BRODA jako system podmiany

10576997_820054258026662_7025630782236164482_n

Starachowice na 20.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro

Wykorzystanie sędziny Broda w SO Kielce IIIK 207/07 do upozorowania spadkobiercy.

W 2006 roku doszło do zatrucia nas w Szwajcarii po czym upozorowano naszą śmierć w systemie bankowym co ukryto przez wyznaczenie zarządcy na terenie spółki SOF-ART Sp. z o.o. w Lipiu Henryk Szyb 1 należącą do Jerzego Kaźmierczyk.

Sąd Rejonowy w Starachowicach wyznaczył na zarządcę pana Przygodę. Po przyjeździe do Polski mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk została aresztowany i zaskarżony za działania na szkodę firm, które współpracowały w celu ukrycia kradzieży obrazów w Szwajcarii wartości 50.000.000,- EUR z APE UMWELTTECHNIK AG , które ukryto przez matactwo Banku Technologii Sp. z o.o. z Kielc, czyli spółki uczestniczącej w wystawieniu akredytywy dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z Landes Banku w Niemczech, której nie uruchomiła, ale wypełniła weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 51.000.000,- EUR jako roszczenie w celu podstawienia kradzionych obrazów w Szwajcarii za które nabyto Hutę Ostrowiec SA i GBC Centrostal Bydgoszcz SA oraz Domstal Sp. z o.o. w Warszawie i Kijowie.

Zamieniono zaskarżenie w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 na dział spadku podstawiając sędzinę o nazwisku Broda w celu podstawienia pana Brody rodziny dopisanych sióstr Mazurek do mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego na drodze dojazdowej do działki Nowowiejska 13/6 i 13/8, gdzie wstawiono fałszywy krąg spadkobierców rodziny carskiej już od lat 60-tych czyli służby wojskowe jako hrabiów Tarnowskich co połączono z terenem SOF-ART Sp. z o.o. , gdzie zamieniono ustanowionego przez Sąd Rejonowy zarządcę pana Przygodę na spadkobiercę i dalej podstawiono Martę Przygoda pod Martę Bochyńską, Martę Kaźmierczyk i Martę Kaczyńską i inne osoby wstawione za spadkobierców po żyjącym Jerzym Kaźmierczyk, którego sądzono w celu wytworzenia roszczenia do kradzieży depozytów carskich wykorzystując Oświadczenie Woli Józefa Bochyńskiego. Działanie powyższe sądu uniemożliwiły dostęp do depozytów carskich i książęcych naszej rodziny w bankach, które czuły się bezkarne wstawiając po nas żyjących spadkobierców dzieci i wnuki ukrywajć pobierane pieniądze jako działy spadku po osobach żyjących, gdyż były to duże kwoty i taki system był przyjęty od lat w celu wykazania legalności pochodzenia pieniędzy co prowadzi do mordowania ludzi przez banki.

Po wystawieniu zgody na przelew do Polski z UBS AG do PKO BP kwoty 100.000.000,- EUR doszło do wypadku w Irlandii moje córki Marty Bochyńskiej w celu wytworzenia działu spadku do podstawienia Marty Przygoda na Wille Rosochacz w celu zawłaszczenia 100.000.000,-EUR znajdujących się już w Polsce przez naszych pełnomocników, których sądy zamieniły na zarządców carskiego mienia. Dowodem na to jest wyrok sądu w SO Toruń IIK 164/11 w którym sędzia Wojciech Pruss stwierdził,że carska rodzina nie żyje i Skarb Państwa jest właścicielem carskiego majątku co dowodzi, ze ust6awnowiony przez SR Starachowice zarządca pan Przygoda został podstawiony na wszystkie spółki APE oraz na mienie prywatne po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich w tym dokonano zawłaszczenia Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego do windykacji carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych w USA i UBS AG w Szwajcarii.

