BOŻEK PIENIĄDZ

Starachowice na 26.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro

Kto dla kogo pracuje

Papież wykazał piękny gest choć dotyczy jednej osoby, widać szczególnej, i to może mieć większy wymiar, gdyż opłacić chce uchodźcę i jego rachunki oraz mieszkanie w Łodzi w centrum wywiadu. Można to odebrać jako podmiana danych na uchodźce w centrum wywiadu w Polsce planując umieścić okradanego Polaka w Zakładzie Psychiatrycznym, aby ukraść jego dane osobowe, a mojego męża umieścić w więzieniu, aby ukraść na nas nasze pieniądze z tytułu finansowania Polski przez naszą rodzinę jest to obecnie ponad 68,- miliardów dolarów amerykańskich, które wyliczyła Gmina Żydowska z Nowego Jorku.

Należy zadać sobie pytanie, komu służy Gmina Żydowska z Nowego Jorku a komu Papież, czy nie łączy ich jeden bożek pieniądz? Czy życie ludzkie nie jest ważniejsze niż pieniądze? Kto komu służy? Kto czemu ulega tego niewolnikiem się staje. Jest napisane, aby wyprzedzać się okazywaniu szacunku, czy ten szacunek dla moich rodziców po ich śmierci znaczy oplucie ich i upozorowanie, że mieli pieniądze, których nie mieli, i żyli skromnie obciążeni ponad miarę z miłości do dzieci i wnuków. Dziś podstawiona rodzina się bawi i udaje, że nic się nie stało, aby na moich rodziców już grobie, robić interesy i żerować na ich śmierci niszcząc nasze prawdziwe rodziny. Należy zadać pytanie dla kogu służył wyrok w SO Toruń dotyczący 300.000,- PLN na mosiądz, a mający być tytułem egzekucyjnym do 68.000.000.000,-USD z tytułu finansowania Polski przez moich dziadków. Należy zadać pytanie czy te pieniądze miał pobrać papież Franciszek czy Gmina Żydowska z Nowego Jorku czy mieli dokonać podziału niszcząc jedną osobę w SO Toruń IIK 164/11 czyli Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez fabrykowane dokumenty i zeznania, aby go aresztować, aby ukraść pieniądze. Mnie dorobiono uszkodzenie ciała co zamier4zano zrealizować w celu zabrania moje tożsamości do kradzieży pieniędzy. Sfałszowano artykuł prasowy mojego ojca Józefa Bochyńskiego wpisując zamiast pomordowanych Polaków na Firleju w Radomiu, to dopisano Żydów co było nieprawdą. Faktem jest, że na Firleju w Radomiu Żydzi na zlecenie Niemców mordowali Polaków za lepsze wyżywienie i traktowanie. Tego jest mało podmieniono moje nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na błędne Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, aby na moje mieszkanie podstawić Kanclerz Niemiec czyli Angelę Merkel za moją babcię Anielę Reginę Mazurek, która przebywała przed śmiercią u swojej córki czyli mojej mamy pod adresem Bohaterów Westerplatte 1/1 , ale tam nie mieszkała tylko Nad Kamienną 25 działka 29 pod którą wpisano fałszywe sygnatury tam nie istniejące w rejestrze gruntów. Niemcy posiadają dokumenty mojej babci księżnej Reginy Glińskiej czyli Anieli Reginy Mazurek wywiezione przez nich do Niemiec co spowodowało przesunięcie o dwa lata dat. Oznacza to, że Niemcy prowadzą nadal wojnę i nie jest to pojednanie, gdyż celem jest grabież mienia przez sądy i prokuraturę czego dowodem jest wyrok męża w SO Toruń IIK 164/11 , który jest barbarzyństwem i kradzieżą już dokonaną przez rząd polski. Fałsz stał się codziennością, a ludzie uczciwi są traktowani jak psychicznie chorzy. Miarą dobra zło się stało.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s