Nakłanianie przez Kościół do krzywoprzysięstwa w sprawie małżeństw cywilnych – Oszustwo w Toruniu

Starachowice 25.07.2010

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Oszustwo Kościoła katolickiego w Toruniu w sprawie IIK 164/11

Kościół katolicki nakłonił moją teściową Łucję Kaźmierczyk do krzywoprzysięstwa przez nieuznanie prawa świeckiego, aby poprzez nieuznanie mojego małżeństwa z jej synem Jerzym Kaźmierczyk wykazała, że mój mąż ma inną żonę i ukryła oszustwo sędziego Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11 i fałszywą opinię psychiatryczną wystawioną przez szpital w Toruniu do ukrycia wieloletnich kradzieży carskiego mienia przez Kościół katolicki w Toruniu.

Takie postępowanie miało stać się powodem późniejszego oskarżenie teściowej, gdyż jej córkę Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk zrobiono spadkobiercę po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich przez Urząd Miasta Starachowice. Jest to niezbitym dowodem próby zrobienia z całej rodziny Kaźmierczyk przestępców przez Kościół katolicki, urzędy, sędziów i prokuratorów, którzy zamierzali zrzucić swoją winę na niewinne osoby co oznacza, że rok miłosierdzia jest zwykłym oszustwem papieża Franciszka jako improwizacja boga Janusa.

W tym celu zamierzano wykazać korzyści finansowe 300.000,- PLN w Toruniu z METRON SA kradną firmę SOF-ART Sp. z o.o. o wartości 6.000.000,- PLN należącą do Jerzego Kaźmierczyk co połączono z terenem mojego dziadka w Rudzie Malenieckiej jako jedynej w PRL reaktywacji carskiego mienia podstawiając inne osoby za mnie wówczas Bożena Piórecka w 1986 roku i prowadząc dalej reaktywację METRON SA. Powodem takiego działania Kościoła katolickiego jest dorobienie wielu małżeństw dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk oraz unieważnienie pierwszych związków małżeńskich co jest utrzymywane w tajemnicy. Kościołowi katolickiemu nie przeszkadza, że mężowi dorobiono inną żonę Elżbietę z Torunia, którą podstawiono na moje mieszkanie na ulicy Nad Kamienną 25 przez Waldemara Maksalon wykazując moje podmienione dane osobowe. Powodem jest podstawienie Elżbiety za córkę Bożeny fikcyjnej żony mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego następnie pod takie oszustwo podstawiono papieża Franciszka za mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i obu zamieniono na muzułmanów.

Papież Franciszek określił, że wszystkie wyjazdy są traktowane przez niego jako wyjazdy prywatne Argentyńczyka, a nie papieża. Jednakże można zauważyć, że ubrany jest w strój papieski i korzysta z przywilejów papieża oraz pieniędzy służbowych. Jest to dowodem wykorzystania autorytetu Kościoła katolickiego do prywatnego folwarku. Podobieństwem takiego działania jest obraz rządu polskiego, który wysłał skarb państwa, aby zaskarżył mojego męża w Toruniu SO Toruń IIK 164/11 i IIK 197/10 i zastępując skarb państwa prywatnymi osobami jak Bohdan Żakiewicz, a nawet obrońca Marta Sztachelska, która zaskarżyła męża w Gdańsku co jest sytuacją bez precedensu i nie podlega tłumaczeniu. Oznacza to, że Polska oddana jest w ręce prywatne dla Żydów z Nowego Jorku , którzy stworzyli się spadkobiercami z papieżem Franciszkiem po naszej carskiej rodzinie, natomiast Polskę traktują jak prywatny folwark do pobierania pieniędzy. Bohdan Żakiewicz , który okazał się złodziejem wykorzystał nasze pełnomocnictwo do ukrycia kradzieży i zaskarżył mojego męża, aby ukraść mienie za zgodą papieża Franciszka, którego zamieniono na Franciszka Bocheńskiego muzułmanina do ukrycia dorobionych małżeństw przez Kościół katolicki i pobieranych nielegalnie pieniędzy na wiele małżeństw jako fałszywy krąg spadkobierców. Zamierzano to ukryć przez jedną religię.

