Definitywne rozliczenie się z państwem polskim rodziny carskiej

Scanned-1

Starachowice na dzień 07.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Definitywne rozliczenie się carskiej rodziny z państwem polskim

Z powodu użycia naszego wizerunku przez METRON SA oraz kradzieży pieniędzy do Norwegii i Grecji przez wpisanie Bohdana Żakiewicz jako spadkobiercy do sprawy INs 956/10 w SR Starachowice przez Waldemara Maksalon, który z wywiadem wojskowym podmienił sprawę SO Kielce IX Ka280/12 ukrywając kradzież 10.000.000,- PLN w Końskich przez podstawienie służb wojskowych w Końskich na windykację SOF-ART Sp. z o.o. SR Kielce IIIK131/11, gdzie włączono sprawę przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej SO Kielce IC 2627/10 do windykacji podstawiając Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z 28.06.2006 roku. Wnosimy o rozliczenie finansowe skradzionej ziemi w Toruniu, królewszczyzn przez podstawienie Dariusza i Leny Gudewicz, i Marii Gudewicz do Banku Rezerw Federalnych w USA jako spadkobiercy Wacława Bocheńskiego do kradzieży depozyty złota i obrazów w Szwajcarii przez Bohdana Żakiewicz w 2004 roku, który posłużył się skradzionym wekslem PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk nas kwotę 50.000.000,- EUR od akredytywy w Landes Banku do ukrycia kradzieży w Szwajcarii przez wypełnienie weksla przez Bank Technologii Sp. z o.o. w Kielcach co złożone zostało do prokuratury i sądu w Kielcach, a służyło do zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz SA, który zbankrutowano przez upadłość w celu ukrycia kradzieży pieniędzy przez Bohdana Żakiewicz, który powtórzył kradzież lokując pieniądze w METRON SA w Norwegii i METRON SA w Grecji.

