Walka mocy jako wojna w kawałkach przeciwko dzieciom

Bild267

Starachowice na dzień 11.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podmiana naszej rodziny w celu wpisania Antychrysta w poczet Rzymskich Bogów

Działania prowadzone obecnie w Polsce zmierzały do nawiązania do historii starożytnego Rzymu i jej powtórzenia, aby dokonać zmian od czasów Cezara Juliusza Gajusza i jego następców, aby zmienić historię i usunąć z istnienia Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i stał się ubłaganiem za grzechy nasze.

W 2004 roku doszło do upozorowania wypadku śmiertelnego zamieniając uszkodzenie samochodu PEUGEOT 607 w wyniku awarii z powodu najechania na leżącą pod śniegiem blachę znaku drogowego na wypadek śmiertelny.

Celem było wprowadzenie po nas działu spadku i ukrycie skradziony w 2004 roku obrazów oraz 50.000.000,- EUR w uruchomionych z Szwajcarii do Polski przez spółki PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

W 2005 roku podczas pobytu w Szwajcarii zostaliśmy otruci i upozorowano naszą śmierć kolejny raz podstawiając dane męża Jerzego Kaźmierczyk pod śmierć Jerzego Idziak w Katowicach na ulicy Sienkiewicza w 2005 roku , aby podstawić moją siostrę Beatę Idziak pod moje dane na Bożena Piórecka z domu Bochyńska i obecne Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Takie działanie spowodowało wprowadzenie do sytemu bankowego fałszywych danych osobowych i spadkobierców na spółki męża Jerzego Kaźmierczyk w tym dzieci z mojego pierwszego małżeństwa z Dariuszem Pióreckim.

Upozorowano w tym czasie zdarzenia jakie miały miejsce w 64 roku, kiedy cesarz Neron zobaczył kometę, którą określono jako zapowiedź szybkiej śmierci. W dniach 8 na 9 czerwca 68 roku doszło do zabójstwa Nerona określonego jako samobójstwo.

Doszło do sytuacji, gdzie na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk od 2004 roku wprowadzono po nim żyjącym fałszywych spadkobierców, zamieniając byłych pracowników i kontrahentów na spadkobierców ukrywając to przez podstawienie danych osobowych moich dzieci.

Doszło do sytuacji, gdzie ani my , ani nasze dzieci nie mają dostępu do uruchomionych w bankach polskich pieniędzy z carskich depozytów tylko SKARB Państwa, którego określił za spadkobiercę sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11, skazując męża za obroty niebezpieczne dla ekonomi kraju w sytuacji, gdy obroty wszystkich spółek wynoszą ZERO od 12 lat, a wszystkie pieniądze przejął Skarb Państwa.

Zarówno ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk jak i mąż Jerzy Kaźmierczyk nie mamy kontroli na naszymi firmami i spółkami kontrolowanymi przez rząd polski, ani nasze dzieci, które zostały podane próbie, aby ich zniszczyć odnosząc się do cesarza Kaliguli, który został otruty i upozorowano chorobę a Nerona zamordowano , pod których podstawiono moich synów Adama Kornaszewskiego i Jakuba Pióreckiego.

Należy zaznaczyć , że obaj cesarze Kaligula i Neron byli bardzo młodymi ludźmi, którzy opierali swoje rządy na doradcach i zginęli bardzo młodo. Cesarz Kaligula został otruty co jest odpowiednikiem obecnej podmiany akt medycznych co spowodowało jego rewanżyzm, który stal się złym doradcą. Podobnie postąpił Neron słuchając swoich doradców, który potem kazał zamordować i sam zginął.

Doszło do wykorzystania starej religii Rzymu i złych mocy wykorzystywanych przez wolnomularzy do walki z młodym pokoleniem.

Doszło do pozorowania opiekuna drzwi Janusa jako św. Januarego w celu podmiany drzwi Miłosierdzia przez papieża stosując te same schematy postępowania jak za dawnych czasów, gdzie żołnierze na wojnę przechodzili przez drzwi Janusa dziś pozorując na drzwi Jezusa jako miłosierdzia, co połączono z boginią wojny Belloną jako wydawnictwem nawiązując do Bellony bogini wojny podstawionej pod boga RA i jako wejście na nasze miejsce osób podszywając się pod naszą pracę do podmiany i kradzieży naszej pracy i płacy oraz naszego mienia, aby oddać obcym. Tak samo zamierzano moją twórczość zamienić na inną ludzi obcych i pominąć naszą rodzinę i jej miejsce w historii, już zaplanowaną przed wiekami, aby zastąpić dzieło śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, na pogańskie bóstwa nazywając ich imieniem i promując nazewnictwo do różnych gałęzi przemysłu i handlu tak jak np. wydawnictwo Bellona jako promocja odwrócenia znaczeń i zmiana chrześcijańskiej wieczerzy picia wina i spożywania chleba na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, do zamiany na obrządek picia krwi i furii oraz obrzędów kanibalistycznych, co jest widoczne w minach przedstawianych w mediach jako promowanie wojny.

