Jemioła światłem na barce na rzece Styks

Starachowice 16.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. Mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Można zaobserwować według publikacji,że dzisiejsze zachowania terrorystów mają korzenie w Chinach, gdzie był zwyczaj wysadzania naczynia z prochem i kamieniami jako ich święto. Oznacza to, że ludzie są traktowani jako kamienie, aby pozorowali cztery rzędy kamieni, których się wysadza co również ma uzasadnienie w kontekście innych publikacji, gdzie określono, że wysadzanie ludzi nie należy do Islamu.

Bohdan Żakiewicz wytworzył fałszywe oskarżenie w Toruniu w celu ukrycia jego działań w Afryce co skutkowało założeniem Przedstawicielstwa Konga w Pałacu Paderewskiego, który ma jego żona bezpodstawnie, gdyż jest to dar narodu dla pianisty Paderewskiego, którego dane wykorzystano do wyprowadzenia carskiego mienia na świecie.

Kolejnym procederem są zatapiane łodzie z migrantami co można odnieść do wierzeń chińskich, gdzie wybierano kozła ofiarnego, aby go później zamordować określając, że jest to sposób na odpędzenie zła. W rzeczywistość omawiane obrzędy są czczeniem demonów. Jednym ze sposobów wyganiania diabła przez nikobarskich wyspiarzy jest obnoszenie modelu statku , który zostaje puszczony na wodę. Jedną z takich ceremonii opisał katecheta, który był na Kar Nikobar świadkiem w 1897 roku, gdzie przez trzy dni ludzie budowali w kształcie łodzi pływające wozy zaopatrzone w żagle, które załadowano liśćmi, które według wierzeń miały właściwość wypędzania diabłów.

Taki wóz był spuszczany do morza na prawo od wiejskiego cmentarza, drugi po lewej. Liście z wódziach zamieniani są na ludzi i topieni w celu tworzenia działu spadku. Człowiek dobry z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły ze złego. Dlatego próbowano zastosować wypowiedź Pisma Świętego z wierzeniami pogańskimi, aby odnieść się do dwóch gołębi, które zaatakowały papież Jana Pawła II i wykazać jako wierzenia pogańskie zejścia Dionizosa do podziemia, którego prowadziły dwa gołębie oraz złota gałąź zwana jemiołą. Próbowano zastosować te pogańskie wierzenie , gdyż ja i siostra znaleźliśmy się za Kościołem katolickim co spowodowało, że Kościół usunął nasze dane osobowe, aby wprowadzić służby w nasze miejsce do czego ma praktykę i dziejowe doświadczenie w mordowaniu ludzi. Fałszowanie historii rozpoczęło się po ukryciu Kleopatry VII co spowodowało, że w opowieściach zostały traktowane jako bajki , aby ukryć faktyczny bieg historii i podstawić inne osoby za naszą rodzinę przy wykorzystaniu danych osobowych naszej rodziny , aby pozorować , że nic się nie stało po planowanym mordzie. Zaplanowano zniszczyć autorytet papieża Jana Pawła II, aby przypisać mu inna historie w celu zabrania jego autorytetu i jego dorobku życiowego, aby zastąpić pychą żywota wpisując go w poczet królów, niszcząc godność naszej rodziny czyli królewskiego rodu przez Kościół katolicki., aby wykazać zło. Ukryto zagłodzenie księcia Franciszka Glińskiego i hrabiego Nowak moich pradziadków w Forcie XIII i zastąpiono mojego ojca Józefa Bochyńskiego moim dziadkiem carewiczem Aleksym Romanow za którego wstawiono księcia Franciszka Glińskiego więzionego 8 lat w podziemiach w celu zawłaszczenia carskiego mienia podstawiając polityka Glińskiego na Francję i oszukując cały świt przez papiestwo, które zastosowało metodę niszczenia autorytetu naszego papieża Jana Pawła II, aby wykorzystać jego dobre imię do podstawienia pogańskich wierzeń przez papieża Franciszka. Powodem jest więzienie moich dzieci przez papiestwo w celu uzyskania władzy nad światem udaremniając dostęp do prawdziwej wiedzy ludziom, aby uwstecznić narody.

