Dwa małżeństwa

Starachowice 06.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Dwa małżeństwa

Doszło do wykorzystania wypadku mojej córki Marty Bochyńskiej w 2011 roku w Irlandii, gdzie kolega Marcin wziął na wózek moją córkę ze szpitala w zimie na dwór i zrobił jej zdjęcie po czym zadzwonił do mnie podając telefon mojej córce, która zapytała mnie „mamo czy ja jestem mężatką i mam troje dzieci”. Na co odpowiedziałam, że jest panienką i nie ma dzieci. Po tym fakcie pan Marcin wyjechał do Polski. Powodem było podstawienie Marcina Machowskiego ze Starachowic ojca Pauliny Machowskiej pierwszego męża Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas obecnej żony Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, aby podstawić ich za właścicieli Góry Marcina pod fałszywego Romana Sanguszko podstawionego pod mojego dziadka Romana Bocheńskiego. Z tego powodu służby wojskowe kreują różne postacie do pozorowania, aby wytworzyć dokumenty do banu do kradzieży naszego carskiego i książęcego mienia. Przykładem jest podstawienie artystki Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej oraz jej dwóch córek Anny i Katarzyny, które podstawiono pod Annę Gromek podstawioną pod Annę Sznajder i moją skradzioną córkę Annę Piórecką w celu podstawienia wnuczki Zuzanny do afery Amber Gold jako córki w więzieniu Katarzyny P. do ukrycia kradzionych pieniędzy przez kradzież spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, za pomocą której okradano depozyty złota przez niepłacenie za dostawy towarowe pod otwarte akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla spółki SOF-ART Sp. z o.o., gdzie za jej właściciela męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiono fałszywy krąg spadkobierców wytworzony przez sądy. Z tego powodu skazano mojego męża w SO Toruń IIK 164/11, za obroty niebezpieczne dla ekonomii kraju w sytuacji, gdy firma jest zamknięta od 8 lat czyli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, gdyż mąż nie prowadzi obrotów na pozostałych spółkach od 12 lat , a Skarb Państwa podstawił fałszywych spadkobierców podając się za spadkobierce męża i carskiego mienia co określi sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11.

Wykorzystano pierwszego męża pani Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej podstawionej pod Izabelę Krzemińską i podstawiono Katarzynę Kumek podstawioną pod Katarzynę Kędziora podstawioną pod Katarzynę Kaźmierczyk, aby podstawić Bogusława Kędziora pod Bogusława Krasuskiego syna księcia Krzysztofa Radziwiłł na wieś osiek koło Staszowa zamienioną na Osiek koło Wrocławia.

Wykorzystano Janusza Śledzik męża Ireny Śledzik upozorowanej na Romanow siostrę Jadwigi Kaczyńskiej przez IPN Kraków w celu podstawienia Janusza Łoś pod wykreowanego fałszywego hrabiego Łoś podstawionego pod majątek hrabiów Tarnowskich podstawionych pod majątek książąt Lubomirskich i Radziwiłł podstawionych pod majątek carski i rodziny cesarskiej Niemiec Hohenzollern koło Wrocławia podstawiając pod babcię Katarzyny Kaźmierczyk księżną Zofię Radziwiłł drugie podstawienie jako księżna Zofia Hohenzollern królowa Grecji co połączono przez datę śmierci 1932 rok z księżną Marią Lubomirska spaloną w Kruszynie w 1932 roku, która brała ślub w 1930 roku na Jasnej Górze w Częstochowie i podstawiono Bolesławę Stanisławę Bochyńską czyli Marię Romanow pod którą w Gdańsku podstawiono akta „Bolka” numer 422 pod sygnaturę o eksmisje SO Kielce IICz 422/16 do sprawy SR Starachowice IC 178/15 do sprawy INs 716/10 , gdzie podstawiono naszą sprawę o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej SO Kielce IC 2627/10 jako kontynuacji sprawy o zniesienie współwłasności INs 956/09, gdzie bezprawnie zrobiono dział spadku na mieniu hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego pod nazwiskiem Franciszek Jan Mazurek, który przekazał mienie dla córki Filomeny Bochyńskiej podstawiając pracowników UB czyli Waldemara Maksalon i jego rodzinę drugi raz do działu spadku po 10 latach po jego śmierci zamieniając zasiedzenie na cudzej własności na dział spadku na cudzej własności co jest przestępstwem sądu.

