Wizja Nowego Świata

Starachowice na 14.08.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro

Wizja nowego świata

Nowy Ład miał polegać na pozbawieniu człowieka rodziny prawdziwej, aby o nim decydowały organizacje, które według schematu przypisały ludzi do innych rodzin co spowodowałoby tragedie i nieodwracalne skutki mordowania i niszczenia jednostki. Tak się złożyło , że mam odpowiedniego męża i dzięki temu możemy jasno określić w jaki sposób niszczeni są ludzie na podstawie własnych rodzin.

Wypisywanie w internecie o chorobach psychicznych i zamknięciach ludzi odizolowanych w zakładach psychiatrycznych ma celu określenia ich wypowiedzi jako gróźb karalnych celowo pisanych przez służby wojskowe , które dokonały dorobienia dokumentów o uszkodzenie ciała oraz innych kryminalnych zamierzając zamknąć w zakładach psychiatrycznych i więzieniach świadomie z premedytacją. Wykonawcą tych zaplanowanych działań jest prokuratura i sąd do kradzieży mienia. Przykładem jest dorobienie sprawy w SR Toruń IIK 467/15 , która podmieniła moje dana Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, aby oddać moje dane osobowe dla Elżbiety Kiszczak w celu wyprowadzenia miliona złotych jako nawiązki określoną przez fałszywego arystokratę czyli Pawła Krzymowskiego, który był świadkiem w sprawie , gdzie skazano męża w SO Toruń IIK 164/11 o 300.000,- PLN co spowodowało zaakceptowania fałszywych zeznań i dokumentów co spowodowało roszczenie miliona nawiązki w celu kradzieży miliona złotych przez wykorzystanie roszczenie 300.000,-PLN co powoduje kradzież przez sędziów 700,000,- PLN oraz przez zapis księgowy dowolnych kwot z depozytów carskich złota w Nowym Jorku, gdzie podstawiono drugiego świadka Bohdana Żakiewicz jako Bohdana Bochyńskiego ojca Marii Gudewicz, agenta służb wojskowych, którego wpisano pod Wacławie Bocheńskim do Banku Rezerw Federalnych w USA w 1978 roku, która już nie żyje i podstawiono jej dzieci jak Dariusz Gudewicz i Lenę Gudewicz z Torunia.