Szanowni naukowcy prowadząc badania czyli doświadczenia powinni zdawać sobie sprawę , że

umysł człowieka jest chłonny i zależy zachowanie człowieka od miejsca w jakim się znajduje i otoczenia, które kształtuje ich charakter. Takim przykładem jest Janusz Korczak, któremu zaufały dzieci i według ostatniego artykułu poszły za nim myśląc , ze jadą na wakacje na wieś a były prowadzone na śmierć. Jest to odniesienie również do filmu z dnia 19.08.2016 zamieszczone w internecie, gdzie niezidentyfikowane osoby bez zgody i wiedzy przełożonych zrobiły doświadczenie, które jak widać wymknęło się spod kontroli co oznacza co oznacza, ze dokończenie drugiej części filmu równie dobrze może się skończyć w nocy z 20 na 21 w celu sprawdzenia doświadczeń w jakich były kształtowane ich umysły. Jest to niedopuszczalne i świadczy, że słuszne były moje doniesienia do prokuratury w Polsce , gdzie wykazałam tak samo ubrane osoby, które uczestniczyły w orgii z młodymi kobietami na Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii, czyli zamku, który należał do mojej rodziny a był prezentem Tytusowicza Romanowa, czyli brata cara mojego dziadka, dla swoje pięknej egzotycznej małżonki. O Zamek ten upomniałam się do Banku gdyż go bezprawnie zastawiono dla Glaizmana, dlatego złożyłam wniosek o jego zakup z naszych depozytów znajdujących się w banku UBS AG do p. Bailer, gdyż tak mnie pokierowała pana Ewa Eugster, której wówczas ufałam. Dokonano próby sprzedaży zamku dla Michael Jakson, co oznacza, że był w rękach aktorów, co ma odniesienie do inscenizacji na Kampusie w Genewie.

W poprzednich dniach rozmawiałam z panem Mirosławem Lewy, który chciał wrócić do zakończonej rozmowy w sobotę. Jest to osoba, której udostępniono zeszyty carskiej rodziny na Krymie pozorując ją na rodzinę carską, aby podstawić inne osoby jak mojego chrzestnego syna Mirosława Kowalskiego, oraz Irenę Lewa, na którą zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, próbując wykazać małżeństwo homoseksualne czyli oszustwo, a dokonane przez prokuraturę Kielce do Opoczna sygnatura Ko 58/09 do zgłoszenia przez nas naszych rodowych obrazów skradzionych przez laty, a dokonano finalnie kradzieży w 2004 roku dla fałszywego kręgu spadkobierców. Obrazy również pochodziły z Chateo Gütsch, które zgłosiła do prokuratury w Szwajcarii co spowodowało próbę eksmisji z mojego domu Nad Kamienną 25, gdzie kreowano wiele sygnatur w tym IC 178/15 i licytację mieszkania do którego skierował mnie sędzia Wojciech Kucharski, przy jednoczesnej podmianie mnie na Elżbietę, którą licytować chciał pan Paweł Krzymowski w sprawie SR Toruń IIK 467/15 , co połączono z SR Starachowice IC 178/15, gdzie pan Waldemar Maksalon określił mnie jako majętną osobę przy jednoczesnej licytacji całego mojego mienia podzielonego potajemnie na malutkie części, czego dowodem jest oszustwo komornika Km 336/10, którą zamierzano w 2016 roku połączyć ze sprawą sygnatura akt Ko 336/13 , aby zamienić kobietę na mężczyznę, i aby przejść na mojego ojca Józefa Bochyńskiego zamienionego na Kielce jako Józefa Nowak i Starachowice na Józefa Kowalskiego w celu kradzieży naszego rodowego mienia i uruchomienia wypłaty odszkodowań jako zniszczenie polskiego przemysłu w którego stawał obronie. Zamieniono Dariusza Dąbrowskiego na Piórecki, z informacji zaginął, aby inne osoby podały się za niego, które wprowadzono pod weksle Piórecki do PFRON inne osoby oskarżając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby ukryć kradzież Skarbu Państwa do kradzieży mienia naszych rodzin.

