Plan podstawienia Lidera Światowego

Starachowice 06.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Piotr Rzymianin

Jak widać wprowadza się program przez USA dla fałszywych linii gelologicznych pod program MAYA – DANA czyli wprowadzenie pani MAY na Starachowice udającej spadkobiercę na skałkach czyli oszustów, o czym poinformował mnie Urząd Miasta w Starachowicach na mieniu mojego dziadka. To jest program MAYA- DANA czyli głupota ślepota który zgłosiłam do prokuratury gdyż był zamieszczony na dyskietka, gdzie wykazano program Jednej Religii jako Harmonia Życia pogański program zniewolenia ludzi pod pozorem wolności. Pani MAY jest sąsiadką na ul. Nowowiejskiej, gdzie sfabrykował mapy Urząd Miasta, aby pozorować drogę, którą już od dawna przez nich jest przygotowana do podmiany mapy i wprowadzenia oszustów pozorując, że był tam dojazd do naszej działki, co jest oszustwem i odmówiono mi nawet skorzystać z tej drogi, o co prosiłam. Wprowadzono za Teresa MAY na ta nieruchomość Teresę Szmytka , której nazwisko męża pierwotnie było Schmidt, i pozorując ją na spadkobiercę oraz wprowadzając Gustawa Alfreda Schmidt wojskowego ze Szwajcarii, naszego pełnomocnika, który ma żonę z Białorusi czyli tak samo jako syn Teresy Szmytka, Konrad Szmytka. Odwołano się do Łucji, która była świadkiem w Fatimie i podstawiono moją teściową Łucję Kaźmierczyk, której wystąpiły objawy przeziębienia oraz trudności w poruszaniu się. Pod te dwie dolegliwości podstawiono dwóch papieży Papieża Franciszka oraz Papieża Benedykta XVI jako jedną osobę i podstawiono moją nieżyjącą mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, której chrzestnym był Władysław Maksalon za którego podstawiono Władysława Janikowskiego zmarłego , którego pogrzeb odbył się w dniu imienin mojej mamy. Za mamę Filomenę Bochyńską podstawiono Teresę Szmytka i podstawiono za Teresę Agatę Daniszewską, którą zamieniono na moje dane osobowe z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka, a następnie wstawiono do systemu bankowego prezydentową Agatę Duda pod Kazimierę Zwolińską wstawiona pod Teresa Kazimiera Szmytka podstawioną jako Kazimiera Schmidt, i została podstawiona pod obozy zagłady. Bank PEKAO SA czyli UNICREDITO przysyła wyciągi na stary adres jako konto przedpłatowe, wyciągi na nazwisko Bożena Piórecka do windykacji precjozów carskich na adres obecnie Teresy Daniszewskiej w celu zamiany jej na mężczyznę przez wykorzystanie akt psychiatrycznych dorobionych potajemnie na mnie i moja mamę przez podstawienie Teresy Szmytka w Wiśle na Starachowice i połączenie z aktami psychiatrycznym w Krakowie dla Ewy Podolskiej czyli Bożeny Podolskiej podstawionej jako mężczyzna na Starachowice Ko 336/13 i pozorując, że to moja sprawa w Prokuraturze. Jednocześnie określając, przez sąd, że to nie jest moja sprawa. Co dowodzi, że zmierzano pod Teresę Daniszewską podstawić jej syna Jakuba pod mojego syna Jakuba jako jednego i wstawić za nich Lidera Światowego, który przejmował kontrolę nad kontami moimi na nazwisko Bożena Piórecka, gdzie znajdują się precjoza carskie, do czego mi udaremniono dostęp i mojemu mężowi. Przejęcie kont bankowych w banku PEKAO SA przez Lidera Światowego miało udowodnić jego pochodzenie w linii Dawida, wykreowane przez oszustwa Starachowic na fałszywy krąg spadkobierców przez braci Maksalon ze Starachowic, którzy mieli czelność zrobić sprawy spadkowe po moim dziadku, babci oraz po moich rodzicach powielonych na kilka tożsamości i wykazując, jako jedno ze Stolicą Piotrową, jako spadkobiercy dwóch Papieży, pozorując jedną osobę. Oznacza to, że zamordowano by dwóch papieży jednocześnie do czego stosowne jest pozorowane leczenie, które już doprowadziło do śmierci moich rodziców. Zamierzano wstawić Lidera Światowego jako Piotra pod dyrektora Wawelu pana Pertus oraz PATER Bocheński w Szwajcarii, czyli mój dziadek, pozorując zamianę stolicy Piotrowej na tron Salomona, jako kościół zbudowany z cegieł ludzkich na całym świecie, aby zamienić czasy i prawo.

Podstawiono córkę Teresy Daniszewskiej czyli Marię pod skradziona moją córkę Annę Marie Piórecką jako Marię Tarnowską i Bochyńską złączone z Martą Bochyńską czyli Piórecką moją drugą córką planując za męża Lidera Światowego dla Zuzanny córki Anny Pióreckiej.

Podstawiono fałszywe akta psychiatryczne dla Teresy Daniszewskiej w celu zamiany jej na mężczyznę przez wykorzystanie akt psychiatrycznych dorobionych potajemnie na mnie i moją mamę przez podstawienie Teresy Szmytka w Wiśle na Starachowice i połączenie z aktami psychiatrycznym w Krakowie dla Ewy Podolskiej czyli Bożeny Podolskiej podstawionej jako mężczyzna na Starachowice Ko 336/13 pozorując, że to moja sprawa w Prokuraturze. Jednocześnie określono przez sąd, że to nie jest moja sprawa tylko mężczyzny. Co dowodzi, że zmierzano pod Teresę Daniszewską podstawić jej syna Jakuba pod mojego syna Jakuba a jej córkę Marię pod skradziona moją córkę Annę Marię Piórecką jako Marię Tarnowską i Bochyńską złączone razem z Martą Bochyńską przez pocztę, czyli Piórecką moją drugą córkę podstawioną pod siostrę mojego męża Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pozorując na Bochyńska i Romanow, planując Lidera Światowego za męża mojej wnuczki.

Zamierzano odnieść się do Księgi Dawida o dwóch starcach, których zabił anioł w sprawie Zuzanny, gdyż skłamali.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

  • W załączeniu przesyłamy link do stron internetowych prezentujących zaistniałe sytuacje

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Papiez-Franciszek-Benedykt-XVI-ma-problemy-z-poruszaniem-sie,wid,18406692,wiadomosc.html?ticaid=117509

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/chory-papiez-nie-przyjedzie-do-polski_860598.html

http://fakty.interia.pl/raporty/raport-brytyjskie-referendum/aktualnosci/news-wielka-brytania-theresa-may-na-wyraznym-prowadzeniu,nId,2231121#pst113095208

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s