Do ukrycia oszustwa i kradzieży carskiego mienia posłużono się podmianą dwóch małżeństw. W tym celu zamieniono moje małżeństwo Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk dokonując podstawienia Marcina Machowskiego i Ewy Machowskiej z domu Niewczas sekretarki Urzędu Skarbowego drugiej żony Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski kochanki Dariusza Dąbrowskiego zamienionej na jego drugą żonę Katarzynę Dąbrowską z pierwszego małżeństwa Katarzyna Kumek zamienioną na Katarzynę Piórecką i Marcina Machowskiego zamienionego na Marcina Pióreckiego, którym dopisano moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską zamieniona na drugą wnuczkę Zuzannę podstawioną jako jedno, aby ukryć skradzione pieniądze z depozytów carskich przez Amber Gold i podstawienie Marcina P. i Katarzyny P. pod wymienione osoby, aby ukryć źródło pochodzenia złota w firmie AMBER GOLD jakim była windykacja spółki SOF-ART Sp. z o.o przez Urząd Miasta Starachowice i podstawienie pod dawne dokumenty z 1994 roku RHB 1937 spółki SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając pod dane dawnego wspólnika Sylwestra Koniarskiego prezydenta Miasta Starachowice pana Sylwestra Kwietnia, który określił publicznie, że ma swoich spadkobierców carskiej rodziny. Pod drugie 50% udziałów na dane Dariusz Piórecki podstawiono Bohdana Żakiewicz ukrywając przez spółkę Seven Rock Mining w Anglii i Belgii windykację w 2009 roku, kiedy Bohdan Żakiewicz otrzymał od nas pełnomocnictwo do uruchomienia depozytów carskich do spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. w kwocie 12.000.000.000,- CHF w Szwajcarii i 12.000.000.000,-USD w USA z depozytów Banku Rezerw Federalnych na konto firmy do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Działania te ukryto przez podstawienie Katarzyny P. pod dane sędziny Magdaleny Jarczyk w Katowicach zwanej Katarzyną, która ma dziecko z mężem panem Jarczyk, który był pracownikiem więziennym i został obecnie sędzią sądowym i mają dwoje dzieci Sonię i Filipa, a sędzina Magdalena Jarczyk w Katowicach została podstawiona pod moje dane osobowe Bożena Piórecka i pod dane Katarzyna Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego w celu ukrycia reaktywacji carskiego mienia w 1986 roku w Rudzie Malenieckiej co ukryli przed moimi rodzicami Józefem i Filomeną Bochyńskich, gdyż Jerzy Bochyński z Katowic ojciec Magdaleny Jarczyk, był dzieckiem z domu dziecka o nazwisku Jerzy Kaźmierczak dopisanym do rodziny mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Z tego powodu żona prezesa Amber Gold pani Katarzyna P. miała dziecko z pracownikiem więziennym, aby wszystko się zgadzało do podmiany akt sądowych.

