KILLER z Argentyny w Unterägeri w Szwajcarii

Starachowice 24.07.2010

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podstawienie papieża Franciszka jako spadkobiercy carskiego mienia na ŚDM

Doszło do wykorzystania męża firm i moich nieruchomości przez Urząd Skarbowy w Starachowicach oraz Biuro Rachunkowe Faktor dla rządu polskiego podstawiając fałszywych krąg spadkobierców pod wyprowadzane mienie carskie a nawet Pałac w Szczekarkowie, gdzie urodził się mój dziadek Brunon Marian Franciszek Bochyński, którego mnie nie zwrócono, ale miała w posiadaniu Ślaska Agencja Nieruchomości co jest prawnie niemożliwe, gdyż pałac podlegał pod Wawel. Z tego powodu odwrócono zapis mojego nazwiska przez Urząd Skarbowy do kradzieży mienia , aby podstawić moich teściów i pałac w Białaczowie, aby ukryć wyprowadzane mienie przez podstawienie za córkę teściów mojej siostry Beaty Idziak i córki Barbary Bochyńskiej czyli sędziny Magdaleny Jarczyk pod moje dane osobowe z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka i z drugiego małżeństwa Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Z tego powodu Urząd Skarbowy wystawił upomnienie nie odnoszące się merytorycznie do sprzedaży nieruchomości na ulicy Nowowiejskiej, którą sąd odrzucił postanowieniami Dz. Kw. 4005/11 i Dz. Kaw.4006/11, a moje dane osobowe zostały podmienione na Kielce podstawiając kupującą nieruchomość panią Lidię Daleszak, oraz na Katowice podstawiając moją siostrę Beatę Idziak wstawiać za nia sędzinę Magdalenę Jarczyk córkę sędziny Barbary Bochyńskiej, którą podstawiono pod sędzinę Annę Wojciechowską podstawioną na Starachowice na Annę Wojciechowską pracownika sądu.

Zamierzano dokonać windykacji wystawionej za nieuznaną sprzedaż nieruchomości na spółce MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. zamieniając windykacje na windykację Energii Elektrycznej w celu podstawienia pod windykacje APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii, gdzie podstawiono moje dane jako Bożena Piórecka na które reaktywowano Rudę Maleniecką i METRON SA w Toruniu co ukryto przez pozorowanie innej żony z Torunia dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11, gdyż nie jest prawnie możliwe jego skazanie aby ochronić sędziego za oszustwo, oraz drugiego sędziego który stwierdził, że sędzia Wojciech Pruss jest niezawisły, który prowadził drugą sprawę o morderstwo.

Otrzymałam upomnienie z Urzędu Skarbowego z dnia 4.07.16 r numer U2612-SW.520.1984.2016 co zamierzano ukryć, które ustnie określono, że zostanie wstrzymane do czasu przysłania odwołania z Kielc o nieważności sprzedaży nieruchomości. Podobnie wytworzono dług na moje dane z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka wpisując przez Urząd Skarbowy dwa lata po sprzedaży spółki SOF-ART Sp. z o.o. w 2005 rok windykacje jako właściciela spółki i podstawiono sekretarkę Urzędu Skarbowego panią Ewę Machowską z domu Niewczas do kradzieży pieniędzy przez windykacje, która później wyszła za byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i windykują Jerzego Kaźmierczyk mojego obecnego męża za które to pieniądze w kwocie 5.000.000,- PLN wybudowano Wille Rosochacz, której właściciela postawiono komornika tworząc dwie spółki SOF-ART Sp. z o.o. z której jedna windykuje drugą czyli Jerzego Kaźmierczyk pobierając pieniądze w APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii w Zug. Z tego powodu w sprawie SO Toruń IIK 164/11 podmieniono dane mojego męża Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak tak jak podmieniono moje dane osobowe w SR Starachowice w sprawie INs 956/09 na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak robiąc dział spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku po zabiciu mojej matki Filomeny Bochyńskiej. Następnie zrobiono działy spadku po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej i tacie Józefie Bochyńskim przez obcych ludzi z UB dla rządu co ukrył Urząd Skarbowy kradną przez wiele lat pieniądze i próbując to ukryć przez podatki i windykacje pozorując, że mnie zwrócono mienie co zamierzano ukryć za próbą sprzedaży działki na ulicy Nowowiejskiej.

Upomnienie jako windykacja miało posłużyć do pobrania pieniędzy przez Magdalenę Jarczyk podstawioną pod moje dane osobowe Bożena Piórecka na Katowice podmieniając moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich dlatego w upomnieniu nie jest wymienione czego dotyczy podatek , aby mieć możliwość dokonania przestępstwa i przejścia na inne mienie. Odsetki naliczone w kwocie 3400,- PLN miały być sposobem do kradzieży przez rząd dla fałszywych spadkobierców podstawionych pod sprawę Metron SA , która służyła do ukrycia zaskarżenia przez sędzinę Barbarę Bochyńska i jej męża Jerzego Bochyńskiego, który naprawdę nazywa się Jerzy Kaźmierczak i został podstawiony pod Jerzego Kaźmierczyk mojego męża , dlatego przypisano mu inną żonę jako Elżbietę z Torunia, aby móc go skazać do pobrania pieniędzy. Oznacza to, że wyrok SO Toruń IIK 164/11 utrzymany przez SA Gdańsk IIAKa3/16 doprowadził do wystawienia Upomnienia z Urzędu Skarbowego, aby pobrać pieniądze naliczone na mnie na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk odwrotnie wpisując i pozorując inną osobę w wpisanym drugim imieniu na kopercie jako Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i takie dane widnieją do nieuznanej sprzedaży działki na ulicy Nowowiejskiej, aby upozorować inną osobę jako dwie z jednej. Oznacza to, że sędziowie powinni być pozbawienia immunitetu i odpowiadać karnie za popełnione przestępstwa , gdyż wykorzystując swój urząd i powagę zajmowanego stanowiska państwowego oraz niezawisłość sędziowską do przestępstw i niszczenia ludzi, których się wybiera do skazania aby ukryć przestępstwa sędziów i prokuratorów.

