Wprowadzenie na Wawel Tracha jako Smoka o imieniu 44.

Bild267

Starachowice na 23.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro

Zamiar aresztowania 30.08.2016 męża Jerzego Kaźmierczyk przez SO Toruń IIK 164/11 w celu wprowadzenia Bohdana Żakiewicz na Wawel jako sprawa SA Kraków IIA Ko 67/16.

W SO Toruń IIK 164/11 wytworzono dwie tożsamości w wypowiedzi sędzie dla męża Jerzego Kaźmierczyk jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusza Kaźmierczak w celu podstawienia do Tomaszowa Mazowieckiego dwóch osób Czesława Daleszak i Bohdana Żakiewicz, którzy ukryli w komisariacie Policji weksel na 50.000.000,- EUR słownie pięćdziesiąt milionów EURO, który policjanci zamienili w dokumentach na pięćdziesiąt tysięcy, który przez 11 lat jest windykowany na pełne kwoty jako 51,- milionów wypełniony przez Bank Technologii Sp. z o.o. pobierający pieniądze z APE UMWELTTECHNIK AG, gdzie w Szwajcarii podali się za naszych spadkobierców mając dokumenty z sądów polskich. Bohdan Żakiewicz zamienił swoje długi w SO Częstochowa INc 44/09 na opinie psychiatryczną w Tomaszowie Mazowieckim Pc 44/13 w której mąż miał skierować żonę na leczenie do zakładu psychiatrycznego, które to dokumenty podstawiono do SO Toruń IIK 164/11, gdzie stwierdzono, ze Bohdan Żakiewicz posiada pieniądze Donau-Dnepr zamkniętej firmy oraz w prasie opisano jego kontakty z Traga Bank, aby wykorzystać wyrok jako tytuł do windykacji weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 51,- milionów USD w Łodzi do zakupu akcji ANGORY, które miały być uzyskane przez SR Tarnów V GC 57/16 jako nakaz zapłaty fikcyjnego kredytu 5.100,-PLN co przez zapis księgowy zamieniono na pełną wartość weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk 51,- milionów EUR zamienione na dolary amerykańskie. Zgłoszenie do prokuratury nieprawidłowości i wskazanie winnego Bohdana Żakiewicz spowodowało na komisariacie policji w Paradyżu uzupełnienie doniesienia na druku o pobicie , które podstawiono do sprawy pomocy prawnej Ko 883/12 w Prokuraturze Toruń , gdzie podmieniono nasze nazwiska na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i Jerzy Kaźmierczak. Posłużono się fałszywymi opiniami psychiatrycznymi wytworzonymi w więzieniu na Montelupich w Krakowie, gdzie podmieniono męża Jerzego Kaźmierczyk na fałszywego księcia Stanisława Lubomirskiego , którego podstawiono pod zastrzelonego mojego dziadka księcia Stanisława Lubomirskiego w 1932 roku w Kruszynie i wstawiono naszego pełnomocnika Stanisław Pikul, który podał się na Wawelu jako książę Stanisław Lubomirski oraz został podstawiony jako inwestor zastępczy na Pałacu w Kluczkowicach.

Celem obecnie Sądu Okręgowego w Toruniu było aresztowanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z prawidłowymi danymi osobowymi w dniu 30.08.2016 roku do więzienia w Piotrkowie Trybunalskim w celu podstawienia pod tożsamość Jerzy Kaźmierczyk natomiast pod drugą tożsamość Dariusz Kaźmierczyk miał zostać podstawiony pan Bohdan Żakiewicz do Krakowa do sprawy Ko AKo67/16, gdzie Sąd Apelacyjny wyznaczył adwokata z urzędu do wznowienia sprawy SO Kielce IIIK 207/07, gdzie maż Jerzy Kaźmierczyk wycofuje przyznanie się do winy z powodu zawłaszczenia mienia jego firm przez skarżących , którzy podali się za spadkobierców przez dług na carskim mieniu windykując przez 11 lat carskie depozyty przez spółkę SOF-ART Sp. z o.o. zamieniając windykacje na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamienione na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii i pobierając również dzieła sztuki z Wawelu należące do naszej rodziny przez sprawę SO Kielce IXKa280/12 spółki SOF-ART Sp. z o.o., w której wyjaśniłam majątek mojego dziadka Bochyńskiego i drugiego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego. Nadana sygnatura wskazuje, ze powiązano ze sprawą spadkową INs 67/07 po moim ojcu Józefie Bochyńskim

zamierzając podstawić w Krakowie pana Bohdana Żakiewicz pod dane Jerzy Kaźmierczyk zamienionego na Józefa Bochyńskiego w celu zawłaszczenia Oświadczenia Woli mojego taty z 28.06.2006 roku windykowanego jako weksle na 51,- milionów PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

