Sponsorowanie kandydatury Hillary Clinton przez Bohdana Żakiewicz i PFRON

Starachowice na 10.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro

Konfiskata mienia i firm prawo nie działa wstecz Lex Retro Non Agit

Sędziowie bezprawnie posługują się cudzymi danymi osobowymi i mieniem próbując ukryć bieżącymi przepisami, które nie mają odniesienia wstecz.

Skarb Państwa zawłaszczył nasze firmy i podał się za spadkobiercę po nas żyjących bez przepisu, aby ukryć nowym przepisem, a sprawę wygraną SOF-ART Sp. z o.o. SO Kielce IXKa 280/12 ukrył wprowadzając fałszywych spadkobierców, w sytuacji gdy prawo nie działa wstecz. Wprowadzono Żyda pana Pawła Krzymowskiego w SR Toruń IIK467/15, który podał się za arystokratę i zaskarżył rodzinę właściciela herbu Ślepowron Godziemba i Rawicz i dlatego podmieniono postanowienie sądu w Starachowicach INs 67/08, aby podstawić Bożenę Bochyńską z Warszawy usuwając moją siostrę Beatę Idziak wymieniając pojedyncze imiona. Pan Bohdan Żakiewicz podał się w SO Toruń IIK 164/11 za właściciela Skarbu Państwa i zaskarżył mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 , gdzie sędzia Wojciech Pruss stwierdził, ze mój tata Józef Bochyński nie był arystokratą, na co otrzymał potwierdzenie pani Ordynator oddziału psychiatrycznego w Toruniu jako kompetentnego historyka nie sprawdzając złożonego w SR Starachowice do sprawy INs 956/09 i kontynuacji INs 716/10 DNA na nazwisko Bożena Piórecka czyli obecnie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, a naszego byłego pełnomocnika Bohdana Żakiewicz podano za spadkobiercę na naszej rodzinie z Waldemarem Maksalon w sprawie INs 956/09 Nad Kamienną 25 i SOF-ART Sp. z o.o. Zaskarżenie prywatne pana Czesława Daleszak, Arkadiusza Durlej i pana Kamińskiego w Prokuraturze Kielce w 2004 roku zamieniono na sprawę IIK 207/07 i powielono na SO Toruń jako IIK 164/11 i skazano przez Żydów udających spadkobierców męża Jerzego Kaźmierczyk na trzy tożsamości oraz w SR Toruń IIK 467/15 , jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniona na swojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Dariusza Kaźmierczak dopisując Elżbietę z Torunia za żonę wysyłając pismo jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co dla sędziego jest obojętne i podstawiono Elżbietę Dodę w Białymstoku i Elżbietę Włodarczyk w Skarżysku-Kamiennej. Sprawa SR Toruń IIK 467/15 powstała na podstawie sprawy SR Starachowice Ko 336/13 po czym poinformowano mnie , że sprawa dotyczy w prokuraturze mnie, a w sądzie, że mnie nie dotyczy tylko mężczyzny. Ponieważ mnie zamieniono na moją mamę w T-Mobile oznacza, że moja córkę zamieniono na mnie i zamierzano ją okaleczyć, aby potraktować jak obojnaka sportowca do podmiany akt przez sędziów z lat 1985, gdzie reaktywowano Rudę Maleniecką i wydano miecz paradny z Wawelu dla Żydów, którym mianowali prezydenta A. Duda. W Sądzie w Toruniu i Gdańsku banki i Żydzi, którzy ukradli pieniądze skazali ich właściciela w celu wytworzenia roszczenia do kradzieży. Należy zaznaczyć, że kradzież obrazów naszej rodziny w Szwajcarii w 2004 roku została ukryta w SR Opoczno jako IIKp425/09, gdzie stwierdził sędzia , że obrazy mają innych spadkobierców wykazując, że mam prawo, a Bohdan Żakiewicz ujawnił, że Aleksander Kwaśniewski pobrał 14,- milionów, który mieszka w Gdańsku skarżąc o 1,5 miliona złotych w SO Kielce IIIK207/07 , gdy skradziono 50,- milionów EUR. Aby ukryć oszustwo zamiany kobiety na mężczyznę wysłano akta z Sądu Apelacyjnego w IIAKa3/16 do SR Toruń IIK 467/15 oraz SR IIK164/11 co wykazał prezes Sądu w Toruniu i nakazano 30.08.2016 roku stawić się do odbycia kary w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie odbywała karę osoba za morderstwo z nazwiskiem podobnym jak pierwszy mąż Elżbiety Doda z domu Gudewicz pan Pękalski, który ma dwoje dzieci Krzysztofa i Piotra co jest dowodem prowadzenia jednocześnie dwóch zaskarżeń w dwóch sądach jednej osoby w tej samej sprawie co jest obrazą prawa oraz podważeniem słów sędziego Jacka Pietrzak w Gdańsku, który określił ,że przysługuje kasacja i przesłał uzasadnienie do kasacji wykazując zakup akcji co wskazuje na wykorzystanie przez Bohdana Żakiewicz pełnomocnictwa od nas do wielokrotnego zakupu akcji METRON SA na męża i zaskarżenie celowe męża, aby wytworzyć roszczenie do ukrycia kradzieży dokonanej przez Bohdan Żakiewicz, który w USA podał się za Bohdana Bochyńskiego jako spadkobiercy po Wacławie Bochyńskim, który zarządzał mieniem mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow ukrytego jako Brunon Marian Franciszek Bocheński syn muzułmanina co podpisał biskup Kościoła katolickiego Wielowiejski na świadectwie dziadka, który na koniec życia ukrył się jako rektor Uniwersytetu we Fryburgu ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński i przez swoje imię wskazał jedynego syna Józefa Ludwika Bochyńskiego z matki księżnej Marii Lubomirskiej urodzonego 23.03.1932 roku po czym spalono w wyniku napadu w Pałacu w Kruszynie matkę.

