek upozorowano za matkę Jolanty Kręckiej lekarza zatrudnionego w spółce SOF-ART Sp. z o.o. na cześć etatu, którą oddelegował NFZ do Łodzi, gdzie się urodziła i podstawiono jej ojca Stanisława pod mojego pradziadka Stanisława Tarnowskiego rektora Uniwersytetu Jagielońskiego, podstawionego pod drugiego dziadka Brunona Bochyńskiego ukrytego jako ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński rektor Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.

Z tego powodu wykorzystano naszego sąsiada pana Janikowskiego jako brata dziadka zastrzelonego w sadzie w Krakowie jako kawalera, aby za jego spadkobierce podstawić papieża Franciszka podstawionego pod Franciszka Jana Mazurka oraz Brunona Mariana Franciszka Bocheńskiego jako ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński, który został poddany eksperymentom medycznym i zamieniono mózg w komputer co połączono z windykacją skradzionych obrazów w 2004 roku w Szwajcarii przez GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. i Domstal Sp. z o.o. w Warszawie przez prezesów Mieczysława Zamiejskiego z Poznania i prezesa Słupskiego, którzy podstawili dział spadku z zaskarżenia Czesława Daleszak i Arkadiusza Durlej oraz pana Kamińskiego w 2004 roku co doprowadziło do sprawy SO Kielce IIIK207/07 zamienionej na dział spadku na spółce SOF-ART Sp. z o.o. w celu ukrycia kradzieży 50.000.000,- EUR w 2004 roku na ulicy Łopuszańskiej 38 w Warszawie i Radomską 29 w Starachowicach na SSE Starachowice połączonej z Lipie Henryk Szyb 1, gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców po nas żyjących do ukrycia pobranych pieniędzy podstawiając Władysława Janikowskiego na Lipie Henryk Szyb 1 do spadku na spółce SOF-ART Sp. z o.o. pozorując brata mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego pozorując Irenę Janikowską stomatologa na żonę Władysława Janikowskiego co nie jest prawdą. Aby ukryć to oszustwo podstawiono ojca Wiesława Kisiel czyli pana Władysława Kisiel pozorując tą samą osobę co Władysław Janikowski i podstawiono jego żonę Zuzannę Kisiel zamienioną na Zuzannę Maksalon córkę prezydenta Rosji W. Putin i skradzionej mojej córki Anny Marii Pióreckiej, będącej w rękach Edyty Maksalon córki z pierwszego małżeństwa Waldemara Maksalon z Lidią Maksalon za którą podstawiono Lidię Daleszak.

Brata Waldemara Maksalon czyli Wiesława Maksalon podstawiono pod Wiesława Kisiel pozorując , że Zuzanna jest jego żoną córką Władysława . Działanie takie powoduje podstawienie prezydenta Rosji W. Putin pod sprawę o eksmisję z działki 29 jako INs 819/14 i INs 820/14 co zamierzano ukryć przez INs 178/15 w celu podstawienia pod moje dokumenty po rodzicach i dokumenty firm męża Jerzego Kaźmierczyk fałszywego kręgu spadkobierców co połączono z Elżbietą Salamon zamienioną na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk w celu podstawienia mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej i W. Putin za Salomona jako ojca Zuzanny w celu zawłaszczenia mienia carskiego przez sprawę INs 716/10 do której przesłał prezes sądu pan Merta sprawę IC 2627/10 z naszego powództwa o przywrócenie stanu posiadania carskiej rodziny co spowodowało podstawienie W. Putin na Górze Atos za biskupa Kościoła Prawosławnego i podstawienie razem z papieżem Franciszkiem jako brata zmarłego hrabiego Władysława Tarnowskiego na ulicy Nad Kamienną 25, i Ulica Nowowiejska co połączono z Lipie Henryk Szyb 1 i spółką SOF-ART Sp. z o.o. do pobrania pieniędzy w centralnych rejestrze spadkobierców w banku.

Papież Benedykt XVI stwierdził w wywiadzie, że wykrył grupę 5-ciu homoseksualistów, i ich rozgonił co ma odniesienie do pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk i Katarzyny Kaźmierczyk oraz ich trójki dzieci Ewy Kaźmierczyk, Pawła Kaźmierczyk i Adama Kaźmierczyk i rozwodu w 1999 roku co zostało określone jako homoseksualiści, gdyż doprowadzono do rozpadu małżeństwa w celu podstawienia moich dwojga skradzionych dzieci Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego umieszczonych w Kościele katolickim jako dzieci Jerzego Kaźmierczyk, którego powielono na Dariusza Pióreckiego , aby ukryć kradzież dzieci przez dorobione opinie psychiatryczne na zlecenie Kościoła katolickiego. Zamieniono przez Kościół katolicki nasze małżeństwa na małżeństwa homoseksualne w celu podmiany naszych danych osobowych i podstawienia za papieża Benedykta XVI pana Benedykta Iwołę sąsiada na ulicy Nad Kamienną w Starachowicach, którego podstawiono pod babcię Katarzyny Kaźmierczyk czyli księżną Zofię Radziwiłł pod którą podstawiono księżną Zofię Hohenzollern i zamieniono papieża Benedykta XVI na Józefa Kaźmierczyk zamienionego na jego żonę Franciszkę Kaźmierczyk zamienioną na imię męża Józef jako Józefę Kaźmierczyk w celu podstawienia Józefa Ratzinger i papieża Franciszka jako Franciszki Kaźmierczyk pary homoseksualnej w systemie bankowym do podstawienia pod ród Hohenzollern do pobrania carskich i cesarskich depozytów podstawiając pod Zofię Hohenzollern.

