Brak wiary powodem Paserstwa polskiego rządu

Starachowice 21.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Brak wiary przyczyną paserstwa rządu polskiego

W Polsce doszło do sytuacji realizacji kabały babilońskiej przez sądy i prokuraturę, która prowadziła do zamordowania rodziny carskiej , a skutkiem jej były dwie wojny światowe i obecnie plan wywołania trzeciej wojny światowej polegający na ukryciu sprawców tych morderstw , które pochłonęły miliardy ofiar i doprowadziły do Holokaustu, który zamierzano powtórzyć przez zachłanności Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, która skazała mojego męża w SO Kielce IIIK 207/07 i SO Toruń IIK 164/11, aby ukryć, że podali się za spadkobiercę carskiego mienia wykorzystując skradzione moje dzieci w 1985 i 1986 roku oraz jedyną reaktywacje w PRL carskiego mienia w Rudzie Malenieckiej na obrazach Drogi Krzyżowej w Kaplicy Tadeusza Bocheńskiego.

Rząd Polski wykorzystał oszustwa sędziów, którzy podstawiono za spadkobierców carskiego mienia i zastawił pod kredyty bankowe udzielane przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku z Banku Rezerw Federalnych w USA , jako kredyty za 1% wartości zastawionej ziemi carskiej przez rządy Polski w tym przez sędziego Wojciecha Pruss w SO Toruń IIK 164/11, gdzie pobierane pieniądze z kredytu rozdawane są przez rząd polski Beaty Szydło jako 500+ dla polskich dzieci, aby ich oskarżyć, że wyraziły zgodę na sprzedaż polskiej ziemi przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku, która zamierzała być czysta przed Bogiem, gdyż dała kredyty ukrywając, że posiadają pieniądze z naszych depozytów oszukując naród polski, gdyż dokonywała kradzieży 99% kwot ziemi zastawianej przez Polskie Rządy. Omawianych kredytów nikt nie spłaca co spowodować miało windykację zastawionej ziemi na Śląsku przez komornika i Pomorzu jako odebranie ziemi przez Niemcy w wyniku niespłacenia kredytu, gdyż podstawiono za spadkobiercę Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic jako Brunona Bochyńskiego pod dług i próbowano przy pomocy Archiwum w Lublinie doprowadzić do wydania dokumentu metryki z Gminy Wilków z informacji Archiwum w Lublinie mimo, że gmina Wilków nie podsiada dokumentów, ale Archiwum w Lublinie. Oznacza to, że próba sprostowania danych osobowych w sposób zawarty w piśmie Archiwum w Lublinie jest wpisaniem Jerzego Bochyńskiego jako Brunona Bochyńskiego. Oznacza to, że Kościół katolicki wprowadził fałszywe dane , aby wykazać mojego dziadka jako księdza i podstawić jako syna muzułmanina według świadectwa. Z tego powodu zamieniono Polskę na Turcję w celu zwolnienia sędziów i prokuratorów pokazując jak wygląda wprowadzenie nowego ładu. Należy zaznaczyć, że w Wikowie zamieniana mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic miała spowodować podstawienie według świadectwa ostatniego imienia Franciszek i zamienić na Franciszka Jana Mazurka na którym zrobił dział spadku Waldemara Maksalon po zabiciu mojej matki Filomeny Bochyńskiej, która nie pozwoliłaby na takie działanie i opłacono sędziów, którzy pracowali dla Turcji. Oznacza to, że Starachowice wytworzyły dokumenty dla Turcji przez mojego drugiego dziadka Franciszka Jana Mazurka natomiast Toruń wytworzył dokumenty dla Katowic w celu wprowadzenia windykacji komorniczej jako autonomia Ślaska czyli pozbawienie suwerenności Polski na rzecz Niemiec podobnie jak Wybrzeża czyli Gdańska, dlatego sędzia Jacek Pietrzak utrzymał wyrok w SA Gdańsk IIKa3/16 z SO Toruń IIK 164/11, aby oskarżyć nasze rodziny przez kabałę za wywołanie II Wojny Światowej przez Polskę. W wywiadzie w USA państwo Rothschildowie ujawnili, że rodzina opłaciła zamach na cara Mikołaja II Romanow i jego rodzinę czyli zlecenie wydała cesarska rodzina Niemiec i królewska rodzina Anglii. Ponieważ rodzina carska przeżyła w Polsce, gdzie wymordowano część rodziny zamierzano doprowadzić do wymordowania Reszty carskiej rodziny pozorując, że dokonało się to w Rosji. Stało się to powodem obecnie potajemnego oskarżenia Polski jako swoisty triumwirat, który przejął władzę po zamachu na Cezara Juliusz Gajusza w Idy Macowe, dlatego ślub moje corki w Irlandii miał być zapieczętowaniem triumwiratu odnosząc się do miasta Luca co oznacza, że Polska została opłacona, aby dokonać zamachu na resztę rodziny carskiej czyli na nas.

