Zamiana dziecka Wiktorii na Nike jako rozpoczęcie wojny

 

Przesyłamy  już zakończenie serii pism ,które sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11  uznał jako choroba psychiczna i wyznaczył pól roku  więzienia co jest naruszeniem  prawa do obrony, gdyż sędzia  miał pełną świadomość swoich działań zmierzających do kradzieży carskich depozytów przez windykacje prywatnej firmy  do sponsorowania polskiej armii i PiS w tym Jarosława Kaczyńskiego, który przez wykorzystanie kradzionych pieniędzy  od 2004 roku doszedł do władzy zmierzając  do zakończenia kabały  rozpoczętej 18.07 1918 roku w Jekaterynburgu w celu ukrycia, ze rodzina carska przeżyła co prowadziło do kolejnej wojny światowej już trzeciej.  Nie można nikomu zabronić  obrony tym bardzie prowadząc sprawę  do podmiany akt sądowych co jest obrazą prawa, gdyż polscy sędziowie wytworzyli listy dłużne w banach zagranicznych , które są fałszywe i podstawiono akta pomordowanych i pobitych aby je ponownie zrealizować na Polakach.  Odmierzyć zamierzano czas wieku mojej pięcioletniej wnuczki na 11 lat, jako zamiar jej uprowadzenia do niewoli, aby w 15 roku życia ją planowo zamordować, co już zostało mi wykazane.

Starachowice na 13.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro

Obraza prawa przez ukrycie reaktywacji Rudy Malenieckiej w 1985 roku przez Sąd.

Doszło do wykorzystania dawnego adresu mieszkania służbowego moich rodziców w Skarżysku-Kamienna i podstawienie w to miejsce służb wojskowych przez wykorzystanie mojego chrzestnego Józefa Kowalskiego oraz jego żony z powodu, ze była zastępcą Głównego Księgowego FSC STAR SA, pana Kabały, który był również dyrektorem zakładu. Spowodowało to zastosowanie kabały babilońskiej i zamianę dyrektora zakładu mężczyznę na kobietę jako księgowa , a mężczyzna jako dyrektor i podstawiając pod Skarżysko-Kamienna w miejsce mojego ojca Józefa Bochyńskiego dyrektora PKS mojego chrzestnego Józefa Kowalskiego według kabały. Następną podmianą jest podstawienie Elżbiety Włodarczyk upozorowanej za córkę sekretarki za którą podstawiono Bożenę Bochyńską z Uniwersytetu Warszawskiego , aby pozorować wytworzoną w PRL linie genealogiczną widoczną w IPN, gdzie zamiast Filomeny wpisano Bożenę jako żonę dyrektora PKS. Celem tego działania jest podstawienie Żydów , którzy nie uznają Jezusa Chrystusa pod nasze mienie , którzy stosują kabałę dla papiestwa. Spowodowało to podstawienie Bożeny Bochyńskiej pod papieżyce Joannę zwaną Janem VIII i wykorzystano dane mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego dlatego działka, którą dal swojej córce znika i wstawiono mojego ojca, który nie był właścicielem tych działek, a mnie zamieniono na mężczyznę pozorując za sekretarkę w Skarżysku-Kamiennej jako Bożena Bochyńska podstawiając sekretarza papieża, czyli Joannę późniejszego papieża Jan VIII co spowodowało podstawienie Joanny Krzemińskiej oraz spowodowało podstawienie różnych imion w tym Agnes, aby odnieść się do Agnieszki z domu Krześniak i jej córki Wiktorii Kornaszewskiej z moim synem Adamem Kornaszewskim. Miało to spowodować przywłaszczenie mojej wnuczki dla Bohdana Żakiewicz z jednej strony z drugiej dla papiestwa. Symbolem tego działania jest likwidacja domu dziecka w Gdańsku i próba odnalezienia Wiktorii nowego domu jako nowej rodziny. Wiek 11 lat odnosi się do Bohaterów Westerplatte 11. Wiktorię podstawiono za moja córkę co oznacza, że zamierzano podstawić program pornograficzny HORST pod konia , który stratował papieżycę, która zaczęła rodzić na procesji, a którą wleczono za koniem. Ludzie, którzy się zorientowali ukamienowali ją. Oznacza to, że papież robi dla cienia , który miał zrealizować jego plan jako niewolnik, gdyż Żydzi nie uznają Jezusa Chrystusa ani jego łaski. Michał Anioł jest tym , który może zatrzymać zniszczenie ludu Bożego co próbowano odwrócić i zamienić na Świętego Jerzego, którego zamierzano zamordować pod którego symbolicznie podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który został skazany w celu kradzieży złota z obozów zagłady jako stomatologiczne do którego maż złożył wniosek o zajęcie w SO Toruń IIK 164/11 wiedząc, że jest to złoto wypłacone jako zwrot mienia zagrabionego przez banki na drugą wojnę światową z naszych depozytów. Żydzi z Nowego Jorku upomnieli się o złoto jako ich roszczenie co oznacza, że zaplanowali sposób kradzieży przez kradzież pieniędzy przez windykację weksla mojego męża Z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podstawiając otwarte akredytywy na SOF-ART Sp. z o.o. pod kontrakty do Turcji i Belgii za które nie płacili podstawiając na SOF-ART Sp. z o.o. fałszywych spadkobierców i dlatego podmieniono zarząd SOF-ART Sp. z o.o. na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , aby upozorować, że firma PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk stworzyła SOF-ART Sp. z o.o. zamieniając 2003 rok na 2003 rok czyli jako pod nazwiskiem Bożena Piórecka objęłam początkowo 20% potem 100% udziałów spółki SOF-ART Sp. z o.o., które sprzedałam w 2003 roku. Firma SOF-ART Sp. z o.o. powstała na bazie firmy LAMI-ART , która sprzedawała zegarki i wytworzono roszczenie przez firmę z Warszawy mimo spłaty zobowiązań i podmieniono na Invest Bank i licytację laptopa Acer.