Zbieg wszystkich okoliczność i analiza faktów jasno wskazuje, że nasze rodziny, dzieci i wnuki miały paść ofiarą doświadczeń naukowych. Otoczone służbami nasze rodziny nie mają prawidłowego odbioru rzeczywistości , a nauczone w domu miłości i ufności do ludzi, zaufały otoczeniu i osobom odgrywającym przyjaciół jako Familia. Po latach takie osoby wzajemnie sobie ufają, tak jak dzieci Januszowi Korczak, co oznacza, że mogą paść ofiarą co miało się dokonać z 20 na 21.08.2016, aby odnieść się do daty śmierci mojego taty 21.04.2007 roku i daty urodzenia Adolfa Hitlera 21 kwiecień, który chciał z Chateo Gütsch w Szwajcarii zarządza zdobytym światem. Nowoczesne zdobycze techniki pozwalają za odpowiednie pieniądze przerobić człowieka po śmierci na kryształy jako diamenty co oznacza, że program diamentowych szachów Romanow, jest zbrodniczym systemem SS jako program pornograficzny HORSE, i takie miał właśnie cele. Moja rodzina miała być zamieniona w figury na szachownicy, a inni jako pionki w grze. Z tego powodu zamieniono moje nazwisko przez błąd pisarski „a” czyli na „Bochyńska-Kaźmierczak” przez SO Toruń II K 164/11 i Sąd w Starachowicach, aby przejść na Kanclerz Niemiec, która miała ukraść moją wnuczkę Wiktorię w celu podstawienia pod program jako HORST KAŹMIERCZAK na moje działkę przy ul. Nowowiejskiej w Starachowicach pozorując moją siostrę Beatę Marie Idziak na jedną córkę naszego ojca, który tam nie powinien występować, gdyż działka była własnością jego żony czyli naszej matki, która otrzymała ją od jej taty za jego życia , a tatę wpisano jedynie jako współmałżonka do założenia księgi wieczystej na drodze przy wyłączeniu części nieruchomości i odstąpieniu trzech pozostałych osób na drogę z ich działek, co podmieniono i zamieniono na zięcia osoby które tam miała cześć i wstawiono pana Brodę, aby podstawić sędzinę Broda w SO Kielce IIIK 207/07 podmieniając osoby i rodziny, aby przejść przez męża sprawę SO Kielce IIIK 207/07 i podstawić kupującego działkę Nowowiejska za spadkobiercę pod fabrykowane dokumenty przez Sąd Rejonowy w Starachowicach jak Dz KW 4005/11 i Dz KW 4006/11, aby dokonać podmiany Beaty Marii Idziak na Lidię Marię Daleszak kupującą, której sprzedaży nie uznał Sąd w Starachowicach , gdzie jednocześnie dokonano oszustwa i wpisu mojej siostry i mnie jako dłużniczki po naszych rodzicach wpisując fikcyjną firmę PLUS BANK na nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1 w celu licytacji, aby ukryć zamianę przez dług kolejności odczytywanych danych czyli Maria Beata Idziak i Maria Lidia Daleszak przy zastosowaniu jednego imienia zamierzano podmienić moją siostrę Beatę Idziak na żonę Czesława Daleszak, który z tego powodu był w 2006 roku przy odbiorze PEUGEOT 607 należącego do PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i miał wypadek swoim mercedesem, którego podmieniono na PEUGEOT 607 i BMW, gdyż przed laty Dariusz Piórecki miał taki samochód. Z tego powodu uszkodzono na parkingu lusterko w PEUGEOT 607, aby podmieć dokumenty w Towarzystwie Ubezpieczeniowym wykazując jedną córkę naszych rodziców, a mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniono na żonę mojego ojca.

