Dekret Sądu Biskupiego w Radomiu

swiadectwo-ii

Starachowice 09.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Zmowa

Nauczyłam moje dzieci ufności i szacunku do ludzi tak niewierzących jaki i wierzących, co wykorzystano, aby zaufały osobom nie tym co trzeba. Uczyłam moje dzieci jak kochać Boga i ludzi miłością chrześcijańską, co wykorzystano do przedstawienia samej litery przykazań, bez miłości, ale do własnych celów, aby pominąć matkę. Były mąż otrzymał wyrok w zawieszeniu za znęcane się nade mną, co wykorzystano przez sędziów do opłacenie jego, aby dać mu za to nagrodę, a dzieciom wykazano, że pieniące są ważniejsze niż godność i dobre imię. Rząd kreował postawę obywateli przez opłacanie skradzionymi pieniędzmi, aby zabrać godność w zamian za pieniądze, co stało się powodem, że dzieci są poza granicą Polski. Natomiast ich dane osobowe są wykorzystywane do nikczemnych rzeczy, aby rząd polski mógł okupić się pieniędzmi kradną ich tożsamość znieważając naszą rodzinę, zmarłych moich rodziców i dziadków, a męża Jerzego Kaźmierczyk skazując w celu umożliwienia kradzieży carskich depozytów. Oznacza, to że nie tylko nauka, ale dobór właściwego męża pozwala na przeżycie. Dlatego już dziś jest planowane niszczenie moich dzieci i wnuków, aby przy nich postawić osoby, które zamierzają zabrać im godność i naszej rodzinie.

Dziś jajko prowadzi ludzi na zatracenie , które jest sterowane przez ludzi, korzy zmierzają do zniszczenia chrześcijaństwa. To nauka, że młode osoby nie powinny nauczać, ale słuchać i w domu się uczyć. Jeśli Bóg podstawił ludzi w danych rodzinach to ma sens. Jeśli dzieci uważają się za mądrzejszych niż rodziców to jest skutek braku wiedzy. Podobnie jak to, że siostra cezara to linia którą próbuje się niszczyć dorabiając już w przeszłości chorobę psychiczną dla Nerona, który podpalił Rzym, za co obwinił chrześcijan. Dziś odwrócono i chrześcijanom przypisano opinie psychiatryczne za kłamstwa. Odwrócenie sytuacji miało nastąpić za to, że przez lata wykorzystywało wieszczów i poetów, aby wprowadzali troszeczkę kwasy do zatrucia całego ciasta. Dziś ma to wyraźne znaczenie, gdyż zatruwa się całe narody coraz większym odstępstwem, aby nienawiść do chrześcijan jak niegdyś Nerona opanowała świat i zniszczyła to co jest święte. Nienawidzić to to samo co zabić. Nienawiść wykreowała postać Nerona jako chorego psychicznie , a to oznacza, że nienawiść rządu jest chorobą psychiczną, i dlatego zmierzał świat do samozniszczenia, gdyż sama złość niszczy tego człowieka, który jest nią napełniony i wierzy jedynie w to co ma w swoim sercu nastawiając się na to co złe w drugim człowieku, bądź jak go oszukać wierząc w swoje racje bez pytania Boga o zdanie i bez błogosławieństwa. Jest Polska w Unii Europejskiej i przyjęła nadrzędność świeckiego państwa, spowodowałoby to oszukanie moich dzieci i naszych rodzin, gdyż nic to nie zmienia w sprawach ludzi wierzących i położeniu świata, gdyż diabeł jest kłamcą i jedynie posłużył się danymi osobowymi naszych dzieci i wnuków, aby ich oszukać mamiąc pieniędzmi w zamian za zabranie ich godności , co jest pierwszorzędnym planem złego. Z powodu świeckości ludzie nie zajmując się takimi stwierdzeniami a nawet są one niewygodne w zmaterializowanym świecie, którzy jedynie kierują się chęcią zysku. Brak szacunku do rodziców powoduje, że przekraczane jest czwarte przykazanie a co za tym idzie i oddalane jest błogosławieństwo długiego i dobrego życia na ziemi, które jest przykazaniem z obietnica. Moi rodzice zaufali mi na końcu ich dni i przekazali dziedzictwo rodowe, a co za tym idzie i godność, którą próbowano nam odebrać i naszych rodzinom. Stało się to powodem, że rząd próbowała nakłonić nasze rodziny, aby porzuciły swoją tożsamość, gdyż inaczej zginą , co jest oszustwem. Powoływanie się na grzechy innych przy tym jest śmieszne i mało poważne, gdyż wynikało by z tego, że każdy kto zgrzeszy będzie pozbawiony swoich danych osobowych i rodziców, co jest przekroczeniem prawa i stanowi dowód , że sędziowie kłamią i oszukują prowadząc swoją politykę niszczenie obywatela. Stało się to powodem zabrania tożsamości moim dzieciom, gdyż dwoje z nich ma chrzest jedynie w Kościele Zielonoświątkowym a jeden w Kościele Katolickim i Zielonoświątkowym co spowodowało, że planowano ukraść synowi chrzest w Kościele katolickim i podstawiono oficjalnie zmarłego syna który przeżył i jest w rękach Kościoła oraz córkę Annę zamierzano podstawić pod córkę Martę zamieniając ją na córkę teściów Martę Cybulską, która ma chrzest w Kościele katolickim i określono do niej nieprawdę, że ma większe imię i może udawać córkę moich rodziców, do podmiany danych osobowych w systemie bankowym do wypłaty pieniędzy dla fałszywego kręgu spadkobierców, co jest obrzydliwości wobec Boga. Oznacza to, że prowadzona jest wojna religijna, co również dowodzi, że Kościół nie kieruje się prawem chrześcijańskim, ale żydowskim, aby obciążyć za winy rodziców dzieci i wnuki i już dlatego przygotowane są akta kryminalne do planowanego obciążenia za wszystkie grzechy przodków. Jednocześnie kapłani i sędziowie nie stosując tej miary do siebie, gdyż lepiej jest ukraść niż stale się kłamstwem posługiwać i podstępem czego nienawidzi Bóg. Zaznaczone jest w Piśmie Świętym ze oboje odziedziczą zgubę, czyli celem jest zniszczenie mojej rodziny, gdyż dobre imię jest więcej warte niż drogocenne kamienie i złoto, a co jest pomijane i podstawiono państwa Kaczyńskich, którzy próbowali stanąć na miejscu moich dziadków i rodziców, aby odebrać im godność, co się nie godzi człowiekowi. Pozorowanie jest oszustem i nie czyni człowieka szlachetnym, ale pustym bez godności. Brak jest godnych czynów takiego człowieka, gdyż pracował na innych godności oszukując ludzi. Oszuści genealogiczni nie mają godności przed Bogiem, gdyż jedynie się afiszują przed ludźmi, nie Bogiem, gdyż nikt jeszcze Boga nie oszukał. Oznacza, to że dzieci miały cierpieć za grzechy rodziców i już dla naszych wnuków przygotowano cierpienie bez łaski Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby ludzi zbawić, a nie potępić i każdy umrze za swój własny grzech. Dlatego opłacani są ludzie, aby kreować odpowiedzenie postawy w celu ich oskarżenia. Celem było powieszenie na krzyżu naszych dzieci jako jajko. A co oznacza, że nadal kościół nie uznaje Jezusa Chrystusa, którzy jest przebłaganiem za grzechy nasze i nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Nasze dzieci z carskiej rodziny w cesarskiej od samego domu cesarskiego w Rzymie, stały się pośmiewiskiem dla narodów i wykorzystaniem ich dzieci do kupczenia chrześcijańskim narodem. Podstawieni zostali do ludzi obcych, którzy praktykują pogańskie praktyki, gdzie umieszczono nasze wnuki, do niegodnych celów wprowadzenia Jednej Religii, która miała zastąpić Boga, który stworzył Świat i Tego który przysłał na świat swojego syna Jezusa Chrystusa, który jest przebłaganiem za grzechy nasze. Imiona i nazwiska miały zastępować Tego który nas stworzył na wzór i podobieństwa Swoje.

