Walka uzurpatorów o Tron carski w Starachowicach i Katowicach

Tata

Flaga Romanow

Starachowice 15.07.2016

 

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Papież jako uzurpator tronu cesarskiego Bizancjum

„Historia Kultury Bizantyjskiej” Hans-Wilhelm Hausing strona 198

„W Bizancjum cesarz posiadał atrybut i władzę kapłana. Mógł on nawet przemawiać do wiernych z ambony. Był też w kościele dopuszczony do przybytków, do których poza tym wstęp mieli jedynie księża. Patriarchę mianował cesarz. Musiał on być podległy woli cesarskiej. Jeśli się opierał był usuwany z patriarszego tronu i płacił za swą odwagę banicją lub więzieniem.”

Papież Franciszek, aby podszyć się pod tradycje naszej cesarskiej rodziny zdjął czerwone buty jako oznakę władzy nad armią, które podstawiono dla Elżbiety Włodarczyk ze Skarżyska-Kamiennej do Łodzi do kradzieży pieniędzy w banku PEKAO SA czyli UniCredito. Prokurator na sprawie sądowej z naszego powództwa określił ze zdenerwowaniem, że sprawy były przez nas prowadzone Skarżysku-Kamiennej co ujawniło oszustwo , gdyż nie prowadziliśmy żadnych spaw w Skarżysku-Kamiennej, a oznacza podstawienie Elżbiety Włodarczyk pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pozorujać ją na mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk a mojego tatę Józefa Bochyńskiego gazeta „Słowo Ludu” z 30.03.1966 roku numer 86 (5599) podmieniono na Józefa Bocheńskiego i upozorowano, że jest ojcem Elżbiety Włodarczyk. Na takie oszustwo wyraziły zgodę polskie sądy i dlatego skazano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11, aby podstawić Jerzego Bochyńskiego z Katowic do Skarżyska-Kamiennej i Starachowic oraz Ostrowca Świętokrzyskiego wstawiając sędzinę Magdalenę Jarczyk z Katowic jako Katarzynę Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego do kradzieży pieniędzy przez UniCredito dla papieża Franciszka, który upozorowany został na kobietę oddając czerwone buty dla Elżbiety Włodarczyk, aby umożliwić kradzież pieniędzy.

Podmiana mojej osoby została ujawniona w dniu dzisiejszym przez Sędziego w SR Starachowice, który określił nieprawdę , że nie można kierować pism e-mailem podczas , określenia przepisów regulujących w taki sposób składania dokumentów określił Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu powołując się na przepisy prawne obowiązujące jako siedem dni o wyznaczenia przez sędziego po złożeniu dokumentu co obecnie przy odmowie złożenia podpisu w SR Starachowice i nakazaniu, abym czekała na wezwanie sądu może naruszyć termin z winy sędziego. Dowodem następnym jest przysłanie pisma z SR Tarnów, który wykazuje możliwość prawną przesyłania pism e-mailem. Sędzia Sądu Rejonowego stwierdził, że musi otrzymać pismo w sprawie IC 178/15, które zostało przesłane do SR Starachowice, które sam osobiście odbiera co stoi w sprzeczności i dowodzi, że moje dane osobowe są podstawione do Kielc dla pani Lidii Daleszak, a do dokumenty składane do SR Starachowice przechodzą na Katowice w celu podstawienia sędziny Magdaleny Jarczyk i jej dzieci Filipa i Sonię za dzieci Jerzego Kaźmierczyk w celu ukrycia kradzieży i wprowadzenia państwa Maksalon z UB ze Starachowic pod mojego pradziadka księcia Franciszka Glińskiego zagłodzonego w Twierdzy Przemyśl przez 8 lat pod ziemią , które przeżył i zmarł po wyjściu. Drugi pradziadek hrabia Nowak nie przeżył. Podstawiono księcia Glińskiego pod drugiego pradziadka cara Mikołaja II , który nosił dane Franciszek Bocheński i upozorowano Franciszka Glińskiego na cara Mikołaja II robiąc dział spadku w 1923 roku w Francji i podstawiono Jerzego i Barbarę Bochyńskich na zlecenie których mieliśmy być pobicie a dokumenty w spawie IC 178/15, gdzie w październiku 25 miałam być wywieziona do zakładu psychrometrycznego a maż miał być aresztowany i mieliśmy tak zostać do końca życia zamknięciu jak mój dziadek przez papieża, który stał się uzurpatorem bizantyjskiego tronu stosując zasadę pustego tronu mając w ręku dwoje moich skradzionych dzieci.

