Rozliczenie Polski z carską rodziną

Starachowice 23.07.2010

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Odwrócenie Wartości czyli władza uczy zła

Zlecenie morderstwa przez wypadek samochodowy

Odwróceniem wartości jest uczenie ludzi kariery za cenę ludzkiego życia, aby znieczulić na czynione zło czyli przymykanie oczu, uszu na zło przy udawaniu okazywania miłości do bliźniego i sprawiedliwości. Osoby, które są niepokorne czyli nie chcą czynić zła są winione za działania innych co jest przerzucane dalej jako kabała babilońska pozorowana na Stary Testament, że za czyny ojców odpowiadają ich dzieci. Nawet w przypadku posłużenia się Starym Testamentem takie posterowanie udowadnia, że Kościół katolicki postępuje bez łaski i miłości Jezusa Chrystusa. Powodem tego jest nagromadzenie win Kościoła katolickiego do których nie chce się przyznać i stosuje dwojakie odważniki.

Brak odpuszczenia win przenosi na sferę państwa i daje sobie prawo zastępowania Boga udając, że ma prawo pozbawić życia ludzi wytypowanych na skutek kabały babilońskiej w Watykanie co jest morderstwem. Działanie takie powoduje opłacanie morderców przez zgodę papieża. Z tego powodu papież Benedykt XVI wydał zgodę na morderstwo moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich co przelało kielich krwi a obecnie papież Franciszek wydał zgodę na morderstwo mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w wypadku samochodowym przed jego przyjazdem na Światowe Dni Młodzieży. Oznacza to, ze Watykan zastąpił Ducha Świętego kabałą babilońską i płatnymi mordercami, aby ukryć swoje zbrodnie z przeszłości i kradzieże dolewając krwi do krwi.

Oznacza to, że Kościół katolicki mordował moją rodzinę począwszy od cara Mikołaja II Romanowa przez cały czas w tym babcię Marię Lubomirską w 1932 roku, aby zapewnić sobie władzę nad światem przez finansowanie Adolfa Hitlera, którego błogosławił papież. Dlatego zagłodzono w Twierdzy Przemyśl Fort XIII kolejnych pradziadków, aby podstawić ich ciała pod zamordowanego cara Mikołaja II, aby zrobić dział spadku w 1923 roku w Paryżu. Obecne działania dowodzą kontynuacji polityki i mordowanie naszej rodziny przez kolejnych papieży w celu zdobycia władzy nad światem, gdyż brak im Ducha Świętego, którego zastąpili kabałą i płatnymi morderstwami, którzy są określani jako sprawiedliwość Boża. Zażądałam zwrotu moich dzieci , wnuków i prawnuków oraz pozostawienia naszych rodzin w spokoju , a wszelkie użycie naszych rodzin do banków w celu pobrania naszych piendzy jest obłożone klątwą do 1000 pokolenia.

Papież zlecił sprawę w SO Toruń IIK 164/11 i IIK 197/10 jako sąd okresowy do Norymbergi oczyszczenie faszystów i kradzieży pieniędzy w Szwajcarii dla Watykanu wykorzystując podanie kont szwajcarskich przez nas w celu opłacenia Biura Prawnego w Szwajcarii do odzyskania carskiego mienia w tym jedną z kart PostFinance na Jerzy Kaźmierczyk zawłaszczono przez PEKAO SA w Starachowicach w wyniku zatrzymania przez bankomat co wykorzystał bank i prokuratura do wytworzenia sprawy karnej o kradzież i powielono na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co spowodowało podstawienie za nas agentów w celu przejęcia przez Kościół katolicki naszego mienia i podmieniono nasze małżeństwa co uczynił Kościół dla moich dziadków i rodziców obecnie starając się ukryć ten proceder przez próbę naszego morderstwa.

