Ludobójstwo jako forma pobrania pieniędzy przez nowoczesną demokrację.

Starachowice 04.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Finansowanie działania Polski od 2004 roku przez windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk

Wszystkie działania obecnej władzy zmierzają do pozbawienia mnie godności i moich dziadków i rodziców przez faszystów z SS i innych wojskowych służb pracujących na ich zlecenie czyli konturujących politykę III Rzeszy. Adolf Hitler podstawił swoje kochanki pod moją spaloną babcię w Kruszynie księżną Marię Lubomirska w 1932 roku co próbowano ukryć przez kradzież mienia mojej babci i dziadka oraz rodziców. Windykacja jest sposobem na kradzieże i mało kto sprawdza, że inne osoby widnieją w systemie jako niegodność PESEL pozorując inne rodziny, gdyż inne osoby zadłużają i pobierają pieniądze. Mam zablokowano dostęp do naszego mienia, którego nas pozbawiono próbując windykować na koszty postępowania sądowego, aby ukryć wyprowadzone mienie pod kredyty dla fałszywego kręgu spadkobierców jakimi się okazali pełnomocnicy udający spadkobierców, czego przykładem są Stanisław i Janina Pikul pracujący bezprawnie na spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk doprowadzając do skazania jego, aby windykować koszty ich oszustwa dla rządu, który do tej pory nic nie zrobił aby nas zrehabilitować ale podstawia coraz to inne osoby udające moją rodzinę, czego skutki są widoczne w Tarnowie gdzie przez oszustwa Warszawy podstawiono firmę Incaso i dorobiono sprawę sygnatura akt SR Tarnów V GC 57/14, która służy do podstawienie pełnomocników do Nowego Jorku do dalszej grabieży naszego mienia obecnie podstawiając Janinę Milewską Duda, aby przejść na Milewskich w Kanadzie przez Krakowiaka jako taniec przechodząc na Jana Tadeusza Kiepura podstawiając Pana Dudę , aby dalej przejść na fałszywych hrabiów Tarnowskich. Jaki ksiądz może mieć testament skoro fizycznie nie posiada żadnego majątku, ale księża są podstawieni pod majątek mojej carskiej i książęcej rodziny co umożliwił im rząd oddając bezprawnie tereny naszej rodziny podstawiając moje skradzione dzieci jako spadkobierców co doprowadziło do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, których uśmiercono w systemie bankowym już w 1985 roku jako reaktywacja Rudy Malenieckiej i Starachowic, gdyż jest jeden właściciel co połączono przez ulicę Nad Kamienna 25 jako działka 29 oraz ulica Nowowiejska co połączono z końskimi oraz Wawelem i wyspą Governors Island w Nowym Jorku.

W 2004 roku doszło do kradzieży obrazów Szwajcarii, które miały stanowić zabezpieczenie linii kredytowych w APE UMWELTTECHNIK AG firmie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do spółki SOF-ART Sp. z o.o. Doszło do podstawienia pod kradzione obrazy przez rząd polski, za właściciela Bohdana Żakowicz. W tym celu wykorzystano weksel mojego męża na PPH APE Jerzy Kaźmierczyk na 50 milionów EURO dla Banku Technologii spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Kiecach, który bezprawnie wypełnił weksel na kwotę 51 milionów euro zawłaszczając obrazy, na tą kwotę, a które były przygotowane jako zabezpieczanie linii kredytowych do SOF-ART Sp z o.o. a którą to firmę ukradł rząd polski i podstawił fałszywych spadkobierców , aby przejść na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii , gdzie za mojego męża podstawiono moje skradzione dzieci w kościele Katolickim narażając moich trójkę które wychowałam. Weksel wykorzystywany jest przez 11 lat w Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku, gdzie Bohdan Żakiewicz podał się za naszego spadkobiercę na wyspie Governors Island wykorzystując odbitą od męża mapę z pieczęcią Sądu w Kielcach, gdzie mąż udokumentował, że jest właścicielem wyspy Governors Island i rodowego mienia ze mną i podstawiono służby za nas.