Żyd pan Paweł Krzymowski podał się za herb ślepowron i wcześniej stwierdził,, że miał księżniczkę za sekretarkę z pozwu wynikało, że w książce wyczytał Rogoźniczka na temat herbu Ślepowron nadanego przez księcia Radziwiłł i zaskarżył rodzinę książęcą Radziwiłł czyli mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk jako Elżbietę w celu wyłudzenia pieniędzy na rzecz prokuratorów, sędziów w których imieniu wystąpił w złożonym wniosku co jest przekroczeniem prawa do windykacji naszego mienia w USA w Banku Rezerw Federalnych na co wskazuje adres Fundacji co połączono z osobą z Nowego Jorku na którą wyprowadzono Pałac w Kruszynie kolo Częstochowy, z którego obrazy przekazano dla Grażyny Kulczyk bezprawnie z Muzeum w Radomsku i połączono z rodzina Hillary Clinton w USA kandydata na prezydenta , aby pozorować, że była naszą rodziną przez podstawienie Bohdana Żakiewicz, który podał się za naszą rodzinę w USA. Pani Hillary Clinton była kreowana na naszą rodzinę przez księdza, który uderzył się w głowę w Garwolinie i wypowiadał absurdalne treści czyli tam gdzie pracował prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Rzepliński co połączono z Oświadczeniem Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego w którym wykazał adres ślubu swoich dziadków jako Życzyn, gdzie podmieniono nasz herb Lew w koronie na Trach czyli smok, który przypisano dla Bohdan Żakiewicz co połączono z Piasecznem. O treściach wypowiadanych w Garwolinie przez księdza poinformował nas ksiądz Hieronim Serżysko w parafii Białaczów spowiednik na Jasnej Gorze, który był tego świadkiem, gdyż w tamtym czasie był kanonikiem w tamtej parafii. Wprowadzono również fałszywych spadkobierców na Pałac w Białaczowie, który zadłużono pod kredyty bankowe przez działania wojewody łódzkiego. Całość oszustwa miała zostać ukryta przez dzieci ze skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej, którą ukryto w Kościele katolickim jako zakonnicę. Podmieniono akta medyczne Szpitalu w Kielcach Marty Pióreckiej na Magdę Piórecką i podstawiono Magdę Jarczyk czyli sędzinę w Katowicach. Natomiast mojej córce zamierzali podstawić fałszywe dane pod badania nieodbyte w neuropsychiatrii w Kielcach na Grunwaldzkiej 37, II oddział psychiatryczny, aby podstawić córkę pod 27.11.2009 rok pod sprawę SR Kielce IXK383/09, odnosząc się, że mieszkam na Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie windykowane są śmieci na córkę bezprawnie, gdyż mieszka w Irlandii i podstawiono córkę teściów pracownika Urzędu Miasta o imieniu Marta. Lekarz doktor Anna Marciniak-Życińska, która wystawiła pierwsze zaświadczenie do sądu w jej pracy zawodowej, że nie mogę się stawić na pierwszy termin z powodu zapalenia płuc zmarła uduszona na astmę i podstawiono akta pod moja córkę jako spadkobierce po nas pod 100.000.000,- EUR przelanych z carskich depozytów z banku UBS AG do PKO BP. Jest to ta sama sprawa SO Kielce IXKa 280/12, która po wygraniu znika i pojawia się w SR Kielce IX K 131/11, aby przejść na carskie mienie do windykacji , gdyż udowodniłam kim jestem co zamierzano połączyć z SR Toruń IIK 467/15 i SR Toruń IIK164/11, gdzie bezprawnie przesłano akta z SA Gdańska IIAKa 3/16. Sąd Rejonowy w Kielcach wycofał się z tych badań , gdyż wykazałam dokument z Sądu Apelacyjnego, że jestem zdrowa, gdyż były dodatkowe badania do renty, której nie otrzymałam. Sprawę SR Kielce IXK 383/09 przekierowano do Łodzi , gdzie dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne do TU Uniqa i podmieniono mnie na Mazurek z domu w celu ukrycia zakupu Raiffeisen Bank z carskich depozytów uniemożliwiając mi dostęp do konta na prawdziwe dane osobowe, gdyż TU Uniqa jest udziałowcem Banku Raiffeisen. Powielono moją tożsamość na trzy i podstawiono żonę Dariusza Dąbrowskiego handlarza narkotyków w Łodzi co połączono z windykacją METRON SA z Torunia w Łodzi bez odpisywania długu z carskich depozytów na precjozach carskich w banku PEKAO SA , gdzie dokumenty konta na dane Bożena Piórecka przekazywane są dla innej osoby w Starachowicach, a dyrektor banku pan Orzeł uniemożliwił dostęp do konta odmawiając wydania kart bankowych do konta, które jest przedpłatowe pozorujać, że jest zamknięte i wysyłając nadal wyciągi na mój dawny adres do innych osób. Oznacza to, że w banku jestem uśmiercona w systemie , a karty bankomatowe wydano fałszywym spadkobiercom narażając życie naszych rodzin. Oznacza to, że sprawa SO Toruń IIK 164/11, SA Gdańsk IIAKa3/16 i SR Toruń IIK 164/11 i SR Toruń IIK 467/15 jest obrazą prawa i służyły do wytworzenia roszczeń do kradzieży carskich depozytów przez Żydów, którzy zaskarżyli właściciele depozytów carskich w celu ukrycia kradzieży jakiej dokonali w Nowym Jorku w Banku Rezerw Federalnych oraz SO Kielce IIIK 207/07 dotyczące kradzieży w UBS AG i Credit Suisse.

Minister Skarbu pan Budzanowski odmówił odpowiedzialności finansowej za działania sędziów i prokuratorów stwierdzając, że obowiązkiem prokuratury jest zwrot zawłaszczonego mienia, która zamierzała nas zabić w celu ukrycia Żydów, którzy dokonali zaskarżenie naszej rodziny podając się za naszych spadkobierców czego dowodem jest włączenie pełnomocnictwa dla Bohdan Żakiewicz do sprawy INs 956/09 z powództwa Waldemara Maksalon jako sprawy o zniesienie współwłasności przez zasiedzenie na cudzej własności czyli mojej mamy Filomeny Bochyńskiej robiąc dział spadku na mieniu mojego nieżyjącego dziadka Franciszka Jana Mazurka od 10 lat przez pracowników UB, którzy w Końskich skradli 10.000.000,- PLN.