Należy zadać sobie pytanie dlaczego Niemcy wysyłając ludzi do obozów na śmierć wielokrotnie transportowali ich w różne miejsca . Jest to droga , którą zaplanowano do przejścia osób podstawionych pod ich ofiary w przyszłości czyli dziś. Więzień Montelupich zakładu psychiatryczny , badania mojego męża w więzieniu skierowane przez sędziego i kreowanie arystokracji przez zakłady psychiatryczne w których również umieszczają arystokratów, aby zmieszać katów z ich ofiarami. Lekarze psychiatrzy dokonali przestępstwa, gdyż Rudę Maleniecką reaktywowano decyzją Rady Narodowej w 1985 roku i opinie psychiatryczne miały ukryć fakty przestępstwa dokonanego na naszej rodzinie i wstawienie służb wojskowych pod fabrykowane dokumenty w miejsce naszych powielanych danych osobowych jako niezgodność PESEL. Klasycznym przykładem podmiany adresu jest sprawa INs 218/00 SR Starachowice jako wierzyciel START Sp. z o.o. 27-200 Cegielniana 25. Była to Cegielnia na bazie spółdzielni , która zajęła część nieruchomości byłych zakładów na Lipie Henryk Szyb czyli hałdy gliny do wyrobu cegieł. Aby ukryć dorobionych spadkobierców z Belgii wstawiono zarządcę Waldemar Komisarz, a komornik Szymon Misztal wpisał do egzekwowania drogi koniecznej w projekcie geodety J. Zuby drogę której nie było na działkach numer 346/11 , 346/8, 346/6. Zastosowano przepis , że w miejscu, gdzie może istnieć droga w przyszłości można dać nakaz drogi tymczasowej, której w tym wypadku nie można było zrobić, gdyż miejsce wykazane jako droga nie było drogą a pod ziemią były szyby górnicze pierwszego i drugiego podszybia wypełnione wodą w 1964 roku na wniosek Rosji. Wszczęto postępowanie komornicze sygnatura akt IIKm 193/2000 wpisując fałszywe dane spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb jako SOFT-ART następnie tylko ul. następnie wpisano 27-230 Henryk-Lipie 1 , aby połączyć dawne tereny należące do Zakładów Górniczych między Lipiem a Henrykiem, gdzie podstawiono barak na Henryku, gdzie zamieszkali bezdomni, który to barak wynajmowała Bożena Olszewska jako Stowarzyszenia Miłosierny Samarytanin czyli osoba, która poprosiła mnie o wynajęcie mojego mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1, która znalazła się w Armii Zbawienia i podszyła się pod moje dane osobowe. Wójt Śliwa poprosił o opuszczenie nieruchomości przez Stowarzyszenie, gdyż gmina miała inwestować w to miejsce co spowodowało podmianę baraku na inwestycje jako Willa Rosochacz jako windykacja finalnie weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk pozorując, że gmina zwróciła poręczony weksel wstawiając nowy kredyt na Ewę Kornaszewską z domu Niewczas sekretarkę Urzędu Skarbowego, jako Ewa Machowska , aby podstawić moja wnuczkę Wiktorie pod Machowską-Żakiewicz na weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podmieniając weksel SOF-ART Sp. z o.o potwierdzony przez gminę do PFRON w Warszawie, który otrzymał zwrot z ubezpieczenia i upozorował, ze są odsetki których nie było w umowie, ale służyły do podstawienia weksla poręczonego przez Ireneusza Utnickiego podstawiając różne osoby o imieniu Ireneusz w celu obciążenia weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk wielokrotnie. Postanowienie wydal sędzia Piotr Krupa i podstawiono dzieła sztuki do Belgii podstawiając Grażynę Krupa jako Grażyna Kulczyk.

