Biblijna Reszta i toruńskie pierniki

Starachowice na dzień 05.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Fabrykacja dokumentów przez prokuraturę i Sąd Okręgowy w Toruniu IIK 164/11

Doszło do przestępstwa i Sąd w Starachowicach odmówił mi wydania postanowienia sądu , którego nie otrzymałam w podwójnych sygnaturach Dz.Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11. Powodem jest , że w dokumencie wpisano moją siostrę Beatę Marię Idziak jako jedyną córkę naszych rodziców co doprowadziło do przerobienia mnie na Mazurek z domu oraz na Kaźmierczyk z domu a w Białymstoku na Piórecka z domu zamiast wszędzie Bochyńska z domu. Aby ukryć takie matactwa sądu wpisano niezgodność pesel i ukradziono firmę IMPERATOR ROMANOW. Pozbawiono mnie pieniędzy i dorobiono długi, abym nie mogła się obronić oraz wpisano odwrotnie moje dane osobowe , aby wyglądało, że drugie imię Elżbieta jest pierwszym. Miała nastąpić zamiana odczytywania danych co spowodowało , że w SO Toruń IIK 164/11 pana Pilarskiego podstawiono pod papieża Benedykta XVI, a pana Rzeszotarskiego pod prezydenta Andrzeja Dudę. Skazanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 i utrzymanie wyroku w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku IIAKa 3/16 jest uwiarygodnieniem, że papież Benedykt XVI jest faszystą i ukrył się jedynie w Kościele katolickim , aby ukryć błogosławieństwo Adolfa Hitlera przez papieża, którzy ukryli prawdziwą matkę mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego księżną Marię Lubomirską spaloną w Kruszynie w 1932 roku za którą występowała Bolesława Bochyńska z domu Podczaska czyli Maria Romanow, aby podstawić pod Kościół katolicki fałszywych Lubomirskich na Misję w Marly podlegającą bezpośrednio pod papieża. Z tego powodu papież Benedykt XVI nie chciał się spotkać z nami w 2005 roku co doprowadziło do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich oraz dalszych kradzieży Kościoła katolickiego, który obecnie podstawił kardynała Franciszka Macharskiego pod papieża Franciszka w celu podstawienia przez akta medyczne upadku ze schodów kardynała Franciszka Macharskiego pod moją mamę Filomenę Bochyńską i teściową Łucję Kaźmierczyk , aby dokonać podmiany osób.

W Kościele ludzi wierzących nie jest możliwe, aby Kościół katolicki nie miał etyki i kierował się faszyzmem i nienawiścią co zrobiono z naszą arystokratyczną rodziną czego dowodem jest podmiana danych moje mamy na pannę z dzieckiem i użycie moich danych osobowych przez służby wojskowe na zlecenie Kościoła katolickiego podstawiając wykreowaną w PRL panią Bożenę Bochyńską jako żonę mojego ojca w aktach IPN w Kielcach , gdzie wysyła mnie IPN Warszawa po listy mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow co oznacza zamiar oddania listów mojego dziadka dla Bożeny Bochyńskiej pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Wykorzystano moja pracę jako ankieter prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski i zamieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę pozorując córkę Bożeny Bochyńskiej co ukryto przez podstawienie w Skarżysku Kamiennej pani Elżbiety Włodarczyk. Kościół katolicki zmienił swoją rolę prowadząc politykę faszystowską a spowiedź służy do prześladowania wiernych co oznacza , ze jest be zwartości, gdyż faszysta nie może odpuścić grzechów, a szczere wyznanie przed Bogiem odpuści ludziom grzechy. Wierni wydawani są na śmierć dla kupców, którzy robią działy spadku na naszym carskim mieniu. Aby to zrobić przechodzą przez trzy nieruchomości w Starachowicach, gdzie Kościół katolicki dopuścił się bezprawia i znieważył moich dziadków i rodziców, których zabił dla zysku.