W stosunku do zawłaszczenia nieruchomości i pieniędzy zastosowano dwa sposoby podstawiając służb jako kuzynów i zastosowano prawo muzułmańskie Koranu podstawiając opiekunów do małoletnich dzieci dzieci i kobiet, pozorując kuzynów, ze mają prawo do przekazywanych pieniędzy zamienionych na służby wywiadu. Takie sytuacje miału miejsce w Iraku i zastosowano w Polsce.

Jacek Ręka z Kościoła katolickiego miał być przejściem na Karola Jacka z Kościoła Zielonoświątkowego, który określił sposób dobrowolnej likwidacji ludzi wierzących przez nich samych. Polegał on na tym , że sami idą na zatracenie obrazowo do maszynki do mięsa, co można określić określeniem Rothschildów, że krew ofiar z ludzi jest dodawana do kiełbas i Hamburgerów. Rothschildowie określili jasno, ze ludzie się na to zgodzili. Co jest potwierdzeniem tezy Karola Jacka, którego podstawiono pod Karola Wojtyłę zamierzając oskarżyć papieża Jana Pawła II za działania Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku pozorując papieża na króla Polski ukrywając skradzione moje dzieci w 1985 i 1986 roku ukryte w Kościele katolickim do działu spadku w Rudzie Malenieckiej pozorując, że są to dzieci papieża Jana Pawła II dążąc obecnie do mojej Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk eksmisji za długi, które są wielokrotnie windykowane i nieodpisywane. Z tego powodu wprowadzono kryminalną sprawę !Ds 1001/14 , aby wykazać brak przedawnienia w celu pobierania pieniędzy przy zamkniętych długach i wygranej sprawie spółki SOF-ART Sp. z o.o. oraz moje osobiste po 15 latach zabierając majątek bez rozliczenia długu , aby emisja spowodowała pozorowanie windykacji długu, którego nie ma zamieniając sprawę cywilną na wykroczenie przez Sąd w Starachowicach co jest oszustwem. Działanie polskiego rządu można nazwać jako działanie paserów na szkodę narodu opłacając kradzionym mieniem Polaków jako 500+ co miało spowodować oskarżenie polskiego narodu i wykazanie, że wolą rosyjskiego narodu było zabicie cara co oznacza, ze Polska obecnie wyraziła zgodę na zabicie Reszty naszej rodziny oskarżając naród rosyjski pozorując że mienie carskie jest własnością polskiego rządu. W rzeczywistości jest to 1% kredytu, który miał być zamieniony w roszczenie po przejęciu władzy przez Anglię i Niemcy, gdyż zamieniono Polaków na Żydów, którzy podali się za Polaków herbowych co miało spowodować zajęcie polskiej ziemi co jest widoczne z Zakopanym oraz w Katyniu.

Prawdziwa demokracja inaczej wygląda i można ją wyłożyć jako działanie Solona w 560 p.n.e. Ateński mąż Stanu i poeta zaliczony do siedmiu mędrców, który jednorazowo zlikwidował wszystkie długi co zrównało wiele grup społecznych i wykupił obywateli za granicą. Polski rzad w zamian za 1% sprzedał naród oddając bezprawnie 99% mienia naszej rodziny, gdy są to ludzie niewierzący i bez wiary Bogu podobać się nie można. Z tego powodu Rząd Polski musi zwrócić zawłaszczone mienie przez oszustwa sędziów, gdyż doprowadził do zabójstwa moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich pozorując chorobę przez zatrucie, co próbowano powtórzyć na nas, gdyż uśmiercono nas w systemie bankowym uniemożliwiając nam dostęp do pieniędzy i rozliczenia się windykując nas przez 15 lat na te same długi bez odpisania pobranych pieniędzy.