Żądanie miliona złotych nawiązki miało na celu eksmisje mnie w Starachowicach z ulicy Nad Kamiennej 25 przez SR Starachowice IC 178/15 mimo wygranej sprawy SO Kielce IICZ 422/15 jako apelacja męża Jerzego Kaźmierczyk, ale podstawiono podmienione dane na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, aby podstawić panią Elżbietę Kiszczak i jej akta o pobicie prze jej męża Czesława Kiszczak pozorując na Bochyńskiego za którego wstawiono Czesława Daleszak i podstawiając Jarosława Kaczyńskiego wstawionego pod odczytane drugie nazwisko w wyroku SO Toruń IIK 164/11 jako Dariusz Kaźmierczak jako Dariusz Med. Zamierzano 25 października 2016 roku dokończyć rewolucje październikową z 1917 roku jako zamknięcie z zakładzie zamkniętym do końca życia mnie i męża umieszczając Jerzego Kaźmierczyk w więzieniu pod pierwszą odczytaną przez sędziego sędziego Jerzy Kaźmierczak i dorobiono już próbę samobójstwa, aby go zlikwidować. Celem było wytworzenie sprawy spornej o tym samej sygnaturze co eksmisja ma sygnaturę akt w SR Starachowice, gdzie bezprawnie zamierzano poprowadzić sprawę zamkniętą czyli I C 178/15 aby pozorować rozwód i podział majątku, co jest brednią już wytworzoną przez sądy do skazania mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za dorobione już akta przez służby wojskowe o pobicie, którego nie było. Dlatego zamierzano zlikwidować całą rodzinę. Już podmieniono rodziny w systemie bankowym jako Nowy Ład, gdzie przypisano Teresę Szmytka jako osobę zaprzyjaźniona z Zofia podstawiając w Gdańsku panią Zofię Szkudlarek, w innych miejscowościach inne nazwiska pozorując jedną osobę i zmianę nazwisk przez akta psychiatryczne do wyprowadzenia pieniędzy naszej rodziny z banków. Zamieniono w tym celu byłego męża Dariusza Pióreckiego na Dariusza Dąbrowskiego czyli podmiana miała nastąpić na akta państwa Dąbrowskich i podstawiono Zofie Dąbrowską z Końskich i Zofią Strączyńską z Radomska oraz Zofia Dąbrowską ze Skarżyska-Kamiennej i Elżbieta Włodarczyk podstawiona została w miejsce Elżbiety Kiszczak. To oznacza, że również miał być pobita jak również Elżbieta Doda z domu Gudewicz z Białegostoku podstawiona na Toruń jako żona swego brata co spowodowało zamianę żony Dariusza Gudewicz pani Leny Gudewicz z Torunia na Elżbietę i podstawiono pod moje dane jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk ukrywajć prawdziwe dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Dlatego inscenizacja nowego ładu przez Kościół katolicki jest decyzją obcych ludzi w sprawie życia osób w innych rodzinach, które połączono przez DNA moich wnuczków z gwałtu mojej córki w zakonie czyli Anny Marii Pióreckiej oraz Michała Pióreckiego jako dzieci z in vito. Podstawiono córkę mojego syna Adama Kornaszewskiego, który wcześniej nazywał się Piórecki , czyli moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewska jako dziecko korporacyjne, gdyż jej matka Agnieszka Kornaszewska ponownie wyszła za mąż i zmieniła przybierając nazwisko Janiszewska, co również może mieć odniesienie do mojej wnuczki. Miało to spowodować takie skutki, że Agnieszka miał umieścić Teresą Szmytka z zakładzie psychiatrycznym pomijając jej dzieci gdyż wpisano ich już jako inne rodziny i decyzje o jej życiu miały podejmować zakłady psychiatryczne przez obecne osoby. Agnieszka z domu Krześniak miała być ta podstawiona jako rodzina do decyzji życiu Teresy Szmytka, ale rozciągając to na inne osoby jak Teresa Daniszewska, do której przychodzą nadal moje wyciągi bankowe na nazwisko jeszcze z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka i wykorzystano tą rodzinę do jej zniszczenia na przyszłość. Powodem jest kradzież pieniędzy i użycie ich przez papieża bez pomocy dla prawdziwej rodziny, gdyż kościół stał się bezprawnie dysponentem naszego mienia, które przekazał mi mój ojciec Józef Ludwik Bochyński. Kolejna mistyfikacją służb miało być wymordowanie Agnieszki i jej rodziny, aby ukraść moją wnuczkę w rękach Agnieszki, aby ją wywieźć do USA, aby pan Bohdan Żakiewicz miał powód do podania się za spadkobierce rodziny carskiej, kradnąc już dzieci i podstawiając się pod herb Sforzów, czyli wąż, który zjada dziecko, zmieniony na Trach i taki herb miał zastąpić Lwa w Koronie. Dalsze następstwa to podłożenie takich akt sądowych do Szwajcarii jako akta szaleńca w pociągu, czyli już przygotowanie ich do podmiany dla naszych rodzin na przyszłość do ukrycia wypłaty przez banki pieniędzy fałszywym spadkobiercom. Sprawa 25.10.2016 roku jest sprawą bezprawnie prowadzoną, gdyż sprawa I C 178 już jest zakończona prawomocnym wyrokiem bez możliwości odwołania, a co oznacza, że nie zamierzano poprawić pomyłek pisarskich, ale podłożyć kolejne fałszywe akta dla Elżbiety Kiszczak, a mnie i mojego męża zamordować, w tym mnie umieścić wcześniej w Zakładzie Psychiatrycznym jako wznowienie sprawy mordując moją prawdziwą rodzinę przez sędziów i prokuratorów, którzy już dorobili akta do Torunia, które miały służyć w październiku do podłożenia o eksmisję, aby pozorować mnie jako Elżbietę i na spadkobiercę ogromnej fortuny bez dostępu do niej. Stanowi to dowód, że sędziowie i prokuratorzy zaplanowali przez SO Kielce i SR Kielce oraz przez SO Toruń i SR Toruń ukraść rodowe mienie przesyłając naszą sprawę z SO Kielce IC 2627/10 do Starachowice do służb SB czyli UB jako Waldemara Maksalon i jego rodziny, aby podmienić moją rodzinę przez akta psychiatryczne po naszym pobiciu i oskarżeniu naszych rodzin za ich dziłania. Stanowi to dowód że dokonano matactwa przesyłając sprawę SO Kielce IC 2627/10 do Starachowic jako I Ns 716/10 SR Starachowice po czym zamierzano zamienić strukturę sądów na Powiatowe, aby zatrzeć ślady po kradzieży. Dlatego przekierowano sprawę do SR Starachowice do państwa z UB czyli Maksalon i połączono z podstawieniem Bohdana Żakiewicz z Warszawy do Starachowic i podmieniono moje dane przez błąd kolejny jako “Bochyńska-Każmierczyk” i pozorując że ja takie dane przesłałam, co jest nieprawdą i stanowi dowód, że tak wprowadzono dane na Poczcie w Szwajcarii gdzie jest tylko litera „z” skąd przesyłałam list, ale przesłanie do Maksalonów jest przestępstwem, gdyż nie dotyczy to ich rodziny. Dlatego zamordowano moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich, aby przez tą sprawę która za życia mamy była prowadzona jako I Ns 956/089 a po śmierci jako INs716/10 doprowadzić do działów spadku po moich rodzicach przez obcych ludzi Maksalon udających spadkobierców i rząd polski, który już określił przez sędziego Wojciecha Pruss że moja carska rodzina już nie żyje, czyli zamierza nas zlikwidować, gdyż jest to masoneria i wykonuje określania ludzi według standardów swoich, a nie według fatów i stanu faktycznego. Nowy Ład miał usunąć rodzinę z istnienia czyli tą komórkę, która pierwotnie powołał sam Bóg przy stworzeniu świata, co spowodowało by globalną katastrofę, a co mało kto widzi i zdaje sobie z tego sprawę. Dalsze działanie to próba zastąpienia nas rodziną wprowadzoną a przez służby wojskowe za rodzinę, aby ukryć dokonane przestępstwa, ale już za nich podstawiono nowe pokolenie służb , co miało wyeliminować wszystkie osoby zamieniając nasze rodziny. Sprawę SO Toruń IIK 164/11 z Gdańska z Sądu Apelacyjnego jako II AKa 3/16 przesłano dlatego do SR Toruń, aby podstawić do windykacji miliona złotych na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk co miało spowodować moją eksmisję z domu Nad Kamienna 25, jako za roszczenie sędziów i prokuratorów miliona złotych nawiązki i dorobiono nawet opinie psychiatryczną w Toruniu za pisma opisujące reaktywację Rudy Malenieckiej w 1986 roku przez Radę Narodową jedyną w PRL, którą świadomie ukryli i zaprzeczyli zdrowemu rozsądkowi i prawu co jest dowodem, że uruchomiono całe carskie mienie i książęce na mnie i męża i eksmisja miała spowodować moje wyrzucenie na bruk, aby ukryć windykacje na fałszywe długi całego mienia carskiego i książęcego mojej rodziny, które zastawiono na wojnę już III , co miało ukryć kradzież i zrównać Polskę jak nam powiedziano z ziemią.