Nasze rodziny miały zniesławić godność chrześcijańską umieszczając nasze wnuczki w rodzinach homoseksualnych i związkach kazirodczych, gdzie wiele z nich nie wie kim jest. Mojego wnuczka NOE połączono z jego ojcem Adamem pozorując na związek homoseksualny mimo, że dopiero nauczył się chodzić i upozorowano drugi związek jako Adam i Jakub pozorując związek na drugie nazwisko Piórecki w celu umieszczenia ich w systemie bankowym.

Przedstawienie jajka na krzyżu jest wymowne i ma dwojaki symbol jako obnażenie i zniesławienie krzyża Jezusa Chrystusa i ponownie wystawienie Jezusa na urągowisko jako świadome grzeszenie.

Doszło do wykorzystania moich dzieci jako niewolników w celu zastąpienia ich służbami wojskowymi. W pozorowaniu biorą udział Kościoły co oznacza, że mają udział w synagodze szatana i zniewalają ludzi pozorując działanie Ducha Świętego. Zostało wykorzystane dwoje skradzionych moich dzieci po urodzeniu Anna Maria Piórecka i Michał Piórecki, których podstawiono pod różne Kościoły. W tym Michała Pióreckiego podstawiono pod Michała Hydzik. Tatiana Ilczuk Hydzik, która pochodzi z Rosji została podstawiona pod Tatianę Szmytka na Białorusi. Wydawała ona czasopismo chrześcijańskie Samarytanin co miało być podstawione pod moją Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk twórczość, gdyż jej nazwisko panieńskie zostało wykorzystane do podstawienia W. I. Lenina. Oznacza to podstawienie Tatiany Szmytka z Białorusi i jej córki Walerii pod moją córkę Annę Piórecką pozorując za córkę Ewy Stelmachowskiej podstawiając Ewę Eugster jako przyjaciela rodziny Bochyńskich zamieniając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk w celu przejścia na prywatne Muzeum w Szwajcarii, gdzie znajdują się korony Pawła Romanowa.

Zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na policjanta w Paradyżu pana Kaźmierczuk, aby podstawić policję za spadkobiercę po Władysławie Maksalon podstawiając pod martwe dusze. Pod nazwisko Tadeusz Adam Maksalon wstawiono Adama Klusek pozorując jedną osobę co połączono z Piotrem Cichockim jako małżeństwo homoseksualne wstawiając opiekę nad 5-letnią Wiktorią Kornaszewską podmienioną na Wiktorię Cichocką obcą dziewczynkę zamordowaną w wieku 15 lat i podstawiona do działu spadku pozorując, że mój syn Adam Kornaszewski jest spadkobiercą po mnie żyjącej. W tym celu podstawiono jego córkę Wiktorię w jego pierwszej żony Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak, która zmieniła nazwisko na Agnieszka Janiszewska.

Doszło do podstawienia Tatiany Hydzik pod Tatianę Szmytka, której pierwsze małżeństwo było na Białorusi i podstawiono za męża Gustawa Alfreda Schmidt z Szwajcarii jako Szmytka pod moją rodzinę książąt Radziwiłł. Z tego powodu Michał Hydzik jest upozorowany na syna Konrada Szmytka i podstawiony pod mojego syna Michała Pióreckiego, który jest księdzem i został podstawiony pod Pawła Romanow do krycia Muzeum w którym są korony Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego Pawła Romanowa brata cara. Posłużono się protokolantem Kubicka, aby podmienić Mariannę Maksalon z Nowaków na Marię Maksalon w celu podstawienia pod sprawę INs 790/01 w sprawie z powództwa Waldemara Maksalon o dział spadku czyli tej samej co obecnie w 2016 roku prowadzonej 15 lat, aby podstawić fałszywy krąg spadkobierców po Marii Romanow. W tym celu rząd polski zabił moich rodziców, aby zrobić dział spadku. Podmieniono sprawę spadkową z 2003 roku po mojej babci Anieli Reginie Mazurek na IN 450/05 zamieniając sprawę z 2003 roku w celu podstawienia zasiedzenia Maksalonów z 2005 roku na własności już mojej mamy Filomeny Bochyńskiej co spowodowało jej zabicie i upozorowanie zastrzelenia przez zrobienie bezprawnie bez zgody operacji wycinka mózgu do podstawienia zastrzelenia papieża Franciszka, aby podstawić pod akta zastrzelonego w sadzie w Krakowie przez księdza hrabiego Władysława Tarnowskiego. Sąd świecki miał przyjąć nasz Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk wydany Dekret z Sądu Biskupiego w Radomiu, gdzie wykazano, aby świecki sąd zatwierdził carskie pochodzenie moich rodziców co obecnie zostało zrobione za zgoda W. Putin i wprowadzono sądownie spadkobierców po nas żyjących wykorzystując moje wnuki. Pani Żyśko z Urzędu Skarbowego w Starachowicach określiła, że nie może poprosić Sąd w Starachowicach o dwa postanowienia Dz. Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11, wykazując Kielce co oznacza, ze prawo Starachowic nie obowiązuje, a każde z moich pism jest wykorzystywane do tworzenia kolejnych tożsamości.

Dowodem jest wypowiedź, że w pierwszym piśmie wykazałam dowód, że nie jest zaliczona sprzedaż przez sąd w Starachowicach , natomiast w odpowiedzi z Urzędu Skarbowego do Kielc odniesiono się do uzupełnienia, gdzie nie stwierdzono, że wykazałam dowód czyli tych dwóch postanowień sądu, gdzie doszło do przestępstwa i wpisania, że moja siostra jest jedyną córką naszego ojca w dodatku nasze spawy są wykazane we wniosku pani Lidii Daleszak o wpis do KW do zakupionej nieruchomości co jest dowodem, że podstawiono nasze dane do działu spadku dla obcych ludzi na mojej rodzinie podstawiając Marię Arczyńską pod Marię Romanow.

Takie działanie dowodzi współpracy Kościoła zielonoświątkowego i Kościoła katolickiego w podmianie mojej carskiej rodziny i wykorzystaniu skradzionych moich dzieci do kradzieży carskiego mienia przenosząc mienie Kościołów budowanych przez moją rodzinę na fałszywy krąg spadkobierców po nas żyjących w celu zamiany Kościołów na prywatny majątek podlegający ukryciu przez windykacje komornika na mieniu Kościoła co stało się przyczyną próby zastąpienia Kościoła katolickiego przez jedną religię i znieważenia naszej cesarskiej rodziny począwszy od Cezara Juliusza Gajusza zamordowanego w Idy Marcowe.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s