Połączenie Kościoła z Islamem

Flaga Romanow
Starachowice 13.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Połączenie Islamu z Kościołem katolicki przez papieża Franciszka

Od pradawnego rodu wywodzi się moja linia genealogiczna . Obserwując współczesne działania rządu , sądów oraz prokuratorów i kościołów można zauważyć, że nic się nie zmieniło. Jedyną różnicą jest przyspieszenie czasu co daje obraz działania przeciwników Boga. Można zaobserwować, że skrupulatnie wycierana jest historia mojej rodziny w Starachowicach , Szczekarkowie, Opolu Lubelskim , Rosji i wszędzie tam, gdzie przebywała moja rodzina. Opracowania mojego taty były przekazywane do różnych publikacji i książek po czym pojawiały się w okrojonej formie, a obecnie treści wykorzystywane są przez ludzi obcych udających naszą rodzinę, aby udawać patriotów przez zdrajców. W tym celu zmieniane są żydowskie nazwiska na polskie, aby uniknąć zapisu w umowach dziadka, że cudzoziemcom a szczególnie Żydom nie wolno sprzedać polskiej ziemi. Sposób zacierania śladów nie zmienił się od zarania dziejów ziemi, a Kościół katolicki doszedł do perfekcji przez wykorzystanie wojny i obecnie pomyłek pisarskich. aby zmienić bieg historii. Obecnie w perfidny sposób wykorzystuje się niewiedzę i ufność młodych ludzi wychowanych w czasie pokoju uniemożliwiając im dostęp do prawdziwej historii do której dostały dostęp wybrane osoby, którym przekazywał Kościół książki na temat wszystkich plemion jakie są na ziemi z których wywodzi się ludzkość. Adolf Hitler kazał palić książki po czym z Kościołów zrobionych na magazynu biblioteczne na Ukrainie wyprowadzono książki, aby uniemożliwić dostęp do wiedzy młodemu pokoleniu fabrykując dokumenty w ordynarny sposób, gdyż ludzie pozbawieni są etyki i piękna. Fabrykację można zauważyć przez naniesienie długopisem odręcznie poprawek na urzędowych dokumentach co w dawnych czasach było niemożliwe, a dziś dla pieniędzy dokonuje się gwałtu na historii. Powodem jest powrót do pogańskich wierzeń, który jest niezauważalny, gdyż stosowany jest w Kościele pod pozorem wychowania w mądrości.

