PYTON jako forma spadku do pobrania pieniędzy przez Starachowice

Starachowice 03.08.2010

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Celowe działania do ukrycia podstawienia naszych danych osobowych w USA

Zaplanowano wykorzystać moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk finalnie dla pani Clinton w Nowym Jorku w celu ukrycia naruszenie depozytów carskich przez byłego naszego pełnomocnika Bohdana Żakiewicz , który podał się za spadkobiercę udając Bohdana Bochyńskiego w USA, a mnie zamieniono w SR Toruń i SO Kielce na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując córkę Marii Gudewicz z domu Bochyńskiej. Z tego powodu wykorzystano dane osobowe moje córki Marty Bochyńskiej pod Marię Bochyńską, a mnie zamieniono na moją mamę. Z powyższych względów dochodzie do prowokacji na spotkaniach z Donaldem Trump.

Kultura osobista nie pozwala aby na wiec przyprowadzać małe dzieci gdyż jest to lekceważeniem kandydata na prezydenta i symbolem, że dzieci mają coś do powiedzenia w polityce kraju. Matka nie powinna przychodzić czy ojciec z takim dzieckiem na wiec gdyż to jest celowa prowokacja. Kolejna prowokacją jest odniesienie się do Żołnierza muzułmańskiego w Iraku, co ma związek z Wacławem Bocheńskim w USA i świadectwem mojego dziadka, gdzie napisane jest , że jest synem muzułmanina , gdyż ukrył się w rodzinie swojego brata. Wszystkie te prowokacje mają ukryć oszustwo w Toruniu gdzie za spadkobierców Wacława Bochyńskiego podstawiono służby wojskowe w tym Lenę Gudewicz i Dariusza Gudewicz pod depozyty mojego dziadka w Nowym Jorku. Dlatego już użyto słów , abym się przeszła na spacer i zapomniała o Żakiewiczu, aby podstawić pod nasz dom węża, gdyż Lena Gudewicz z USA i Torunia , zajmuje się płazami i gadami a Bohdan Żakiewicz zapoznał się na lotnisku z jej mężem Dariuszem Gudewicz i podmieniono go na Kaźmierczak ale skazano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za ich działania. Upozowano, że ja Bożena Bochyńska -Kaźmierczyk zamieniona na Elżbietę i Jerzy Kaźmierczyk , którzy nigdy nie byliśmy w USA, że mamy obywatelstwo USA aby nas tam skazać do kradzieży depozytów złota w Nowym Jorku i zwindykować przez oszustwo Bohdana Żakiewicz. Wielokrotna ekstradycja pana Polańskiego Romana jest potrzebne do wytworzenia wielokrotnych akt kryminalnych podstawienia mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako Roman Bochyński w wojsku a pod nich wykorzystano dane byłego dyrektora FSC pana Romana Musiał i zakup samolotu na APE Jerzy Kaźmierczyk przez pełnomocników którzy to ukryli i oskarżyli mojego męża, i dlatego męża ponownie skazano na fałszywe dane aby przypisać i powielić wyroki przez te błędy dla służb. Podstawiono Janine Pikul udającą z jej mężem Stanisławem właścicieli mojego męża spółek aby podstawić dane Stanisława Pikul pod Stanisława Lubomirskiego na udziały w banku w USA i Tarnowskiego a Janiny Milewskiej Duda i podstawić pastora Milewskiego na Kanadę gdzie wytworzono fałszywych Tarnowskich i dwie siostry Dąbrowskie z których jedna chorowała na raka podstawionych pod moje dane i moje siostry która już wykazano jako żmija. Podstawiono moją mamę dorabiając nowotwór i zabijając mamę aby przejąc mienie pod fałszywy krąg spadkobierców Maksalon ze Starachowic, aby podstawiono moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką oraz syna skradzionego Michała Pióreckiego, ukradzionych przez kościół dla DNA carskiej mojej rodzin pozorując ich za dzieci mojej matki Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i zamieniając ją na zakonnice filmową w Irlandii a mamę na mnie w sieci i podstawiając w sieci węża. Finalnie podstawiono pod klasztor w Wąchocku Franciszka Wieczorek i przez poszukiwanie spadkobierców pod zabrane tereny na drogę dopisywano fałszywy krąg spadkobierców w pod wypłatę odszkodowania usuwając z istnienia moją rodzinę. Następnie podstawiono Jana Tadeusza Kiepurę syna Jana Kiepury pod Jana Tadeusza Dudę, aby podstawić pod Jesieńskiego dyrektora Teatru w Warszawie pozorując herb Rawicz przez oszustwa i dalej pod Starachowice przez dalsze oszustwa TPS aby ukryć, że RAWICZ jest herbem mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, którego dane w Archiwum są nie poprawione czyli tak jak w Seminarium m w Sandomierzu MARIAN i podmieniono Mariana na Mariana Bochyńskiego jako syna i podstawiając kobietę Marię Gudewicz z domu Bochyńska zamieniona na mężczyznę do USA dziecko Bohdana Bochyńskiego pozorując dziecko Bohdana Żakiewicz, byłego pełnomocnika, którzy nas oszukał i podał się w USA za spadkobiercę. Wszystkie te matactwa zamierzano ukryć przez podstawienie węża jako spadkobiercy. Z tego powodu połączono herb Rawicz z Grodów Czerwieńskich na Czerwieniec koło Poznania, gdzie znaleziono Ewę Tylman połączoną z Ewą Machowską z domu Niewczas sekretarką byłą Urzędu Skarbowego w Starachowicach, obecnie po raz drugi wyszła za mąż za Dariusza Kornaszewskiego wcześniej Piórecki. Zostało to połączono ze sprawą INs 29/16 obcych ludzi jako działka 29 podstawiając reaktywację Zakładów Górniczych wraz z Wąchockiem pod windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co ukryto przez podstawienie węża w Czerwieńcu za który podstawiono określaną żmiją moją siostrę Beatę Idziak i jej syna Pawła Idziak, którzy zamierzano podstawić jako matkę Pawła Kaźmierczyk i żonę dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co dalej zamierzano zamienić na Toruń na Lenę Gudewicz i Dariusza Gudewicz w celu podstawienia do windykacji depozytów złota w Nowym Jorku.

