Końska zemsta Senatu Rzymu

Bild254

Starachowice 11.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Końska zemsta Senatu Rzymu na rodzinie Cezara

Historia mojej rodziny sięga czasów Dawida i została ukryta pod nazwiskiem Bochyński co powiązano z małżeństwem Kolomana i Salomei , którzy nie mieli dzieci, aby wskazać zamianę na Salome III, która swym tańcem doprowadziła do zamordowania Św. Jana Chrzciciela. Zamierzano doprowadzić do podstawienia rodu Heroda Wielskiego i Judasza pod moją cesarska rodzinę w celu ukrycia istnienia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Zamieniono nadanie Armenii Mniejszej przez Marka Antoniusza dla Cezariona czyli Ptolemeusza XV za którego władzę sprawowała jego matka Kleopatra VII na powstanie 1000-lat później państwa lennego od Watykanu i papieża zarządzanego przez króla Leona II w celu zamiany historii i powiązano z emigrantami , którzy utworzyli kolonie zwaną Armenia Mała zwaną Sylicyjską stolica Sis.

Doszło do podmiany Mauretanii i wnuczki Kleopatry VII i Marka Antoniusza na postać Ligii w Quo Vadis, aby podmienić linie genealogiczne na Marka Winicjusza, który po zamordowaniu chrześcijan w Rzymie w 64 roku wyjechał z Ligią na Sycylię, gdzie obecnie przedstawiciele ART-B zakupili Wille, aby pozorować historię sprzed 2000 lat w celu jej odwrócenia, gdzie przybrana rodzina Ligii miała tam swój majątek.

Doszło do oszukano cesarza Nerona, że podczas lotu komety jego życie dobiegnie końca do 71 roku i zamordowano go 8-9 czerwca 68 roku oszukując przez osoby, które wyłożyły widzenie i dokonano podmiany na rodzinę Heroda, której to widzenie dotyczyło i Armenii Mniejszej, którą utracił wraz z Salome podstawioną pod rodzinę Kleopatry VII czyli Ptolemeusza XV ukrytego w Armenii Mniejszej nadanej przez Marta Antoniusza.

Senat w Rzymie swoim postępowaniem doprowadził do śmierci kolejnego cesarza Nerona. W przeszłości ukryto działanie Senatu w Rzymie, ukrywając zbrodnie do dnia dzisiejszego i zatrucie również cesarza Kaliguli jadem skorpiona przez umieszczenie trucizny w bucie co połączono z jadem pytona siatkowego jako 11 m długości czyli tak jak Poczta Polska SA podmienia adres na Bohaterów Westerplatte 1/1 na numer 11. Drugą rzeczą jest stosowanie akwarium jako 1/3 zapełnienia wodą co symbolicznie dokonano na 1/3 nieruchomości na ulice Nad Kamienną 25 podstawiając jako Bohaterów Westerplatte 1/1 w celu dorobienia potrzebnej ilości wody, aby wykorzystać ją do basenu dla węża. Wpisano dzieci jako dział spadku , które nie mają wiedzy , a ich działanie przypomina taniec węża co połączono z jadem w bananie, gdzie są przypadki pozostawiania jadu węża w końcówce banana, gdzie się rozwijają lambrie. Przy połączeniu z technikami trucia stonowanymi w starym Egipcie jak jad skorpiona można zauważyć zbieżność z obecnymi działaniami, które służą do powtórzenia historii. Oznacza to, że Kaligula został otruty mieszanką tych trucizn co również umieszczono w bucie i jest do dnia dzisiejszego ukrywane jako odjęcie nogi czyli symbol rozwijającej się choroby dokonując podmiany osób przez podmianę akt medycznych w tym nawet wrzucono nogę do grobowca na Wawelu.

Celem podmiany linii genealogicznych było ukrycie tworzonych fałszywych linii genealogicznych dla Judasza Iskarioty i Heroda, które miały być finalnie uwieńczone zwycięstwem w połączeniu faktycznie naszych wnuków z potomkami tych rodów. Ta podmiana miała być dokonane przez wykorzystanie mojej wnuczki Wiktorii , która miała być odbiciem Bereniki, której odbiciem była Weronika, która ocierała twarz Jezusowi Chrystusowi. Nie przypadkowy jest posąg Nike w Warszawie jako Syrena jako symbol zwycięstwa, które miało połączyć chrześcijan zamieniając ich linie genealogiczne jako zwierze, a tych którzy byli nazwani w piśmie Świętym jako psami nazwano ludźmi.