Celem było powtórzenie historii, gdzie doświadczeni doradcy manipulowali młodymi cesarzami doprowadzając do ich zguby, a celem działań było wymuszenie odpowiednich zachowań, aby zabrać władzę co znaczy w młodym wieku doprowadzając do ich zabicia. Tak obecnie są prowadzone moje dzieci i wnuki i taki miał być ich koniec, gdyż tak prowadzeni zostali przez kościoły, które zmierzły do ich śmierci przez wprowadzenie kabały. Symbolika odnosi się do potrzeb banku w celu podmiany osób do kradzieży pieniędzy przez programy bankowe jak HORST Norskie oraz zamieniając osoby, np. Jakub na Ewka przedstawiając jako FK jako skrót. Kolejne przykłady są dowodem okultystycznych działań przeciwko prawdziwemu Bogu, który stworzył świat. Im więcej otaczamy się złymi ludźmi, tym bardziej natura ludzka chłonie to czego nie powinna. Otaczanie się dobrem pozwala wiedzieć piękno i odczuwać świat przez pryzmat szlachetności doznań, odczytując to co Bóg postawił na naszej drodze, aby iść bez przeszkód dalej w mocy Boga w pewności tego co robimy, że jest dobre.

Działania wbrew Bogu powoduje, że gdy ktoś jest w potrzebie taka osoba staje się bezbronna, gdyż jedyna siła jest w Bogu, który dał siebie poznać tym , którzy tego pragną i posłał na świat Swojego Syna umiłowanego, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał żywot wieczny.

Działania pozorowania papieża Franciszka na członka naszej cesarskiej rodziny Rzymu miały doprowadzić do podstawienia go pod Cezara i zaliczenia w poczet Bogów Rzymskich jako Jowisza pod którego zamierzano podstawić Antychrysta pozorując go na chrześcijanina przez zastosowanie kabały zamieniając na linie genealogiczną Salomona. Ludzie nie zauważyli, że antyczny świat powrócił i wszedł do Kościoła ukrywając się za dwuwieriem, Każdy będzie mógł się o tym przekonać w chwili próby, która nastanie na świat, kiedy zostanie sam i tak jak cesarza Nerona będą próbowali pozbawić życia pozorując samobójstwo, przez fałszywe opinie psychiatryczne dążąc do zniszczenia młodego pokolenia.

Celem jednej religii było zabronienie modlitwy do jedynego Boga, który może dać ochronę jak Danielowi w jaskini lwów, aby wierzący w Jezusa Chrystusa zwątpili i nie skorzystali z łaski, bo bez wiary Bogu podobać się nie można.

Z łaski jesteśmy zbawieni i to nie z nas Boży to dar nie z uczynków aby się ktoś nie chełpił bo łaska nie byłaby łaską.

Rządowe umowy śmieciowe zatrudniają ludzi, aby wykorzystywać ich dane osobowe do podmiany tożsamości osób pracujących jako telemarketerzy. Osoby są zaproszona na różne iventy, aby przez podarunki lub zakupy podmienić dane osobowe i przez medyczne schorzenia, aby zabrać również konta polaków i pieniądze, to jest program rządowy zaczynający się do Elbląga do Starachowic, Torunia, Kielc, Krakowa, Opola Lubelskiego, Warszawy, Łodzi, Tarnowa. itp.. Ludzie nie widzą, że system Bankowy , oraz systemy w różnych Urzędach jak w Skarbówkach, Urzędach Miasta Starostwach już są przygotowane do podmiany danych obywateli w miejscu nazwisk ich rodziców. Dlatego są promowane rożne metody do wprowadzenia rat, aby ukryć oszustwa i windykować wielotonie mimo zapłaty, aby zadłużać na fałszywe dane osobowe do podmiany danych przez komornika jako wojna w cyberprzestrzeni, aby wojsko okradało własnych obywateli wprowadzając fałszywe dane do e-sądów. Każde wyjaśnienie powoduje powielenie tożsamości i nie daje żadnych rezultatów, gdyż urzędnicy sami kreują fałszywe dane osobowe i odpowiedzi, aby ukryć przestępstwo przełożonych i obciążyć naród.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s