Doszło do zaskarżenie mnie w SO Toruń IIK 164/11 przez prokuratora podającego się za przedstawiciela skarbu państwa w prywatnej spółce posługującego się sfabrykowanymi dokumentami przez bezpiekę w PRL z IPN w których moją żonę Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniono na żonę jej ojca Józefa Bochyńskiego co spowodowało podstawienie mojego teścia pod moje dane osobowe Jerzy Kaźmierczyk i zamianę osób wstawionych przez wywiad na Rudę Maleniecką jako jedyną reaktywację w PRL na moją spółkę SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 co spowodowało kłamstwo sędziego Wojciecha Pruss, że nie posiadam majątku wartego 6,- milionów złotych i podstawiono na teren spółki fałszywych spadkobierców czyli służb wojskowych kryjących tajną reaktywację w Rudzie Malenieckiej w 1985 roku. Podstawiono żołnierzy, którzy posługując się dokumentami naszej rodziny pobrali dzieła sztuki z Wawelu i miecz paradny co jest dowodem decyzji zwrotu carskiego mienia. Doszło jednak do fałszowania danych osobowych w Starachowicach przez byłego prezydenta Sylwestra Kwietnia, który stwierdził, że ma własnych spadkobierców rodziny carskiego i takimi dokumentami posłużył się sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11 i sędzia Jacek Pietrzak w SA Gdańsk IIAKa3/16, gdzie stwierdził, że zeznania moje są w sprzeczności z materiałem dowodowym, który był przygotowany na fałszywych aktach bezpieki z PRL, która pobierała pieniądze z Banku Rezerw Federalnych przez zamianę Mariana Bochyńskiego na kobietę podstawiając Marię Gudewicz z Białegostoku wykazując DNA przy pomocy kradzionych dzieci w Starachowicach pozorując ich śmierć po porodzie. Wystarczy porównać, że obrazy z Muzeum w Radomsku pobrane przez Grażynę Kulczyk należące do Pałacu w Kruszynie i sprzedaż Pałacu w Niezdowie przez zakonnice służki co oznacza podstawienie zakonnic z Sandomierza i pani Grażyny Kulczyk pod jedną osobę skradzioną Annę Piórecką ukrytą w zakonie w Kościele katolickim w sytuacji , gdy oba Pałace były własnością jednej osoby księżnej Marii Lubomirskiej matki mojego teścia Józefa Ludwika Bochyńskiego co mataczył Kościół katolicki. Sędzia nie dokonał badań DNA wstawiając opinię psychiatryczną podważającą arystokratyczne pochodzenie mojego teścia w sytuacji , gdy już w 1985 roku dokonano reaktywacji Rudy Malenieckiej co ukryto na mojej spółce SOF-ART Sp. z o.o. pozorujać moja i żony śmierć w 2005 roku w Szwajcarii, gdzie nas otruto i dokonano działu spadku na moje spółce wstawiając spadkobierców , którzy przez windykacje bez odpisywania długu pobierają pieniądze. Przykładem jest prezentacja precjozów carskich przez premier Ewę Kopacz, do których bank PEKAO odmówił nam dostępu twierdząc, ze konto żony na nazwisko Bożena Piórecka nie istnieje , ale jednocześnie w Łodzi dokonywana jest windykacja na tym koncie, które stało się przedpłatowe co powoduje , że jest zasilane z carskich depozytów i windykacja nie jest odpisywana co stało się w METRON SA, gdzie świadek stwierdził, ze Bohdan Żakiewicz posiadał pieniądze z Donau-Dnepr. Dowodzi to, że posługiwał się carskimi depozytami, gdyż firma Donau-Dnepr została zamknięta w 2004 roku natomiast w 2005 roku dział spadku na mojej firmie APE-CH GmbH po naszym otruciu doprowadził do wyprowadzenia pieniędzy do Traga Banki w Anglii. Dowodzi to, że wyrok w sprawach SO Toruń IIK 164/11 i SA Gdańsk IIAKa3/16 służyły wytworzeniu windykacji bez odpisania długu czyli kradzieży przy pełnej świadomości sądu, gdyż przedłożyłem dokumenty urodzenia Marina Bochyńskiego z Archiwum w Lublinie używane w Banku Rezerw Federalnych w USA co ukryto w Sądzie w Toruniu. Uruchomiliśmy do kraju 200.000.000,- EUR i wystawiliśmy zgodę na uruchomienie 24.000.000.000,- EUR na odbudowę majątków naszej rodziny co skradziono nie mogąc rozliczyć 300.000,- PLN posługując się fałszywymi zeznaniami Mariusza Kołodzińskiego, który pobrał 100.000,- PLN, 20.000,- USD i 30.000,-PLN i 14.000,-PLN wystarczy sprawdzić przelewy czego nie zrobiono bo bank PKO BP został zakupiony z przelanych naszych pieniędzy do Polski, ale wpisano fałszywych spadkobierców na teren spółki SOF-ART Sp. z o.o. i dokumenty tej spółki podstawiono do sprawy SO Toruń IIK 164/11 podmieniając firmę zamknięta od 8 lat PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Działy spadku w bankach dokumentowały legalności przelewu przelewów dużej wielkości.

Matactwo SO Toruń IIK 164/11 i SA Gdańsk zostało ukryte oszustwem Sądu Rejonowego w Starachowicach Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 400 6/11, gdzie wytworzono, że jedyną córką moich teściów była Beata Idziak, co jest oszustwem i podstawiono Lidię Marię Daleszak jako córkę teściów co jest oszustwem w celu ukrycia oszustw SO Kielce IIIK 2007/07, gdzie sąd nakazał rozliczenie finansowe , które nie może być zrealizowane, gdyż w bakach wpisano w 2005 roku dział spadku co jest oszustwem, które kryło kradzież obrazów 2004 roku przez Bohdana Żakiewicz. Reaktywację w Rudzie Malenieckiej ukryto przez podstawienie mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk pod jej mamę Filomenę Bochyńską zgodnie z aktami bezpieki co spowodowało podstawienie moich danych pod teścia Józefa Bochyńskiego i zamianę na jego przybranego brata Jerzego Bochyńskiego, którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak. Z tego powodu sędzia Wojciech Pruss odczytał w wyroku Jerzy Kaźmierczak i Dariusza Kaźmierczak , gdyż na dwie osoby dokonano windykacji kwoty 35.000.000,- PLN na wekslu PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w celu utworzenia dwóch firm METRON SA w Norwegii i Grecji pobierając za każdym razem 35.000.000,- PLN wartość księgową METRON SA.