Ukrył pan Bohdan Żakiewicz swoje długi i klauzulę wykonalności na zastawionej przez niego Villi w Aninie czyli pałacu Paderewskiego, darze narodu polskiego dla Paderewskiego oszukując , że zastaw dotyczy mojego męża w sądzie w Toruniu, aby podmienić klauzulę wykonalności Bohdana Żakiewicz i jego długi na jego mieniu na akcie notarialnym Rep. 2956/2005 z dnia 08 listopada 2005 roku czyli w roku dorobienia przez Maksalonów zasiedzenie na naszej własności i podmianie z własności mojej mamy z 2003 roku na 2005 , przez oszustwa dla podmiany zastawów i ukrycia oszustwa przez podstawienie do Nowego Jorku na fałszywe dane osobowe do podmiany mojej rodziny i tożsamości dla Kościoła Katolickiego, który zgodził się na plan naszego pobicia w celu podmiany tożsamości i ukrycia kradzieży przez lata mienia we współpracy z rządem i kradzież w tym celu moich dwojga dzieci a obecnie już wnuczków w tym z gwałtu przez Chińczyka i Koreańczyka pod złote gwarancje z UBS AG. Dokonano podmiany wartości willi z 185.492,- USD zobowiązania 30.11.2005 określonego pismem Bohdana Żakiewicz na 09.12.2005 deklarując zapłatę kwoty 265.400,- USD na wartość spółki akcyjnej METRON SA w Toruniu 35.000.000,-EUR co wynikało z zeznań świadka prokuratury Toruń w sprawie IIK 164/11 pana Pawła Krzymowskiego. Oznacza to, że wykorzystano sprawę przesłuchania Bohdana Żakiewicz do sprawy w SO Toruń IIK 164/11 do wytworzenia fałszywego roszczenia w SR Warszawa IIIKo1994/14 podkładając oskarżenia prokuratury Toruń Ds V 31/07/Sp do sprawy IIK 164/11, o wartości księgowej METRON SA na kwotę 35.000.000,- PLN, aby podstawić pod śmierć mojego taty Józefa Bochyńskiego pokładając rewizje w domu mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej podmieniając na Łucję Kaźmierczyk moją teściową pozorując, że jestem jej córką, a córkę teściowej zamieniono na moją córkę Martę, aby windykować przez Bohdana Żakiewicz w Nowym Jorku jako spadkobiercy na carskim mieniu wykorzystując fabrykowany wyrok w IIK 164/11 w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Celem jest podstawienie pod egzekucję roszczenia wobec Bohdana Żakiewicz , które na mocy pełnomocnictwa miała wyegzekwować spółka Trading International LTD z siedzibą Channel Islands-Guernsey. Oznacza to, że podmieniono pełnomocnictwo nasze z ulicy Nad Kamiennej 25 i upozorowano, że Bohdan Żakiewicz ma roszczenie 35.000.000,- PLN wartości księgowej METRON SA podstawiając drugi raz rachunek 300.000,- PLN , kryjąc zakupione przez Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel udziały METRON SA dla Jerzego Kaźmierczyk co ukrył i zaskarżył męża w Toruniu pozorując, że maż ma inną żonę i jest inną osobą. Bohdan Żakiewicz ukrył fakt, że był naszym gościem w Szwajcarii obok Lucerny. Wielokrotnie na każdą wytworzoną tożsamość w SO Toruń IIK 14/11 pobrano w USA w Nowym Jorku wielokrotność kwoty 35.000.000,- PLN. ( trzydzieści pięć milionów złotych). Bohdan Żakiewicz miał czelność określić, że mąż Jerzy Kaźmierczyk naruszył dobre imię jego firmy Consolidated Seven Rocks Mining LTD przy jednoczesnym wstawieniu się za nim przez nas do pana ministra Z. Ziobro. Ponadto jego firma była wzywana do zapłaty przez kancelarię Radcy Prawnego Michała Trzebińskiego 03-475 Warszawa ulica Groszkowskiego 5m.85 kwoty 265.400,- USD co jest zbieżne w złotówkach z wartością planowanych dostaw mosiądzu do firmy METRON SA, która w wyniku działania pełnomocników stała się własnością mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co ukrył Bohdan Żakiewicz jak również prokuratura i sąd podmieniając w wypowiedzi słownej nazwisko mojego męża na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w Toruniu oraz sędzia Jacek Pietrzak podmienił na Jerzy Kazimierski fikcyjną osobę, którą zwolnił z kosztów, w celu wytworzenia roszczenia na weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w zamkniętej firmie od 8 lat, gdyż jedną działającą firmą jest w Szwajcarii spółka APE UMWELTTECHNIK AG, gdzie wstawiono moje skradzione dzieci jako spadkobierców po Jerzym Kaźmierczyk przez kościół katolicki i papieża.