Nowa arystokracja jest kreowana przez podstawienie długu dlatego niszczy się firmy i podstawia organizacje jak PFRON i nazwiska jak pani Sroczyńska , Sroczyński oraz w FLP pani Bogusława Sroka , która dostała nagrodę od Prezydenta B. Komorowskiego przechodząc na Bohdana Żakiewicz i jego dług łącząc z nazwiskiem Sroka. Pan Bohdan Żakiewicz zamierzał podać się za mojego męża czyli Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i umieścić mnie w zakładzie psychiatrycznym na leczenie po sfabrykowanym uszkodzeniu ciała zamierzając mnie pobić i następnie podać się w Krakowie na wznowionej sprawie SO Kielce IIIK 207/07 w Sądzie Apelacyjnym IIAKo 67/16 za Jerzego Kaźmierczyk, Jerzy Kazimierczyk i Jerzy Kaźmierczak ukrywając przez niezgodność PESEL i zamienić na Jerzego Lubomirskiego w celu zamiany nakazu zapłaty SO Częstochowa INc 44/09 na akta Prokuratury Tomaszów Pc 44/11 jako jego liczba 44 na Wawelu w celu zakpienia z Polski.

W 2006 roku zostaliśmy otruci w Szwajcarii co spowodowało uśmiercenie nas w systemie bankowym i wyznaczenie zarządcy przez Sąd Rejonowy w Starachowicach. Konsekwencją takiego działania służb wojskowych współpracujących z Marią Władymirowną był brak dostarczenia mosiądzu przez Sterbud- Mariusz Kołodziński, którego podstawionego pod Mariusz Słodkiewicz i Mariusz Broda, aby wytworzyć dział spadku na drodze Nowowiejska łącząc z domem na Bohaterów Westerplatte 1/1 i windykując weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 51,- milio9now EUR, Zamierzano wykorzystać moje doniesienie o sfabrykowaniu męża podpisów i podstawieniu fałszywej faktury, gdy mąż przebywał w zakładzie karnym, który otrzymał postanowienie o zawieszeniu dochodzenia z dnia 8.05.2008 roku 1Ds.2041/08/D otrzymał w zakładzie jako 13.05.2009 w Zakładzie Karnym w Pińczowie z Prokuratury Starachowice numer 10059 dokument wykazywał wyraźnie działanie na szkodę Jerzego Kaźmierczyk. Faktura 127/09/08 z 30.09.2008. Sąd Okręgowy w Kielcach z dnia 13.02.2009 wydał postanowienie zawieszeni z powodu tajemnicy bankowej IIIKp35/09 co zamierzano połączono z przesłuchaniem świadka jako IIIK01994/14 w Warszawie wpisując pod spodem IIK 164/11 bez wykazania Torunia z boku V Ds 31/07 . Oznacza to podmianę sprawy na Warszawę w celu wyłudzenia 35.000.000,- PLN przez Bohdana Żakiewicz, gdyż na tyle opiewał akt oskarżenia o wartości księgowej METRON SA zamieniona na wartość Pałacu Paderewskiego jako Willa Anin zastawiona za kwotę 185.492 USD jako zobowiązanie do 30.11.2005 roku deklaracja wpłaty 265.400,- USD z 9.12.2005 roku na rzecz Trading International Ltd z siedzibą Hannek Islands-Guernsey. Klauzula wykonalności miała być nadana na akt notarialny Rep. 2956/2005 z dnia 8.11.2005 rok. Oznacza to, że Bohdan Żakiewicz w Starachowicach dokonał podmiany jego długu z klauzulą wykonalności pod sprawę INs 716/10, gdzie przekierowano z Kielc sprawę z naszego powództwa o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej IC 2627/10 i windykowano Oświadczenie Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego do pokrycia długów Bohdana Żakiewicz uśmiercając moja mamę Filomenę Bochyńską 30.04.2010. Dlatego pięć lat po śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, otrzymuje moja mama nie żyjąca zawiadomienie awizo numer 34008375958 bez kodu kreskowego, aby podmienić mamę na mnie w celu wytworzenia długu przez sąd dla Bohdana Żakiewicz. Sprawa odbyła się SR Warszawa Praga Południe III Wydz. Karny Terespolska 15a w dniu 17.12.2014 o godzinie 1245 sala P.10 sala była w piwnicy. Upozorowano, ze jestem właścicielem całego domu co było zawarte w Tygodniu Starachowickim na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 pod tytułem „ To dla nas tragedia odcięte od wody” autor Urszula Ołowiak. Złożyłam wyjaśnienie do artykułu, które nie opublikowano i tworzone są rachunki nawet bez licznika przez sąsiadów podmieniając moje nazwisko przez błędy pisarskie na cały dom, aby tworzyć windykacje carskich depozytów pozorując rodzinę przez sąsiadów. W Starachowicach rozdzieliła mnie i męża na dwa nazwiska Jerzy Kaźmierczyk Ko/12/11 sygnatura DE:E12.01.11/12na adres Bohaterów Westerplatte 1/1 a dla mnie Bożena Bochyńska-Kaźmierczak Ko/12/11 sygnatura DE:E12.01.11/13 tworząc dwa małżeństwa pozorując konkubinat sygnatura DE wskazuje na Niemcy, aby przejść na Kanclerz Niemiec. Moją babcię Bolesławę Bochyńską czyli księżną Marię Romanow podstawiono pod Marię Woroncową czyli Marię Putin i wykorzystano Eugeniusza Podczaskiego oficjalnego brata babci za brata jego trzech synów pozorując Bolesławę Bochyńską na pannę, aby zamienić herb Rola na Rawicz. Przez nazwisko już nieżyjącego Eugeniusza zamierzano podstawić dług wykreowany na Jana Lubomirskiego i Jerzego Lubomirskiego wykorzystując teścia i męża i nas zlikwidować.