Wyprowadzone stomatologiczne złoto znajduje się w bankach w skarbcu, które miało zostać złożone jako zloty pociąg w Wałbrzychu obok Zamku Książ, gdzie utworzono stadninę koni i teatr Wiliams, aby odnieś się do księcia Wiliama w Anglii w celu zamiany teatru na rzeczywistość.

Złoto carskie zostało wydane dla Adolfa Hitlera przez błogosławieństwo papieża i działania sądu w Radomiu w 1940 roku czyli po zajęciu Polski , gdzie podstawiono małoletnie dzieci Aleksandra Bochyńskiego i Elżbietę Barbarę Bochyńską i ich opiekunkę Michalinę Bochyńską z Turkietich z dworu Królowe Bony ze Sforzów, której herb to wąż , który zjada dziecko co miało oznaczać likwidację dzieci. Podstawiono dzieci Ernesta Bochyńskiego czyli agenta wojska którego prawdziwe nazwisko to Ernest Radomski pod majątek Brunona Bochyńskiego w celu podstawienia pod zamordowanego księcia Ernesta Hessen w Niemczech.

Doszło do cynizmu i opłacania oprawców po czym akta ich ofiar zostały wykorzystane do niszczenia naszej rodziny. Podstawiono żonę Wojciech Idziak panią Mariole Idziak za psa co miało skutkować zamordowaniem ich dziecka z Wojciechem moim chrześnikiem, aby podstawić pod Jerrego psa zamordowanego przez Mariusza Słodkiewicz w 2005 roku, który obecnie już nie żyje. Podobnie miały zginąć inne dzieci potraktowane jako ogon węza przez papiestwo jak Wiktoria . Wykorzystano do tego pełnomocnictwo szczególe dla Olgi Golby do SOF-ART Sp. z o.o., która wytworzyła trzy pod-spółki na fałszywe dane Jerzy Kaźmierczak do windykacji przez PFRON powielając ręczną księgowość na komputerową w celu powiązania z FSC STAR SA, które prowadziło kreatywną księgowość pobierając pieniądze przez weksel SOF-ART Sp. z o.o. o wartości poniżej 200.000,- PLN podpisany przez Dariusza Pióreckiego windykując akredytywy na 10.000.000,- EUR otwarte przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i weksel na 50.000.000,- PLN wystawiony przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla Banku Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, który bezprawnie wypełnił weksel na kwotę 51.000.000,- EUR w celu podstawienia Bohdana Żakiewicz jako spadkobiercy na kradzionych obrazach w 2004 roku dla PIS. Przy pomocy kradzionych od tego czasu pieniędzy przez wielokrotne windykację weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 50.000.000,- PLN zdobył PiS władzę i doprowadził przez windykację weksla bez odpisywania długu do pobrania do polskich banków stomatologicznego złota z obozów zagłady, które miało zostać złożone ze skarbców bankowych na pociąg w Wałbrzychu obok Zamku Książ. Gmina Żydowska z Nowego Jorku już upomniała się o to złoto , gdyż znajdują się tam gestapowcy i ich rodziny, którzy pracowali w “Palace” Zakopane, gdzie umieszczono dokumenty mordowanej arystokracji w Starachowicach przez gestapo. Pani Olga Golba podmieniła spółkę Sof-ART Sp. z o.o. na działalność gospodarczą dlatego nie zabrała pełnomocnictwo szczególne twierdząc, że będzie mnie jako Bożenę Piórecką reprezentować, a nie spółkę co było oszustwem w PFRON co dziś jest widoczne w kradzieży złota do którego bank PEKAO SA odmówił nam dostępu blokując martwe konto jako prywatne konto na nazwisko Bożena Piórecka podstawiając spadkobierców.