Zakupienie akcji METRON SA powoduje, że wszystkie pod-spółki METRON SA wrzucają swoje długi na METRON SA, który przenosi zobowiązania na weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co powoduje pobieranie bezpośrednio pieniędzy w Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku co ukrył sędzia Wojciech Pruss odmawiając zwrotu weksla na 50.000.000,- EUR zdeponowanego w Nowym Jorku w Banku Rezerw Federalnych jeszcze przez Lecha Kaczyńskiego, który uczestniczył w tworzeniu umowy. Zakup akcji METRON SA za wartość księgową majątku spółki przez pełnomocników spowodował, że sprzedaż majątku METRON SA przez syndyka jest przestępstwem, które ukryto umową zakupu akcji GBC Centrostal Bydgoszcz SA w 2004 roku, kiedy skradziono omawianą na początku kwotę 50.000.000,- EUR i przekazano do firmy DOMSTAL Sp. z o.o. w Kijowie, którą to firmę mąż otrzymał za darmo jako dodatek do zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz SA i przysłano z Ukrainy ludzi ze skradzionymi pieniędzmi do zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz SA jako DONBAS co ukryto przez wpisanie fałszywych spadkobierców na terenie SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie jako jedynej w PRL reaktywacji carskiego mienia w Rudzie Malenieckiej, gdyż jest jeden właściciel. Ukryto kradzież w 2004 roku pieniędzy w Szwajcarii przez ogłoszenie upadłości GBC Centrostal Bydgoszcz SA w Bydgoszczy co zbiegło się z wyrokiem SO Toruń IIK 164/11. Pracownicy METRON SA poza sądem określili, ze reaktywowano firmę METRON SA jako carskie mienie, która jest niewidoczna, gdyż służy jedynie zamianie kapitału dłużnego pod-spółek na mieniu METRON SA nabytych za skradzione pieniądze przez Bohdana Żakiewicz i Skarb Państwa, który wrzuca długi na windykacje weksla PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk w Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku na wyspie Governors Island wykorzystując jedną działającą firmę APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii , pozorując śmierć moją i męża wprowadzając nasze dzieci i wnuki za spadkobierców.

Kradziono pieniądze z Kanady z carskich depozytów złoto przez fundację APEX-STAR mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Katowicach w Sądzie Rejonowym na ulicy Francuskiej przez fałszerstwa SO Toruń IIK 164/11 podstawiając Bohdana Żakiewicz jako syna SS- mana podającego się za Bohdana Bochyńskiego w Nowym Jorku na wyspie Governors Island. Dokonano podmiany spadkobierców w Starachowicach na pełnomocników co jest oszustwem do finansowania pomarańczowej rewolucji i wojny na Ukrainie. Dlatego Ukraina wymyśliła sposób windykacji w Polsce w Katowicach środków naszej rodziny jako humanitarna pomoc Czerwonego Krzyża, aby finansować wojnę przez oskarżenie Polaków o ludobójstwo na Ukraińcach. Polska musi przywrócić kontrolę nad fundacją APEX-STAR dla prawowitego właściciela i zablokować windykacje PLUS BAKU na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach, gdyż Zygmunt Solorz-Żak finansował wojnę na Ukrainie z kradzionych pieniędzy.

