Zuzanna Putin i zawarcie pokoju

Starachowice 16.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro
Krajowa Rada Sądownicza

Telefon papieża do UBS AG o zwrocie naszego mienia zakończeniem wojny.
Zwrot dzieci moich dzieci i wnuków z carskim DNA gwarantem pokoju.

W 1985 roku doszło do kradzieży po urodzeniu mojej córki Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego w 1986, aby wykazać DNA carskiej rodziny do jedynej w Polsce w PRL reaktywacji Rudy Malenieckiej, ukrywając reaktywację carskiego mienia. Doszło do sytuacji gdy potajemnie dorabiano dla elit świata dzieci z carskim DNA, co jest jednoznaczne z gwałtem na mojej córce w Zakonie w Kościele, w tym również dotyczy to Prezydenta Rosji W. Putin. Doprowadziło to do urodzenia dzieci czyli moich wnuków w tym mojej wnuczki Zuzanny Maksalon czyli właściwie Zuzanny Putin z Anny Pióreckiej, która jest wychowywana w Starachowicach. Po wizycie w Szwajcarii doszło do wstawienia Zuzanny Maksalon czyli Putin za spadkobiercę mojego żyjącego drugiego męża Jerzego Kaźmierczyk po którym zrobiono dział spadku zamierzając go zamordować wpisując próbę samobójczą i już ponownie go oskarżono, aby podmienić nasze rodziny do podstawienia za spadkobiercę Jarosława Kaczyńskiego oraz jego siostrzenice Martę Kaczyńską którzy bezprawnie posługujących się herbem naszym RAWICZ. Dlatego podstawiono Martę Kaczyńska za Annę Piórecką i dalej podstawiając jako konkubinę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, co powoduje, że są tworzone fałszywe sprawy, gdyż po moim żyjącym mężu już od 11 lat robione są działy spadku, na carskim mieniu, gdzie Jarosław Kaczyński kryje W. Putin, czyli jest to powód smoleńskiej katastrofy, aby ukryć pomordowanych w lesie Smoleńskim Polaków, w celu ukrycia tragedii Polaki do podmiany na Żydów przez katastrofę smoleńską wyczytywaną wszędzie w tym nawet w święto Cudu nad Wisłą, do podmiany na katastrofę nad Wisłą. Dlatego zaginęły akta w Rosji, a na Białorusi nie są udostępnione, gdyż wywołało by to wojnę. Są sfałszowane linie genealogiczne i żyjące rodziny widziałyby to oszustwo, dlatego przez lata służby czekają do pełnej podmiany rodzin polskich na żydowskie. Dlatego nie są udostępniane dokumenty, aby dokonać tego pod całkowitej podmianie rodzin polskich na żydowskie do pobrania pieniędzy z polskich ziem pod kredyty na dług zastawny, gdyż nie można było naszej ziemi sprzedać obcokrajowcom a szczególnie Żydom, pod rygorem unieważnienia aktów sprzedaży. Dlatego Żydzi przybrali polskie nazwiska do kradzieży mienia i herbów, czego przykładem jest pan Paweł Krzymowski, Bohdan Żakiewicz. Z tego powodu skazano męża Jerzego Kaźmierczyk za kwotę 300.000,- PLN w SO Toruń IIK 164/11 z tytułu zaskarżenia Skarbu Państwa w METRON SA, zamieniając na pod-spółki, które wówczas nie istniały i dokonano kradzieży 1.000.000,- PLN, aby ukryć kradzież nieruchomości, które dałam za uniewinnienie mojego męża, gdyż sprawa toczyła się już po raz drugi bezprawnie. Podstawiono sprawę z SR Toruń IIK 467/15, gdzie pan Paweł Krzymowski posłużył się herbem Ślepowron mojej rodziny i zażądał miliona złotych nawiązki w imieniu prokuratorów i sędziów, a powodem tego jest próba ukrycia już skradzionych pieniędzy przez podstawienie weksli SOF-ART Sp z. o.o., i zamiany na obecnego męża weksle w celu pokrycia kradzieży nieruchomości w Starachowicach, ukrywając reaktywację w Rudzie Malenieckiej, co jest bezprawiem a prowadzenie sprawy jest obrazą prawa i kradzieżą pieniędzy przez sąd z udziałem armii polskiej, pracującej prywatnie dla Jarosława Kaczyńskiego, aby okraść dwie osoby i robiąc to przez 11 lat opłacając mieszkańców Starachowic, aby pozorowali wytworzone kłamstwa.

