Plan uwięzienia carskiej rodziny w Toruniu w celu kradzieży pieniędzy przez podstawienie Bohdana Żakiewicz jako spadkobiercy na SOF-ART Sp. z o.o. przez sprawę SR Warszawa IIIKo 1994/14 do SO Toruń IIK 164/11 w celu ukrycia pierwszego masona Anglii.

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Wiza

Doszło do próby zamiany chrześcijaństwa na mitologiczne bóstwa co w konsekwencji prowadzi do powtarzania sytuacji mitologicznych łącząc z Krakowem jako ofiara dla Smoka czyli Tracha. Dlatego męża skazano w Toruniu w SO Toruń IIK 164/11 w celu niezawładnięciem naszym mieniem przez Smoka. Powtarzanie sytuacji znajduje swoje odbicie z zdarzeniach jak zaginięcie wielu dziewcząt o imieniu Wiktoria , aby odnieść się do 7-miu ofiar z dziewcząt dla Minotaura oraz 7-miu chłopców. Minotaur to potwór o ludzkim ciele i głowie byka co ma odniesienie do kultu żołnierzy rzymskich i podstawieniu 12 żołnierzy jako służby wojskowe , które reprezentuje pana Waldemara Maksalon w sprawie INs 956/09 SR Starachowice. Dlatego zamieniono sprawę o zniesienie współwłasności mojej babci , która już była w posiadaniu mojej matki na sprawę po moim dziadku jako spadek po Franciszku Janie Mazurku a po śmierci mamy podstawiając Angelę Merkel jako Kaźmierczak, aby odniesienie do wydania rodziny carskiej przez rodzinę carską Niemiec i królewską Anglii co ujawniły media w rozmowie z Rothschild jako zlecenie dla nich co w konsekwencji doprowadziło do zamachu na cara Mikołaja II Romanowa w Polsce w 1924 roku.