Obecnie wykorzystano śmierć kardynała Franciszka Macharskiego, którego w celu oszukania kabały wymyślonej przez Kościół jako objawienia Fatimskie zamieniają na papieża Franciszka przez zamiany wizyty papieża Franciszka na Wawelu , na pochowanie kardynała Franciszka Macharskiego na Wawelu, aby podstawić pod Franciszka Bocheńskiego w celu przejścia na Wąchock na mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanowa na Jasną Górę i Wawel pozorując kardynała na cara Mikołaja II Romanowa, aby przejść na zysk podstawiając w SO Toruń IIK 164/11 świadka studentkę Edytę Zyśk jako eksperta , który rysował ramki i zeznawał radca prawny z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa z Łazarskiego czyli tam , gdzie mój syna jeszcze pod nazwiskiem Adam Piórecki rozpoczął studia w celu zamiany eksperta na Kancelarię Radcy Prawnego Michała Trzebińskiego w celu zamiany windykacji świadka Bohdana Żakiewicz na windykację oskarżonego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu kradzieży pieniędzy przez Bohdana Żakiewicz dla armii polskiej czyli Prezydenta Andrzeja Dudy i papieża Benedykta XVI zastąpionego przez papieża Franciszka. Obecnie Urząd Skarbowy w Starachowicach upozorował drugą żonę Dariusza Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski panią Ewę Machowską z domu Niewczas dziś Kornaszewską , że tylko zmieniła nazwisko na Kornaszewską, aby pozorować, ze były mąż przybrał nazwisko żony co jest oszustwem. Dariusz Piórecki po naszym rozwodzie zmienił nazwisko na Kornaszewski. Celem był zamiana mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Ewę Piórecką pod Oświadczenie Woli mojego ojca dla mnie i obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co stanęło w sprzeczności z matactwami Kościoła katolickiego, który wykorzystywał nierozerwalność małżeństwa do oszustw i kradzieży oraz podmiany tożsamości. Osoby, które się rozwiodły stały się narzędziem manipulacji Kościoła katolickiego dlatego nie ważne były przyczyny unieważnienia małżeństw, gdyż otrzymywali je jedynie wybrani do uzyskania możliwości dalszych matactw i kradzieży dla Kościoła katolickiego. Dowodem jest papież Benedykt XVI, który miał się z nami spotkać po czym doszło do szeregu oszustw i skazania mojego męża i dorobienia próby samobójczej na zlecenie papieża Benedykta XVI. Papież Benedykt XVI wykorzystał dane osobowe Benedykta Iwoły i chciał zebrać plon czyli wnuczki z gwałtu moje córki w rękach Kościoła katolickiego dla Kanclerze Niemiec Angeli Merkel co oznacza, że jest zamiar podstawienia 16- letniej kochanki Adolfa Hitlera pod moją wnuczkę, aby wykreować odpowiednie DNA w celu upozorowania przez wnuki z gwałtu , że nasza linia z Judy w linii Maryi i Józefa jest linią faszystowską do czego prowadzą działania Watykanu, który zamierza zamienić Święte Cesarstwo Rzymskie Niemiec na pogańskie i muzułmanów podstawiono pod Kościół zielonoświątkowy, aby zniszczyć pastora Ireneusza Utnickiego, który był świadkiem w sprawie rozwodowej z Dariuszem Pióreckim, gdzie oświadczył, że nigdy nie nadużywałam alkoholu i świadczył przeciwko Dariuszowi Pióreckiemu. Spowodowało to próbę zniszczenia tej rodziny, gdyż jego żonę Bożenę Utnicką podstawiono za mnie. Zamierzano zniszczyć jego trzy córki Iwonę, Beatę zwaną Marzeną oraz Darię , która wyszła za Amerykanina pana Adamsa w Pensylwanii podmieniając go za mojego syna Adama Pióreckiego i pozorując na muzułmanina co miało doprowadzić do podmiany pastora Utnickiego na kaznodzieję muzułmańskiego Fethullah Gulen oskarżony przez pana Erdogana o zamach 15 lipca w Turcji co zamierzano połączyć z zamachem na papieża Jana Pawła II podmieniając na zamach na Ronalda Regana w 1981 roku. Należy zaznaczyć, że wypuszczono człowieka , który przebywał w zakładzie psychiatrycznym 35 lat. Spowodowało to dorobienie opinii psychiatrycznych w Polsce dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniając na Jana, aby przejść na imię zamachowca, który przebywał w zakładzie psychiatrycznym podmieniając dalej na papiery strzelca w Seulu, a dalej na mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek pod którego podstawiono kardynała Franciszka Macharskiego, którego zamierzano w systemie bankowym zamienić na chorego psychicznie do pobrania pieniędzy podstawiając zamachowca. Powodem jest kłamstwo Kościoła katolickiego utrzymywane przez dziesiątki lat, gdyż mojego dziadka brat hrabia Władysław Tarnowski został zastrzelony przez księdza w sadzie. Co zamierzano odwrócić i podstawić zastrzelenie na mojego dziadka Jana Tarnowskiego występującego jako Franciszek Jan Mazurek, dlatego znika właściciele nieruchomości mój dziadek i moja mama na ulicy Nowowiejskiej dawne oznaczenie działek 13/6 i 13/8 obecnie pozorując, że część działki należącej jako róg, że nie należał do działki co jest oszustwem w 100% , gdyż dokumenty własnościowe miał w ręku Czesław Daleszak , którego żona zakupiła działkę na której nie było zastawów , gdyż nie istniały już żądne windykacje a pojawiły się po 12 latach , aby przejść na spółki mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , gdzie ukryto reaktywacje przedwojennych zakładów pod którą podstawiono premier Beatę Szydło podstawioną pod Beatę Idziak, którą Sąd w Starachowicach miał czelność wpisać jako jedyną córkę naszego ojca w dodatku podzielono działkę mamy i zamieniono na działkę taty czyli nastąpiła zamiana kobiety na mężczyznę i powielenie tożsamości dlatego znikają właściciele działki. Dziadek dal mojej mamie działkę, gdyż miał prawa nabyte w przeciwieństwie do innych osób co zamieniono w Urzędzie Skarbowym i Sądach, aby pozorować zasiedzenie czyli pozorowanie siostry. Jest to powód istnienia mojej mamy , która otrzymała tą nieruchomości od swojego ojca Franciszka Jana Mazurka i wydzielono część na drogę , gdzie również widniały trzy inne osoby. Wstawienie mojego taty jest dowodem przestępstwa ukrytego przez upozorowanie przez Sąd oddania nieruchomości po moich rodzicach przez moja siostrę Beatę Marię Idziak zamiast dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk to oddano dla Heleny Surma w dodatku w sprawie o jej przyłącze wodne co spowodowało zabranie mi części wejścia do domu , gdyż upozorowano dział spadku w sprawie INs 56/10. Wodociągi wpisują błędnie moich rodziców na adres Heleny Surma, następie ją na nasz adres moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, aby mieć podstawę do zawłaszczonego mienia po moich rodzicach dla służb PRL i faszystów w Kościele katolickiej i krwawej dynastii Jaroszewiczów podstawionych do Końskich. Z tego powodu Urząd Miasta wpisał, że Helena Surma prosi o zmianę numeracji z działki 29 na 95 co oznacza wpisanie Heleny Surma na ulice Nad Kamienną 25 czyli dom mojej babci Anieli Reginy Mazurek dlatego nie zapłacono mi 50.000,- PLN, gdyż nie było podstaw prawnych, a pan Waldemar Maksalon dokonał przestępstwa kolejnego robiąc dział spadku po moim dziadku co zabiło moją matkę. Kościół katolicki występuje jawnie przeciwko Gender , gdyż sam wytworzył gender w systemie ksiąg parafialnych do kradzieży pieniędzy i swoje działania ukrywa opłacając transwestytów, aby ukryć kradzież pieniędzy i faszyzm w Kościele katolickim. Zamieniono mnie i męża na małżeństwo homoseksualne przez Kościół katolicki zamieniając moje dane z 2003 roku Bożena Piórecka na Dariusz Piórecki w celu ukrycia kradzieży pieniędzy na Lipie Henryk Szyb 1. Z tego powodu służby wojskowe od lat prowadziły politykę wypuszczając plotki, że ktoś zmienił płeć ze Starachowic i wyjechał czego kontynuacją miała być podmiana płci naszej rodziny przez podstawienie COP jako centralnej organizacji pozarządowej decydującej o losach rodzin. Organizację COP podstawiono pod reaktywowany bez właściciela przez rzad polski Centralny Okręg Przemysłowy tworząc rezerwaty jako Park Technologii a ludzi traktują się jako przedmiot doświadczeń. Z tego powodu każde pismo jest powielane na dwa , gdyż moją siostrę Beatę Idziak podstawiono pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i powielono mnie, aby uniemożliwić odtajnienie oszustwa, gdyż wpisano mnie za moją mamę jako Mazurek z domu a siostrę Beatę Idziak jako Bożena Bochyńska i podstawiono Beatę Szydło pod Beatę Marię Idziak na ulicy Nowowiejskiej w Starachowicach co ukryto w Kielcach i Katowicach.

