Próba zatarcia zawłaszczenia Oświadczenia Woli Józefa Bochyńskiego przez komornika

Starachowice na 19.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Licytacja komornicza Km 336/10 na 20.09.2016 roku

co jest prawnie niemożliwe jako przestępstwo w celu ukrycia wpisania danych męża Jerzego Kaźmierczyk do sprawy SO Toruń IIK 164/11 jako Ds. V 31/07/SP w 2007 roku , gdyż mąż w tym czasie tam nie mieszkał w celu ukrycia Jerzego Bochyńskiego z Katowic podstawionego w 2009 roku pod mandat w Kielcach na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na PEUGEOT 607 na samochód zabrany przez policję do Katowic w 2006 roku wykazując adres Miedzna Drewniana 244, 26-307 Białaczów województwo Ślaskie co zamierzano połączyć z zakończona sprawą IC 178/15 wyrokiem SO Kielce IICz 422/15 i próbowano wbrew prawu prowadzić w SR Starachowice jako IC 178/15 w dniu 25.10.2016 roku w celu ukrycia kradzieży 51,- milionów dolarów na fałszywy krąg spadkobierców jako udziały wykazane przez komornika co zamierzano ukryć przez twór PLUS BANK. Próba kradzieży adresy w celu kradzieży Oświadczenia Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego i zniszczenia autorytetu jego żony a mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Ponadto jest Umowa przedwstępna sprzedaży garażu , gdyż nie było komornika a prawo nie działa wstecz.

Zgłaszam przestępstwo jako licytację przez komornika Zygfryda Nowak sprawa Km 336/10 , który przekroczył prawo i uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowych próbując mnie i męża zamknąć w więzieniu w celu uzyskania tytułu wykonawczego do 51.000.000,- USD podstawionych pod weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50.000.000, -EUR wypełniony przez Bank Technologii Sp. z o.o. w Kielcach na kwotę 51.000.000,- EUR, które miały być ukryte przez zakup 1O% akcji ANGORY przez Fundusz Georga Soros za którego miał zapłacić Zygmunt Solorz-Żak przez PLUS BANK windykując nieruchomości w Starachowicach według cen zakupu z 2001 roku 95% ulgi mieszkanie, 50% ulgi grunt we współwłasności oraz 100% wartości garaż ukrywając zniesienie współwłasności , gdzie moja mama miała 1/1 przez podstawienie Zygmunta Solorz-Żak pod Zygmunta Marniak podstawiając starostę starachowickiego pana Dariusza Dąbrowskiego pod nazwisko Dariusz Piórecki , aby przejść na wynajem garażu przed laty od Urzędu Miasta przez Dariusza Pióreckiego, który mieszkał na Konstytucji 3-Maja 23/9b, gdzie obecnie Bank PEKAO SA przesyła karty do mnie na dawne nazwisko Bożena Piórecka pozorując spadkobierców, do windykacji weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 51,- milionów USD na precjozach carskich w Łodzi, gdzie podstawiono roszczenie TU UNIQA z Łodzi na 20,000,- (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do Umowy jeszcze pod nazwą TU POLONIA, w części zapłacone mimo braku konieczności, z powodu finalnie wygranej sprawy SO Kielce IXKa280/12. Doszło do ukrycie sprawy, gdyż bezprawnie podstawiono fałszywych spadkobierców w celu licytacji carskiego mienia na Oświadczeniu Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.08.2016r mojego taty, dla mnie i mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, podstawiając roszczenia z mojej sprawy SR Kielce IIK 131/11 zamienione na SR Kielce IXK 131/11, ukrywając przez niezgodność PESEL podstawienie innych osób. W sądzie wytworzono sygnaturę nie wykazaną wcześniej ICo1129/14 oraz drugą .. na dwie nieruchomości , aby ukryć w jednej umorzenie roszczenia Km 1346/2010 w celu wybrania pieniędzy przez dług i obecnie Km336/10 co jest sprzeczne i wykazuje mnie i siostrę jako dłużniczki co jest niezgodne z prawem. Komornik wstawił adres ul. Bohaterów Westerplatte 1 co wskazuje na stan przed zakupem i późniejszym zniesieniem współwłasności.

Zamierzano wykorzystać moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę Agnieszki i Adama Kornaszewskiego, którzy się rozwiedli, a mieli ślub w Irlandii, a dziecko m obywatelstwo Irlandzkie. Matka zabrała dziecko do Polski z matka i uniemożliwiła spotykanie się córki Wiktorii z ojcem. Dlatego ja wniosłam sprawę, którą nie podjęłam, a nadano jej już sygnaturę akt IIINsm364/14 , gdzie wezwano mnie do usunięcia braków formalnych 14.10.2014 roku do wniosku z 6.08.2014 roku, co próbowano zamienić obecnie na pozbawienie władzy rodzicielskiej Agnieszki i Adama Kornaszewskich, aby moja wnuczka znalazła się w obcych rękach w Niemczech do podstawionych danych na Kaźmierczak i zamieniona na córkę Anny Marii Pióreckiej czyli Zuzannę Maksalon w rzeczywistości Zuzannę Putin. Z tego powodu podstawiono Ludmiłę Mazurkiewicz jako Ludmiłę Putin na garaż, jako podział majątku, co miało być ukryte za sąsiadami i podstawiono mgr Agnieszkę Mazurkiewicz, do ukrycia mojej wnuczki wykorzystanej jako spadkobierca.