Z tego powodu odniosę się do książki „Złota Gałąź”, gdyż opisana historia jest zastosowana w Starachowicach. Podstawiono Żyda biznesmena Krzysztofa Chaja w miejsce rodu Hayów w Anglii, którzy się pieczętowali godłem Jemioła, któremu przypisywano magiczne właściwości w tym możliwość wyszukania bogactwa. Podstawiono biznesmena Krzysztofa Chaja pod dawne udziały Krzysztofa Koniarskiego z 1994 roku do RHB 1937, który wyszedł ze spółki SOF-ART Sp. z o.o., która finalnie została sprzedana dla Jerzego Kaźmierczyk 97 % udziałów i oraz dla Wioletty Wiatrowskiej 3% udziałów. Wiolettę Wiatrowska podmieniono na urzędnika Urzędu Skarbowego Ewę Machowską( obecnie Ewa Kornaszewska) do podstawienia jej córki Pauliny Machowskiej , aby podstawić jej ojca Marcina Machowskiego szefa straży pożarnej w Kielcach, aby podstawić Ewe Machowską pod Ewę Kaźmierczyk córkę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z pierwszego małżeństwa z Katarzyną Kaźmierczyk z domu Krasuską wnuczką księcia Krzysztofa Radziwiłł podstawionego pod Krassusa , który był strażakiem Rzymu co zostało połączono z św, Florianem, który był rzymianinem, którego obraz namalowany przez Podpłońskiego dziadka męża Jerzego Kaźmierczyk został wykonany dla Straży Pożarnej w Miedznej Drewnianej czego celem było odnowienie Triumwiratu w 2016 roku.

Powodem jest prawdziwa historia mojej rodziny, gdzie ukryto Kleopatrę VII i jej troje dzieci jako zły słońca na drzewie dębu co połączono z Słońcem jako Cesarzem Rzymu. Jemioła jest pasożytem, który rośnie na dębie czemu przypisano szczególne wierzenia jako płomień, roślina płonąca nad ziemską złotą poświatą. Ród Hayów nazwano od węża kobry Kleopatry VII czyli Naja Haya zastępując węża na drzewie jemiołą co połączono z myśliwym, który strzelał do słońca i spadły trzy krople krwi na białe płótno co oznacza troje ukrytych dzieci po zamachu na cesarza. Krople krwi zostały nazwane kwiatami paproci. Krew jest krwią słońca czyli cesarza. Kwiat paproci jest wykazywany jako podobieństwo do jemioły w celu zatarcia śladów.

Cytuję „Złota Gałąź” James George Frazer

Kwiat paproci byłby w takim wypadku emanacja ognia słonecznego w dwóch punktach zwrotnych jego drogi, podczas letniego i zimowego przesilenia. Potwierdza to przypuszczenie baśń niemiecka o myśliwym, który zdobył kwiat paproci strzelając do słońca w południe dnia św. Jana; trzy krople krwi spadły, złapał je w białe płótno, a te krople krwi były kwiatami paproci. Krew jest tu oczywiście krwią słońca z którego kwiaty paproci bezpośrednio się wywodzą.”

Medialna próba wykazania, że leśnik odnalazł kwiat paproci jest więc niczym innym jak przyznaniem się do odnalezienia kwi naszej cesarskiej rodziny czyli morderstwa cesarza, którego nazywano słońcem. Kwiat paproci jest wykazywany jako jemioła i laska, aby odnieść się do laski Mojżesza. W tym wypadku autor wykazał Dionizosa, którego wysłał Wergiliusz z gałęzią jemioły , gdy schodzi w mroki podziemnego świata wykazując pędy skręconych drzew, gdzie jemioła pokazuje drogę między splątanymi konarami.

Cytuję „Złota Gałąź” James George Frazer

Rodzina Hayów pochodziła z Errol hrabstwie Perth niedaleko Firth of Tai, gdzie rósł dąb Członek radu Hayów oto zapisał to stare wierzenie: „ rodziny zamieszkujące nizinę zapomniały już przeważnie o swych godłach, ale jak wynika ze starożytnego rękopisu i legend powtarzanych przez kilka starych osób w hrabstwie Perth, godłem Hayów była jemioła. Istniał dawniej w pobliżu Errol i niedaleko od kamienia Falkom rozłożysty dąb, nie wiadomo ile laty liczący, na którym roślina ta bujnie rosła. Z drzewem związane były liczne czary i legendy, a losy rodziny Hayów związane były rzekomo z istnieniem tego drzewa.”

Należy zaznaczyć, ze uratowanie mojej rodziny było powodem do czerpania zysków z bogactw.

Cytuję „Złota Gałąź” James George Frazer

Wreszcie stwierdzenie, że gdy zginą korzenie dębu, <trawa porośnie ognisko domowe Errol, a kruk zasiądzie w gnieździe sokoła>. Dwa najbardziej niefortunne uczynki, jakich mógł się dopuścić ktokolwiek z Hayów, to było zabicie białego sokoła i ścięcie gałęzi dębu Errol”.

