Oko Opatrzności

Starachowice 08.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Oko Opatrzności

Piękno Pokój Pokora jako Oko Opatrzności Bożej próbowano zamienić jako pycha życia, pożądanie i próżność podstawiając restaurację Zielono Oczko w Katowicach na ulicy Gliwickiej czyli na tej samej ulicy, gdzie jest rozgłośnia radiowa skąd przyjechała osoba zainteresowana zakupem SOF-ART Sp. z o.o. Na spotkanie w restauracji Zielone Oczko poprosił mecenas Marek Lesiak podstawiony pod pana Leśniak , który w Pińczowie odbywał karę w czasie, gdy mój maż Jerzy Kaźmierczyk obywał karę z zaskarżenia Czesława Daleszak podczas której skradziono 50.000.000,- EUR, którymi jak się okazało zarządza Jerzy Bochyński z Katowic a dokładnie jego zięć sędzia Zbigniew Jarczyk podstawieni pod jedyną w czasie PRL reaktywację Rudy Malenieckiej w 1986, gdzie ukryto ją przed moimi rodzicami Józefem i Filomeną Bochyńskich wykorzystując DNA skradzionych dwojga moich dzieci, aby wykazać DNA carskiej rodziny.

W 2007 roku ukryto kradzież 50.000.000,- EUR przez zamianę sprawy SO Kielce IIIK207/07 na dział spadku po Jerzym Kaźmierczyk podstawionym pod śmierć Jerzego Idziak teścia mojej siostry Beaty Idziak podstawionej pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Katowice, gdzie ukryto kradzież pieniędzy przez działania sędziny Barbary Bochyńskiej podstawionej również pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Prokuratura Kielce ukryła reaktywację Centralnego Okręgu Przemysłowego i zaskarżyła męża w sprawie IIIK207/07 podstawiając skarżących jako spadkobierców na kapitale dłużnym podstawiając fałszywe opinie psychiatryczne z Krakowa co w świetle reaktywacji Rudy Malenieckiej jest posłużeniem się fałszywymi dokumentami przez prokuraturę do kradzieży tym bardziej, że obecnie Lidię Maksalon żonę skarżącego Czesława Daleszak podstawiono za spadkobiercę po moich rodzicach jako Dz.Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11 do Kielc i Katowic co wykazuje oszustwo z 2007 roku w sprawie IIIK207/07. W Rudzie Malenieckiej dokonano działu spadku na ikonach drogi krzyżowej wydanej dla fałszywych spadkobierców, którzy przy pomocy ikon udowodnili swój spadek i pobrali pieniądze w Banku Rezerw Federalnych w USA i banku UBS AG w Szwajcarii co wykazuje obecnie ,że kościół w Rudzie Malenieckiej jest oddany w prywatne ręce i wstawiono tablicę mordercy Frelicha do kaplicy. Przestępstwo ukryto przez wpisanie fałszywych spadkobierców po Jerzym Kaźmierczyk na SOF-ART Sp. z o.o. przy pomocy komornika Gotfryda Nowak, który upozorował licytacje SOF-ART Sp. z o.o. sprzedając majątek za 78.000,- PLN wart 6.000.000,-PLN wpisując spadkobierców , którzy pobierali pieniądze przez otwarte akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 10.000.000,- EUR dla SOF-ART Sp. z o.o. uniemożliwiając nam dostęp w bankach do pieniędzy przez upozorowanie naszej śmierci. Za skradzione pieniądze wybudowano na terenie spółki SOF-ART Sp. z o.o budynek Willi Rosochacz za wartość około 5.000.000,- PLN co dyskwalifikuje postępowanie komornika i sądu oraz wskazuje na dokonanie kradzieży w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 przez stronę skarżącą, która dokonała kradzieży 50.000.000,- EUR. Przetrzymując męża Jerzego Kaźmierczyk w więzieniu upozorowano jego wypuszczenie na wolność i podstawiono agenta posługującego się jego danymi osobowymi do obrotu skradzionymi pieniędzmi w bankach. W tym czasie pan Leśniak z Kościoła Zielonoświątkowego był również w areszcie i był odwiedzany przez pastora Utnickiego, który żyrował pożyczkę SEZAM na VAT dla na kwotę 20.000,- PLN dla SOF-ART Sp. z o.o. do PFRON, którego dane podmieniono na homoseksualistę i podstawiono za dziecko moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich jako ksiądz z Tomaszowa Mazowieckiego i dorobiono sprawę PC 44/14 pozorując, że maż ma chorą żonę, aby ukryć zamiar zastrzelenia papieża Franciszka, gdyż dane papieża zostały podstawione z powodu urzędu za mojego dziadka, który był przełożonym Kościoła Prawosławnego czyli pomazańcem, gdyż głową Kościoła jest Jezus Chrystus, którego duch mieszka w osobach wierzących. Spowodowało to zamianę chrześcijańskiego znaku, którego nazwa oznacz Trzy P na pogańskie trzy P podstawiając w Starachowicach przestępstwa podatkowe jako PP, aby podstawić trzecie P na Katowice jako Próżność zastępując Oko Opatrzności Bożej na Zielono Oczko smoka jako Trach , którego na tron miała postawić próżność, którego symbolicznie miał zniszczyć Szewczyk Dratewka. Z tego powodu podstawiono szewca PHU Dratewka Jasieński Tomasz jako SSO Tomasz Nowak w SO Kielce IXKa 280/12 , która to sprawa znika, gdyż wykazałam mienie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego występującego jako Roman oraz drugiego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, którego zamieniono na jego brata zastrzelonego w sadzie w Krakowie hrabiego Władysława Tarnowskiego.