W 2005 roku podczas pobytu w Szwajcarii jeszcze pod nazwiskiem z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka i Jerzy Kaźmierczyk na takie dane osobowe utrzymaliśmy prawo pobytu i doszło do naszego otrucia co ujawniło się chwilowym brakiem tlenu i blizną zawałową. Doszło do podstawienia w Szwajcarii moich skradzionych dzieci Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego za spadkobierców obecnie drugiego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i wpisania fałszywych spadkobierców na APE-CH GmbH i APE UMWELTTECHNIK AG i ukrycia skradzionych pieniędzy przez Traga Bank w Anglii z którym współpracował Bohdan Żakiewicz, ukrywając pobierane pieniądze jako dział spadku po mnie i mężu na APE-CH i inwestując pieniądze w zakupy przedsiębiorstw Polsce i na świecie do wyprania skradzionych pieniędzy w tym GBC Centrostal Bydgoszcz SA i METRON SA w Toruniu, gdzie wprowadzono kolejnych fałszywych spadkobierców tym prokuratorów i obrońców na sali sądowej skarżąc męża Jerzego Kaźmierczyk pod zmienioną tożsamością na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak co jasno wskazuje, że pod skradzione pieniądze podstawiono Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic, którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak i podstawiono jego córkę sędzinę Magdalenę Jarczyk pod Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł z Ostrowca Świętokrzyskiego, do sprawy w Kielcach SO Kielce IIIK 207/07, która zaskarżyła mojego obecnego męża o alimenty w 2006 roku, aby go aresztować przez SO Kielce i wpisano fałszywy krąg spadkobierców na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 o wartości 6,- milionów PLN, gdzie Jerzego Kaźmierczyk podmieniono na Jerzy Piórecki i podstawiono za spadkobierców w Szwajcarii Annę Marię Piórecką pod Katarzynę Kaźmierczyk , co ukryto przez opinie psychiatryczną w Więzieniu Montelupich, gdzie przypisano opinie psychiatryczną dla męża Jerzego Kaźmierczyk z powodu ujawnienia majątku carskiego i następnie doprowadzono do śmierci mojego taty Józefa Bochyńskiego po uprzednich groźbach. W SO Toruń IIK 164/11 posłużono się opinią psychiatryczną , która podważała arystokratyczne pochodzenie mojego taty Józefa Bochyńskiego w celu skazania męża przez Bohdana Żakiewicz, który współpracował z Gminą Żydowską z Nowego Jorku będąc naszym pełnomocnikiem podął się jako spadkobierca na carskim mieniu przez wpisanie się pod udziału SOF-ART Sp. z o.o. z 1994 roku pod RHB 1937 przez Sąd Rejonowy Warszawa IIIKo 1994/14 podstawiając akt oskarżenia z Torunia V 31/07 o kradzież 35.000.000,- PLN na szkodę Skarbu Państwa co dowodzi kradzieży depozytów carskich na tą kwotę przez Bohdan Żakiewicz do wytworzenia roszczenia do firmy reaktywowanej jako carskie mienie METRON SA czyli nasze mienie ukrywając to przez oszustwo sędziów. Dokonano podstawienia firmy Sven Rock Mining pod 50% udziałów Krzysztofa Koniarskiego w RHB 1937 z 1994 roku SOF-ART Sp. z o.o. kradnąc mienie 6.000.000,- PLN i budując Wille Rosochacz za skradzione kolejne 5.000.000,- PLN przez windykacji PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co ukryto działaniem na szkodę Metron SA czyli 300.000,- PLN nie rozliczając tej kwoty na dostawę mosiądzu w pobranych docelowo 200.000.000,- EUR i nie płacąc pracownikom przez SKARB Państwa , który podał się za spadkobiercę w celu tworzenia windykacji bez odpisywania długu do prania kradzionych pieniędzy.