Piotra Główkę podstawił komornik na mój adres po rodzicach na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, aby przejść na Piotra Pękalskiego następnie na Piotra Nowak St.Nędzy Kubińca 183A 34-511 Kościelisko był to Sklep Meblowy PIK. Rodzicami Piotra Zygmunta Nowak jest Marek i Jadwiga urodzona 25.10 1975 rok co spowodowało przez dług pana Nowak przejście na Zygmunta Nowak podstawiając Zygmunt Dąbrowski jako Zygmunt Dąbrowski w SO Kielce, a Jadwigę podstawiono po Jadwigę Kaczyńską i moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską. Sklep Meblowy w Zakopanym miał adres ulica Witkiewicza 15 Zakopane, gdzie podstawiono banki , które wstawiono na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Mapach Targeo . Wykorzystano awanturę Dariusza Dąbrowskiego w Zakopanym, który zmusił do podpisania zobowiązania pana Piotra Zygmunta Nowak panią Marię Rozenek ulica Tuwima 12 DO WL6488435 co spowodowało podstawienie pod Marię Tarnowską i Martę Bochyńską jako Marię Bochyńską przez pocztę co połączono Marianem Budka w Warszawie ulica Polna 3. Pana Dariusza Dąbrowskiego za awantury względem kontrahentów i niestawianie się do pracy z powodu picia alkoholu zwolniłam karnie z pracy z SOF-ART Sp. z o.o. co połączono z windykacją spółki zamienionej na windykację weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podstawiając dane osobowe Dariusz Piórecki co ukryło wyprowadzane mienie przez Urząd Pracy w Starachowicach.

Wysłano list na SOF-ART Sp. z o.o. bez oznaczenia spółki wpisując moją mamę jako SZ. P. Filomen Bocheńska ulica Bohaterów Westerplatte 27-230 Starachowice, i tu podmieniono adres SOF-ART Sp. z o.o na Westerplatte 1/1 a kod pocztowy Gminy Brody Iłżeckie wpisując Starachowice i podstawiono Piotra Główkę jako Piotra Nowak a pobrano pieniądze przez windykację Zygmunta Dąbrowskiego zamienionego na Zygmunt Piórecki numer dowodu Piotra Zygmunta Nowak to DD116445. Numer repertorium Kancelarii Notarialnej w Zakopanym Krupówki numer 48 Repertorium A numer:873/2003 pani Notariusz Joanna Pasierb 26 luty 2003 rok. Podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Irenę Kaźmierczyk, aby podstawić pod matkę pani Marii Rozentko panią Irenę żonę Władysława i podstawiono dane Władysława Tarnowskiego jako Władysława Maksalon i Władysława Mazurek. Jest to działanie przez dług co oznacza , że pan Komornik świadomie i celowo zamienił moją mamę Filomenę Bochyńską na jej chrzestną Filomenę Nowak i podstawił pod sprawę INs 67.08, dlatego nie wpisano drugiego imienia mamy Jadwiga i usunięto obecnie moją siostrę, a za mnie podstawiono Bożenę Bochyńską z Warszawy pracownika Uniwersytetu Warszawskiego jako córkę Mariana Budki i podstawiono Elżbietę jako jej córkę podmieniając moje dane jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako dług przez odwrotny zapis sugerując, że jestem z domu Kaźmierczyk, aby podmienić mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Bochyńskiego ukrywając windykacje w Katowicach co wykazał Urząd Skarbowy w Starachowicach. Dowodem oszustwa jest wpisanie mojej siostry Beaty Marii Idziak jako jedynej córki naszego ojca w sprawach Dz.Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11 jako dwie sprawy, aby podzielić nas w stawiając obcą osobę kupującą osobę panią Lidię Daleszak jako córkę mojego i siostry ojca w celu ukrycia kradzieży Oświadczenia Woli mojego taty dla Pawła Krzymowskiego w celu ukrycia zaskarżenia męża Jerzego Kaźmierczyk przez Czesława Daleszak, który podał się za spadkobiercę carskiego mienia ukrywając Bohdana Żakiewicz w 2004 roku. Wszytko miało być ukryte przez Fundację w USA wskazaną przez Pawła Krzymowskiego w sprawie SR Toruniu IIK 467/15 co odniesienie do SR Starachowice INs 67/08 zamienione na INs 67/06 w celu powielenie sprawy i ukrycia wystąpienia adwokata z USA w imieniu Żydów , którzy podali się za spadkobierców carskiego mienia za życia mojego taty wykorzystując skradzione dzieci w 1985 roku. Aby ukryć oszustwa opłaty sądowe są drukowane jako obowiązujące na przykład w sądach apelacji krakowskiej, w celu nie użycia ich w Toruniu, gdyż dojdzie do wykazania absurdu i podmiany moich danych na Elżbietę a dokumenty ze Starachowic trafiły do Torunia co jest obrazą prawa.