Berenika była matką Herodiady wnuczki Heroda Wielkiego, którego zamierzano podstawić pod Jana Pawła II zamieniając na Wielkiego, aby wpisać w poczet królów i upozorować, że ma dziecko. Magda Kozłowska była chrześnica papieża Jan Pawła II co próbowano odwrócić, aby upozorować czarownicę, która współżyje z kozłem. Z tego powodu wartość papieża Jana Pawła II umniejszono do wpisania posągu do księgi Guinnessa umieszczając w Lunaparku, aby odnieść się do Lunaparku we Włoszech, gdzie był papież Franciszek, który pozorował papieża Jana Pawła II co było widoczne w określeniu, ze duch Jana Pawła II jeździ z papieżem Franciszkiem.

Herodiada była również siostrą Heroda Agryppy I i żona Heroda III. Wykazana informacja poślubienia Heroda Antypas stała się powodem podstawienia Krzysztofa Pazik jako Krzysztofa La Pazz , który doprowadził do kradzieży weksla wystawionego przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk,dla Banku Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, którego użyto do reaktywacji szkolnictwa wojskowego w celu ukrycia finansowania jednej religii do czego potrzebna była moja wnuczka, którą podstawiono pod obcą Wiktorię Cichocką, którą zamordowano. Z tego powodu podstawiono Angelikę Cichocką pod Angelikę Wróblewska oraz Angelikę Garło, aby przejść na kolejne grupy podmiany historii.

Córką Herodiady była Salome III, którą zaplanowano podmienić jako rodzina Salomei i Kolomana pozorując, że Herod Agrypa to ród Bochyńskich co miało wykazać DNA moich wnuków.

Taniec Salome doprowadził do ścięcia głowy Św. Jana Chrzciciela co zamierzano powtórzyć przez taniec na stole moich wnuków. Takie działanie oznacza, ze Wiktoria miała być do tego przygotowana. Dlatego została wykradziona z Irlandii do Polski po czym mój syn nie ma do niej dostępu, gdyż rząd polski wykorzystuje moją wnuczkę jako dziecko korporacyjne do pobierania pieniędzy Ewa Eugster pokazała mi kometę co miało oznaczać wykazanie proroctwa Nerona śmierci, który miał zginąć w 71 roku co odwrócono na 17. Kolejną podmianą jest Filip stryj Salome , który stal się jej mężem i został podstawiony pod Filipa Jarczyk co oznacza, że w wieku 34 lat Filip miał zginąć, aby dopasować podmianę. Z tego powodu Magdalena Jarczyk i Zbigniew Jarczyk zamieniany jest na Katarzynę Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk podmieniając nazwisko na Kaźmierczak.

Kaligula został zatruty w 37 roku natomiast moja mama Filomena Bochyńska z domu Mazurek urodziła się w 1937 roku co oznacza, że Kaligula był zatruty i powtórzono takie działanie na mojej mamie dorabiając przez Urząd Miasta PS co jest hańbą dla Polski i dowodem uczestnictwa w zbrodni, aby ukryć pochodzenie mojej linii genealogicznej. Lolia Paulina jest powielona jako Laila żona syna Adam Konaszewskiego i Eulalia żona Józefa Kowalskiego natomiast drugie imię Paulina podstawiono dla drugiego mojego syna i podstawiono córkę drugiej żony byłego męża Dariusza Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski czyli Pauliną Machowską i szeregiem osób o imieniu Paulina.

Próbowano zamienić historię Armenii Mniejszej , która była własnością Kleopatry VII i Cezariona jako Ptolemeusza XV na Antystobul, aby podmienić na historię Leona II, lennika papieża, który w 1186 roku przyjął koronę.

Dzieci Kleopatry VII miały zostać zastąpione przez dzieci Salomea. Senat Rzymu wykorzystał osoby Korneliusz Sabinus i Cherera Kasjusz morderców Kaliguli, aby ukryć swoje zbrodnie do dnia dzisiejszego wykorzystuje Watykan. Dowodem tych działań jest próba zemsty przez potomków senatorów rzymskich próbując powtórzyć na naszej rodzinie działanie cesarza Kaligula w Senacie, gdzie wiedząc, że został otruty wprowadził do Senatu konia i nazwał go Konsulem. Za takie działanie Senat Rzymu zamierzał się zemścić na carowej Katarzynie II Wielkiej Romanow twierdząc., że spała z koniem, co doprowadziło do śmierci. Próbowano obecnie tego dokonać w Polsce na mojej wnuczce, która miała być zgwałcona przez konia co jest kontynuacją działań Senatu w Rzymie, który został odtajniony przez Kaligulę. Historia jest pisana przez morderców Kaliguli i Nerona, którzy dopisują opinie psychiatryczne jako standard dla całej naszej rodziny. rocznicę morderstwa Kaliguli zamordowanego w 41 roku Hitlerowskie Niemcy w 1941 roku zaatakowana Rosję jako symbol powrotu historii i potomków Senatu mordującego cesarską rodzinę.