Z tego powodu Prokurator i Sędziwe w sprawie SO Toruń IIK 164/11 oraz adwokaci z urzędu podali się za spadkobierców na METRON SA , gdyż posłużono się fałszywymi danymi z banku, gdzie uśmiercono manie i męża w Szwajcarii po dokonanym otruciu nas i wprowadzeniu za nas mojej skradzionej córki Annę Marii Pióreckiej ukrytej jako zakonnica w Kościele katolickim. W 2011 roku podpisaliśmy zgodę na przelew z banku UBS AG w Zurychu do PKO BP kwoty 100.000.000,- EUR na moje konto Bożena Piórecka co spowodowało doprowadzenie przez Skarb Państwa do wypadku moje drugiej córki Marty Bochyńskiej w Irlandii w celu podstawienia kolejnych spadkobierców po Jerzym Kaźmierczyk zamienionym na kobietę Bożena Piórecka, gdyż wykorzystano konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse w Zurychu, który jest właścicielem PKO BP. Słowa obrońcy Marty Sztachelskiej , że podziela opinie prokuratora Wilczyńskiego, o winie męża Jerzego Kaźmierczyk dowodzą oszustwa sądu i obrony w celu ukrycia kradzionych pieniędzy w 2011 roku. Prokuratora Wilczyńskiego podstawiono pod dawnego sąsiada działki na ulicy Nowowiejskiej 29 w Starachowicach jako spadkobiercy na terenie domku ogrodowego, gdzie podstawiono Lidie Daleszak jako spadkobiercę po moich dziadka przez SR Starachowice Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11 odmawiając mi wydania dokumentów, które podstawiono do Katowic, gdzie dokonano działu spadku na Upoważnieniu mojej mamy Filomeny Bochyńskiej do sprawy INs 956/09 w Starachowicach podstawiając sędzinę Magdalenę Jarczyk i jej męża sędziego Zbigniewa Jarczyk w celu ukrycia kradzionych pieniędzy w Gdańsku przez Aferę Amber Gold wykorzystując fakt, że sędzina Barbara Bochyńska z Katowic urodziła się w Gdańsku. Dokumenty Dz. Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11 podważają opinie psychiatryczne w SO Kielce 207/07 i SO Toruń IIK 164/11, które wydano celowo do kradzieży carskiego mienia i podstawienia w to miejsce służb wojskowych i sędziów. Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Pietrzak dokonał kolejnego oszustwa podtrzymując wyrok sądu w Toruniu w sprawie SA Gdańska IIAKa 3/16 określając, że mąż zawłaszczył 300.000,- PLN działając na szkodę METRON SA, w sytuacji, gdy firma została reaktywowana przez sędzinę Barbarę Bochyńską, która podała się za właściciela naszego mienia, a Bohdan Żakiewicz przez sprawę SR Warszawa IIIKo 1994/14 dokonał windykacji carskich depozytów na kwotę 35.000.000,- EUR jako wartości księgowej METRON SA. sędzia Wojciech Pruss w Toruniu i sędzia Jacek Pietrzak posłużyli się fałszywymi zeznaniami Mariusza Kołodzińskiego , który dokonał kradzieży zaliczek przesłanych na dostawy towarowe oraz podstawił pana Lecha Pilarskiego i Rzeszotarskiego, aby podstawić pod-spółki Metron SA, które zrzucają swoje długi ma reaktywowany METRON SA, który obciąża swojego właściciela PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk za którego wstawiono wymienionych spadkobierców czego dowodem jest wstawienie w Starachowicach „SOF-ART Sp. z o.o. Dariusz Piórecki” w Urzędzie Pracy co dowodzi zamiany spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na firmę osoby fizycznej jaką jest PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Z tego powodu włączono do sprawy SO Toruń IIK 164/11 zeznania moje do sprawy SO Kielce IIK 280/12 spółki SOF-ART Sp. z o.o. gdzie poprosiłam o utworzenie depozytu wypłacanego dla fałszywych spadkobierców mojego drugiego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego w Końskich ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek, gdzie skradziono 10.000.000,- PLN i wypłacane jest co miesiąc 100.000,- PLN za dzierżawę pomieszczeń co powoduje, że obowiązkiem Sądu w Gdańsku było rozliczenie kwot i zwrot zagarniętych depozytów carskich uruchomionych do Polski przez Skarb Państwa, gdyż kwota zaliczki 300.000,- PLN służyła do uruchomienia dostaw mosiądzu oraz uruchomienia kredytowania METRON SA z carskich depozytów do finansowania przyszłych inwestycji.

