RÓG STRĄCONY PRAWEM

Starachowice 28.07.2010

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Róg strącony prawem

Lepsze jest dobre imię niż drogocenne kamienie. Prawda nawet najgorsza jest lepsza niż najlepsze kłamstwo. Pielęgnowanie kłamstwa można przyrównać do przykrywania zakażonej rany bez jej oczyszczenia co prowadzi do gangreny i zakażenia całego organizmu jakim jest Kościół.

Efektem takich działań jest brak mocy Bożej, znieczulica i zamiana wartości. To co ludzie przez wieki budowali zostało wykorzystane przez nikczemnych ludzi.

Otrzymałam mieszkanie do Urzędu Miasta z przydziału po dyrektorze Womperskim, które na skutek wielkości metrażu było podzielone przez Urząd Miasta , gdyż obowiązywał limit. Wykorzystano przepis do zrobienia działu spadku na mieszkaniu należącym do Urzędu Miasta pozorując wprowadzonych mieszkańców jako spadkobierców po doktorze Womperskim dzieląc na jego dzieci Andrzeja Womperskiego i jego siostrę Barbarę Womperską podstawiając w to miejsce Barbarę Bochyńską z Katowic w moje miejsce wówczas Bożeny Elżbiety Pióreckiej co połączono z Elżbietą Barbarą Bochyńską w Niemczech córką Ernesta Bochyńskiego wykorzystywaną z bratem Aleksandrem Bochyńskim do finansowania działań wojennych Adolfa Hitlera przez Sąd w Radomiu i Zakon Cystersów w Wąchocku, gdzie ksiądz Chrzanowski współpracował z SS co obecnie połączono przez Michalinę z Turkiettich z Włochami w których również panował faszyzm co obecnie ukryto przez kradzież moich dwojga dzieci Anny Pióreckiej i Michała Pióreckiego do działu spadku w Rudzie Malenieckiej dla Kościoła katolickiego, którego zamierzano wykorzystać ponownie do finansowania obecnej wojny w Europie zgodnie ze słowami papieża Franciszka co ukryto w Katowicach podstawiając dział spadku po Jerzym Idziak na ulicy Sienkiewicza pod mojego żyjącego męża Jerzego Kaźmierczyk i fundację APEX-STAR w celu windykacji Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z 28.06.2006 roku przez podmianę jego danych na kobietę jako Bożenna Peryt podstawiając osobę o tym imieniu z ulicy Stefana Batorego 8 w Katowicach łącząc z kancelarią Raipert&Lesiak, która prowadziła sprawę Koloseum i pani Blidy do ukrycia kradzionych pieniędzy ukrywając te działania przez wpisanie fałszywego działu spadku na SOF-ART Sp. z o.o. co ukryła prokuratura Toruń przysyłając ABW z Radomia do mojej mamy Filomeny Bochyńskiej oraz fałszując w Archiwum w Radomiu nazwisko moje Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i męża Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak co spowodowało podstawienie Jerzego Brunona Bochyńskiego w Katowicach pod dane Jerzy Kaźmierczyk i kradzież przez Czerwony Krzyż w Krakowie pieniędzy z depozytów złota carskiego w Kanadzie w Banku Polskim jako pieniędzy charytatywnych, które są niedostępne dla nas i naszych rodzin przez podstawienie agentów na pałac w Bałtowie i oszustwa SO Toruń w sprawie IIK 197/10 i IIK 164/11 jako jednej sprawy IIK 164/11, gdzie skazano właściciela carskich depozytów Jerzego Kaźmierczyk na dane w zapisie głosowym sędziego na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak co dowodzi świadomej pracy sędziego w celu ukrycia kradzieży środków charytatywnych do ochrony naszej rodziny na użycie ich do przekupienia obywateli Starachowic i Torunia w celu ukrycia kradzieży carskiego mienia na finansowanie wojny według schematu z 1940 roku, przy użyciu zakonu cystersów podstawionego pod mienie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego zastąpionego przez Ernesta Bochyńskiego zastąpionego przez jego dzieci, które obecnie nie oddały pamiętników mojej babci pisanych po francusku zawłaszczonych przez rozebranie budynków mojego dziadka co oznacza świadome wykorzystanie dokumentów dla Niemiec w celu podstawienia pod księcia Ernesta Hessen w celu ukrycia finansowania Adolfa Hitlera. Dowodem współpracy z Adolfem Hitlerem jest wypłata odszkodowania z ubezpieczalni na dokończenie budowy budynku w 1939 roku przy Konstytucji 3-Maja 23. W tym budynku miałam dwa mieszkania, które sprzedałam dla dwóch rodzin jedno z nich dla pani Anny Sznajder, którą podstawiono pod córkę doktor Kiesz panią Annę z domu Kiesz.