Ród Hayów ukryto jako strażaków podstawiając w starożytnym Rzymie Krassusa i świętego Floriana przedstawionego jako żołnierz rzymski, który został utopiony w rzece. Św. Florian był urzędnikiem cesarskim w prowincji Noricum uwięzionym za wystąpienie w obronie chrześcijan oraz został zabity za odmowę złożenia ofiary bogom pogańskim. Po torturach utopiono w rzece Aniza.

Doszło do połączeniem z sektą Bogumiłów z Syrii , których zwolenników nazwano Paulicjanami , którzy byli określani jako niebezpieczni z powodu silnej organizacji wojskowej jako Militis Christi ruch wojujący w Afryce co zamierzano połączyć Paulinami i Milicją w Rzymie, aby zrezygnować z Gwardii Papieskiej w celu zastąpienia przez Policję.

Zadrwiono sobie z naszej rodziny przez plakat na Światowe Dni Młodzieży, gdzie zastosowano czary do nieiszczenia Jezusa Chrystusa i naszej rodziny przez odwołanie się o jajka na krzyżu. Powodem jest podmiana mojej siostry Beaty Idziak z domu Bochyńskiej na jej męża Piotr Idziak wel Tułacz co ma odniesienie do Kaina, który zabił Abla i otrzymał znamię, które nie pozwoliło go zabić, aby odnieść się do „ Kościenia Wiecznego, którego zabija się w bajkach uderzenie jajkiem lub kamieniem, w którym ukryte jest jego życie lub śmierć. Celem było zastosowanie czarów do zniszczenie wiary w Jezusa Chrystusa zamienionego na małpę i potwora co było widoczne przez zniekształcenie ikony przez zakonnicę, aby Jezusa wykazać jako małpę. Dzieci miały rządzić dorosłymi, aby doprowadzić do anarchii i zguby z powodu braku wiedzy.

Cytuję „Złota Gałąź” James George Frazer

Potwory pękają, gdy pewne ziarnko piasku, zawierające niewątpliwie ich życie lub śmierć , znajdzie się nad ich głowami, czarownik umiera, gdy kamień , którym jest jego życie lub śmierć włoży się mu pod poduszkę, a bohater tatarski zostaje ostrzeżony, że zginie od złotej strzały lub złotego miecza, w którym ukryta jest jego dusza.”

Ma to odniesienie do słów Pisma Świętego, gdzie jest serce twoje tam skarb twój. Badania naukowe potwierdziły, że umysł jest zdolny sam się unicestwić przez wpojenie tego w co uwierzy.

Połączono działania z Indianami , którzy stosowali rytuał nowo narodzenia. Na terenie Wielkich Jezior, i Nowego Jorku.

Cytuję „Złota Gałąź” James George Frazer

Kandydat klękał przed wodzem, a ten mówił mu, że „on sam ożywiony jest teraz przez Ducha, którego za kilka minut mu przekaże. Duch ten go zabije, ale natychmiast zostanie wskrzeszony, dodał przy tym, że chociaż ta wieść jest straszna, jednakże stanowi niezbędne wprowadzenie do korzyści jakimi obdarzone jest towarzystwo, do którego właśnie ma wstąpić. Gdy to mówił, robił wrażenie bardzo podnieconego . W końcu był tak przejęty, że twarz mu się wykrzywiła, a całe ciało przeszywały konwulsje. Wówczas rzucał w młodego człowieka czymś co kształtem i kolorem przypominało groch, ten jak się zdaje, połykał to i natychmiast padał na ziemię jak przeszyty kulą. Przez pewien czas leżał w bezruchu jak martwy, ale pod gradem uderzeń zaczął powracać do przytomności, aż w końcu po wypluciu grochu czy też czego innego , czym wódz w niego cisnął, powracał do życia. Istotą tych obrzędów było , jak się zdaje zabijanie nowicjusza w charakterze człowieka i przewracanie go do życia w postaci zwierzęcia, które odtąd będzie, jeśli nie jest duchem opiekuńczym , to w każdym razie istotą sprzęgniętą z nim bardzo ścisłym związkiem.