Podmieniono premiera Bawarii pana Horst Seehofer pod Horst Kaźmierczak jako rodzina Kanclerz Niemiec Angeli Merkel i podstawiono Jerzego Bochyńskiego z Katowic jako Jerzy Kaźmierczak skazując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za działania Angeli Merkel , która wykorzystała nasze pisma, aby zamienić rodziny i podstawić Bohdana Żakiewicz syna faszysty, który przywłaszczył sobie herb Trach podstawiając SS jako sztukę teatralną , która miała zwalczyć węża co miało doprowadzić do zniszczenia naszej rodziny. Współpracownicy Bohdana Żakiewicz współpracowali z rządem Bawarii. Pan Bohdan Żakiewicz podał się za Bohdana Bochyńskiego i dlatego sędzia Jacek Pietrzak miał czelność podważyć moje zeznania, gdyż ukradli tekst wykazujący Bohdana Bochyńskiego, który urodził się w Szczekarkowie, a rzeczywistości było to wojsko przy moim dziadku carze Mikołaju II Romanow co dyskwalifikuje sędziów w Toruniu i Gdańsku.

Dowodem zajadłości sędziów oraz Kościoła katolickiego jest próba zniszczenia chrześcijaństwa przez sam Kościół, gdzie znalazło się gestapo i SS. Nie są wykazane przez Kościół katolicki dane osobowe Brunona Bochyńskiego tylko Mariana Bochyńskiego co powoduje ukrycie mojego dziadka i podstawienie Kościoła katolickiego pod nasze mienie do finansowania Niemiec w celu upozorowania , że dziadek zgodził się na finansowanie II Wojny Światowej . Ostatnim elementem jest podstawienie papieża Franciszka pod Franciszka Jana Mazurka na ulicy Nowowiejskiej, gdzie podstawiono dług na całym carskim mieniu podstawiając Brunona Marina Franciszka Bocheńskiego mojego drugiego dziadka jako Franciszek syn muzułmanina podmieniając na kardynała Franciszka Macharskiego zamienianego na Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanowa ojca Brunona Bochyńskiego czyli Aleksego Romanow pod którego podstawiono Aleksandra Bochyńskiego za którego wstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego, a mnie zamieniono na Elżbietę Barbarę Bochyńską do Niemiec. Sąd w Kielcach wykorzystał mój błąd w zapisie komornika Gotfryda Nowak jako Zygfryd i wpisano nowo wykreowane dane jako Zygfryd Ernest podmieniając nazwisko, aby przejść na Ernesta Bochyńskiego i jego dzieci dzieci Elżbietę i Aleksandra.

Elżbieta z domu Bochyńska mieszka w Niemczech dlatego mnie podmieniają przez Toruń i Kielce na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk do podstawienia Elżbiety z Niemiec pod Kanclerz Niemiec i dorabiają roszczenie jako zarzut że mam coś do sądów i innych osób, przy jednoczesnej podmianie moich danych osobowych, dla służb przez oszustów rządowych, którzy wytoczyli wojnę przeciwko cywilom próbując ich wmieszać w finansowanie wojen na Ukrainie i Syrii przez dostarczanie broni wykorzystują moja byłą firmę którą sprzedałam dla Jerzego Kaźmierczyk, dlatego znika NIP firmy a mojego męża powtórnie skazano na fałszywe dane osobowe w zapisie głosowym, aby po planowanym morderstwie wykazać inne dane osobowe. Ponieważ każdy wie, że pochodzę z carskiej rodziny jest zmowa milczenia gdyż pieniądze wykorzystują Żydzi do finansowania wojny ale oskarżając Polskę , za to , ze oddali im 99% do finansowania wojen na świecie , co jest faktycznym powodem finansowania , gdyż Polska w rzeczywistości nie posiada tych środków, gdyż sprzedała się jako paser za 1% mając uczciwie 7% czyli przy oddanie nam środków mili by jeszcze 6 %. Dowidzi to, że służalczość jest głupotą, gdyż mając tak duże pieniądze Polska byłaby potęgą, a tak jest niewolnikiem Watykanu, gdyż z wypowiedzi i informacji wynika, że papież nie jest chrześcijaninem, ale rabinem i nie uznaje łaski Jezusa Chrystusa ani Maryi jako wybranki Boga.

