Rozliczenie zakupu METRON SA w Toruniu

Starachowice na 10.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro

Rozliczenie finansowe METRON SA w Toruniu

W dniu dzisiejszym okazało się, że w sprawie SO Toruń IIK 164/11 o roszczenie 300.000, -PLN w sprawie w SA Gdańsk IIAKa 3/16 w której przysługuje kasacja od Sądu Okręgowe w Toruniu jako Okresowego znalazły się w Sądzie Rejonowym w Toruniu co oznacza, ze przesłana sprawa SR Toruń IIK 467/15 znalazło się roszczenie świadka w sprawie Pawła Krzymowskiego jako Żyda, który posłużył się herbem naszej rodziny Ślepowron miliona złotych nawiązki do sprawy SO Toruń IIK 164/11 o wartości 300.000,- PLN w sytuacji, gdy nasz były pełnomocnik dokonał kradzieży pieniędzy i zakupił METRON SA , który został ukryty w Norwegii i Grecji za wielokrotność 35.000.000,- PLN podając się za naszego spadkobiercę podmieniając nasze dane i stosując akta bezpieki, gdzie podmieniono moją żonę Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk za żonę własnego ojca Józefa Bochyńskiego za którą wstawiono Bożenę Bochyńską pracownika Uniwersytetu Warszawskiego , którą podstawiono za córkę Mariana Budki ulica Polna 3 Warszawa, który podmienił dane osobowe swojej córki przez akta medyczne i podstawił dane osobowe naszych sióstr za które wstawił sędzinę w Katowicach Magdalenę Jarczyk. Poprowadzono sprawę SR Toruń IIK 467/15 w celu uzyskania roszczenia miliona złotych w celu pobrania pieniędzy w Banku Rezerw Federalnych w USA ukrywając jako zakup akcji PEKAO SA od UniCredito w którym znajdują się precjoza carskie naszej rodziny, które windykowano przy pomocy roszczenia 300.000,- PLN bez odpisywania długu przekazując pieniądze dla Bohdana Żakiewicz, o czym świadczą zeznania Pawła Krzymowskiego, który stwierdził, ze Bohdan Żakiewicz posiadał pieniądze z Donau-Dnepr co jest fizycznie niemożliwe, gdyż firma ta została zamknięta w 2004 roku. Dokonano podmiany nakazu eksmisji z SR Starachowice IC 178/15 wydanego przez sędziego Wojciech Kucharskiego, który tworzy sprawy na wiele tożsamości w celu wytworzenia wielu roszczeń. Oznacza to, że SO Toruń IIK 164/11 dokonano wytworzenia wyroku na trzy tożsamości Jerzy Kaźmierczyk wstawiając trzy adresy na Miedzną Drewnianą 244, na Starachowice ulica Nad Kamienną 25 i ulica Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie podstawiono Jerzego Bochyńskiego z Katowic w celu ukrycia jedynej w Polsce w PRL reaktywacji w Rudzie Malenieckiej, którą ukryto na mojej spółce SOF-ART Sp. z o.o. o wartości 6.000.000,-PLN, gdzie upozorowano w 2005 roku moją śmierć w systemach bankowych i podstawiono fałszywych spadkobierców w tym agentów Waldemara Maksalon i podstawiono do sprawy pełnomocnictwo moje i żony do uruchomienia carskich depozytów przez Bohdana Żakiewicz co spowodowało jego zamianę na spadkobierce i podanie się za Bohdana Bochyńskiego ojca Marii Gudewicz wstawionej do Banku Rezerw Federalnych w USA, aby ukryć działania z czasów PRL przez wstawienie naszego pełnomocnictwa do sprawy zniesienia współwłasności zamienionej na dział spadku INs 956/09, gdzie zrobiono dział spadku na Franciszku Janie Mazurku czyli na mieniu hrabiego Jana Tarnowskiego , które było już własnością jego córki Filomeny Bochyńskiej co ukryto przez SO Toruń IIK 164/11 dokonując podmiany rodziny i osób wstawiając fałszywych spadkobierców co ukryto przez użycie sfabrykowanych opinii psychiatrycznych, gdyż decyzję o reaktywacji Rudy Malenieckiej podjęła Rada Narodowa co powoduje , że wszystkie opinie psychiatryczne miały ukryć kradzież pieniędzy i uniemożliwić rozliczenie przez wydanie błędnych wyroków. Wydano nakaz zgłoszenia się do wiezienia na 30.08.2016 w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie w przeszłości mieszkała Teresa Szmytka i Bogusław Szmytka co miało spowodować podmianę mojego pierwszego teścia Bogusława Krasuskiego czyli syna księcia Krzysztofa Radziwiłł, którego podstawiono pod rodzinę hrabiego Tarnowskiego przez Kościół katolicki czyli hrabiego Jana Tarnowskiego.

