Dekomunizacja Powązek połączona z dekomunizacją cmentarza na Governor`s Island w Nowym Jorku

Starachowice na dzień 07.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Dekomunizacja fałszywych spadkobierców rodziny carskiej w Polsce i USA

Sprawa Leszka Pilarskiego i Pawła Rzeszotarskiego oraz mojego męża Jerzego Kaźmierczyk to sprawa kradzieży mienia mojej rodziny przy udziale Sąd w Toruniu IIK 164/11, aby dorobić długi do wielokrotnych pod-spółek na kapitale dłużnym powielając długi na fałszywe dane osobowe w zapisie głosowym nagrywając oszustwa przez sędziego na bazie sfabrykowanych dokumentów przez prokuraturę do wydobycia wielokrotnie pieniędzy z okradanych depozytów carskich. Dlatego nie spłacono zobowiązań METRON SA do kradzieży i podstawiono fałszywy krąg spadkobierców do tworzenia tzw bazy jako podstawowej firmy, aby jej nie było widać. Jest nią METRON SA dla którego była prowadzona sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem, ale na pod-spółkach wytworzono dla oszustów jak Pilarski dłużników, którzy pozorują spłatę dawnych zobowiązań METRON SA, okradając nas i podważając zaznania, a biorą pod uwagę ludzi z amnezją jak Mariusz Kołodziński, który nie zwrócił pobranych pieniądze i nie dostarczył towaru powołując się na dostawy Czesława Daleszak w 2004 roku styropianu, aby podmienić akta sprawy z SO Toruń IIK 164/11 na SO Kilce 207/07 ukrywając kradzież obrazów na kwotę 50.000.000,- EUR przez skarżących w Kielcach oraz terenu SOF-ART Sp. z o.o. o wartości 6,- milionów PLN, gdzie skarżący podali się za spadkobierców carskiej rodziny co określił Mieczysław Zamelski jako czyste resortowe pieniądze, za które nabyto GBC Centrostal Bydgoszcz SA, którego oddziały znajdowały się na terenie Torunia, którego obecnie ogłoszono upadłość, aby ukryć kradzione pieniądze. Najście ABW na wniosek Prokuratury Toruń na dom mojej mamy doprowadziło do jej śmierci, a mojego męża Sąd wpisał na mieszkanie mich rodziców w 2007 roku , do Starachowic w celu podstawienia do ukrycia reaktywacji Rudy Malenieckiej i Starachowic ale i METRON SA przez podstawienie oszustów, którzy jak Bohdan Żakiewicz zaskarżył męża, aby doprowadzić do kolejnych windykacji kradnąc moja wygrana sprawę SO Kilce IXKa 280/12, aby ją podmienić wraz danymi osobowym dla gestapo i SS, dla którego pracuje Bohdan Żakiewicz przy poparciu Polskich elit.

Panią Staniszewską podstawiono pod dawnych sąsiadów na ulicy Nad Kamienną 25, aby podstawić pod rekonstrukcję Krzyżaków, gdzie podstawiono skradzioną Annę Piórecką pod Janinę Sznajder, która kupiła ode mnie mieszkanie na Konstytucji 3-Maja. Następnie podstawiono pod rodzinę lekarzy i podstawiono Marię pod Marię Bochyńską oraz Bartłomieja pod Bartłomieja Pikul, aby podstawić działy spadku w Nowym Jorku na cmentarzu na wyspie Governors Island co połączono z dekomunizacją Powązek. Świadczy to o powiązaniu osób pochowanych na Powązkach z cmentarzem na wyspie Governors Island jako działu spadku na carskim mieniu. Wykorzystano dane osobowe rodzin pochowanych na Powązkach do systemów bankowych w USA podstawiając agentów wojska o tych nazwiskach do pobrania pieniędzy jako spadkobierców carskiego mienia. Z tego powodu nasza prośba jako właściciela wyspy o przeniesienie cmentarza przez Miasto Nowy Jork spowodowało próbę ukrycia przeniesienia części ciał z Powązek jako dekomunizacja w Polsce, która przez windykacje weksla męża Jerzego Kaźmierczyk kradnie pieniądze w USA przez sprawę METRON SA w Toruniu ukrywając firmy w Norwegii i Grecji, a w Toruniu prowadząc windykacje bez odpisania długu co jest oszustwem sądu i banków.