Z tego powodu również miał zginąć Jerzy Brunon Bochyński w Katowicach oraz sędzina Barbara Bochyńska jego żona, oraz ich córka sędzina Magdalena Jarczyk i sędzia Zbigniew Jarczyk podstawiając adwokatów z urzędu Ewę Piróg-Wolska i Martę Sztachelską oraz za Jerzego Bochyńskiego podstawiono adwokata Jerzego Małachowskiego co jest jawnym oszustwem Sądu Okręgowego w Toruniu zwanego Okresowym w sprawie IIK164/11. Małachowskich nie ma już na świecie, a jedynie przybrane nazwisko Małachowski miała Barbara Bochyńska z domu Małachowska , która miała dwie siostry w Gdańsku, ale byli to Niemcy co spowodowało podstawienie Jerzego Kaźmierczak w celu zamiany nazwiska męża na nazwisko żony , gdyż Jerzy Bochyński z Katowic był to Jerzym Kaźmierczak . Zamiana nazwiska żony na męża spowodowała przekształcenie Jerzego Bochyńskiego na Jerzego Małachowskiego, i podstawienie młodszego pokolenia służb wojskowych w Toruniu.

Wytworzono w SO Toruń IIK 164/11 zaskarżenie Skarbu Państwa przeciwko mojemu mężowi o 300.000.- PLN po raz drogi w tej samej sprawie już w SO Kielce IIIK 207/07, gdzie był zbieg egzekucji. Jest to obrazą prawa, gdyż artykuł 17&7 mówi o natychmiastowym zamknięciu takiego postępowania, które było prowadzone w dodatku w stosunku do firmy, która została zamknięta przed 8 laty w 2007 roku w przerwie odbywania wyroku SO Kielce IIIK 207/07. Upozorowano, że mąż wyszedł co wynikało z rozmowy mec. Marty Sztachelskiej i podstawiono w tym czasie Jerzego Brunona Bochyńskiego jako komornika podstawionego pod Brunona Bochyńskiego mojego dziadka do obrotu majątkiem firm męża Jerzego Kaźmierczyk dokonując olbrzymich kradzieży carskich depozytów co zamierzano ukryć przez zamianę Jerzego Brunona Bochyńskiego na Jerzego Małachowskiego w Toruniu na sprawie IIK 164/11. Na podstawie zamkniętej firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podstawiono Skarb Państwa jako właściciela firm męża Jerzego Kaźmierczyk , któremu na sprawie podmieniono tożsamość na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w celu wytworzenia nagrania głosowego wytworzonego do wyroku skazującego do Szwajcarii w celu windykacji jedynej działającej firmy APE UMWELTTECHNIK AG w Zug nad którą nie mamy kontroli, ale Watykan i polskie służby wojskowe, które wstawiły fałszywych spadkobierców po nas żyjących już w 2004 roku blokując nam dostęp do depozytów w bankach, gdzie wpisano, że nie żyjemy.

Celem wyroku SO Toruń IIK 164/11 było zamknięcie męża Jerzego Kaźmierczyk w więzieniu i powtórzenie sytuacji z 2006 roku, kiedy podstawiono do obrotu Barbarę i Jerzego Bochyńskich podstawionych pod dane męża Jerzego Kaźmierczyk przetrzymywanego w tym celu w więzieniu na bazie wyroku SO Kielce IIIK 207/07 okradając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez Skarb Państwa, który nie rozliczył się z pobranych pieniędzy. Obecnie sfabrykowano sprawy przez SO Toruń IIK 164/11 jako Sądu Okresowego przy udziale wojska do podstawienia jako spadkobiercy adwokata mec Ewy Piróg-Wolskiej żony Prezesa Prokuratury Toruń i mecenas Marty Sztachelskiej jako drugiego spadkobiercy w celu wytworzenia dwóch małżeństw jako spadkobierców do Szwajcarii do spółki akcyjnej APE UMWELTTECHNIK AG w Zug. Z analizy faktów wynika, że sędzia Wojciech Pruss miał wystawić dwa wyroku na nazwisko Jerzy Kaźmierczak i drugi na Dariusza Kaźmierczak , aby podstawić dwa małżeństwa czyli Ewy Piróg Wolska i Jerzego Małachowski i drugie małżeństwo z Marty Sztachelskiej podstawionej pod Martę Bochyńska moją córkę podstawiona pod Anne Piórecką dla Kościoła katolickiego w celu podstawienia ich jako spadkobierców Zug w Szwajcarii do spółki akcyjnej APE UMWELTTECHNIK AG nad którą przejęły kontrole służby woskowego pozorując moja i męża śmierć pod prawidłowymi danymi osobowymi.