Umieszczono na Lipie Henryk Szyb 1 na terenie spółki SOF-ART Sp. z o.o. program pornograficzny Horst jako zemsta Rzymu podstawiając Horst Kaźmierczak. Z tego powodu wprowadzono komornika , który powiela długi wielokrotnie aby zlicytować całe mienie cesarskie, bez odpisywania długu po pobraniu pieniędzy. W tym celu wykorzystano sprawę zajęcia przez komornika lustra mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i podstawiono pod mienie obcych ludzi jak Wrońskich, aby odnieść się do Ptah starożytnej religii podmieniając linię Bochyńskich na boga Ptah jako Vogel. Sprawa o przyłącze wodne Heleny Surma była potrzebna do podstawienia fałszywych spadkobierców, którzy zamienić moja linię genealogiczną na pogańską. W tym celu woda jako chrzest miała być zamieniona jako wąż wodny hydra w celu ukąszenia jako windykacja. Pismo Święte wyraźnie mówi, abyśmy mogli spojrzeć we własne oblicze kim naprawdę jesteśmy co oznacza prawdę, symbolicznie jest spojrzeniem w lustro Hydry, która widzą swoje oblicze skamieniała. Pyton, który odnalazł się w Czerwieńcu zwany jest również jako smok co ma odniesienie do herbu Trach jak również znaku igrzysk greckich co oznacza, ze książka „Boże Igrzyska” miała na celu wykazanie Polski i jej znaczenia do podminy historii przez wykorzystanie naszych dzieci do igrzysk ku uciesze tłumu co zamierzano powtórzyć historię . Należy wspomnieć gwiazdozbiór jako Skorpion Niedźwiedzi co oznacza podstawieni D. Miedwiediewa, którego zaplanowano na mordercę naszej rodziny odnosząc się do czasu planowanych igrzysk. Trucizna skorpiona w połączeniu z jadem węża, została użyta do zatrucia Kaliguli i podobne objawy zatrucia nowocześni alchemicy dobrali, aby uzyskać odpowiedni efekt czego przykładem jest zatrucie mojej mamy Filomeny Bochyńskiej pozorując, że miała raka. Dotyczy to również mojego taty, którego zatruto paraliżując jelito, aby pozorować tętniaka.

Legata papieskiego Badeniego odstawiono jako kochanka Marii Bochyńskie z Czech żony Bohdana Bochyńskiego i matki Marii Gudewicz z Białegostoku co podmieniono w Kruszynie na Marię Bocheńską z domu Lubomirską , która wyszła za mąż za mojego dziadka Brunona Bochyńskiego pod tożsamością Roman Bocheński i stworzono historię o syfilisie księżnej Lubomirskiej w Tarnowie co ma odniesienie do Zakładów Chemicznych w Tarnowie zakupionych za kradzione pieniądze naszej rodziny przez potomków Senatu Rzymu na Watykanie.

Nazewnictwo do dziś jest stosowane w Kościele katolickim jak za czasów cesarzy rzymskich. Polski sejm pozorował rzymski Senat i zamierzał zamordować naszą rodzinę odnosząc się do Jarosława Kaczyńskiego jako boga Janus , który strzeże wejścia, gdyż braci Kaczyńskich podstawiono pod bliźniaków Romulus i Remus założycieli Rzymu jako kaczka dziennikarska zamieniona na Ducze, którzy ssali wilczyce podstawiając pod parafię Wilków. Celem była zamiana słów Jezusa Chrystusa „ Ja jestem drogą prawda i życiem nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” co zamierzano zastąpić rzymskim bogiem Janus, a przejście przez drzwi oznaczało pójście na wojnę co jest w sprzeczności z chrześcijaństwem. W Oświadczeniu Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z dnia 28.06.2006 roku podstawiono Faustyna Bocheńskiego jako ojciec Franciszka Bocheńskiego podstawiono pod pasterza Faustulus , który wychował bliźniaków Romulus i Remus założycieli Rzymu co spowodowało próbę zawłaszczenia dokumentu dla Jarosława Kaczyńskiego, który udawał syna Faustyna czyli mojego pradziadka.