Spowodowało to podstawienie pod rodziny osób pochowanych na Powązkach agentów wojska , którzy przy pomocy sądu i prokuratury dążyliby do eliminacji czyli morderstwa prawdziwych członków rodzin przez agentów wykorzystujących skradzione dane osobowe. Przykładem są Starachowice, gdzie próbują nas wyrzucić z domu Nad Kamienną 25 agenci Urzędu Bezpieczeństwa o nazwisku Maksalon i zastąpić służbami po wymordowaniu naszej rodziny tak jak wymordowano rodzinę Komorowskich prze agentów, którzy przybrali ich nazwisko i rodzina ta została prezydentem Polski jako Bronisław Komorowski co obecnie jest czynione w Starachowicach przez Maksalon tworząc sprawy o pobicie do już wytworzonych akt psychiatrycznych PC 44/14 z Tomaszowa Mazowieckiego w celu ukrycia kradzieży dzieł sztuki i zawłaszczenie pieniędzy przez służby i bankierów. W działaniach tych uczestniczy Kościół katolicki, gdyż wydano dzieła sztuki z Wawelu i miecz paradny dla fałszywych hrabiów Tarnowskich czyli Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego z Kanady, którego prawdziwe nazwisko to Mazurkiewicz. Z tego powodu zamierzano nas umieścić w wiezieniu przy pomocy SR Starachowice, który fabrykuje sprawy sądowe do skutku, aby nas pobić i aresztować w celu podstawienia agentów wojska jak pani Anna Maria Anders podstawiona pod pobitą i zgwałconą zakonnicę Annę Marię Piórecką w zakonie Kościoła katolickiego. Za Teresę Staniszewską córkę byłych sąsiadów podstawiono Teresę Szmytka i Grażynę Szmytka i Grażynę Kulczyk w sądzie jako Grażyna Krupa, a Na kadrze filmy Krzyżacy znajdowały się samochody STAR ze Starachowic aby odnieść się do finansowania Hollywood. Wykazanie w dniu dzisiejszym filmu jest próbą zamiany rzeczywistości na film, gdzie porwano Jurandównę , która po odzyskaniu wolności zmarła, a jej ojciec został oślepiony co ma odniesienie do Franciszka Bocheńskiego w Starachowicach, który był niewidomy, którego podstawiono w miejsce zamordowanego cara Mikołaja II Romanowa. Jest to symbolika, że papież Franciszek nic nie widzi , a moja córka w zakonie po uratowaniu miała umrzeć według kabały, pozorowanej na Ducha Świętego. Celem było ukrycie prawdy i gwałtów w zakonie Kościoła katolickiego w celu uzyskania dzieci z carskim DNA dla elit rządzących do pobierania pieniędzy w Nowym Jorku. Dlatego 8 i 9 sierpień miał być kolejnym terminem do dorobienia wypadku w celu usunięcia nas przez sąd, który zamienił już potajemnie sprawę INs 956/09 na sprawę INS 621/16 na kopercie powielone w tekście na NS 621/16, aby przejść na sygnatury przedwojenne i upozorować spor o majątek jaki wytworzyli w PRL państwo Wrońscy, którzy jednej nocy postawili ogrodzenie uniemożliwiając wejście do domu mojego ojca Józefa Bochyńskiego na Tychowskiej i oskarżając moją mamę Filomenę Bochyńską z domu mazurek w 9 miesiącu ciąży, że przeskakiwał płot i kradła jabłka co pozorowała para prezydencja Andrzej i Agata Dudowie a co połączono jako Agata Kornhauser z pszczołami w rogu domu jako królowa na Nad Kamienną 25, które podłożono. Na kopertach z sądu widnieją różne inicjały w zależności jaki agent prowadzi sprawę, które są ciągle mataczone. Należy zaznaczyć, że nie mamy zameldowania na ulicy Nad Kamienną 25, ale jest adres firm męża Jerzego Kaźmierczyk oraz wpisano błąd w aneksie do umowy telekomunikacyjnej, gdzie wpisano zameldowanie i nie naprawiono błędu , ale powielono umowy i zamiast obniżyć abonament podwyższono. Banki uniemożliwiają nam dostęp do pieniędzy , gdyż podstawiły spadkobierców po nas żyjących zamierzając nas pobić i podmienić dane przez akta psychiatryczne. Aby kabała była pełna następują różne umowy, aby pozorować zdarzenia. Z tego powodu wykorzystano fakt podstawienia niewidomego Franciszka Bochyńskiego podmienionego na Franciszka Jana Mazurka, który miał zaćmę co przez obecne leczenie zaćmy pacjentów z Polski w Czechach i Niemczech w ilości 300.000,- podmieniono na kwotę zaliczki METRON SA na mosiądz w kwocie 300.000,- PLN sprawa SO Toruń II 164/11 i podstawiono dane osobowe Niemców i Czechów dla Kościoła katolickiego do wyprania kradzionych z depozytów złota podstawiając papieża Benedykta XVI jako Niemca, który trzyma zakonnicę Annę Marię Piórecką jako Krzyżak, który trzymał Jurandównę. Jednocześnie ukryto zakup METRON SA na prawdziwe dane męża Jerzy Kaźmierczyk w Norwegii oraz na jego drugie imię Dariusz Kaźmierczyk ukryto drugi raz zakup firmy jako kolejne pobranie 35.000.000,- PLN i ukryto kolejny METRON SA w Grecji zaskarżając przez wojskowych w Toruniu, którzy pozorują pod-spółki z kapitałem dłużnym METRON SA w celu pobierania przez windykację PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk pieniądze z Banku Rezerw Federalnych w USA