Hrabia Jan Tarnowski posługiwał się tożsamością Franciszek Jan Mazurek, którego podstawiono pod Brunona Mariana Franciszka Bochyńskiego, który w obecnym systemie zadłużeniowym miał występować jako Franciszek połączony być z Franciszkiem Glińskim jako Franciszek Maksalon z Huty, którego bezpieka podstawiła na Tomaszów Mazowiecki. Wszystkich trzech Franciszków podstawiono jako trójkąt próżność pożądanie i pycha następnie zamierzano zastąpić papieżem Franciszkiem jako zwierzchnikiem Kościoła katolickiego co miało spowodować zastrzelenie papieża w Polsce, aby zrobić dział spadku dla lidera światowego, aby Smok mógł postawić go na tronie, którym to herbem Trach posługuje się Bohdan Żakiewic., którego miał zastąpić pan Jarosław Kaczyński, który miał się zamienić w Szewczyka dlatego pani Barbara Kowalska z domu Szewczyk miała wejść jako Barbara Bochyńska na moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie zamierzano podstawić dług fabrykowany na mojego męża 16.000,- PLN przez BIG podstawiając alimenty drugiej żony byłego męża i pozorując, że mnie przyznano alimenty na moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podstawiając mój wniosek o zapłacenie alimentów przez Władysława Kramp z domu Mączkowska, która była matką Dariusza Pióreckiego byłego męża, która nie żyje, którą upozorowano na Władysława Maksalon i Władysława Tarnowskiego pozorując, że nieżyjący wyrzuca mnie z domu podstawiając INs 819/14 i INs 820/14 pozorując wówczas żyjącego Władysława Janikowskiego, że wyrzuca mnie z domu jako Tarnowski i Maksalon, który obecnie zmarł. Był on świadkiem wywożenia z domu rzeczy. Sprawy upozorowano na windykacyjne karne i podstawiono w sprawach IC 178/15 prowadzonych przez sędziego Wojciecha Kucharskiego o eksmisję inną osobę za Waldemara Maksalon do innego sądu jako karnego co jest oszustwem sędziego wstawiając osobę Pawła Krzymowskiego do Torunia IIK 467/15 co określił SR Toruń, że sprawa pochodzi ze Starachowic, gdzie zażądano miliona złotych nawiązki. Dokonano podmiany daty 22.06.2016 roku i sprawy SR Starachowice IC 178/15 przez sędziego Wojciecha Kucharskiego do SR Tarnów V GC 57/16 podstawiono za Waldemara Maksalon Stanisława i Janinę Pikul i fałszywy kredyt co jest oszustwem i zamianą sprawy cywilnej na sąd karny co również połączono z Łukowem przez błąd kodu pocztowego i Pałacem w Mordach oraz wykreowano mandat i karę przez Sąd Grodzki jako karny drugi wydział w Łęczycy jako 250,- PLN, aby podstawić pod majątek Sokolniki koło Łodzi. W tym celu podstawiono Waldemara Maksalon pod sprawę INs 716/10 do której przesłono sprawę SO Kielce 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania carskiej rodziny co spowodowało wstawienie Waldemara Maksalon i spraw o eksmisję INs 819/14 i INs 820/14 i sprawy IC 178/15 jako spraw windykacyjnych na carskim majątku Józefa Bochyńskiego określonego sprawą INs 67/08 co jest dowodem oszustwa sądu, który podstawił datę śmierci na 2006 roku w celu podstawienia pod windykację Oświadczenia Woli z dnia 28.06.2006 roku zamieniając na windykację spółek męża Jerzego Kaźmierczyk, kradnąc od 2004 roku mienie do dziś. Aby dokonać mistyfikacji dla służb w walce jaką wytworzono w sprawie IC 178/15 wpisano słowo Tron co jest niezgodne z naszymi intencjami i podmieniono akta planując zamienić sprawę INs 67/08 po śmierci mojego ojca Józefa Bochyńskiego zmarłego 21.04.2007 roku na sprawę INs 716/10 pozorując, że jest zamiana płci jako kontynuacja sprawy INs 956/09, aby podstawić Upoważnienie mojej mamy pod Oświadczenie mojego ojca w celu zamiany mojego taty na Józefa Bocheńskiego z matki Vogel przez Waldemara Maksalon, który dokonał działu spadku na Upoważnieniu mojej mamy do sprawy INs 956/09 ukrywając to w Katowicach i podstawił sąsiadów za spadkobierców po moich rodzicach i wstawiono PS 426/10 w Urzędzie Miasta Starachowice fałszując dokument, że ja wstawiłam taki dokument. Celem była zamiana mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Bożenę Kaźmierczyk-Bochyńską w celu wykorzystania córki teściowej Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk do podstawienia jej na moje miejsce pozorując, że jest Bochyńska. W celu ukrycia podmiany tożsamości wpisano PS jako psychicznie chora, aby podstawić PC 44/14 pozorując chorobę psychiczną i pozorując opiekę Waldemara Maksalon w sprawie INs 1009/13, gdzie prosił o dokument zagubiony jako dokument z klauzulą wykonalności pozorując, że zagubił dokument przy remoncie. Stało się to po fakcie, gdy poprosiłam o wypłatę ponad 50.000,- które