Dzieci miały być zamknięte pod ziemią, aby powtórzyć historie w Twierdzy Przemyśl Fort XIII w celu podmiany ich ciał a na inne rodziny w celu wykazania DNA przez wykorzystanie szczątków podmieniając ich tożsamość przez papieża i Watykan, którego opanowała żądza władzy nad światem.

Dowodem na to jest podstęp dyrektora banku pana Orzeł w Starachowicach, w banku PEKAO SA określono, że nie ma żadnego konta, do którego ciągle przychodzą wyciągi z Banku PEKAO SA na adres Konstytucji 3-Maja 23/9 na plusie 4,02 dolary. Jest to kwota wyznaczona przez system do której pobierane są pieniądze przez zadłużanie i wypłacane dla fałszywych spadkobierców. W tym wypadku podstawiono Lidię Daleszak, Elżbietę Włodarczyk, Magdalena Jarczyk i oraz inne panie w celu kradzieży pieniędzy przez Katowice.

Zachowanie w Rzymie pustego tronu i upozorowanie oddania czerwonych butów dla Elżbiety Włodarczyk jako symbol władzy nad armią co było próbą ukrycia kradzieży Kościoła katolickiego i wymordowania naszej rodziny przez papieża. Błędne podania, gdzie sugerowano,że papież ma władzę nad Kościołem prawosławnym są rażące do wykładni, że Chrystus jest nad cesarzem, a cesarz powołuje patriarchę i królów co jest widoczne, że historycy zaplanowali podmianę naszej rodziny i dlatego jest nacisk na papieża przez lobby, które stoi za morderstwem cara Mikołaja II w 1924 roku wiedząc, że Jezus Chrystus niewidoczne pełni władzę przez swego pomazańca, którego wybrał. Dlatego tak ważne jest błogosławieństwo moich rodziców oraz przełożenia zgody naszego małżeństwa mojego z Jerzym Kaźmierczyk , gdyż jest dopełnieniem woli moich rodziców, którzy uznali nieważność pierwszych związków przekazując nam prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej. Dlatego papież ma przy sobie gwardię szwajcarską, którą zamierzano zamienić na pogańską świecką policje w celu zwrócenia się do pogańskich czasów w celu podstawienia władzy wojska pozorując ich za osoby, które mają wpływ na wybór pomazańca co jest absurdem a miało służyć do wprowadzenia pogańskiej religii Rzymu w celu wprowadzenia Antychrysta. W Mołdawii zorganizowano SOFART STUDIO , natomiast w Polsce zawłaszczono SOF-ART Sp. z o.o. , aby podstawić pod mnichów klasztoru STUDIOS z IX wieku co połączono z poborem pieniędzy przez Łódź, gdzie podstawiono Elżbietę i podstawiono papieża jako władze polityczną w Polsce, ukrywając zagłodzenie moich dziadków oraz 200 arystokratów w Smoleńsku, jako grób 8, których dokumenty pobrali Żydzi z Genewy co zamierzano ukryć przez stworzenie Katastrofy Smoleńskiej do kradzieży pieniędzy. Oznacza to, że za grobem numer 8 i katastrofą w Smoleńsku samolotu są te same siły, które były na spotkaniu NKWD i SS w 1940 roku w Zakopanym, które przejęli obecnie Zydzi podajacy się za spadkobierców moje babci księżnej Marii Lubomirskiej. Nasze firmy miały być jako róg obfitości zamieniając określenie róg zbawienie Boga miłującego cesarza , jakie to sformułowania używali mnisi z klasztoru STUDIOS. Należy zaznaczyć, że Kościół katolicki udzielił dyspensy na czwarte małżeństwo Leona VI zmuszając niewygodnego patriarchę do abdykacji, który zamknął drzwi przed cesarzem co jest dowodem celowego niszczenia naszej rodziny aby umożliwić Watykanowi kradzież. Wprowadzono historię Fokasa, aby odnieść się do Foksal w celu upozorowania morderstwa , aby ofiarować wraz z ręką ofiarować koronę cesarską kochankowi Janowi Tzimiskesowi i podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczak , a cesarzowa Teofano wdowa po cesarzu Romanie II została przypisana za córkę karczmarza co w owym czasie było niemożliwe i podstawiono nowego rzecznika prasowego Watykanu z USA, a mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow podstawiono pod cesarza Romana II. Jest to czas rozejścia się kościoła katolickiego z kościołem prawosławnym co ma odniesienie do księstwa Mauretanii. Podstawiono mojego dziadka jako Roman Bocheński który brał ślub w 1930 roku na Jasnej Górze z księżniczką Marią Lubomirską.