Połączono zapis utylizacja nielegalna odpadów na Lipie Henryk Szyb 1 w szybach kopalni poprawiając błąd wypowiedzi z nuklearnych na radioaktywne w sądzie na utylizuję odpadów radioaktywnych i podstawiono akta pod USA jako windykacja na śmieci i wykorzystując nasze dzieci do ich windykacji w USA, co jest obrazą prawa. Następnie połączono trzy zapytania Donalda Trump o użycia broni nuklearnej podważając jego autorytet, aby ukryć windykację depozytów carskich bezprawnie na pokrycie kosztów utylizacji odpadów nuklearnych w USA na dane osobowe naszych dzieci, aby z zysków z utylizacji odpadów nuklearnych w USA była finansowana kampania wyborcza kandydata czyli pani Hillary Clinton przez Bohdana Żakiewicz ukryta przez MERTON SA w Norwegii i Grecji, gdyż pan Bohdan Żakiewicz zakupił na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk akcje METRON SA podstawiając za męża służby i skazując mojego męża przez powielenie jego tożsamości, aby wytworzyć roszczenie i wydobyć pieniądze na fałszywy krąg spadkobierców udających moją rodzinę przez podmianę na Toruń i oddając Żydom Zakopane przez podstawienie Rogoźniczki, ukrywając własność mojej babci księżej Marii Lubomirskiej podstawionej pod książąt Radziwiłł podobnie jak mojego dziadka Brunona Bochyńskiego pod Bruno Mazurkiewicza z Palace Zakopane, katowni Podhala, skąd pana Bohdana Żakiewicza żona Maria Żakiewicz otrzymała herb Trzaska należący do zamordowanego hrabiego Berezeckiego. Dlatego podstawiono pana żonę pana Żakiewicza pod Marię Rozenko jako Maria Tarnowska i Maria Bochyńska, aby ukryć, że mordercy SS Niemcy i Żydzi w służbie SS, przejmując polskie ziemie przez wytworzenie długu przez fabrykowanie w sądach na fałszywe dane osobowe i dlatego dalej mordują ludzi na co kościół się zgadza, gdyż ma za to pieniądze i morduje księży z powołania mając w szeregach SS-manów. W sprawie SO Kielce IIIK 207/07 wspomniana była utylizacja odpadów nuklearnych w szybach kopalni Henryk na SOF-ART Sp. z o.o. z której pieniądze pobrali fałszywi spadkobiercy co przez kod pocztowy połączono z Armią USA, która stacjonuje w Bydgoszczy, gdzie skradzione pierwsze pięćdziesiąt milinów EUR w 2004 roku z obrazów, które ukryto przez ST Opoczno IIKp. 425/09 i upadłość GBC Centrostal Bydgoszcz SA w 2016 roku, który swój oddział miał na terenie Torunia.

Na dzień 25.10.2016 roku o godzinie 9 rano SR Starachowice wykazał wezwanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do sprawy IC 178/15 zakończonej prawomocnym wyrokiem w SO Kilce IICZ 422/16 prawomocnym wyrokiem bez odwołania co oznacza powielenie męża na Jerzego Kaźmierczyk i Dariusza Kaźmierczyk, aby przywieść męża jako skazanego przez SR Toruń IIK 467/15 , który dlatego przed kasacją wydał sąd nakaz stawienia się jako skazanego wykazując obecnie, że może być z tego zwolniony jeśli wykaże akta chorobowe jakie dorobiono co nie było uwzględnione pierwszej sprawie SO Kielce IIIK 207/07 , gdy prosiłam o zwolnienie wcześniejsze męża przez Sekretarza Stanu pana Kwiatkowskiego , gdyż dorobiono mężowi próbę samobójczą, której nie było. Mąż odbył pełną karę w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 ,, a mec. Mata Sztachelska określiła, że nie odbył co oznacza podstawienie innej osoby za męża a nam zamierzano podstawić akta chorobowe pozorując awanturę o majątek który skradł Bohdan Żakiewicz dla rządu co miało być ukryte przez konfiskatę mienia przez Skarb Państwa i firm osób, które są skazane. Prawo nie działa wstecz a ja wygrałam sprawę o SOF-ART Sp. z o.o co ukryto podstawiając akta Dariusza Dąbrowskiego i jego małżeństwa i pobitych przez niego kobiet pod które zamierzano podstawić mnie, a męża Jerzego Kaźmierczyk pod Dariusz Dąbrowskiego. Jest to złamanie prawa i Konstytucji RP. Stworzono dwie sprawy jedną z Kielc na Starachowice jako IC 178/15 do liczby dzielnika L.Dz. IIC054-86/16 z dnia 14 lipca 2016 rok zatytułowane Apelacja Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk z dnia 12.07.20-16 rok i druga jako Sąd Apelacyjny do Kielc IC 52-269/16 do sprawy IICZ 422/16 jako mylnie skierowane a dotyczyło sprostowania błędów w moich danych osobowych wymieniając mnie jako Elżbietę Bochyńska-Kaźmierczyk i Bocheńska-Kaźmierczyk Bożena aby odnieść się do Zakopanego co SR Starachowice chciał podmienić jako spór wymieniając sygnaturę jako NS 621/16 powielone na kopercie na INs 621/16 jako Skarga co nie miało miejsca, odniesiono się do drugiej sprawy , którą przesłałam do Krakowa o przywrócenie terminu odwołania do sprawy INs 956/09, gdyż doszło do przestępstwa robiąc dział spadku na moim dziadku Franciszku Janie Mazurku czyli mieniu hrabiego Jana Tarnowskiego przez państwa Maksalon do czego włączono pełnomocnictwo nasze dla Bohdan Żakiewicz oraz Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, którego podmieniono na kobietę Bożennę Peryt nieznana osobę. Wszystko miało być ukryte przez umorzenie kosztów o egzekucję należności Pieniężnych przez Skarb Państwa jako IC 775/14 , k.dł.01/2015/00024 wymieniając moje dane osobowe przez odwrotny wpis Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena z moim PESEL , aby pozorować mnie na córkę teściów czyli tak jak zrobił to Kościół katolicki.