Faszyzm obecny to stosowanie psychologii- psychiatrii i psychotechniki i polega również na zaszczuciu człowieka w środowisku, gdzie wszystko wygląda normalnie, a co powoduje dopisanie ludziom opinii psychiatryczny . W przypadku reakcji na dokonywane zło i oszustwa oraz na ich działanie podmiana dokumentów, manipulacje , aby człowiek zaszczuty nie mógł się obronić. Opinie Psychiatryczne i dopisanie przy w pełni zdrowych aktach medycznych w tym przez lekarzy psychiatrów i Sąd Apelacyjny, że jestem zdrowa, jednocześnie podmieniając mi dane i pozorując ze męża ma inna żonę i dorabiają chorobę psychiczną, co powoduje wykorzystywanie do tego religii aby podjudzając ludzi nie znających do końca prawdy do manipulacji kościołowi dlatego ludzie są mamieni i oszukiwani, jak moja teściowa, która upozorowano w systemie na moją matką, przy jednoczesnym szczuciu aby doprowadzić do zaskarżenia aby przez akta kryminale zniszczyć godność dwóch rodzin i podmienić akta , mojej mamy która zaskarżyła byłego męża Dariusza Pióreckiego, którego podstawiono za Jerzego Kaźmierczyk do banków i znika umowa sprzedaży mojej firmy, która miała duży majątek zawłaszczony przez służby przy pomocy pozowania sprzedaży komornika na zwielokrotnione długi na fałszywe dane na cały kraj aby podstawić tereny mojej rodziny do licytacji pozorując długi, których nigdy nie mieli ale wykorzystano przepis jako podatki na prawie nabytym i mieniu nazywając je porzuconym, nie bacząc na przestępczy system PRL i fakt prześladowania moje rodziny i mordów a obecnie już kradzież dzieci i gwałty do uzyskania właściwego DNA mojej carskiej rodziny pod pozorem pojednania, co jest nonsensem, gdyż jest to nadal terror aby ukryć podstawienie pod Marii Gudewicz, która odzyskała Liski Stare Jucha od Państwa w PRL, a co oznacza podstawienie jej pod jedyną reaktywacje w PRL Rudy Malenieckiej i zamianę do ukrycia tego faktu taranów, tak jak to zrobił Urząd Miasta Starachowice wstawiając Helenę Surma i jej rodzinę, na mienie zakupione przez moich rodziców już w 2001 roku, gdzie włączono bezprawnie zapis, o prośbie sąsiadki o zamianę działki 29 – nie jej, – na działkę 95, – również nie jej , ale dopiero przed zakupem i upozowano, że jest właścicielem mienia mojej babci Anieli Reginy Mazurek działka 29 ul. Nad Kamienna 25 w Starachowicach i podstawiono drogę i pozorowanie wypłaty odszkodowania w miejscu chodniku podmieniając dane przez Urząd Miasta, który para się przestępczą działalnością i podstawił pod garaż sąsiadów prze oszustwa również sądu który oddał w tym celu cześć moje nieruchomość bezprawnie dla sąsiadów w miejscu wejścia aby ukryć przestępstwo przez sprawę sąsiadów o przyłącze wodne i aby przejść na przechodząc na ul. Nad Kamienna 25 co jest przestępstwem. Przestępstwo Sądu i Urzędu Miasta oraz Urzędu Skarbowego, miało być ukryte przez podmianę , mnie za córkę teściów i skazanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawionego pod Jerzego Bochyńskiego z Katowic, który był wpisany jako brat mojego ojca , a który naprawdę nie był nim, ale Jerzym Kaźmierczak, którego Sąd w Toruniu skazał podstawiając osobę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk niszcząc godność również moich nieżyjących rodziców, przez bezkarność Sędziego i ukrycie jego przestępstw za immunitetem aby dokonać wyprowadzenia naszego mienie przez windykację dla rządu na naszym mieniu w tym w Nowego Jorku i Niemczech, a sprawę w Toruniu prowadzono po raz drugi gdyż pierwsza była w Kielcach, a w Toruniu zaistniała aby ukryć reaktywację i aby podstawić Elżbietę, Ewę i Dariusza rodzeństwo z domu Gudewicz udających, że są spadkobiercami zamiast mojego ojca i mojej matki. Upozorowano inne osoby do podstawienie za właścicieli przez fałszywy krąg spadkobierców w Starachowicach i robiąc działy spadku a nas skarżąc czyli prawowitych właścicieli, mimo braku takiej możliwości prawnej pogwałcono prawo czyli prawa nie ma w Polsce i nie jest respektowane przez sądy, W sądach jedynie są potrzebne sprawy sporne do wystawienie spraw rozwodowych jako podział majątku w tym dal SS i dlatego potrzebne są zaskarżenia podmieniając akta pod oszustwa do podmiany tożsamości obywateli aby pozorować, że rodzina jest skłócona o majątek, którego nigdy nie otrzymała, ale rząd upozorował, że oddano go który w rzeczywistości ukradła rząd i służby wojskowe, dla Żydów z Nowego Jorku, ujących wierzących ale nie w Jezusa Chrystusa, aby podmienić chrześcijaństwo na jedną religię judeochrześcijańską. Za ich działanie zamierzano oskarżyć moich teściów i moją rodzinę. Podstawiono dlatego moje dane byłego męża i podmieniono na obecnego męża. Zaskarżenie teściowej spowodowało by połączone przez oszustwa do zaskarżenie mojego męża czyli jej syna i jej córki, które już wyprodukowano pozorując, że mojej mama zaskarżyła mojego męża, co jest absurdem a odwrócenie sytuacji potwierdziło by jedynie oszustwa gdyż akta są potrzebne do podmiany teściowej na moją mamę a mojego męża na mojego ojca przez SKOK, który już przysłał takie dokumenty. Spowodowało by to aresztowanie całej rodziny teściów, przez matactwa Kościoła Katolickiego, Sądów pracujących dla nich, Policji pracującej dla służb wywiadu, co trudno jest zrozumieć ludziom uczciwym jakimi są moi teściowie. Dlatego w nikczemny sposób wykłada się oszustwa w celu wykorzystania jej osoby do manipulacji, w celu wytworzenia przez nią oszustwa do ukrycia oszustw Urzędu Miasta gdzie pracuje jej córka. Celem było skazanie tej rodziny pozując ze otrzymali nasze mienie i dlatego doszło do konfliktu, którego nie była ale były manipulacje ze Starachowic i sądów, nikczemnych ludzi niszczących godność moich rodziców i dziadków. Osławione zdjęcia pani Agaty Dudy, miały symbolizować taniec Krakowiaka w Kanadzie czyli jako uchodźce gdzie dorobiono fałszach hrabiów Tarnowskich i pozorować, że jest emigrantem do podmieniając do Niemiec, gdzie wpisano mojego dziadka brata pozorując, że przeżył aby ukryć zastrzelenie przez księdza w sadzie hrabiego Władysława Tarnowskiego, który nie przeżył i był dzieckiem nie mającym dzieci.