Doszło do uruchomienia dwa razy po 50.000.000,-EUR i 100.000.000, -EUR w 2011 roku oraz zawłaszczenia linii kredytowych na 24.000.000.000,- EUR z banków Szwajcarii i USA przez rząd polski dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku. Oznacza to, że mąż Jerzy Kaźmierczyk wywiązał się ze wszystkich uzgodnień, ale Skarb Państwa dokonał kradzieży i matactwa w bankach i sądach podstawiając Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego jako Oświadczenie Bożenny Peryt co posłużyło do zawłaszczenia dokumentu i posłużenia się nim przez SKARB Państwa w Katowicach ukrywając kradzież mienia naszej rodziny podstawiając dane pod Oświadczenie Woli mojego taty jako Bożena Piórecka do windykacji precjozów carskich przez PEKO SA w Łodzi. Ma to odniesienie do historii zagłodzenia moich pradziadków w Twierdzy Przemyśl Fort XIII, aby książę Franciszek Gliński i hrabia Nowak nie mieli wpływu na referendum na Śląsku i Katowicach , gdyż car Mikołaj II nie mógł się ujawnić co kontynuowało współpracę Anglii i Niemiec i doprowadziło do śmierci w szpitalu księcia Franciszka Glińskiego w 1923 roku, który przeżył pod ziemią 8 lat i dokonano następnie zamachu na cara Mikołaja II Romanowa w 1924 roku co powtórzono przez spalenie moje babci księżnej Marii Lubomirskiej w 1932 roku w Kruszynie, co jasno wykazuje poparcie Anglii dla Adolfa Hitlera i współprace w sprawie C 307/31 Polski z Anglią w popieraniu Adolfa Hitlera co doprowadziło do zamiany nazwiska królowej Elżbiety II Coburg na Elżbieta II Windsor, aby ukryć konsekwencję poparcia Adolfa Hitlera, który wręczył srebrną zastawę mojej babci z Kruszyny dla Ewy Braun co powiązano z Ewą Żakiewicz. Przełożenie następuje na zamach na generała Władysława Sikorskiego co jest powiązane z zamachem na Wacława Bocheńskiego w USA w 1978 roku i zabójstwem Mariana Bochyńskiego w Starachowicach w i obecnie moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, gdyż motyw został ten sam kradzież pieniędzy która jest dowodem morderstwa tych osób.

Mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono w systemie informatycznym przez Prokuraturę Kielce Ko 58/09 na kobietę w sprawie kradzieży obrazów w Szwajcarii z udziałem Bohdana Żakiewicz, co zostało ukryte w Opocznie wpisując w sprawie II Kp 425/09, że obrazy miały innych spadkobierców po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim, co jest jawnym oszustwem Sądu, gdyż obrazy skradziono w 2004 roku, gdy mój ojciec żył i podstawiono moją skradzioną córkę Anne Marię Piórecką w dodatku jako spadkobiercę po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk w Szwajcarii, co spowodowało zamianę moich danych z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka i zamieniając na Mazurek z domu w Bankach wykorzystując dane pod byłego męża i zamienionego inne osoby, aby pozorować inne osoby za moich męża . Dokonano tego w Szwajcarii, gdy uzyskałam zgodę na pobyt stały pod te nazwisko, gdy byłam już po rozwodzie i podstawiono inną osoby za mnie a Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przed naszym ślubem zamieniono na Dariusz Jerzy Piórecki pozorując go na Bochyński prze Starachowice.

Z tego powodu aby ukryć oszustwo zamieniono mnie czyli Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Filomena Jadwiga Bochyńska moją mamę zamieniając na Jadwigę. Doszło do wykorzystania wynajmu mieszkania przeze mnie po śmierci moich rodziców przez osoby którym wynajęłam mieszkanie czyli państwu Frankiewicz na ulicy Śląskiej, co powiązano z Katowicami. Podpisali oni na mój adres umowy telekomunikacyjne przez ich dzieci podmieniając moje dane na moją mamę aby pozorować, że są spadkobiercami po mojej mamie oraz przez podspisanie Umowy na dostarczenie gazu. Dlatego w imieniu mojej nie żyjącej matki umowę na komórkę T-Mobile na numer Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniając na Filomena Bochyńska co powiązano z umową Play na Lipie Henryk Szyb 1 prowadząc do finansowani tych sieci telefonicznych przez windykacje mojej mamy Filomeny Bochyńskiej upozorowanej, że żyje przez państwo Frankiewicz.