Dowodzi to, że Żydzi z Nowego Jarku zmierzają zniszczyć Polskę jako głupców dorabiając Polakom opinie psychiatryczne, aby nie mogli się obronić i zachować godność. Pismo Święte mówi, że jeśli ktoś powie swojemu bratu głupi winien jest ognia piekielnego, co miało być oskarżeniem i dlatego ludzie są wyrzucani ze społeczności, aby ukryć kradzieże i pozorowaniu ich na ludzi niewierzących przy jednoczesnym ich bezkarnym okradaniu. Mamę moją Filomenę Jadwigę Bochyńską podstawiono pod Teresą Szmytka, którą umieszczono jako emerytowaną nauczycielkę polonistkę, w Domu Starców pozorując dom psychiatryczny, aby dorobić akta dla oszustów czyli fałszywych spadkobierców SO Toruń IIK 164/11 i SR Toruń IIK 467/15 oraz SR Starachowice IC 178/15 i innych sygnaturach. Mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniono na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, co oznacza również podstawienie pod akta Teresy Szmytka dorobionej na Gdańsk jako zamkniętej przez Agnieszkę i podstawienie samochodu do sprzedaży, aby podmienić teścia samochodu Jana Kaźmierczyk na Jana Śledzik czyli ojca wcześniejszej właścicielki Leokadii Kowalczyk i podstawić ją pod Annę Lewandowską na Tomaszów Mazowiecki pozorując ją za córkę mojego teścia i podstawiając moje dorobione akta zamienione na moją córkę Martę Bochyńską pannę wcześniej Piórecka, zamieniona na córkę teściów Marę Cybulska z domu Kaźmierczyk zamieniona na z domu Kaźmierczak w celu podstawienia Marty Kaczyńskiej jako konkubiny mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego w wypowiedzi sędziego Wojciecha Pruss w SO Toruń IIK 164/11 jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w celu dopasowania do podmienionych danych w Archiwum w Radomiu oraz w Księgach Wieczystych w Starachowicach na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie podmieniono dane osobowe na Bożena Bochyńską-Kaźmierczak w celu podstawienia na Pałac w Starachowicach Angeli Merkel z domu Kaźmierczak w celu ukrycia oddania Polski dla Niemiec przez reaktywację Rudy Malenieckiej w 1985 roku i Starachowic oraz wykazanie, że Jarosław Kaczyński jest rodziną Angeli Merkel.