Bezpodstawnie naliczono podatek i nie otrzymałam dokumentu o wstrzymaniu egzekucji co oznacza, że miała być prowadzona nadal skrycie, a ja miałam być wywieziona z mojego domu, aby na moje miejsce wprowadzić służby dla SS , gdyż jest to oszustwo Urzędu Skarbowego i próba naliczenia podatku pod Pałac w Białaczowie. Zamierzano podstawić pod dokumenty Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11 SR Starachowice osobę papieża Franciszka na działce na ulicy Nowowiejskiej w celu wykorzystania wystawionej windykacji przez Urząd Skarbowy do kradzieży pieniędzy dla Kościoła katolickiego wykorzystując dokumenty Józefa Tarnowskiego w Posados na granicy Brazylii i Argentyny, które są w posiadaniu Jezuitów jak również listy od mojego dziadka Brunona Bochyńskiego do Józefa Tarnowskiego. Z tego powodu przyjeżdża papież Franciszek nie jako Papież ale jako Argentyńczyk, aby podstawić się jako spadkobierca na naszymi mieniu i firmie męża Jerzego Kaźmierczyk. Papież Franciszek został wstawiony na firmę SOF-ART Sp. z o.o. którą połączono do windykacji z drugą spółką MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. , mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Zarządy spółek podmieniono nawzajem a spółki zamieniono na działalności gospodarcze, podmieniając osoby zapisane w zarządach spółek jako osoby fizyczne do działalności gospodarczych. Powielono w taki sposób zarządy i osoby i dlatego ponownie zaskarżono męża w zamkniętej firmie PPH APE Jerzy Kaźmierczyk po raz drugi wydano wyrok tym razem nie z Kielc ale z Torunia, aby wytworzyć windykację przez zlecenie reaktywowanej firmy MERON SA powielonej na podmienione nazwy, aby ukryć przestępstwo. Celem jest wytworzenie windykacji do jedynej działającej firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Szwajcarii do której nie ma dostępu czyli APE UMWELTTECHNIK AG , prowadzonej przez służy wywiadu, aby przez dług jako podatek do nieuznanej sprzedaży na nieruchomości Nowowiejska wstawić papieża Franciszka jako spadkobierce, który zlecił nasze zabicie i naszych rodzin pozbawiając nas wszystkiego, aby wytworzyć nawet najmniejsze zobowiązania i podstawić jego długi i wszystkie fabrykowane przez Kościół katolicki i wywiad do pozorowania grzeszników i zniszczenie świętych moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich oraz dziadków Franciszka i Aniele Mazurek, czyli hrabiego Jana Tarnowskiego i księżnej Reginę z domu Glińska, w tym również z Brunona Bochyńskiego i Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaska, naprawdę carewicz Romanow i jego siostra Maria Romanow nie żona zastępującą jego żona spaloną w Kruszynie księżną Marię Lubomirską.

Młodzi ludzie pracujący w urzędach są deprawowani przez system i widzą w programie dane osobowe moich dzieci jako spadkobierców po nas żyjących co powoduje zatuszowanie prawdy, gdyż mieli być zlikwidowani z całą rodziną, aby zostali zastąpieni służbami. Moje dzieci zostały wykorzystane jak rękawiczko robocze do wyrzucenia przez Kościół katolicki, który zniszczył naszą rodzinę uczestnicząc w programach synagogi szatana i wprowadzając cały naród w to oszustwo. Dziś zostało to wyjawione o czym rozmawiał kardynał Wojtyła z prymasem Stefanem Wyszyńskim podstawionym pod Stefan Mazurek podstawionym pod Radziwiłł co będzie z Kościołem katolickim., gdy prawda wyjdzie na jaw. Prawda wyzwala i Kościół katolicki i Polska będzie wolna. Nie można budować na kłamstwie pojednania narodów i dolewania krwi do krwi kradnąc dzieci i gwałcąc do uzyskania władzy nad światem przez DNA mojej rodziny.

Pismo Święte mówi, że ciało i krew nie odziedziczą królestwa Bożego. Z łaski jesteśmy zbawieni i nie z nas Boży to dar nie z uczynków aby się ktoś nie chełpił bo łaska nie byłaby łaską.

Bohdan Żakiewicz został podstawiony jako oskarżyciel mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na zlecenie papieża Benedykta XVI podstawionego pod Josef Tarnowski a obecnie kontynuowane jest zaskarżenie przez papieża Franciszka , aby mógł zostać podstawiony jako spadkobierca po moim dziadka Brunonie Bochyńskim ukrytym w Szwajcarii pod nazwiskiem ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński, który jest podtrzymywany przy życiu i miał zostać odłączony jako wyrok śmierci przez zleceniodawcę papieża Franciszka.

Załącznik

  • Fałszywa windykacja Urzędu Skarbowego w Starachowicach do kradzieży carskich depozytów

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Upomnienie

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s