Wydanie decyzji o moim aresztowaniu dwa razy w tej samej sprawie wbrew artykułowi 17&7 w SO Kielce IIIK207/07 i SO Toruń IIK164/11 w sytuacji, gdy w Kielcach udokumentowałem własność wyspy Governors Island jako majątek carski nieobjęty udokumentowany jest błędem sądu i powoduje konieczność rozliczenia finansowego zgodnie z SO Kilce IIIK 207/07 powodując zwrot nadpłaconych kwot przez kradzież urzędników państwowych nie odpisując długu.

Wydanie nakazu aresztowanie i pobytu w wiezieniu od 30.08.2016 roku przez Sąd Okręgowy w Toruniu IIK 164/11 jest jednoznacznym stwierdzeniem zakazu dla państwa polskiego i Kościoła katolickiego korzystania z carskiego mienia, określając te instytucje jako przestępców, które znieważył moich rodziców oraz zhańbili Order Orła Białego mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli Aleksego Romanowa. Aresztowanie w SO Toruń IIK 164/11 nie zwalnia państwa polskiego i Kościoła katolickiego z konieczności zwrotu skradzionego mienia i uwolnienia porwanych dzieci oraz wnuków z gwałtu w zakonie. Decyzja o aresztowaniu członków naszej rodziny jest decyzją całego narodu, gdyż prezydent milczał będąc kawalerem Orła Białego tak jak mój dziadek. Decyzja jest ostateczna co powoduje zakaz dla banku Rezerw Federalnych w USA wypłaty pieniędzy dla Polski i Kościoła katolickiego na całym świecie oraz wszystkich innych banków, które korzystają z carskich i książęcych depozytów naszej rodziny.

Zamordowano mojego pradziadka cara Mikołaj II Romanow w Polsce w 1924 roku, zagłodzono mojego drugiego pradziadka księcia Franciszka Glińskiego, który był więziony 8 lat w Twierdzy Przemyśl Fort XIII i zmarł w 1923 roku na którym zrobiono podmianę akt i dział spadku na majątku carskim we Francji w 1923 roku, zamordowano moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich, czego dowodem są skradzione pieniądze przez skarb państwa i prezentowane precjoza carskie przez premier Ewę Kopacz.

Załącznik

  • Termin stawienia się do więzienia dwa razy w tym samym zakresie co jest złamaniem prawa i pogwałceniem praw człowieka , gdyż tak traktuje się prawdziwą arystokrację w Polsce. Należy zaznaczyć, ze wyrok wykazuje jedno imię a uzasadnieniu dwa imiona, aby wytworzyć dwie osoby wykazując wyrok. Oznacza to, ze zamierzano wykorzystać adwokata z Urzędu do jednego wyroku na adres Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie bezprawnie wpisano męża dane za życia moich rodziców, gdzie wówczas nie mieszkał oraz drugi wyrok na adres Miedzna Drewniana 244, aby podzielić na Gdańsk jako IIAK3/16 i Toruń IIK164/11 jako dwie osoby Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Toruniu a Jerzy Kaźmierczyk w Gdańsku co jest rozbieżnością z wyrokiem, w którym nie wykazano numeru PESEL. Sędzia Jacek Pietrzak osobiście przy mnie na sali określił, że przysługuje mężowi kasacja czego nie wykazano w piśmie z Torunia. Matactwa sądu w Starachowicach wykazują, że mąż już wcześniej został pozbawiony wolności co wynika z zmataczonej korespondencji Prezesa Sądu Starachowice co jest zbieżne z działaniami w Toruniu, oraz podmianą moich danych na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk w Toruniu , Starachowicach i Kielcach co jest powodem dorabiania opinii psychiatrycznych, aby pozorować, że mąż ma inną żonę jako Elżbietę z Torunia i Skarżyska do czego odwołują się również inne osoby jak prokurator z Końskich , który mówił o istnieniu spraw w Skarżysku, które nie prowadziliśmy co oznacza, że służby wojskowe prowadziły za nas w rożnych miastach.

  • Wyroku sądu w Gdańsku IIAKa3/16 i odbudowa METRONU w Gazecie Pomorskiej

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Gdańsk

Ziobro

Flaga RomanowRodzina carska zrobiła wszytko co jest możliwe w mocy człowieka, ale wszystko ukradziono nastając na nasze życie i dorabiając próbę samobójczą dla mojego męża , której nie było, a którą zamierzali zrealizować, a mnie podmienić tożsamość przez zakłady psychiatryczne.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s