Poprzez kabałę doszło do podmiany tożsamości w bankach ukrywając dane papieża Jana Pawła II czyli Karola Wojtyło podstawiając pastora Karela w Katowicach i Karola Jacka na Ustroń następnie podstawiono Jacka Rękę w Krakowie oraz notariusza Jacka Wojdyło w Katowicach. Szereg podstawień ma na celu zaciemnienie planów właściwych jak podstawienie pod zamach Jana Pawła II zamachu na Ronalda Regana i podmiana zastrzelonego przez księdza w sadzie hrabiego Władysława Tarnowskiego do podstawienia mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego pod zamachowca prezydenta Ronalda Regana w celu zamiany na papieża Jana Pawła II. Celem jest podmiana Władysława Tarnowskiego na Jana Tarnowskiego by pozorować, że mój dziadek został zastrzelony a z drugiej strony podstawić zakład psychiatryczny. Dlatego ksiądz nie wyczytał dziadka w parafii Wszystkich Świętych w rocznice urodzenia dziadka 3.12 1912 roku, a jedynie babcię Aniele Reginę Mazurek pozorując pannę z dzieckiem i podstawiono Waldemara Maksalon za babci męża czyli służby UB upozorowane na rodzinę. Podmieniono moja mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską na Jadwigę na ulicy Nad Kamienną 25 również dopisując jako matka samotnie wychowująca dziecko następnie na ulicy Nowowiejskiej upozorowano jedną córkę Beatę Idziak podstawioną pod Radziwiłł, a na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 sąsiedzi wykorzystali moje dane przez Sąd wpisując PS dla mojej mamy przez Urząd Miasta Starachowice, który miał czelność wykorzystać do tego moje dane osobowe co jest nikczemnością. Celem było ukrycie współpracy w Lecha Kaczyńskiego i papież Benedykta XVI , którzy zawłaszczyli weksel PPH APE Jerzy Kaźmierczyk na 50.000.000,- EUR, dla Banku Technologii Sp. z o.o., który umieszczono w Banku Rezerw Federalnych w USA dopisując dla męża Jerzego Kaźmierczyk skradzione w 1985 roku i 186 roku moje dzieci do Kościoła katolickiego za spadkobierców co ukryto przez aresztowanie męża Jerzego Kaźmierczyk w spawie SO Kielce IIIK 207/07, na zlecenie papieża Benedykta XVI i prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, którzy zawłaszczyli weksle PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w celu ukrycia kradzionych obrazów w Szwajcarii w 2004 roku co ukryto przez SR Opoczno IIKp 425/09 wykazując, że obrazy mają innych spadkobierców kryjąc papieża Benedykta XVI. Sąd Kościelny w Radomiu wydal dekret o zwróceniu się do sądów cywilnych w sprawie mojej carskiej rodziny co oznacza, że próbował ukryć nieprawidłowości Kościoła przekupując do sądu cywilnego czego konsekwencją była spawa w SO Toruń IIK 164/11 jako powtórka z SO Kielce IIIK 2007/07 tym razem na zlecenie papieża Franciszka wbrew artykułowi 17&7 co oznacza, ze papież Franciszek jest zamieszany w kradzież dzieł sztuki mojej rodziny co spowodowało zamordowanie moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich przez wykorzystanie lekarzy działających na zlecenie służb wojskowych. Z tego powodu prokuratura nie mogla odnaleźć weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zdeponowanego w Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku. Telekomunikacja podmieniła moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Bochyńską i podstawiła moją teściową, aby ukryć morderstwo mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na zlecenie Kościoła katolickiego w tym papieża Franciszka, który jako generał zakonu Jezuitów wykorzystał dokumenty Józefa Tarnowskiego z Posados na granicy Argentyny i Brazylii wykorzystanych przez Kościół katolicki w Końskich co reaktywacji Rudy Malenieckiej i Starachowic przy pomocy moich skradzionych dzieci w 1985 i 1986 roku co spowodowało kradzież dla Kościoła przez sądy polskie ziemi naszej naszej carskiej i książęcej rodziny czego przykładem jest sprzedaż Pałacu w Niezdowie przez zakonnice i innych pałaców podstawiając moją córkę Anne Piórecką za spadkobierce po Jerzym Kaźmierczyk w celu podstawienia służb wojskowych, które za płac zapłaciły naszymi pieniędzy co daje 200% zysku tak jak wykazują dokumenty Donau-Dnepr zamkniętej firmy w 2004 roku co dowodzi, że Kościół katolicki uczestniczył w wyprowadzeniu jednej religii oszukując miliony wiernych w celu odbudowy III Rzeszy Niemieckiej podstawiając Horst Seehofer pod Horst Kaźmierczak jako program pornograficzny na Lipie Henryk Szyb 1 na terenie SOF-ART Sp. z o.o., gdzie wpisano spadkobierców jako reaktywacja Rudy Malenieckiej w 1985 roku.

Upozorowano Ireneusza Utnickiego na Ireneusza Wasilonek wojskowego z dawnego zarządu MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. , który bezprawnie został wezwany do SOF-ART Sp. z o.o. łącząc z drugą spółką przez Kielce podmieniając na sprawę prokuratury Ds V 56/07/Sp, aby przejść na sprawę Heleny Surma na wodę INs 56/10 , aby podstawić pastora Utnickiego na Pensylwanię pod wytworzonego zleceniodawcy zamachu na Erdogana przez wykorzystanie adresu jego dziecka w USA. Wykorzystano również sprawę SR Tarnów V GC 57/16 , który podmienił świadomie i celowo adres Miedzna Drewniana 244; 26-307 Białaczów na Białaczów 244, 26-307 Miedzna Drewniana co jest oczywistym oszustwem w sprawie z dnia 16.03.2016 roku dotyczące terminu 27.04.2016 rok, aby odnieść się do miesiąca śmierci moich rodziców oraz ślubu i pogrzebu taty. Podstawiono w Ożarowie herb mojej rodziny Rawicz co połączono z pacyfikacją w Ożarowie przez siłę i przemoc użytą do obrony prawa własności przez fałszywych właścicieli. Fakt, że ta własność jest wynikiem kradzieży nie jest już argumentem, gdyż DNA moich wnuków z gwałtu córki miało ukryć oszustwo sądu. Wyrok sądu w Toruniu IIK 164/11 jest tego dowodem nie tylko zgrabienia mienia, ale również skazanie właściciela, zniszczenia godności naszych rodzin przez okupantów w sądzie.

