Święty Mauritius patron Szwajcarii

Flaga Romanow
Starachowice 12.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
zameldowanie stałe męża
Miedzna Drewniana 244
26-307 Białaczów

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Doszło do wykorzystania mojego chrześnika Wojciech Idziak i jego rodziny w celu podstawienie sąsiadów pod Wojciecha Pokorę co było widoczne na stronach internetowych ze Szwajcarii, wykorzystując moje dane z pierwszego małżeństwa jako Bożena Piórecka.

Nastepnie doszło do podmiany Marioli Idziak z domu Kędroń na Mariolę Idziak z domu, aby pozorować siostrę swojego męża i aby podstawić pod Mariolę z domu Piórecką naprawdę Kornaszewską siostrę mojego byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski po naszym rozwodzenie i upozowano mojego chrześnika Wojciecha Idziak na samotnego ojca wychowującego dziecko za którego podstawiono sędziego Wojciech Pruss w Toruniu oraz sędziego Wojciech Kucharskiego w Starachowicach pod wypadek śmiertelny spowodowany przez pana Cezarego Tkaczyk, w celu ukrycia przez działy spadku podstawionych w przeszłości osób jak Wojciech Krzemieński mąż Marii z domu Kuszka, pozorując samotne wychowywanie dziecka. Takie akta podstawiono dla mnie przez służby podmieniając moje dane na Elżbietę Bochyńska-Kaźmierczyk jako samotnie wychowującą dziecko. Takie dane wykreowanym na ulicy Nowowiejskiej w domku ogrodowym, skąd zrobiono fałszywą eksmisją i podstawiono Maksalonów, co jest oszustwem i podmieniono nasze dane osobowe do banków i urzędów pod wypadki i ubezpieczenia do pobrania pieniędzy przez fałszywych spadkobierców skazując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i podstawiając fałszywe żony jako związki. Przez sądy jest niszczona nasza rodzina, aby ukryć działy spadku do pobieranych przez rząd pieniędzy. Wykorzystano teściową Wojciecha Idziak jako Grażynę Kędroń i podstawiono pod Grażynę Krupa pierwszą żonę sędziego Krupa pozorując związek lesbijski podstawiając Grażynę Kulczyk pod skradzione obrazy z Radomska kryjąc się za podstawieniem Adama Klusek i Grażyny Klusek podstawionej jako Grażyna Magdziarz na Starachowice i Suchedniów oraz Adam Klusek podstawiony pod mojego syna Adama Kornaszewskiego wcześniej jako Piórecki, wykorzystując zmianę nazwiska moich dzieci dla służb, aby podmienić dane mojego syna na Sergiejew jako biznes sera śmierdzącego, sera ze Szwajcarii pod biznes Korneliusza Wojnar z Gliwic nieżyjącego, aby zlikwidować moje dziecko i podstawić służby pod biznes podstawiając obrazy zrabowane jako obrazy handlarza podstawione pod Korneliusza Gurlitta z Monachium 80-letniego czyli Cornelisa Gurlitta, syna Hildebranda Gurlitta, drezdeńskiego handlarza dziełami sztuki aby wykazać źródło pochodzenia kradzionych obrazów z UBS AG w Zurychu i Banku Rezerw Federalnych w USA, w celu dorobienia brakującego pochodzenia i ukrycia Bohdana Żakiewicz i CIA, którzy podali się za spadkobierców po moich rodzicach w Starachowicach na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 przy garażu działkę dawniej 29 pozorując przez Urząd Miasta, że jakieś prawa ma pani Helena Surma, która zażądała podmiany numeru działki 29 na 95 do zamiany, a co oznacza, że podstawiono tą obca osobę pod działkę mojego dziadka 29 pozorując ją na spadkobiercę. Dlatego wpisano bezprawnie Helenę Surma jako spadkobiercę po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich i wpisano jako dług do ukrycia fałszywych podmian przez windykację komorniczą i eksmisję dorabianą na fałszywe dane osobowe, aby prawdziwe dane osobowe wykorzystać do wytworzenia uchodźców z właścicieli pozorując zasiedzenie rodziców Maksalona po ich śmierci, na własności mojej babci i mamy w celu podstawienie państwa Ewy i Cezarego Tkaczyk z nasze miejsce do ukrycia kradzieży, co jest nie tylko oszustwem, ale pogwałceniem prawa i podstawiono ich na ul. Nad Kamienna 25 działka 29 i Nowowiejska działka dawniej 13/6 oraz w drodze numer działki 13/8, oraz na Bohaterów Westerplatte kryjąc się za Heleną Surma i jej dziećmi przez oszustwa wpisując przez Urząd Miasta Starachowice ponad 10.000,- spadkobierców jak króliki co powoduje wpisywanie niegodności PESEL i dorabianie opinii psychiatrycznych do ukrycia tego oszustwa, gdyż takie dane wykreować to jest fizycznie niemożliwe co dowodzi, że Starachowice są winne katastrofom lotniczych i morskich oraz kreując terrorystów, do podmiany danych osobowych i kreowania fałszywych spadkobierców carskiej naszej rodziny, pozbawiając nas przez oszustwa dostępu do jakichkolwiek finansów, aby uniemożliwić pomoc naszym rodzicom i obronę dla dzieci i wnuków skazach na tułaczkę jako dzieci korporacyjne i uchodźcy do wykazania DNA carskiej i książęcej rodziny w bankach dla opiekunów wytworzonych przez oszustwa sądów. Brak jest jakiejkolwiek etyki sędziów i prokuratorów oraz urzędników, którzy kryją przestępstwa przełożonych i powielają przez lata. Obywatele są celowo wprowadzani w błąd, aby wykreować dokumenty potrzebne do podmiany danych osobowych pod oszustwa bankierów.