Waldemar Maksalon miał zapłacić za 1/3 domu Nad Kamienną 25, którego moja mama nabyła własność po swojej matce, na całości byłą samoistnym posiadaczem na 2/3. W 2005 roku na 2/3 sąd czyli 2 lata po śmierci właściciela, który miał prawa nabyte sąd wpisał rodziców nieżyjących Waldemara Maksalon na zasiedzenie i jego drugiego jego brata ojca , dawno nieżyjących , aby podstawić pod rodzinę mojej babci urodzonej w Hucie, której matkę Mariannę Maksalon z Nowaków podstawiono jako Marię, aby podstawić sędziego Nowak Tomasz oraz pana Adama Klusek upozorowanego na mojego syna pozorując ich za małżeństwo homoseksualne pod fabrykowane dokumenty. Z tego powodu sprawa sądu okręgowego w Kielcach z naszego powództwa SO Kielce IC 2627/10 została bezprawnie przekazana do sprawy Waldemara Maksalon INs 716/10, aby podstawić Józefa z Vogel i Beatę Szydło do podstawienia Jarosława Kaczyńskiego pod herb Rawicz mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. W tej sprawie pojawił się dokument dla Bohdan Żakiewicz, który podał się za herb Trach, który miał oddać nasze mienie dla Lidera Światowego po zastrzeleniu papieża Franciszka. W tym celu podstawiono Stanisława Pikul za właściciela spółki męża Jerzego Kaźmierczyk, gdyż działy spadku zrobiono na spółkach i podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Jerzy Bochyński z Katowic i mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniono na Bożenę Kaźmierczyk-Bochyńską podstawiając Barbarę Bochyńską, a mnie zamieniono na Kaźmierczyk z domu. Dlatego Sąd w Kielcach wykazał w sprawie IICZ 422/16 błędy jako Bożena Kaźmierczyk-Bocheńska oraz jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk wpisując moje drugie imię co oznacza wpisanie ostatniego imienia jako pierwsze dla mojego dziadka czyli jako Franciszek Bocheński w celu zastrzelenia papieża Franciszka, którego podstawiono pod moją mamę Filomenę Bochyńską i tatę Józefa Bochyńskiego dlatego mamie zrobiono otwór w głowie pozorując raka bez jej zgody, gdyż w Kielcach upozorowano, że mama została zastrzelona. Z tego powodu sprawa SR Starachowice IC 178/15 została wykreowana jako karna o eksmisję w celu podmiany akt na kryminalne i takie akta dorobiono dla mnie przez SR Starachowice co miało oznaczać, że już dorobiono śmierć moich dzieci i naszych rodzin planując ich zlikwidować do 12 lipca 2016 roku. Powodem jest podstawienie sprawy IC 178/15 pod trzecie P jako pycha życia , która miała spowodować podstawienie akt fałszywych PC 44/14 z Tomaszowa Mazowieckiego , gdzie upozorowano, że mój mąż ma chorą żonę co jest sprzeczne z wszystkimi wynikami, ale podstawiono państwo Lewandowskich pod panią Pol jako Pola Świat i podstawiono Annę Piórecką jako Anna Pol pozorując różne związki jak Anna Gacek, aby podstawić jako osada Gacka pod umowę mojej babci jako umowa Franciszka Maksalon zakupu domu od Ignacego Gacka jako Ignacy Jerzy Lubomirski podstawiony jako Ignacy Krakowiak na Nowolipki, którego reprezentował adwokat Zalewski, którego podstawiono na ulicy Nowowiejskiej na notariusza , ze Starachowic, który wprowadził błąd , a drugi z Katowic, który wprowadził błąd ,w dwóch pełnomocnictwach, aby pozorować, że moja siostra Beata Idziak miała innego ojca w dwóch pełnomocnictwach . Dlatego Urząd Skarbowy określił nieprawdę przez w piśmie, że nie wykazałam dokumentu świadczącym o anulowaniu sprzedaży działki mimo wykazania postanowienia sądu Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11, który to Urząd Skarbowy określił, że nie może wystąpić do sądu w Starachowicach co jest oszustwem wykazując jedynie władne instytucje w Kielcach co oznacza, że usunięto moje dane wpisując mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawiono Lidię Daleszak podstawiając Bożena na Katowice pod sędzinę Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńska jako Katarzyna. I Upozorowano w dniu 22.06.2016 roku eksmisję z ulicy Nowowiejskiej z budynku w ogrodzie jako panny z dzieckiem w sprawie IC 178/15. Oznacza to, że sądy i prokuratura świadomie z premedytacją pracują nad postawieniem swoich urzędników na Tron jak to określono przez pozorowany błąd w celu osiągnięcia korzyści finansowych jako próżność i pycha i pożądanie co miało doprowadzić do zastrzelenia papieża. Sprawa IC 178/15 miała zostać podłożona pod sprawę komorniczą windykacji kościołów prywatnych czyli podstawionych za pieniądze mojej carskiej i książęcej rodziny, które wydano w niepowołane ręce czego przykładem jest Kościół w Aleksandrowie Łódzkim, który licytuje komornik.