W sprawie SO Toruń IIK 164/11, mąż Jerzy Kaźmierczyk złożył wniosek o zajęcie zdeponowanego złota w Polsce przez wielokrotną windykację weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 50.000.000,- PLN wyjaśniając, że skarb państwa na należy podatek z tytułu objęcia w stanu posiadania depozytów carskich, gdyż dla Polski przysługuje podatek 7% zgodnie z wniesionym do Urzędu Skarbowego w Starachowicach Oświadczeniem Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego rozpoczętego od opodatkowania obrazu „Kosz ze Śliwkami”. Powoduje to konieczność opodatkowania złota wniesionego do banków w Polsce z carskich depozytów 7%. co zamierzano ukryć przez Bohdana Żakiewicz i Gminę Żydowską z Nowego Jorku. Nie jest winą rodziny carskiej, że papież pobłogosławił Adolfa Hitlera co spowodowało, że po zajęciu Polski w 1939 roku w Sądzie w Radomiu podstawiono dzieci Aleksandra Bochyńskiego i Elżbiety Barbarę Bochyńską oraz opiekunkę ich matkę Michalinę Bochyńską z domu Turkiettich. Ernest Bochyński były to służby wojskowe, którego prawdziwe nazwisko to Ernest Radomski i Niemcy podstawili dzieci Ernesta Radomskiego pod majątek mojego dziadka Brunona Bochyńskiego podstawionego pod zastrzelonego księcia Ernesta Hessen co spowodowało wydanie w Szwajcarii za błogosławieństwem papieża złota dla sponsorowania Adolfa Hitlera co w ramach spłaty zobowiązań spowodowało obecność złota z obozów koncentracyjnych w depozytach carskich, które zamierzano ukraść przez rodziny gestapowców jako Gmina Żydowska z Nowego Jorku piorąc pieniądze przez sprawy SO Toruń IIK 164/11 i SR Toruń IIK 467/15, gdzie skazano męża Jerzego Kaźmierczyk przez Bohdana Żakiewicz rodzinę gestapowca współpracującego z Antonim Macierewicz i Jarosławem Kaczyńskim podstawionym jako dryga tożsamość Dariusz Kaźmierczak do wyroku SO Toruń IIK 164/11, który ma być zwolniony przez kasację w sytuacji, gdy mój mąż Jerzy Kaźmierczyk miał odbyć karę pozbawienia wolności jako pierwsza tożsamość Jerzy Kaźmierczak w wypowiedzi słownej sędziego Wojciecha Pruss. Błogosławieństwo papieża dla Adolfa Hitlera spowodowało wydanie naszych pieniędzy na II wojnę światową. Obecnie papież Franciszek blokuje nam dostęp do pieniędzy w UBS AG w Zurychu, aby nie wyszła ta cała sytuacja co prowadziło do zawłaszczenia złota na finansowania III wojny światowej przez Jarosława Kaczyńskiego podstawionego pod dane Dariusz Kaźmierczak co połączono z listem gończym z 2005 roku na zlecenie Bohdana Żakiewicz, który podał się za właściciela kradzionych obrazów co w Szwajcarii co połączono z listem gończym na zlecenie Czesława Daleszak z 2004 roku łącząc przez zeznania Mariusza Kołodzińskiego na temat dostawy styropiany za 50.000,- PLN co zamieniono na windykację weksla za 51.000.000,- EUR ukrywając kradzione obrazy w CBC Centrostal Bydgoszcz SA, którego ogłoszono upadłość. Skradziono spółkę SOF-ART Sp. z o.o. , gdyż prokuratura w SO Kielce IIIK 207/07 nie była wstanie wykazać roszczeń o wielkości majątku spółki 5.800.000,- PLN co było oszustwem sądu w SO Kielce IIIK 207/07 , który ukrył reaktywację doprowadzić do śmierci Józefa i Filomenę Bochyńskich czyli moich rodziców, aby ukryć wypłacone pieniądze z UBS AG i Banku Rezerw Federalnych w SA. Czesław Daleszak był potrzebny do podstawienia Czesława Kiszczak i jego żony upozorowanej na Bochyńską przez Starachowice. W celu podmiany twórczości i akt o pobicie Elżbiety Kiszczak przez Czesława Kiszczak pozorujac na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i kreując taką żonę dla mojego męża przez prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz sędziego Wojciecha Pruss, sędziego Wojciecha Kucharskiego oraz w SO Kielce IICZ 422/16 co oznacza podstawienie akt Czesława Kiszczak co oznacza, że Bohdan Żakiewicz zlecił pobicie dla Czesława Daleszak , aby zgadzały się akta do podmiany. Dlatego męża Jerzego Kaźmierczyk zamierzano 30.08.2016 umieścić w areszcie ze sprawy SO Toruń IIK 164/11 , zamieniając na Sąd Rejonowy SR IIK 467/15 o roszczenie miliona nawiązki, gdzie podmieniono mnie na Elżbietę Bochyńską Kaźmierczyk tworząc roszczenie miliona nawiązki posługując się herbem mojej rodziny przez Żyda pana Pawła Krzymowskiego, który zeznawał w sprawie SO Toruń IIK 164/11 o roszczenia 300.000,- PLN co wskazuje na kradzież miliona złotych przez sędziów i prokuratorów na których powołał się Paweł Krzymowski w sprawie SR IIK 467/15 na co wskazuje przesłanie akt z SA Gdańsk IIAKa 3/16, gdzie przysługuje kasacja do SR Tarnów VGC 57/16 w celu ukrycia roszczenia 51.000.000,- EUR zamienionych na windykacje 5.100,- PLN jako zapis księgowy do podmiany weksla podstawionego dla Czesław Kiszczak przez Czesława Daleszak co spowodowało ujawnienie akt przez Elżbietę Kiszczak do IPN w celu podmiany akt, gdyż zgłosiłam nieprawidłowość i prześladowanie mojej rodziny jako S55/12 w IPN Kielce i Kraków.