Nasze pisma do sądu miały zostać wykorzystane dla mec. Marty Sztachelskiej do podstawienia nazwiska Jerzy Brunon Bochyński prawdziwe nazwisko Jerzy Kaźmierczak co zamierzano połączyć z Kanclerz Niemiec Angelą Merkel z domu Kaźmierczak do Sądu w Norymberdze, gdzie zamierzano podstawić mecenas Ewę Pirog-Wolską jako dziennikarkę, która miała posłużyć się naszymi pismami do sądu w Toruniu do sprawy IIK 164/11, które zamierzano pofałszować wykorzystując naszą wiedzę historyczną do oskarżenie Polski za wywołanie II wojny światowej w celu uniewinnienia faszystów przez działania Watykanu. Dowodem na to jest zaskarżenie mnie i męża przez świadka w sprawie SO Toruń IIK 164/11 pana Pawła Krzymowskiego w sprawie SR Toruń IIK 467/15, gdzie w imieniu prokuratorów i sędziów oraz osobistym zażądał miliona złotych nawiązki na fundację z Nowego Jorku za treści zawarte w złożonych pismach do sprawy IIK 164/11 powołując się na herb naszej rodziny Jana Bocheńskiego ślepowron podstawiono pod hrabiego Jana Tarnowskiego czyli mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, na którego mieniu w posiadaniu już moje mamy Filomeny Bochyńskiej pana Waldemar Maksalon i jego 12 członków rodziny zrobiło dział spadku doprowadzając do morderstwa moją mamę Filomenę Bochyńską. Miało to doprowadzić do likwidacji Ewy Eugster z domu Jakubczyk w Szwajcarii i jej męża Piotra Eugster, gdyż Ewa Eugster była ze mną w banku UBS AG w Zurychu, gdzie pracuje jej córka Izabela Müller, aby wykorzystać jej córkę Emilii Müller do podstawienia Emilii Brzezińska w USA żony profesora Zbigniewa Brzezińskiego co połączono przez Czechy.

Celem tych działań było oczyszczenie Kościoła katolickiego z poparcia Adolfa Hitlera i Niemiec przez oskarżenie moje rodziny i męża w Norymberdze poprzez podmianę DNA naszych dzieci podstawiając Wiktorię Kornaszewską moją wnuczkę za wnuczkę Bohdana Żakiewicz w celu ukrycia oszustwa odnoszą się jej imieniem Wiktoria jako Nike czyli zwycięstwo. Symbol Warszawy jako Nike czyli Syrenka jest tego przykładem , gdyż wyraża zamianę chrześcijan na zwierze jako ryba a człowiek jako osobę niewierzącą.

W Toruniu wojsko w sprawie SO Toruń IIK 164/11 wytworzyło inscenizacje sprawy sądowej wytwarzając wyrok do Szwajcarii do APE UMWELTTECHNIK AG aby ukryć dokonane kradzieże od 2004 roku do 20016 pozbawiając nas dostępu do naszego mienia przez Skarb Państwa co jest przestępstwem Sądu w Toruniu w IIK 164/11 i SA Gdańsk IIAKa/16 w celu kradzieży APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii. Oszukano sędzinę Barbarę Bochyńską i Jerzego Bochyńskiego w Katowicach , któremu odjęto nogę w celu upozorowania w Toruniu w sprawie SO Toruń IIK 164/11, że sędzina Barbara Bochyńska skarży męża Jerzego Bochyńskiego prawdziwe nazwisko z domu Kaźmierczak w celu podstawienia za Feliksa Maksalon, aby połączyć ze sprawą w Starachowicach Waldemara Maksalon z UB, który miał czelność za zgodą sądu zrobić dział spadku na mieniu mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka w posiadaniu już mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, którą z tego powodu zabito przez sprawę IN s 956/09, aby ukryć oszustwo.

W Toruniu dokonano reaktywacji METRON SA jako carskiego mienia i podstawiono Barbarę Bochyńską, która skarży męża Jerzego Kaźmierczak, aby wytworzyć roszczenie dla Skarbu Państwa w celu kradzieży firmy w Szwajcarii APE UMWELTTECHNIK AG powielając dane na Dariusz Kaźmierczak, aby podstawić skradzione dzieci z mojego pierwszego małżeństwa z Dariuszem Pióreckim czyli Anne Piórecką i Michała Pióreckiego będących w rękach Kościoła katolickiego jako dzieci Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Dariusz Kaźmierczak . Dlatego zamieniono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na w SR Toruń IIK 467/15 na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w celu podstawienia królowej Elżbiety II Windsor jako Elżbieta Coburg w celu wstawienia papieża Józefa Ratzinger jako Benedykt XVI za mojego ojca Józefa Bochyńskiego, którego zabito przez działanie papieża Ratzingera dla zysku i władzy.