Zamierzano podstawić świnię dla Donald Trump, aby podstawić pod PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk jako finansowanie Donalda Trump z zakupu samolotu przy udziale Sławomira Tatarka promowanego przez Kościół katolicki parafia Świętej Trójcy, gdzie upozorowano go za rodzinę moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich co połączono z działaniami Anny Karcz w Filadelfii łącząc z Ostrowcem Świętokrzyskim skąd pochodziła oraz połączono Romanem Musiał podstawionym pod Romana Polańskiego, aby ich podstawić pod Roman Bochyński jako sprawa SOF-ART Sp. z o.o. w SO Kielce IXKa 280/12 , gdzie wykazałam dziadka Brunona Bochyńskiego jako Romana właściciela Zakładów Starachowickich co zamieniono na Marian Bochyński w Kościele katolickim i zamieniono dalej na Marię Bochyńską podstawiając fałszywych spadkobierców po Marii Gudewicz, którą upozorowano, że jest córką księżnej Marii Lubomirskiej zamienionej na Marię Romanow w Nowym Jorku na wyspie Governors Island. Dlatego Maria Gudewicz czyli służby wojskowe jako ciocia nie zwróciła zdjęcia mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej na koniu podstawiając program Horst pornograficzny i premiera Bawarii Horst Seehofer.

Celem tych działań było zdyskredytowanie Donalda Trump przed wyborami na prezydenta USA przez sztab wyborczy pani Clinton przy współpracy z Kościołem katolickim. Z tego powodu podjęliśmy z mężem decyzje o zgodzie na legalne finansowanie w Nowym Jorku z depozytów carskiego złota kandydata prawicy Donalda Trump, aby wybory były uczciwe w celu naszego uwolnienia i naszych rodzin z niewoli faszystów, którzy opłacili komunistów i prawicowy rząd w Polsce. Aby uwolnić nasze dzieci z rak faszystów wydziedziczyliśmy dzieci, aby nie były zabawką w rekach władz. Z tego powodu mienie oddane dla Kościoła katolickiego przez posłużenie się Anną Piórecką i Michałem Pióreckim musi podlegać zwrotowi przez Kościół katolicki., który opłacił sędziego w Toruniu i Gdańsku, którzy zaakceptowali fabrykowane akta i fałszywe zeznania, a nawet sędzia Wojciech Pruss wytworzyć fałszywe zeznania świadków twierdząc, że zaprzeczyli arystokratycznemu pochodzeniu mojego taty Józefa Bochyńskiego czemu świadkowie zaprzeczyli co już jest jawnym naruszeniem dóbr osobistych i prawa przez sędziego, którego słowom zaprzeczył pisemnie Paweł Krzymowski w SR Toruń IIK 467/15 a nawet Bohdan Żakiewicz w Warszawie SR Warszawa IIIKo1994/14. Sędzia Jacek Pietrzak określił, że mąż nie miał zamiaru dostarczyć mosiądzu w sytuacji, gdy już wyjaśnił sprawę i przyznał się do winy ze względów politycznych, gdyż został zatruty w Szwajcarii, gdzie dokonano działu spadku pozorując , że nie żyjemy dokonując kradzieży dzieł sztuki oraz weksla PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk , który posłużył do zakupu METRON SA , przez pobranie depozytów carskich co ukryto przez fałszywe zeznania Mariusza Kołodzińskiego pozorującego dług wobec Czesława Daleszak za styropian, którego żona Lidia Daleszak zakupiła działkę, którą sąd odmówił uznania sprzedaży i podstawiono przez sprawy Dz.Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11 jako spadkobierce po moich dziadkach na ulicy Nowowiejskiej, aby ukryć dział spadku przez premiera Romana Jagielińskiego w 2001 roku na Hucie Ostrowiec Świętokrzyski przy udziale Czesława Daleszak, którego podstawiono jako spadkobiercę carskiego majątku dla Kościoła katolickiego , który zawłaszczył 50.000.000, -EUR w 2004 roku z APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii i skazano właściciela Jerzego Kaźmierczyk z zaskarżenia Czesława Daleszak z 2004 roku jako sprawa SO Kielce IIK 207/07 na skutek oszustwa papieża Benedykta XVI i Lecha Kaczyńskiego podstawiając spadkobierców na firmie męża. Skradzione pieniędzy od 2005 roku, pozwoliły dla PiS na zdobycie władzy w Polsce, która zależna jest od Watykanu przez finansowanie jako działy spadku wykorzystując moje skradzione dzieci jako spadkobiercy żyjącego męża Jerzego Kaźmierczyk co jest stosowaniem faszyzmu przez Kościół katolicki. Mariusz Kołodziński pobrał pieniądze 100.000,- PLN , następnie 20.000,- USD oraz 30.000,- PLN o 14.000,- PLN były to przelewy bankowe poza dolarami, które otrzymał na podstawie umowy do uruchomienia dostaw towarowych co ukrył prokurator narażając męża na straty finansowe przez akceptację fałszywych zeznań uniemożliwiając odzyskanie pieniędzy i zakupionej firmy METRON SA przez Bohdana Żakiewicz jako pełnomocnika za wartość księgową 35.000.000,- PLN podstawiając pana Pilarskiego Lecha Benedykta i Rzeszotarski Paweł Andrzej pod zakup od syndyka majątku za pomniejszoną cenę od wartości księgowej 35.000.000,- PLN co spowodowało utworzenie spółek na kapitale dłużnym i podstawienie Watykanu pod windykację trwającą 12 lat weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Miało to zostać odwrócone po naszej likwidacji na windykację Kościoła katolickiego w Polsce przez służby wojskowe w celu ukrycia carskiego mienia wydanego dla Kościoła katolickiego jako jedna religia. Lider Światowy jest młodszym człowiekiem od papieża Franciszka toteż zostałby papież windykowany jako oszust a Polska zlikwidowana jako winna morderstwa rodziny carskiej zagrażająca pokojowi światowemu. Postępowanie dwóch papieży miało zostać odniesione do dwóch starców i Zuzanny w Księdze Daniela, którzy umówili się aby ją bezprawnie oskarżyć za co zostali ukarani. W tym celu wykorzystano Zuzannę Maksalon córkę skradzionej Anny Pióreckiej podstawionej pod moje dane osobowe w Szwajcarii Bożena Piórecka z 2005 roku do spółki APE-CH GmbH w Zug. Zamieniono Zuzannę Maksalon na Zuzannę Dąbrowską , aby połączyć z Romanem Sanguszko i rodziną Dąbrowskich w Krakowie. Pracownik SOF-ART Sp. z o.o. powiesił się według informacji, a jego dane osobowe były potrzebne na Bohaterów Westerplatte 1/2A dla pani Danuty Gibalskiej jego rodziny wykorzystanej dla Danuty Wałęsa następnie pana Zabawskiego podstawiono Kingę Zabawską podstawioną pod Kingę Duda co podstawiono pod Danutę Grabowską w Białymstoku. Obecnie następuje próba zamiany mnie na małą dziewczynkę , aby upozorować mnie na fikcyjną osobę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pozorowaną na córkę Bożeny Bochyńskiej z Warszawy.

