Zawłaszczenie Pałacu w Kruszynie i Wiśniczu należące do babci księżnej Marii Bochyńskiej z domu Lubomirskiej

Starachowice na 22.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro

Pałace mojej babci w Wiśniczu i Kruszynie.

Mój dziadek Franciszek Jan Mazurek zmarły w 1999roku, naprawdę był hrabią Janem Tarnowskim, który został wpisany 10 lat po jego śmierci przez Urząd Miasta Starachowice do podatków na nieruchomość ul. Nad Kamienną 25 działka 29, jego żony Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalonów z Huty, naprawdę prawdziwej księżnej Reginy Anny Glińskiej zmarłej w 2003 roku. Po śmierci dziadka Urząd Miasta sprzedał lokale na własność od Gminy dla moich rodziców Filomeny Jadwigi i Józefa Ludwika Bochyńskiego na ich wyłączna własność na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, gdzie wykazano panią Helenę Surma jako wnosząca o zmianę oznaczenia nie jej działki z 29 na 95, w miejscu garażu na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 zakupionego na wyłączna własności przez moich rodziców za 100% wartości, co spowodowało podstawienie jej za moją babcię w dodatku na mojej babci Anieli Reginy Mazurek własności na ul. Nad Kamienna 25 działka 29 czyli takie samo oznaczenie, a dziadkowi Franciszkowi Janowi Mazurek dorobiono podatki na babci nieruchomości. Aby ukryć oszustwo urzędu Miasta, 10 lat po dziadka śmierci upozorowano, że dziadek żyje i podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk pod Jana Tarnowskiego, czyli mojego dziadka zamienionego na Jana Bocheńskiego, aby przejść na mienie Bochyńskich przez Tarnowskich, pod których podstawiono sąsiadów wiedząc, że Kościół katolicki ma moich dwoje dzieci z kradzieży przy urodzeniu z carskim DNA, i dlatego nie chce oddać ani mienia, ani pieniędzy, gdyż przerobił ich za spadkobierców już po nas żyjących do zawłaszczenia naszego mienia rodowego. W celu ukrycia tego podstawiono opłacanych ludzi z kradzionego mienia jako krąg spadkobierców, pod mienie moich dziadków i moich rodziców. Dlatego podstawiono w 2001 roku sąsiadkę udającą, że zakupiła mieszkanie z częściami wspólnymi gruntu, aby ją przerobić z innymi osobami jako Beata i Dariusz Pałka 1 przez 2 oraz pani Danuta Gibalska 1/2a a wpisują 1/1a, czyli jednakowe oznaczenie domu z Heleną Surma i Danuty Gibalskiej pozorując ją za córkę Heleny Surma po powieleniu tożsamości, a później wykazano Danielę Słodkiewicz z domu Surma jako właściwe dane córki, aby pozorować podziały majątku, co oznacza, że nie mają Umowy Zakupu swoich mieszkań, ale żerowali na moich rodzicach , którzy za wszystko płacili poczwórnie, a na trzy podzielono kwoty sprzedaży, aby wykazać różne udziały w gruncie. Celem było pozorowanie, że inne osoby wykupują po latach podmieniając Umowy przez oszustwa Urzędu Miasta, co ukryto przez upozowanie sprzedaży lokali w jednym czasie, aby uzyskać zniżki, które jedynie służyły do podstawienia sąsiadów do dziedziczenia na mieniu moich rodziców planując ich morderstwo, aby wpisać sąsiadów jako ich dziedziczenie na mieszkanie moich rodziców, garaż i grunt próbując oszustwo ukryć licytacją komorniczą. Dlatego potrzebne były różne długi na energię elektryczną, gaz oraz na wodę, nawet gdy nie ma już liczników i barak jest wody. Nie wydano mi podstawowej umowy w PLAY, gdyż wydano ją dla służb wywiadu wpisując służby na Lipie Henryk Szyb 1, i blokując nam dostęp do środków finansowych, a nawet kont bankowych podmieniając nam dane w systemie i kreując w sądach jako niezgodność PESEL. Działania takie uniemożliwiały obronę, aby przez dług podstawić spadkobierców udających , że mają prawo do pobrania pieniędzy z długu z depozytów carskich moich rodziców przez podstawienie służb UB i sąsiadów, którzy przerobili sprawy o zniesienie współwłasności i przyłącze wodne oraz inne pozorując dziedziczenie po moich rodzicach i dziadkach oraz podstawiając babcię na dom mojej mamy , pozorując, że była z Starachowic przez oszustwa ZUS, skąd pobierała emeryturę jako wdowa po mężu Franciszku Janie Mazurku, gdyż babcia Aniela Regina Mazurek nigdy nie pracowała. a przed śmiercią po szpitalu zamieszkała u jej córki, czyli u mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej pod która podstawiono wiele osób. Sąsiedzi którzy rzekomo zakupili swoje lokale jako państwo Pałka sprzedający później mieszkanie dla pani Kosiarskiej, która pochodziła z Warszawy czyli tak gdzie dorobiono dla mnie dane osobowe i przesłano PIT do Urzędu Skarbowego w Starachowicach przez obcą osobę, aby pozorować, że ja pracowałam w Warszawie w obcym czasie, co nie jest prawdą, aby podstawić imię Katarzyna na Warszawę i Starachowice, w celu zamiany na Katarzynę Kaźmierczyk na Ostrowic Świętokrzyski. Pierwszą żonę mojego obecnego męża, upozorowano za wnuczkę z nieprawego łoża Tarnowskich, co jest oszustwem, gdyż mój dziadek ani pradziadek, nie mieli dzieci z nieprawego łoża. Pani Kosiarska wyprowadziła się po jej rozwodzie do Warszawy z córka chorą na nerki, co spowodowało podstawienie pod moją córkę Martę Piórecka, która była leczona z dobrym skutkiem. Córka Marta zmieniła swoje nazwisko na moje panieńskie Bochyńska i jest panną, w otoczeniu służb wywiadu, którzy pracują nad wykazaniem jej osoby w niekorzystnym świetle, w celu oskarżenie po czasie jako sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi w celu jej zniszczenia i podstawienie za nią innych osób w Polsce. Również wykorzystano siostrę mojego męża Martę Cybulskiej z domu Kaźmierczyk, aby zniszczyć wszystkie rodziny podstawiając Radziwiłł za Romanow, aby ukryć uratowanie się mojej rodziny i jej istnienie. Mieszkanie dlatego pozorowano na sprzedanie kolejnym osobom, a podstawiono moje mieszkanie pozorując inne osoby za spadkobierców, czyli osoby którym wynajęłam mieszkanie. Dlatego nie mogłam sprzedać mieszkania, gdyż są dokonywane ciągłe rotacje osób udających moją rodzinę. Pani Katarzyna Kosiarska rzekomo sprzedała mieszkanie dla Wojciecha i Izabeli Pokora zamienianych przez Kielce obecnie na Pokorie. Takie podmiany przez pomyłki pisarskie powodują dalsze powielanie tożsamości do pobierania pieniędzy i oddania polskiej ziemi w Warszawie dla przebierańców tworzonych w Starachowicach na trzech nieruchomościach po moich rodzicach pod których podstawiono Skarb Państwa za spadkobierce, który oddał naszą ziemię dla cudzoziemców i chciał to ukryć emigrantami przez oszustwa dokonywane obecnie dalej przez służby UB i przez podstawienie pani Heleny Surma na moje mieszkanie przez wodociągi, gdyż udaje Bocheńską i podstawiona jest pod inne różne osoby o których już wspominałam. Nasze tożsamości zostały podmienione, a męża Jerzego Kaźmierczyk bezprawnie skazano i dorobiono nakaz stawienie się do obywania kary mimo kasacji, pod właściwymi skazano, aby go zlikwidować pozorując próbę samobójczą dorabiając w tym celu akta psychiatryczne, a mnie zamierzano podmienić dane osobowe po planowanym pobiciu kierując do zakład psychiatrycznego czego nie było, gdyż Kościół nie umiał przyznać się do błędów i trwa nadal w uporze pragnąc szkodzić, a to już jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu.