Z tego powodu w dniu 2.08.2016 połączono dwa rocznice Powstania Warszawskiego w Warszawie i Pomordowania Romów w Oświęcimiu w celu połączenia tych wydarzeń w określeniem we Włoszech Polskie Obozy zagłady w celu wytworzenia roszczenia wobec Skarby Państ2wa w Polsce, który miał zostać zamieniony na windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 50.000.000,- EUR przez wytworzenie roszczenia w SO Toruń IIK 164/11, gdzie sędzia stwierdził że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia i zawłaszczył do banku weksle PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk w celu pobierania carskich depozytów co ukrył Sąd Apelacyjny w Gdańsku IIAKa 3/16 ukrywajc nabycie akcji METRON SA przez męża Jerzego Kaźmierczyk na skutek tajnych działań Bohdana Żakiewicz, który wytworzył sprawę windykacyjną w Warszawie IIIK1994/14, podkładając akt oskarżenie V31/07SP z sprawy SO Toruń IIK 164/11 o wartości 35.000.000,- PLN czyli wartości księgowej MTRON SA w Toruniu pobierając z Nowym Jorku pieniądze w Banku Rezerw Federalnych na zakup METRON SA dla męża Jerzego Kaźmierczyk co ukrył sędzia Jacek Pietrzak jako akcje bez wartości, gdyż syndyk sprzedał majątek METRON SA pobierając drugi raz pieniądze co jest podwójną kradzieżą jako 200%.

Powyższe działania miały odniesienie do przeszłości, kiedy w Polsce w 1924 roku ksiądz zastrzelił w Kluczkowicach cara Mikołaja II Romanowa i za te działania oskarżono Króla Cyganów jako Roma co ma odniesienie do Rzymu jako Roma oskarżając Polskę w celu pobrania odszkodowania z Banku Rezerw Federalnych co zamierzano zrealizować, przez aresztowanie męża Jerzego Kaźmierczyk przy kasacji i podstawić akta ekstradycji Romana Polańskiego jako kasacja przez Zbigniewa Ziobro w celu wytworzenia roszczenia w USA , gdzie zarówno ja i mąż nie byliśmy. Zakończeniem nielegalnego finansowania działań wojennych w Syrii jest nasz wyjazd do nowego Jorku i obywatelstwo USA w celu objęcia carskich depozytów zarządzanych w przeszłości przez Wacława Bocheńskiego co zamierzano zamienić przez podstawienie kandydata na prezydenta USA pani Clinton.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Teren warty sześć milionów z maszynami sprzedany przez komornika za 78 tysięcy przetrzymując nowego właściciela obecnie mojego męża  Jerzego Kaźmierczyk w więzieniu a po 15 latach ponownie wystawiając  windykację przez Starostę Starachowickiego , aby przejść na mienie mojej carskiej rodziny i w kosztach ukryć przestępstwa i upozorowanie oddania mienia przy zagrabieniu mienia, zamieniając mnie na Elżbietę jako dłużnik do windykacji i kradnąc mienie przez ukrycie  istnienia moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich w systemie jako nieistniejących. Upozorowano, że mój mąż nie jest moim mężem i podstawiono go pod mojego nieżyjącego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego ,  aby pobierać przez służby na dorobionych opiekunów  pieniądze , udających współmałżonków.  Z Turcją podpisana Umowa na dostawy zablokowana przez sąd w Polsce podstawiając służby za nas.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s