Kancelaria Michała Trzebińskiego wykazała , że Bohdan Żakiewicz ma dług 265.400,-dolary, który ukrył oskarżając męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 , gdzie pobrał z Banku Rezerw Federalnych w SA wielokrotnie 35.000.000,- PLN (trzydzieści pięć milionów) na zakup METRON SA , który następnie syndyk sprzedał dokonując kradzieży mienia przez wykorzystanie weksla PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk złożonego w Nowym Jorku na kwotę 50, – milionów EUR. przez 12 lat od czasu Lecha Kaczyńskiego. Inwestycje miały być ukryte w Kościele Katolickim, który ma w rekach moich dwoje dzieci z kradzieży i ich dzieci z gwałtu w tym Koreańczyka i Chińczyka oraz dorobiono mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego występującego jako Franciszek Jana Mazurek i przypisano na Kanadę pod pielgrzymów jako Krakowiak taniec podstawiając Katarzynę Krakowiak dziadka matkę czyli księżną Radziwiłł i podmieniono na służy i fałszywych Tarnowskich na Kanadę. Podstawiono dokumenty wojskowe jako strzelca Jana Kiepurę pod mojego dziadka a następnie na Seul jako strzelca, aby przejść na złote gwarancje do Korei z banku UBS AG. Podstawiono syna Jana Kiepury, pana Jana Tadeusza Kiepura i podmieniono na Jana Tadeusza Duda, aby podstawić muzykę, teatr i taniec pod nazwiska pod którymi ukryła się moja rodzina. Następnie ubezpieczono groby, aby pobrać pieniądze wcześniej dokonując ich renowacji i niszcząc je, aby pobrać pieniądze z odszkodowania. Dom przy ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach jest traktowany jako grób, a wodociągi były sponsorem renowacji krypty grobowej na Jasnej Górze, aby ukryć dorabiane rachunki przez sąsiadów udających moją rodzinę, niszcząc nas i nasze rodziny. Windykacje połączono z cmentarzem utworzonym na naszej wyspie Governos Island przez Urząd Miasta Nowy Jork , gdzie nigdy nie byliśmy, ale nas przerobiono za przestępców przez oszustwa Bohdana Żakiewicz, gdzie podał się za właściciela, będąc naszym pełnomocnikiem, który jak się okazało udawał Bohdana Bochyńskiego. Z tego powodu nasz dom ul. Nad Kamienna 25, traktowany jest jak grób podstawiając 500,-złotych które mama Filomena Jadwiga Bochyńska, nie zdążyła zapłacić dla grabarza, gdyż umarła i podstawiono pana Czubę pod Marię Czuba z domu Król za którą wstawiono polityka angielskiego który ma zajmować się bezpieczeństwem Unii Europejskiej, po wyjściu z Unii Europejskiej Anglii a przejścia dokonano dalej na Kanadę pod Marka Król podstawiając fałszach Tarnowskich. Podstawiono Kościół katolicki jako właściciela grobowców w tym naszego domu. Fałszywą Bożenę Bochyńską z Uniwersytetu Warszawskiego podstawiono za mnie wykorzystując moją prace jako ankieter w Starachowicach, gdzie kazano mi mówić, że jestem pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i podstawiono tam pracującą osobę jako żonę mojego taty co jest oszustwem. Osoba ta podała do Urzędu Skarbowego w Starachowicach, że jest mną i że pracowałam w Warszawie podszywając się pod moją rodzinę i moje mieszkanie, aby udawać żonę mojego ojca a moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską przerobiono na matkę samotnie wychowującą dziecko podstawiając Elżbietę Włodarczyk ze Skarżyska i Elżbietę z domu Gudewicz z Białegostoku u której matki Marii Gudewicz z domu Bochyńska , mieszkałam jako młoda osoba, gdy chodziłam tam do Studium i podmieniono moje dane na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk udając , że mieszkam w Toruniu a Elżbietę z domu Gudewicz podmieniono na żonę jej brata Dariusza Gudewicz panią Lenę Gudewicz. Dlatego upozowano, że mój tata miał jedną córkę i dwie żony jako 1/3 i mnie 1/3 oraz mojej siostrze 1/3, gdyż ją przerobiono za jedyną córkę naszych rodziców, gdyż mnie podstawiono jako żonę mojego ojca do akt bezpieki z PRL co kryje się za 1/3 zamiast dla mamy 4/6 , co jest widoczne w INs 67/08 Sądu Rejonowego w Starachowicach. Po mamy śmierci wyszło, że prowadził pan Waldemar Maksalon sprawy dla oszustw rządu przez Katowice, co woła o pomstę do nieba. Szereg osób dopuściło się w Kościołach do działań które na mordzie moich rodziców tworzyły biznes na wyspie Governers Island tworząc cmentarz, który musi być przeniesiony na stały ląd, a nasza rodzina przeproszona.