Zamierzano na nią ukraść duże pieniądze i aby ukryć dorobiono licytacje, z której jasno wynika, że dokonano kradzieży mienia wskazując absurdalne wielkości udziałów, co jest przestępstwem.

W tym celu komornik umorzył swoje koszty na nieruchomości ul. Nad Kamienna 25 a zlicytować chciał ul Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie wskazano, że mam się wyprowadzić i podmieniono moje dane na Elżbieta i na Kaźmierczyk z domu, a moje dane Bochyńska z domu upozorowano, że nie żyję, aby ukryć dorobione osoby i wstawionych spadkobierców, podmieniając udziały i wpisując nieprawdę w wielu miejscach w tym, że moja mama nie miała konta bankowego w ING Bank Ślaski oraz, że siostra zapłaciła za całość kosztów pogrzebu po naszej mamie podczas, gdy zapłaciła je ubezpieczalnia. Przestępstwem jest podmiana mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Bochyńską. W tym celu podstawiono PLUS BANK nieistniejący za życia moich rodziców, aby podmienić umowę z Invest Bank , gdzie ktoś podpisał się za moją mamę Filomenę Bochyńską jako Jadwiga Bochyńska, a na Bohaterów Westerplatte przysłał ktoś podziękowanie za świadczenie usług nc+ jako umowa na telewizję. Oznacza to podmianę mnie na mojego ojca , który miał umowę na telewizję, który zmarł w 2007 roku i nie dotyczyło to PLUS BANKU.

Ja Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska i moja siostra Beata Maria Idziak z domu Bochyńska przejęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza po rodzicach, dlatego nie jesteśmy dłużnikami po naszych rodzicach, których mieliśmy tych samych. Sprawy po rodzicach zostały zamknięte, a prawo nie działa wstecz oraz Sądy są zobligowane terminem który się skończył.

Z tego powodu działania komornika są bezprawne i próbują ukryć podstawienie sąsiadów za spadkobierców, którzy ukryli naszych pełnomocników do odzyskania mienia rodowego, którzy ukradli mienie i podali się za zarządców przez podmianę komorniczych akt. W tym celu zamieniono mnie na Kaźmierczyk z domu i podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk za mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, aby ukryć podstawienie go pod drugiego dziadka Brunona Mariana Franciszka Bochyńskiego i potajemnie zrobioną reaktywację Rudy Malenieckiej w 1986 roku na fałszywy krąg spadkobierców. Mój dziadek Franciszek Jan Mazurek umiera w 1999 roku , a jedynymi spadkobiercami po dziadku była Aniela Regina Mazurek z domu Maksalonów oraz jej córka Filomena Jadwiga Bochyńska z domu Mazurek. Dziadek posiadał jedną nieruchomość na ulicy Nowowiejskiej w Starachowicach, którą oddał za życia dla swojej córki a naszej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, którą upozorowano , że miała za córkę tylko moją siostrę Beatę Marię Idziak co jest oszustwem. Wykazane to oszustwo zostało po próbie sprzedaży działki co zamieniono na spadek w Kancelarii Notarialnej w Kielcach Grzegorza Arczyńskiego, którego wykorzystano do podstawienia Funduszu Georga Sorosa, który kupił 10% akcji ANGORA czasopisma pana Aleksandra Kwaśniewskiego w celu ukrycia kradzieży 51.000.000,- USD przez naszego byłego pełnomocnika Stanisława i Janinę Pikul w SR Tarnów VG C 57/15, którzy podali się za regentów i doprowadzili do wydania nakazu zapłaty do fikcyjnego kredytu 5100,-PLN jako koszty zarządu nad naszym mieniem , którego nie mieli i podstawiono ich pod weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, który na kwotę 51.000.000,- EUR wypełnił Bank Technologi Sp. z o.o. w Kielcach co zamieniono na Bohdana Żakiewicz, który posłużył się pełnomocnictwem w USA podając się za spadkobierców i podłożono dokument pełnomocnictwa do sprawy SR Starachowice INs 956/09, którą podmieniono na sprawę spadkową po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku 10 lat po jego śmierci przez Waldemara Maksalon po czym sprawa jest prowadzona jako INs 716/10 , gdzie przesłano bezprawnie naszą sprawę z Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej podmieniając nazwisko przez błąd „ż” . Pan komorniki podmienił mnie na Kaźmierczyk z domu.

Z tego powodu, aby ukryć podstawienie nieruchomości mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, pod nieruchomości mojego teścia Jana Kaźmierczyk, aby ukryć wyprowadzenie mienia w Końskich przez Waldemara Maksalon czyli 10.000.000,- PLN, który w tym celu dorobił sprawę IC 1009/13 Sądu Rejonowego w Starachowicach, wzywając tylko mnie bez mojej siostry do jego sprawy gdzie nie powinnam być stroną, ale zawłaszczono moje mienie i prze działanie pana Maksalon, który podał się za spadkobiercę po mnie i całej mojej rodzinie a nawet na formach mojego męża żądając pożytków aby ukryć podstawienie Zuzanny Maksalon za spadkobierce po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk, którego nie jest to dziecko.

Przed licytacją na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, umorzono koszty spisu z inwentarza INs 395/10 wykazując inne sygnatury, co oznacza powielenie moich rodziców i dopisanie im innych małżonków podstawionych pod moje siostry dane osobowe.