Skarb Państwa jest wezwany do pokrycia kosztów sądowych 14,- złotych 67 groszy na rzecz komornika Sądowego Gotfryda Nowak od czego się odwołałam sygnatura akt KMS 72/15 czyli podstawiono sprawę INs 72/.. pod mojego dziadka, aby przejść na mienie hrabiów Tarnowskich i podstawić mnie jako wymiana wkładki zamka 14,- zł 64/100 grosze. Oficjalnie nasza sprawa dotyczyła potwierdzenia Oświadczenia Woli, które nas upoważnia do całego mienia carskiego, i zostało określone jako niematerialne. Dlatego wysłano podwójne potwierdzenie, aby kreować nas na więźniów czego dowodem jest sprawa w Toruniu, że do 30.08.2016 roku ma się zgłosić do odbywania kary drugiej już z kolei w tej samej sprawie co jest obrazą prawa i celem kradzieży mienia hrabiów Tarnowskich i carskiego mienia przez polskich sędziów i prokuratorów. W tym celu podmieniono sprawę IC 1965/04 wyrok w imieniu Rzeczypospolitej o rozwód jako Bożeny Pióreckiej z Dariuszem Pióreckim, który podmienił UM w Białymstoku na Bożenę Piórkowską odpis skrócony małżeństwa numer 2084/1983 i podstawiono pod Rudę Maleniecką jako Westerplatte 1/1 tak jak z Zakopanego przysłano do mojej mamy pismo ze sklepu PIK w Zakopanym jako notarialne Oświadczenie podmieniając na Filomena Bocheńska. Liczba 30.08.2016 była potrzebna do podmiany wyroku rozwodowego z 30.11.2004 roku z Dariuszem Pióreckim, którego podstawiono pod dane Jerzego Kaźmierczyk w celu kradzieży APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii. Wypis z rejestru gruntów jasno wykazuje na Bohaterów Westerplatte 1 , że dniu 26.11.2010 rok , gdy pobrałam wypis wykazano dane mojej mamy bez mojej osoby i siostry co jest prawnie niemożliwe co zostało wykorzystane przez Waldemara Maksalon, który z Bohdanem Żakiewicz podał się jako krąg spadkobierców po mojej mamie Filomena Bochyńskiej, którą zamieniono na Filomenę Bocheńską. Celem sprawy w Starachowicach było przywiezienie męża Jerzego Kaźmierczyk skutego w kajdanach po wykonaniu akcji zmierzającej do mojego mojego pobicia przez Bohdana Żakiewicz i CIA oraz SB z Waldemarem Maksalon za co zamierzano oskarżyć mojego męża Jerzego Kaźmierczyk . Z tego powodu skradziono nam stronę internetową www.rodzinaromanow.wordpress.com a drugą podmieniono www.polskaprzyszlosc.wordpress.com na „parufki i pierogi” pozorując chorobę psychiczną i dorabiając uszkodzenia ciała przez akta IDs 1001/14 przez Prokuraturę Starachowice dla SR Toruń IIK 467/15. Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS numer 15001/6.01.2009 numer akt 563983 wykazuje odmowę przyznania renty, które to akta zamierzano podmienić obecnie wykazując datę 30 zamiast 16. Spreparowano dane wykazując inną informację w ZUS , gdyż prosiłam o kopie kapitału początkowego a nie zwracałam się oryginały świadectw pracy co oznacza, że podstawiono za mnie inna osobę natomiast data 30 miała odnieść się do aresztowania mojego męża na wniosek Żydów w celu mojego pobicia, aby ukryć, że Żydzi ukradli majątek moich rodziców i dziadków czyli carskiej i książęcej rodziny. W tym wyspę Governors Island w USA w Nowym Jorku. Oznacza to, że prezydent Barack Obama wykorzystał wywiad CIA dla Bohdana Żakiewicz w celu promowania Hillary Clinton co wykazuje, że zamierzali doprowadzić do III wojny światowej. Wykorzystano moje podanie do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 26.01.2009 rok o rozłożenie na raty mandatu karnego seria CI numer 6624321 z dnia 23.01.2009 rok piątek w kwocie 350 roku na raty po 50,- złotych miesięcznie, gdyż była to kolizja, gdzie jechałam z moją obecną teściowa , którą podstawiono za byłą teściową, która nie żyje. Wykorzystano zapis , że gospodarstwo domowe prowadzę sama i podstawiono gospodarstwo rolne. Napisałam, że nie mieszkam z mamą z powodu zdarzeń losowych choroba i że maż przebywa w zakładzie karnym. Wykazała, że mam troje dzieci nie wskazując, że dzieci mam z pierwszego małżeństwa , wykazałam , że córka nie ma pracy a syn uczy się w Liceum Ogólnokształcącym, oraz nie było wpisane, że najstarszy syn przebywa za granicą i podstawiono Katarzynę Kaźmierczyk pod spółkę SOF-ART Sp. z o.o zamieniając zarząd z 2003 roku na 2002 podstawiając Piotra Główkę jako Piotra Nowak z Zakopanego, gdzie ukryto banki wpisane na ulicę Nad Kamienną 25 i Bohaterów Westerplatte 1/1 . Wszystkie dzieci i alimenty ze wszystkich rodzin wpisano jako alimenty Jerzego Kaźmierczyk, aby go windykować. Miasto Starachowice zamierzało przywieść męża w kajdankach a ja miałam być pobita. Oznacza to, że prezydent Barack Obama zamierzał użyć wojska do wyboru kolejnego prezydenta Hillary Clinton, aby ukryć kradzież carskich depozytów. Wpisał komornik w 2016 sprawę umorzenia kosztów po mojej mamie wpisując oszustwo, że pełne koszty pogrzebu pokryła moja siostra, aby ukryć ubezpieczenie mojej mamy , które w pełni pokryło koszty pogrzebu. Komornik dokonał podstępu pytając mnie po roku w prawomocnym wyroku o koszty pogrzebu , które w części zapłaciła moja siostra jako 2.000,- PLN. Podstawiono Marzenę Kalwat z domu Jasztal pod Katarzynę Kalwat zamieniając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Bożenę Jasztal na Kielce i zamieniając na Kaźmierczyk z domu przez stłuczkę w Kielcach czyli przez Wojewodę Kieleckiego decyzja o ratach FN.VI.5046-25-09.

Żydzi zaplanowali nas skuć w kajdany i pobić, aby ukryć zawłaszczone herby i mienie na dzień 25.10.2016 roku ukrywając prowadzone sprawy na ulicy Nowowiejskiej w Starachowicach i zawłaszczając całe mienie na całym świecie co stanowiło początek III wojny światowej. Sprawę zamieniono na mandat w Łęczycy IIW 2079/15 sugerując podmianę akt psychiatrycznych w celu kradzieży majątku Sokolniki. Należy zaznaczyć, ze pani Ewa Machowska z domu Niewczas z Dariuszem Pióreckim oraz Dariuszem Dąbrowskim i Katarzyna Kumek przed ich drugimi małżeństwami znaleźli się w Zakopanym pozorując spadkobierców co ukrywa Urząd Skarbowy w Starachowicach, gdyż Ewa Machowska jako sekretarka Urzędu Skarbowego została zamieniona na księżniczkę, która pracowała u pana Pawła Krzymowskiego, który zażądał miliona złotych do Nowego Jorku jako nawiązki do już skradzionych pieniędzy przez Bohdan Żakiewicz. Podmiany akt sprawy spadkowej INs 67/08 po moim tacie Józefie Bochyńskim dokonał Invest Bank, którego jeden z dyrektorów został prezesem METRON SA. Wykorzystano sprawę przeciwko prokuratorowi Kilkowskiemu za najście na dom mamy przez ABW i skazano męża oraz mnie na podmienione dane osobowe jako sprawa Ko 883/12 Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód ulica Grudziądzka 45 zamieniając nam nazwisko Kaźmierczyk na Kaźmierczak. Oznacza to, że Polska wprowadza stan wojenny dorabiając akta kryminalne dla Polaków ukrywajć sprawę w SR Tarnów V GC 57/16 jako koszty z Warszawy dla fałszywej Bożeny Bochyńskiej z Uniwersytetu w Warszawie wytworzonej przez Bohdan Żakiewicz pracującego z Marianem Budką i Stanisławem Pikul oraz Piotrem Waydel.