Doszło do sfabrykowania akt o pobicie w Starachowicach 1Ds 1001/14 oraz ponowne prowadzenie sprawy przez obce osoby IIKp 117/13 jako IIKp1117/13 co spowodowało wytworzenie fałszywych akt Pc 44/13 przez fałszywego męża podstawiając Dariusza Dąbrowskiego i Czesława Daleszak, który ma mojego męża weksel na 50 milionów euro z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, które nie chciał zwrócić. Jego żonę Lidię Marię Daleszak wpisano jako córkę mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego po sprzedaży działki, której sąd nie uznał Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw.4006/11, gdyż dorobiono fałszywy krąg spadkobierców usuwając moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską jako prawnego właściciela działki, którą otrzymała od swojego ojca oraz działkę z dragą dojazdową oraz wpisano fałszywych spadkobierców na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. należąca do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk ukrywając w Toruniu kradzież 6.000.000,- PLN wartości spółki oskarżając o 300,000,-PLN twierdząc, ze mąż nie posiada mienia co jest oszustwem, gdyż wprowadzono spadkobierców po nas żyjących. Fałszywe dokumenty przedłożono do sprawy SO Toruń II K 164/11 gdzie również dołączono akta IPN bezpieki pozorując że Bożena jest żoną mojego ojca, pozorując mojego tatę na inną osobę nie arystokratę, aby zawłaszczyć mienie mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego i męża Jerzego Kaźmierczyk. Doszło do ukrycia reaktywacji Rudy Malenieckiej w 1985 roku przez podłożenie fabrykowanej opinii psychiatrycznej w Toruniu i skazanie mojego męża przez sędziego Wojciech Pruss w Toruniu jako SO Toruń IIK 164/11 oraz sędziego Jacka Pietrzak w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku oskarżając o kradzież 300,- tysięcy złotych w Toruniu w celu dokonanej kradzieży przez sędziów miliona złotych nawiązki podkładając Oświadczenie o przekazaniu mienia po rodzicach za zwolnienie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk Repertorium „A” nr 4342/2013 i 4343/13 z 7.10.2013 roku jednocześnie go skazując. Urząd Skarbowy poinformował mnie, że przyszedł wyrok o przyjęciu mienia za uwolnienie męża Jerzego Kaźmierczyk, jednocześnie prowadzono sprawy dalej i skazano męża akta przekazując do ST Toruń IIK 467/15 co jest niezgodne z prawem. Z tego powodu wycofałam się z przekazania mienia 30.05.2016 Repertorium „A” nr 26008/16 i 2609/16 co powiela sygnatury, gdyż podstawiono Helenę Surma na działkę 29 Zakładów Starachowickich i dom mojej babci na ulicy Nad Kamienna 25 zamieniając na garaż na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 co jest kradzieżą.

Skazano męża Jerzego Kaźmierczyk, a mnie zamierzano eksmitować podmieniając moje dane , aby ukryć oszustwo podstawiono Beatę Szydło pod Dz. Kw. 4005/112 i dz. Kw. 4006/11, gdzie jest oszustwo Sądu w Starachowicach, w którym wpisano, że moi rodzice mieli jedną córkę Beatę i podstawiono mnie drugą córkę Bożenę za żonę Bożenę dyrektora PKS w Skarżysku-Kamiennej podstawiając Bożenę Bochyńską pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, która miała córkę Elżbietę, aby zgadzało się z fałszywymi aktami bezpieki z IPN użytymi w Toruniu ukrywając kradzież depozytów w Banku Rezerw Federalnych w USA podstawiając Mariana Budkę z ulicy Polna 3/33 w Warszawie jako Marię Tarnowską, który ukradł 10.000.000,- PLN w Końskich mienia mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego czyli Franciszka Jana Mazurka co połączono z sprawą Dz.Kw.4005/11 i Dz.Kw. 4006/11, gdzie Czesław Daleszak poprowadził sprawę PC 44/13 w Tomaszowie Mazowieckim. Aby ukryć oszustwo podstawiono Daleszak Lidia Maria pod dane Idziak Beata Maria, którą podstawiono pod dane Bożena Piórecka jako żonę Dariusza Pióreckiego za którego wstawiono dane Jerzy Kaźmierczyk, aby wykorzystać weksle PFRON podpisane przez Dariusza Pióreckiego do windykacji weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50.000.000,- EUR w celu ukrycia skradzionych pieniędzy.