Celem było ukrycie spraw z przeszłości a wykorzystanych do podmiany mojej rodziny, jak sprawa przeciwko Dariuszowi Dąbrowskiemu, gdzie występował Dariusz Piórecki , zamieniony na Dariusz Bochyński przez Sąd w Starachowicach, a Dariusz Dąbrowski zamieniony w miejscy jego ojca Zygmunta na Piórecki przez Sąd w Kielcach, w celu zamiany sprawy na roszczenia pracownicze, aby przejść na ubezpieczania pozorując, że mój tata Józef Ludwik Bochyński, doprowadził do upadku wiele fabryk , co jest nikczemnym oszustwem i pomówieniem. Tego dowodem były słowa wypowiedziane przez Dariusza Dąbrowskiego przeciwko Józefowi Bochyńskiemu publicznie, że doprowadził do upadku wiele fabryk. Zamieniono mojego tatę Józefa Bochyńskiego na jego ojca Brunona Bochyńskiego, w celu wstawienia Starosty Starachowickiego pana Dariusza Dąbrowskiego, który ma roszczenie do SOF-ART Sp. z o.o. po 15 latach przy zamkniętych sprawach i wygranych w SO Kielce IIK 280/12, gdzie wykazałam mienie moich dwóch dziadków, które jest w rękach Państwa i jest wypłacane z Końskich dla osób o nazwisku Tarnowski oraz jako koszty dla fałszywych zarządów.

Wygranie sprawy przeze mnie spowodowało , że nie ma możliwości roszczeń przeciwko mnie, gdyż spółka SOF-ART Sp. z o.o. ma osobowość prawną, którą sprzedałam dla Jerzego Kaźmierczyk w 2003 roku, a który ustanowił swój zarząd, w skład którego wchodził Piotr Główka i Wioletta Wiatrowska, którzy zrezygnowali. Piotra Główkę komornik wstawił na moje mieszkanie na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, które jest w Oświadczeniu mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego i zamierzano go ukraść dla fałszywego kręgu spadkobierców, wstawionych po moich rodzicach i dziadkach, przechodząc na spółki mojego męża, aby pozorować zarząd SOF-ART Sp. z o.o na prywatnym mieniu po moich rodzicach czyli pana Przygodę podstawiając Martę Przygoda i Agnieszkę Przygoda za moją synową , aby wykorzystać moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę Agnieszki z domu Krześniak. W odebranym piśmie w dniu 17.08.2016 od Prezesa Sądu , określono, że Sąd obligują terminy , okres określający czas zarządu minął, ale na nieruchomościach po rodzicach nie było zarządu, gdyż sprawy były prawomocne i odmówiłam podpisania się pod zarządem rok po śmierci moich rodziców i po umorzeniu wszystkich długów, gdyż nikt nie wniósł roszczenia.

Dowodem na to była moja wizyta w kancelarii notarialnej u pani Grażyny Magdziarz , która wydała dla mnie dokument aktualny wyciąg z Ksiąg Wieczystych, gdzie nie było komornika ale widzieli sąsiedzi, co jest prawnie niemożliwe, gdyż rodzice kupili garaż za 100% wartości na wyłączną własność, sądzie byli wypisanie przy zakupie nieruchomości. W Kancelarii Notarialnej zamierzałam zalegalizować umowę przedwstępną sprzedaży garażu dla pana Zbigniewa Marniak za 10.000 złotych ( dziesięć tysięcy złotych 00/100) od którego otrzymałam zaliczkę. Brak było już roszczeń po rodzicach a nie było żadnego Plus Banku na co powołuje się komornik. Celem było moje aresztowanie za inna sprawę która stała się bezprzedmiotowa, gdyż ja wygrałam finalnie, a co próbowano podłożyć jako weksel w celu podmiany na weksle mój do PFRON na weksel byłego męża podmieniony na weksel mojego obecnego męża, co próbowano ukryć przez próbę ponowną licytacji spółki SOF-ART przez starostę starachowickiego, co oznacza podstawienie go za Bochyńskiego i podmianę rodzin w celu osiągnieciaq korzyści majątkowych. Dlatego skazano bezprawnie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie już odbytej co jest prawnie zabronione a co próbowano wyegzekwować do wytworzenie roszczenia i ukrycia matactw przez licytacje na Bohaterów Westerplatte 1/1 zamieniona na 1 czyli tej która wskazał w Sądzie sędzia Wojciech Kucharski, że mam tam się przeprowadzić z ulicy Nad Kamienną 25, w Starachowicach, jednocześnie oddając bezprawnie cześć nieruchomości po moich rodzicach dla sąsiadów a mianowicie wejście i drzwi wejściowe, abym nie mogła korzystać z domu. Pani Helena Surma podała się za spadkobiercę po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich dlatego również nie dopuściła do korzystania z garażu pana Zbigniewa Marniak, który mimo zapłaty zaliczek nie mógł korzystać z garażu, który stanowił -przedmiot jego nabycia bez ostatniej raty, gdyż córka pani Helany Surma córka Daniela Słodkiewicz udawała spadkobiercę i twierdziła, że jej jest mój majątek po moich rodzicach. Ja miałam być aresztowana potajemnie, gdyż wykazałam majątek moich dziadków, którym bezprawnie posługują się służby wojskowe i ukryto mój wyrok, który wygrałam w SO Kiece IXKa280/12 prowadzony przez sędziego Tomasza Nowak.