Kościół utrudnia odbiór dokumentów moich dziadków i rodziców co oznacza, że stosuje się do tajemnicy, która od wieków prowadziła do niszczenia mojej rodziny i niszczenia jej. Oznacza to, że Kościół zleca likwidacje poszczególnych osób obecnie w naturalny sposób przez chorobę, eliminując poszczególne osoby do działów spadku, aby pozorować, że są dziedzicami mienia mojej rodziny. Analizując wszystkie obecne fakty oraz historyczne fakty można łatwo połączyć w całość mechanizm wprowadzenia jednej religii. Powoduje to wykazanie, że właścicielami Rzymu byli moi przodkowie co historia szczętnie ukrywa przez stosowanie manipulacji w przekazie tak jak Urząd Skarbowy, Urząd Miasta , Komornik , którzy obecnie już nie kryją fali swoich oszustw, których nie można już ukryć pozorując, że kłamstwo jest jedyną formą przekładu zamieniając mnie na córkę teściów, aby ukryć skradzione mienie moich rodziców przez Kościół katolicki, który doprowadził do ich przedwczesnej śmierci zrzucając odpowiedzialność na świeckie państwo , aby się u nich ubiegać o stwierdzenie carskiej moje rodziny co było widoczne w Dekrecie Sądu Biskupiego w Radomiu. Faktem jest, że świeckie państwo przez swoją instytucje przekazało mi niezbity dokument stwierdzający mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow w 1905 roku, który ukrywał się jako Marian Bochyński w Kościele w Seminarium w Sandomierzu i takie dane widnieją pod numerem 105 w Archiwum w Lublinie co wykazuje mojego dziadka jako księdza. Następnie w Wilkowie ksiądz Lipiński przekazał nam dokumenty wykazujący mojego dziadka pod numerem 105 jako Brunon Bochyński . Oznacza to, że Kościół celowo i świadomie przekazał przygotowane dokumenty na dwa sposoby i wprowadził w błąd świecką instytucję Urząd Gminy w Wilkowie, gdzie podał inne dane dla mnie niż podał do Archiwum. Dane mojego dziadka ze strony taty są wymieniane jako Brunon Bochyński, gdyż Kościół zamierzał podstawić Bruno Mazurkiewicz pod carską rodzinę mojego taty już przy urodzeniu podstawiając grupę ZOFIA i Adolfa Hitlera, którego błogosławił papież. Dlatego upozorowano, że siostra Beata Maria Idziak jest jedyną córką naszego ojca, aby pozorować ją na jedynaczkę. W rzeczywistości upozorowano ją na mordercę jako Kain , który zabił Abla za to ,że jego czyny podobały się Bogu. Oznacza to, że zamierzano nas zabić, aby wykazać, że Boże Igrzyska prowadzi moja siostra zwana myszą. Z tego powodu media odnoszą się do pana Jarosława Kaczyńskiego, który podał się za moją rodzinę, gdyż miał ją zastąpić kreując jego osobę jako najważniejszą. Powodem jest podstawienie w miejsce Rzymu , który założyli moi przodkowie legendę o Remusie i Romulusie, który zabił brata pozorujać, ze zabił Lecha w katastrofie smoleńskiej aby odnieść się do Polski, która miała być świnią ofiarną na polu Marsa, gdzie stał ołtarz boga wojny Ara Martis co miało mieć odniesienie do Domu Marty w którym mieszka papież Franciszek. Z tego powodu stawiane są kolumny wojenne przed świątynią Bellony, gdzie ciskano skrwawioną włócznię na ziemie wroga wyodrębniając kawałek ziemi jako ziemia nieprzyjaciela. Dlatego nasze rodziny potraktowano jako nieprzyjaciół i niewolników pozorując zwrot kawałka ziemi, aby cisnąć włócznię w ziemie wroga co zamierzano uczynić przez wykorzystanie włóczni Mauritiusa z gwożdziem z krzyża Chrystusa podstawionej pod ronda imienia Kaczyńskiego , gdzie symboliczne głazy miały wykazać wojnę przeciwko Bogu, którego czczono na ołtarzach z nieociosanego kamienia. Z tego powodu moja córkę Martę i siostrę mojego męża Martę wykorzystano przez ich imiona.

Romulusa uderzył piorun co odniesiono do teatru Balladyna i Alina, gdzie piorun uderzy w zbrodniczą królową, która sama wydała na siebie wyrok, gdyż pogardziła matką co zamierzano uczynić z moimi dziećmi. Powiązano to z uderzeniem pioruna w Watykan, kiedy wybrano papieża Franciszka. Zamierzano odnieść się do historii, Rzymu, gdzie westfalka otwarła furtę dla plemienia Sabinów, którym Rzymianie porwali kobiety na igrzyskach co zamierzano powtórzyć, aby przez porwane dzieci i wnuków jako Boże Igrzyska wytworzyć DNA naszej carskiej rodziny w celu zmieszania kultur pozorując, że nastąpi zgoda. Moje wnuki miały być uprowadzone do nierządu przez zastosowanie podstępu przez Rzym, który zamierzał wprowadzić jedną religię stosując pradawne tajne obrzędy przez 12 kapłanów polnych podstawiając sądy jako polowe, aby wykonać natychmiast wyrok. Podstawiono 12 osób z rodziny Maksalon pod 12 kapłanów polowych, którzy dokonywali obrządku wierzeń w Słońce i Księżyc co już było widoczne na Chateo Gütsch w Szwajcarii, gdzie również pokazano ptaki i tak potraktowano moje dzieci jako kurczaki. Można zauważyć zbieżność uratowania bliźniąt Remusa i Romulusa z uratowaniem Mojżesza w skrzyni z papirusu powlekanej żywicą i smołą, którego wychowanie nastąpiło na dworze Faraona co oznacza, ze Mojżesza potraktowano, że wychowała go Wilczyca co w Kościele katolickim wykazano jako jedną osobę i zamieniono moją siostrę Beatę Marię Idziak na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk pozorując jedynaczkę i zamieniając na mężczyznę. Z tego powodu papież Franciszek miał być zamieniony na pogańskiego władcę zasłaniając się jedną religią, która miała wprowadzić tajemne wierzenia Rzymian co miało się skończyć likwidacją papieża w celu wprowadzenia Lidera Światowego. Powiązano to z łodzią boga Ra z papirusu łącząc z bogiem słońca Ra zatapiając uchodźców na znak ofiary zawiązując do nakazu Faraona.