Całe Starachowice były własnością mojej rodziny dlatego zamierzano wprowadzić mojego męża Jerzego Kaźmierczyk skutego w kajdany do sprawy IC 178/15 w dniu 25.10.2016 , która jest obrazą prawa, gdyż zabroniono już odwołania w apelacji jako SO Kielce IICZ 422/16 co jest obrazą prawa przez sędziów w Toruniu i Starachowicach, na których zlecenie zamierzano nas pobić co wynika z uzasadnienia Pawła Krzymowskiego, który wykazuje, że mam pretensje do sędziów i prokuratorów podmieniając moje dane osobowe na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk. Sąd w Tarnowie miał zostać podstawiony pod Zakopane podstawiając działkę 27 należącą do państwa Mieszałów i podmieniając adres SOF-ART Sp. z o.o na Nad Kamienna 25 zamieniony na inny numer trzycyfrowy. Dokonano podmiany mandatów przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach podstawiając adres PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na Miedzna Drewniana 244, Białaczów 26-307 Białaczów województwo Śląskie czyli pełna podmiana, aby przejść na Katowice na Jerzego Bochyńskiego z samochodem PEUGEOT 607, ,który już w dniu upomnienia 7.07.07.2009 nie był od 2006 troku w rękach mojego męża dowód upomnienie MZD/WFK/RFW/313/UP6953/2009 na kwotę 108 złotych 80,-groszy TK 52422 co oznacza, że Jerzy Bochyński korzystał z samochodu, a nie ma nogi co jest niemożliwe co oznacza podstawienie Jerzego Małachowskiego pod Jerzego Bochyńskiego aby podstawić Barbarę Bochyńską z domu Małachowską za jego rodzinę. Co powoduje konieczność zwrotu samochodu Peugeot 607 a prowadzenie sprawy na zamkniętą firmę od grudnia 2007 roku jest dowodem przestępstwa sędziego, który upozorował , ze maż nie odbył w pełni kary, , którą odbył w pełni, aby go aresztować przed moim pobiciem za co zamierzał męża oskarżyć, aby ominąć prawo. Samochód PEUGEOT 607 na obowiązek Policja zwrócić, gdyż pobrano wszelkie roszczenia i podmieniono wypadek rozbicia Mercedesa klasy y C należący do Czesława Daleszak jako wypadek PEUGEOT 607 , którym nie było żadnego wypadku, ale podmieniono na uszkodzeni znaku drogowego przez TIR. Z tego powodu w czasie przyjazdu mojej siostry na wesele jej syna Wojciecha Idziak, osoba przed nimi jadąca uszkodziła znak drogowy, aby pozorować wypadek, że ja byłam na ślubie Wojciecha Idziak jako Bożena Bochyńska wstawiona przez Mariana Budkę. Zaznaczę, że nie byłam na ślubie chrześnika, gdyż byłam za granicą co zamieniono, że jego matka jest mną, która była na ślubie. Podstawiono do finansowania budowy lotnisk Księgę Wieczystą SR Starachowice Kw. Numer 33881 z 2003 roku podstawiając Jarosława Kaczyńskiego jako Jarosław Wróblewski na GBC Centrostal Bydgoszcz SA jako import blachy do Rosji Znak HBB/59/04 z dnia 7.05.2004 rok jako firma PPH APE Biuro Handlowe Warszawa podstawiając Annę Karcz jako Annę Piórecką, następnie Sławomira Tatarek, którego nazwisko wyczytał ksiądz w Starachowicach, gdy ja zapłaciłam za mszę za moich rodziców co oznaczę podmianę rodziny przez wykorzystanie moich skradzionych dzieci w rekach Kościoła katolickiego i aprobatę naszego pobicia przez Kościół katolicki za zgoda dwóch papieży, którzy popełnili błąd jak dwóch starców w Księdze Daniela, którzy się umówili aby kłamać. W dniu 11.08.2016 roku zamierzano podmienić umowę Play, której nie wydano , gdyż jest na Lipie Henryk Szyb 1 zarejestrowana przed zakupem karty w sklepie co zamierzano ukryć jako handel kartami wartości 5 złotych jako zarejestrowanymi co oznacza podstawienie ich pod spadki jako dług w celu uzyskania korzyści majątkowych dla fałszywego kręgu spadkobierców przez sieci telekomunikacyjne. Umowa z Play miała być upozorowana, że ja kupiłam kartę jako zarejestrowaną co po pobiciu miało być powodem do podstawienia agentów wywiadu uzgodnionych z papieżem podmieniając nasze dane w celu kradzieży pieniędzy. Powyższe działania dowodzą , że polska prokuratura i sąd powinni odpowiadać karnie z zakazem wykonywania zawodu. Pan Marian Budka ma kancelarię ulica Polna 3A/33, 00-622 Warszawa, a pan Kazimierz Bania ulica Ikara 7, 02-705 Warszawa. Do sprawy SR Kielce IX 131/11 wpisany był na świadka również UBS AG Paradeplatz 6 Zurych Schwitzerland na okoliczność potwierdzenia wielkości środków do wykorzystania przeze mnie i męża na bazie Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Pan Marian Litwinowicz określił prawdę, że mąż Jerzy Kaźmierczyk nie ma żadnych długów co ukrył sędzia Wojciech Pruss w wypowiedzi Pawła Krzymowskiego w sprawie SO Toruń IIK 164/11 w celu wytworzenia roszczenia do kradzieży pieniędzy z Banku Rezerw Federalnych w USA. Dwóch papieży zamierzało nas pobić, aby nie oddać moich skradzionych dzieci, które wykorzystano do sprzedaży Pałacu w Niedowie i przejęciu majątku Rynku w Rzeszowie oraz innych miejscach przez Kościół katolicki.