Ujawnienie prawdy uwalnia Kościół katolicki z zaszłości historycznych i ciężarów kabały babilońskiej, która prowadziła do mordowania ludzi. Użycie wyroku z Torunia w sprawie SO Toruń IIK 164/11 w Szwajcarii spowoduje aresztowania polskich sędziów, prokuratorów i adwokatów z urzędy za kradzież, gdyż prowadzili w Polsce sprawę dotyczącą Szwajcarskiej firmy, aby ukraść jej majątek fabrykując dokumenty i podstawiając rodziny prokuratorów w Toruniu jako spadkobierców carskiego mienia dla papieża Franciszka. Należy zaznaczyć, że Prokurator Wilczyński został również podstawiony pod moje mienie na ulicy Nowowiejskiej, gdzie wytworzono fałszywe dane w sprawie SR Starachowice jako eksmisja Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk panny samotnie wychowującej dziecko co jest oszustwem w sprawie IC 178/15. Gdyż mam męża Jerzego Kaźmierczyk, którego zamieniono w Toruniu na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak jako dwie osoby. Dowodem stosowania kabały babilońskiej są tworzone fałszywe akta sądowe , aby obciążyć 5-letnia wnuczkę w Norymberdze odnosząc się do 15 lat, aby przejść na dzieci Anny Pióreckiej wstawione jako spadkobiercy do APE UMWELTTECHNIK AG. Całość była ukrywana przez panią prezes Sądu w Starachowicach, która nosiła moje dokumenty Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk z Sądu Cywilnego do Sądu Karnego w celu pozorowania cioci sędziny Barbary Bochyńskiej z Katowic za mnie jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk czego konsekwencją było wystawienie sprawy SR Starachowice Dz. Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006 /11, gdzie zamieniono kupującą Lidię Daleszak nieruchomość na ulicy Nowowiejskiej jako spadkobiercę po moich dziadkach i rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich do Kielc i Katowic co jest dowodem oszustwa Sądu, który ukrył reaktywację Centralnego Okręgu Przemysłowego własności mojej rodziny w Kielcach i Katowicach oraz Toruniu w tym METRON SA co jest zamieniane na windykacje APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii w celu pokrycia kosztów działalności reaktywowanego majątku w Polsce. Ciocia Barbara Bochyńska medialnie wykazywana jest w TVP jako Sędzina Anna Wojciechowska podstawiona pod Annę Wojciechowską w Starachowicach kasjera sądu czyli rodzinę Czesławy Wojciechowskiej z domu Mazurek, którą upozorowano na księżną Radziwiłł i podstawiono Czesława Daleszak i jego żonę Lidię Daleszak kupującą ode mnie działkę, a przerobionych za spadkobierców przez Starachowice , Kielce oraz Katowice. Księżna Radziwiłł czyli prawdziwe dane matki mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek naprawdę hrabiego Jana Tarnowskiego. Dlatego odpowiedziano dobrano medialnie wizerunek sędziny upodabniając na Barbarę Bochyńska i odpowiednio dobierając urodę. Mój dziadek jest sztucznie podtrzymywany w Szwajcarii przy życiu, a sprawa w Toruniu podmieniła dane osobowe, aby wprowadzić fałszywy krąg spadkobierców, aby oni decydowali o życiu i śmieci naszych rodzin i dzieci oraz medycy łamiący zasadę przede wszystkim nie szkodzić, co jest przestępstwem, aby doprowadzić do podstawienie obcych osób za naszą rodzinę, aby wyłączyć mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako windykatora podstawionego pod Jerzego Brunona Bochyńskiego dokonując egzekucji przez dzieci faszystów jak Bohdan Żakiewicz, które