Zygmunt Solorz-Żak ma zakaz sponsorowania wojny na Ukrainie z naszych depozytów przez sprawę spadkową, gdzie się podszył za spadkobierce po moim ojcu. Do sprawy spadkowej po moim ojcu I Ns 67/08 SR Starachowice na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiono Bożenę Bochyńską z Uniwersytetu Warszawskiego pod moje dane osobowe do Urzędu Skarbowego w Starachowicach czyli dokonano oszustwa, aby udawać, że była żona mojego taty, co jest oszustwem. Moją mamę Filomenę Bochyńska z domu Mazurek wstawiono jako matkę samotnie wychowującą dziecko i podstawiając moje powielone dane osobowe , co jest kolejnym oszustwem prezydenta Bronisława Komorowskiego co ukryto za niezgodnością PESEL w sądzie do podmiany danych osobowych obywateli skarżąc mojego męża i mnie potajemnie jako inne osoby w tym podmieniając mnie kobietę nawet za mężczyznę, aby pozbawić nas naszego mienia czyli prawowitych właścicieli i skazać męża w celu pobierania pieniędzy przez fałszywe windykacje. Już zapomniano aleje polskich drzew z dziećmi polskimi przybitymi do nich.

Spółki mają odpowiedzialność karną do wysokości kapitału i nic więcej jeśli sprawę jest wygrana , co obecnie próbuje się zastąpić tworzonymi nowymi pomysłami przez Urząd Skarbowy, który ucieka z fałszywymi długami na fabrykowane firmy i cierpią za to obywatele. Ukradziono moją firmę IMPERATOR ROMANOW i wydano dla obcej osoby REGON przysysając jako obowiązek ankiety do Włocławka, czyli ktoś się podał za mnie i wpisał dodatkowo mojego męża podstawiając służby. Oznacza to, że świadomie urzędy działają, aby wykorzystać dane innych osób do kradzieży i skazywać niewinnych, aby podstawić długi do windykacji nie odpisując ich wielokrotnie pobierając z depozytów rodowych nasze pieniądze dla nas niedostępne, gdyż urzędy czerpią zyski z kradzieży nie odpisując pobranych już pieniędzy. Umorzenie jest z mocy prawa, a prawo również dotyczy skarbówek o czym ktoś zapomniał.

Królewskie symbole dotyczą jedynie nas prawowitych osób. a to co robi rząd jest naruszeniem dóbr osobistych oraz naruszeniem prawa międzynarodowego. Ukradziono dlatego moją firmę “IMPERATOR ROMANOW” ze Starachowic na Włocławek i podstawiono dwoje skradzionych moich dzieci co jest handlem ludźmi w dodatku wydziedziczyłam dzieci i wnuki, aby nikt nimi nie kupczył , co jak widać już zrobiono. Symbol SS niech powiewa na głowami rządu jako symbol zdrady, a za symbol królewski będą potępieni oni i ich rodziny oraz poplecznicy zdrajcy narodu polskiego, którzy do tej pory nic nie zrobili, aby przywrócić godność moim rodzicom i dziadkom oraz nam. Oznacza to, że osoby które dokonują zniszczenia mojej rodziny wchodzą pod przekleństwo, gdyż udają wierzących a nimi nie są i stosują kabałę babilońską, która jest zamieniana na pozorowanie Ducha Świętego. Każde bluźnierstwo będzie odpuszczone człowiekowi oprócz bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, gdyż duchowni wiedza co robią i czynią to dalej i popierając rządzących utwierdzając z grzechu bluźniąc Duchowi Świętemu. Oni wiedzą co czynią i obecnie ukradli moje wnuczki z DNA carskiej rodziny, aby dolać zła dla pieniędzy planując zniszczyć nas i Polskę.