Wykazanie miejsca przeprowadzenia się w sprawie o eksmisję IC 178/15 do nieruchomości licytowanej przy jednoczesnej podmianie moich danych osobowych na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk oraz Bożenę Kaźmierczyk-Bochyńska bez sprostowania danych powoduje próbę wprowadzenia służb na mieniu po moich rodzicach i próbę wykorzystania opłacanych elektrowstrząsów przez panią Jolantę Kwaśniewską do prania mózgu w celu okaleczenia i podmiany danych osobowych. Tak zamierzano zniszczyć moją rodzinę, i oskarżyć sędziów i prokuratorów czego dowodem jest podmiana moich danych w SO Toruń przez Pawła Krzymowskiego czyli na takie dane jako w SO Kiece w sprawie o eksmisję, gdzie wykazano Bohaterów Westerplatte 1/1 , oraz zamierzano zlicytować mieszkanie, aby wprowadzić inną osobę pozorując licytację komornicza w rzeczywistości dokonując kradzieży mienia pozorując Elżbietę za spadkobiercę które to osoby miły być również pobite w celu uzyskania klauzuli wykonawczej pozorują pobicie się o majątek i podmianę mojego dziadka na mojego teścia którego już próbowano aresztować przez Toruń co zmierzano dokonać przez starostę starachowickiego, aby podstawić weksel mojego męża pod nasze mienie do zamiany tożsamości teściów córek na Bochyńskie, a moje dzieci i męża dzieci z pierwszych małżeństw miały być wyeliminowane. Sędziowie i Prokuratorzy mieli odpowiadać za próbę wyprowadzenia miliona złotych przez kradzież dzieł sztuki i złota nazistowskiego przez narzucenie na mnie miliona nawiązki oraz podmianę płci i ukrycie prowadzonych przez pełnomocników spraw na fałszywe dane przez pomyłki pisarskie w sądach wykazując niezgodność PESEL. Wszystkie elementy działu są sprzeczne ze sobą a komornik działał w złej wierze celowo i świadomie podmieniał mnie na Kaźmierczyk z domu, aby ukraść mienie na 19 tysięcy co dowodzi, że jego działanie jest sprzeczne z normami ludzkimi, a wycena jest sporządzona na bazie pierwotnej umowy na 95% zniżki domu na na 50 % zniżki grunt, a garaż miał być ukryty, gdyż zapłacili rodzice 100% wartości około 6000złotych w 2001 roku.

Na gruncie wydzielonym na odrębną własność znajdował się udział 1/1 mojej mamy , gdzie powinnam się znajdować również ja i siostra co nie ujawniono , gdyż podstawiono inną żonę dla mojego ojca i innego męża dla mojej mamy czyli wpisano fałszywą Bożenę Bochyńską według informacji IPN. Z tego powodu zamieniono udział 1/1 na udział 30315/92628 rozszerzając teren na mienie rodowe i kryją przez SSE Starachowice jako reaktywacja, w której rodzice nie uczestniczyli. Podmieniono rodzinę na sąsiadów podstawionych na spadkobierców carskiego mienia w Polsce, USA i na świecie. Z tego powodu Urząd Miasta podmienił numer działki po zniesieniu współwłasności na numer KW 19709 czyli przed zakupem , aby odnieść się do umowy zakupu do podmiany rodziny w 2001 roku i ukrycie obecnie przez podstawienie pod mienie rodowe moich rodziców pełnomocników jako zarząd i regencja nie zwracając mienia co jest kradzieżą. Z tego powodu podmienio0no Invest Bank na PLUS BANK , aby podstawić inne osoby , które wytworzyły dług pozorujać windykacje na mieniu rodziców w jednym jako koszty umarzając je, a w drugim licytacje na 20.09.2016 rok, aby ukryć upozorowany nadzór nad prywatnym mieniem carskiej mojej rodziny. Aby przejąć tak ogromny majątek dokonano przejścia na firmach i podstawiono zarząd przez Sąd nad SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając pana Przygodę, i podstawiono Martę Przygoda i Agnieszkę Przygodę, której rozliczenia firmy meblowej jej męża prowadziła Anna Sznajder, która zakupiła moje pierwsze mieszkanie na Konstytucji 3-Maja 23/1 i dokonano podmiany właściciela SOF-ART Sp. z o.o. czyli obecnie Jerzego Kaźmierczyk , którego w Toruniu skazano na roszczenie 300.000,- PLN zastępując zaskarżenie pełnomocnika Bohdana Żakiewicz przez Skarb Państwa, aby wytworzyć roszczenie do weksla na 51.000.000,- USD, którego w Kielcach prokurator Janusz Bielecki nie mógł odnaleźć, a w Toruniu sędzia odmówił jego zwrotu co oznacza, ze posługuje się nim Czesław Daleszak, który stwierdził , że go ma, ale nie mógł odnaleźć i zaskarżył mnie podając się za mojego męża i dorobił akta PC 44/13 w Tomaszowie Mazowieckim prowadząc dalej sprawę IIKp117/13 i IIKp1117/13 , aby podmienić mnie na córkę teściów, gdyż nie jest to mój rejon, a moja sprawa jest zamknięta.