Podstawiono Martę Przygoda jako spadkobierce po moim tacie Józefie Bochyńskim zamienionym na Jerzy Bochyński z Katowic a podmieniony na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Wykorzystano autorytet mojego ojca, aby czerpać korzyści finansowe również wykorzystując mojego męża do podstawienia się za spadkobiercę na Woli Rosochacz na Lipie Henryk Szyb, jako dom weselny gdzie zamierzano podstawić za spadkobierce Wiktorie Kornaszewską moją wnuczkę zamienioną na Wiktorię Kaźmierczak i wykorzystano dlatego siostrę mojego męża jako Martę Kaźmierczak podstawiając pod moją córkę Martę Bochyńską i dalej podstawiona pod Agnieszkę Kornaszewska z domu Krześniak, która obecnie wyszła po raz drugi za mąż za pana Janiszewskiego i została podstawiona jej córka z moim synem z ich pierwszego małżeństwa jako spadkobiercy do Niemiec, zamierzając ją zamordować i moje dzieci oraz wnuczki, aby dorobić dział spadku. W tym celu wykorzystano dane Agnieszki Stępień pielęgniarkę pozorując na tą samą osobę co moja synowa podobnie jak Agnieszka Kozłowska i jej córkę Magdalenę, która jest w Krakowie i podstawiono finalnie Agnieszkę Przygoda żonę biznesmena, który miał firmę RELAX podstawiając pod SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, oraz wykorzystano Artura Cybulskiego męża Marty do podstawienie pod sąsiada pana Artura Gałka wykorzystanego przez prezydenta Niemiec jako Gałke, aby podstawić sąsiadów państwo Przygoda na ulicę Nad Kamienna 25, w celu połączenie dwóch nieruchomości pozorując jedną i na garaż tworząc mieszkanie w celu podstawienie do działki 29, skąd zmierzano mnie eksmitować i zamierzano zniszczyć dom, aby zatrzeć po nim ślady, a przyłącze wodne zamienić na ulice Pasternik, w celu podmiany dokumentów i zdarzeń oraz osób przesuwając domy, aby nikt w przyszłości nie wiedział co gdzie była i kto kim jest.

Zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzy Kazimierczyk tak jak zamienił Urząd Miasta Starachowice numer NAP-GN.6821.1.2011.KJ referat Geodezji z dnia 9,03.2011 o zwrot Pałacyku Zarządcy na ulicy Konstytucji 3-Maja 15. i tak wykreowano dane męża w spółce APE UMWELTTCHNIK AG przez sąd w Polsce. Doszło do zamiany męża Jerzego Kaźmierczyk na księcia Jerzego Lubomirskiego w Szwajcarii i przez akta psychiatryczne na Montelupich, gdzie dorobiono genealogię dla fałszywego księcia Stanisława Lubomirskiego-Lanckoroński czyli ród wygasły urodzony 4.07.1931 rok, który miał czelność podać się za syna właściciela majątku Kruszyna i współwłaściciela zamku Wiśnicz, które były własnością mojej babci księżnej Marii Bochyńskiej z domu Lubomirskiej żony mojego dziadka. Wstawiono matkę Krystynę również z domu Lubomirska, aby połączyć dwie moje rodziny ze strony ojca i matki podstawiając pod Nowy Sącz co jest kreowaniem dokumentów przez rodziny gestapowców z Place Zakopane katowni Podhala obecnie jako sportowców. Dokonano podstawienia 130.000,- jako dochód z balu dla osób z porażeniem mózgowym w Krakowie na Woli Justowskiej przekazany dla Zakonu Maltańskiego do ukrycia prania pieniędzy pod fałszywych Tarnowskich dorabiając zapalenie opon mózgowych w Krakowie w dodatku wpisując, że to ja tak określiłam co sprostowałam listem do Sądu Apelacyjnego w Krakowie skąd przysłano mi, że jestem zdrowa psychicznie i fizycznie mogę pracować w swoim zawodzie jako Instruktor Kulturalno-Wychowawczy o specjalności Teatr Lalek. Idąc przez dług wykreowano syna Jana Eugeniusza jako Eugeniusza Podczaskiego podstawionego pod teścia Jana Kaźmierczyk oraz pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego i podstawiono wszystkich na udziały Zakładów Górniczych w Starachowicach ukrywając morderstwo mojej rodziny czyli księcia Stanisława Lubomirskiego i jego córki , a moją babcię w Kruszynie w 1932 roku za którą występowała Bolesława Bochyńska z domu Podczaska czyli księżna Maria Romanow dlatego upozorowano moją siostrę na jedynaczkę i podstawiono na Warszawę za mnie. Natomiast w Starachowicach podmieniono dane matki Bolesławy Bochyńskiej oficjalne Marianna na Marcjana. Prawdziwej książęcej rodzinie dorobiono akta psychiatryczne przez sponsorowanie zakładów psychiatrycznych i szpitali z kradzionych carskich depozytów.