Wykorzystano fakt , że w latach 40-tych mieszkali w tym budynku dyrektorzy Zakładów Starachowicach i służba bezpieczeństwa: komendant Policji i szef UB. Na parterze mieszkali pracownicy Szpitala dyrektor Womperski i dr. Kwiatkowski. Dyrektor Zakładów Górniczych przeprowadził się na ulice Francuską, czyli obecnie jest to ulica Bohaterów Westerplatte 1, gdzie otrzymali zakładowe mieszkanie moi rodzice i później przeszło do miasta które sprzedałam dla rodziców mieszkanie w tym czterorodzinnym domu z zastrzeżeniem, że zniżka obowiązuje w przypadku gdy wszyscy wynajmujący zakupią razem mieszkania w tym czasie. Co oficjalnie uczyniono ale nieoficjalnie doszło do oszustwa i jedynie sprzedano rodzinom wykorzystuj trzy wpłaty na trzy różne kwoty na mieszkanie 95% zniżki, na działkę 50% zniżki oraz na garaż 100 % wartości jako, że może istnieć odrębnie i ma odjazd z ulicy Konstytucji 3- Maja. Spowodowało to wprowadzenie powielonych moich rodziców na trzy i wpisano różne linie genealogiczne bezpieki i służb, które wprowadziły mnóstwo oszustów pod mój adres po rodzicach gdzie jestem zameldowana i na cały dom pozorując moją własność i tak wpisując moją firmę „IMPERATOR ROMANOW” którą ktoś przewłaszczył i podał moje dane jako spółka cywilna narażając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który otrzymał bezprawnie już drugi wyrok w dodatki z zakazem prowadzenie działalności na pięć lat, faktycznie to jest wyrok za działania innych czyli służb UB. Dr Kwiatkowski który mieszkał na Konstatacji 3-go Maja, wcześniej ul Dr. Anki wyjechał do Grójca. Podstawiono wypadek Lecha Miernika do podstawienia pod rodzinie Błędzińskich. W bloku mieszkali na górze Julia i Tadeusz Franczakowie których podstawiono pod Frankiewiczów, którym ja wynajęłam mieszkanie na Bohaterów. Westerplatte po śmierci moich rodziców a których przerobiono za spadkobierców dla Żydów udających Radziwiłłów pod Alfreda Radziwiłł podstawiając pod Rytwiany pana Krzysztofa Radziwiłł co jest oszustwem.