Sprawa IC 178/15 mimo wygrania przez męża w Kielcach SO Kielce IICZ 422/16 i wykazania mojego sprzeciwu jako słuszny co oznacza, że sąd wykazał, że możemy pozostać na ulicy Nad Kamienną 25 bez możliwości odwołania jako wyrok prawomocny stanął w sprzeczności z IC 178/15 , gdzie sąd w Starachowicach nakazał zapłacić 100 złotych mimo wyroku wyższej instancji i nakazał opuścić mieszkanie przesyłając drugi dokument do mojego męża , który napisał, mecenas , gdyż sąd nie chciał uznać pierwszego sprzeciwu , który napisałam mimo, że nie byłam na sprawie do której odebrałam wezwanie po terminie rozprawy na której to sprawie mąż był z powodu poinformowania osobiście w sądzie przypadkowo, gdzie mnie wykazano jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i podmieniono dokumenty na Łuków, aby podstawić pod pałac Mordy, gdzie pan Antoni Ciszewski pracował dla kolegi , który sądził się ze Skarbem Państwa na mieniu mojej rodziny o 40.000.000,- PLN i postawił owocarnię pozorując, że jest spadkobiercą po moje babci i dziadku. Z tego powodu zabito dziewczynkę Wiktorię Cichocką, aby podstawić pod Piotra i Ewę Cichockich na na ulicy Nad Kamienną 25, aby pozorować, że Ewa nie żyje i ja Bożena pozorując jedną osobę i podstawiając Piotra podstawionego jako Stelmachowski, który pozorował przyjaciela Bochyńskich w Warszawie , aby podstawiony prezentowane korony Piotra Romanowa w Szwajcarii, gdzie ksiądz nas wysłał, ale nie wpuszczono nas i były zasłonięte żaluzje. Podstawiono tam państwa Stankiewicz przez Beatę Stankiewicz w Starachowicach nie mającą nic wspólnego z moją siostrą Beatą Idziak. Tak sfałszowano genealogię podstawiając Stankiewicz pod Bocheńskich. Celem ostatnim był dział spadku na papieżu Franciszku w celu zniszczenia Kościoła Prawosławnego i Kościoła Katolickiego oraz upozorowania małżeństwa homoseksualnego miedzy papieżami. Podstawiane są sprawy dla nieletnich fabrykowane przez nazwisko Radziejewski, aby przejść na generała rosyjskiego w celu przejścia na Rosję i ukrycia tam moich wnuczków i prawnuczków po czym Rosja miała zostać zniszczona przez Lidera Światowego, który jest Niemcem. Według zasad NKWD dawnych struktur osoby, które robią zło są nagradzane dlatego otrzymują pieniądze za szkodzenie nam i naszym rodzinom. Z tego powodu podstawiono grupę banków pod zamach na papieża przygotowany przez polskich sędziów i prokuratorów, którzy już, przygotowali fałszywe akta kryminalne pod fałszywe linie genealogiczne po zamachu na papieży, aby podstawić pod akta mojej mamy pozorując zastrzelenie, gdyż moją mamę zamieniono na Bocheńską z domu , gdyż z ojca była prawdziwą hrabiną po Janie Tarnowskim , którego dane podstawiono pod mojego teścia Jana Kaźmierczyk.