Z tego powodu 12 Maksalonów odpowiada 12 żołnierzom ukrytym w Trojańskim Koniu do zdobycia Troi i obecnie naszego mienia w Toruniu, gdzie Sąd Okręgowy w IIK 164/11 i Radio Maryja promując PiS uwięziła męża Jerzego Kaźmierczyk, aby przez podmianę danych windykować przez METRON SA precjoza carskie na nazwisko Bożena Piórecka w PEKAO SA w Łodzi i IniCredito dla Kościoła katolickiego ukrywając kradzież przez Traga Bank z Anglii i Amber Gold w Gdańsku jako dział spadku APE-CH GmbH w Zug w Szwajcarii na mnie i mężu w 2005 roku , gdzie nas otruto i podstawiono fałszywych spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 koło Starachowic. W banku PEKAO SA znajdują się precjoza carskie, które były windykowane przez reaktywowany METRON SA na carska rodzinę podstawiając fałszywych spadkobierców jako pod-spółki METRON SA na kapitale dłużnym przez podmianę danych na Bohdana Żakiewicz, który posłużył się moja wnuczka Wiktorią Kornaszewska w celu wykazania DNA podstawiając Dariusza Kornaszewskiego i jego drugą żonę Ewę Kornaszewską dawnego pracownika Urzędu Skarbowego , których podstawiono pod dane moje Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk , którego przetrzymywano w Toruniu w więzieniu podstawiając za niego agenta do obrotu depozytami w Toruniu w celu ukrycia sponsorowania Kościoła katolickiego. Wytworzono w Toruniu fałszywe dokumenty psychiatryczne na męża w których podważono arystokratyczne pochodzenie mojego taty Józefa Bochyńskiego przy jednoczesnym wykorzystaniu przez jego skradzionych wnuczków do działów spadku przez Kościół katolicki na carskim mieniu czego przykładem jest sprzedaż Pałacu w Niezdowie przez zakonnice czy przejęcie Rynku w Rzeszowie przez Kościół katolicki oraz podstawienie skradzionych dzieci do rodziny królewskiej Rumuni i Grecji jako Hohenzollern co ukryto jako dział spadku na APE-UMWELTTECHNIK AG i APE-CH GMBH zakupującc lizing za 120.000.000,- EUR Herbat w Rumunii od ING Bank Śląski ratując bank przed bankructwem jako dział spadku na APE-CH GmbH przetrzymując męża w więzieniu w Toruniu w 2008 roku w celu upozorowania jego śmierci w celu wprowadzenia spadkobierców. W sprawie SO Toruń IIK 164/11 sędzia Wojciech Pruss ukrył fakt zakupu Wytwórni Oranżady Helena i Wytwórni Konstrukcji Stalowych jako windykacja długu tych firm na APE-CH GmbH. Oraz ukryto fakt, że Paweł Krzymowski stwierdził, że Bohdan Żakiewicz posiadał pieniądze po 2005 roku z Donau-Dnepr w sytuacji, gdy firma w Luksemburgu została zamknięta w 2004 roku, a prezes Stanisław Stępień został wiceprezesem APE-CH GmbH co oznacza, że pobierane pieniądze przez Bohdana Żakiewicz pochodziły jako dział spadku na APE-CH GmbH przetrzymując męża w więzieniu co ukryto przez wprowadzenie fałszywych spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. przez sprawę SO Kielce IIIK 207/07 okradając firmę i budując Hotel Rosochacz za skradzione pieniądze przez windykację wielokrotną długu bez odpisania pobranych pieniędzy co jest notorycznie robione w celu finansowania Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicz i Bohdan Żakiewicz co powoduje podstawienie fałszywych spadkobierców w rodzaju katastrofy smoleńskiej pod różne wypadki samolotów, aby pobrać pieniądze jak w Kabatach wykorzystując rocznicę powstania Warszawskiego i windykując precjoza carskie w banku PEKAO SA w Lodzi na fałszywe dane osobowe Bożena Piórecka przez Urząd Skarbowy oraz Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w tym SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając pod-spółki MERTON SA na kapitale dłużnym w celu obciążenia PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamkniętej firmy, aby pobrać pieniądze w Szwajcarii na dane osobowe fałszywych spadkobierców wstawionych do SOF-ART Sp. z o.o., gdyż dokumenty utworzenia depozytu w Końskich w SO Kielce IXKa 280/12 podstawiono jako PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do SO Toruń IIK 164/11, gdzie sąd wdał mienie naszej rodziny dla fałszywych spadkobierców i podstawiono jako windykacja SOF-ART Sp. z o.o. kradnąc 10.000.000,- PLN. Ponieważ była tylko jedna reaktywacja carskiego mienia w w PRL w Rudzie Malenieckiej w 1986 roku skradziono moje dzieci z pierwszego małżeństwa, aby wykazać DNA carskiej rodziny i podstawiono dzieci pod wygasłą rodzinę Hohenzollern w Niemczech jako rodzina królewska Rumunii i Grecji ukrywając dzieci w Kościele katolickim. Sąd w Gdańsku zamierza l w Toruniu więzić mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby przez ciągłe windykacje w Banku PEKAO SA w Łodzi precjozów carskich kraść pieniądze i ukryć przez Sejmową Komisję AMBER GOLD, gdyż podstawiono prezesa tej firmy i jego żonę jako matkę dziecka pracownika więziennictwa co jest odniesieniem do podstawienia Zbigniewa Jarczyk męża sędziny Magdaleny Jarczyk córki sędziny Barbary Bochyńskiej z Katowic, która z Jerzym Bochyńskim dokonała reaktywacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w tym METRON SA, ukrywając ten fakt przed moim ojcem Józefem Bochyńskim jedynym synem Aleksego Romanow doprowadzając do podmiany naszej rodziny na służby wojskowe. Nie ma odwrotu i możliwości ukrycia oszustwa sędziów w SO Toruń IIK 164/11 i SA Gdańsk IIAKa3/16 do wytworzenia roszczenia bez odpisania długu po windykacji, gdyż Sąd w Krakowie wydał miecz paradny i dzieła sztuki dla służb wojskowych jak państwo Tarnowscy , którzy również pobrali pieniądze z Końskich podając się za nasza rodzinę wykorzystując jedyną reaktywację w PRL w Rudzie Malenieckiej na obrazach Drogi Krzyżowej w kaplicy Tadeusza Bocheńskiego co zamierzano ukryć przez wykorzystanie księdza Tadeusza Rydzyk podstawionego pod Tadeusza Maksalon zmarły w czasie II wojny światowej w Starachowicach.

Podstawiono Helenę Surma pod Mitologiczną Helenę, gdzie Troja symbolizuje system wojskowy zwiadowczy 0,1,2 , który oznacza jedną osobę pod trzema tożsamościami jako wywiad. Dlatego do babci należał cały dom Nad kamienna 25 działka 29 co wykorzystały służby wojskowe do podstawienia Konia Trojańskiego jako Horst Kaźmierczak. Dlatego kobiety są zamieniane na mężczyzn pod system wywiadowczy. Dopasowane nazwę we Włoszech Milano , gdzie znajduje się posąg Św. Nepomucena, którym oznaczano granicę naszego mienia. Z tego powodu podstawiono Marię Gudewicz z Białegostoku na USA , aby przez jej kawałek ziemi, który sprzedała zwany Milanowizna dorobić spadkobierców na Włochy pod Milano i podstawić moja wnuczkę Wiktorie Kornaszewską jako korporacyjne dziecko zamieniając w Warszawie na Nike. Celem jest przejście z Milano na Milanion co znaczy Atlantyda, aby wykazać miejsce spotkania człowieka z Bogiem zwanego Rai i wykorzystać Kancelarię Raipert w Katowicach, aby zamienić na Renatę koleżankę Renaty Aksan z Pert oraz na Raisko w Krakowie. Obecna nauka , próbuje określić terem Atlantydy jako miejsce zalane przez wodę za Gibraltarem. Z tego powodu podstawiane są rachunki na wodę przez Helenę Surma jako symbol rachunków na wodę , aby przejść na wodę morską na Gibraltar.