Polaka jest dużą firmą w której znajdują się politycy, rząd i urzędnicy państwowi czyli Prokuratorzy, Sędziowie, Komornicy i Armia. Oznacza, to że przykład idzie z góry i za przestępstwa ludności odpowie Prezydent, Premier, Ministrowie oraz pozostała świta. Ich mienie zostanie oddane Polakom czyli odpowiadając krótko konfiskata ich mienia, którą sami proponują według swojej propozycji. Ponadto dołożę wydalenie z kraju na banicję za oddanie Polskiej ziemi cudzoziemcom a szczególnie Żydom, co jest zapisane w umowach mojego dziadka jako nakaz włącznie z unieważnienia sprzedaży. Nikt nie będzie robił z mojej rodziny faszystów i nikt nie będzie znieważał Maryi matki Chrystusa.

Zatrudnienie polskiej armii w Bułgarii do pilnowania granic to zatrudnienie złodzieja do pilnowania. Nie dość, że nas okradnie to jeszcze zastawi mienie i każe właścicielowi spłacać, powielając długi i podmieniając dane osobowe jego rodziny, robiąc z ich babć i matek ladacznice depcząc to co święte dla pieniędzy.

Polacy okradli z godności moich rodziców i dziadków i nasze rodziny, kradnąc przez sądy nasze mienie i podstawiając służby. Dlatego na trzech nieruchomościach robione są przez sąd w Starachowicach przekręty po śmierci moich rodziców.