Bóg dopuszcza rożne osoby w tym niewierzące do władzy co próbowano obecnie zastosować, aby zmusić Boga do wybrania naszych wnuków, nad którymi zarząd miało objąć wojsko. Dlatego zamierzano wychować moje wnuki z porwanych dzieci w pogańskich religiach , aby pogardzić Bogiem , który stworzył świat i ustanawia najmniejszego z najmniejszych, aby zawstydzić to co mocne i wysokiego rodu i to co się w ogóle nie liczy się wybrał Bóg, gdyż łaska nie byłaby łaska, a z laski jesteśmy zbawieni i to nie z nas Boży to dar nie z uczynków, aby się ktoś nie chełpił bo łaska nie byłaby łaską.

Symbolika pustego tronu zakorzeniła się również w chrześcijaństwie jako miejsce na którym zasiada Chrystus. Opera „Halka: Moniuszki miała mieć odniesienie do sali 19 łóż pałacu cesarskiego Halke, gdzie składano zwłoki zmarłego cesarza, aby podstawić pod hrabinę Jadwigę Moniuszko zamienioną na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską i połączono z religią byków i premier Therese May odnosząc się do łańcucha jako łańcucha Centuriona symbolu żołnierzy Rzymu, który to łańcuch zastępował diadem, z którego ma być strącony róg przez prawo.

Należy dodać, że sprawę nielegalnie prowadzoną SR Starachowice IC 178/15 powielono przez podmianę danych osobowych do zamkniętej już sprawy SO Kielce IICz 422/16 wygranej przez nas . Prowadzenie tej sprawy było oszustwem i podstawieniem dokumentów Waldemara Maksalon pod mojego pradziadka księcia Franciszka Glińskiego na którym zrobiono dział spadku na carskim mieniu we Francji w 1923 roku. Upozorowano sprawę IC 178/15 na sprawę rodzinną wpisując przez pomyłkę słowo Tron co miało oznaczać, że sprawa ta jest walką o Tron Konstantynopola, gdzie dwugłowy orzeł oznacza władze nad światem jako atrybut Jowisza. Zamierzano nas pobić przez policje i podstępnie aresztować wykorzystując podpisanie dokumentów przez podstawione osoby do już zakończonej w SO Kielce IICz 422/16 sprawy czyli zamierzano podmienić akta sądowe, aby ukraść tron cesarskiej rodziny Romanow jako Nowy Rzym dla papieża w celu wprowadzenia jednej religii, która miała ukryć kradzież pieniędzy. Wykorzystano pracownika Urzędu Skarbowego Ewę Machowską jako machii według greki walka tytanów na SOF-ART sp. z o.o, która zakończyła się strąceniem pokonanych przez Zeusa do Tartaru. Zamierzano posłużyć się moją babcią Anielą Regina Mazurek, która była księżną Reginą Glińska córką zagłodzonego księcia Franciszka Glińskiego w Forcie XIII, aby połączyć ze Świątynią Reginy w Rzymie.

Załącznik

Wyciąg bankowy, który mi przekazano dniu dzisiejszym 15.07.2016 co wykazuje kradzież przez Bank carskich depozytów i próbę morderstwa naszej rodziny.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Tron-1

Tron-2

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s