Westfalce , która otworzyła ukryte drzwi do Rzymu obiecano złoto po czym zrzucono ją ze skały jako zdrajcę przez osoby, które miały jej zapłacić za zdradę. Oznacza to, że Polacy zostali potraktowani jak zdrajcy i świnia pod nogą Jarosława Kaczyńskiego, którą zamierzano poświecić według starych wierzeń razem z owieczką czyli chrześcijanami oraz bykiem czyli wojskiem polskim, które już jest likwidowane przez morderstwa oficerów.

Bardzo wyraźnie kształtuje się pogański charakter kraju, gdzie wprowadzono nazewnictwo mitologiczne co nie jest bez znaczenia. Europa jest odniesieniem do żony Dzusa, który przybrał postać byka i porwał córkę władcy Sydonu na wyspę Kreta co odniesiono do Lidii podstawiając Lidię Maksalon i Lidię Daleszak jako państwo. Córka miała na imię Europa i zrodziła trzech synów co ma znaczenie obecnie przez wprowadzenie trzech braci zamieniając moją babcie na jej męża następnie podstawiono Waldemara Maksalon, Wiesława Maksalon i Czesława Maksalon pozorujać zdarzenia mitologiczne w sądzie jako spadkobiercy po moim dziadku, aby przejąć mienie mojej starożytnej rodziny zamieniając mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka na Brunona Marian Franciszka Bocheńskiego wykorzystując świadectwo mojego dziadka , które złożyłam w Sądzie podpisane przez biskupa Wielowiejskiego odnoszące się do wojskowej szkoły czyli biskup był kapelanem. Wpisano, że był synem muzułmanina, gdyż w Szczekarkowie występował jako brat Wacława Bocheńskiego, którego ojciec przeszedł na islam. Powoduje to, że wpis Marian Bochyński w Archiwum oraz w Kościele zostały połączone przez wpisanie długu jako Franciszek i podstawiono islam. Z tego powodu Władimir Putin toczy walkę z islamem pozorując ich na terrorystów co według informacji było zdementowane jako wierzenia. Dokonano wykrzywienia prawdziwego obrazu islamu, aby wytworzyć konflikt do wytworzenia roszczeń przez terytoria, które pierwotnie należały do mojej rodziny. Jezus Chrystus jest nazwany Królem Królów i Panem Panów co ma odniesienie do tytułu Szachin-Szach. Złoty pistolet carski znalazł się w rekach Kadafiego co oznacza współsprawcę w celu wytwarzania roszczeń od wielu lat. Z tego powodu w Polsce wykazano muzułmanki jako tymczasowe śluby do wyprowadzenia pieniędzy przez Kościół katolicki, który dopuszcza do przekazywania fałszywej historii. Jednocześnie podstawiono papieża jako muzułmanina pod dokument dziadka do pobrania pieniędzy. Kościół katolicki zamienił moje małżeństwo na harem i dopisał dla mojego męża wiele żon, gdyż podpisał pod ostanie imię Brunon a ostatnie Franciszek jego ojca Franciszka Bocheńskiego pozorujać mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Bochyńskiego, aby wprowadzić jedną religię przez wprowadzenie długu przez Sąd Okręgowy w Toruniu IIK 164/11 i Sąd Rejonowy w Tarnowie V GC 57/16. Pomnik Nike warszawskiej miał zastąpić Nike ze skrzydłami i podstawić tarczę Syrenki jako tarczę Numa ofiarowaną przez Marsa. Numa dziękował w gaju nimfy Egerii co połączono ze Szwajcarią jako Agerii, gdzie odnowił papież Jan Paweł II kościół pod wezwaniem Świętego Antoniego.