Z tego powodu na Lipie Henryk Szyb 1 wytwarzane są windykacje na nazwisko Bożena Piórecka w ilości trzy windykacje przez EOS Polska , które potwierdzane są telefonicznie na numer 511660156 należący do męża Jerzego Kaźmierczyk w celu zamiany jego tożsamości na kobietę i podstawienia danych Bożena Piórecka do APE-CH GMBH i PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w celu podstawienia mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej do windykacji precjozów carskich w Łodzi przez bank PEKAO SA i Unicredito we Włoszech uniemożliwiając nam dostęp do naszych depozytów przez bank, który wpisał już spadkobierców po nas żyjących we współpracy ze Skarbem Państwa czyli rządem Polski do wytworzenia roszczenia w SO Toruń i SA Gdańsk. Takie działanie sądu miało doprowadzić do sponsorowania przez Polskę III wojny światowej z carskich depozytów, aby oskarżyć Polskę o finansowanie II wojny światowej przez Sąd w Radomiu i Adolfa Hitlera, dokonując podmiany terenu Brunona Bochyńskiego na Ernesta Bochyńskiego podstawionego pod zastrzelonego księcia Ernesta Hessen podmieniając sprawę mojego dziadka i podstawiając w miejsce Ernesta małoletnie dzieci Elżbietę Bochyńską i Aleksandra Bochyńskiego oraz jako opiekunkę ich matkę Michaliną Bochyńską z Turkietich z dworu królowej Bony. Doszło do podmiany sprawy cywilnej na sprawę sporną C 307/31 czyli to samo co zrobił obecnie Waldemar Maksalon z UB wstawiając przeciwko na nie swoje nieruchomości zdobytej w 2/3 w 2005 roku prze zasiedzenie czyli oszustwo na cudzej własności, podając się przez lata za rodzinę mojej babci a obecnie za rodzinę mojego dziadka, oraz robiąc spadek po mojej mamie którą przez to zabito i zamieniając mamę z Mazurek na Bocheńska z domu, a mnie na Mazurek podstawiając mojego dziadka mamę księżną Radziwiłł i podmieniając carskie mienie Romanow na Radziwiłł w celu ukrycia depozytów do wypłaty odszkodowań dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku z carskich depozytów podstawiając SKARB Państwa Polskiego za spadkobiercę po nas Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzym Kaźmierczyk. Dlatego zamierzano nas zlikwidować i usunąć nasze rodziny z istnienia przygotowując już dla 5 latków kryminalne sprawy przez Łukasza Radziejewskiego w Starachowicach i zamieniając dziecko na wiek 15 lat aby nikt z rodziny nie miał możliwości obrony. Dlatego już wytwarzano w SO Toruń IIK 164/11 roszczenie do finansowania Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku , która zamierzała finansować III Wojnę Światową ukrywając kradzione pieniądze w Anglii przez Brexit i podstawienie pod karty bankomatowe Bożena Piórecka w PEKAO SA w Łodzi danych Teresy Szmytka podstawionej pod Teresa Daniszewska w celu podstawienia Theresa May jako Anna Maria Piórecka podstawiona w Szwajcarii jako spadkobierca po upozorowanej śmierci przez zatrucie, które z mężem przeżyliśmy w 2005 roku. Dokonano po nas żyjących działy spadku, które doprowadziły do wyprowadzenia pieniędzy do Anglii przez służby wojskowe, które posłużyły się danymi osobowymi naszych rodzin jako spadkobierców. Oznacza to, że w Polsce ukryto reaktywację METRON SA w Katowicach przez Jerzego Brunona Bochyńskiego, którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak i jego żonę sędzinę Barbarę Bochyńską pochodzącą z Gdańska w celu powrotu do referendum na temat przynależności Śląska do Niemiec, aby odwrócić sytuację i wprowadzić Niemcy oraz obciążyć Polskę za finansowanie II wojny światowej. Przypieczętowaniem tego było podtrzymanie wyroku przez sędziego Jacka Pietrzak w Gdańsku co zamierzano ukryć przez podstawienie sędziego Wojciecha Kucharskiego w Starachowicach pod Mieczysława Pawlak jako Sami Swoi na podział carskiej ziemi na chłopów i sprawę sporna o 2 cm podstawiając Ewę Pawlak z LPR w Starachowicach zamieniając na zadłużenie Agencji Rynku Rolnego podstawionej pod carskie ziemie do pobierania kredytów co powiązano z Jerzym Myszkowskim i firmą ORSA w Warszawie oraz działem spadku na Mirowie, gdzie przetrzymywano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w więzieniu w Pińczowie podstawiając w tym czasie Jerzego Brunona Bochyńskiego w Katowicach do obrotu firmami mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu wyprowadzania carskich pieniędzy przez windykacje carskich depozytów.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s