Sprawa PC 44/14 jest dorobiona przez policje Paradyżu zamieniając mnie na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i takie dane są w Toruniu. Komisariat Policji KP-2-5604/361/12 wezwanie na termin 22.11.2012 o godzina 8 rano i przysłano przez Toruń jako Ko 883/12 sygnatura DE:E14.11.12/105 na Miedzną Drewnianą 244 jako zamieszkanie , gdzie wykazano i mojego męża podmieniając dane na Jerzy Kaźmierczak przez Prokuraturę Rejonową Centrum Zachód w Toruniu przysłaną stempel Toruń 1;14111224 pod spodem *EF* numer przesyłki (00)859007734515449808. Była to sprawa z naszego powództwa przeciwko Bohdano Żakiewicz do której prokuratura wezwała mienie do teściów do Miedznej Drewnianej ze Starachowic nie zwracając kosztów podroży. Powielono moje dane przez tą samą prokuraturę razem z moim mężem na Bohaterów Westerplatte 1/1; 27-200 Starachowice przesyłając do Prokuratury Starachowice według właściwości do Prokuratury Rejonowej w Starachowicach w dniu 07.10.2013 jako sprawa Ko 883/12 Nr:E10.10.13/57 odnosząc się w piśmie do przesłanych pism z dnia 12.12.2012 załączając kolejny wniosek z dnia 29.09.2013 powołując się na pisma przesłane drogą elektroniczną co oznacza, że prokuratura kryla kradzieże pieniędzy przez Bohdan Żakiewicz i podmieniła sprawy spadkowe moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich na sprawy spadkowe dla Waldemara Maksalon udając że carska rodzina nie żyje co określił sędzia Wojciech Pruss dorabiając nam opinie psychiatryczne przez błędy pisarskie w tym przez MOPS jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez błąd „zi” na Bohaterów Westerplatte 1/1 decyzja numer MOPS DRŚ/8122-UMORZ.5BT/09 z dnia 01.06.2009 rok jako bezprzedmiotowe o przyznanie zasiłku stałego na tak wykreowane dane i zamianę na ulicę Westerplatte 1/1 mimo że jest to ta sama ulica, ale w systemie wykazuje różnicę i pozwala podstawić pod Oświadczenie Woli mojego ojca Józefa Bochyńskiego z 28.06.2006 roku inną osobę jak w Fundacji APEX-STAR mojego męża powielonego na Jerzy Kazimierczyk w Katowicach pod którego podstawiono mnie kobietę jako mężczyznę za mojego męża. Ukryto apartament męża Jerzego Kaźmierczyk w Warszawie przez podstawienie Ewy Mieczysławy Ząbeckiej zamienione na Mieczysława Podczaskiego i na Mieczysława Pawlak, aby przejść na apartament mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Warszawie , którym zarządzał pan Mieczysław Pawlak i nie udostępnił dla mojego męża. Dokonano podmiany osób i zamieniono mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusz Piórecki do czego wykorzystano umowę przeniesienia własności Kancelarii Notarialnej Notariusz Grażyny Magdziarz Lipowa 50 Repertorium A 5269/2000, gdzie pani Ewa Ząbecka występowała jako pełnomocnik zarządy spółki SOF-ART Sp. z o.o. z/s w Lipie Henryk Szyb 1 kod 27-230 Brody Nip 664-00-11-441. Panią Ewę Ząbecką zamieniono na mężczyznę i podstawiono wynik mojego HolteraBożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Holter Ewy Ząbeckiej następnie na zawał serca Mieczysława Podczaskiego zamieniony na dorobiony w Szpitalu w Toruniu zawał serca dla Jerzego Kaźmierczyk w celu zawłaszczenia Apartamentu w Warszawie, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców do sprawy SO Toruń IIK 164/11. Umowa z dnia 6.12.2000 roku, gdzie odniesiono się do umowy sprzedaży warunkowej z 13.11.2000 rok Repertorium A 4567/2000 rok , gdzie występowała jako pełnomocnik Ewa Mieczysława Ząbecka, główna księgowa SOF-ART Sp. z o.o. i włączono akta sprawy SOF-ART Sp. z o.o. do Torunia do SO Toruń IIK 164/11 odczytując jako zeznania moje Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w celu wstawienia fałszywych spadkobierców pisanych na teren Lipie Henryk Szyb 1 jako kopalnia Henryk.

Nakaz odbycia kary bez uwzględnienia kasacji w SO Kielce IIK 164/11 w kontekście sprawy SR Starachowice IC 178/15 , która jest zakończona prawomocnym wyrokiem wyższej instancji jako SO Kice IICZ 422/16 jest dowodem , że również zleceniodawca pobicia mnie był sędzia Wojciech Pruss i dlatego dorobiono sprawę IDs 1001/14 dalej Nr.E17.10.14/19 jako przesyłka rejestrowana na Nad Kamienną 25 z dnia 20.10.2014 rok kod kreskowy (STA1)O15346160003. Oznacza to, że sędzia Jacek Pietrzak w SA Gdańsk krył sędziego Wojciecha Pruss podstawionego pod Wojciecha Idziak za spadkobiercę carskiego mienia. O zmowie sądu w Toruniu z dwoma papieżami oraz Klasztorem Ojców Paulinów na Jasnej Górze świadczy pismo dyrektora oddziału IPN w Krakowie do mnie na ulice Nad Kamienna 25 w Starachowicach co powiązano z Rosją i Niemcami, aby usprawiedliwić się, że wydano listy mojego dziadka carewicza Romanow dla niewłaściwej osoby: Znak OIKr-061-14(4)/15 data 2015-05-20 co jest w sprzeczności z pismem z IPN Warszawa, który wysyła mnie do IPN Kielce po listy mojego dziadka carewicza Romanow co jest oszustwem i podstawienie pana Sołowiowa pod mienie mojej carskiej rodziny.