Licytacja mojego mieszkania miała ukryć dług wytworzony przez sąsiadów, którzy posłużyli się moimi danymi osobowymi, aby wytworzyć na mnie roszczenie i ukryć to jako spadkobiercy po moich rodzicach, czego dowodem jest wpisanie PLUS BANKU jako roszczenie licytując nieruchomość bez informacji według cen zakupu z 2001 roku ze zniżkami. Fałszywi spadkobiercy kryli próbę licytacji , gdyż mieli zakupić jako pierwokup do ukrycia przestępstwa i kradzieży mienia, które jest naszą własnością, gdyż przejęłam z siostrą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Umorzenie kosztów na jednej nieruchomości spisu z inwentarza Nad Kamienną 25 przed licytacją na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako numer 1 co nie ma żadnego prawnego uzasadnienia a dowodzi, że jedynym celem jest kradzież pieniędzy na dorobionych spadkobierców. Udziały wymienione w dokumentach komorniczych są absurdalne jako udział w nieruchomości 20630/9922 oszacowany na kwotę 4.126,- PLN, udział w nieruchomości 10315/9922 oszacowany na kwotę 2.063,-PLN co oznacza, ze już dokonano kradzieży mienia i dlatego aresztowano mnie w swoim domu za włamanie się do cudzego domu oraz nadużywanie używek ponieważ połączono zarząd z SOF-ART Sp. z o.o. i Willą Rosochacz i wstawiono Martę Przygoda na carski mieniu.

Licytacja miał ukryć podstawienie długu PLUS BANKU na fikcyjną umowę , którą nie podpisywałam na nc+, aby podstawić Invest Bank pod umowę na laptop Acer na mojego tatę, której moja mama nie podpisywała, a ktoś sfabrykował jej podpis wpisując Jadwiga. Podstawiono Zygmunta Solorz-Żak pod Zygmunta Marniak, aby podstawić umowę zakupu garażu, gdy nie było komornika, a prawo nie działa wstecz. Dlatego pojawił się wytworzony PLUS BANK do licytacji mienia mojej rodziny rodowego na program 500 PLUS. Ja i siostra nie pobieraliśmy kredytu z PLUS BANKU i nie jesteśmy dłużnikami co oznacza krycie sąsiadów, którzy się podali za spadkobierców po moich rodzicach w celu podstawienia państwa Kwaśniewskich za spadkobierców na Hucie Ostrowiec SA wykorzystując weksel mojego męża na 51.- milionów USD, który miał ukryć pan Waldemar Maksalon, gdyż Oświadczenie Woli mojego taty znalazło się w sprawie Maksalon bez zarządzenia sądu o sprostowaniu pomyłki pisarskiej, gdyż wpisano Bożennę Peryt zamiast Józef Bochyński w celu zamiany mojego taty Józefa Bochyńskiego na pełnomocnika Bohdana Żakiewicz, gdyż znalazło się nasze pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel również w sprawie INs 716/10, który sam sobie pobrał nasze dokumenty, gdyż otrzymał klucze od sędziego Artura Kaczor pozorując, że nie żyjemy wprowadzając za spadkobierce po żyjącym Jerzym Kaźmierczyk pannę Zuzanna Maksalon i wprowadzając zarząd nad spółką SOF-ART Sp. z o.o. w 2006 roku przez Sąd Rejonowy w Starachowicach co obecnie próbowano ukryć przez wstawienie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej pod różnymi nazwiskami do działów spadku. Sąd ustanowił zarząd na spółce i oddając klucze do domu i adresu spółki spowodował , ze zarządcy czyli pan Przygoda wyznaczony przez SR Starachowice i inni pełnomocnicy używali pieczątek do rożnych transakcji za co sąd skazał w Toruniu IIK 164/11 mojego męża Jerzego Kaźmierczyk prowadząc drugi raz sprawę ukrywajć majątek zawłaszczony przez zarządcę i pełnomocników jako koszty.

Celem było podstawienie pana Aleksandra Kwaśniewskiego za spadkobiercę i jego żonę pod Aleksandra Bochyńskiego w Starachowicach. Natomiast bankiera Małgorzatę z domu Kwaśniewską podstawiono pod Małgorzatę Idziak i wstawiono jako Elżbieta Barbara Bochyńska córka Ernesta Bochyńskiego w Niemczech pozorując Bohdan Żakiewicz za brata co jest oszustwem i dlatego zamieniono mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk w Toruniu i podstawiono Elżbietę Doda z domu Gudewicz a Dariusza Gudewicz podstawiono pod Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Pióreckiego oraz Ewę z domu Gudewicz pod Ewę Machowską z domu Niewczas obecnie Ewa Kornaszewska· podstawiając moją wnuczkę Wiktorię za ich córkę i podstawiono Agnieszkę Przygoda pod Willę Rosochacz powstała z kradzieży mienia Jerzego Kaźmierczyk, które miło być zlicytowane jako koszty ekspertów. Pani Jolanta Kwaśniewska pobierała pieniądze z PFRON i sponsorowała elektrowstrząsy w zakładach psychiatrycznych. Pan Aleksander Kwaśniewski podał się z siostrą za moją rodzinę na Szwajcarię . Podmiana miała nastąpić przez elektrowstrząsy w celu wywołania zaburzeń psychicznych do podmiany danych osobowych. Już zamieniono moje dane przez błędy pisarskie na Bochyńska-Kaźmierczak do Ksiąg Wieczystych, aby podstawić ubezpieczalnię z Łodzi wykorzystując dane Marzena Kaźmierczak w celu wprowadzenia wypłaty za szkody wynikłe ze zniszczenia polskiego przemysłu zamierzając za to oskarżyć mojego ojca i dziadka , co zamierzano ukryć przez podstawienie danych osobowych teścia Jana Kaźmierczyk , którego dzieci miał zlicytować starosta Dariusz Dąbrowski jako roszczenia na SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając zarządców. Zamieniono w tym celu Dariusz Dąbrowski na Dariusz Bochyński do ukrycia zamiany zarządcy pana Przygody na właściciela SOF-ART Sp. z o.o w celu ukrycia wykorzystania weksli SOF-ART Sp. z o.o. do PFRON dla państwa Kwaśniewskich na sponsorowanie zakładów psychiatrycznych.