Wymienione dzieci wnuki Grażyny Staniszewskiej są podstawione jako spadkobiercy na naszym mieniu dla komunistów i Kościoła katolickiego w celu ukrycia działania komunistów, którzy po 1945 roku kontynuowali działania SS w Radomiu i Starachowicach do finansowania Adolfa Hitlera z kradzionych carskich depozytów.

Polska za pieniądze zabiła cara Mikołaj II Romanow w 1924 roku i obecnie zamierzała wymordować pozostałych przy życiu członków jego rodziny na zlecenie Kościoła katolickiego, w którym ukryli się dawni gestapowcy, którzy wykorzystują sędziów w Starachowicach. Spowodowałoby to prześladowanie Polaków i Kościoła katolickiego do którego wprowadzono kradzione mienie z kradzieży carskich depozytów w celu jego odzyskania przez gestapowców, którzy to zaplanowali i zrealizowali jako jedna religia zamierzając wprowadzić zamiast papieża Lidera Światowego,

Nie uznano przez Sąd moje sprzedaży działki na ulicy Nowowiejskiej, a naliczono podatek w Urzędzie Skarbowym od sprzedaży. Powodem nieuznania było wpisanie jedynie mojej siostry Beaty Idziak za spadkobiercę po naszym ojcu, którego bezprawnie wpisano na działkę mojej mamy i zamieniono na Franciszka Jana Mazurka jako Franciszka Glińskiego zagłodzonego w Twierdzy Przemyśl Fort XIII, którego po 8 latach uwolniono w 1923 roku po czym zmarł. Pani Lidia Daleszak określiła, ze sprzedała działkę , gdyż podała się za moją siostrę Beatę Marię Idziak i za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk jako jedną osobę, a jej dane miały być podstawione pod nas i obciążono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk podatkiem od sprzedaży. Jest to nawiązanie do sytuacji, gdy zawłaszczono teren na ulicy Tychowskiej i obciążono Mariana Bochyńskiego podatkami za zawłaszczone ziemie przez Kielce co oznacza, że podstawiono agenta wojska pod jego dane osobowe czyli Marię Gudewicz, którą wstawiono do Banku Rezerw Federalnych w USA co dziś ukryto przez Lidię Marię Daleszak jako Maria i podstawiono naszego byłego pełnomocnika Bohdana Żakiewicz za spadkobierce w USA podstawiając pod dane Bohdan Bochyński ojciec Marii Gudewicz, czyli podstawiono jednego agenta pod drugiego agenta kradnąc dla rządu pieniądze i zawłaszczając teren spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 co połączono z Liski Stara Jucha kolo Ełku jako windykacja na SOF-ART Sp. z o.o. za 78.000,- PLN co oznacza, że dokonano kradzieży majątku za 6,- milionów co połączono w kampanii pani Hillary Clinton jako sprzedaż domu za 6,- milionów USD w USA, gdyż na Lipie Henryk Szyb wybudowano Willę Rosochacz za 5-10 milionów PLN z naszej windykacji i podstawiono pod Willę Anin co i połączono z wyceną księgową METRON SA na 35.000.000,- PLN co połączono z poręczenie Kazimierowem pozorując zobowiązania przez Annę Pachowską z domu Piórecką wstawiając Annę Marię Anders, która windykuje fikcyjne długi na bazie oszustwa w USA. Pojednanie i wzajemne przebaczenie polegało na wymordowaniu naszej rodziny i zawłaszczeniu wnuczków nieświadomych kim są, aby ich wykorzystywać do produkcji carskiego DNA i dalej prześladować zamieniając ich przez związki małżeńskie na faszystów, eliminując chłopców.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Strona internetowa

http://www.pomponik.pl/plotki/news-grazyna-staniszewska-na-zawsze-juz-danuska-z-krzyzakow,nId,2245615

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s