Wynikałoby z wysuniętej teorii, że wszędzie tam gdzie napotykamy totemizm i gdzie naśladuje się zabijanie i wskrzeszanie nowicjuszy podczas obrządków inicjacji, może istnieć względnie istniała nie tylko wiara w możliwość stałego przechowywania duszy w jakimś zewnętrznym przedmiocie – zwierzęciu, roślinie czy też czymkolwiek innym-ale rzeczywista intencja postępowania w taki sposób. Ma to istotne znaczenie w stosunku do kradzieży naszych tożsamości i nadania imienia dla innych osób przez kradzież chrztu w Kościele, aby zamienić religię chrześcijańską na pogaństwo stosując czary i wielokrotne działy spadku w bankach na nasze dane osobowe podstawiając agentów Watykanu do pieniędzy stosując czary. Można zauważyć zbieżność ataków terrorystycznych przypisywanych arabom , których religia nie wykazuje takich czynności z wierzeniami chińczyków , którzy aby wypędzić diabła wysadzali w powietrze dzban wypełniony kamieniami i metalem z prochem strzelniczym , aby odpędzić diabła stosując okultyzm co jest również widoczne w wypuszczaniem łódki z liścimi zamienionymi na ludzi łącząc zwierzami wyprowadzanymi za granice i gruchotaniu kości, gdzie wybierana jest do tego ofiara. Wybuch dzbana z prochem powoduje odstraszenie diabła, a statek nienapełniony liśćmi można przyrównać do statku z imigrantami, których się topi, aby zabrać im tożsamość w celu upozorowania oczyszczania ziemi za czym stoją czary. Z tego powodu pałac mojego dziadka został wydany w ręce MAN Bus Sp. z o.o. aby odnieść się do wyspy Man , gdzie znajduje się Forteca , gdzie były obyczaje celtyckie. W dniu 1 listopada uważany był za dzień noworoczny. W tym dniu chodzili kolędnicy spierając w języku miejscowym pieśni noworoczne zaczynając od słów „Dziś mamy wieczór noworoczny Hogunnaa!” w dawnych czasach w Indiach rozpalano w Hallowe`n czyli wilię samhain, nowy ogień do którego zapalano wszystkie ogniska w Irlandii, gdzie uznawano w ten dziń, że bure koty zamieniają się czarne rumaki na których pędzą czarownice co zamieniono na program HORS na Lipie Henryk Szyb 1 i podstawiono moją córkę Martę, która jest w Irlandii, dlatego jej planowane małżeństwo zamierzano w styczniu, gdzie ma ustalona datę ślubu wykorzystać z narzeczonym Luc do odnowienia Triumwiratu, który był założony i odnowiony w mieście Luca w Etrurii, gdzie cezar Pompejusz i Krassus w 56 p.n.e. odnowili Triumwirat. Dziś Lucca i podstawiono sektę paulinów pozorując jej brata Jakuba Pióreckiego za brata Pauliny Machowskiej córki strażaka oraz drugiej żony byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski, którą podstawiono pod Ewę Kaźmierczyk córkę Jerzego Kaźmierczyk prawnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł pozorując jego syna Bogusława Krasuskiego na sektę Bogumiła podstawiając Bogusława Kędziora i jego żonę Katarzynę Kędziora podstawiono za Katarzynę Kaźmierczyk zamienioną na sędzinę Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńska z Katowic zwaną Katarzyna.

Nasz rodzina od wieków musiała być ukryta do czego odwoływano się w legendach jako ludzi ukrytych, jako nieżyjący czyli w świecie zmarłych co można przyrównać do historii Eneasza.

Cytuję „Złota Gałąź” James George Frazer

względy te tłumaczą poniekąd, dlaczego Wergiliusz każe Eneaszowi nosić promienistą gałąź jemioły, gdy schodzi w mroki podziemnego świata. Poeta opisuje, jak to przy samych bramach piekielnych rozpościerał się rozległy i mityczny las, a bohater idąc w ślad za prowadzącymi go dwoma gołębiami zawędrował w głąb odwiecznego boru, aż zobaczył prześwitujący z daleka między gałęziami blask Złotej Gałęzi oświetlającej splątane nad nią konary. Jeśli jemioła jako zielona uschnięta gałąź w smutnym jesiennym lesie miała zawierać w sobie zalążek ognia , to czyż mógł zabłąkany w podziemnych mrokach wędrowiec znaleźć lepszego towarzysza aniżeli gałąź , która oświetli mu drogę, będzie różyczką prowadzącą go i kijem, na którym się oprze? Uzbrojony w ten sposób mógł stawić czoło straszliwym widmom napotkanym podczas tej niebezpiecznej wędrówki. Gdy więc Eneasz wynurzając się z lasu trafia na brzegi Styksu wijącego się powoli w wężowych skrętach wśród piekielnych bagien, a grubiański przewoźnik nie chce go przewieść w swej łodzi, wystarczy, że wyciągnie z zanadrza Złotą Gałąź i uniesie ją, a natychmiast awanturnik ustępuje i pokornie przyjmuje podróżnika na pokład swej rozkołysanej barki, głęboko zanurzając się w wodzie pod niezwykłym ciężarem żywego człowieka.” Jemioła została określona w dalszej części jako klucz który otwiera wszelkie zamki co autor odniósł do bram śmierci.