Cyt „ Razem z Niemcami” autora Jerzy Eligiusz Wieluński strona 76 „Mimo wszystko największym zagrożeniem dla polski nie są Niemcy, ani UE , ani ktokolwiek inny. Nie Żydzi, którzy są wszędzie, jak pisze „Polityka”. Największym zagrożeniem dla Polski jest żenująco niskie poczucie polskości, a nawet antypolskość wśród obywateli RP. Jest to sprytnie wykorzystywane do obcych celów”

Mojego męża skazano w Toruniu W SO Toruń IIK 164/11, aby zrealizować to co Polska już zrobiła zasłaniając się moją i męża rodziną. Po prywatyzacji przedsiębiorstwa w Polsce dokładniej: po ich rozgrabieniu przez tutejszych i obcych po doprowadzeniu całej III RP na skraj zapaści ekonomicznej, może nadejść czas sprzedaży w obce ręce sprywatyzowanej Polski. Czy hierarchia Kościoła w Polsce i określone polityczne poprawne instytucje katolickie, jako związane z państwem obcym (tzn Watykan) miały by podczas takiej transakcji status eksterytorialności. Bardzo ciekawe , czy w konkordacie jest już jakoś zapisane na wypadek sprzedaży Polski dla państwa trzeciego?

Podstawiono wszędzie Królów pod Marka Król na Kanadę , Przemysława Król na Włocławek i innych podstawionych pod Czuba , aby przejść na grabarzy polskiego narodu odnosząc się do królików papieża Franciszka jako krollicząt cytuję str 78 „A co do owych krollicząt jeszcze kilkanaście lat temu nawet sam Herr Heinrich Kroll, jako zawsze lojalny obywatel PRL, jako Henryk Król się podpisywał i nie tak bardzo się chwaląc rzekomo niemieckim pochodzeniem, bo nie było to w modzie. Niezbyt przyznawała się do swoich korzeni – jakże głęboko już wrosłych w polska ziemię. A teraz? Przez kurtuazję nie wytykam już tego czy tamtego jego krollewskiej wysokości. Oznacza to podstawienie pod moja cesarską rodzinę jako Radziwiłł na Niemcy i kryjąc podmianę córki Henryka Nowak i Barbary Nowek czyli pani Iwony Makuła pod Iwonę Wróblewską i Iwonę Utnicką podstawionych pod Kościół ewangeliczny Scheiblera w Łodzi, aby podstawić ojca Kanclerz Niemiec Angeli Merkel pastora Kasner. Dowodem zdrady Polski jest odmowa zwrotu zamku Czocha i oddanie na rzecz Skarbu Państwa( Watykanu) pozorując, że rodzina nie żyje. Należy przypomnieć sobie o państwie Połabsko-Nadodrzańskim o który Polska ma obowiązek, Polska prawica się upomnieć cytuję 79 „ Lud we wzmiankowanym euroregionie zawsze był prastary, słowiański. Obecnie, atoli nie z własnej winy, lekko się jeno zgermanizował. Nic to nie szkodzi. Mogli sobie Żydzi przypomnieć o państwie swoim własnym, którego nie mieli przez lat 2000, to i my, Polacy, możemy sobie o naszym państwie Połabsko-Nadodrzańskim przypomnieć, rękawy zakasać, i wziąć się do roboty! Lepper późno niż wcale.”

Podstawiono mojego ojca jako Józefa Bocheńskiego z matki Vogel, aby podstawić Henryka Ptasznik inaczej króla Henryka I i cesarza Niemieckiego 916-936, który założył dynastie saksońską w Niemczech. Mordował on i grabił grody słowiańskie i uprowadzał w niewole co powtórzył Kościół katolicki kradnąc do reaktywacji Rudy Malenieckiej moje skradzione dzieci i mordując moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich. Cytuję 186 str „ Na targowiskach saskich sprzedawano niewiasty i dzieci słowiańskie jak bydło. „Liberalne władze dzisiejszego Zgorzelca planują utworzenie jednego wspólnego miasta razem z niemieckim Görlitz, a w Görlitz jest szpital, gdzie niemiecka firma farmaceutyczna werbuje polskich i czeskich ochotników, którzy by za 1500-2000 marek nimieckich zgodziliby się być królikami doświadczalnymi do wstrzykiwania niewypróbowanych leków.