Państwo Franczakowie byli zastępcami szefa UB co spowodowało dziś wprowadzenie ich na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1 wykorzystując wcześniejsze moje mieszkania do manipulacji przez UB. W miejsce dr Kwiatkowskiego zamieszkali dr. Witold Brauer rentgenolog i tutaj podstawiono Sekretarza Stanu pana Kwiatkowskiego do którego się zwracałam o pomoc w ochronie życia mojego męża, który odbywał kare z powodów politycznych w Toruniu przyznając się do niepopełnionej winy a co wykorzystano do dorobienia dokumentów uwłaczając godności moich rodziców Józefowi i Filomenie Bochyńskich oraz podmieniono żonę dla mojego męża co podobało się sędziemu, który zadawał irracjonalne pytania w celu uzyskania odpowiednich odpowiedzi do sprawy faktury mojego męża, jak np. czy potrzebuję psychologa, na co odpowiedziałam, że nie potrzebuje psychologa i sama mam wykształcenie pedagogicznie i sama mogę pomagać innym. Ponadto z tego powodu odniosłam się do mojego schorzenia z dzieciństwa, że Jezus Chrystus mnie uzdrowił. Sądzie odczytał moje zeznania w mojej firmie SOF-ART Sp. z o.o. co nie miało żadnego uzasadnienie co do tej sprawy i jest dowodem łączenia innych postępowań, aby przenieść je na wybrzeże nie mających związku jeśli sąd nie uwzględnił dużego terenu, który był już własnością mojego męża. Pytania były skontrowane w taki sposób, aby nie otrzymać odpowiedzi na temat odnoszący się do faktury z METRON SA do PPH APE Jerzy Kaźmierczyk czyli sprawy już wcześniej omawianej za co w całości odbył mąż karę pozbawienia wolności mimo, że udowodnił własność jaką otrzymał od mojego taty przez naszym ślubem. Spowodowało to podstawienie dawnych służb pod moje dane osobowe, aby dokonywać kradzieży. Pan Sekretarz stanu Kwiatkowski otrzymał nominacje na Ministra Sprawiedliwości. Dr Brauer mieszkał po doktorze Tadeuszu Pyszczek , który zmarł gdy ja już byłam jego sąsiadką, gdyż zajmowałam mieszkanie po dr. Womperskim w części od klatki schodowej od strony balkonu, gdzie zrobiono wejście do mieszkania państwa dr. Wawer. Małżonka była stomatologiem a mąż chirurgiem. Do podmiany rodziny służby wojskowe wykorzystały osoby z ramienia Komitetu Partii, które zajmowały w szpitalu stanowiska nie mając wykształcenie medycznego podobnie jak w innych sektorach podstawiono SB jako Maksalon który podpisywał się z ramienia Komitetu Partii na projektach mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego. Jedną z takich osób jako dyrektor szpitala był rzeźnik z Ostrowca Świętokrzyskiego. Opłacono ludzi, aby pozorować sprzeczki jak państwa Tuz do dorobienia uszkodzenia ciała, gdzie w jednej sprawie zabrali kilka różnych zaświadczeń. Pan Tuz miał adwokata z Ostrowca Św, gdzie tworzy się fałszywa historia dla Państwa Tarnowskich podszywających się pod moją rodzinę. Państwo Tarnowskich prawdziwe nazwisko to Mazurkiewicz z ojca Bruno Makurkiewicza tłumacza w katowni PALACE w Zakopanym, którzy pełnią obecnie funkcje Wielkich Mistrzów Zakonu Maltańskiego. Z tego powodu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźli się fałszywi policjanci, którzy prowadzili moją zamknięta sprawę o carskie mienie, co połączono z moją sprawa zamienioną na uszkodzenie ciała 1Ds 1001/14, fabrykując dokumenty dla Tomaszowa Mazowieckiego przez Prokuraturę w Starachowicach , aby odnieść się do osób z Tomaszowa Mazowieckiego którzy walczyli z generałem Franco w Hiszpanii. Oznacza to, że podstawiona jestem pod pułkownika Kazimierza Nowaka szefa UB, który zamierzał ukraść genealogię moich rodziców w celu podstawienie służb wojskowych pod moje dzieci i wnuczki. Można zauważyć, że dr. Zygmunt Religa w Starachowicach został zaszczuty , gdyż jego dane osobowe wykorzystano dla kardiologa ministra zdrowia Zygmunta Religii , którego podstawiono pod Zygmunta Dąbrowskiego mającego masarnię w Skarżysku-Kamiennej , którego zmieniono na Zygmunta Pióreckiego, a Dariusza Pióreckiego zamieniono na Bochyńskiego. Obecnie podstawiono kolejny twór genealogiczny jakim jest minister zdrowia Radziwiłł podstawiony pod Rytwiany, gdzie Waldemara Maksalon podstawiono został pod Waldemara Masak byłego pracownika PPH APE Jerzy Kaźmierczyk. Waldemar Masak windykuje należności w ZUS w Opocznie co powoduje przejście na Tomaszów Mazowiecki i Łódź. Został on podstawiony jako były dyrektor Cementowni Ożarów pod swojego przełożonego generała Janiszewskiego ,który donosił na mojego dziadka Brunona Bochyńskiego już jako Ojca Józef Maria Innocenty Bocheński we Fryburgu w Szwajcarii. Dlatego wykorzystano moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską z matki Agnieszki z domu Krześniak, która wyszła ponownie za mąż za Janiszewskiego w celu wykazani DNA carskiej rodziny i rodziny Radziwiłł w Rytwianach dla ministra zdrowia Krzysztofa Radziwiłł.