Z analizy faktów wynika, że Czesław Daleszak miał pieniądze mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w momencie aresztowani w 2006 roku do sprawy SO Kielce 207/07 z zaskarżenia Czesława Daleszak. Pana Czesław Daleszak był poinformowany, że jest złoto w USA zabezpieczone przez Wacława Bocheńskiego co spowodowało wprowadzenie Bohdana Żakiewicz za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Odebranie samochodu marki PEUGEOT 607 w lizingu dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w 2006 roku przez policję z Katowic przy obecności Czesława Daleszak, Arkadiusza Durleja podstawionego pod Arkadiusza Słodkiewicz i mojej siostry Beaty Idziak wówczas z Katowic oraz mandat z 2009 roku w Kielcach samochodem odebranym przez policję Peugeot 607 na firmę PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk. Oznacza to, że Czesław Daleszak podał się za Jerzego Kaźmierczyk a moja siostra Beata Idziak podała się za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk do ukrycia obrotów na firmach męża po resztowaniu męża Jerzego Kaźmierczyk w celu ukrycia kradzionych pieniędzy po czym się wyprowadziła do Irlandii i zaprosiła mamę Filomenę Bochyńską, aby pasowało do akt w sądzie w Starachowicach, gdy mama Filomena Bochyńska prosiła o przesunięcie terminu sprawy w sądzie o zabicie psa Jerrego przez Mariusza Słodkiewicza pod którego podstawiono Mariusza Kołodzińskiego w celu wyjazdu do Szwajcarii, gdyż mamy Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk prawo stałego pobytu w Szwajcarii.

Prokuratura w Tomaszowie Mazowieckim ujawniła, że sprawa była prowadzona jako 2Ds 1117/13 do 2Ds 207/13 co oznacza, ze ktoś nadal to robił prowadząc zawieszone sprawy i zamknięte co oznacza, że pan Daleszak Czesław z Lidią Daleszak wykorzystał moją działkę po sprzedaży nieuznanej przez sąd do wpisania się jako spadkobiercy po moich rodzicach i prowadzili dalej sprawy zamierzając oskarżyć mojego męża za pobicie którego nie było 1Ds 1001/14. Ale zamierzano tego dokonać po aresztowaniu męża Jerzego Kaźmierczyk przez służby wojskowe , które zamierzały po tym fakcie ukraść pociąg złota jako złoto nazistowskie ukrywając sprawę o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej w SO Kielce IC 2627/10 co ukryto bezprawnie w Starachowicach jako INs 716/10 jako kontynuacja INs 956/09, gdzie wstawiono pełnomocnictwo nasze dla Bohdana Żakiewicz, który zamienił się z pełnomocnika w spadkobiercę. Upozorowano, że pracowałam u Czesława Daleszak, który podstawił do podpisania na prywatną pożyczkę dokumenty KW podmieniając moje nazwisko, gdzie udaje spadkobiercę na SOF-ART Sp. z o.o. o MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o.. Były to małe kwoty w pełni pokryte przez umowę sprzedaży działki, którą sąd anulował , a notariusz odmówił, gdyż skradziono depozyty już w 2004 roku i Czesław Daleszak z Bohdanem Żakiewicz podali się za spadkobierców czego dowodem jest sprawa SO Kielce IIIK 207/10, gdzie ukryto reaktywację w Rudzie Malenieckiej przez Radę Narodową w 1985 roku co zamierzano ukryć przez wymordowanie naszej rodziny.