obecnie niszczą nas i nasze rodziny. Dlatego przekupiono za nasze pieniądze sędziów i prokuratorów podając ich razem za spadkobierców po moich rodzicach i dziadkach oraz już po nas żyjących i naszych dzieciach i wnukach. Celem było przejęcie kontroli po nas mając nasze dzieci i wnuki, aby one przejęły kontrolę nad naszymi danymi osobowymi przez przygotowane opinie psychiatryczne aby wykonać wyrok Polski na moim mężu Jerzym Kaźmierczyk powielając jego dane osobowe i podmieniając przez błędy zapisu, aby przenieść to oszustwo na Szwajcarię, aby wyłączyć mojego dziadka jako wyrok śmierci przez zgodę papieża Franciszka, aby nikt z potomnych nie dowiedział się prawdy o historii, aby zniszczyć ducha człowieka. Reaktywowana firma MERTON SA nie może zaskarżyć swojego właściciela, którą reaktywowano przez Barbarę Bochyńską podstawioną pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Dlatego pozowano nasz rozwód oraz doszło do absurdu aby wykazać, że ja skarżę mojego męża podstawiając za mnie Barbarę Bochyńską. Aby przed Bogiem wszystko się zgadzało wyczytano prawdziwe dane Jerzego Bochyńskiego jako Jerzy Kaźmierczak, lecz mojego męża Jerzego Kaźmierczyk skazano, co jest oszustwem i powielono dane na Dariusz Kaźmierczak pod Dariusz Piórecki, i inne odmiany nazwiska pod Policję dla Żandarmerii w Watykanie oraz mnie podst5awiono za telefonistkę, gdyż pracowałam w Kielcach przez pewien czas jako telemarketer z Poznańskiej firmy. Ostatnio próbnie pracowała trzy dni z firmy Radomskiej w Starachowicach wykazywanej jako Skarżysko Kamienna, po czym próbowano mnie oszukać i nie wyraziłam zgody na podpisanie umowy niezgodnej z pierwotną umowa ustną, ale moje dane już były wymieniane w rozmowach, gdzie się przestawiłam moimi danymi i ktoś inny podał się za mnie w Radomiu jako Bożena Bochyńska. Powielono moje dane w tak wielu miejscach, że Sąd kreował sobie wiele tożsamości głosowo bezkarnie wierząc, że wyłączą mojego dziadka w komputerze i przejmą władzę nad światem faszyści. Dlatego MERTON SA wystąpił o pieniądze wykazując w wyroku dwie osoby z pracowników MERTON SA czyli męża połączono z pracownikami MERTON , co jest nielogiczne z pobraniem zaliczki na zakup mosiądzu, a według uzgodnień wpłaconej ustalonej kwoty do uruchomienia dostaw mosiądzu przez mojego męża wpłaconych na zakup do Mariusza Kołodzińskiego firmy STERBUD co do której wstawiłam się, a z czego się obecnie wycofuję jak również z poparcia Bohdana Żakiewicza i jego firmy SEVEN ROCK MINING, do pana Zbigniewa Ziobro, gdzie wpisałam moje rodowe nazwisko w nawiasie Bocheńska bez wykazania nazwiska z domu Bochyńska, aby odnieść się do mojego dziadka, który jest sztucznie podtrzymywany przy życiu w Szwajcarii, który nosił oba nazwiska. Do Ministra Ziobro skierowałam pismo ze Szwajcarii, gdy byłam z Jerzym Kaźmieczyk jeszcze przed naszym ślubem w Szwajcarii w 2005 roku. W piśmie do ministra wstawiłam się wówczas za dwoma osobami i ich firmami wierząc w uczciwość tych ludzi, którzy okazali się oszustami i przestępcami i wykorzystali nasze pełnomocnictwa, aby dokonywać przestępczej działalności na naszą szkodę, czego niezbitym dowodem jest sprawa w Toruniu Sądu Okręgowego sygnatura akt II K 164/11 i podtrzymanie wyroku w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku sygnatura akt II AKa 3/16, gdyż Sędziowie i Prokuratorzy zrobili się spadkobiercami na naszym mieniu.