Zamierzano ukryć wykorzystanie weksla na około 20,- tysięcy PLN program SEZAM z PFRON Kielce zapłacony przez żyrantów, gdyż jednym z nich był mój tata Józef Bochyński potrzebny do podstawienia zarządu nad mieniem rodowym. Dlatego wykorzystano drugiego żyranta Ireneusza przerzucając obciążenie na niego przez komornika jako podział windykacji w rezultacie chodziło o wykorzystanie danych Ireneusza Utnickiego podstawionych pod Ireneusza Wasilonka z MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o , aby połączyć spółki i wstawić ustanowiony przez sąd zarząd nad SOF-ART Sp. z o.o.

Z tego powodu wykorzystano dziecko Beatę zwaną Marzeną i żonę Bożenę pastora Ireneusza Utnickiego pozorujać ich za rodzeństwo , a Ireneusza Utnickiego za syna moich rodziców zamieniając weksel z PFRON do PEKAO SA i uniemożliwiając mi dostęp do mojego konta, gdzie windykowane jest nasze rodowe mienie na fałszywy krąg spadkobierców podmieniając weksle i podstawiono weksle mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na ING Bank Ślaski , aby podstawić pod umowy z PFRON, które całkowicie spłaciło TU UNIQA, co zeznał biegły na sprawie w Kielcach. Oznacza to, ze Starosta Starachowicki miał jedyne umowy na organizację miejsc pracy osób niepełnosprawnych, które to umowy przez błąd wojewody Kieleckiego zostały zerwane, a dług już umorzony z powodu czasu i wygrania sprawy w SO Kielce IXKa 280/12 co uniemożliwia roszczenia, a przesłane sprawy do niższej instancji miały na celu wykorzystanie mojego zeznania , ze roszczenia mogą być pokryte z mienia rodowego wykazując mienie w Końskich co spowodowało reakcje starosty i podstawienie innej osoby za mnie, gdyż reaktywowano Rudę Maleniecką, Starachowice i Skarżysko-Kamienna jako zakłady zbrojeniowe potajemnie jako tajemnica wojskowa i rządowa co zamierzano ukryć przez aresztowanie męża i moje pobicie w celu wywiezienia do zakładu psychiatrycznego oraz nasze rodziny.

Zamierzano oskarżyć mojego nieżyjącego ojca podstawiając pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez fałszywy krąg spadkobierców jak Bohdan Żakiewicz i pełnomocników udających zarządców w celu wyłudzenia kosztów do windykacji mienia z powodu jego kradzieży co doprowadziło do skazania mojego męża w SO Toruń IIK 164/11 i podstawienie mojego teścia Jana Kaźmierczyk pod sprawę SO Toruń IIK 197/10 co było pomyłką a co miało skutkować oskarżeniem teściów za działania Bohdana Żakiewicz wykorzystując starostę starachowickiego jako roszczenie PFRON zamienione na roszczenie Starosty jako sprawdzenie, gdyż starosta podany jest do PFRON jako spadkobierca co miało zlicytować moje mienie na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako PLUS BANK ukrywajć weksle z PFRON , gdzie mój tata Józef Bochyński był żyrantem na zapłaconym w całości wekslu podstawionym pod weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 51.- milionów w celu upozorowania niezapłacenia do podmiany rodziny i rozpoczęcia licytację jako PLUS BANKU i dokonując windykacji Willi Rosochacz na Lipie Henryk Szyb 1, gdzie pan Przygoda miał zarząd podmieniając na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako Piotr Główka podstawiony przez komornika przechodząc na Zakopane na Piotr Nowak , który przesłał na adres mamy list do spółki SOF-ART Sp. z o.o. zamieniając mamę na Bocheńską.

Komornik nie rozliczył się nigdy z licytacji nieruchomości na terenie spółki SOF-ART Sp. z o.o. jako również zarządca, którego zamieniono na spadkobiercę spółki SOF-ART Sp. z o.o podstawiając Martę Przygoda pod Willę Rosochacz za spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk zamienionym na mojego tatę Józefa Bochyńskiego w celu podstawienia Rodziny Firlejowskiej do roszczeń do Niemiec, aby przez ubezpieczenia ukryć kradzież pieniędzy i oskarżyć mojego ojca w celu wypłaty na 500+. W tym celu zamieniono Invest Bank na PLUS BANK i podstawiono Jadwigę Kaczyńską za Jadwigę Bochyńską jako spadkobierce po mojej rodzinie wypłacając dług jako windykacja pozorując spadek przez kradzież depozytów wydając nakaz odbycia kary więzienia dla mojego męża w Toruniu jako klauzuli wykonalności ukrywając kasację i oskarżając teścia, który o tym nic nie wie, gdyż jego dane podstawiono na ulice Nowowiejską jako hrabia Jan Tarnowski i Jan Bochyński herbu Ślepowron.