Działanie Sądu Okręgowego IIK 164/11 uniemożliwiło dokonanie rozliczeń wzajemnych, gdyż Bohdan Żakiewicz pobrał bezprawnie z depozytów miliony dolarów , z których się nie rozliczył, ale podał się za spadkobiercę i zaskarżył mnie już w 2005 roku dokonując podmiany swoich zadłużeń co ujawnił sędzia Wojciech Pruss. Dokonano reaktywację w PRL przez ciocię żony sędzinę Barbarę Bochyńską w Katowicach oraz wydano dla służb wojskowych czyli osób podających się za hrabiów Tarnowskich dzieła sztuki i miecz paradny z Wawelu co jest potwierdzeniem decyzji zwrotu carskiego mienia przez Sąd Okręgowy w Krakowie co jest powagą rzeczy osądzonych. A czego nie uwzględnił Sąd w Toruniu podkładając sfabrykowane akta psychiatryczne na trzy tożsamości zamieniając mojego pełnomocnika Bohdana Żakiewicz na spadkobierce carskiego mienia. Z tego powodu występujemy o rozliczenie finansowe z firmą METRON SA, gdyż sędzia nie rozliczył w Banku PEKAO SA kwoty 300.000,- PLN , a poręczenie nieruchomościami zostało w sądzie ukryte, gdyż METRON SA wyprowadził setki milionów złotych i nie można ich rozliczyć zaliczką 300.000,- PLN w sytuacji, gdy moja firma przekazała zaliczki na dostawy mosiądzu dla Mariusza Kołodzińskiego 100.000,- PLN, 20.000,- USD , 30.000,- PLN i 14.000,- PLN. Sąd i prokuratura nie dokonała sprawdzenia przelewów posługując się fałszywymi zeznaniami Mariusza Kołodzińskiego, gdyż z depozytów carskich zostały zakupione banki PEKAO SA, PKO BP o Paribas Bank, Raiffeisen-Polbank, a sprawdzenie przelewów mogło ujawnić bezzasadność zaskarżenia i zakupy banków. Tym bardziej, że na terenie spółki SOF-ART Sp. z o.o, której akta włączono do sprawy i wprowadzono fałszywych spadkobierców , którzy wybudowali Wille Rosach za windykację PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk o wartości 5.000,000,- PLN do 10.000.000,-PLN co naocznie można sprawdzić co podważa akt oskarżenia wykazując źródło pochodzenia pieniędzy przez wstawienie spadkobierców po mnie za życia. W Toruniu były wyprowadzane wcześniej tereny naszej rodziny przez podstawienie Dariusza Gudewicz i Leny Gudewicz podstawionych do Banku Rezerw Federalnych w USA , gdzie zamierzano podstawić wytworzone roszczenia w SO Toruń IIK 164/11, SA Gdańsk IIAKa 3/16 i SR Toruń IIK 467/15 jako trzy osoby na ukrycie zakupu trzech banków. Obecnie wycofałem się z przyznania do winy w sprawie SO kilce IIIK 207/07 z zaskarżenie Czesława Daleszak w 2004 roku, kiedy skradziono z APE UMWELTTECHNIK AG obrazy o wartości 50.000.000,- PLN co ukryto przez zawłaszczenie mojego weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do akredytywy z Landes Banku w Niemczech na kwotę 50.000.000,- PLN przez wypełnienie roszczenia weksla przez Bank Technologii Sp. z o.o. z Kielc, który zrobił to bezprawnie, gdyż nie dostarczył pieniędzy, ani towaru, ale upozorował mój wypadek samochodowy do działu spadku, gdyż taka metoda była stosowane do wykazania legalności środków w banku przez Skarb Państwa i podstawiono bez