Dane osobowe mojej mamy Filomeny Bochyńskiej zostały podstawione na Katowice pod zastrzelenie męża właścicielki Zielonego Oczka, pod którego podstawiono papieża Franciszka. Dlatego wykorzystano dane mojego chrześnika Wojciecha Idziak w Katowicach i jego chrzestnego, który zginął w wypadku w Turcji do podstawienia pana Wojciecha Pokorę na Bohaterów Westerplatte 2, aby upozorować go za spadkobiercę w Szwajcarii podstawiając pod spółkę w Zug APE-CH GmbH, a za mnie pod nazwisko Bożena Piórecka podstawić aktorkę Bożenę Tykiel. Celem było podstawienie Zielonego Oczka jako trzecie P do Przestępstw Podatkowych podstawionych pod PS jako psychicznie chory przez PFRON, aby podstawić akta kryminalne sfabrykowane o uszkodzenie cała i podstawienie takich danych pod moją mamę pod moje dane osobowe co oznacza, że moja skradziona córka została uznana jako psychicznie chora po pobiciu w Niemczech , gdyż wszystko wynika z logiki co oznacza, że służby, które doprowadziły do gwałtu córki miały na celu zniszczenie Kościoła co jest widoczne przez licytację mienia carskiego i książęcego naszej rodziny i oddanie kościołów na ręce fałszywego kręgu spadkobierców do czego nie mają prawa rozpoczynając od Rudy Malenieckiej połączonej z Nad Kamienna 25, Nowowiejska i Bohaterów Westerplatte 1/1 co ukryto na Lipie Henryk Szyb 1 na spółce męża SOF-ART Sp. z o.o.