Z tego powodu sfabrykowano opinię psychiatryczną w Więzieniu na Montelupich w 2007 roku do sprawy SO Kielce 207/07, gdyż osoba podająca się za Jana Eugeniusza Lubomirskiego ukończyła prawo i administrację na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Efektem tych działań jest handel przez Grażynę Kulczyk obrazami z Pałacu w Kruszynie, a sam Pałac w Kruszynie bezprawnie sprzedano dla osoby z Nowego Jorku, aby ukryć oszustwo przez galerię Gudewicz i Pierogów w USA. Na Montelupich gestapo przewoziło więźniów z Place Zakopane, gdzie mordowano arystokrację i zawłaszczano sygnety i dokumenty co obecnie ukryto przez zamianę katowni w Ośrodek Sportowy w Zakopanym.

Sąsiadka na ulicy Nad Kamienną pani Kujanek miała dzieci w Warszawie i upozorowano,że ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk mieszkam w Warszawie i sprzedałam dom. Dalszym celem było zniszczenie płotu i wstawienie spadkobierców w celu ukrycia faktu, że Sąd Rejonowy w Starachowicach w 2006 roku ustanowił zarządcę na SOF-ART Sp. z o.o. pana Przygody co doprowadziło do windykacji przez SOF-ART Sp. z o.o. właściciela czyli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i pobieranie z APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii pieniędzy przez windykacje depozytów carskich. Za pobierane w ten sposób pieniądze postawiono hotel Willę Rosochacz 5-10 milionów co zamierzano ukryć przez podstawienie Marty Przygoda i mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej jako spadkobierca na ulicy Nad Kamienna 25 przez zniszczenie ogrodzenia w celu przesunięcia granicy nieruchomości. Działania ukryto przez sprzedaż nieruchomości należącej do pani Kujanek. Ustanowiony przez sąd zarządca pan Przygoda nigdy się nie rozliczył i podstawił fałszywych spadkobierców aby ukryć kradzione mienie naszej rodziny i firmy ukrywając skarb państwa, od którego zażądaliśmy zwrotu naszego mienia w tym spółki akcyjnej w Szwajcarii APE UMWELTTECHNIK AG. W Szwajcarii pod Agnieszkę Przygodę podstawiono Agnieszkę Grabowską z Irlandii pozorując za matkę mojej wnuczki Wiktorii a moją córkę podmieniono na Marta Bochymska w gazecie irlandzkiej. Podstawiono jeszcze Smyth Bar, aby przejść na Szwajcarię i na pełnomocnika w Szwajcarii.Bohdan Żakiewicz wykorzystał Czesława Daleszak aby dorobić akta psychiatryczne dla mnie jako PC 44/13 aby podstawić pod sygnaturę akt SO Częstochowa INc 44/09 w celu podmiany w celu windykacji i zamiany długu Bohdana Żakiewicz w sprawie firmy “FOXBERG” Sp. z o.o. w Częstochowie przeciwko Bohdanowi Żakiewicz , gdzie figuruje  o przywrócenie terminu Ernest Osiecki podstawiony pod Ernest Bochyński do windykacji Starachowic sprawa z 9.12.2009 roku poprzeczna 19 jako wszczęci egzekucji Kancelaria Prawna Field Sp. Kom. Adwokat Jarosław Smolarek. Klauzula wykonalności 19.10.2009 na ulicę Poprzeczną 19 jako KM 99/09 Częstochowa do Warszawy ulica IPopreczna 19/04-601 Warszawa.Oznacza to, że Bohdan Żakiewicz zamierzał umieścić mnie w zakładzie psychiatrycznym , aby ukryć swoje długi i podstawił długi zastawił carskie mienie na dane księżnej Lubomirskiej podstawiając Jerzego Lubomirskiego i Jana Lubomirskiego wykreowanych w Szwajcarii. Nasze dokumenty do Banku Rezerw Federalnych były wysłane z Łodzi przez Bohdana Żakiewicz przesyłka numer 7270126636 potwierdzona 20.11.2009 o godzinie 9 minut 55 przez osobę Newton z Federal Bank przesłane DHL EXPRESS Łukasz Adamiec

Oddaj.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s