Oznacza to, że Polska w Sądzie Okręgowym w Toruniu wytworzyła dane na nazwisko Kaźmierczak dla Kanclerze Niemiec Angeli Merkel, aby podstawić ją na carskie mienie dokonując kradzieży Polski przy pomocy Armii Polskiej i podstawiając za moją babcię spaloną w Kruszynie księżną Marię Lubomirska panią Ewę Braun kochankę Adolfa Hitlera, aby pozorować, że mój taka był ich dzieckiem do ukrycie zastrzelenie przez księdza brata mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, występującego jako Franciszek Jan Mazurek, czyli hrabiego Władysława Tarnowskiego i podstawiono ich pod carewicza Aleksego Romanow czyli drugiego mojego dziadka, na nieruchomości ul. Nowowiejska w Starachowicach. Kościół zamierzał ukryć, że ksiądz zastrzelił hrabiego Władysława Tarnowskiego występującego jako Władysław Mazurek i likwidował moją rodzinę w tym celu. Zatrudniono złodzieja jakim jest Polska Armia, aby ukraść 90% Bułgarii , gdyż 10 % już w 1919 roku zabrali Niemcy. Posłużono się w tym celu podstępem odwołując się do samolotów o numerze 29 jako działka 29 w Starachowicach. Celem jest zastawienie całego terytorium Bułgarii czyli 90% pod kredyty , gdzie wypłacany jest z tego 1% wartości na pokrycie kosztów lotów polskich myśliwców. Ziemia w ilości 90% wartości jest przedmiotem podziału, osób, które to wymyśliły, czyli zdrada narodowa. Spieszą się wszyscy, aby przyspieszyć koło historii. W tym celu otwarto wejście na krążownik Aurora, aby pozorować już październik w celu odwołania do roku 1918, gdzie już upozorowano udany zamach na cara, który przeżył a co zmierzano dokonać na mordowaniu jego rodziny, obecnie zastępując zamachem w Turcji na Erdogana jako cara, podstawiając Tytusowicza Romanowa brata cara, co jest ukrywane przez podstawienie papieża Franciszka, który miał wprowadzić pogański system religijny jako jedna religię zasiadając na tronie Salomona w Konstantynopolu. Teren Lipie Henryk Szyb miał być obecnie po raz kolejny zlicytowany na fałszywe długi i podmienione firmy, aby ukryć reaktywację i podstawienie fałszywego kręgu spadkobierców pod których podstawiono Wille Rosochacz jako Villę Anin i Bohdana Żakiewicz, który miał nasze pełnomocnictwo, któremu podstawiono moją wnuczek Wiktorię i upozorowano, że jest jej dziadkiem, aby wykazać DNA carskiej rodziny w Nowym Joru na wyspie Governors Island. Moją mamę podstawiono za matkę mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej podstawionej pod Annę Wieczorek jako córka Franciszka Wieczorek podstawionego pod Franciszka Bocheńskiego, a następnie podstawionego pod Franciszka Mazurek, które to oszustwa dokonał Waldemar Maksalon podstawiając dla kościoła zgon Franciszka Macharskiego, aby ukryć wcześniej podstawionych Barbarę i Jerzego Bochyńskich którzy oszukali mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego i reaktywowali dla służb w PRL, Rudę Maleniecką, Końskie, Nowy Jork oraz Starachowice, gdzie dokonano reaktywacji dla wojska kryjąc się za naszymi nazwiskami blokując dopływ pieniędzy przez Bankierów w tym dyrektora Orzeł w Banku PEKAO SA, który wydał moją kartę dla oszustów i zawłaszczył kartę z szwajcarskiego banku, mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, pozbawiając mnie i męża dostępu do wprowadzonych środków podobnie jako PKO BP i inne banki w dodatku przez pełnomocników oskarżając nas, gdyż podali się za właścicieli męża spółek i naszych depozytów. Z tego powodu Kościół katolicki zamierzał podstawić papieża Franciszka pod dział spadku po kardynale Franciszku Macharskim podstawionym pod świadectwo mojego dziadka Brunona Mariana Franciszka Bochyńskiego podstawionego pod weksel mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, na kwotę 50 milionów euro, PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk i dlatego po raz drugi męża skazano na fałszywe dane dla Kanclerz Niemiec jako Kaźmierczak,w celu podstawienia na wyspę Governers Island do Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku, gdzie są nasze depozyty, za których właściciela podał się Bohdan Żakiewicz udając Bocheńskiego i dlatego nie mógł wysłać do nas katalogu i wyceny obrazów do Szwajcarii o który poprosiliśmy, aby go przesłał na adres Misji we Fryburgu. Dlatego przesłała go w jego imieniu inna osoba dla nas, gdyż Bohdan Żakiewicz nas oszukał, co stało się powodem podstawienia fałszywych Lubomirskich na Misję we Fryburgu i odwołania na Francję księdza Gawrona mimo tego, że ojciec Józef Maria Bocheński prosił go o piastowanie tego urzędu jako osobę zaufaną. Zamierzano ukryć oszustwa przez podstawienie Romana Polańskiego jako ekstradycji z Krakowa, w celu ukrycia mojej skradzione córki do zakonu, którą zgwałcono. Mojego dziadka Brunona Bochyńskiego podstawiono w wojsku jako Romana Bocheńskiego i dlatego na fabrykę w Starachowicach podstawiono Romana Musiał i na zakup samolotu na firmę mojego męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk potajemnie ukrawając obroty robione przez rząd przez fałszywie prowadzone sprawy sądowe na fałszywe dane osobowe jak sprawa SO Toruń II K 164/11 i II K 197/10 oraz Apelacja Sądu w Gdańsku II AKa 3/16 powielając i podmienione dane, gdzie dorobiono umorzenie kosztów jako Kazimierski oraz podstawiając wszystkie dorobione pod-spółki METRON SA, zamiast jednej METRON SA, kryjąc wszystkie oszustwa za podmianą danych na PPH J. Kaźmierczyk, aby dorobić windykacje na Jana Kaźmierczak i Jerzego Kaźmierczak oraz Dariusza Kaźmierczak, dla Kanclerz Niemiec udającej moją carską rodzinę wykorzystując weksel mojego męża na z firmy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk użyty w Nowym Jorku w Banku Rezerw Federalnych co zamierzano ukryć jako wypłatę odszkodowań dla zgwałconych dzieci podstawiając akta Romana Polańskiego z Krakowa do Nowego Jorku. Dlatego Papież namawiał do współżycia Europejczyków z Muzułmanizmami jako króliki, do windykacji pod gwałt moich dzieci i wnuków w Kościele katolickim jako seks sakralny ukrywając za aktami sądowymi Romana Polańskiego do ukrycia odszkodowań powielonymi przez gwałty w Niemczech przez Muzułmanów.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s