Przerobiono mojego męża za właściciela MERTON SA, i skazano za działanie przestępcze na terenie MERTON przez pewien czas , gdzie nigdy nie był i nie wiemy nawet gdzie się mieści ich siedziba. Sąd w Toruniu wytworzył skazanie dla dwóch osób z jednej osoby mojego męża. Dlatego sąd doprowadził do skazania, aby mieć możliwość dokonania windykacji dla kolejnych służb wywiadu jako Jerzy Małachowski, który miał ukraść nasze pieniądze, już po wypraniu przez wyrok w Toruniu dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i podstawiając służby jako sępy udające spadkobierców przez podstawienie Jerzego Brunona Bochyńskiego jako komornika tworzącego wieczne windykacje po już pobranych pieniądzach i przedawnionych sprawach na fałszywe tożsamości , aby pobierać pieniądze dla Marty Sztachelskiej, Ewy Piróg Wolskiej, prokuratora Wilczyńskiego podstawionego pod moją działkę w Starachowicach jako występowanie Prokuratorii Skarbu Państwa na carskim mieniu przez oszustwa. Dlatego nie mogłam się ubiegać o sprawiedliwość w Sądzie i Prokuraturze, gdyż wszyscy robią dla wywiadu przeciwko mnie i mojej rodzinie którą od lat okradają a co teraz wyszło na jaw i próbującą nas zabić dla uzyskania większych korzyści , co jest fikcją i skończyło by się ich likwidacją. Skazano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, lecz podstawiono dług, przez finansowanie z naszych depozytów a czego dokonał Bohdan Żakiewicz, który usunął moja wygraną sprawę w SO Kielcach IXKa 280/12, aby wykorzystać również na mnie roszczenie bezpodstawne, i ukryć istnienie Barbary Bochyńskiej którą w tej sprawie wykazałam. Dlatego sprawa znika, którą wykorzystano dla Tarnowskich podstawionych pod W. Putin dla Watykanu oraz dla Anglii i Niemiec, aby oskarżyć mojego dziadka w Norymberdze jako winnego finansowania wojny, i dokonania wyroku śmierci jako wyłączenia przez syna SS-mana Bohdana Żakiewicz udającego spadkobiercę po mojej rodzinie podmieniającego dane mojej rodziny do dokonania tego czynu jako poczet oligarchów Nowego Ładu, którzy mieli wymordować chrześcijan. Dlatego wyrok z Torunia SI Toruń IIK 164/11miał być użyty do wykazania w Norymberdze i Szwajcarii, gdzie zamierzano podmienić nasze dane osobowe, przez już podstawionych spadkobierców po nas, podstawić obce osoby przez oszustów. Podstawiono za żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk moją ciocię Barbarę Bochyńską podmieniając dane na Jerzy Kaźmierczak jako skarżącą swojego męża i podstawiając mojego męża, aby przejść dalej na Niemcy pod Kanclerz Niemiec. Dlatego podmieniono moje dane za córkę Bohdana Żakiewicza z USA i podstawiono za żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do USA , w celu wykazania kradzionych przez Bohdana Żakiewicz obrazów zrabowanych mojej rodzinie przez faszystów, za własność Bohdana Żakiewicza udającego spadkobierce po moich rodzicach jako krąg czyli SS zrabowała nasze mienie a ich dzieci podały się za krąg spadkobierców dokonując dalszej działalności przestępczej na naszych rodzicach za zgoda sądów, opłacając ludzi i skazując nasze rodziny za ich działania oraz wydając wyrok skazujący na moim dziadku w Szwajcarii przez Norymbergę obecnie, jako wyrok śmierci pozorując, że jest winny opłacania II Wojny Światowej a co dokonał Sąd w Radomiu i ukryła to Kuria Biskupia w Radomiu obecnie kryjąc się za świeckim sądem i dlatego wydano wyrok na fałszywe dane już sfabrykowane prze SS w czasie wojny w Kościele a utrzymane obecnie przez Watykan tworząc z Żandarmerii spadkobierców, oraz sędziów i prokuratorów jako rozdawanie nie swojej ziemie ale skradzionej na krwi moich rodziców i dziadków kradzionej obecnie przez wydanie wyroku przez Sądów dla uniewinnienia SS-manów i NKWD, oraz SB a szykanując moją rodzinę i dorabiając DNA przez gwałt na moich dzieciach i kradnąc moje wnuczki do wytworzenia dla Watykanu „szlachetnego” czynu pozorując pojednanie na krwi i gwałcie, co nie ma nic wspólnego z żalem za grzechy i przebaczeniem.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

 

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s