Jedyna reaktywacja w PRL w Rudzie Malenieckiej ukryta przed właścicielem przez wojsko polskie

Starachowice 30.07.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Ukrycie reaktywacji Rudy Malenieckiej przez podstawienie starosty w Starachowicach

Przed wojną doszło do wykorzystania artystów scen teatru i opery do ukrycia obrotu mieniem carskiej rodziny. Wykorzystano Apoloniusza Kowalskiego pod którego podstawiono Apolonie Kuźbik następnie pod pana Arnolda Szyfman podstawiono Arnolda Schwarzenegger za którego siostrę podstawiono Franciszkę Kaźmierczyk w celu ukrycia połączenia trzech Franciszków jako Franciszek Bocheński, Franciszek Gliński i Franciszek Mazurek co ukryło podstawienie fałszywych spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. , gdzie starosta starachowicki podał się za Dariusza Pióreckiego i bezprawnie podmienił strukturę własnościową doprowadzając do fałszowania dokumentów przez Starostwo i Urząd Miasta Starachowice do ukrycia dokonywanej kradzieży.

Starosta przez 12 lat windykował należność w kwocie 185.632,82 zł podpisaną przez Dariusza Pióreckiego na lata 2000-2001 wykorzystując weksle do PFRON podpisane przez Dariusza Pióreckiego , ale windykując PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co zamienił na windykacje w Szwajcarii APE UMWELTTECHNIK AG, gdzie wprowadzono za spadkobiercę moją skradzioną córkę Anne Piórecką po żyjącym Jerzym Kaźmierczyk uniemożliwiając nam dostęp do depozytów naszej rodziny w bankach. W zamkniętą prawomocnym wyrokiem sprawę w SO Kielce IXKa 280/12 dotyczącą spółki SOF-ART Sp. z o.o. ukryto w sądzie i zamieniono na niższą instancję ukrywając fałszywych spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. przez niezgodność pesel w SR Kilce IXK 131/11 jako kontynuacja IIIK 131/11 jako sprawę karną co prowadzono bez naszego udziału podstawiając inne osoby za nas, aby tworzyć tytuły egzekucyjne do podstawienia do APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii do pobierania carskich depozytów czego widocznym efektem jest wybudowanie Wilii Rosochacz przez fałszywych spadkobierców okradając firmę zamkniętą firmę PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w celu zamiany na APE UMWELTTECHNIK AG na kwotę od 5-10 milionów złotych pozorując, że tam mieszkam aby ukryć kradzież pieniędzy przez sprawę PS.8312.5.31.2015 pismo z dnia 28.07.2016 powołując się na postępowanie administracyjne kolegium starostów, które pominęło wyrok sądu w SO Kielce IXKa 280/12 w którym został wyjaśniony majątek księcia Brunona Bochyńskiego, który w wojsku posługiwał się tożsamością Roman Bochyński oraz majątek hrabiów Tarnowskich w Końskich, gdzie pobrano dla wojska 10.000.000,- PLN wypłacając dla fałszywych hrabiów Tarnowskich, których prawdziwe nazwisko to Mazurkiewicz co zamierzano ukryć jako eksmisją z Nad Kamienną 25 co jest połączone z Lipie Henryk Szyb i spółką SOF-ART Sp. z o.o. jako reaktywacją w Rudzie Malenieckiej w 1986 roku, gdyż był jeden właściciel. Należy stwierdzić, ze Sąd Administracyjny w Kielcach odmówił dla mnie i męża zwrotu Pałacyku Zarządcy przy ulicy Konstytucji 3-Maja 15 co jest ukryciem reaktywacji Rudy Malenieckiej, a ówczesny prezydent Miasta stwierdził, że ma swoich spadkobierców rodziny carskiej. Należy dodać, że nasz wniosek o reaktywację fabryk dziadka Brunona Bochyńskiego Sąd Rejonowy KRS w Kielcach zamienił na próbę otwarcia nowych spółek o starych nazwach, aby ukryć podstawienie wojska i kościoła wykazując DNA carskiej rodziny przy pomocy moich skradzionych dzieci w 1986 roku do reaktywacji Rudy Malenieckiej i Starachowic co ukryto w Katowicach podstawiając Jerzego i Barbarę Bochyńskich, którzy nie mają DNA carskiej rodziny.

Takie działanie spowodowało podstawienie starosty Dariusza Dąbrowskiego pod spółkę SOF-ART Sp. z o.o należącą do Jerzego Kaźmierczyk pozorując, że Dariusz Dąbrowski jest moim mężem jako Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk przez wykorzystanie podmiany drugiego Dariusza Dąbrowskiego, którego ojca Zygmunta Dąbrowskiego zamieniono na Pióreckiego przez SO Kielce.