Połączono ducha dębu jako króla lasu i podstawiono wierzenie w boga Jupitera. W tym celu podstawiono żonę Zbigniewa Sieradzkiego Dianę Sieradzką z Włoch podstawioną pod księżną Dianę, aby podstawić pod kapłana Diany w dębowym gaju w Arycji Italskiej , który był wcieleniem z krwi i kości wielkiego italskiego boga Jupitera, który według legendy zstąpił z nieba z błysku pioruna, aby zamieszkać na jemiole między ludźmi jako na miotle piorunowej- Złotej Gałęzi, która rośnie na świętym dębie dolinie Nemi. Prastary ród nazwany został dębem, z którego wywodzi się Maryja matka Jezusa Chrystusa, którą zamierzano zastąpić przez boginię Nieba w postaci księżyca, której odbicie widoczne na powierzchni jeziora w lustrze Diany. Zamierzano zamienić królową Korony Polskiej na królową Nieba małżonkę prawdziwego boga Jupitera.
Z tego powodu w Babilonie śledzono przemianę gwiazdy porannej w wieczorną co miło symbolizować Maryję jako Gwiazdę Ewangelii, aby zamienić dzień w Noc umieszczając nasze dzieci pod ziemia jak Franciszka Glińskiego z Forcie XIII w Przemyślu w celu zawładnięcia światem odnosząc się do wierzeń plemion Aryjskich, gdzie palili ludzi jako mających ducha dębu co obchodzono w ostatni dzień roku jako Halloween i połączono z paleniem ludzi w Obozach Koncentracyjnych przez rasę panów, którzy nawiązywali do pogańskich wierzeń, gdzie zastosowano mit o Baldurze.

Cytuję „Złota Gałąź” James George Frazer

z mitu wynika, że niegdyś mogło istnieć przekonanie o żywotnym związku między jemiołą a ludzkim uosobieniem dębu palonym na ognisku. Baldura-zgodnie z mitem- zabić nie mogło na ziemi i na niebie poza jemiołą jak długo jemioła pozostawała na dębie, Bandur był nie tylko nieśmiertelny, ale też nie można mu było zadać żadnej rany. Jeśli jednak podczas tych uroczystych obrządków ogień był zawsze z dębu wówczas człowieka palony jako wcielenie ducha drzewa mógł być jedynie wcieleniem dębu. Tak więc święty dąb spalony był w podwójnej postaci: w ogniu płonęło drzewo i równocześnie płonął żywy człowiek jako wcielenie ducha drzewa. Wniosek ten odnoszący się do europejskich Aryjczyków w ogóle potwierdza się w szczególnym zastosowaniu do Skandynawów, dzięki związkowi jaki zdaje się istnieć u nich między jemiołą a ofiarą paloną na ognisku podczas letniego przesilenia”

Działanie to zostało połączone z pracownikami obozów koncentracyjnych, którzy przed śniadaniem gruchotali kości więźniów, aby odnieść się do wierzeń, wypędzania diabla poświęcając ofiarę co zamierzano odnieść do jajka na krzyżu podczas światowych dni młodzieży jako duszy przetrzymywanej na zewnątrz ciała.

Zamierzano posłużyć się jemiołą do otwarcia zamków i panem biznesmenem Krzysztofem Chaja , który podając się za ród Hayów zamierzał oszukać Boga, ukrywając zagłodzenie moich dziadków w Forcie XIII czyli księcia Franciszka Glińskiego i hrabiego Nowak co odnosi się do zamiany białego Sokoła na Kruka jako fałszywych windykacji na SOF-ART Sp. z o.o. , która miała obciążyć ludzi, którzy pobierają kradzione pieniądze, aby ich oskarżyć przed Bogiem. Obecnie próbowano powtórzyć sytuację i już skazano męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 co wykazuje odpowiedzialność Skarbu Państwa i całej Rzeczypospolitej Polskiej w celu jej potępienia przed przed Bogiem, gdyż Polska dokonała kradzieży pieniędzy i zamierzała wyrzuć mnie z własnego domu.

Jezus Chrystus jest drogą życiem i prawdą nikt nie przychodzi inaczej do Boga jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Jezus umarł na krzyżu, aby zgładzić grzechy świata , gdyż z łaski jesteśmy zbawieni nie z nas Boży to dar nie z uczynków aby się ktoś nie chełpił bo laska nie byłaby laską.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s