Podstawiono Ukraińców pozorując wycieczki z Ukrainy oraz Armię Zbawienia i uchodźców, aby pozorować, że zabierają im chodnik do podstawienia akt do oddania chodnika przez moich rodziców jako współwłasności gruntowej sprzedanej przez Urząd Miasta bezpodstawnie i odebranej za odszkodowaniem, które to upozorowano za zwrot mienia i wykorzystano córkę teściów Martę Cybulską pozorując ją na spadkobiercę po zmarłym w 1999 moim dziadku Franciszku Janie Mazurku, którego podstawiono za jej ojca Jana Kaźmierczyk. Wszystkie te sytuacje są budowane do zamiany historii przez pozorowanie ludzi w różnych sytuacjach niezależnie od czasu.

Dlatego pan Marek Lesiak podstawiony został pod Marka Katzer jako kacerowanie czyli grabienie ludności za niezapłacony żołd i podstawiono Marka Kowalskiego syna mojego chrzestnego i jego akta choroby psychicznej, aby ukryć kradzież mienia dla wojska. Zamieniono pracowników spółki SOF-ART Sp. z o.o na wojsko. Celem była zamiana linii siostry Cesarza Juliusz Gajusza pod którego podstawiono Juliusza Bochyńskiego i zamierzano zastąpić linią Marka Winicjusza z Ligią. W tym celu podstawiono matkę Marka Katzer panią Ligię Katzer jego ojca Artura Katzer za Artura Cybulskiego, aby przejść na ING Bank Śląski, gdzie był pracownikiem, któremu dorobiono akta kryminalne, aby podstawić pod Artura Szmytka z ojca Niemiec , a jego matkę Grażynę pozorować za lesbijkę podstawiając Grażynę Kulczyk podstawioną pod Grażynę Krupa pierwszą żonę sędziego, którą zaprosił do sypialni Dariusz Piórecki po czym zmienił nazwisko na Kornaszewski, a w jego miejsce podstawiono obcą osobę Dariusza Dąbrowskiego i takie dane podstawiono do Kościoła katolickiego pod ślub kościelny na Białystoku. Za osobę Dariusz Piórecki podstawiono w Białymstoku osobę Dariusz Gudewicz do Banku Rezerw Federalnych w USA i mnie obecnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniono na jego siostrę Elżbietę żonę policjanta pozorując, że byłam pobita przez podstawienie dokumentu uzupełnienia doniesienia przeciw Bohdanowi Żakiewicz na druku o uszkodzenie ciała przez policję Paradyż od czego się odwołałam i przesłałam w kilka miejsc co spowodowało powielenie mojej tożsamości przez błędy pisarskie. Każde moje odwołanie powoduje powielenie tożsamości. Doszło do zawłaszczenia kolejnych 100.000.000,- EUR przelanych z carskich depozytów z UBS AG do banku PKO BP w 2011 roku i obrotu tymi pieniędzmi przez Barbarę i Jerzego Bochyńskich , których zastąpił ich zięć sędzia Zbigniew Jarczyk w Katowicach co doprowadziło do próby wytworzenia kolejnej tożsamości w sprawie IC 178/15 do kolejnego wytworzenia akt na datę 25 października 2016 roku , gdzie zaplanowano pobicie nas i wywiezienie do 17 lipca 2016 roku podkładając fabrykowane alta o pobicie innych osób pod sprawę IC 178/15, aby wykorzystać akta pracownika SOF-ART Sp. z o.o. pana Cybuch chorego psychiatrycznie i połączyć z aktami Ewy Polskiej z Krakowa Ko336/13 do sprawy w Tomaszowie Mazowieckim wytworzonej przez połączenie obu tych spraw do sygnaturę PC 44/14 w celu zamiana sprawę rodzinną jako IC 178/15 w sytuacji , gdy Waldemar Maksalon jest całkowicie obcą osobą, którego rodzina jako służby UB zajęli część domu w latach pięćdziesiątych, gdy mordowano arystokrację.