Str 188 „ Co pewien czas niektórzy spośród tych najbogatszych okazują się przestępcami. Nic więc w Polsce nie oddziela świata władzy od świata przestępstwa. Oto jeszcze jedna wspólnota”

Upozorowano, że mamy dostęp do pieniędzy i skazano męża za działania rządu i Kościoła przy jednoczesnym ograbieniu nas ze wszystkiego.

Z tego powodu wpisano mojemu mężowi w SO Toruń IIK 164/11, że jest niebezpieczny dla ekonomii kraju, gdyż Watykan sprzedał Polskę mordując polskich kapłanów przez wykorzystanie skradzionych moich dzieci do Kościoła jako spadkobierców, których również wydziedziczyłam co powoduje konieczność zwrotu przez Watykan zagarniętej ziemi Polskiej. W Niemczech określono, że Polacy mogą pełnić służbę wojskową co określono jako specjalne jednostki składające się z kryminalistów.

Dariusz Gudewicz jest już w czwartym związku małżeńskim i osobiście stwierdził, ze jego obecne żona Lena Gudewicz ma ogromne posiadłości ziemskie pod Toruniem, i jest cudzoziemką co stoi w sprzeczności z prawdą ale jest wyprowadzeniem królewszczyzn na cztery żony. Wystarczy sprawdzić jego czety żony i zobaczyć w jako sposób wyprowadzano mienie carskiej mojej rodziny i książęcej w tym w Toruniu na Lenę Gudewicz, gdyż podstawiono ją pod moje dane osobowe i podmieniono mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk do windykacji przez Pawła Krzymowskiego udającego, że ma nasz rodziny herb Ślepowron. Oznacza to, że Sąd w Toruniu zaplanował ukrycie kradzieży dokonując podstawienia fałszywych opinii psychiatrycznych i zeznań świadków, aby ukryć kradzieże minionych lat, gdyż nie przebywałam w Toruniu, dlatego podmieniono moja firmę AKMA na Białystok i znika kapitał początkowy w ZUS aby podmienić moja tożsamość co już ujawniono w rozmowie co sąd ukrywa jako niezgodność PESEL.

Obecnie wydano regon do nowej firmy IMPERATOR ROMANOW dla obcej osoby co wskazuje na obroty rządu na naszych firmach i zamiar skazywania nas i naszych rodzin. IPN Kraków w piśmie do mnie znak OIKr-061-14(4)/15 data 2015-05-20 miał wykorzystać dla Bożeny Bochyńskiej z Warszawy z Uniwersytetu Warszawskiego a papieża Franciszka powielając na papieża Franciska co połączono z Klasztorem na Jasnej Górze dziękując mi za zaufanie i skazując męża w Toruniu a moje zeznania traktując jako pozostające w sprzeczności z wiarygodnym i udokumentowanym materiałem dowodowym, ale jako niewiarygodne przez dorobienie opinii psychiatrycznej. Takie uzasadnienie dowodzi, że materiał dowodowy spreparowano ukrywając istnienie spółki METRON SA i nie odnosząc się do niej, gdyż Bohdan Żakiewicz wykorzystał dane mojego męża i nasze środki rodowe do kradzieży oskarżając nas, niszcząc godność moich rodziców. Celem było wykorzystanie zapisów telekomunikacyjnych , gdzie teściową podmieniono za moją matkę , jednocześnie zamieniono siostrę męża na moją córkę. Taka podmiana rozmów, aby masoneria ukryła kradzież oskarżając nasze rodziny, których własne ich słowa miały świadczyć przeciwko nam, aby pozbawić nas mienia. Sędziowie nie zwrócili uwagi, że tworzone przez nich w USA listy dłużne są kradzieżą i muszą odpowiadać , gdyż nie maja immunitetu nie jest to respektowane w USA i Szwajcarii tym bardziej, ze użyto kradzionych pieniędzy na wojnę określoną jako ludobójstwo. Mała wiedza sędziego nie świadczy o tym, że dane fakty zaistniały a jedynie świadczy o niskim poziomie intelektualnym obecnych elit, które wiedzę traktują jak chorobę psychiczną, aby ukryć swoje braki i dokonywane przestępstwa. Dowodem jest podstawienie do sprawy o jedną fakturę sprawy już zakończonej pana Rzeszotarskiego i Pilarskiego co stoi w sprzeczności z materiałem dowodowym i fakturą mojego męża oraz brakiem kompetencji sędziów, którzy nie sprawdzili przelewów bankowych oraz faktu operowania na firmach męża co było zgłoszone do prokuratury i odmówiono prowadzenia określając, że banki nie udostępniły danych przy jednoczesnym skazaniu mojego męża co jest dowodem kradzieży w Toruniu od wielu lat co próbowano ukryć przez geotermię, aby połączyć Bohdana Żakiewicz z Radio Maryja i dalej przez Gwiazdę Ewangelii ukryć wyprowadzane mienie na fałszywy krąg spadkobierców, podstawiając dzieci moje skradzione do Kościoła katolickiego podstawiając pod fałszywych hrabiów Tarnowskich na Kanadę. Wyprowadzanie miało miejsce z depozytów w Banku Rezerw Federalnych jako sponsorzy świątyni Gwiazdy Ewangelii, aby pozorować dawne rody, które były fundatorami budowy świątyń w tym Katedr z mocy carskiej rodziny i królewskiej. Dziś kabałą babilońską w Kościele deprawuje się młodzież pozorując sprawiedliwość bez łaski w Jezusa Chrystusa którego Żydzi nie uznają, tworząc w Kościele kabale pozorując ją na ducha świętego, którego nie mają. Uzasadnienie sędziego Jacka Pietrzak dowodzi, że prokuratura Toruń i Sąd Okręgowy w Toruniu jako Okresowy sfabrykował dokumenty i zeznania świadków w celu ukrycia handlu moimi wnuczkami z carskim DNA udając, że nie wie o co chodzi i próbując ukryć swoją niewiedzę za opinia psychiatrycznymi przez oszustów sądowych i lekarzy łamiących podstawowe prawo przede wszystkim nie szkodzić, co jest obecnie pogwałcone a sądy są miejscem ochronny interesów mafijnych rządu.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s