Starosta Dariusz Dąbrowski doprowadził do mojego aresztowania w moim własnym domu za włamanie się do cudzego domu na Bohaterów Westerplatte 1/1 i dorobienia fałszywych akt psychiatrycznych PC 44/14 oraz sprawy przez Prokuraturę Tomaszów Mazowiecki o skierowaniu żony przez męża na leczenie psychiatryczne i takie pismo IIKp 117/14 skierowano do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, odebrała teściowa.

Podmieniono moją tożsamość wielokrotnie i zamieniono mnie kobietę na mężczyznę przez podłożenie akt Ko 336/13 pani Ewy Podolskiej z Krakowa pod moje dane osobowe i sfabrykowano sprawę o pobicie IDs 1001/14 , którego nie było. Spowodowało to podstawienie fałszywych danych do sprawy zamkniętej firmy w 2007 roku PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , aby wytworzyć roszczenie do szwajcarskiej firmy APE UMWELTTECHNIK AG w sprawie SO Toruń IIK 164/11 w celu upozorowania w odczytanym wyroku dwóch oskarżonych Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak jako małżeństwa homoseksualnego w celu skazanie mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk jako mężczyzny zamienionej na Bożenę Piórecką zamienioną na Dariusza Pióreckiego w celu zamiany na Dariusza Kaźmierczak , gdzie prokuratorzy i adwokaci z urzędu podali się za spadkobierców i wystąpili w imieniu skarbu państwa , podającego się za właściciela carskiego majątku oraz właściciela weksli Jerzego Kaźmierczyka do pobierania carskiego majątku.

Powyższe matactwa zamierzano ukryć przez sprawę o eksmisję IC 178/15 z powództwa Waldemara Maksalon z UB, który robił dział spadku na mojej rodzinie wykorzystując tajemnice wojskową o zagłodzeniu mojego pradziadków księcia Franciszka Glińskiego i hrabiego Nowak w Twierdzy Przemyśl podstawiając się za spadkobierców na spółce SOF-ART Sp. z o.o. do pobrania pieniędzy z carskich depozytów przez windykację APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii przez powielenie mojej tożsamości jako Bożena Bożena i podstawiając moją siostrę Beatę Idziak w Katowicach za żonę Jerzego Kaźmierczyk podstawioną pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką co ukryto przez podstawienie Magdaleny Jarczyk zwanej Katarzyną w Katowicach pod Katarzynę Kaźmierczyk pod której paszporty dzieci podstawiono służby wojskowe w banku UBS AG i Credit Suisse w Zurychu. Pod dane osobowe Waldemara Maksalon ze Starachowic podstawiono Pawła Krzymowskiego, który zażądał miliona złotych nawiązki i jej wypłaty do fundacji z Nowego Jorku w sprawie SR Toruń IIK 467/15 w sytuacji, gdy był świadkiem w sprawie SO Toruń z roszczenie, trzysta tysięcy złotych. Jednocześnie Sąd Rejonowy w Toruniu poinformował, że sprawa SR Toruń IIK467/15 pochodziła z Kielc co oznacza, że ukryto kradzież 10.000.000,- złotych w Końskich wypłaconych dla fałszywych hrabiów Tarnowskich czyli wojska jako spadkobiercy na SOF-ART Sp. z o.o.

SO Toruniu w sprawie IIK 164/11 pan sędzia Wojciech Pruss stwierdził, że w 2005 roku mąż Jerzy Kaźmierczyk nie miał mienia ukrywając fakt zakupu SOF-ART Sp. z o.o. 26.04.2003 roku o wartości według wyceny z 2004 roku 5.800.000,- złotych ( pięć milionów osiemset złotych) co dowodzi, że podstawiono starostę Dariusza Dąbrowskiego pod majątek spółki SOF-ART Sp. z o.o. jako Dariusza Pióreckiego i pod takie dane wyprowadzano pieniądze windykując akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 10.000.000,- EUR z banku na Łotwie co spowodowało ukrycie pobieranych pieniędzy.