Z tego sprawa PC 44/14 i IC 178/15 służyły do podmiany naszej rodziny na służby wojskowe odnoszą się do sprawy INs 716/10, która jest sprawą fabrykowaną do podmiany sygnatur po śmierci mojego taty i mamy w celu zastąpienia spraw spadkowych tymi sygnaturami , sprawę spadkową INs 196/00 powielono na INs 169/00 i zamieniono na sprawę INs 956/09 z powództwa Waldemara Maksalon co jest przestępstwem od czego się obecnie odwołałam w 2016 roku, gdyż sprawa trawa nadal i została poszerzona o kradzież całego carskiego i książęcego mienia, aby wytworzyć dług w celu uniemożliwienia nam egzystencji przez zajęcie całego mienia przez podmianę mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na Jadwigę i podmiany z domu Mazurek na nazwiska z domu Bocheńska do licytacji kościołów przez komornika pozorując walkę o władzę czyli Tron , która jest walką o życie i godność.

Przypisano takie stwierdzenie dla ONZ w celu odniesienia się do symboliki w celu zamiany Kościoła na ONZ i zamierzano wykorzystać obrazek, który otrzymałam od Marka Król podstawionego pod Marka Lesiak i innych Marków na którym widniał Jezus Chrystus, który puka do gmachu ONZ o pokój co jest zastąpieniem pychy , którą zamierzano podstawić przez Katowice.

Chrystus jest drogą prawdą i życiem dlatego symbolicznie zrobiono sprawę o drogę, aby zabrać drogę co może mieć odbicie w sprzedaży Lipie Henryk Szyb przez Unistar dla SO-ART Sp. z o.o., gdzie ostatnia rata została anulowana aneksem na 30.000,- , gdyż określono, ze sprzedano jedynie nawierzchnie jako drogę dojazdową do drogi na Lubienie. Powodem było określenie, ze sprzedano jedynie nawierzchnię bez gruntu co było nonsensem. Do zakładu należało również miejsce w miejscowości Henryk, które przejęła gmina, które użytkowała pani Bożena Olszewska, gdzie mieściła się noclegownia dla bezdomnych, a budynek był własnością zakładów w miejscowości Henryk co spowodowało podmianę Bożeny Olszewskiej na moje dane z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka, a moje dzieci podstawiono za dzieci Bożeny Olszewskiej, aby dokonać podmiany mojej rodziny na bezdomnych przez Bożenę Olszewską. Moje dane osobowe miały zostać skradzione i podmienione przez zakład psychiatryczny, aby zniszczyć nasze rodziny i zastąpić Oko Opatrzności nazwą zielonego oczkiem , w celu dołożenia trójkąta na piramidzie widocznej na dolarze w Baku Rezerw Federalnych w USA co zamierzano zamienić na symbol SOF-ART Sp. z o.o. jako Tron. Wytworzony trójkąt przez polskich sędziów, który miał zastąpić zapis, Pisma Świętego, że kamień, który odrzucili budowniczowie stal się głowicą węgła co oznacza według budownictwa kąt prosty i jako trójkąt nałożony na dolara. Z tego powodu Jezus Chrystus był postawiony na rogu świątyni przez diabla , gdzie go kusił diabeł, aby oddal mu pokłon proponując oddanie wszystkich królestw ziemi na co Jezus odpowiedział „ że Bogu będziesz jedynie służył i Jemu oddawał pokłon”