Sędzia Wojciech Pruss jak i Jacek Pietrzak swoim działaniem doprowadzili do uwiarygodnienia sprawy żądania miliona złotych nawiązki w SR Toruń IIK 467/15 przez Pawła Krzymowskiego, który jest Żydem i bezprawnie posługuje się herbem nasze rodziny Ślepowron. Działanie sędziów doprowadziło do podłożenia fabrykowanej sprawy ze Starachowic przez sędziego Wojciecha Kucharskiego IC 178/15 SR Starachowice do SR Toruń II K 467/15 wykorzystując wyrok Sądu Okręgowego SO Toruń IIK 164/11 o roszczeniu 300.000,- PLN do kradzieży miliona złotych nawiązki do już ukradzionych pieniędzy w imieniu prokuratorów i sędziów, którzy tworzyli listy dłużne podstawiając służby wojskowe pod wymordowane nazwiska osób z naszej rodziny do reaktywacji Rudy Malenieckiej, które zostały zdeponowane w Bankach w Szwajcarii w UBS AG i Credit Suisse, w Anglii oraz w Banku Rezerw Federalnych w USA, gdzie znajdują się depozyty naszej rodziny. Urząd Skarbowy wykazał, że przesłano wyrok z SR Toruń, gdzie zabrano mienie za zwolnienie mojego męża , co nie było ujawnione, a co miało spowodować moją eksmisję kryjąc windykacją miliona nawiązkę, aby mieć powód do licytacji mienia rodowego czyli kradzieży. Działanie to oznacza, że sąd skazał męża i podmienił na inną osobę w celu wykorzystania wyroku na milion nawiązki do zamiany wartości przez zapis księgowy w celu ukrycia złota wprowadzonego do Banków w Polsce przez wykorzystanie weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i Oświadczenia Woli z 28.06.2006 troku mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego , którym posługiwał się przez 11 lat Czesław Daleszak do wielokrotnej windykacji z Krzysztofem Pazik, który współpracował z premierem Tadeuszem Mazowieckim. Działanie sędziów doprowadziło do kradzieży miliona złotych. Aby to ukryć dokonano fabrykacji akt o uszkodzenie ciała IDs 1001/14 w Prokuraturze Starachowice i jak się można domyśleć na zlecenie Czesława Daleszak i Bohdana Żakiewicz dorobiono akta 2Ds 1117/13 i PC 44/14 , gdyż dokonano -podmiany całkowitej naszej książęcej i carskiej rodziny na Żydów, którzy pobrali pieniądze podając się za członków naszej rodziny czego przykładem jest pobranie w Końskich 10.000.000,- PLN, oraz sprzedaż Pałacu w Niezdowie przez zakonnice, gdy pałac należał do mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej czy pobranie obrazów z Pałacu w Kruszynie przez Grażynę Kulczyk co jest dowodem współpracy Kościoła i służb wojskowych podających się za spadkobierców przez reaktywację Rudy Malenieckiej, co spowodowało oddanie Starachowic dla Man Bus Sp. z o.o. i podstawienie Kanclerz Niemiec Angeli Merkel jako Kaźmierczak na Pałac w Starachowicach.