Pieniądze uruchomione z naszych depozytów skradziono co ukryto przez ponowne skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk, co zrobiono w SO Toruń IIK 164/11 określając męża przestępcą , którego obroty zagrażają bezpieczeństwu kraju w sytuacji, gdy od 12 lat nie ma obrotów, gdyż został uśmiercony w systemie bankowym do działu spadku i podmieniony został na byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, którego jak widać również uśmiercono i podstawiono za spadkobierce Marcina Machowskiego pierwszego męża Ewy Kornaszewskiej co określono w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach, że jedynie zmieniła nazwisko co spowodowało zamianę jej pierwszego męża na Marcina Pióreckiego podstawionego do AFERY AMBER GOLD jako Marcin P. i podstawiono pod Katarzynę P. panią Katarzynę Skrybant-Dziewiątkowską zamienioną na Skryba czyli Pisarz zamienionej na Schraiber zamienionej na Scheibler do podstawienia do Łodzi pod pisarza pradziadka cara Mikołaja II Romanowa, którego zamieniono w Łodzi na biznesmena Karola Scheibler, który zarządzał majątkiem naszej rodziny.

Aferę Amber Gold zgłosił Bank BGŻ w 2012 roku, kiedy moje konto na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do banku BGŻ dokonano przelewu pieniędzy z Biura Prawnego K-9 w St. Gallen po czym zginęły moje konta i Bank BGŻ zamienił siedzibę ze Starachowic na Ostrowiec Świętokrzyski. Następnie BGŻ został wykupiony przez Paribas Bank Polska, który na mapie Targeo wykazywany był na Bohaterów Westerplatte 1, w Starachowicach na skrzyżowaniu z ulicą Konstytucji 3-Maja, gdzie wprowadzono sąsiadów za spadkobierców, aby ukryć takie działanie.

Z dokumentów Donau-Dnepr zamkniętej firmy w Luksemburgu w 2004 roku, której prezes obywatel USA został pracownikiem APE-CH GmbH w Zug czyli Stanisław Stępień wynikła, że z carskich depozytów korzystał Amber Gold i współpracował z Nobel Bank , który jest własnością , Getin Bank, który zawłaszczył samochód w lizingu dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do Katowic do wytworzenia fałszywych wypadków drogowych do tworzenia działów spadku na spółce APE-CH GmbH należącej do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu wprowadzenia fałszywych spadkobierców na drugą spółkę akcyjną APE UMWELTTECHNIK AG, gdzie skradziono w 2004 roku obrazy wartości 50.000.000,- EUR aresztując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez fałszywy krąg spadkobierców w 2004 roku ujawniony w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 podstawiony pod jedyną w Polsce w PRL reaktywację w Rudzie Malenieckiej w 1986 roku co ukryły prokuratury oraz sądy tworząc fałszywe sprawy na rzecz rządu polskiego ukrywając kradzież carskich pieniędzy przez wytworzoną fałszywą arystokracje na Wawelu jako spadkobierców w Rudzie Malenieckiej na kaplicy Tadeusza Bocheńskiego na skradzionej drodze krzyżowej co według obecnej wiedzy było za zgodą Kościoła katolickiego jako dział spadku w 1986 roku wykorzystując DNA moich dwojga skradzionych dzieci Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego. Działanie powyższe wykazuje, że nie było kradzieży drogi krzyżowej tylko jej wydanie na zlecenie przełożonych w Kościele katolickim co ukryto przed wiernymi określając jako kradzież, gdyż pobraną drogę krzyżową przez osoby przedstawiono za granica , które to osoby podały się za spadkobierców naszej rodziny w celu pobrania pieniędzy w banku. Powoduje to konieczność usunięcia tablicy fałszywego spadkobiercy umieszczonego w Kaplicy przez przełożonych Kościoła katolickiego, gdyż jest to już teren prywatny podlegający zwrotowi. Takie działania powodują znieważenie naszej cesarskiej i książęcej rodziny, gdyż teren ten był również własnością księcia Karola Hessen, którego jesteśmy spadkobiercą pod którego podstawiono Karola Scheibler z Łodzi.