Złoto wprowadzone do banków przez windykację weksla PPH APE – Jerzy Kaźmierczyk o wartości 50,- milionów EUR zamieniono na windykacje za dostawy styropiany z firmy STYRBET Sp z o.o. o wartości 50,-tysięcy złotych ukryło kradzież obrazów o wartości 50 milionów EURO i podstawienie Bohdana Żakiewicz za spadkobierce w spółce APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii w 2004 roku i kradzież GBC Centrostal Bydgoszcz SA i kradzież Huty Ostrowiec SA w 2004 roku. Weksel ten użyto do wielokrotnych windykacji do wprowadzenie złota do Banków Polskich na moje konta i męża. Zamierzano to ukryć przez przeniesienie ze skarbca bankowego złota na pociąg w Wałbrzychu, gdyż złoto to jest znaczone jako stomatologiczne, czyli z obozów zakłady. Powiązane jest to z Zamkiem Książ, gdzie utworzono stajnię oraz Teatr Williams, aby odnieść się do księcia Williama w Anglii w celu zamiany Teatru na rzeczywistość. Złoto carskie zostało wydane dla Adolfa Hitlera z banków szwajcarskich, przez błogosławieństwo Papieża. Złoto zostało wydane przez stworzenie spraw spornych w Sądzie w Radomiu w 1940 roku czyli po zajęciu Polski przez Niemców. Podstawiono dzieci Ernesta Radomskiego jako Bochyńskie pod majątek mojego dziadka Brunona Bochyńskiego podstawionego pod zamordowanego księcia Ernesta Hessen w Niemczech o czym doskonale wiedziało Gestapo i ich rodziny. Dlatego Ernesta zamordowano i podstawiono małoletnie dzieci oraz ich matkę za opiekuna prawnego jako spadkobiercę zastrzelonego księcia Ernesta Hessen w Niemczech, co w obecnej dobie ukryto przez podstawienie służb wojskowych pod nazwisko Karola Scheiblera w Łodzi podstawionego pod mienie księcia Karola Hessen w Niemczech. Stąd doszło do podmiany żydów Scheibler fabrykatów na mieniu mojego dziadka na arystokratów w Niemczech.

Doszło do cynizmu i opłacenia oprawców wykorzystania akt medycznych ich ofiar do niszczenie naszej rodziny. Podstawiono żonę Wojciecha Idziak panią Mariolę Idziak z domu Kędroń, za psa, co miało skutkować zamordowaniem ich dziecka z Wojciechem Idziak jej mężem, a moim chrześnikiem aby podstawić pod zmordowanego psa Jerrego, przez Mariusza Słodkiewicz w 2005 roku , który obecnie już nie żyje. Podobnie miały zginąć inne dzieci potraktowane jak ogon węża przez papiestwo, jak Wiktoria moja wnuczka oraz oficjalnie uznane za zmarłe Lili i Lille, aby wypełnić kabałę zamieniając spadkobierców zakładu starachowickiego i dyrektora Kabałę, na zwierzynę morując ludzi i kamienując ich matki, które podstawiono za mężczyzna przez papiestwo. Jest to odniesienie do papieżycy Jana VIII jako Joanny oraz inne imiona jak Agnes czyli Agnieszka, co jest wymowne, aby podstawić różne osoby i ich dzieci jako dzieci papieży podstawiając Jana Pawła II jako Wielkiego , na ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach i podstawiając moje wnuczki. Matactwa ukryto w Sądzie Okręgowym w Toruniu II K 164/11, nazwanego Sądem Okresowym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu. Dlatego odesłano sprawę Apelacji do Sądy Rejonowego, aby ukryć podstawienie mnie pod Elżbietę Kiszczak jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk czyli tak podmieniono moje dane, aby akta pobicia przez Czesława Kiszczak jego żony podstawić pod moje dane osobowe i tak mnie pobić przez uznanie tego przez lekarzy psychiatrów w Toruniu, gdzie określono mojego męża za męża Elżbiety a co oznacza podstawienie Czesława Kiszczak pod Czesław Daleszak pozorując, że jest na mężem Elżbiety Włodarczyk, aby podmienić sąsiadów na Wilczyńskich jako Włodarczyk i takie dane umieszczono w Sądzie w Gdańsku oraz Toruniu.