Dorobienie akt o uszkodzenie ciała czy akt psychiatrycznych przez prokuratorów są to groźby karalne w tym z akceptacją hierarchii kościelnej. W 2005 roku byliśmy na Misji w Marly we Fryburgu podlegającej bezpośrednio pod papieża Benedykta XVI, gdzie mieliśmy spotkać się z papieżem Benedyktem XVI w Rzymie , aby rozwiązać drażliwą sytuację co spowodowało nasze zatrucie w Szwajcarii i zaskarżenie w Polsce przez fałszywych arystokratów podających się za spadkobierców na podstawie reaktywacji Rudy Malenieckiej w 1985 roku, którą opisywaliśmy w naszych pismach skierowanych do wiadomości sądu. Za te pisma pan Paweł Krzymowski w imieniu prokuratorów i sędziów zażądał miliona nawiązki na rzecz Fundacji w Nowego Jorku, a skierowanie dokumentów sprawy SO Toruń IIK 164/11 z SA Gdańsk IIAK 3/16 do Sądu Rejonowego wskazuje na wydanie tajnie dokumentu windykacji miliona nawiązki dla Żydów, którzy podali się za spadkobierców naszej rodziny i nam grozili w imieniu prokuratury , sądu i Kościoła. Sprawa oficjalnie się nie odbyła. Papież Franciszek poinformowany o tym fakcie nic nie zrobił i kontynuował politykę papieża Benedykta XVI ukrywając kradzieże dokonywane przez Kościół katolicki co powoduje udział w tworzeniu gróźb karalnych do ukrycia kradzieży danych osobowych i mienia na co są dokumenty przygotowane przez prokuraturę jak również przez SR Starachowice IC 178/15 wezwanie na 25.10.2016 roku. Wydano nakaz odbycia kary kierując dokumenty do sądu rejonowego w sytuacji, gdy przysługuje kasacja oraz dokonano kradzieży majątku spółek Jerzego Kaźmierczyk nie rozliczając się i podając się za spadkobierce na wekslu PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 50.000.000,- EUR jako na carskim mieniu przez Skarb Państwa reprezentowany przez prokuratora Wilczyńskiego wstawiając fałszywych spadkobierców po osobie żyjącej co ukryto przez fałszowanie danych osobowych.

Sam fakt sprawy SR IIK 467/15 jest kradzież miliona złotych posługując się błędnym ustaleniami w w SO Toruń IIK 164/11 z roszczeniem 300.000,- PLN co powoduje różnicę i kradzież 700.000,- PLN i konieczność odpowiedzialności sędziów za ukrycie wyprowadzonej ziemi mojej arystokratycznej rodziny jako zastawów pod kredyty. Umorzono koszty eksperckie , które wykazywały dwutorowość jako dwóch spadkobierców co umorzono z powodu wykazania , że sprawa dotyczy jedynie jednej faktury drugi raz prowadzonej omijać artykuł 17&7 KK, a obecnie wynika , że koszty były potrzebne do sądu rejonowego, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców rodziny carskiej w której mąż nie uczestniczył. Z tego powodu zamordowano w Nowym Jorku imama , aby podstawić jako dział spadku po Wacławie Bocheńskim , który przeszedł na islam w celu podstawienia papieża Franciszka jako muzułmanina co oznacza realizację gróźb karalnych w Prokuraturze Starachowice do Sądu w Toruniu w celu kradzieży w Nowym Jorku pieniędzy, gdzie świadek w SO Toruń IIK 164/11 pan Bohdan Żakiewicz podstawiony został jako Bohdan Bochyński zawłaszczając moją wnuczkę Wiktorię w celu wykazania DNA carskiej rodziny w Nowym Jorku i podmieniono dziecko Małgorzaty Łempickiej jako Małgorzaty Kwaśniewskiej ze Szwajcarii dyrektora banku i zamierzano podstawić obrazy malowane przez Karolinę Ocetek i Alicję Idziak za obrazy Łempickiej. Grupa gestapo z SS jako ZOFIA miała stać się opiekunami rodzin, którym dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne , aby kryć fałszywych arystokratów współpracujących z gestapo i członkami ich rodzin do dziś.

Sfałszowano zwolnienie lekarskie wpisując moje nazwisko z błędem przez „ż” na kopii , aby podstawić dział spadku rodziny carskiej na działce mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek we władaniu już mojej mamy Filomeny Bochyńskiej przesyłając sprawę o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej do Waldemara Maksalon czyli pracownika UB. Doszło do fabrykacji sprawy SR Starachowice IC 178/15 o eksmisję zakończonej w sprawie SO Kielce IICZ 422/15, gdzie pofałszowano dane osobowe w celu wyprowadzenia mienia na Elżbietę Kiszczak przy udziale Bronisława Komorowskiego, który kontroluje 100.000.000,- EUR, które przelane zostały na podstawienie naszej decyzji do Polski przez naszych pełnomocników.

Pod imię ZOFIA miała zostać podstawiona linia genealogiczna przygotowana przez gestapo jako Grupa ZOFIA, aby podstawić pod jedną rodzinę wiele rodzin do windykacji carskich depozytów mając w planach już zawłaszczyć moje wnuki.