Należy dodać, że za życia mój tata Józef Bochyński zwracał się do Fundacji Lanckorońskich i uzyskał odpowiedź, że nie mają środków finansowych.

Doszło do podstawienia pod pięciu homoseksualistów wykazanych przez papieża Benedykta XVI czteropaku piwa plus jedno gratis w celu podstawienia pod organy w Kościele w Leżajsku, aby podstawić Browary Leżajsk, aby śpiew na chwałę Boga zamienić na bełkot. Podstawiono Karolinę Lanckorońska pod browary Żywiec wstawiając fałszywych Lubomirskich, których ukryto przez podstawienie Karoliny Katarzyny Ocetek świadka na Oświadczeniu poręczeniu płatności męża nieruchomościami , które złożyłam do SO Toruń IIK 164/11 w celu podstawienia pod Katarzynę Kaźmierczyk i jej babcię księżną Zofii Radziwiłł , którą połączono z księżna Marią Lubomirską moją Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk babcię spaloną w Kruszynie w 1932 roku co połączono z Zofią Hohenzollern i siostrą mojego dziadka Marią Romanow i podstawienia papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka jako parę homoseksualna jako spadkobiercy podstawionych pod dziadków męża Jerzego Kaźmierczyk

Z linii Lanckoroński ostatnią była Karolina Maria Lanckorońska, którą podstawiono pod Marię Bocheńską i kolejno opisywane przeze mnie osoby podstawiono pod tą rodzinę w tym Leokadie Kowalczyk jako Lonię pod Lenę Gudewicz na Toruń ukrywając geotermię Radia Maryja. Program telewizyjny podał wywiad z hrabiną Karoliną Lanckorońską, który osobiście oglądałam, gdyż zmarła jako ostatnia osoba z herbu Zadora. Pan Antoni Ciszewski bezprawnie podał się za herb Zadora pozorując mój konkubinat z moim mężem Jerzym Kaźmierczyk, które to pismo z wulgaryzmami pana Ciszewskiego przekazałam do Sądu Okręgowego w Toruniu do sprawy męża Jerzego Kaźmierczyk IIK 164/11, która była prowadzona faktycznie bez aktu oskarżenia, gdyż prowadzono ją dla pana Antoniego Ciszewskiego, Pawła Krzymowskiego, który podał się za herb ślepowron mojej rodziny co spowodowało podmianę mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, aby podstawić Elżbietę Salamon podstawiając na Zakopane i odwołując się do historii Salomona pozorując mnie za żonę Salomona i podstawiono W. Putin, aby kreować historię przez fałszywych arystokratów jako Jan Lubomirski-Lanckoroński, który do tytułu nie ma prawa jak również do handlu obrazami moich przodków w tym mojej babci spalonej w Kruszynie w 1932 roku co jest dowodem kradzieży sądów polskich, które podstawiły agentów pod nazwiska arystokratyczne. Doprowadzono do śmierci mojej mamy, aby wydać im obrazy. Nazwał sędzi, że są nasza własnością, ale wydał innym osobom Sąd w Opocznie IIKp 425/09 mówiąc, że są spadkobiercy i ja mam do nich prawo, ale nie mój maż, gdyż jest już wiadomo ,że w 2005 roku uśmiercono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Szwajcarii i podstawiono pod śmierć Jerzego Idziak w Katowicach teścia mojej siostry Beaty Idziak i moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiono na Katowice dla mojej siostry Beaty Idziak, która mieszka w Irlandii ponieważ zrobiono bezprawnie dział spadku po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk wpisując fałszywych spadkobierców na jego spółki tak jak na SOF-ART Sp. z o.o. Pod Grażynę Klusek podstawiono Grażynę Krupa i Grażynę Kulczyk , która zawłaszczyła obrazy pozorując, że jest spadkobiercą po Mariuszu Słodkiewicz, który nie żyje pozorując Mariusza Klusek za brata Adama Klusek podstawionego pod mojego syna Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewski podstawiony po Adam Kaźmierczyk. Pod Jacka Lanckorońskiego podstawiono Karola Jacka i Karola Wojtyłę czyli papieża Jana Pawła II pozorując, że jego chrześnica Maga Kozłowska jest jego dzieckiem i podstawiono Agnieszkę Kozłowską i jej córkę Magdę za moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską. Wykorzystano do podmiany pełnomocnika mojego dziadka pana Kozłowskiego i zawłaszczono Zamek Janowiec oraz Zamek w Iłży dla fałszywych spadkobierców.

Są to obrazy członków mojej rodziny i zabraniamy handlować ich podobiznami i szargać opinię mojej rodziny opłacając oprawców z handlu dziełami sztuki. Jest to pranie pieniędzy, które miały być wprowadzane na martwe konta w banku pozorując spadkobierców przez Lipie Henryk Szyb , gdzie jest adres SOF-ART Sp. z o.o. Dlatego męża skazano w SO Toruń IIK 164/11, aby wytworzyć kolejne roszczenie do wyprania kradzionych pieniędzy przez dział spadku na firmie wykorzystując nasze dane osobowe w tym mój osobisty NIP 664-153-86-24 i wykorzystując NIP i Regon SOF-ART Sp. z o.o. NIP 664-00-11-441; REGON 290424608

Przez wszystkie pokolenia nastąpiło przejście przez dynastię Ptolemeuszów łącząc przez Salomona z Egiptem ród Dawida.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zdjęcia dziadka są fabrykowane przez służby aby upozorować na inne osoby, aby pozorować dziadka na różne osoby w tym na wózku w celu podstawienia akt Jerzego Brunona Bochyńskiego, któremu odjęto nogę  w celu ukrycia kradzieży w Katowicach.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s