Starosta miał rozszerzyć roszczenie SOF-ART Sp. z o.o. wznawiając sprawę w celu windykacji udając spadkobiercę na mieniu rodziców w celu podłożenia weksla SOF-ART Sp. z o.o. do PFRON na małą kwotę na weksel męża Jerzego Kaźmierczyk na kwotę 51,- milionów USD. Zamieniono Solorz-Żak na Soros George podstawiając Grzegorza Smerdzyńskiego na Końskie jako Armia Zbawienia w celu przejścia na Mołdawię i Izrael jako SOFART STUDIO. Skradzione pieniądze miały zostać ukryte jako zakup 10% akcji ANGORY przez Fundusz pana Soros Georga, aby ukryć pana Aleksandra Kwaśniewskiego w Łodzi gdzie dokonywane są windykacje w banku PEKAO SA przesłane z Kielc na carskich precjozach. Dlatego podmieniono nazwisko Dąbrowski na nazwisko Piórecki, aby wyegzekwować pieniądze z weksla na Piórecki i wypłacić przez windykacje na zarząd ustanowiony dla SOF-ART Sp. z o.o. po moich rodzicach co jest oszustwem do ukrycia fałszywego kręgu spadkobierców, który skazał mojego męża za ich działania w tym za działania komornika z panem Przygoda, którzy zawłaszczyli teren SOF-ART Sp. z o.o podstawiając na Ostrowiec Świętokrzyski spadkobierców i podstawiając wojewodę świętokrzyskiego jako inwestora zastępczego, gdyż taką propozycję otrzymał od nas co zrobiono i przerobiono byłych starostów na biznesmenów i próbowano zawłaszczyć mienie, które podlega zwrotowi, gdyż nawet w sprawie zarządu czas się zakończył co wykazał Prezes Sądu w Starachowicach co oznacza konieczność wycofanie licytacji Bohaterów Westerplatte 1/1 ukrytego przez podmianę numeru na 1, na oskarżenie PLUS BANKU za kradzież naszego mienia przez podstawienie Heleny Surma pod działkę 29 przez Urząd Miasta Starachowice w 2001 roku.

Oszukano moich rodziców i dziadków wykorzystując ich dobre imię i naruszono nasze dobra osobiste stosując techniki komunistyczne i faszystowskie zakazane Konstytucją RP.

Sprawy po rodzicach były zamknięte i umorzone roszczenia z braku zgłoszenie wierzycieli. Tata Józef Ludwik Bochyński zmarł w 2007 roku, a mama Filomena Jadwiga Bochyńska zmarła w 2010 roku i nie mieli żadnych długów w PLUS BANKU, a koszty komornicze były umorzone. Sprawy komornicze były umorzone Km 1346/10, a zostały powielone przez Km 336/10 , aby powielić rodzinę i podstawić moją siostrę Beatę Idziak jako jedyną córkę naszego ojca, gdyż sprawę mataczono i zamieniono kobietę na mężczyznę jako Ko336/13. Licytacja miała ukryć mój wniosek do Urzędu Miasta o umorzenie podatku, gdzie nie wykazano mojej siostry, a mnie zamieniono za córkę teściowej jako Kaźmierczyk z domu podstawiając Helenę Surma na garaż i Urząd Miasta Starachowice do pobierania kredytów czego skutkiem jest wytworzenie dwóch sygnatur przez komornika jedną do roszczeń umarzając, drugą licytując pozorujać dwie rodziny. Komornik Zygfryd Nowak i zarządca pan Przygoda na SOF-ART Sp. z o.o. miał ukryć wyprowadzone mienie rodowe mojej rodziny przez eksmisję IC 178/15 i licytacje nieruchomości drugiej w trzeciej podstawiając Lidię Daleszak jako Lidię Maksalon podstawiając Zuzannę Maksalon jako Zuzannę Putin czyli córkę Prezydenta Rosji, który zamierzał użyć w sprawie uzasadnienia przejęcia Krymu.

Izabela Pokora jest podstawiona pod Izabelę Lichtoń, Izabelę z domu Fruner na Kanadę co połączono z Izabela Krzemińską z domu Śliwińska.

Wykazanie przez komornika drugiego udziału jako 20630/99222 jest połączeniem jako KI1H/00048286/9 jest podstawieniem pod tą działkę Heleny Surma a pod drugą 10315/9922 pani Izabeli Pokora i Danuty Gibalskiej podstawiając mnie i siostrę , aby ukryć oszustwo dokonane przez komornika co jest niezgodne z planami wykonanymi przez geodetę Andrzejewskiego i świadczy , że dokonano podziału majątku na mnie i siostrę podstawiając za spadkobiercę Helenę Surma na sali sądowej, gdzie sędzia Hubert Wicik wręczył list przeznaczony dla mnie od Beaty Idziak dla Heleny Surma i podstawiono jako PS 426/10 , gdzie ktoś 28.06.2010 posłużył się moimi danymi , aby wykazać Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk do Sądu w Toruniu i SO Kielce podstawiając sąsiadów za spadkobierców co oznacza, że zniesienie współwłasności było zamienione na dział spadku czego dowodem jest ukrycie udziałów wpisanych do rejestru gruntów przed zniesienie współwłasności jako udział 10315/49611 oraz udział 10315/92628 jako udział w gruncie co zamieniono na udział w budynku co jest kolejnym oszustwem. Sędzia Hubert Wicik zamienił przekazanie nieruchomości po naszych rodzicach przez Beatę Idziak dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na sąsiadkę Helenę Surma, która wytworzyła długi podając się za spadkobierce po moich rodzicach. Przesłanie rachunku do SOF-ART Sp. z o.o przez kielecka firmę do Tarnowa udowadnia, ze państwo Janina i Stanisław Pikul podali się za spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. wytwarzając roszczenie 5100,-PLN w SR Tarnów V GC 57/16 zamienione na 51.000.000, USD podstawione pod weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do zakupu 10% udziałów ANGORY.