Marek Katzer, Marek Król, Marek Kleina są podstawieni pod Marka Kowalskiego , który miał pozorować przez chorobę zatrutego Kaligulę oraz pozorować Marka Winicjusza i Ligię za którą podstawiono Lidię Maksalon, Lidie Daleszak i inne osoby w zależności od potrzeb wyznając kult rzymskich żołnierzy czyli byki co połączono z zakupem w Belgii byków na Pałac w Bałtowie. Powiązano Pałac w Bałtowie z działem spadku na Ursusie, gdzie była fabryka silników co połączono z służącym Ligii zamienionej an Lidię zamienioną na sędzinę Magdalenę Jarczyk w Katowicach w celu ukrycia kradzionych pieniędzy przez dział spadku na ulicy Sienkiewicza, gdzie podstawiono mojego żyjącego męża Jerzego Kaźmierczyk pod nieżyjącego od 2005 roku Jerzego Idziak teścia siostry Beaty Marii Idziak zamienionej na moje dane osobowe z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka i z drugiego małżeństwa na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiając finalnie dane na Katarzyna Kaźmierczyk z domu Krasuska wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł, aby przejść na Krassusa i na Triumwirat.

Matactwa ukryto przy zakupie nieruchomości Lipie Henryk Szyb 1 od UNISTAR Sp. z o.o. dla SOF-ART Sp. z o.o. . Doszło do znikania z historii naszej rodziny i usuwania danych moich rodziców. W tym celu podstawiono moje 20% udziałów spółki SOF-ART Sp. z o.o. z 4.07.2002 roku dla Wioletty Wiatrowskiej, której w kwietniu w 2003 roku sprzedałam 3% udziałów spółki SOF-ART Sp. z o.o., aby usunąć z istnienia moje dane osobowe i zastąpić Ewą Konaszewską z domu Niewczas . Wykorzystano do tego manewru radcę mec. Ewe Tkaczyk przy zakupie nieruchomości od UNISTAR Sp. z o.o., gdzie radca prawnym była mec. Ewa Tkaczyk czyli ta sama, którą później zatrudnił SOF-ART Sp. z o.o. co spowodowało wykorzystanie tych danych do podszycia się pod moją rodzinę tworząc dział spadku na mieniu mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na terenie spółki SOF-ART Sp. z o.o.. Powoduje to, że brak jest jakiegokolwiek prawa. Takie działanie można nazwać archetyp czyli działanie w nieświadomości zbiorowej , które powoduje jedynie naśladowanie sytuacji, gdyż brak jest prawdy. Nastąpiło podstawienie Ewy Tkaczyk pod udziału Wioletty Wiatrowskiej i jej męża Cezarego Tkaczyk podstawiono pod Konrada Wiatrowskiego pozorujać Ewę Tkaczyk na Bożena Piórecką jako jedną osobę. Natomiast w 2003 roku sprzedałam 97% udziałów SOF-ART Sp. z o.o. dla Jerzego Kaźmierczyk co zamieniono na 80% udziałów z 2002 roku Dariusza Pióreckiego, który był zwolniony z firmy i pobierał zasiłek w Urzędzie Pracy w Starachowicach wykorzystując przejęty przez komornika akt notarialny i zamieniono na 80% Polaków, którzy mają mieć choroby psychiczne co połączono z zajmowanymi mieszkaniami do 80 roku przez skrajną lewice w Berlinie co połączono z uchodźcami w Armenii czyli rodem Kleopatry VII i jej syna Ptolemeusza XV łącząc również z Anglią i polskimi uchodźcami w celu prania 80% pieniędzy kradzionych przez Rząd Polski przy pomocy Waldemara Maksalon, który podał się za spadkobierce po nas żyjących co ukryto przez podmianę naszych danych osobowych przez błędy pisarskie. W tym dwadzieścia 20% udziałów SOF-ART Sp. z o.o skradziono na rzecz Miasta Starachowice i Starostwa Powiatowego i SSE Starachowice przez Ewę Tkaczyk, która złożyła zeznania w sprawie, która znika sugerując, że są dwie spółki młodsza z 2002 roku i starsza 1994 roku co oznacza, że Miasto dokonało kradzieży mienia spółki i mienia carskiego przez wieloletnie windykacje i skazywanie męża Jerzego Kaźmierczyk przez 12 lat.