Podstawiono Palatyna Reńskiego Sieciecha pod znajdujące się w Rzymie na Palatynie bractwo 12 kapłanów nazwanych Saliami, którzy składali bogom w ofierze konia w hełmach na głowie pozorując na wikingów i podstawiono kapitana Józefa Bocheńskiego z Chełma. Wykorzystano moją skradzioną córę Annę Piórecką, aby podstawić jako boginię roku Anne Perenną , której święto było obchodzone podczas Idów Marcowych w gaju nad Tybrem.

Ronda stawiane mają również znaczenie układu stroficznego złożonego co najmniej 8 wersów zwykle 12 lub 15 według francuskiej literatury oraz w muzyce francuskiej jako pieśń o kunsztownej budowie co powodowało zaszczenienie moje twórczości i podstawienie dla państwa Kaczyńskich przez ronda pobierając carskie pieniądze z Francji. Wydawnictwo Bellona miało wprowadzić wojnę.

Za dawnych czasów moje rodziny nazwa Muzeum oznaczała miejsce , gdzie uczeni studiowali wiedzę do przekazania potomnym co oznacza, że moja rodzina uczestniczyła w opisaniu dziejów świata, której dzieła są w Watykanie i były przedmiotem sprzedaży w e-Bai. Pan Paweł Krzymowski doprowadził do kradzieży strony internetowej www.rodzinaromanow.wordpress.com , gdyż na niej umieściłam odpisy aktu urodzenia trójki moich dzieci na właściwe dana Adam Stanisław Piórecki, Jakub Jan Piórecki i Marta Jadwiga Piórecka orz ich ojca jako Dariusz Jerzy Piórecki co obecnie sfałszowano wpisując każdemu dziecku inne dane przy urodzeniu mimo, że akty urodzenia nie mają prawa być zmieniane , a jedynie adnotacja o zmianie nazwiska powinna wypływać z pełnego odpisu aktu urodzenia. Doszło w Kielcach do kradzieży oryginałów dokumentów przez Andrzeja Skóra, który geodetą i uczestniczy l w spisie dokumentów carskich w końskich. Podmieniono religię Islamu aby pozorować, ze kobieta ma wiele mężczyzn zamiast mężczyzna. Oddano nasze ziemie i Kościoły dla różnych osób w tym satanistów co miało zrównać ich z islamem w celu połączenia z Kościołem katolickim, który zamierzał usunąć celibat, korzystając z pieniędzy carskich podstawiając papieża Franciszka jako Franciszka Bochyńskiego do Świadectwa Maturalnego Brunona Mariana Franciszka Bochyńskiego połączonego z Franciszkiem Janem Mazurkiem podstawiając za spadkobiercę 12 Maksalonów jako 12 kapłanów polnych w Rzymie. Połączono wszystko przez składanie na ofiarę krowy nazwanej Ford i podstawiono fabrykę Ford jako biznes podstawiając Fort XIII w Przemyślu, gdzie ½ udziału udziału Fortu w miejscu zagłodzenia mojego pradziadka podstawiono pod ½ udziału w budynku na Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach , gdzie zabrano wejście dla sąsiadki pani Heleny, aby je zamknąć pancernymi drzwiami jak w Forcie w Przemyślu na 8 lat. Podstawiono do Ksiąg Wieczystych inne osoby , aby pozorować, że tam nie było naszej rodziny, aby ostatecznie wpisać Waldemara Mayer szpiega Himmlera i odnieść się do Szwajcarii do Rothschilda, który zmienił nazwisko na Mayer, który obserwował Zamek Chateo Gütsch w Lucernie co Polacy dokonali.