Z tego powodu na wodzie zginął Władysław Sikorski podstawiony pod zastrzelonego Władysława Tarnowskiego zastrzelonego przez księdza w sadzie w Krakowie, aby pozorować Rai, aby zamienić wygnanie Adama i Ewy na zastrzelenie i podstawienie Ewy Żakiewicz pod moją wnuczkę w celu wprowadzenia nowej religii węża, którego Bóg ukarał i podstawiono jako światło. Dlatego obrażenia jakie miał Władysław Sikorski musiały się zgadzać z pozorowaniem do pobierania pieniędzy w banku i podstawiono Władysława Anders i jego córkę Annę za spadkobiercę po moim dziadku jako hrabiego Jana Tarnowskiego zamienionego na hrabiego Władysława Tarnowskiego.

Odniesienie się do kreta , który podkopuje teren ma również drugie znaczenie do próby wejścia przez obejście domu i wejście wilka przez drzwi tak jak w bajce Czerwony Kapturek.

Celem było odniesienie się do mitycznego labiryntu na Krecie dla Minotaura stworzonego przez Minosa i dlatego nasza nieruchomość jest okopywana, aby pozorować labirynt i kopce kreta. Celem jest odniesienie się do Europy jako kontynentu pozorując spadkobiercę jako spadkobiercę Minosa i Zeusa. Można zauważyć zbieżność w nazewnictwie, gdzie mitra książęca jest zamieniana na imię Mitra jako irańsko-babilońskie bóstwo słońca i światła, które miało się zrodzić ze skały. Dlatego podstawiono Kalkstein jako podwójny kamień pod religię słońca jako Kaczyński. Zostało to połączono opisywaną przyjaźnią słońca z Mitrą jako poskromienie byka, które miał hodować pan Kaczyński w Pałacu w Bałtowie. Podstawiono w Poznaniu pomnik Jezusa z sercem jako słońce i odsłoniętą nogą jak mityczne bóstwo. W tym wypadku maiło to być odbiciem pogańskiego kultu Sol Invictus jako niezwyciężonego słońca, aby łatwo podmienić na jedną religię. Ma to powiązanie w uczestnictwie wyznawców tego bóstwa w grotach skalnych, gdzie składano ofiary i przejmowano chrzest oczyszczający. W tym wypadku występuje 7 stopni wtajemniczenia co jest połączone z wojskiem i kupcami azjatyckimi i Złotymi Gwarancjami dla Korei z UBS AG na miliard EUR. Należy odnieść się do nazwania przez Jerzego Bochyńskiego swojej córki Magdaleny zwanej Katarzyną jako Kasjopea co ma odniesienie do Andromedy jako królewny Etiopskiej córki Kefeusa i Kasjopei. Androidę uratował Perseusz od śmierci i została umieszczona na niebie jako gwiazda. Jest to przejście do podstawienia Świątyni Maryi Gwiazdy Ewangelii przez ojca Tadeusza Rydzyk w Toruniu, aby podstawić sponsorów za spadkobierców mitycznych królów do zamiany matki Jezusa Chrystusa jako matki wierzących na Ewę podstawiając Ewę Żakiewicz jako Trach czyli Smok. W tym celu moją córkę Martę Bochyńską zamieniono na Marię Bocheńską przez pocztę aby podmienić kult Maryi Królowej Korony Polskiej na inne osoby w celu zniszczenia chrześcijaństwa i dzieła ewangelii. Potomstwo Maryi matki Jezusa Chrystusa stąpa po wężach i skorpionach i wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Aby zniszczyć godność naszej rodziny dopisano mojej babci i mamie dzieci z nieprawego łoża i podstawiono rodzinę Maksalon pozorujać ich za wierzących . Dalego podmieniono Feliksa Maksalon ojca Waldemara Maksalon na Bochyńskiego, aby podstawić pod drugi wiek w celu dopisania Minicjusza Feliksa z Afryki zwanego Markus Minucjus Felix jako pisarz chrześcijański, aby podstawić kogoś dorobek za swój podstawiono moja twórczość Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk pod rodzinę Maksalon.