Po czym zabrał go na górę wysoką

Efektem działania trzech P jest skazanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11, i dopisanie próby samobójczej , której nie było co oznacza próbę zabicia, aby podstawić w Katowicach w celu ukrycia pieniędzy pana Jerzego Bocheńskiego , którego zastąpił jego zięć sędzia Zbigniew Jarczyk , co miało spowodować mogło likwidacji jego żony sędziny Magdaleny Jarczyk po zamachu na papieża Franciszka, aby wszystkie elementy się zgadzały. Plan zamachu na papieża był spowodowany kradzieżą olbrzymich pieniędzy określonych w SO Toruń IIK 164/11 jako zagrażające ekonomii kraju co należy rozumieć, że dotyczy sędziów i prokuratorów, których podstawiono za spadkobierców naszej carskiej rodziny, którzy nie mają do nich dostępu co miło spowodować naszą likwidację w celu uwłaszczenia sędziów na naszym mieniu uczestniczących w planie podmiany akt sądowych do zamachu na papieża Franciszka w celu kradzieży pieniędzy w porozumieniu z grupą bankierów, którzy podmienili nasze dane w systemie bankowym blokując nam dostęp do uruchomionych pieniędzy przez pełnomocników opisanych wyżej, którzy przerobili się za spadkobierców i uczestniczą w tym planie.

Wytworzono zaproszenie papieża Franciszka przez Polskę, by go zlikwidować w Polsce w celu legalizacji kradzionych pieniędzy przez dział spadku na Kościele i oskarżyć społeczeństwo polskie dorabiając mu opinie psychiatryczne przez polskich sędziów, zaostrzając prawo w celu skazania polskiego społeczeństwa za winnych w celu ukrycia rzeczywistych mocodawców związanych z bankami obracającymi uruchomionymi pieniędzmi carskimi w programach bankowych co ukryto przez wstawienie fałszywych spadkobierców na spółki męża Jerzego Kaźmierczyk blokując nam dostęp do pieniędzy w celu tworzenia długu do windykacji komorniczej, aby pobierać pieniądze prowadząc do naszego zadłużenia nie odpisując długu.

Komornik Gotfryd Nowak w Starachowicach matacząc sprawę INs 395/10 w 2016 roku jako umorzone koszty połączył sprawy Ko 336/13 chrzestnej Ewy Podolskiej i spisu z inwentarza INs 395/10 wpisując Jadwiga Bochyńska podstawiona pod Jadwiga Kaczyńska i podstawił fałszywe windykacje na Kościoły, ukrywając rzeczywistą sprawę spadkową INs 426/10 przez zamianę na akta psychiatryczne PS 426/10 przez Urząd Miasta Starachowice.

Sędziowie byli tak pewni siebie, że wydali zakaz prowadzenia działalności przez męża Jerzego Kaźmierczyk w Polsce w SO Toruń IIK 164/11 na pięć lat co powoduje konieczność zamknięcia pod-spółek utworzonych przez Skarb Państwa korzystających z finansowania na carskim i książęcym mieniu naszej rodziny jako kapitał dłużny co jest zamianą Polski na pustynię ekonomiczną i blokuje kredytowanie Polski z Banku Światowego i Funduszu Walutowego oraz Banku Rezerw Federalnych w USA na podstawie SO Toruń IIK 164/11 co dodatkowo powoduje konieczność natychmiastowego zwrotu wszelkich pieniędzy naszej carskiej i książęcej rodziny przez Polskę w tym precjozów carskich w banku PEKAO SA, gdyż wyrok wydano na polecenie Skarbu Państwa, który korzysta z weksli męża i akredytyw do pobierania pieniędzy i podał się za spadkobiercę carskiego mienia o czym świadczyły słowa sędziego Wojciech Pruss czyli spółek męża Jerzego Kaźmierczyk i nieruchomości po moich rodzicach skąd nas zamierzano eksmitować tworząc windykacje, aby ukryć oszustwo.

Każdy z fałszywych spadkobierców tworzy piekarnię i wypieka oszustwa, które niszczą nasz naród.

Moje określenie, że choćby cały świat trzeba zamknąć oznacza, że nie pójdziemy na żadne kompromisy co oznacza uczciwość, a wykazanie , że wszyscy są winni spowoduje możliwość łaski, gdyż z łaski jesteśmy zbawieni i to nie z nas Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chełpił, gdyż łaska nie byłaby łaską.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s