Ukryto przedpłaty na dostawy mosiądzu za 300.000,- PLN w SO Toruń IIK 164/11 przez fałszywe zeznania Mariusza Kołodzińskiego, który omówił dostawy styropiany przez Czesława Daleszak w 2004 roku w sprawie SO Kielce IIK 2007/07 oraz fakt ustanowienia zarządcy pana Przygoda na SOF-ART Sp. z o.o. w 2006 roku co bezprawnie przeniesiono na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i APE UMWELTTECHNIK AG w celu ukrycia kradzieży 50,- milionów EUR w 2004 roku przez podstawienie zarządcy pana Przygoda i wstawienie fałszywych spadkobierców. Zostało to ukryte przez zaskarżenie Bohdana Żakiewicz podstawionego pod kradzione obrazy w 2004 roku w Szwajcarii za 50,- milionów EUR z APE UMWELTTECHNIK AG, który zarzucił, że maż Jerzy Kaźmierczyk wykorzystał firmę Seven Rock Mining , która była zamknięta w 2005 roku w Anglii co było oszustwem w celu podmiany wymienionych windykacji i znalazło się w SO Toruń IIK 164/11. Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód przesłała 21.11.2012 roku pismo o sygnaturze Ko 883/12 do Prokuratury Rejonowej w Opocznie podmieniając mnie i męża na Kaźmierczak jako nasze doniesienie wpisując oszustwo, że przestępstwo miało miejsce w komisariacie policji w Paradyżu jako rejon działania prokuratury. W Opocznie podmieniono teścia Jana Kaźmierczyk na Jana Kaźmierczyk i dorobiono do tej sprawy akta o pobicie co jest oszustwem , gdyż nasze doniesienie dotyczyło działalności Bohdana Żakiewicz, który wykorzystał nasze pełnomocnictwo do swojej działalności biznesowej i powielono nasze dane osobowe przez tą sama prokuraturę panią Ewę Janczur pisząc do wiadomości do Jerzy Każmierczak i Bożena Bochyńska-Każmierczak czyli tak jak przesłał sędzia Merta do państwa Maksalon do sprawy SR Starachowice INs 716/10 co jest przekroczeniem prawa i wstawieniem służb wojskowych jako spadkobierców na mieniu moje rodziny. Papież Benedykt XVI przyjął Marię Władymirowną , dlatego nie chciał nas przyjąć, gdyż zaakceptował fałszywą historię do dnia dzisiejszego, że wyjawienie prawdy miało zacząć się mordowaniem mojej rodziny, aby wykorzystać moje wnuki do pozorowania prawdy i ukryć kłamstwa hierarchów Kościoła katolickiego. Papież Benedykt XVI nas nie przyjął w Watykanie w 2006 roku co oznacza, że zaakceptował fałszywą historię NKWD dlatego pod Michała Brodę podstawiono mojego skradzionego syna Michała Pióreckiego w celu wykazania DNA carskiej rodziny do banku. Wytworzono w sprawie SO Toruń IIK 164/11 wyrok skazujący na podstawie zeznań pełnomocników, którzy podali się za spadkobierców na mieniu spółek męża Jerzego Kaźmierczyk, którego zamierzano aresztować 30.08.2016 roku, aby podstawić finalnie Bohdan Żakiewicz jako spadkobiercę carskiego mienia na Wawelu w Krakowie oznaczonego imieniem 44 jako windykacja INc 44/09 w SO Częstochowa u stóp Jasnej Góry.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s