Jest tylko jedna możliwość dorobienia opinii psychiatrycznej osoby chorej psychicznie jako PC 44/14 w Tomaszowie Mazowieckim, że pani Marta Cybulska z domu Kaźmierczyk zeznawała przeciwko mnie co kryje jej mama, aby podstawić pod moje doniesienie , które zatrzymałam , a które miało być użyte w przypadku, gdyby ktoś z wymienionych osób wystąpił przeciwko mnie i mężowi Jerzemu Kaźmierczyk. Wynika z tego, że dorobiono takie akta czego dowodem jest sprawa o uszkodzenie ciała jako 1Ds 1001/14 Nr:E17.10.14/19 przesyłka rejestrowana, gdzie prokurator napisała mi na kartce, że sprawa dotyczy „O uszkodzenie ciała” co oznacza podstawienie mnie za córkę teściów i takie akta dorobiono do Torunia dla Bohdana Żakiewicz co spowodowało , że sędzia Wojciech Pruss miał czelność z lekarzami psychiatrami podważyć arystokratyczne pochodzenie mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, gdyż podmieniono mnie za córkę Jana Kaźmierczyk zamieniając jego dane na Jana Kaźmierczak przez dorobienie akt psychiatrycznych dla mojego teścia co jest przestępstwem i dowodem braku kompetencji sądu, który nie sprawdził mojego DNA skazując męża , aby ukraść pieniądze w USA przy udziale Bohdana Żakiewicz dla kandydata na prezydenta Hillary Clinton, którą upozorowano na moją rodzinie przez oszustwa Bohdan Żakiewicz, który jest obywatelem USA i zamieszkuje w St. Monica w Kalifornii. Wykorzystano Martę Cybulską do podmiany na Niemcy przez Sylwestra Kwietnia byłego prezydenta Starachowic, który stwierdził publicznie , że ma swoich spadkobierców podmieniając ją na moja córkę Martę i dlatego sąd przesyła 13.11.2015 roku przesyłkę do mojej nieżyjącej mamy od 2010 roku, aby podstawić przesyłkę numer 34008375958 pod moja teściową, aby pozorować, że jej córka mieszka w Starachowicach i jest córką mojej mamy Filomeny Bochyńskiej podstawiając na Ostrowiec Świętokrzyski na windykacje Almax do Niemiec w celu windykacji za śmieci jako nuklearne odpady w USA przez Bohdana Żakiewicz. Fałszywe zeznania świadków spowodowały próbę uwięzienia męża przed kasacją sprawy Toruńskiej , aby ukryć fałszywe zeznania i sfabrykowane dokumenty, które sędziowie zamierzali ukryć. Z tego powodu obrońca z urzędu mec. Marta Sztachelska wystąpiła jako spadkobierca podstawiona pod Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk. Mec Marta Sztachelska jako Cybulska stwierdziła, że potwierdza winę mojego męża przed sądem co oznacza, że Marta Cybulska zeznawała przeciwko mnie, aby dorobić akta PC 44/14 w Tomaszowie Mazowieckim w celu uniemożliwienia obrony męża Jerzego Kaźmierczyk za którego spadkobiercę się podała jako pracownik Sylwestra Kwietnia, który miał swoich spadkobierców. Celem tych działań było pobranie moich organów dla fałszywych spadkobierców podstawionych na SOF-ART Sp. z o.o, w celu wykazania fałszywych spadkobierców na Rudzie Malenieckiej od 1985 roku . Z tego powodu w mediach pokazano osobę, która prowadził 33 letnią kobietę do ślubu mając serce jej ojca co oznacza, że zamierzano na ślub mojej córki Marty w Irlandii w styczniu zamordować jej ojca , którego organy miały służyć do pozorowania rodziny carskiej. Podział ciała miał nastąpić na tyle części ile wytworzono fałszywych tożsamości, aby pozorować przed Bogiem prawdę przez Żydów, którzy chcieli pozorować prawdę mordując innych.

Mój dziadek Brunon Bochyński przybrał imię zakonne Innocenty, aby odnieść się do papieża Innocentego IV , który w roku 1254 przekazał insygnia królewskie dla Daniela Halickiego syna księcia Włodzimiersko-Wołyńskiego Romana, który przeniósł stolicę z Halicza do Chełma i doprowadził do rozkwitu Rusi i dlatego podstawiono Józefa Bocheńskiego z Chełma i podstawiono Beatę Szydło za córkę. Zamierzano zamienić Lwa Halickiego na Lwa Niemieckiego.

Wytworzono pod-spółki , które skazują męża o dług , który powstał, gdy ich nie było na METRON SA jako zakup 300.000,- PLN mosiądzu za co mąż odpowiadał a nie można drugi raz odpowiadać w tej samej sprawie. Ponadto prawo nie działa wstecz jest to zasada Lex Retro Non Agit odnosząca się do Konstytucji artykuł 41 ustęp 1 oraz Kodeks artykuł 3 KC oraz pierwszy KK. Celem była podmiana praw nabytych moich dziadków i rodziców, które to ziemie zastawiono pod kredyty przez rząd za co obciążono mojego męża, aby ukraść pieniądze. Jerzy Bochyński zamówił msze święte na Jasnej Gorze za mojego zmarłego ojca Józefa Bochyńskiego 21.04.2007 zapisując go jako Józef Bocheński. Msze były odprawiane na Jasnej Górze codziennie o godzinie 700 od dnia 22 maj 2007 rok na zamówieniu widnieje zapis Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego w Częstochowie. Dowodzi to podmiany danych mojego taty Józefa Bochyńskiego na jego ojca jako księcia Romana Bocheńskiego , który brał ślub na Jasnej Górze w 1932 roku z księżniczką Marią Lubomirską.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://biznes.interia.pl/firma/news/rosnie-olbrzymia-wladza-ministra-nad-prywatnymi,2370504,1852#commentReplyForm-main

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s