Czterech lekarzy wzywanych na milicje do jednego człowieka pana Tuz, jest wykreowaniem czerech tożsamości które dziś wykorzystał Waldemara Maksalon tworząc fałszywy krąg spadkobierców po moich dziadkach i rodzicach a nawet po nas żyjących i wnuczce Wiktorii żyjącej już tworząc dokumenty o śmierci na wiek 15 lat z wieku 5 lat. Polska bezpieka precyzyjnie prowadziła plan III Rzeszy który do dnia dzisiejszego jest kontynuowany przez PiS. Z tego powodu podmieniono dr. Wadiusza Kiesz ze Starachowic na Czechy, pod dr Kieszkowskiego z Czech , aby tam robić działy spadku wykorzystując polskie autorytety. Wykorzystano mgr inż. Edwarda Janikowskiego i podstawiono Edwarda Kowalskiego i Mirosławę Kowalską pracownika banku PKO BP. Następnie nazwisko Ryszard Dziekan podstawiono pod księdza dziekana w parafii Wszystkich Świętych jako funkcję. Podobnie podstawiono pracownika wodociągów o nazwisku Biskup jako funkcję biskupa i podstawiono biskupa Rzymu czyli papieża Franciszka. Pan Ryszard Dziekan został wykorzystany dla pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i podstawiony pod ulicę Nowowiejską , gdzie pozorował spadkobiercę na mojej działce, gdzie obecnie podstawiono kupującą Lidię Daleszak zamieniona na spadkobierce z Kielc, oraz moją siostrę Beatę Idziak z domu Bochyńska podstawiono ponownie na Katowice i zmieniono obie panie na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, którą zamieniono na Jadwigę Dziekan piękną lwowiankę z Krakowa. Z tego powodu dla Jadwigi Dziekan podstawiono zdany egzamin mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na studia ekonomiczne w Krakowie po czym kierunek zlikwidowano przez co mama nie zgodziła się z na zmianę i nie podjęła studiów. Zmiana kierunku studiów miała służyć dla UB pod tworzenie innych tożsamości powielając moją mamę. Pod Jadwigę Dziekan podstawiono Jadwigę Kaczyńską przez Kościół katolicki. Wykorzystano zbieżność potocznego nazwania mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, jako Dzidka i takim samym określeniem nazwano panią Jadwigę Dziekan jako Dzidka, której syna Tadeusza Dziekan podstawiono pod Tadeusza Maksalon i lekarza Tadeusza Komorowskiego. Dlatego wykorzystano karty świąteczne od pani Zdzisławy Lewandowskiej z Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie potocznie wpisała moją mamę jako Dzidka. Następnie podstawiono lekarza Józefa Komorowskiego ze Skarżyska Kamiennej łączą z moim tatą Józefem Bochyńskim i połączono przez imię Jerzy z Belgią wykorzystując dane osobowe dwóch braci, Jerzego i Tolka z których rodziny pozostała jedynie pani Irena w Warszawie. Połączone to został o ze sprawą prokuratury Kielce Ko 58/09 jako Ireny Kaźmierczyk zmieniono na sprawę SR Opoczno II Kp 425/09 kradzieży obrazów w Szwajcarii w 2004 roku i podmieniono sprawę ze Starachowic spadkową mojej po mojej mamie INs 426/10 która miała być usunięta po kradzieży mienia na fałszywy krąg spadkobierców. Zamieniono sprawę spadkową po moim ojcu I Ns 67/08 na RD 67/09 , aby podstawić wypadek samochodowy pod sprawę spadkową pod moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim w celu ukrycia kradzionych obrazów przez rzad Polski w 2004 roku i dlatego podmieniane jest nazwisko mojego męża na Józefa Kaźmierczak a w celu ukrycia uczestnictwa Barbary i Jerzego Bochyńskich z Katowic, do podstawienia pod dane Jerzy Kaźmierczyk przez służby wojskowe pod depozyty carskie mojej rodziny dorabiając prawdziwej rodzinie opinie psychiatryczne. Pan Kozakiewicz z Radomia stwierdził do mnie w rozmowie telefonicznej, że miliardy dolarów przepływają prze dom na ulicy Nad Kamienna 25 w Starachowicach czyli tu gdzie przesłał Sąd w Kielc naszą sprawę o przywrócenie stanu podsiadania rodziny carskiej SO Kielce IC 2627/10. Pan Kozakiewicz z Radomia został podstawiony pod pana Wacława Kozakiewicz w Skarżysku-Kamiennej, który pochodził z Grodna. Pod te osoby również podstawiono Wacława Podolskiego z Krakowa męża mojej chrzestnej Bożeny Podolskiej adoptowanej przez państwa Mieszałów a podstawionej pod Mazurek jako Tarnowska co jest oszustem. Następnym bardzo wyrazistym dowodem podmiany zaplanowanej przez służby jest wysłanie człowieka bez sprawnych hamulców z Cementem z Ożarowa do Skarżyska, gdzie doszło do wypadku w Michałowie. Obrażenia z wypadku i akta medyczne, posłużyły do podmiany ofiar na Cmentarz Firlej. Wspólnym elementem jest cement w ustach, którym udusili się ludzie w wypadku samochodu co łączy z Firlejem, gdzie wiązano po dwóch z cementem w ustach. Dlatego wykorzystano doktora Jankowskiego który ratował osoby z wypadku, aby podstawić sędziego Jankowskiego, który uczestniczył w przesłuchaniach sądowych byłych zbrodniarzy oraz dokumentował akta na Cmentarzu Firlej. Poszkodowani z wypadku pochodzili z ziem odzyskanych co umożliwia przejście na Wrocław. Doszło do podmiany w rzeczywistości na plan filmowy na „Samych Swoich”, gdzie wykazano fakty o zajmowaniu ziemi jako mienia porzuconego prze rolników. Podstawiono dlatego państwa Pawlak Mieczysława i jego konkubinę jako właścicieli masarni, aby przejść na rzeźnika z Ostrowca Świętokrzyskiego dyrektora szpitala w Starachowicach. Pod nieruchomość mojej prababci podstawiono akta Tuzów i akta kryminalne, aby podmienić moją rodzinę w pokoleniu wnuków na awanturników w celu podstawienia UB i SS. Doszło do podmiany komunikacyjnych wypadków , toteż wykorzystano wypadek dr. Kiesz w Piotrkowie Trybunalskim gdzie dorobiono w okolicach akta ojca mojej babci jako Franciszka Maksalon z Woźnik do Starachowic podczas, gdy rodzina ta była z Huty a dokumenty były wywiezione przez Niemcach do Rzeszy . Przesunięto metryki o dwa lata, aby nie móc się odwołać do prawdziwych dat urodzenia, a mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej z domu Mazurek przesunięto datę urodzenia o miesiąc. Wykorzystano pałac mojej babci w Chybicach i pod nazwisko zarządcy Kozłowskiego podstawiono Policje i UB, dokonując w 1952 roku sprzedaży pałacu książąt Lubomirskich w Janowcu nad Wisłą. Takie działania doszły do księdza Wojtana który pochodził z Chybic, a był przeniesionymi ze Starachowic do Opoczna. W wypadku samochodowym przebiły go gwoździe, które uderzyły w samochód osobowy z platformy uczestniczącej w wypadku.