Podmieniono dane w Archiwum w Radomiu oraz w Księgach Wieczystych w Starachowicach na Bochyńska-Kaźmierczak , oraz w SO Toruń IIK jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w celu połączenia z rodzina kanclerze Niemiec Angelą Merkel z domu Kasner, której nazwisko to Kaźmierczak, co spowodowało by roszczenie Niemiec do złotego pociągu na finansowanie kolejnej wojny. Gmina Żydowska z Nowego Jorku miała rościć sobie prawa jako zatrudnionych przez Niemcy pracowników w “Palace” Zakopane, katowni Podhala jako gestapowców zamienionych na pracowników METRON SA zamienionych na spadkobierców carskiej rodziny przez Sąd Okręgowy w Toruniu IIK 164/11. Należy zaznaczyć, że Adolf Hitler był Żydem i niszczył tylko tych Żydów, którzy byli mu niepotrzebni. Żydzi wobec swoich byli bardziej okrutni niż Niemcy, a Żydzi którzy wystąpili z Nowego Jorku o złoty pociąg są potomkami morderców z gestapo, którzy mordowali Polaków i Żydów i dokładnie wiedzą jak wyprowadzali złoto i dokumenty, którymi się posługują fałszywi arystokraci o czym świadczy sprawa w SO Toruń II K 164/11 gdzie sędzia Wojciech Pruss, podważył arystokratyczne pochodzenie mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, twierdząc, że nie miał pieniędzy, na podstawie opinii psychiatrycznej Szpitala w Toruniu, gdzie pani Ordynator oddziały psychiatryczny powołała się na artykuł w internecie na temat morderstwa 18.07.1918 roku, w Jekaterynburgu, ukrywając fakt, że mienie jest kradzione przez podstawieni agentów wojska pod wymordowanych członków mojej rodziny o nazwisku Tarnowski i Lubomirski. Zawłaszczono nasze mienie i posłużono się moją rodziną Sieniawskich, którzy byli prawosławni i podstawiono pana Zabawskiego, który się powiesił pracownika SOF-ART SP z o.o. aby powiązać z przejściem na Arian i Zaraszynem, aby upozorować zmianę religii. Pan Zabawski był bardzo dobrym krojczym spółki SOF-ART Sp z o.o., pod którego podstawiono byłego właściciela spółki czyli akta Dariusza Pióreckiego, byłego męża, który również pracował jako krojczy w spółdzielni u majstra Rogozińskiego. Dane jego wykorzystano do Rogoźniczki i powielono dane, aby powiązać z dwoma miejscami pracy Dariusza Pióreckiego jednym w Spółdzielni w Starachowicach, a drugiem w Skarżysku u Dariusza Dąbrowskiego w prywatnej krojowni, który sprzedawał wyroby dla TVP w Warszawie. Połączone to zostało z SOF-ART Sp. z o.o., która po sprzedaniu dla Jerzego Kaźmierczyk obecnego mojego męża, zakupiła TV „Moja” w Warszawie, której nadajnik był w Izraelu i podstawiono paliwa „Moya”. Zamieniono Dariusza Dąbrowskiego na Dariusza Pióreckiego i podstawiono pod windykację akredytywy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, przez pomocy których pobierano dostawy towarowe i nie płacono za nie, aby przez pełnomocników podstawić długi pod weksel na 50,- milionów EUR wystawiony przez PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, wyprowadzając złoto do banków polskich za nieopłacone dostawy towarowe. Podstawiono Nowotaniec pod Brzezińskich na gruncie wsi Brzozowa, aby ukryć mienie królewskie podstawiając Bukowskich zamieniając na Barbarę Bukowska na Lubienie podstawiając pocztę do podmiany.

Pan Bohdan Żakiewicz jest dobrym znajomym ministra Antoniego Macierewicz, który w Iraku przekazał pozdrowienia od Papieża Franciszka dla Armii Polskie, co według kabały jest znakiem że Armia Polska jest armią papieską, co połączono z obiadem dla 21 uchodźców przy jednoczesnym zabiciu przez 21 letnią osobę księdza katolickiego Jakuba w Normandii we Francji. Wszystko połączono z żandarmami z organizacji Świętego Idziego, aby odnieść się do mojej siostry Beaty Idziak. Z tego powodu prostytutki zostały uwolnione i opiekuje się nimi Kościół katolicki, a które spotkały się z papieżem Franciszkiem, miały być obrazem naszych rodzin, co ma odniesienie do Babilonu i odnosi się do Księgi Daniela w celu upozorowania zwycięstwa przez księcia Michała obrońcy naszego ludu jako papiestwa, które jest niewolnikiem cienia czyli Lidera Światowego. Lider Światowy, po spotkaniu z nami w Szwajcarii podjął decyzję o naszym zamordowaniu i nas zatruto, ale przeżyliśmy. Po tym fakcie usunięto nas z systemu bankowego wpisując spadkobierców, aby Lider miał dostęp do naszych rodowych depozytów.