Siła zbrojna armii polskiej pod dowództwem Jarosława Kaczyńskiego.

Całość oszustwa jest oparta na dziecku W. Putin pannie Zuzannie wstawionej jako spadkobierca po moim żyjącym Jerzym Kaźmierczyk na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii. W tym celu sędzia Artur Kaczor wydał bezprawnie klucze do domu, gdzie znajduje się firmach męża i nadano dlatego drugą sygnaturę jako I Ns 819/14 oraz INs 810/14 w SR Starachowice, a obecnie powielono już na IC 178/15 przy już zamkniętej sprawie nadal wezwano nas na świadków na 25 października 2016 roku, gdyż zwielokrotniono osoby do podmiany na już dorobione akta o uszkodzenie ciała, co miało pozorować kłótnie o majątek, czego nie było a co wykreował pan Maksalon, wstawiając siostrę mojego męża za spadkobiercę po swoim żyjącym bracie, którego zmierzano do tego czasu zamordować z rodziną, aby podstawić Martę Kaczyńską pod nich z jej rodziną i Jarosławem Kaczyńskim oraz rządem polskim, co jest oszustwem i dowodem, że rząd handluje dziećmi z carskim DNA z udziałem wojska polskiego, czyli dostarcza dzieci kutrami przez morze do Szwecji. Doszło do podmiany mojej rodziny książęcej Bochyńskich na służby UB Maksalonów i ukrycie tego przez podstawienie Zuzanny, tajnie wpisując ją do sprawy podmienionej po moim zmarłym dziadku w 1999 roku Franciszku Janie Mazurku jako I Ns 169/00 zamienioną po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej przez UB czyli służby Maksalon, jako I Ns 956/09 czyli 10 lat po śmierci przesunięcie, aby przejść na Kraków i podmieniono mienie mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego ze sprawy I Ns 67/08 na mienia dziadka I Ns 196/00 zamieniając na I Ns 956/09, i zamieniając na Kraków, jako mienie hrabiego Jana Tarnowskiego, zamienionego na Władysława Tarnowskiego nieżyjącego bo zastrzelonego przez księdza w sadzie pod Krakowem, więc obecne osoby nie są tymi za które ich podają, a sprawy były prowadzone bezprawnie przez służby wykorzystujące nasze wnuczki. W banku w Szwajcarii określono , że tam wszędzie są służby, natomiast służby określiły, że wystarczy, że papież zadzwoni do UBS AG i każe zwrócić mienie i zakończy ten bałagan od 30 lat i zapanuje pokój w wielu miejscach w tym i w Syrii, gdyż Putin nie będzie miał pieniędzy, na naloty, od Jarosława Kaczyńskiego, który miał dostęp przez podmianę danych osobowych, co pozwoliło na okradanie naszych depozytów w Banku Rezerw Federalnych w USA i UBS AG oraz innych w Anglii.

Mojej córki Anny Marii Pióreckiej dzieci miały być podłożone pod urodzeniu w zakładach psychiatrycznych w celu podmiany terenu Bolesława I Chrobrego , który odebrała Łużyce i Żary, a gdzie stworzono sanatorium neuropsychiatrii. Podmieniono dlatego dane osobowe na Kaźmierczak i skazano pod takimi danymi męża, aby wykazać chorych psychicznie i przestępców Polaków do grabieży mienia przez Żydów w różnych państwach. Z tego powodu Wojsko Polskie nie zwróciło nam Zamku Czoch, ale oddano dla państwa polskiego, aby upozorować, że nasza rodzina nie żyje.

Zamach w Krusznie odbył się w 1932 roku, kiedy zamordowano pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego i spalono moją babcię księżną Marię Lubomirską w rocznicę utraty kontroli przez Polskę nad Łużycami w 1032 roku. Należy dodać, że mąż Jerzy Kaźmierczyk otrzymał tytuł księcia Ryskiego co powoduje konieczność zwrotu Zamku Czoch. Podstawienie do ksiąg wieczystych w Starachowicach na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 zakupionego przez rodziców mieszkania z garażem komórka i działką nazwiska Bożena Bochyńska-Kaźmierczak jest równoznaczne z koniecznością zwrotu Berlina dla męża i dla mnie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Józef Innocenty Maria Bochyński v1

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s