W Szwajcarii dzieci zaprezentowały Poloneza jako taniec węża czyli koniec Olimpiady co pokazano jako wprowadzenie piłkarzy na Mistrzostwa Europy i zatańczenie z Polakami na sposób żółtego węża tygrysiego w Czerwieńcu kolo Poznania co połączono z czerwonymi spodenkami. Szwajcaria jeszcze na koniec chciała podmienić zwycięzców tak samo jak podstawiono posąg papieża Polaka Jana Pawła II w Lunaparku , jako kpina do rekordów Guinnessa, aby odnieść się do Lunaparku we Włoszech, gdzie był Papież Franciszek aby udawać Polaka, gdyż podstawiono go pod mienie moich dwóch dziadków i zrobiono już sprawy spadkowe dla fałszywego kręgu spadkobierców przez Starachowickich przez oszustwa Prokuratorów i Sądów. Dlatego obecnie Papież (dla którego pracuje pan Maksalon z UB jako windykator po mordowanych osobach i pustych tożsamościach do wprowadzenie Służb wojskowych), jest określany, że podróżuje z duchem Jana Pawła II, aby podstawić na Wawelu jako króla zamiast Jezusa Chrystusa, co doprowadzić miało do wprowadzenia antychrysta jako Lidera Światowego, który miał wprowadzić Jedną Religię, aby mordować ludzi i chrześcijan.

Dla Polaków wymyślono 80% osób chorych, aby wprowadzić pozór leczenia do którego dorabiane są nieistniejące choroby na fabrykowane dane, aby wyprać pieniądze kradzione dla pani Jolanty Kwaśniewskiej i jej męża Aleksandra podstawionego pod Aleksandrę Błaszczyk, aby podstawić akta chorobowe pod Aleksandra Bochyńskiego i Bocheńskiego. Dlatego pani Kwaśniewska sponsoruje elektrowstrząsy jako forma niszczenia Polaków, aby zapomnieli o swojej godności w celu zabraniach tożsamości, przez “pranie mózgu”, pozorując chorobny psychiczne dla osób władających dobrze wiedzą , samotnych, a nawet z rodziną, ale tak występują w systemie bankowym, gdzie przerobiono i dorobiono dane przez oszustów do kradzieży naszego mienia. Ilość 80 % Polaków jest widocznym znakiem ile podmieniono tożsamości dla Polaków do systemu bankowego, aby ukraść pieniądze co wykazuje , że konieczność jest kontrola zakładów psychiatrycznych i Ministerstwa Zdrowia, którego ministrem jest fałszywy arystokrata, który ma w rękach nasze wnuczki, a podległy resort wystawił fałszywe opinie psychiatryczne ukrywające kradzież pieniędzy z cesarskich depozytów. Podstawiono moje dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk podmieniając tożsamość na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w celu podstawienia carowej Elżbiety Romanow po której ton przeszedł na Karola Piotra Ulryka zwanego Piotrem III Romanow syn Karola Fryderyka księcia Holsztyńsko-Gottorpskiego z dynastii Oldenburskiej i Anny córki Piotra I. Spowodować to miało usunięcie mnie jako Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk aby podstawić następcę papieża Jana Pawła II jako Karola Wojtyło, za którego wstawiono Karola Jacka aby połączyć dwa kościoły i wstawić za spadkobiercę papieża Franciszka, po zastrzeleniu, którego spadkobiercą miał zostać Lider Światowy.

Zamieniono liczbę Boga 7 na grób wykopalisko numer 7 w Piórkowie koło Elbląga z Piórkowem koło Opatowa w województwie świętokrzyskim do podmiany rodziny, planując likwidacje i próbując wymusić przebaczenie. Pismo Święte mówi, ze przyjdzie Bóg i wytraci takie osoby, kto świadomie grzeszy wina zostaje mu poczytana. Zamieniono moje nazwisko z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka z domu Bochyńska na Bożena Piórkowska z domu Bochyńska w celu ukrycia jedynej w Polsce w PRL reaktywacji Rudy Malenieckiej jako carskiego mienia co zostało ukryte przez Prokuraturę i Sądy przez 12 lat wydając błędne wyroki zasłaniając się immunitetem czego przykładem jest sprawa SO Toruń IIK 164/11, gdzie sędzia określił wartość obrotów na zagrażającą ekonomii kraju jednocześnie twierdząc, że właścicielem carskich depozytów jest Skarb Państwa, który pobiera pieniądze przez windykację weksli męża Jerzego Kaźmierczyk co oznacza, ze SKARB Państwa dokonał kradzieży firm męża Jerzego Kaźmierczyk określając je mianem carskiego majątku.

Apokalipsa 12.16-18

Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście
i otworzyła ziemia swą gardziel,
i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił.
I rozgniewał się Smok na Niewiastę,
i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,
z tymi, co strzegą przykazań Boga
i mają świadectwo Jezusa.
I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s