Jednocześnie pan starosta Dariusz Dąbrowski aresztował mnie przez Policję we własnym domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 za włamanie się do cudzego domu co jest naruszeniem prawa przez kolegium starostów czerpiących zyski z windykacje precjozów carskich w banu PEKAO SA na nazwisko Bożena Piórecka pod które podstawiono Starostę Starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego, gdyż bank odmówił mi dostępu do konta twierdząc, że go nie ma , a jednocześnie są prowadzone windykacje na przedpłatowym koncie, gdzie otrzymują wyciągi moi znajomi, którzy kupili moje dawne mieszkanie na Konstytucji 3-Maja 23. Jednocześnie bank PEKAO SA na ulicy Miodowej w bankomacie zawłaszczył kartę banku PostFinance z Zurychu na nazwisko Jerzy Kaźmierczyk, której nie zwrócił w sytuacji, gdy miał obowiązek odesłać kartę bankomatową do Szwajcarii, a bank PEKAO SA stwierdził, że zniszczył kartę innego banku co jest dowodem przekazania jej dla starosty Dariusza Dąbrowskiego. Należy dodać, że podpisaliśmy zgodę na przelanie z banku UBS AG w Zurychu 100.000.000,- EUR do Polski przez pełnomocnika Kazimierza Banię, gdzie podałam konto w banku PKO BP na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w Starachowicach co połączono z fundacją męża Jerzego Kaźmierczyk w Katowicach APEX-STAR blokując nam dostęp do środków finansowych podstawiając za nas inne osoby jako fałszywych spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. z windykacji której nie rozliczył się komornik, a Urząd Skarbowy w Starachowicach dorabiał windykacje w celu kradzieży w Szwajcarii w firmie APE UMWELTTECHNIK AG, gdzie służby wojskowe, które wprowadziły spadkobierców na firmie męża Jerzego Kaźmierczyk.

Wykorzystano dane osobowe Apoloniusza Kowalskiego, który miał w Warszawie piekarnię na ulicy Solec 77 co zamieniono na Solec nad Wisłą i podstawiono Ewę Wielochowską jako agenta na giełdzie w celu ukrycia Traga Banku do zakupu wielu przedsiębiorstw jako działu spadku na APE-CH GmbH w Zug.

Należy zaznaczyć, że świadek Paweł Krzymowski w SO Toruń IIK 164/11 powołując się na słowa Mariana Litwinowicz stwierdził, że mój maż Jerzy Kaźmierczyk nie jest nikomu dłużny żadnych pieniędzy co nie zanotował sędzia oraz ukrył pytania o Traga Banku w Anglii z którym współpracował Bohdan Żakiewicz z Ewą Wielochowską.

Należy zaznaczyć, że świadek Paweł Krzymowski na sprawie w SO Toruń IIK 164/11 stwierdził, że Bohdan Żakiewicz posiadał pieniądze z Donau-Dnepr co oznacza , że posiadał pieniądze z APE-CH GmbH jako działu spadku, gdyż firma Donu-Dnepr została rozwiązana w Luksemburgu w 2004 roku i firma straciła dostęp do carskich depozytów, gdyż pojawiłam się osobiście z moim obecnym mężem Jerzym Kaźmierczyk w banku Credit Suisse z Zurychu wykazując, że carska rodzina żyje.

Sąd Rejonowy w Starachowicach przysyłając mi dwa listy jako Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w jednym umieścił konieczność uzupełnienia podpisu do uzupełnienia apelacji nie wykazując, że jest to uzupełnienie w drugim do tej samej sprawy przysłał konieczność kolejnej wpłaty 40,- złotych przy już zapłaconej kwocie 100,- złotych. Powodem jest wykorzystanie moich danych jako powielone na dwie osoby, abym sama siebie mogla wyrzucić z domu w celu zamiany na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w systemie zapisu odwróconym jako dług co oznacza, że zamierzano mnie wywieźć, aby zmienić tożsamość i podstawić za żonę osobę ze służb wojskowych dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dlatego dorobiono już uszkodzenie ciała 1Ds 1001/14, którego nie było, gdyż wszystkie opinie w tym psychiatryczne wykazują, że jestem zdrowa psychicznie. Jest to pewność że Sąd w Starachowicach wyprodukował dokumenty w celu mojego okaleczenia aby ukryć swoje oszustwa. Dlatego poczta zasugerowała, abym podpisała się jednym członem nazwiska w celu użycia w Szwajcarii, aby wprowadzić oszustkę jako Bożena Bochyńska wykreowana przez służby wywiadu co wcześniej zgłosiłam do prokuratury, która oficjalnie nie podjęła czynności.

Wykorzystano dane osobowe pracowników SOF-ART Sp. z o.o. w tym podstawiono naczelnika geodezji w Urzędzie Miasta Starachowice pana Wacława Piekarz a jego syna podstawiono za spadkobierce na SOF-ART Sp. z o.o. , aby pozorować Wacława Brzezińskiego i Wacława Bochyńskiego następnie Wacława Podolskiego na zawód piekarz ojca Apoloniusz Kowalskiego w Warszawie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s