Małgorzata z domu Kwaśniewska bankier w Szwajcarii podstawiono po Małgorzatę Jelonek znajomych Waldemara Maksalon, którzy podmienili Izabele i Wojciecha Pokorę na Wojciecha Pokorie i Izabelę Pokorie w sprawie nam zwróconej z naszego powództwa IC 391/15. Zamieniono również nasze dane przez Sąd Okręgowy w Kielcach w zwróconej sprawie dotyczącej MARMOROC-POLSKA SP. z o.o sygnatura IC 2979/15 na MARMORC-POLSKA SP. z o.o, aby ukryć weksle o które zwrócił się mąż oraz zakaz naruszeń podmieniając nazwisko męża na wykreowane „Jerzy Kaźimierczyk”, aby przejść na Czesława Daleszak, który pożyczył pieniądze mając nasze mienie w ręku z którego się nie rozliczył co próbowano ukryć przez eksmisję IC 178/15 oraz wykorzystując fabrykowane akta o uszkodzenia ciała, którego nie było. Zamierzano nas pobić i podstawić inne osoby pod nasze pisma.

ZUS również przysłał dokument błędny na Bożena Kaźmierczyk co miało służyć do podmiany na Katarzynę Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski , aby wprowadzić na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 panią Helenę Surma jako dziecko fikcyjnego małżeństwa wykreowanego do banku, jako córkę Józefa Bochyńskiego i Agnieszki Krześniak. Celem było podstawienie fałszywych spadkobierców pod Szwajcarię do Banku, gdzie biuro prawne wykazało istnienie mojego dziadka jako Roboksicz w systemie i podstawiono pod moje dane Wojciecha Pokora i Bożenę Dykiel co jest oszustwem.

Następstwem tych działań była próba wywiezienia mojej wnuczki Wiktorii do Niemiec, gdyż podmieniono moje dane na Kaźmierczak, co skutkuje zawłaszczeniem mojej wnuczki do Niemiec, gdyż ja prosiłam o opiekę nad wnuczką co wykorzystały inne osoby i spowodowałoby przyznanie opieki dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Daniela Słodkiewicz córka Heleny Surma, dokonała podmiany swojego protokołu przy wizycie Nadzoru Budowlanego i dokonano podmiany rodzin wyłudzając po protokołem mój podpis bez jej podpisu co wykazano w biurze Nadzoru Budowlanego, gdzie brak było podpisu Danieli Słodkiewicz i jej syna Przemysława Słodkiewicz, gdyż wcześniej wyszłam i wykorzystano moje zaufanie do urzędników państwowych. W wyniku czego widoczny był na dokumencie jedynie wyłudzony przez pracowników Nadzoru mój podpis, do rozbiórki blaszaka Danieli Słodkiewicz i jej syna Przemysława Słodkiewicz na działce Heleny Słodkiewicz, nie uwzględniając odpowiedniej odległości i pozorując , że był to budynek gospodarczy, gdyż bezprawnie wpisała się na mój garaż i wykorzystał podpis mojej mamy, która z innymi osobami gdy grunt był we współwłasności, pozwolił jej wybudować blaszak, który nie zgłosiła do urzędu w celu podmiany garaży. Dokumenty z Nadzoru Budowlanego udowodniły, że wpisano tylko siostrę Beatę Idziak, gdyż moje zawiadomienie wysłano do Irlandii o rozbiórkę budynku, który powstał bez zgłoszenia wykorzystując podpis mojej mamy jako zgoda na postawienie co zamieniono na zgodę na wypłatę pieniędzy. Z tego powodu pani Helena Surma nie wpuściła pana Marniaka na garaż, który miał używać do czasu zawarcia umowy notarialnej. Pani Helena Surma stwierdziła, że garaż jest jej własnością co jest dowodem, że PLUS BANK to dług sąsiadów, którzy pobrali pieniądze przez kredyty razem z Urzędem Miasta próbując obciążyć mnie i siostrę jako spadek po rodzicach w 2016 roku co zamieniono na windykację weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , gdyż wszystkie sprawy o moich rodzicach były zamknięte i minął obowiązujący czas jako obowiązuje sąd co próbowano ukryć w Tarnowie jako roszczenie Starostwa Powiatowego na SOF-ART Sp. z o.o. co zamieniono na windykacje weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk traktując nakaz więzienia w sprawie SO Toruń IIK 164/11 jako klauzula wykonalności do weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 51,- milionów USD co nie ma uzasadnienia, gdyż jest złożona kasacja i wznowiona sprawa w SO Kielce IIIK 207/07 przez Sąd Apelacyjny w Krakowie jako IIAK 67/16.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s