Działania sędziego Wojciecha Pruss i sędziego Jacka Pietrzak są niczym innym jak ukryciem podstawienia prywatnych osób jako właścicieli Polski i skarbu państwa, który z tego powodu miał zostać zlikwidowany. W sprawie sądowej nie przedłożono odpowiednich dokumentów, że skarb państwa męża zaskarżył, ani nie było przedstawicieli skarbu państwa co oznacza, że sprawa SO Toruń IIK 164/11 jest oszustwem, gdzie adwokaci i prokuratorzy podali się za właścicieli naszego prywatnego mienia i skarbu państwa, gdyż moi dziadkowie mieli udziały w skarbie państwa, który nie zwrócił nam mienia, ale podstawił wojskowych za udziałowców.

Zamierzano doprowadzić do wywiezienia mnie czyli Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, aby ukryć podstawienie mnie przez Kościół katolicki pod córkę sułtana jako drugą żonę Jerzego Kaźmierczyk, aby odnieść się do słynnych „Bajek z 1001 Nocy”, gdzie podstawiono Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska po rozwodzie w 1999 roku, aby mojego męża zaskarżyła który był aresztowany do sprawy SO Kielce 207/07, aby wykazać Katarzynę Kaźmierczyk jako Fatimę Straszydło, którą Kościół katolicki zamierzał zabić, aby oskarżyć moje dzieci z pierwszego małżeństwa z Dariuszem Pióreckim. Celem działania Kościoła katolickiego było zakończenie kabały babilońskiej co można odnieść jako przeprowadzka Fatimy do pałacu, po czym Katarzyna Kaźmierczyk miała być zabita w celu oskarżenie moich dzieci z pierwszego małżeństwa podstawionych na SOF-ART Sp. z o.o. i na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii za spadkobierców po Jerzym Kaźmierczyk w celu ukrycia oszustwa i morderstw Kościoła katolickiego od 1914 roku czyli pierwszej wojny światowej. Z tego powodu zamieniono adwokatów z urzędu w SO Toruń IIK 164/11 czyli Ewę Piróg-Wolską i Martę Sztachelską jako spadkobierców po skarżonym Jerzym Kaźmierczyk przez reaktywowaną firmę METRON SA, która korzystała z pieniędzy APE UMWELTTECHNIK AG przez ich kradzież przy pomocy PEKAO SA w Łodzi dokonując wielokrotnych windykacji 300.000,- PLN powiększonych o zastoswanie dźwigni finansowej bez odpisywania długu na nazwisko Bożena Piórecka z carskich precjozów znajdujących się w banku.

Obraz Kościoła katolickiego można przedstawić jako głowa Hydry, na której widok wszyscy zamieniają się kamień. Jest to powód podstawienia lustra przez mojego dziadka jako windykacja , aby symbolicznie każdy się przejrzałą zanim wyda wyrok. Każdy kto sięga po carskie złoto kamienieje, gdyż pieniądz przysłania rozum. Można to zauważyć po zachowaniu sędziów Wojciecha Pruss i Jacka Pietrzak i innych, którzy dokonali kradzieży Polski dla prywatnych osób podstawiając Bohdana Żakiewicz za właściciela Polski, a faktycznie za przedstawiciela papieża Franciszka. Tajemnica Fatimska została ukryta celowo przez Kościół katolicki, gdyż ukazuje postępowanie samego Kościoła na którego widok człowiek skamieniałby tak jak patrząc na Hydrę.

Zamierzano ukryć działania Kościoła przez przejście na islam, aby ukryć dzieci księży i dorobione do kradzieży carskich pieniędzy wielożeństwo wystawione w Księgach Parafialnych , które są fałszowane dla wszystkich rodzin arystokratycznych jak moja. Dlatego Kościół katolicki wydał na śmierć naszą rodzone w celu kradzieży pieniędzy czego symbolem jest Fatima, która mieszkała w pałacu a zamierzała więcej ukraść czyli pierścień z zielonym oczkiem co rząd ukrył jako restauracja Zielone Oczko w Katowicach.

Odnosząc się do bajki zamieniono szewca Marufa na gajowego Marucha i podstawiono szewca Jasieńskiego za którego wstawiono Jarosława Kaczyńskiego bezprawnie posługującego się herbem Rawicz. Doszło do połączenia zabicia Fatimy sztyletem z ścięciem sztyletem gałęzi jemioły co połączono z rodem Hayów jako rodem Kleopatry VII w celu połączenia rodziny cesarskiej Rzymu z Islamem jako jedna religia.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s