Wykorzystano zbieg okoliczności, że nianią Anny Kiesz była pani Maria, która już jako staruszka gotowała dla moich dzieci w tym Marty Pióreckiej, którą podmieniono na Annę Piórecką skradzioną do Kościoła katolickiego którą ukryto jako Wiatrowską Wiolettę Annę udziałowca 3% SOF-ART Sp. z o.o. wstawioną na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii łącząc SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie z jedyną w PRL reaktywacją na obrazach drogi krzyżowej w Rudzie Malenieckiej za które podstawiono Annę Sznajder i połączono fałszywe windykacje z ART-B podstawiając Annę Kiesz do APE UMWELTTECHNIK AG, wykorzystując adres, gdzie była zarejestrowana firma AKMA w Starachowicach co połączono z AKMA w Białymstoku rozliczającą reaktywowany METRON SA w Toruniu, gdzie w sprawie IIK 164/11 podmieniono rodzinę carską na służby wojskowe kryjąc się za Biurem Rachunkowym Faktor w Starachowicach.

Podmieniono dane osobowe mojej skradzionej corki Anny Pióreckiej i podstawiono pod moje dane osobowe i prawo pobytu w Szwajcarii z 2005 roku pod nazwiskiem Bożena Elżbieta Piórecka co połączono z Elżbietą Barbarą Bochyńską i Aleksandrem Bochyńskim wykorzystywanymi w czasie II wojny światowej do finansowania Adolfa Hitlera przez Zakon Cystersów w Wąchocku, który podał się za właściciela mienia mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Obecnie wstawiono fałszywych spadkobierców na firmę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , którego w Toruniu skazano przez jego spadkobierców , którzy ukryli się pod nazwą Skarb Państwa bez ważnych plenipotencji samowolnie wykorzystując fakt, że szef Urzędu Bezpieczeństwa pana Kazimierz Nowak jak również pan Frankowicz zostali podstawieni pod Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku, które zawłaszczono dla Bożenny Peryt i podstawiono do windykacji do Katowic podstawiając Jerzego Brunona Bochyńskiego i Barbarę Bochyńską oraz inne osoby jako spadkobierców po moich rodzicach dla Urzędu Bezpieczeństwa co ukryto w Toruniu jako wykorzystanie Czerwonego Krzyża z Kr4akowie i fundacji APEX-STAR w Katowicach do kradzieży środków charytatywnych do ochrony naszej carskiej rodziny w Polsce i pomocy Polonii na wschodzie co zamieniono na pomoc dla wojska na finansowanie wojny i połączono z Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Krakowie i Pałacem w Bałtowie moich pradziadków czyli Alicji Hessen-Darmstat ukrytej jako Władysława Mierzanowska podstawiając obecnie byki z Belgii do wypasu na terenie pałacu przez służby wojskowe.