Jedna religia miała połączyć ludzi i zwierzęta jako reinkarnacja w celu podstawienia carskiego mienia dla zwierząt. Na filmie w CERN w Genewie widać było młodą dziewczynę ubraną na różowo czyli kolor symbolizujący nierząd jako zajączki zamienione na Wiktorię w celu zamiany wartości. Niebezpieczne doświadczenia powodują znieczulicę. Skoro nikt nie wiedział o inscenizacji co faktycznie stało się na Kampusie w Genewie można odnieść, że śledztwo doprowadzi do planowanego końcowego etapu, który zakończyłby się w sobotę o północy pozorując zdarzenia dzień wcześniej, aby uśpić przyszłe ofiary praktyk satanistycznych. Dowodem na to jest reaktywacja Rudy Malenieckiej i Zakładów Górniczych w Starachowicach w 1985 roku bez moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, a podstawienie osób dopiero w 2016 roku planując eksmisję z Bohaterów Westerplatte 1/1 zamienionej na numer 1 w celu ukrycia nawiązki miliona złotych w SR Toruń IIK 467/15 co oznacza, że główna kwota jest znacznie wyższa, a nie udostępniona dla nas ponieważ zamieniono mnie Bożenę na Elżbietę i zamierzano Elżbiety pobić przez służby i policję a oskarżyć mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdyż podmieniono mu żonę , a mnie podmieniono męża co wytworzyło dwie rodziny co wykazała Prokuratura w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie wystąpił Czesław Daleszak podając się za mojego męża i podstawił za mnie siostrę Beatę Marię Idziak. Nie są to doświadczenia tylko fakty co oznacza, że naukowcy mogą kryć kradzież i mord opłacani przez podstawieni służb wojskowych pod SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej przekierowane na ulicę Nad Kamienną 25 w Starachowicach do państwa Maksalon, którzy zrobili dział spadku na moim dziadku, a nawet moich rodzicach i żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk podstawiając Zuzannę i udając krąg spadkobierców, który ukradł dokument, gdzie wykazane były kwoty ponad bilion Franków Szwajcarskich i bilon Dolarów Amerykańskich co zamierzano ukryć w programie 500+ dla wojska, które miało dokonać gwałtu na naszych dzieciach i wnukach jajko program doświadczalny 500+ dla Genewy dla satanistów co oznacza, zamordowanie naszych rodzin przez polskie wojsko do ukrycia kradzieży carskich depozytów w Szwajcarii i USA .

Zaufanie spowodowałoby do rządu polskiego i Kościoła katolickiego oraz PiS, że nasze rodziny zostałyby zniszczone, gdyż mają zaufanie do rządu, który ich sprzedał kradnąc pieniądze z Kościołem katolickim. Powodem mordu miał być nierząd co udowadnia sprzeczność z łaską Jezusa Chrystusa, który zbawił wszystkich ludzi i dowodzi, że polski rzad wykorzystuje wartości chrześcijańskie do oszukania ludzi co oznacza, że wszyscy w rządzie są Żydami nieuznającymi łaski Jezusa Chrystusa i jego zbawienia i zmartwychwstania. Końcowy efekt wczorajszej inscenizacji w dniu 19.08.2016 roku miał doprowadzić do morderstwa, które miało się odbyć na zamku Chateo Gütsch Szwajcarii w podziemnym Kościele, Irlandii i Polsce oraz innych miejscach , gdzie jest nasza rodzina. Zamierzano zamordować kobiety o imieniu Marta i pobić kobiety o imieniu Elżbieta.