Podstawiono Korneliusz Wojnar pod mordercę Korneliusza mordercę Kaliguli, aby podmienić historię i odnieść się do zmordowania rodziny cesarskiej przez rządny pieniędzy Senat Rzymu. Podstawiono również jego brata Jana Wojnar pod Jana Chrzciciela i zmierzano go zgładzić, aby podmienić na Janusa czyli jako początek Jednej Religii jako wojna RA podstawiając Bellona jako bogini wojny. Celem było przejście na Sycylię, gdzie Ligii przybrani rodzice mieli majątek, a obecnie sprzedawane domy są skierowane dla kupujących w celu ich podmiany danych wykorzystując nasze wnuczki i dzieci do podmiany rodzin i tasowania ich jak karty w celu zdobycia pieniędzy. Jest to wyzwanie pogańskich trendów jako bóg -pieniądz, stosowanych obecnie w chrześcijaństwie. Połączono datę podróży 12 lipca zamieniając przez cyfrę 12 na 12 marca jako jako miesiąc moich urodzin co połączono z 12 marca jako święto Mauritiusa co połączono z 12 sierpnia jako zatrucie jadem kobry Kleopatry VII, która to przeżyła. Należy dodać, że Mauretania była własnością Ptolemeusza co połączono z Imperium Rzymskim, który to kraj w 534 przywrócona do Bizancjum , w siódmym wieku podbity został przez Arabów. Przez włócznie Św Maurycego nastąpiło wskazanie miejsca pobytu rodziny, której włócznia jest własnością, a Św. Mauritius jest patronem Szwajcarii. Dlatego skradziono dwoje z piątki moich dzieci i moje wnuki aby podszyć się pod moją rodzinę a życie traktując jako sposób do zarabiania pieniędzy i robiąc działy spadku na żyjący i mordując ludzi. Zamierzano zniszczyć autorytet Polski i Papieża polskiego Jana Pawła II , umieszczając go w kręgu lunaparku aby pozować posąg na bestie i dlatego upozowano wpisanie do księgi Guinnessa umieszczając go w kręgu jako pentagramie w celu odniesienie a się do zmordowania cara Mikołaja II aby podstawić w to miejsce Papieża Jana Pawła II. Połączono to z Lunaparkiem w Rzymie i mieszkającymi tak siostrami zakonnymi, pod które podstawiono nasze siostry i polityków na świecie jako figury. Celem było zniszczenie chrześcijaństwa oraz prawdziwej historii naszej rodziny.
Miała nastąpić zamiana Św. Wojciecha na Św. Maurycego czyli Mauritiusa wykazując DNA mojego chrześnika Wojciecha Idziak czyli naszej rodziny Ptolemeuszy co powiązano Mediolanem i Zakonem Maltańskim zamierzając zamordować Wojciecha Idziak i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez działania SO Toruń IIK164/11 i SA Gdańsk IIAKa3/16 kradnąc moją firmę  IMPERATOR ROMANOW do Włocławka przez działanie sądu przez wykazanie  Kotliny Toruńskiej nad Wisłą co połączono z Krakowem.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://historykon.pl/odkryta-kolekcja-obrazow-korneliusza-gurlitta/

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s