Podstawiono szereg firm do windykacji w tym stadninę koni wstawiając za spadkobierców moją córkę oraz siostrę męża , aby ich oskarżyć mimo, że kto inny pobrał pieniądze a ich dane zostały wykorzystane tak jak samo jak mojej siostry i moje . Co miało kulminację w sprawie SO Toruń IIK 164/11, gdzie sąd nie ustalił faktów i skazał mojego męża fabrykując dane osobowe do wprowadzenia jednej religii. Z tego powodu wytworzył US fałszywe dane osobowe , aby pozorować mnie na Kaźmierczyk z domu i powielić na Bożenę i Elżbietę do mistyfikacji dwóch osób i zniszczenia naszych rodzin. W 2005 roku zostały przesłane 300.000,- PLN do PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk w Szwajcarii na dostawy mosia dzu z ktorycvh zostały przeslane 100.000.=- PLN do Mariusza Kołodzińskoiego co zaminieniono na falszywe zeznania i ukryto, gdyż w Szwajcrii doszlo do zatrucia nas i upozorowanio na Chateo Gutsch w Lucernie dzial spadlku na firmie APE-CH GmbH w Zug , a piendze ukrytow Traga bank w Anglii na twotry wieloktornie przerkradczajće 50.000.000,- EUR posługując się weksle,m meża dla banku Technologii Sp. z o.o w Kielcach, ktrehg śędzaiaq Wojciech Pruss odmowił zwoto kierujać mężana badania psychaitryczne co oznacza, ze jest wykorzytywany w banku przez Bohdana Żakiewicz do wieloktponego p[obietrania pieadzy bez odpisania dlugu jako wuindyuakcja reaktywowanego METRON SA, gdzie pracowników zamieniono na spadkobierców co zamierzano ukryć oskarżając nasze rodziny w celu ukrycia działania Jarosława Kaczyńskiego na zlecenie premiera Camerona reprezentującego interes rodziny królewskiej Elżbiety II , która w przeszłości zleciła działania przeciwko naszej carskiej rodzinie co doprowadziło do zagłodzenia mojego dziadka księcia Franciszka Glińskiego i hrabiego Nowak w Forcie XIII Twierdzy Przemyśl i zamordowania cara Mikołaj II Romanow w celu kradzieży carskiego złota zgromadzonego w bankach w Anglii. Działanie tych ludzi doprowadziło do kradzieży w 1985 i 1986 roku dwojga dzieci, którymi Kościół posłużył się do wykazania DNA carskiej rodziny co ukryto w Katowicach przez podstawienie mojej siostry Beaty Idziak pod moje dane osobowe ukrytej przez sędzinę Magdalenę Jarczyk kryjąca rodzinę królewską Anglii odpowiedzialną za kradzież dzieci do wykazania DNA carskiego w bankach co wykazuje posłużenie się przez sędziego Wojciecha Pruss sfabrykowana opinią psychiatryczna Szpitala w Toruniu do ukrycia kradzieży carskiego mienia przez ukrycie wielokrotnych windykacji precjozów carskich w PEKAO SA w Lodzi bez odpisania długu na dane Bożena Piórecka podstawiając inne osoby o czym świadczą wysyłane wyciągi banku, który odmawia nam dostępu do depozytów. Celem działania sądu w Toruniu było ukrycie dokonanych kradzieży w Banku Rezerw Federalnych depozytów carskich robiąc z nas przestępców przez wojsko polskie fabrykujące na rozkaz fałszywe dokumenty medyczne w celu obciążenia naszych rodziny przez kabałę pozorująć awanturę rodzinną o majątek, aby ukryć zlecenie rodziny cesarskiej Niemiec i królewskiej Anglii do zniszczenia carskiej rodziny co ujawnili Rothschildowie w USA , aby obciążyć naród polski za zamordowanie carskiej rodziny obecnie w Polsce przy pomocy polskiego sądu i prokuratury, aby ukryć zdradę dokonaną przez Anglię w przeszłości co miało się przyczynić do zniszczenia Polski jako państwa demokratycznego w obecnym czasie. Obroty przez wi8ndykacje kryte są przez Urzędy Skarbowe , bilansują obroty na zero po pobraniu depozytów carskich przez fałsztywe windykacje bez odpisania długu, co oznacza, że obowiązkiem rządu polskiego jest rozliczenie zobowiązań w celu usunięcia problemu i zabezpieczenia polski przed manipulacją zwracając zawłaszczone mienie, gdyż sędzia Wojciech Pruss stwierdził,że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia co oznacza, że uznał nas za zmarłych i takie fałszywe dane wstawiono w bankach uniemożliwiając nam dostęp do naszych pieniędzy przez sąd, który wstawił wojsko jako naszych spadkobierców, które walczy z dwoma cywilami.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s