Należy zaznaczyć, że drugie mieszkanie na ulicy Nonstytucji 3-Maja 23 sprzedała dla państwa Daniszewskich, gdzie przychodzą karty z banku PEKAO SA z Łodzi na nazwisko Bożena Piórecka na 4,- dolary, gdzie bank odmówił mi dostępu do konta twierdząc , ze nie istnieje, ale windykowane są precjoza carskie na dowolne kwoty pieniędzy przez fałszywy krag spadkobierców. Zamierzano podstawić wnuczki doktora Wadiusza Kiesz jako dzieci mojej teściowej w Miedznej Drewniane jako macochy zamieniając moje dane osobowe na nazwisko Kaźmierczyk z domu podstawiając podstawiając dzieci osób , które zakupiły ode mnie dwa mieszkania na ulicy Konstytucji 3-Maja 23 w celu ukrycia zamiany rodziny rodziny carskiej na służby wojskowe.

Urząd Miasta Starachowice zamienił moje dane osobowe Bożena Piórecka na mężczyznę i podstawił dane Dariusz Piórecki, który podstawiono pod wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu jako Dariusz Kaźmierczak. Z tego powodu wpisano pomyłkę pisarską w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku jako Jerzy Kazimierski w celu wysłania sprostowania pomyłki pisarskiej na Jerzy Kaźmierczyk w celu wytworzenia podwójnego awizo do wysłanego uzasadnienia do kasacji wyroku na dwie osoby odczytane w SO Toruń IIK 164/11 przez sędziego Wojciecha Pruss jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak co dowodzi prowadzenia sprawy przeciwko mnie i mężowi przez SO Toruń IIK 1654/11. W tym celu posłużono się w Prokuraturze Tomaszów fałszywymi aktami PC 44/14 wytworzonymi na podstawie akt psychiatrycznych dla Ewy Podolskiej z Krakowa jako Ko 336/13 przez zamianę kobiety na mężczyznę w celu podstawienia pod dane Dariusz Kaźmierczak co jest złamaniem prawa przez wszystkie sądy i nadużyciem władzy przez prokuratora i adwokata z urzędu, którzy podali się za właścicieli skarbu państwa , który podał się za właściciela prywatnej spółki SOF-ART Sp. z o.o. zamienionej na osobę fizyczną SOF-ART SP. z o.o. Dariusz Piórecki” przez Urząd Pracy w Starachowicach co jest niemożliwe prawnie, gdyż Dariusz Piórecki po sprzedaży 100% akcji spółki SOF-ART Sp. z o.o. pobierał pieniądze jako bezrobotny zwolniony ze spółki SOF-ART Sp. z o.o. przez Bożenę Piórecką w 2002 roku. Dowodzi to podmiany osób kobiety na mężczyznę i ukrycia sprzedaży spółki SOF-ART Sp. z o.o. 26.04.2003 roku dla Jerzego Kaźmierczyk w celu ukrycia kradzieży 50.000.000,- EUR w tym reaktywacji w Rudzie Malenieckiej i kradzieży dwojga dzieci do Kościoła katolickiego, którego postępowanie jest dowodem zajmowania ziemi naszej rodziny przez Kościół katolicki, który wydal zlecenie morderstwa. Dowodem jest zaskarżenie o kwotę 300.000,- PLN i wybudowanie Willi Rosochacz przez spadkobierców wytworzonych przez sąd za kwotę 5.000.000,- co dyskwalifikuje wyroki sądu jako kradzież mienia i handel żywym towarem przez skarb państwa na który powołał się prokurator i sędziowie oraz adwokat z urzędu. W latach następnych skradziono miliardy dolarów przez windykacje nie odpisując długu, zasłaniając się niezawisłością sądu w sytuacji, gdyż minister skarbu odmówił odpowiedzialności finansowej za działania sądu wykorzystującego immunitet do niszczenia narodu polskiego.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s