Brak działania papieża Franciszka i zaangażowanie fałszywego kręgu spadkobierców potwierdza współpracę papiestwa z Liderem Światowym do 12 lat, czyli jeszcze za życia moich rodziców, których oszukano i zmordowano w celu ukrycia wypłacanych pieniędzy z Banku Rezerw federalnych z USA oraz Banku UBS AG w Szwajcarii, na podstawie reaktywacji Rudy Malenieckiej potajemnie przy udziale kościoła Katolickiego, zrobionej na obrazach drogi krzyżowej skradzionych z kaplicy w Rudzie Malenieckiej, aby wykazać je w banku za granicą, w celu podania się za naszą rodzinę carską. Stała się rzecz zupełnie odwrotna czego nie mogli niektórzy przeżyć, gdyż pierwszy żeliwny odlew Huty Chlewiska naszej własności oddaliśmy do Kościoła. Powoduje to odwrócenie sytuacji. Pałac w Chlewiskach został zawłaszczony przez Żydów, którzy windykują bezprawnie nasze depozyty czyli weksle PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk.

Papiestwo wykorzystuje skradzione moje dzieci do Kościoła katolickiego, aby zasłonić swoje działania przed Aniołem Michałem pozorując w Iraku działanie Ducha Świętego przez kabałę.

Starachowice nie uszanowały moich rodziców i dziadków jak również i Polska mimo ogromnego nakładu i zaangażowania w obudowie kraju i uruchomienia przemysłu. Ich światły umysł dawał innym możliwości do czerpania z ich mądrości. W zamian za to podstawiono inne osoby, aby chlubiły się dorobkiem innych. Przykładem jest STAR-20 do którego formy do odlewów ręcznie wykonał mój dziadek Franciszek Jan Mazurek swoimi narzędziami w zamian za to podstawiono Kazimierza Mazur w 1948 roku, który zameldował pod gmachem politechniki, że Starachowice produkują własne samochody STAR. W książce ze znakiem STAR nie wymieniono tego faktu, ale w drugim miejscu wpisano lakoniczny tekst, aby nie wykazać nazwisk osób, które wyjechały do Włoch do Fiata wpisując, że wiedza tamta okazała się mało przydatna. Wiedzę miał mój dziadek , któremu Włosi proponowali, aby pozostał na stałe w fabryce FIAT co dziadek w tym czasie uznał za brak patriotyzmu i wrócił do Polski, która odpłaciła, kradzieżą jego danych osobowych i do końca życia musiał pobierać wodę ze studni, a na koniec wiedział, że umrze, gdyż zaczęto robić działy spadku na ulicy Nowowiejskiej przez Stefana Mazurek, aby nowe pokolenie pozorowało dziadka ojca. Obecnie nastąpiło zabicie moich rodziców i skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk, który otrzymał prawo do dziedzictwa rodowego za którego proponowałam nieruchomości po rodzicach, nie widząc ,że rzad polski już je ukradł do ukrycia reaktywacji Rudy Malenieckiej w 1985 roku oraz Pałacu w Starachowicach.