Jeżeli sędziowie i prokuratorzy chcą sponsorować wojnę to będą sami na linii frontu i ich rodziny oraz kapłani, którzy tworzą fałszywe dokumenty, akceptują wojnę i niszczenie naszej rodziny.

Mój dziadek Franciszek Jan Mazurek otrzymał we Włoszek złoty zegarek z inskrypcją FIAT co ma odniesienie do złotych zegarków rozdawanych przez cara dla swoich oficerów. Zegarek skradziono, ale wybił czas zabito w Nowym Jorki imama, aby podstawić papieża Franciszka pod dział spadku jako muzułmanina, aby podstawić roszczenie miliona nawiązki ze sprawy SR Toruń IIK 467/15 powiększając o zapis księgowy do kradzieży depozytów carskich w Nowym Jorku. Piotr Idziak przekazał zegarek dla moich rodziców, który po śmierci ojca równo o godzinie 1200 zaczął dzwonić i cyklicznie powtarzał dlatego go zniszczyłam. Otrzymaliśmy inny zegarek, który nie miał takich zdarzeń. W dniu dzisiejszym o godzinie 100 czyli o 1200 czasu w Irlandii , gdzie mieszka Piotr zaczął dzwonić mając zaznaczoną godzinie 700. Media podały rano o zamordowaniu imama w Nowym Jorku co może oznaczać, że technicznie wykazano, że chodzi o majątek po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim, aby wykazać papieża Franciszka, który jest odpowiedzialny za groźby karalne i tworzenie fałszywych opinii psychiatrycznych, które są później realizowane. Opinia psychiatryczna w Toruniu ukryła reaktywację Rudy Malenieckiej w 1985 roku co świadczy o oszustwie Ordynator Szpitala w Toruniu do sprawy SO Toruń IIK 164/11, oraz świadczy o oszustwie sędziego Wojciecha Pruss, który świadomie dążył do kradzieży czego dowodem jest skierowanie sprawy z SA Gdańsk IIAKa 3/16 do SR Toruń IIK 467/15 , gdyż była to jedyna sprawa, gdzie wykreowano fałszywe dane na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co powtórzono w SO Kielce IICZ 422/15 oraz SR Starachowice IC 178/15 o eksmisje rodziny przez pracowników UB , którzy udają spadkobierców po naszej rodzinie wykorzystując DNA moich wnucząt, którymi handlują jak towarem.