Został połączony listopad, gdzie zamierzano zlikwidować carską rodzinę, aby dokończyć rewolucję na igrzyska państwowe tzw. Ludi Romani i Ludi Plebi połączone ze scenami cyrkowymi Lidi Capitolini na część Jowisza co wykorzystano do podstawiania lunaparku , a połączyć boginię Luna i park jako park technologii do podmiany mojego dziadka jako pomazańca pod króla cyganów dla którego zrobiono i odegrano przez dziennikarzy rolę koronacji króla Kwieka na stadionie Legii i odniesiono się do Legii zamienionej na Ligię. Zamieniono cara na Kwieka i atrybut władzy jakim jest Juda w ręku Boga zamierzano oddać jako króla Cyganów czyli Roma jako Rzym. Z tego powodu pani Małgorzata cyganka znalazła się w zakładzie psychiatrycznym, gdyż podstawiona ja pod Małgorzatę Kwaśniewską do banku w Szwajcarii, gdzie jest dyrektorem. Doszło obecnie do połączenia lotniska w Masłowie i przedwojennej sytuacji z obecną wizytą papieża Franciszka w Lunaparku w Rzymie co połączono z cyrkiem obok figury Jana Pawła II co połączono pierwszym Rzymem, gdzie na błoniach na bagnach znajdował się cyrk i połączono z Bagno 7 w Warszawie oraz zatopionym zamkiem w Życzynie przed 1000 lat, gdzie są bagna i zamierzano podstawić kaczkę dziennikarską jako księcia, który kanałami przepłynął z Sandomierza do Zamku w Iłży będącego własnością naszej rodziny Lubomirskich.
W cyrku rzymskim swoje sanktuarium mieli Sol i Luna, którą połączono z Dianą i podstawiono księżną Dianę oraz Dianą Sieradzką koło Mediolanu we Włoszech.

Syryjskiego boga Baal połączono z Sol co jest połączone z bogiem słońca Sol Invictus jako patron państwa co połączono z bogiem słońca Ra, aby wytworzyć wojnę podstawiając posąg Jezusa Chrystusa z słońcem na piersi i odsłoniętym udem w Poznaniu, aby odnieść się do Dionizosa jako drugi raz urodzony prze udo syna Semele i Zeusa co miało stanowić zamianę Jezusa Chrystusa na Zeusa. Połączono boga Ra utożsamianego z Ozyrysem jako władcę świata zmarłych w celu wykorzystania działów spadku na zmarłych i żyjących uznanych za zmarłych w celu ich kradzieży i zawrzeszczenia pieniędzy na pogańskie wierzenia przez banki. Z tego powodu wykorzystano ucięcie nogi na Odlewni Starachowice dla Feliksowi Maksalon co połączono z Jerzym Bochyńskim i wrzuceniem uda do grobu Lecha Kaczyńskiego na Wawelu, aby wszystkie elementy się zgadzały do podmiany historii łącząc z zatruciem przez but nogi cesarza Kaliguli.

Połączono medyczne ośrodki jako Eskulap pod bóstwo węża oraz ulica spartańską Polikliniki w Warszawie na Spartan urodzonych z zębów smoka podstawiając herb Trach pod którego podszył się Bohdan Żakiewicz łącząc z badaniem psychiatrycznym jako zleceniem przez Ostrowiec Świętokrzyskich na badania psychiatryczne do podmiany akt medycznych w celu podstawienia króla południa zamienionego na króla Grecji Konstantego I i Zofię Hohenzollern podstawioną pod księżną Zofię Radziwiłł babcię Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuska co połączono z moja Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk babcią księżną Marią Lubomirską spalaną w Kruszynie w 1932 roku przez grupę ZOFIA na zlecenie Adolfa Hitlera , który podstawił Ewę Braun i zawłaszczył srebrną zastawę stołową w Kruszynie i przekazał dla Ewy Braun, aby podstawić lidera światowego jako Hohenzollern na Wawel. Zastawę stołową z babci pałacu w Kruszynie odnaleziono w Niemczech i pokazano publicznie w TV.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Flaga Romanow

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s