Doszło do niewymienienia papieża Franciszka jako gościa na Światowe Dni Młodzieży w Polsce co trudno jest nazwać jako niedopatrzenie, a można odebrać, że papież miał być upozorowany, że zdradzili go najbliżsi jak Jezusa Chrystusa co oznacza , że choroba papieża Franciszka mogła być nie przypadkowa, aby doprowadzić go do śmierci, gdyż przeziębienie można łatwo wywołać osłabiając organizm. Następnym elementem, który świadczy o celowym działaniu przeciwko papieżowi jest próba zamiany Jezusa Chrystusa fizycznego na jego ciało duchowe, którym jest Kościół, którego głową jest Chrystus co potraktowano jako głowa mojego dziadka w komputerze, a ciało zamieniono na Sejm Polski, który stwierdził, że został zdradzony. Oznacza to, że zamierzano zabić dwóch papieży jako symbol Chrystusa zapominając, że Kościół Boży jest Kościołem duchowym na całym świecie. Jeśli papieże są chrześcijanami to nie są sami, a Chrystus umarł i zmartwychwstał, a jego ofiara stała się doskonała, gdyż jest napisane, każde kolano klęknie i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem co oznacza, że jest zwycięzcą. Każdy kto będzie wzywać imienia Pańskiego zbawiony będzie. Zamierzano wprowadzić Lidera Światowego stosując powiedzenie umarł król niech żyje król przez polski parlament. Zamierzano papieża zastrzelić jak przyjedzie do Polski ,a jeśli nie przyjedzie to udusić jak Hamana, aby za wszelką cenę wprowadzić jedną religie i lidera światowego.

Dowodem na to jest brak wymienienia papieża Franciszka w zaproszeniu biskupów na Światowe Dni Młodzieży a potem papież Franciszek miał zachorować co wskazuje na celowe działanie Polski w celu wprowadzenia Lidera Światowego i jednej religii przez Teresę May, którą upozorowano za spadkobierce na Skałkach przez Urząd Miasta Starachowice, który fałszuje dokumenty. Podmieniono genealogię moich dziadków i rodziców za zgodą parafii Wszystkich Świętych pracującej dla Jarosława Kaczyńskiego dla którego sfałszowano dokumenty moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich podstawiając moją siostrę Beatę Idziak jako jedyną córkę naszego ojca co połączono z błędami w Klasztorze w Wąchocku.

Ewangelia Świętego Łukasza 16, 14-15

„Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca”. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.”

Biskupi powołali się w zaproszeniu na Światowe Dni Młodzieży na polskiego papieża Jana Pawła II co jest nawiązaniem do podstawienia papieża Franciszka pod papieża Jana Pawła II, aby odwołać się do zamachu i powiązać przez nazwisko Magda Kozłowska podstawiona pod Beatę Idziak zamienioną na Beatę Kozłowską do sprawy o eksmisję SR Starachowice IC 178/15 z działki 29 Nad Kamienną 25 jako działu spadku na SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 podstawiając spadkobierców na spółce do PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do sprawy SO Toruń IIK164/11, aby podstawić dział spadku na APE-CH GmbH w Zug w Szwajcarii do porania pieniędzy w APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii dla Lidera Światowego.

Działania te dowodzą, że całością spraw kieruje sędzia Zbigniew Jarczyk w Katowicach mąż sędziny Magdaleny Jarczyk podstawiony pod profesora Zbigniewa Brzezińskiego w USA, których podstawiono pod nazwisko Zbigniew Marniak na nasz garaż na Bohaterów Westerplatte 1, co doprowadziłoby do śmierci papieża Franciszka. Ukryto takie działania przez podstawienie na ulicę Nad Kamienną 25 windykacji na Jadwiga Zapała jako Pasternik 35 na lizing trzech samochodów TIR co połączono z dawnym oznaczeniem działki 35 na ulicy Nowowiejska co połączono z Lidią i Czesławem Daleszak podstawionych pod Lidię i Waldemara Maksalon, którzy dokonali podmiany rodziny carskiej na ulicy Nad Kamienną 25 na agentów służb bezpieczeństwa.

Ewangelia Św. Mateusza 18,19-20

„Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Bild271

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s