Rząd Szwajcarii do dziś nie odpowiedział na pismo i nie oddal pieniędzy naszej carskiej rodziny co oznacza, że drugą część filmu z CERN z kampusu w Genewie wytłumaczono by po mordzie naszych rodzin jako wymkniecie się doświadczenia spod kontroli w celu wytłumaczenia społeczeństwu tego zdarzenia , które w rzeczywistości jest zaplanowanym z premedytacją mordem naszych rodzin przy udziale Polski. Tak nisko upadł świat, że jedyną wartością są pieniądze. W rzeczywistości jest inaczej najwyższą wartością jest człowiek. Społeczeństwo przez nagromadzenie negatywnych informacji jest znieczulone i pozwala się oszukiwać, gdyż nie analizuje faktów i ufa rządowi jak dzieci ufały Januszowi Korczak. Zamierzano zniszczyć Naród Polski jako ogon węża, stosując formułę Hen Kai Pan. Kościół katolicki nic nie zrobił co oznacza, że swoich wiernych naraził na utratę życia nie tylko fizycznego, ale duchowego przegrywając z satanistami, których umieszczono w gminie Mniów co połączono z dorobionymi dokumentami w 2014 roku przez SO Kielce do sprawy SO Kielce IIIK 207/07 oraz połączono uszkodzenia starego Kościoła w Mniowie z uszkodzeniami dachu na garażu na ulicy Nad Kamienną 25 działka numer 29 przez który połączono z Bohaterów Westerplatte 1/1 zamienione na numer 1, gdzie podmieniono numer działki 29 na 95 na garażu, który przez licytację komorniczą zamierzano zawłaszczyć w celu ukrycia przestępstwa rządu polskiego i Kościoła katolickiego, gdzie skierowano mnie po pieniądze na Jasną Górę po 50.000,- PLN , które skradziono i nie wypłacono z sprawy INs 716/10 za domek na ulicy Nad Kamienna 25 działka 29, gdyż państwo Maksalon jako służby wojskowe podały się za spadkobierców mienia mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Tarnowskiego kradnąc mienie mojej babci Anieli Reginy Mazurek czyli księżnej Reginy Anny Glińskiej przez zasiedzenie na działce, której babcia miała prawa nabyte stosując oszustwo sądu i Urzędu Skarbowego.

List papież Franciszka do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego połączono ze zdjęciem w internecie pokazującym odwróconego papieża Franciszka i abpa Stanisława Gądeckiego oraz kardynała Stanisława Dziwisza, których przerobiono za książąt co miało symbolizować odwrócenie się Boga od Polski, gdyż Kościół katolicki i rząd polski pobrał pieniądze od satanistów, którzy kontrolowali nasze depozyty podstawiając Gminę Żydowską z Nowego Jorku pod skradzione carskie mienie. Wszyscy zniewoleni przez kradzione pieniądze wydali Naród Polski na zniszczenie, gdyż brak było im odwagi powiedzieć prawdę w celu ratowania ludzi zapominając, że człowiek jest największą wartością, a Bóg ma moc.

Jezus Chrystus zmartwychwstawał i da się poznać nawet tym, którzy go nie szukają , gdyż zna głębokości serca człowieka. A Naród Polski będzie wolny, niezależnie od tego co robi PiS, Kościół katolicki, który zdradził Polskę i Polaków zamierzając naśladować Janusza Korczak.

Miłość jest wypełnieniem 10 przykazań, które mieszczą się w dwóch miłuj Pana Boga z całego serca, a drugie podobne i bliźniego swego jak siebie samego. Nie można kochać Boga , gdy nie kocha się ludzi. Pismo Święte wyraźnie mówi,

Pierwszy List do Koryntian 1,19-25

Napisano bowiem: wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych- i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie,

Ewangelia Św. Jana 10,1

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem”

Oznacza to, ze nie tylko wejście jest ważne, ale i prawidłowa droga. Papież Franciszek miał być odźwiernym, który otwiera drzwi dla swoich owiec, a nie może kłamać dlatego zamierzał zmienić ustrój po wymordowaniu naszej rodziny jako jedna wspólnota i jedna religia wszyscyśmy jedno Hen Kai Pan, aby oszukać Boga, który gdy przyjdzie powała wszystkich do jedności jako poznanie Boga.

Ewangelia Św. Łukasza 5,24

Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: Powiadam ci: Wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego”

Ewangelia Św. Jana 9,10-11

A On odpowiadając, rzekł: Człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje, i rzekł mi: Idź do sadzawki Syloe i obmyj się; poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s