Dorobiono dokumenty pod zmienionymi danymi osobowymi, że możemy pozostać na ulicy Nad kamienną 25 i na Bohaterów Westerplatte jako dwie rożne rodziny do końca życia i zamierzano nas usunąć przez fałszywą sprawę SR Starachowice IC 178/15 z dnia 25.10.2016 roku pozorując, że mąż mnie pobił. Aby ukryć to oszustwo maż Jerzy Kaźmierczyk miał iść do wiezienia 30.08.2016 roku, a ja miałam zostać pobita i wywieziona do zakładu psychiatrycznego, aby podstawić Elżbietę Kiszczak przez Skarb Państwa jako Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniając tak moje dane osobowe przez matactwa sądu. Oznacza to kradzież mienia przez skarb państwa i podmianę mojej siostry Beaty Idziak na Teresę Szmytka zamienioną na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską pozorując cukrzycę i podmieniając na mnie jako cukrzyca poporodowa mojej siostry Beaty Idziak przy urodzeniu Anny Idziak, upozorowanej na moją córkę skradzioną po porodzie Annę Marię Piórecką, która jest ręku Watykanu w celu wykazania DNA carskiej rodziny do ukrycia kradzieży Pałacu w Niezdowie w Opolu Lubelskim będącego własnością księżnej Marii Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku prawdziwej matki mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, Z pałacu matki mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego w Kruszynie obrazy znalazły się w Muzeum w Radomsku skąd pani Grażyna Kulczyk podając się za Anne Marie Piórecką zakonnicę pobrała obrazy co zamierzali ukryć sędziowie skazując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Pan Jerzy Winsztal z Jolantą Mazur byli pełnomocnicy detektywi podmienili nam dane osobowe, aby wstawić kanclerz Niemiec i podmieniając historię pod pierwszą żonę pana Jerzego Winsztal panią Stadnicką , aby podstawić w miejsce Sienieńskich zamienionych na Korycińskich na koniec jako Marcin Stadnicki z Żmigrodu, aby podstawić herb Bony Sforza wąż zjadający dziecko. Dlatego pan Jerzy Winsztal robił genealogie dla Kościoła wstawiając fałszywych Czartoryskich w Puławach wiedząc, że moja córka i syn jest w rękach Kościoła katolickiego. Należy zaznaczyć , ·że po ukryciu dziadek carewicza Aleksego Romanow i jego ojca cara Mikołaja II jako Potocki została założona szkoła sznycerska fundacji hrabiego Potockiego dla uzdolnionych chłopców do stolarki i rzeźby w drzewie co pozwoli ukryć mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, któremu zamordowano rodziców. Należy dodać, ze pan Jerzy Winsztal jako przez Stowarzyszenia Źródełko w Łodzi wykorzystał dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do sponsorowania zakładów psychiatrycznych w Łodzi, Warszawie i Lublinie z naszych carskich depozytów i dlatego podmieniono nam dane osobowe. Pan Antoni Ciszewski z Puław jako wierny zwolennik 100.000,-cznej Armii PiS pozwolił sobie na insynuacje i impertynencje, aby nazwać mnie konkubiną własnego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu podstawienia za konkubinę i spadkobiercę moją córką Martę Bochyńską, której wytworzono w Irlandii wypadek w 2011 roku celu podstawienia siostry męża Marty Cybulskiej, której podmieniono nazwisko z domu na Kaźmierczyk na Kaźmierczak aby podstawić Martę Kaczyńską jako konkubinę i spadkobiercę Jerzego Kaźmierczyk podmieniając nazwisko Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak w wypowiedzi sędziego w SO Toruń IIK 164/11 i doprowadzając do próby umieszczenia w wiezieniu Jerzego Kaźmierczyk w celu zamordowania, aby ukryć fakt, że PiS posługiwał się naszymi pieniędzmi do zdobycia władzy pozorując w systemie bankowym w Polsce i Szwajcarii, że nie żyjemy i uniemożliwiając nam korzystanie z naszych pieniędzy w bankach.

W 25.10.2016 roku zaplanowano dostarczyć męża Jerzego Kaźmierczyk skutego do Starachowic jako spadkobiercy dziedzictwa cesarskiej rodziny Rurykowiczów po Józefie Ludwiku Bochyńskim na podstawienia Oświadczenia Woli z dnia 28.06.2006 roku do SR Starachowicach do fabrykowanej sprawy IC 178/15 o eksmisję z działki 29 co jest sprzeczne z prawem. Celem było podstawienie za spadkobiercę siostrę przez podstawienie fałszywych opinii psychiatrycznych pod zmienionymi danymi osobowymi jako Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczak za którą zamierzano już podstawić Martę Kaczyńską w celu przejęcia depozytów carskich, aby usunąć z istnienia moją rodzinę carską i książęcą wprowadzając w życie wizje Nowego Świata .

Na wczorajszej stronie internetowej mogłam zauważyć, ze ludzie wierzący podali informacje, że znaleźli się w lesie i tam należy ich szukać. Za tym idzie pytanie, kto ich tam zaprowadził? Jeśli ludzie będą kierowali się dobrem umiejąc analizować fakty, bez powtarzania i narzucania sobie woli innych dojdą do mądrości.

Księga Kaznodziei Salomona 7,11-12

„Mądrość jest lepsza niż majątek; jest ona korzystna dla tych, którzy oglądają słońce, Gdyż pod osłoną mądrości jest tak, jak pod osłoną pieniędzy; lecz korzyść z wiedzy jest ta: Mądrość daje życie tym, którzy ją mają.”

Działka 29 była własnością mojej babci Anieli Reginy Mazurek mieszkającej na Nad Kamienna 25 w Starachowicach jako dziadka 29 dawniej Pasternik 31, której ojciec książę Franciszek Gliński, ze swoim sztabem w 1915 roku został wzięty do niewoli. Został przez Niemców uwieziony w Twierdzy Przemyśl Fort 13. Zamknięty jeszcze po odzyskaniu niepodległości przez Polskę przeżył 8 lat. Szczury pradziadka nie ruszyły wielkości kota. Został on uwolniony w 1923 roku zachował godność do końca życia i zmarł w otoczeniu rodziny co ukrył Sąd w Toruniu podstawiając Żydów, którzy podstawili w Poznaniu panią Elżbietę Bochyńską, gdzie pojawiły się obecnie szczury.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Rodzina Carska w Polsce v 2

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s