mojej wiedzy za spadkobierce Bohdana Żakiewicz pod skradzione obrazy co zamierzano ukryć skarżąc PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez Bohdana Żakiewicz w SO Toruń IIK 164/11. Sąd Apelacyjny w Krakowie podjął decyzje o przywróceniu sprawy SO Kielce 207/07, gdyż SR Starachowice wytworzył sprawy Dz.Kw.4005/11 i Dz.Kw.4006/11 z których wynikało, że żona Lidia Daleszak została podstawiona jako spadkobierca po Józefie i Filomenie Bochyńskich czyli moich teściach , w celu windykacji Oświadczenia Woli Józefa Bochyńskiego z dnia 28.06.2006 roku co powoduje podmianę Lidii Daleszak na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, którą zamieniono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk w SR Toruń IIK467/15 podstawioną jako córkę Bożeny Bochyńskiej żony dyrektora PKS w Skarżysku Kamiennej z akt IPN czyli fałszywych danych wytworzonych do pobierania pieniędzy przez służby wojskowe z carskich depozytów. Finalnie podstawiono Mariana Budkę przez zamianę mężczyzny na kobietę pod Marię Tarnowską , która pobrała 10.000.000,- PLN w Końskich i obecnie pobiera 100.000,- PLN miesięcznie za wynajem pomieszczeń pałacowych, gdyż drugi pełnomocnik Kazimierza Bania po dokonaniu przelewu bankowego z UBS AG do Banku PKO BP kwoty carskich depozytów 100.000.000,-EUR przekazał nasze pełnomocnictwa dla Marina Budki, który upozorował po raz kolejny naszą śmierć w systemie bankowym co spowodowało niemożliwość dostępu do kont bankowych. Doprowadzono do pododmiany tożsamości mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na mężczyznę w celu ukrycia podstawienia Dariusza Pióreckiego pod dane Bożena Piórecka co miało spowodować wywiezienie mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk do zakładu psychiatrycznego przez fabrykowane akta PC 44/14 w Tomaszowie Mazowieckim , aby dorobić akta dla służb wywiadu jak Waldemar Maksalon , którego córka Edyta Maksalon wychowuje Zuzannę córkę skradzionej Anny Pióreckiej do Kościoła katolickiego co pozwoliło na sprzedaż Pałacu w Niezdowie przez zakonnice dla państwa Maślak w Opolu Lubelskim co stoi w sprzeczności z zawłaszczeniem obrazów z Pałacu w Kruszynie przez Grażynę Kulczyk. Pałac w Kruszynie należący do księżnej Marii Lubomirskiej sprzedano dla osoby z Nowego Jorku co powiązano z roszczeniem nawiązki miliona złotych do fundacji z Nowego Jorku i wykazuje, że sąd reprezentował interes służb wojskowych, które naruszyły mienie naszej rodziny, gdyż oba wymienione pałace należały do księżnej Marii Lubomirskiej matki mojego teścia Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Wszytki pieniądze wprowadzane do Polski zostały skradzione i nie było możliwe zrobienie czegokolwiek ponieważ komornicy od 2004 roku windykują z Urzędem Skarbowym bez odpisania długu wstawiając za nas spadkobierców, którzy nas zadłużają i skarżą w celu wytworzenia roszczenia, aby windykacje były bezsporne do pobrania carskich depozytów.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s