Upozorowano groźby morderstwa dla Jarosława Kaczyńskiego na Twitterze jako @kuba.kuba, aby podstawić Jakuba Idziak i Jakuba Pióreckiego, któremu skradziono komputer w Kielcach VAIO, aby podstawić pod zatrucie nas w 2006 roku wywołane w Szwajcarii po wizycie Lidera Światowego , które starano się ukryć jako upozorowany w Szpitalu w Toruniu zawala serca męża Jerzego Kaźmierczyk, ukrywając próbę morderstwa w Szwajcarii po której męża Jerzego Kaźmierczyk aresztowano w Polsce w SO Kielce IIIK 207/07 i okradziono przez Sąd Kielecki i Prokuraturę Kilce, dla Gminy Żydowskiej z Nowym Jorku współpracującej polskimi biskupami, którzy wszyscy byli na odsłonięciu Pomnika Pomordowanych Żydów w 2006 i cały rzad polski jako ofiar prowokacji w Kielcach, aby podać się za spadkobierców carskiej rodzin, których zabrakło na Świętym Krzyżu w 1000 lecie powstania klasztoru na pamiątkę chrztu Rusi. Zamierzano obecnie podstawić akta pobytu w szpitalu teściowej Łucji Kaźmierczyk pod akta Marty Cybulskiej w celu podstawienia pod akta Marty Kaczyńskiej podstawiono pod Irenę Kaźmierczyk za Jerzego Kaźmierczyk, osobę wytworzoną w Prokuraturze Kielce do zgłoszonej kradzieży obrazów Ko 58/09 jako IIKp425/09 w SR Opoczno. Podstawiano akta w Szpitalu w Toruniu pozorując świeży zawał serca Jerzego Kaźmierczyk podczas pobytu na obserwacji psychiatrycznej pod który zamierzano wstawić Jarosława Kaczyńskiego w celu podstawienia pod drugą tożsamość w sprawie SO Toruń IIK 164/11 jako Dariusz Kaźmierczak w celu zawłaszczenia złotego pociągu po kasacji w Gdańsku. Natomiast pierwsza tożsamość Jerzy Kaźmierczak miał być przeznaczona dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który miał odbyć karę dwóch lat i sześć miesięcy za kradzież 300.000,- PLN przeznaczonych przez METRO SA na zakup mosiądzu, który zamieniono na cement następnie styropian za 50,-tysięcy złotych. Spółka METRON SA, została reaktywowana i został wielokrotnie zakupiona za wartość księgową ujętą w akcie oskarżenia Ds V 31/07/Sp jako 35.000.000,- PLN (trzydzieści pięć milionów) za windykację weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk czyli własnej firmy, która zaskarżyła właściciela skazując go na więzienie przez użycie akt IPN wytworzonych przez bezpiekę co jest sprzeczne z Konstytucją RP. Celem było przejęcie pociągu złota na finansowanie III wojny światowej pozorując w Iraku przy pomocy polskiej armii, że anioł Michał stanął w obronie ludu do walki w Babilonie broniąc papieża pracującego dla lidera światowego.

Nasze pieniądze zamierzano rozdać zastawiając ziemie na finansowanie jednej religii pozorując, że anioł Książę Michał wystąpi w obronie ludu.

Stworzono historię, że moja mama miała dziecko jako panna , aby podstawić Jana VIII papieżycę pod hrabiego Jana Tarnowskiego czyli Franciszka Jana Mazurka i zamieniono moją mamę Filomenę Bochyńską na mężczyznę na jej ojca co jest widoczne w dokumentach Urzędu Skarbowego pozorując, że mamy ziemia była przez zasiedzenie co jest oszustwem, gdyż miała prawa nabyte , które podmieniono dla fałszywego kręgu spadkobierców, ze mnie zrobiono Elżbietę za dziecko z nieprawego łoża zamieniając na mamę Filomenę Bochyńską w celu zabicia mojej córki Marty Bochyńskiej pozorując na dziecko papieżycy, aby ród Maryi jako matki Jezusa Chrystusa na rod Ewy jako matki ludzi żyjących w lesie w celu odwrócenia cywilizacji.

Moja wnuczka Wiktoria miała się dostać w ręce Bohdana Żakiewicz, gdyż zamierzano zabić jej matkę Agnieszkę jako Agnes papieżycę i dlatego symbolicznie poszukiwany jest dom dla 11-letniej dziewczynki z domu dziecka w Gdańsku, który zamierzają zlikwidować. Liczba 11 odnosi się do podmiany adresu Bohaterów Westerplatte 1/1 na numer 11 przez Pocztę Polska od której zaczęła się w przeszłości w 1939 roku w Gdańsku wojna co zamierzano powtórzyć. Podstawiono Jarosława Kaczyńskiego pod Dariusza Pióreckiego zamienionego na Dariusza Kaźmierczak, aby odnieść się Dariusza Meda podstawiając rodzinę kanclerz Niemiec Angelę Merkel.

Księga Daniela 11, 39

„Do warownych grodów wprowadzi lud obcego Boga; tych , którzy go uznają, obsypie zaszczytami, nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemię”

Księga Daniela 10, 20b-21b

„Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała,

Rozdział 11,1

który stoi począwszy od pierwszego roku panowania Dariusza Meda jako wzmocnienie dla mnie i obrona.”

Księga Daniela 11,32

„Tych zaś, co przestępują przymierze nakłoni do przewrotności pochlebstwami; jednak ludzie, którzy znają słowo Boga, wytrwają i będą działali. Mędrcy z pośród ludu pouczą wielu, polegną jednakże od miecza i ognia, w więzieniach i przez łupiestwa- do pewnego czasu. Gdy oni będą upadać, nieliczni pospieszą im z pomocą, a wielu przyłączy się do nich podstępnie. Spośród mędrców niektórzy upadną, by dokonało się wśród nich oczyszczenie, obmycie i wybielenie na czas ostateczny- jest bowiem jeszcze czas do kresu”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s